ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-2 Teknisk kommunikation, FSP025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-01 - 2010-01-24
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»31 67%
Cirka 20 timmar»8 17%
Cirka 25 timmar»5 10%
Cirka 30 timmar»2 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.52

- men man hade ju matte o krets samtidigt också» (Högst 15 timmar)
- Hur mycket tid som lagts har varierat otroligt mycket mellan olika veckor.» (Cirka 20 timmar)
- Det har varit VÄLDIGT koncentrerat mot slutet vad avser arbetsbördan, vilket har fått dåliga konsekvenser för de andra kurserna.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 6%
75%»7 15%
100%»35 76%

Genomsnitt: 4.65

- talar redan flytande engelska och innehar cambridgediplom» (25%)
- Ej språklabbar på fredagar» (75%)
- kanske missat nån lektion» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 56%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 6%

Genomsnitt: 1.89

- Inte så jag kommer ihåg det i alla fall.» (Jag har inte sett/läst målen)
- sett till kursens innehåll är det svårt att förstå att kursen överhuvud taget har ett mål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Känns som om man inte vet vad som förväntas av en i projektet» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- I och med att jag tillbringat relativt mycket tid utomlands är jag kanske inte någon bra referens för detta, men jag har inte känt att kursen utmanat mig rent språkmässigt. Bra träning med grupparbete dock. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag har inte sett/läst målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är synd att kursen ligger så tidigt, arbetet kunde ha fått en mer teknisk karaktår istället, nu är det mest övning i att skriva engelska.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Eftersom jag varken sett målen eller mitt betyg är det svårt att avgöra » (Ja, målen verkar rimliga)
- Svårt att ha projekt om något som man inte hört talas om knappt» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»21 55%
Ja, i hög grad»8 21%
Vet ej/har inte examinerats än»7 18%

Genomsnitt: 2.52

- Det är svårt att veta vad det är för mål med muntliga redovisningen och med uppsatsskrivningen» (I viss utsträckning)
- Grammatiktentan pluggades inte inför» (I viss utsträckning)
- Eftersom jag varken sett målen eller mitt betyg är det svårt att avgöra » (I viss utsträckning)
- Bra att vi får separata utvärderingar för muntligt, skriftligt och ordkunskap.» (Ja, i hög grad)
- Vet ej vad det var för mål.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»18 39%
Ganska liten»17 36%
Ganska stor»9 19%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 1.89

- se tidigare kommentar» (Mycket liten)
- Har inte lärt mig något under föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Det enda vi gjorde var att få en power point press bläddrad och uppläst för oss varje gång. meningslöst» (Mycket liten)
- Den engelskan jag kunde innan jag började räcket mycket väl, tycker "engelska lektionerna" har varit väldigt stort slöseri med tid.» (Mycket liten)
- Stressade, röriga föreläsningar. Lägg hellre tyngden på de vanligaste fallgroparna när det gäller grammatiken.» (Mycket liten)
- Har inte lärt mig så mkt nytt.» (Mycket liten)
- Vissa saker har varit nyttiga, men det mesta har man fått lära sig själv.» (Ganska liten)
- Inte lärt mig något alls på grammatiklektioner eftersom allt hastas igenom.» (Ganska liten)
- det mesta har man fått lära sig hemma» (Ganska liten)
- Becky och Jens har varit väldigt bra och inspirerande.» (Ganska stor)
- inte så mycket gällande projektet, där har man arbetat mer själv eller med sin grupp, man har dock kunnat studsa rapporten mot becky eller jens för kommentarer. » (Ganska stor)
- Oavsett hur bra man tycker sig vara på engelska finns det oerhört mycket man lär sig om hur bör skriva i tekniska sammanhang. » (Mycket stor)
- Becky och Jens är otroligt duktiga och kunniga.» (Mycket stor)

7. Hur har EngOnline/grammatiken fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»13 28%
Ganska dåligt»12 26%
Ganska bra»18 40%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.2

- sidan är kass. man kan svara korrekt rent gramatiskt och ändå få fel för att man använt fel verb etc.» (Mycket dåligt)
- Jag har inte haft något behov av att använda mig av den så jag kan inte ge ett bra svar på den frågan.» (Mycket dåligt)
- Har inte använt det så mycket, men jag såg inga förklaringar eller något sånt när jag var inne där. Man lär ju sig bara vilket svar som är rätt, inte varför.» (Mycket dåligt)
- Har inte lärt mig något som jag inte redan kunde med Engonline» (Mycket dåligt)
- Känns som om det inte gav nånting, var bara frustrerande» (Mycket dåligt)
- Som sagt, väldigt mycket slöseri med tid och man lär sig inte direkt något nytt.» (Mycket dåligt)
- Lärarna sa att allt gick att läsa på engonline. Inget fanns typ där» (Mycket dåligt)
- inte använt mig av de så vet inte vad jag ska svara» (Mycket dåligt)
- Har inte använt mig av EngOnline mer än för att göra diagnostestet» (Ganska dåligt)
- Knappt använt» (Ganska dåligt)
- Har knappt använt engonline så vet egentligen inte» (Ganska dåligt)
- Jobbigt stressmoment, konstiga rättningar (kan få fel för versaler)» (Ganska dåligt)
- Konceptet är bra, men sidan är buggig» (Ganska bra)
- har inte lagt så värst mycket tid på det.» (Ganska bra)
- Jag har iofs in använd den» (Ganska bra)
- Jag använde den inte så mycket, men det är bra att man ser vad man behöver öva på.» (Ganska bra)
- Bra hjälpmedel, har dock använt det för lite.» (Ganska bra)

8. Vad tyckte du om projektuppgiften?

45 svarande

Mycket dåligt»7 15%
Ganska dåligt»18 40%
Ganska bra»19 42%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.31

- Det hade varit bättre att vänta med uppgiften tills vi fått lite mer kunskap om ämnet. Dessutom har man behövt lägga otroligt mycket tid, mer än rimligt, bara för att få klart rapporten för att över huvud taget kunna få ett godkänt.» (Mycket dåligt)
- Tog för mycket tid.» (Mycket dåligt)
- Otydlig frågeställning och mycket lite man lärde sig utav den. Helt enkelt slöseri med tid. Handlade bara om att sitta o googla saker och sedan forumlera om dem och skriva ner.» (Mycket dåligt)
- Hade varit mer intressant och givande om man kunde ta in det i ett verkligare perspektiv.» (Ganska dåligt)
- luddig» (Ganska dåligt)
- Skulle kunna vara bra och intressant, men alldeles för luddig. Ojämnt fördelat arbete mellan grupperna och otydligt hur mycket tid och arbete som skulle läggas på projektets olika delar.» (Ganska dåligt)
- Det hade varit ENORMT mycket bättre att kursen hade legat i vår EFTER kretsanalysen, detta gäller i alla fall transmissionsuppgifterna. Dom har inte blivit helt förståeliga föränn mot slutet av terminen.» (Ganska dåligt)
- Uppgiften kommer för tidigt. Ingen förkunskap» (Ganska dåligt)
- Kändes som om den tog för mkt tid och uppgiften var ganska difus» (Ganska dåligt)
- Vissa bidrog mer än andra och detta gynnar bara dem som inte bidrog» (Ganska dåligt)
- Inget som helst räknande» (Ganska dåligt)
- Otydliga mål och riktlinjer för uppgiften. Kräver ganska mycket tid. Mycket mer än man (även lärarna) räknar med.» (Ganska dåligt)
- I stort sett träning i att söka med hjälp av Google. Tränar inte ingenjörmässig problemlösning» (Ganska dåligt)
- Okej, inget jag hade velat göra igen om jag inte måste. Dåligt upplägg med deadlines. Man hade väldigt mycket tid innan First Draft och väldigt pressat till Second Draft, hade vart bättre att ha de tvärt om.» (Ganska bra)
- kunde varit lite klarare ifrån början, själva uppgifterna var lite otydliga och det verkade inte som att den som gjort uppgiften riktigt visste vad det innebar, vissa fakta var i princip omöjliga att få tag på. » (Ganska bra)
- Man kanske skulle få viss möjlighet att välja ämne. » (Ganska bra)
- Bra sätt att lära känna klasskamraterna på.» (Ganska bra)
- Alldeles för omfattande, men bra att man får öva på rapport skrivning. Mindre arbetsbelastning och mer lektion i hur man skriver, osv.» (Ganska bra)
- Intressant upplägg att alla grupper jobbar på olika delar av ett stort projekt. Även om det var lite svårt att få grepp om helheten, man hade inte mycket koll på vad de andra grupperna hade gjort.» (Mycket bra)

9. Hur har handledningen kring projekten fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»5 10%
Ganska dåligt»16 34%
Ganska bra»20 43%
Mycket bra»5 10%

Genomsnitt: 2.54

- Fått handledning en gång under hela terminen och det var när ordinarie var sjuk. Borde vara mer handledning.» (Mycket dåligt)
- Dålig styrning i början. Förvirringen över vad som förväntades samt vad som skulle göras var stor. För lite konkret feedback, mer tydliga exempel på vad som är bra/mindre bra i rapporten. "Dom här stycket håller låg kvalitet..." istället för att bara få "Bättra på språkstilen i rapporten!"» (Mycket dåligt)
- själva målet medprojectet har vait svårt att greppa.» (Ganska dåligt)
- Det har inte varit mycket till handledning i A-grupperna. B-grupperna har haft det lite bättre, dom har haft en liten progresscheck med handledaren varje vecka där handledaren har varit aktiv. » (Ganska dåligt)
- Man fick inga tips av vår handledare och fick oftast en motfråga tillbaka om man frågade något. Vi hade den andra gruppens handledare en gång och man märkte väldigt stor skillnad.» (Ganska dåligt)
- Bra uppföljning från Jens varje pass. » (Ganska bra)
- bra lärare» (Ganska bra)
- Jens och Becky har kunnat ge bra kritik, men fortfarande otydligt vad som förväntas av en.» (Ganska bra)
- bra hjälp om man bett om det» (Ganska bra)
- Jens och Becky har vart jätte bra» (Mycket bra)
- Bra med veckomöte!» (Mycket bra)
- Jens var väldigt tillmötesgående och hjälpsam.» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om omfattningen av projketet?

Kommentera gärna

46 svarande

För stort»19 41%
Lagom»27 58%
För litet»0 0%

Genomsnitt: 1.58

- låt mig säga så här: begränsningarna har varit otydliga» (För stort)
- Tycker man kan jobba parvis med ett mindre projekt som är mer experimentiellt» (För stort)
- För luddigt. Man kunde gjort det hur stort som helst. Mer ramar och mer styrning, tack.» (För stort)
- Det kändes som att det krävdes något massivt projekt när det egentligen inte gjorde det.» (För stort)
- Skulle kunna göras hur stort eller hur litet som helst, återigen otydligt.» (Lagom)
- Det har varit lagom, dock alldeles för koncentrerat.» (Lagom)
- Beror nog helt på vilken typ av uppgift man fått..» (Lagom)
- men man kanske skulle ha fått lite mer tid till det. » (Lagom)
- Projektet är inte särskilt stort, men tar upp onödig tid från de andra kurserna» (Lagom)
- Bra med tilldelade grupper.» (Lagom)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»20 43%
Ganska liten»22 47%
Ganska stor»4 8%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.65

- Har knappt kollat alls.» (Mycket liten)
- Alldeles för mycket lösblad som sällan användes. (Övningspapprerna var bra dock)» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»33 71%
Mycket bra»9 19%

Genomsnitt: 3.1

- Det mesta man behövde fanns på hemsidan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 13%
Ganska bra»21 45%
Mycket bra»12 26%
Har ej sökt hjälp»7 15%

Genomsnitt: 3.43

- Bra i engelskan, sämre i projektdelen» (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»18 39%
Mycket bra»24 52%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- projektgruppen fungerade i stort bra, men en person gled bara med och uteblev då vi skulle sammanställa den slutgiltliga versionen etc.» (Ganska dåligt)
- Vår grupp hade problemet att 2 st slutade i läsperiod 1, dock kom en av dem tillbaka efter några veckor, dock så var vi i praktiken bara 2 i gruppen under den första intensiva perioden. (Med ett par undantagna tillfällen dock).» (Ganska dåligt)
- Gick inte att få tag på två av gruppens medlemmar, dem kollade aldrig deras mail och svarade inte på telefonen.» (Ganska dåligt)
- Vissa har samarbetet fungerat mycket bra med och med andra ganska dåligt. » (Ganska bra)
- Det är ju alltid problematiskt med sina gruppmedlemmar i projektarbeten, men det hör väl till.» (Ganska bra)
- Lite för "bra" i vår grupp kanske. Vi kom så bra överens att vi vid vissa tillfällen inte enbart fokuserade på arbetet. » (Ganska bra)
- Svårt att få till och fördela uppgifter inom gruppen» (Ganska bra)
- Vi hade en bra grupp, men har hört om andra där flera har dragit ett mycket stort lass.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 36%
Hög»14 30%
För hög»14 30%

Genomsnitt: 3.89

- Inledningsvis låg. i slutet hög» (Låg)
- Var för kort tid till 2nd draft» (Hög)
- Bitvis var det väldigt mycket man behövde jobba med projektet, och andra ämnen kunde ta stryk av det.» (Hög)
- Mycket att göra men man fick inte igen något för det. Man lärde sig inte direkt något utan det vara bara frustrerande med hur mycket tid som gick åt. » (Hög)
- Alldeles för mycket tid behövde läggas ned på en uppgift som bara kan resultera i godkänt eller underkänt.» (För hög)
- Det har varit som om det har varit 2 kurser i sig, och att det tillsammans inte har varit 7.5 poäng utan mycket mer.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 30%
Hög»25 54%
För hög»7 15%

Genomsnitt: 3.84

- Väldigt koncentrerat i FSP025 nu mot slutet har gjort att andra kurser har blivit lidande.» (Hög)
- För många saker på gång samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»7 15%
Dåligt»16 34%
Godkänt»17 36%
Gott»6 13%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Som sagt, en enligt mig helt onödig kurs då man inte lär sig något egentligen utan man bara lägger ner en massa tid. Tid som jag hellre ville lägga på att lära mig saker. Ha en Matlab kurs istället eftersom den verkar vara så viktig i våra matematik kurser och där har matlab delarna fungerat väldigt dåligt.. Om ni ändå vill få in projektrapportskrivandet på något sätt. Så hade teknisk fysik en bra lösninng, man gjorde EP-laborationer där man gjorde några små fysik labbar som tog kanske max 4h och sedan så skrev man en rapport om det. Roligare och mer lärorikt. Sen kan man väl skriva rapporten på engelska så får ni in den delen också. » (Mycket dåligt)
- Kursen har i stort inte tillfört något till mina kunskaper, mer än övning i att googla och sammanfatta.» (Dåligt)
- engelskabiten var bra. enbart.» (Dåligt)
- Det är en kurs som jag varken har lärt mig särskillt mycket av eller har sett fram emot att jobba med. Dock har jag läst mycket engelska innan och därför har fokus för mig legat på projektdelen i denna kursen. Projektdelen i sig har jag avskytt, eftersom det bara känns som om vi har famlat i mörkret, vi saknar förkunskaperna i elteknik för att kunna göra det ordentligt, vilket resulterar i att vad vi än gör blir mediokert.» (Dåligt)
- Projektet är väl bra men den engelska delen är inget att ha.» (Dåligt)
- Kändes inte som om det gav så mycket. Lära sig att leta fakta på internet, som det kändes som om projektet gick ut på, lärde man sig i 9an.» (Dåligt)
- Tycker det vore bättre om en matlabkurs kunde läsas istället» (Dåligt)
- Bra undervisande del, men borde ta större del» (Dåligt)
- känns som en ganska meninglös kurs. Engelska kunskaperna är på den nivån man hade innan. Tycker inte att kursen tillför så mycket på den delen. » (Godkänt)
- Nyttigt, men alldeles för stressande.» (Godkänt)
- Vet dock inte vrf denna kurs ligger här. Den bör i stället ligga precis innan kandidatarbetet, så att man har i färskt minne hur det är att göra projekt och så att engelskan ligger så nära mastersutbildningen som möjligt. » (Gott)
- Jättebra att ha en engelskakurs med tekniskt fokus. Framförallt när man märkte av den ojämna språknivån hos studenterna och med tanke på att böckerna är på engelska är det väldigt bra.» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra handledning.»
- becky. engelska utbildningen»
- Jens och Becky»
- Storleken på grupperna.»
- INGET»
- Någon typ av projekt.»
- vet ej»
- projektet»
- Jens och Becky»
- Något sorts projekt tycker jag ska vara kvar»
- Någon typ av projekt men mer undervisande hur man ska göra för att skriva.»
- Engonline»
- Engelskan.»
- Inget.»
- Gör om kursen till någon matlab eller annan mer användbar kurs.»
- Själv idéen med just teknisk kommunikation.»
- Becky och Ann-marie var bra lärare.»
- Engonline»
- Nån form av projekt»
- vet inte»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Rapporten bör inte ta så mycket tid.»
- projektets riktlinjer»
- projektet»
- Placeringen av kursen, hellre att den ligger på våren.»
- Ta bort engelskan helt och hållet.»
- Tydligare mål kring projektet, vad ska göras, hur mycket och på vilket sätt ska det se ut etc.»
- För skiftande uppgifter»
- när hela kursen läggs, lägg den i 3:an i stället»
- Grammatikupplägget och projektuppgiften. Mer handledning»
- Nästan allt. Gör om Teknisk kommunikation till en matlab-kurs och låt eleverna göra ett projekt med hjälp av matlab»
- Bättre projekt, som är intressantare och ligger bättre i fas med andra kurser. Fick ingen nytta av det jag lärde mig i kretsanalysen då de nödvändiga kunskaperna kom först mot slutet av kursen. Lektioner/föreläsningar känns onödiga, ger för tillfället ingenting alls, nån form av övning hade nog gett mer.»
- Projektet borde ändras till ett mer praktiskt som inte går ut på att söka på internet/böcker samt mindre grupper, 2 personer är lagom så här tidigt på utbildningen. Engelska delen tror jag inte fyller sitt syfte fullt ut då väldigt få pluggar på EngOnline. Någon förändring där är nödvändig dock vet jag inte vad. Just nu känns det lite som spilld tid.»
- Omfattningen av projektet, utformningen och projektbeskrivningen.»
- Skulle vara bra med lite fler små skriftliga uppgifter så man får mer övning och vet vad som förväntas i projektet.»
- Hela kursen»
- Korta ned projektarbetet. Det tog alldeles för mycket tid.»
- Byta ut hela kursen mot en Matlab-kurs istället, nu lär vi oss varken engelska eller Matlab...»
- Jag förstår inte överhuvudtaget varför vi måste läsa den. Byt ut den mot en Matlabkurs.»
- Projekt arbetet, försök kanske integrera mer med andra kurser.»
- Allt..»
- Upplägget. Mindre projekt, mer lektion och undervisning.»
- Projektuppgiften bör förändras. Kanske inkludera Matlab?»
- Projekt mål»
- Allt annat»
- Projektet»
- mer feedback under projektet»

20. Övriga kommentarer

- En matlabkurs istället för engelskan hade varit mycket bättre då vi faktist har användning för matlab, dock lärde man sig inget nytt från gymnasiet under engelskan och den är väldigt tråkig och man tappar lätt motivationen.»
- Tyckte om Jens och Becky men kursen i övrigt har jag inget för övers»
- Mitt sammanfattade intryck av kursen är att det är lite kunskap på den tid man lägger ner.»
- Det som var bra med kursen är väl att man i en viss utsträckning lär sig arbeta i en grupp.»
- Som tidigare sagt ser jag hellre 2 delkurser än den här. 4hp MatLab som man har när man börjar och sen 3.5hp med 2 laborationer som man skriver rapporter om på engelska.»
- Nej»
- Engelskadelen av kursen kändes inte nödvändig för mig, även om det i sig inte är fel på det om det finns behov. Kändes minst viktig av terminens kurser för mig.»


Kursutvärderingssystem från