ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-2 Kretsanalys, EMI083

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-01 - 2010-01-24
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»28 53%
Cirka 20 timmar»13 25%
Cirka 25 timmar»8 15%
Cirka 30 timmar»2 3%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 1.75

- Jag har dock lagt ner för lite tid på den här kursen, vilket jag givetvis ångrar nu.» (Högst 15 timmar)
- har lagt ner för lite tid på kretsanalys» (Högst 15 timmar)
- Blev dock mycket mer sista veckan, tenta plugg.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»3 5%
75%»14 26%
100%»33 63%

Genomsnitt: 4.48

- Jag tänkte bara göra tentan, men hann inte!» (0%)
- har inte varit med på alla övningar och SI-möten» (75%)
- Mycket bra föreläsningar! Bill är otroligt bra och pedagogisk!» (100%)
- Har missat några övningar dock.» (100%)
- Mycket bra undervisning. Bill Karlström har varit mycket bra. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 48%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 30%

Genomsnitt: 2.3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»33 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- ej läst målen» (?)
- Men ingen aning» (?)
- Jag har läst Elprogammet med inrikting elektronik så det var inga jätteproblem. Dock så vet jag att flera andra som var färska på elektronik hade svårt att greppa de basala kunskaperna, det borde kanske läggas mer krut på det i början?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om det är tanke att man ska lära sig något i användbar mängd.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kräver för mycket självförståelse» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 27%
Ja, i hög grad»13 30%
Vet ej/har inte examinerats än»17 39%

Genomsnitt: 3.06

- Jag gjorde den ju inte.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»12 23%
Mycket stor»37 72%

Genomsnitt: 3.68

- Deltog ju inte iår. » (?)
- har varit på nästan alla föreläsningar men eftersom jag pluggat så lite själv hade jag det mesta när det väl gällde» (Ganska liten)
- Bill är otroligt bra och pedagogisk» (Mycket stor)
- Bill är EXTREMT bra som föreläsare. Han är tydlig, lagom snabb, och förklarar jättebra.» (Mycket stor)
- Bill är jätte duktig :)» (Mycket stor)
- Mycket bra förläsningar. Bill är mycket pedagogisk, kanske lite väl mkt ibland! Tyvärr känns det ibland som om Bill förväntar sig att man ska ha en hel del förkunskaper, även om han hela tiden säger att han vet att många inte har dessa, vart lite jobbigt i början att hänga med pga detta.» (Mycket stor)
- Bills sätt att lära ut har varit exemplariskt» (Mycket stor)
- Bill har gjort ett mycket bra jobb med kursen!» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 19%
Mycket bra»41 80%

Genomsnitt: 3.8

- Fortfarande, deltog inte. Detta är bara terror!» (?)
- Svårt att koppla dem till boken» (Ganska bra)
- Bill gör ett kanonjobb!» (Mycket bra)
- Bill är väldigt pedagogisk och går igenom saker på ett väldigt mycket vettigare sätt än boken oftast. Väldigt engagerad i att vi lär oss, vi har fått mer hjälp i matlab av Bill än i matten.» (Mycket bra)
- Väldigt väl skrivna anteckningar utan dem är det tveksamt om kursen skulle vara möjlig att klara av. Mycket informativa samt pedagogiska föreläsningar. » (Mycket bra)
- Bill är grym» (Mycket bra)
- Bra exempel, bra föreläsare!» (Mycket bra)
- Föreläsningarna har varit väldigt bra, man har lärt sig jättemycket.» (Mycket bra)
- Bill är en mycket bra föreläsare. Tydliga, strukturerade föreläsningar med bra stämning.» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»23 47%
Mycket bra»23 47%

Genomsnitt: 3.43

- Deltog inte i någon övning.» (?)
- Deltog inte. Terror!» (?)
- Funkat bra men kanske borde göra som i matten, där läraren räknar några tal i början och sen räkna själv.» (Ganska bra)
- Uppgifterna i boken är klumpigt formulerade samt ibland onödigt komplicerade. » (Ganska bra)
- David och Bill är duktiga» (Ganska bra)
- David är duktig, go David!» (Ganska bra)
- Både Bill och David är bra på att förklara så att man förstår.» (Mycket bra)
- Har mest varit hos david, å de har funkat jätte bra» (Mycket bra)
- Tillgång till mycket hjälp.» (Mycket bra)
- Bra övningsledare, David + Bill. Mycket pålästa och förberedda.» (Mycket bra)

9. Hur har labben fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»23 46%
Mycket bra»21 42%

Genomsnitt: 3.3

- Behövde inte göra om dem, gjorde de ju förra året.» (?)
- För få handledare -> ingen hjälp» (Ganska dåligt)
- Man får dåligt med hjälp under labben, fler handledare/längre tid behövs. ingen större hjälp med instrumenten, en del av oss har inte använt oscilloskop förut t.ex. De praktiska elkunskaperna sitter även långt inne i bakhuvudet. Kanske en liten labb där man lär sig hantera instrumenten behövs innan hörapparatlabben.» (Ganska dåligt)
- Mycket kaos, få lärare som kan hjälpa, dålig planering» (Ganska dåligt)
- lite bristfällig information inför första labben» (Ganska bra)
- Bra labbar. Hade varit bättre att genomföra dem senare på terminen då kunskaperna och förståelsen var bättre.» (Ganska bra)
- Första lab-PM kom inte ut i tid och datorer krånglade vid laborationerna» (Ganska bra)
- Lite mer information om övningarna vore bra» (Ganska bra)
- Bra labbhandledare.» (Mycket bra)
- Bra att man får ge sig på något praktiskt, risken är att det blir lite teoretiskt och mossigt annars.» (Mycket bra)
- Tyvärr var det väl dålig kommunikation mellan lab-lärarna och bill vilket gjorde att man var dåligt förbered.» (Mycket bra)
- Roligt med lite tillämpningar.» (Mycket bra)
- Lite rörigt men väldigt bra, klara direktiv om vad som ska göras. Även mycket bra lärare där med.» (Mycket bra)
- Bra att få kunna prova sina teoretiska kunskaper i praktiken. Bra labb-ledare.» (Mycket bra)

10. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»15 30%
Mycket bra»31 62%

Genomsnitt: 3.52

- Gjorde de inte.» (?)
- Att ha samma upplägg som i matten vore mycket bättre, nu satsar man för mycket på inlämningsuppgifterna och hinner inte räkna mycket uppgifter. Har man istället en liten dugga varannan vecka och kan få med sig poäng till tentan så skulle man hinna/vara tvungen att räkna mer och vara mer förberedd inför tentan samt få bättre förståelse.» (Mycket dåligt)
- Man bör kunna kräva att vi kan få reda på hur det har gått med uppgifterna innan tentan, eftersom att systemet bygger på hur man ska fördela tiden under tentan. » (Ganska bra)
- Det hade varit trevligt att få tillbaka dem rättade tidigare än vad vi har fått. I skrivandets stund har vi bara fått tillbaka den första inlämningen som vi gjorde.» (Ganska bra)
- Bra typer av uppgifter, dock lite stressigt i slutet av kursen då alla inlämningsuppgifter kom på en gång.» (Ganska bra)
- Bra nivå.» (Mycket bra)
- Bra inlämningar, lagom svåra och man lärde sig mycket.» (Mycket bra)
- Ett bra moment där man lär sig en hel del» (Mycket bra)
- Mycket bra med inlämningsuppgifter, får en att hänga med mer. » (Mycket bra)
- Jättebra med inlämningsuppgifter. Det gör att man verkligen tar sig i kragen och ligger i fas.» (Mycket bra)

11. Hur har SI:n i kursen fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»25 64%
Mycket bra»13 33%
Var ej på SI»12

Genomsnitt: 3.3

- Deltog inte.» (?)
- Mycket varierat beroende på vem som va SI-ledare.» (Ganska bra)
- Engagerade SI ledare och bra uppgifter» (Mycket bra)
- SI:n fungerar bra i alla kurser och när något som jag tycker måste vara kvar. Det underlättar studierna väldigt mycket.» (Mycket bra)
- Bra, kunniga och förberedda ledare. Skippa dock "gör en egen dugga-SI"!» (Mycket bra)
- Den var ganska simpel i början så jag fick inte ut så mycket av den, och sen dess har jag inte gått så mycket på den.» (Var ej på SI)
- Var på några SI men tycker at man lär sig mer genom att räkna på uppgifter ur boken» (Var ej på SI)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»24 47%
Ganska stor»18 35%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2.41

- Ingen aning. Gjorde fortfarande inget.» (?)
- Jag har knappt använt mig av kursboken. DOCK så har dem sammanfattningarna och materialet som Bill skrivit själv och lagt ut varit GULD värt. Speciellt hans matlabhandledning. Den lärde mig mer än jag lärde mig på hela inledande matematikens matlab-"föreläsningar".» (Ganska liten)
- Extremt märkligt att det inte finns lösningar till talen i boken. Det gick efter mycket luskande att få tag på online i en PDF, men det var nog inte alla som hade den.» (Ganska liten)
- Fruktansvärt dålig bok. Tolkning av bokens formuleringar är kursens svåraste moment. Förstår ej varför den används som kursmaterial då jag hört att det finns betydligt bättre substitut.» (Ganska liten)
- Uppgifterna har väl gett en del, men tyckte boken va jobbig att läsa igenom och förstå sig på.» (Ganska liten)
- Gillade inte boken något vidare, svårläslig men det var bra uppgifter i den.» (Ganska liten)
- Talen var det enda jag läste, texterna var tunga och onte lätta att hänga med i. » (Ganska liten)
- Använde ej boken så mycket direkt förutom för att göra uppgifter och de var helt okej. Annars tycker jag boken är svår att förstå och det är omöjligt att lära sig genom att bara läsa den.» (Ganska liten)
- Boken har varit den negativa delen i kursen, finns klart bättre litteratur, (SKAFFA NY!) Väldigt svårt att läsa till sig information om man missat föreläsningar.» (Ganska liten)
- Boken är sprängfylld med ekvationer som kräver för stor arbetsinsats för att ta sig igenom. Det måste finnas några andra böcker som är tydligare och mer koncentrerade.» (Ganska liten)
- har bara använt övningsuppgifterna» (Ganska stor)
- personligen har jag varit dålig på att läsa i boken men hade jag det så tror jag det skulle gå bättre än det känns.» (Ganska stor)
- Man har inte så mycket annat än krets boken att göra övningar i. Och dessa är värdelösa, inget facit, inga lösningar. Endast exemplerna i boken är nåt och ha. Byt gärna bok till nästa år.» (Ganska stor)
- Jag fick tag i lösningar på alla övningsuppgifter och det hjälpte enormt. Detta borde gå att ordna så att man har från början.» (Ganska stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 33%
Mycket bra»34 66%

Genomsnitt: 3.66

- Uh, jag vet inte?» (?)
- Bill bör använda kurshemsidan 100% och inte bara skicka vissa saker via e-post.» (Ganska bra)
- Funka bra me utdelat matrial, lite dåligt me information ibland bara.» (Ganska bra)
- Allt fungerade hyfsat förutom att det mot slutet blev väldigt stressigt med mycket inlämningar och annat i andra kurserna. Försök att fördela inlämningsuppgifterna jämnt i terminen och inte 1 i första läsperioden och 5 st i andra.» (Ganska bra)
- Studentportalen användes bra.» (Ganska bra)
- bill är en klippa på att lägga ut bra material på webben» (Mycket bra)
- Bill har tagit sig tid och skrivit ihop många bra sammanfattningar och liknande.» (Mycket bra)
- Bill är bra på att använda hemsidan och mejla ut info. Bra framförhållning med ändringar.» (Mycket bra)
- Kurshemsida används väldigt effektivt» (Mycket bra)
- Jättebra att lösningar lades ut, även Bills egna texter om vissa ämnen var mycket nyttiga.» (Mycket bra)
- Många upplagda extra uppgifter och texter - bra!» (Mycket bra)
- Mycket bra, Bill lade upp väldigt mycket. Även fakta om olika områden som han själv hade skrivit ihop.» (Mycket bra)
- Bill lägger ut allt möjligt: lösningar, hjälpmedel m.m Mycket bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»29 55%
Har ej sökt hjälp»5 9%

Genomsnitt: 3.69

- Bill var mycket öppen för frågor och fick alltid bra svar tillbaka. » (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 21%
Mycket bra»39 75%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.76

- GÄSPA» (Mycket bra)
- GÄSPA» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

För låg»2 3%
Låg»1 1%
Lagom»26 50%
Hög»19 37%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.39

- No clue» (?)
- Den var ganska hög i perioder, men det är nog mest på grund av andra kurser, speciellt FSP025.» (Lagom)
- Inte jobbat så mycket eftersom teknisk kommunikation och matlab varit i vägen» (Lagom)
- Känner egenligen att jag inte har tillräckligt bra inblick för att besvara den här frågan.» (Hög)
- Högt men väldigt bra!!» (Hög)
- Lika mkt att göra som i matten fast än kursen går på halvfart» (För hög)
- Med tanke på att kursen går på halvfart borde man tycka att den var rätt lagom, men det kändes som att det var mindre att göra i envariabeln som man läser på 100%» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 34%
Hög»26 53%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.77

- Jag läste elfält, kom igen..» (?)
- arbetsbelastningen totalt sett var väl bra, men som sagt väldigt mycket mot slutet och väldigt lite i början.» (Lagom)
- Härligt med högt tempo, lär sig mycket, speciellt med en föreläsare som vill lära. Mycket positivt!» (Hög)
- För mycket saker paralellt» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»7 13%
Gott»19 37%
Mycket gott»24 47%

Genomsnitt: 4.29

- Jag kan svara på det när jag gjort tentan och faktiskt pluggat hela kursen.» (?)
- Man bör ha mer grundläggande förberedning med tanke på att alla inte läst särskilt mkt el på gymnasiet.» (Dåligt)
- Kursen i sig är det säkert inget fel på. Haken är bara den att jag tycker det är sjukt ointressant, tyvärr.» (Godkänt)
- Bill är bäst» (Gott)
- bra, helt enkelt» (Gott)
- Mycket bra lärare» (Mycket gott)
- Bra kurs att lära sig en del grunder inom el-lära» (Mycket gott)
- Som sagt en mycket givande kurs med en mycket bra föreläsare som verkligen vill lära. Fruktansvärt bra, helt perfekt. » (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bill»
- Bill som föreläsare.»
- Bills struktur på föreläsningarna.»
- Bill»
- BILL, BILL, BILL! Släpp aldrig iväg honom!»
- bill»
- Övningarna, det är väldigt bra att man kan få hjälp med uppgifter som är svåra.»
- Upplägget på föreläsningar»
- svårt att säga, allt var bra. förelänsingarna kanske»
- Föreläsningarna o föreläsaren»
- Bill!»
- Bill. Väldigt bra lärare, det behövs till en sån här kurs där det är mycket att lära sig.»
- övningarna»
- Bill»
- Bills föreläsningar och Davids SI.»
- Bill och david»
- bill»
- inlämningsuppgifter»
- Bill»
- Inlämningsuppgifter och Bill som föreläsare»
- Allt»
- bill, SI, övningar»
- Bill, bra föreläsare och pedagogisk. Säg dock multiplicera istället för "gångra"»
- Bill Karlström, mycket bra föreläsare. Spara honom till nästa år så får nästa nollor en bra och lärorik kurs att se fram emot. Även duggan som Bill fixade in var mycket bra.»
- Utan tvekan Bill! »
- Bill»
- Labration»
- Inlämningsuppgifter är en bra idé.»
- Terror!»
- Bill»
- Laborationen»
- Bill! Mycket engagerad och pedagogisk föreläsare»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- boken»
- Byta ut inlämningsuppgifterna mot duggor istället, det tvingar en att lära sig. Om man ska ha inlämningsuppgifter bör man få reda på hur det gått innan tentan eller iaf innan sista veckan. Annars vet man inte vad man har lärt sig och inte.»
- Kan inte komma på något på rak arm.»
- fler föreläsningar»
- vet ej»
- ingen aning, tycker det var bra»
- Handledare på labbar»
- Labbarna.»
- Feedbackuppgifter är bra i teorin, men det funkar inget vidare när man går igenom nya grejer eftersom man behöver lite tid och övning att komma in i det. Att studenterna sitter och jobbar under 10 minuters tidspress på något helt nytt reflekterar nog inte klassens kunskap så bra. Men Bill hade inte så många på slutet. Kanske just därför?»
- mer grundläggande, lite långsammare tempo»
- Kurslitteratur»
- tempot»
- Inget»
- Inlämningsuppgifter bör bytas till frekventa duggor.»
- Bättre kurslitteratur. Electronic circuits är ganska jättedålig.»
- .....»
- Jämnare arbetsbelastning»
- Behåll kursen som den är.»
- Inget speciellt mer än att man kunde kanske ha fler men "mindre" duggor. »
- Boken»
- Mer tid till lab.»
- ingenting»
- Jag tror att fler duggor skulle vara bra för bättre inlärningsmotivation både vid fler tillfällen och tidigare.»
- Terror!»
- Gå igenom grunderna av omskrivningar (av kretsar)bättre, jag missade det och det gjorde att jag inte fattade hälften av kommande föreläsningar.»
- Att få lösningar utdelat på kurshemsida eller liknande till alla övningsuppgifter som var på de rekommenderade. »
- Jag tycker examinationsmetoden med först en dugga och en tenta var lite dum. Om man som jag inte alls kunde särskilt mycket vid duggatillfälllet och som en följd endast fick 1 poäng behövde man verkligen prestera på tentamen för att klara kursen. För mig kände det lite som om att jag inte fick användning för allt jag kunde på tentamenstillfället.»

21. Övriga kommentarer

- Jättebra kurs, föreläsaren gör dock mycket av det hela.»
- Boken är värdelös då den inte har något facit. det är oerhört svårt att studera själv när man inte vet om man har rätt svar eller inte»
- bill är jätte duktig lärare»
- Bill var mycket bra som föreläsare, bra arbetssätt»
- I det stora hela, nog den roligaste kursen vi hade den här terminen»
- Hela kursen har varit mycket bra tack vare Bill som gjorde ett MYCKET BRA jobb.»
- Detta är bara terror!»


Kursutvärderingssystem från