ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-2 Matematisk analys i en variabel E, TMV136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-01 - 2010-01-24
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: 82%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

73 svarande

Högst 15 timmar»16 21%
Cirka 20 timmar»28 38%
Cirka 25 timmar»16 21%
Cirka 30 timmar»11 15%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 2.38

- har gått kursen innan på Fysik.» (Högst 15 timmar)
- Skulle nog ha lagt mer tid egentligen» (Högst 15 timmar)
- det är beräknat till 50 timmarsveckor.. inget snack om saken» (Cirka 20 timmar)
- Med andra ord för lite...» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

73 svarande

0%»3 4%
25%»4 5%
50%»3 4%
75%»25 34%
100%»38 52%

Genomsnitt: 4.24

- Jag har varit på alla föreläsningar, men dock missat någon övning här och där. SI"n var jag en del på, men den här kursens SI-ledare har varit urkassa, så jag har funnit att jag lärt mig mer på egen hand.» (75%)
- nästan alla miljö och elteknik föreläsningar har krockat med en variabelföreläsningarna.» (75%)
- har missat några föreläsningar, men har främst inte gått på så många övningar eller SI-möten» (75%)
- Har missat endel övningar men räknat för egen hand» (75%)
- Missat fåtal föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

73 svarande

Jag har inte sett/läst målen»34 46%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 38%

Genomsnitt: 2.41

- Tittar mer på gamla tentor för att se vad man bör kunna.» (Jag har inte sett/läst målen)
- De kunde förklaras bättre» (Målen är svåra att förstå)
- Använder man inte senaste versionen av kursboken är det inte så lätt att hänga med i alla svängar och exempel,då de saknar generalitet och är bundna till boken.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»47 94%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.06

- Med undantag för MatLab-delen i kursen, där vi i princip inte fått någon undervisning alls utan blivit tvungna att själva lista ut hur programmet fungerar, inte särskilt lätt om man aldrig programmerat förut.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har inte sett/läst målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker kursen är ganska bra upplagd.» (Ja, målen verkar rimliga)
- De skulle absolut kunna vara högre.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

61 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»4 6%
Ja, i hög grad»13 21%
Vet ej/har inte examinerats än»43 70%

Genomsnitt: 3.6

- Har gjort tentan en gång tidigare» (Ja, i hög grad)
- Har inte haft den än utan svarar baserat på "gamla tentor".» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra tenta, Ville fick med det visentliga från hans föreläsningar» (Ja, i hög grad)
- Kan ej svara på det då jag inte känner till alla mål.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 11%
Ganska stor»35 50%
Mycket stor»27 38%

Genomsnitt: 3.27

- Ej närvarat» (?)
- har inte varit så aktiv på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Föredrar att läsa mycket själv.» (Ganska liten)
- Känns som att föreläsningarna är värdelösa ibland, men man lär sig nog ändå mer än man tror.» (Ganska liten)
- Ville är mycket mer pedagogisk än Calculus.» (Mycket stor)
- Hade aldrig gått utan föreläsningarna med ville!» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 9%
Ganska bra»28 39%
Mycket bra»36 50%

Genomsnitt: 3.4

- Ej närvarat» (?)
- Wille hinner inte med schemat. Om vi förväntas hinna räkna enligt planeringen måste han hinna föreläsa enligt planeringen. Nu får vi ingen repetitionsföreläsning och det är tok-stressigt i slutskedet.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna i sig är ofta bra, men kan vara något oplanerade ibland. Problemet är dock att för mycket tid har lagts på tidigare delar i kursen vilket gjort att vi hamnat väldigt mycket efter planeringen. Detta har lett till att SI-möten och övningar inte leget i fas med föreläsningarna och att vi nu sista veckan innan tentan har alldeles för mycket att göra.» (Ganska dåligt)
- För snabba. Dålig koll på vad klassen är och kan.» (Ganska dåligt)
- Så mycket typtal ur boken istället för att gå igenom det viktiga och bygga upp förståelsen runt varje delmoment» (Ganska dåligt)
- Drar över varje gång och ändå hamnar vi efter i planeringen och får lägga in extra föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Hann inte gå igenom alla moment.» (Ganska dåligt)
- Väligt stressat» (Ganska bra)
- Ville är jättebra, men han tenderar att sväva ut ibland vilket resulterar i att vi kommer efter i schemat, vilket resulterar i extraföreläsningar, vilket inte är särskilt uppskattat av mig i alla fall.» (Ganska bra)
- svårt att hänga med ibland» (Ganska bra)
- Lite virrigt och stressigt ibland, men i stort väldigt bra.» (Ganska bra)
- Ibland kan vissa saker på föreläsningar verka svårare än var det egentligen är. Mer (lätta) exempel skulle vara önskvärt (på exempelvis epsilon delta, stora ordo osv)» (Ganska bra)
- Ville har en avspänd och underhållande föreläsningsstil, vilket är positivt. Dock kan det vara väldigt ostrukturerat och genomstressat ibland. På det stora hela har Ville skött sitt jobb.» (Ganska bra)
- Matlaben har varit FÖR svår!» (Ganska bra)
- Det går oerhört fort fram. Det är roligt och föreläsaren är rolig, men förutsätter att man kan detaljer (och förklarar alltså inte dessa) vilket gör det svårt att förstå det som gås igenom även om det i själva verket inte är så svårt.» (Ganska bra)
- Har tvingats lägga in extra föreläsningar för att Ville inte hunnit med i planeringen.» (Ganska bra)
- Bra att Ville tar upp mer fördjupande i vissa saker vi kommer behöva i framtiden så att man har sett det förut.» (Mycket bra)
- JAG ser ofta vad ville skriver men lite tråkigt när folk frågar konstant. Också tråkigt att ville ska behöva säga till om att folk skall vara tysta minst en gång varje föreläsning.» (Mycket bra)
- Ville är duktig och engagerar eleverna!» (Mycket bra)
- Synd att vi hamnade efter i planering och fick självstudera de sista av kursen» (Mycket bra)
- Ville är en jätte bra föreläsare» (Mycket bra)

8. Hur har matlabben fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»31 43%
Ganska dåligt»33 45%
Ganska bra»7 9%
Mycket bra»1 1%

Genomsnitt: 1.69

- luddiga mål. konstiga uppgifter. ingen genomgång, bara "gör detta". men vi har inte fått undervisning i HUR!!!!» (Mycket dåligt)
- Det är EXTREMT otydligt vad som gäller med matlabben. Vad ska vi lära oss? Vad ska vi redovisa? När skall det vara redovisat? Har fortfarande ingen aning. Det hela är en enda stor gissningslek.» (Mycket dåligt)
- Om man inte har programerat innan man börjar på chalmers så finns det ingen chans att lära sig tillräckligt mycket för att klara labbarna och inlämningsuppgifterna. Vi har in princip inte fått någon vettig undervisning i det och det är väldigt dåligt förklarat i uppgiften hur man ska göra för att lösa uppgiften (när vi labbade med pspice fick vil tex en bra beskrivning om vad vi skulle göra och hur vi skulle göra det). Det känns som att det hade vart skönare att ha en egen kurs för matlab med riktig undervisning där man lär sig det mer grundligt. För vissa som programerat kanske det känns lite ostimulernade, men hellre att alla kan använda matlab än att bara 30% av klassen förstår vad det är vi gör. Maskin verkar ha en väl fungerande kurs, man kanske kunde få lite insperation ifrån deras upplägg, kan ju dock itne vara lika omfattande då vi bör ha en projektkurs det första halvåret.» (Mycket dåligt)
- 1) Alla får inte ens plats i datasalen vilket är katastrofalt dåligt 2) Datorerna funkar i princip aldrig 3) Borde ha genomgångar med projektor på tavla istället och gå igenom samtidigt som man kan testa kod och lära sig hur det funkar » (Mycket dåligt)
- Inte tillräckligt med tid för att lära ut. Vi får en uppgift som skall lösas, men vi har inte fått något att öva oss på innan utan slängs in direkt.» (Mycket dåligt)
- lägg matlabben som en egen liten 1.5p kurs samtidigt som data intro.» (Mycket dåligt)
- vi har fått alldeles för dåligt med tid och alldeles för dålig introduktion, det va typ: här e några uppgifter, lös dem. » (Mycket dåligt)
- Dåligt med tid och hjälp. Finns inte datorer till alla. Uppgifter är ofta alldeles för svåra, skulle nästan behövas tas i en kurs för sig.» (Mycket dåligt)
- Ostrukturerat, svårt att veta vad som skulle göras samt att man får informationen om matlab momenten för sent.» (Mycket dåligt)
- Man får inga genomgångar utan bara en länk på kurshemsidan vad man ska göra. Sedan får man lösa det själv.» (Mycket dåligt)
- För att förstå något över huvudtaget fick vi googla och leta. Ett bättre upplägg hade varit att lugnt och sansat gått igenom hur man löser olika problem, istället för att vi ska sitta och gissa oss fram och i slutändan inte lärt oss så mycket. Mer undervisningsinriktat, snarare än att ge oss ett papper med uppgifter där större delen går ut på det matematiska, mer än själva matlab.» (Mycket dåligt)
- Vi har inte haft några genomgångar om någonting. Det känns som att vi får en kniv, dumpas i vildmarken och får klara oss själva. Tillgången till hjälp är väldigt liten då vi har en lärare i en sal där ingen fattar någonting eftersom vi inte har haft någon genomgång.» (Mycket dåligt)
- Mycket är ett för svagt uttryck.» (Mycket dåligt)
- Väldigt dålig genomgång av det man behöver kunna för att lösa uppgifterna. Uppgifterna från laborationerna är ofta otydliga och vissa kräver mycket stora förkunskaper och är därför i allmänhet alldeles för svåra.» (Mycket dåligt)
- SVÅRT!» (Mycket dåligt)
- Det har varit riktigt illa, svårighetsgraden har varit alldeles för hög och det har tagit otroligt mycket tid. Man har inte kunnat lära sig av något, finns inga instruktioner utan det blir till att sitta och gissa och gissa tills det blir i närheten av rätt, sedan får man fråga andra om resten.» (Mycket dåligt)
- Vi har knappt fått undervisning alls i matlab, utan har fått sitta och testa själva, exprimentera osv. Uppryckning!» (Mycket dåligt)
- För svårt.» (Mycket dåligt)
- Fokusera på att lära ut matlab i sig istället för att väva in det i svåra moment som vi inte gått igenom tillräckligt i matten. » (Ganska dåligt)
- Åter igen ingen vidare bra genomgång!Kan man inte bara få en basic manual att ha som guide(Och då inte helpfilerna i MatLab)Det förklaras aldrig något, läraren säger bara att du ska i just de här fallet skriva....väldigt frustrerande!» (Ganska dåligt)
- Vill nästan kryssa i mycket dåligt. Vi har i princip fått lista ut själva hur programmet fungerar. När man till slut lyckats lösa uppgiften har det varit genom trial"n"error och man har inte varit helt säker på varför det fungerade.. Råden vi ofta fått att läsa "hjälpfilerna" i MatLab är inte till särskilt stor hjälp eftersom filerna är väldigt svåra att förstå om man inte ens har grundläggande kunskap i programmet.» (Ganska dåligt)
- ser hellre att en separat matlabkurs skapas» (Ganska dåligt)
- för mycket att göra» (Ganska dåligt)
- För lite tid med hjälp, svårt att hinna färdigt om man har dåliga förkunskaper på den utsatta tiden» (Ganska dåligt)
- För små salar och krångliga uppgifter. Dock bättre än i Inledande Matematik.» (Ganska dåligt)
- För lite undervisning i matlab. Det känns som att eleven måste göra "trial and error" väldigt mycket på eget hand och man fastnar lätt. Sen är det svårt att få plats alla i datorsalen.» (Ganska dåligt)
- En egen kurs i matlab hade varit betydligt bätre » (Ganska dåligt)
- Skriftlig inlämning är bäst, matlab tillfällena har varit väldigt stökiga med hög ljudnivå i salen/svårt att få plats mm.» (Ganska dåligt)
- Svåra uppgifter jämfört med vad vi har haft på genomgångerna och hög arbetsbörda» (Ganska dåligt)
- Mkt svårt och tidskrävande. Dock bra kunskap men ser mycket gärna Matlab delen i en egen kurs. Eller i alla fall på en nivå som är mer rimlig med tanke på hur tidskrävande de andra momenten i kursen redan är.» (Ganska dåligt)
- Man behöver ha undervisning i det för att lära sig, dock var det mycket bättre än hur det var i Inledande matematik» (Ganska dåligt)
- Bättre än i inledande matte, men tyvärr inte bra än, det förutsatte fortfarande att eleverna skulle kunna mer än vad de gjorde. Quizen blev bättre och bättre för var gång tycker jag.» (Ganska dåligt)
- Vet ej då jag ännu inte börjat med labbarna.» (Ganska dåligt)
- Vet ej, gjort den förr.» (Ganska bra)

9. Hur har SI:n fungerat?

73 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»14 29%
Ganska bra»25 52%
Mycket bra»7 14%
Var ej på SI»25

Genomsnitt: 2.77

- 3/4 SI jag var på hade dom uppgifter på saker som vi inte har gått igenom på föreläsningarna ännu. När man frågar dom om hur saker fungerar får man svar i stil med "Jaa du, fundera du på det ett tag", och aldrig några tydliga svar. Vilket resulterar i att man inte lär sig något. Åtminstone en av dem ger intrycket att han bara är där för att han får pengar för det. Skitkasst.» (Mycket dåligt)
- Inte så givande som första kursens, lite mer engagemang skulle behövas. » (Ganska dåligt)
- Har funkat helt ok, dock inte lika bra som SI:n till inledande kursen. SI-ledarna har ibland varit något oplanerade och har inte alltid kunnat hjälpa till med uppgifterna (gäller inte alla)» (Ganska dåligt)
- den har inte direkt varit synkad med föreläsningarna» (Ganska dåligt)
- Eftersom vi legat efter på föreläsningarna så har det många gånger kommit uppgifter på delar av kursen vi inte gått igenom.» (Ganska dåligt)
- En något omotiverad lärare, kändes mer slappt den här gången än föregående.» (Ganska dåligt)
- Uppgifterna var dåligt planerade. Oftast var det uppgifter som ville inte hade hunnit gått igenom på föreläsning, dvs bättre samarbete med föreläsaren (Ville) krävs.» (Ganska dåligt)
- Lite oseriös stämning ibland, och få genomgångar på tavlan av SI ledarna. Vissa SI ledare bättre än andra dock.» (Ganska dåligt)
- Bra uppgifter, men till viss del ganska oengagerade ledare» (Ganska dåligt)
- lite trötta Si-ledare men annars väl» (Ganska bra)
- jag hatar si det är bara en dum ursäkt att få extra poäng som ändå examinatorn räknar med att alla ska ha» (Ganska bra)
- Har varit på några pass men jag tycker att det är mer givande av att arbeta med uppgifter från planeringen.» (Ganska bra)
- Varit lite slappt men funkat.» (Ganska bra)
- Missade för många ggr i början.» (Var ej på SI)
- Har inte deltagit på SI eftersom jag inte fick ett alltför gott intryck från tidigare kurs.» (Var ej på SI)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

73 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»12 16%
Ganska stor»34 46%
Mycket stor»24 32%

Genomsnitt: 3.08

- Använder inte calculus, tycker den röda boken "Analys i en variabel" är bättre.» (Mycket liten)
- köpte ej.» (Mycket liten)
- Gillar inte kursboken riktigt, är väldigt bra på engelska men tycker ändå Persson&Böiers analys i en variabel är mycket enklare att förstå.» (Ganska liten)
- Både förklaringarna och metoderna på föreläsningarna är oändligt mycket bättre än Calculus. Även om man bitvis kan hitta bra grejer där med.» (Ganska liten)
- Använt i stort sett till uppgifter, i viss mån inlärning.» (Ganska stor)
- Kör Persson-Böiers bok på svenska som har betydligt bättre förklaringar.» (Ganska stor)
- Adams är väl inte den bästa kurslitteraturen, men funkar» (Ganska stor)
- Adams ÄR bra. (punkt)» (Mycket stor)
- adams 6 edition» (Mycket stor)
- Föreläsningsanteckningar har varit mycket bra, boken ganska dålig, hade varit bättre med den svenska "röda boken" analys i en variabel.» (Mycket stor)
- Bra bok.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

73 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»37 50%
Mycket bra»32 43%

Genomsnitt: 3.36

- sen med info som sagt.» (Ganska dåligt)
- finns ju från andra året om det inte kommer ut i tid.» (Ganska bra)
- Lätt som en plätt när man väl lärt sig!» (Ganska bra)
- Va lite krångel i början, men allt ordnade upp sig efter hand.» (Ganska bra)
- Exemplariskt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

73 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»2 2%
Ganska bra»27 36%
Mycket bra»28 38%
Har ej sökt hjälp»15 20%

Genomsnitt: 3.73

- Inte bra på matlab, men bra i övrigt.» (Ganska bra)
- Dock kan det vara svårt att få hjälp i matlab» (Ganska bra)
- Bortsett från matlabben var det lätt att få hjälp.» (Ganska bra)
- Lite för få övningar.» (Ganska bra)
- med undantag för MatLab» (Mycket bra)
- Det fanns jätte många möjligheter att få hjälp, vilket jag tycker är väldigt bra.» (Mycket bra)
- Både Ville och Adam har gjort ett bra jobb och har alltid försökt hjälpa en. Fredrik hjälpte också till me frågorna under frågestunden och det var uppskattat känder jag!» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

73 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»16 21%
Mycket bra»49 67%
Har ej sökt samarbete»6 8%

Genomsnitt: 3.79

- Haft mycket annat och inte kunnat hitta någon att direkt plugga med.» (Ganska dåligt)
- GÄSPA» (Mycket bra)
- GÄSPA» (Mycket bra)
- Det är inga problem att få hjälp.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»37 51%
Hög»31 43%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.54

- Den här kursen har varit lagom, dock har man kommit efter ändå, men det är pga FSP025.» (Lagom)
- Blev kanske något stressig i slutet.» (Lagom)
- Med lite rimligare nivå på Matleben så hade det varit bättre» (Lagom)
- Wille är medveten om det höga tempot. Då måste han fokusera på att inte hamna efter planeringen.. Det blir vi som blir lidande.» (Hög)
- detta mest orsakat av matlab. att behöva lägga 5 timmar med 3 andra polare som inte direkt är dumma för att klara en uppgift...» (Hög)
- Har gått för fort fram det sista veckorna p.g.a tidsbrist. Har resulterat till att man inte kunnat räkna matte eftersom vi inte gått igenom rätt saker än.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 28%
Hög»35 50%
För hög»15 21%

Genomsnitt: 3.92

- När tekniska kommunikation är avklarad så...» (Lagom)
- stundvis jobbig tack vare teknisk kommunikation.» (Lagom)
- läs kom för fråga 14.» (Hög)
- näst intill för hög.» (Hög)
- Hög men bra» (Hög)
- Fungerar inte att ha teknisk kommunikation och matlab samtidigt med andra ämnena. Tvingades sluta att göra uppgifter i kretsanalys pga detta och hamnat månader efter.» (För hög)
- läst. tekniskomunikation (gramatiken), krets, envariabeln och miljö och elteknik så det är väll inte så kånstigt att den är för hög?» (För hög)
- Teknisk kommunikation var för omfattande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

73 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»23 31%
Gott»42 57%
Mycket gott»7 9%

Genomsnitt: 3.75

- ville är bra» (Godkänt)
- MATlab var inte alls bra!» (Gott)
- Bra övergång från inledande matematik.» (Gott)
- Bra föreläsare» (Gott)
- Om man exkluderar matlab» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI»
- Ville»
- Wille, han är en bra föreläsare som lyckas göra föreläsningarna riktigt roliga.»
- SI och övningar.»
- Föreläsningar och Ville»
- Upplägget och innehållet av föreläsningar»
- upplägget»
- Ville»
- kurslitteratur»
- Det mesta»
- Föreläsningarna»
- Övningar»
- SI»
- Willes humor.»
- Allt förutom matlabben»
- Ville.»
- SI:n»
- vet inte»
- Ville»
- Wilmhelm!»
- Vet inte»
- SI:n»
- Regelbundna duggor.»
- upplägget föreläsningar/övningar»
- Ville.»
- Extra föreläsningar»
- Ville»
- Bra föreläsare»
- Läraren»
- föreläsaren»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlabben måste ligga som en egen kurs»
- försök komma till det viktiga lite tidigare i kursen, bara så inte det blir så sjukt mkt sista veckorna.»
- MatLab-delen. behövs mer grundläggande undervisning»
- matlabutbildningen.»
- Matlab»
- Planeringen. Hellre lägga in extra föreläsningar från början än att lägga in dem allt eftersom. Det förstör planeringen av resten av studierna/livet.»
- Matlab »
- Matlab i en egen kurs!»
- Matlab bör bli en egen kurs, då lättas studietrycket för den här kursen och dessutom kan man ge en djupare och mer komplett insyn till matlab.»
- mindre stress på föreläsningarna»
- Matlab, har svarat på vad under den rubriken högre upp.»
- Matlab-upplägget borde totalt göras om. »
- Matlab! Inget upplägg alls. Måste förbättras»
- vet inte, tycker att det varit bra»
- Nollan(Ettan)»
- matlabb delen!»
- matlab undervisning»
- matlabben funkar inte bra för många, så förändra det»
- MATlab, lägg det som en egen kurs, eller ge det mer tid, men då blir det också svårt att ge den vanliga matten tillräckligt med tid. »
- Mer övningar»
- matlab-momentet»
- Matlab delen, gör den bättre.»
- Försöka ligga bättre i fas. Matlab-biten måste bli bättre, eller att vi har en hel kurs i det.»
- Matlabben»
- Matlab. Fredrik är mycket kunnig, men har fel approach.»
- Matlab. Vi måste få introduktion till programmet och förklaring till hur saker fungerar innan det är rimligt att vi sätter oss och experimenterar själva.»
- Matlab, stort behov av grundläggande info om matlab.»
- Fler duggor kanske.»
- Matlaben. Bättre struktur, mer tid. Lär av andra program med matlabundervisning.»
- matlab undervisningen »
- Matlab. Regelrätt undervisning borde bedrivas i Matlab istället för det som var nu.»
- Kan inte komma på något att förändra...»
- försöka att inte ligga efter i schemat lika mycket»
- Kursboken. Böcker på svenska kommer nog underlätta en hel del för många.»
- Matlaben»
- Matlabben»
- Boken.»
- matlab-tillfällena»
- Matlabben.»
- Ta bort poängen man får av att fylla i kursenkäten.»
- tids planering.»
- Bättre anpassning till planeringen»
- mer undervisning i matlab.»
- Matlab, sedan ska även Ville tänka på att planera bättre och lägga mindre vikt vid saker som inte är lika viktigt som annat och mer på det som är viktigt för kursen.»
- Mer hjälp med MATLAB»
- Matlab-undervisningen. Tyckte också Ville la för mycket fokus på ovidkommande undervisning i början av kursan. Syftar mest på undersumma/översumma. Han använde också en lektion i början till att räkna överskådligt på vad vi skulle lära oss senare i kursen,detta tycker jag var bortkastad tid eftersom jag och många med mig inte alls hängde med på till exempel Taylorutvecking innan vi gått igenom det någonting.»
- En lista med satser man bör kunna skulle varit bra. Matlab i separat kurs..»
- mer genomgång av matlab och mer övningstid med lärare»

19. Övriga kommentarer

- Vart är min gratis lunch! aaarrrrrgghhhhh!»
- Några grundläggande matlab laborationer i början hade behövts, och detta har påpekats flera år tidigare, ändå ingen förändring, då känns hela den här enkäten lite meningslös..»
- inga»
- rolig kurs»
-
- Tentan hade delvis fokus på matematiska begrepp och beräkningsmetoder som ej vart av någon större betoning på under kursens gång»
- Tack så mycket Ville för två läsperioder»
- Jag tycker Ville är en väldigt duktig föreläsare, främst därför att han är rolig att lyssna till. Det gör att man blir mer alert och vaken. Flera gånger har jag kommit jättetrött till en föreläsning men under föreläsningen piggnat till helt.»
- nje»


Kursutvärderingssystem från