ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-2 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts, TDA550

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-05 - 2010-01-31
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»13 40%
Cirka 20 timmar»10 31%
Cirka 25 timmar»5 15%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Jag har så svårt att uppskatta sånt här, och det blir inte enklare ett par månader i efterhand, men jag gick på all schemalagd tid, föreläsningar, övningar, labbar, och arbetade en hel del med labbarna hemma...» (?)
- Bortrest 18 dagar» (Högst 15 timmar)
- Har arbetat mycket med java innan både på fritiden och arbete. » (Högst 15 timmar)
- Ni kräver alldeles för lite. Detta är dock en 7.5 p kurs och den bör då kräva ca. 25h i veckan. Jag har lagt inklusive labbar, föreläsningar och egen läsning på ungefär 6 h per vecka. Det är inte mycket det!» (Högst 15 timmar)
- snarare högst 6 timmar i snitt, lite mindre i början och lite mer i slutet med labben som tog mer tid.» (Högst 15 timmar)
- Saknade någon form av övningsuppgifter att göra på egen hand.» (Cirka 20 timmar)
- absolut mest på laboration 3» (Cirka 20 timmar)
- Betydligt mer tid än jag vanligtvis brukar lägga på mina kurser.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»3 9%
25%»6 18%
50%»7 21%
75%»8 24%
100%»9 27%

Genomsnitt: 3.42

- Bortrest 18 dagar» (0%)
- Läser denna kurs extra, och kan egentligen det mesta redan från ett tidigare arbete.» (0%)
- En föreläsning i veckan.» (25%)
- Föreläsningarna gav mig inte så mycket mer än OH-bladen.» (50%)
- Kunde bara närvara på föreläsningarna eftersom jag läst många andra kurser parallellt.» (50%)
- Läste kursen utöver mina ordinarie 15hp, så det blev en del schemakrockar» (50%)
- Har haft kurser som krockat, så jag har gått på allt jag kunnat» (75%)
- Beror på om labb-tillfällen räknas med...» (75%)
- Troligtvis ca 80-90» (75%)
- Möjligt med undantag av någon föreläsning eftersom dessa inte gav särskilt mycket...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 36%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 21%

Genomsnitt: 2.39

- Kan inte påminna mig att jag har sett/läst några riktiga kursmål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Inte så tydligt kanske, men är iaf bra att se inför kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Som alltid med kursmål är de otydligt formulerade så att de i princip kan betyda vad som hellst om kursens innehåll.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 12%
Ja, målen verkar rimliga»19 79%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 1.95

- Alldeles för lågt ställda. Krävs bara ett hantverk och inte mycket tankeverksamhet» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Som sagt målen är ju luddiga så det är svårt att säga om de är lågt eller högt ställda. Men kursen var mycket enkel så då var de väl för lågt ställda.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Hade relativt höga förkunskaper» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen är högt ställda i förhållande till förkunskaperna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 24%
Ja, i hög grad»8 32%
Vet ej/har inte examinerats än»11 44%

Genomsnitt: 3.2

- Vart kommer design in? Det stod ju precis vad man skulle göra överallt. Inte har det med design att göra iaf. Borde krävas mycket mer!» (I viss utsträckning)
- Man behövde aldrig tänka på tentan, oftast stod det nästan i klartext (åtminstone för den som läst igenom föreläsnings materialet på hemsidan) vad man skulle skriva och då var det bara att skriva det.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»9 27%
Ganska liten»13 39%
Ganska stor»8 24%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.15

- Föredrar att studera på egen hand, även om laborations tillfällena har varit till mycket stor hjälp.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var bland det rörigaste jag varit med om. Ett område blev snarare svårare än lättare av att gå på föreläsningen. Däremot så var föreläsningsanteckningarna på egen hand bland det absolut bästa jag sett.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Deltog på en föreläsning i veckan.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var fullständigt värdelösa, det var ungefär 50 - 50 att föreläsaren sade rätt eller helt fel, man blev nästan bara förvirrad...» (Ganska liten)
- Föreläsaren var engagerad och talade högt och klart. Dock verkade han ibland lite förvirrad av sina egna overheads...» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»5 15%
Ganska liten»16 48%
Ganska stor»6 18%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.39

- Skansholms bok är INTE bra. Skaffa något bättre. Det som önskas är inte en lång upprapning av hela Java APIn med lite mellantext (vilket Skansholms bok är).» (Mycket liten)
- Bra länkar dock.» (Mycket liten)
- Boken användes knappt. Den innehöll inget/väldigt lite av de centrala delarna av kursen.» (Mycket liten)
- Köpte inte boken» (Mycket liten)
- Man lärde sig ganska lite i kursen men det jag lärde mig, lärde jag mig genom att läsa föreläsningsmaterialet som finns på hemsidan. (det var bra)» (Ganska liten)
- Köpte aldrig Skansholm, men gjorde övningarna inför tentan. De var bra.» (Ganska liten)
- utdelat material var det som gav mest. Annars var det svårt att veta vad man skulle läsa.» (Ganska liten)
- Annan littertur har dock varit till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Vi hade ingen speciell kurslitteratur mer än boken från förra kursen. Pappren vi fick på övningarna var däremot lärorika.» (Ganska stor)
- Använder mig mycket av materialet på hemsidan» (Mycket stor)
- Slidesen var bra, men inte så givande på föreläsningarna. Kändes bättre att gå igenom själv :-)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»21 63%
Mycket bra»11 33%

Genomsnitt: 3.3

- Jag hade gärna velat ha pdf-filerna tillgängliga tidigare. De flesta Övningspapper och FöreläsningsOH kom inte upp förens några timmar innan.» (Ganska bra)
- Inga större problem, imnformationen lite oklar om hur man skulle lämna in labbar i FIRE. (format osv..)» (Ganska bra)
- Sista labben var lite ostrukturerad, men annars toppen.» (Ganska bra)
- Det fungerade bra, lite strul med några övningsuppgifter ibland, men på det stora hela var det bra.» (Ganska bra)
- Riktigt bra och snabbt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»11 33%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.33

- Det var mycket långa vänttider under Lab 3 på flera labhandledningar. Runt två timmar fick vi vänta flera gånger.» (Ganska dåliga)
- Sökte endast hjälp en gång, för att få sista labben godkänd på plats. Då var kön väldigt lång, och det kändes som om det var lite för få handledare på plats. » (Ganska dåliga)
- Okej tidigare men under all kritik för sista labben.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få tid på laboration 3, men annars har det varit bra. Stor eloge för att handledrarna har försökt att få mer tider tillgängliga.» (Ganska bra)
- Lab- och övningshandledarna har varit en riktig guldgruva, särskilt Pelle Evensen (försök för allt i världen att behålla honom som handledare), som kunnat ge mycket bra svar på så gott som allt. Men klassen var mycket stor och labbarna var ganska svåra så det var många frågor och det hade nog behövts en labhandledare till.» (Ganska bra)
- Bara till att fråga på.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»23 69%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.69

- Sammarbetade endast i laboration 3, gjorde allt jobb själv annars och jämförde resultat» (Ganska bra)
- Har egentligen bara samarbetat med en person.» (Mycket bra)
- Har jobbat med främst en annan kille (på labbarna) och det har funkat mycket bra...» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»2 6%
Låg»5 15%
Lagom»16 48%
Hög»6 18%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.15

- Hur kommer det sig att det krävs så lite för 7.5 hp? Dåligt!» (För låg)
- Tentan var mycket enkel trots att jag spenderat högst 6 h i veckan på denna kurs.» (För låg)
- För min del hade gärna labbarna fått vara svårare, speciellt de två första. Det handlar väldigt mycket om syntax och kod kvantitet och inte så mycket om problemlösning. Kanske kan man öka antalet labbar till fem i veckan? Det är labbarna som, åtminstone jag, lär mig överlägset mest av. » (Låg)
- för hög mot slutet. de första labbarna gick betydligt fortare jämfört med den sista. en jämnare belastning hade varit bättre då det körde ihop sig med ett par andra kurser jag läste.» (Lagom)
- Hade gärna haft svårare, mer omfattande labbar från början.» (Lagom)
- Från låg till att sluta på jätte hög. RMI som man inte skulle kunna var en ganska stor del i att klara labben.» (Hög)
- Lagom i början av kursen, för hög i slutet. Den tredje labben var långt över vår nivå och blev en oerhörd belastning inte bara för att den var alldeles för svår utan också för att den var dåligt genomtänkt och administrerad.» (Hög)
- Lab 3 tog för vår del alldeles för mycket tid i förhållande till hur mycket den bidrog till kursen. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»14 43%
Hög»15 46%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.46

- Läser fyra krävande kurser samtidigt (går F3)» (Hög)
- Men inte på grund av denna kurs, snarare på grund av kvantfysik och matematisk fysik.» (Hög)
- Men det berodde inte på den här kursen.» (Hög)
- Väldigt hög. Men det beror på kurser på annan linje, där denna TDA550 endast är valbar. Den här kursens arbetsbelastning är snarast ett skämt med tanke på de 7.5 hp man får.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»7 21%
Godkänt»14 42%
Gott»9 27%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.12

- Även om kursen i sig behandlade ett viktigt område, så har svårförståeliga och förvirrande laborationer samt lite sämre föreläsningar dragit ner mitt intryck av kursen i allmänhet.» (Dåligt)
- Tror som sagt att man kan klämma in mer i kursen. Om det så är mer avancerade design-mönster eller djupare kunskap om trådning eller hur java fungerar under skalet.» (Godkänt)
- Bra övningsledare. Tummen upp för Pelle.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt...»
- Övningarna, diskussionerna där gav långt mer än föreläsningarna. Speciellt Pelles övningar gjorde att man fick en mycket klarare bild av vad objektorienterad programmering går ut på.»
- Lab1 och Lab2»
- Övningstillfällena»
- Laborationerna, dock behöver man förberedas bättre/få mer information innan sista laborationen.»
- Föreläsningsanteckningarna/OH-bilderna. Lab 2, den var bra.»
- Lab 3.»
- mycket labbar, det är programmera man lär sig på.»
- Fokus på objektorienterade designmönster.»
- Övningspassen! Jag tror att vi som gick på dem fick mycket ut av dem. »
- Pelle Evensen. Helt fantastiskt bra övningsledare.»
- Upplägg vad gäller laborationer och övningar.»
- Andra laborationen var både rolig och lärorik. Tummen upp!»
- Pelle Evensen som övnings- och labhandledare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- förutom sista labben som kan delas upp i deluppgifter och ges tidigare/parallelt med de tidigare labbarna»
- Bättre kurslitteratur och föreläsare.»
- Lab3 då den mest va omständig. Skulle hellre se att man gjorde den helt ifrån början istället för att modifiera ett halvfärdigt program. »
- Christer skötte sig bra men det skulle vara otroligt mycket lättare att hänga med och för alla att se ifall han använde sig av projektorn istället för suddiga OH som man knappt ser. Man får ont i nacken om man sitter i fel ända av salen eftersom att bilderna inte visas i mitten av salen.»
- Mer realistiska laborationer. Två av de tre laborationer vi hade var från start kodade på ett sätt som aldrig skulle användas i yrkeslivet. I den senare av dessa, den sista laborationen, skulle vi också implementera designmönster som i denna situation gick emot vad vi hade fått lära oss om "bra programmering". Det vore nog bra att förändra detta om möjligt.»
- Byt föreläsare, en som presenterar korrekta lösningar är att föredra.»
- Hade varit bra med någon konkret litteratur att falla tillbaka på.»
- Lab 3. Det var enbart tråkigt på slutet, en annan laboration kunde ha givit mer kunskap och koppling till kursen.»
- Fler och eventuellt svårare labbar!»
- laboration 3, kändes som om det egentligen inte var någon direkt del som var en del av kursen förutom state mönstret.»
- Gör Pelle till föreläsare.»
- Kursansvarig bör inse att om man lägger in en sista, stor laboration där det är obligatoriskt att redovisa för handledare så kommer det att krävas många handledartimmar för att ge studenterna den hjälp de behöver. Nu var det totalt kaos de sista dagarna innan deadline och många satt väldigt länge och väntade utan att få hjälp -vilket inte var konstigt med en hel sal med studenter o en ensam handledare. Vid något tillfälle var det flera handledare, det borde det varit på alla de sista labbpassen och det borde varit planerat med fler pass för den sista labben.»
- Föreläsningsteknik. Utöver det borde labbarnas nivå förändras. Steget mellan lab 1 och 2 var minimalt medans hoppet till lab 3 var extremt.»
- Den sista labben, mycket kunde göras mycket bättre. Framförallt, om man bestämmer sig för att ha kvar den, ge mer information till studenter som satt i en hel vecka, utav dom två vi hade på oss, och bara funderade på vart man skulle börja vad man skulle göra etc etc.»
- Inte ta med sista labben... Den var extremt svår.»
- Möjligtvis så borde kursen hållas av en kompetent föreläsare.»
- Den sista inlämningen passade inte riktigt in i schemat som det såg ut i år, och skall den vara med kommande år så behövs det nog utförligare genomgång och instruktioner =) Den första inlämningen tycket jag var för lätt och kort i förhållande till den tid som var avsatt för den. »
- Föreläsaren, han kunde ju ingenting! Det hände vid ganska många tillfällen att vi fick rätta honom... Laborationerna (med den 3:e i åtanke): "importera" inte nån labb från GU som ingen på Chalmers kan och som är helt galet långt över våran nivå, gör den själv, eller ta något som är beprövat och man vet kommer gå bra.»

16. Övriga kommentarer

- Lärde sig mycket i kursen som man inte visste fanns, vilket är bra!»
- Sista laborationen var alldeles för svår. Studenterna fick rätta föreläsaren ofta under föreläsningar.»
- Kräv mer av studenterna. Lab 1 och 2 var alldeles för enkla!»
- Övningarna tyckte jag var för svåra i jämförelses men uppgifterna på tentan.»
- Rolig kurs,och jätte bra handledare»
- Den här kursen kunde ha varit VÄLDIGT bra men blev det tyvärr inte pga en mindre bra (och påläst) föreläsare och en riktigt hemsk lab.»


Kursutvärderingssystem från