ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-2 Högfrekvensteknik, EEM021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-01 - 2010-01-24
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»15 44%
Cirka 20 timmar»8 23%
Cirka 25 timmar»6 17%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.08

- Har inte tid att göra något annat än gå på föreläsningar och räkneövningar.» (Högst 15 timmar)
- Inte hunnit med kursen p.g.a. eltekniken» (Högst 15 timmar)
- Inget eget arbete förutom inför labbar, duggan och tentan» (Högst 15 timmar)
- början av kursen pluggade jag inte så mycket men när duggan och tentan närmade sig, satte man 20-30 timmar» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»4 12%
50%»5 15%
75%»8 24%
100%»16 48%

Genomsnitt: 4.09

- Dock aldrig missat avsikligt» (75%)
- Mycket bra!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 32%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 52%

Genomsnitt: 2.85

- Det sa hon själv.... kan ju bara hålla med..» (Målen är svåra att förstå)
- De är lite kort formulerade dock.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 14%
Ja, målen verkar rimliga»24 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Om man jämför med andra 7,5p kurser på F så känns det som lite innehåll. Dessutom läste vi antennkapitlet i Cheng redan i våran Elfältkurs. Vilket gör att kursen i stort innehåller tre kapitel + Mikrovågselektroniken. Optiskafiberdelen gick ganska obemärkt förbi då man inte räknade något på den.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det enda nya som jag lärde mig i kursen som jag inte redan gått igenom tidigare är smithdiagram. Mer borde läras ut.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- kanske..?» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 20%
Ja, i hög grad»15 50%
Vet ej/har inte examinerats än»9 30%

Genomsnitt: 3.1

- tror det..??» (?)
- Tentan premierade ej förståelse i tillräcklig grad. (för typtals/formelinriktad)» (I viss utsträckning)
- Tentan motsvarade bra målen som står i kurs PM.» (Ja, i hög grad)

6. Vad tyckte du om duggan?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»14 42%

Genomsnitt: 3.33

- väldigt vilseledande » (Ganska dåligt)
- Det var oklart vad som skulle komma på duggan.» (Ganska bra)
- skrev inte duggan men den verkade väl bra...» (Ganska bra)
- kanske i enklaste laget» (Ganska bra)
- Lite lurigt att veta vad man skulle kunna for fragor till vagledare» (Ganska bra)
- saknade dock SD, men förstår att man inte kan ha med allt.» (Mycket bra)
- Jag gillar konceptet med dugga, då kommer man igång med kursen mycket tidigare.» (Mycket bra)
- Mycket bra att kunna byta ut en del på tentamen» (Mycket bra)
- Grymt att kunna få med sig 20 poäng till tentan!» (Mycket bra)
- Jag skrev inte denna, men det är mycket bra att den finns.» (Mycket bra)
- Den kom lite sent tidsmässigt.» (Mycket bra)

7. Va tyckte du om bonussystemet?

34 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»13 38%

Genomsnitt: 3.02

- Varför får man poäng för att GISSA rätt på en fråga man inte kan tänka ut svaret till på fem sekunder och inte då man kommer med smarta frågor eller funderingar? konstigt!?» (Mycket dåligt)
- Speciellt då man får bonuspoäng då man GISSAR rätt, medan teknologer(med ren kunskap) som påpekar att läraren gjort fel inte får några poäng ...dåligt...» (Mycket dåligt)
- Bonuspoäng för att genom en ren chansning ropa ut "oändligheten" eller "ett" vid en föreläsning?» (Mycket dåligt)
- Duggan var orimligt fördelaktig. Gav alldeles för lätt alldeles för många bonusp. på de överlägset svåraste uppgifterna.» (Mycket dåligt)
- Kanske dela upp de två delarna så att man kan antingen byta ut uppgift 1, 2 eller båda, istället för bara båda. Det kan ju hända att man kan transmissionsdelen väldigt bra, men inte klarar av vågledardelen.» (Ganska dåligt)
- Det är bättre med vanliga bonuspoäng från duggan.» (Ganska dåligt)
- Bra i det avseendet att gör man bra ifrån sig på duggan så behöver man inte plugga på de delarna lika mycket inför tentan. Dåligt med de bonuspoäng som Tunde dela ut under föreläsningar till elever som bara gissar rätt.» (Ganska dåligt)
- Borde kunna få byta ut delarna var för sig» (Ganska bra)
- Tycker det är bra att duggan består av uppgifter som är lika de på tentan, men jag förstår inte varför man inte fick "byta ut" bara en av uppgifterna» (Ganska bra)
- Jag gillade att man fick räkna poängen från duggan på tentan, men det är lite konstigt att folk får bonuspoäng genom att svara på frågor på lektionerna, det gjorde bara att folk försökte få poäng för allt möjligt i början.» (Ganska bra)
- Helt ok att kunna byta poängen på tentan mot duggan, men tycker man skulle fått ett halvt poäng för varje SI oavsett hur många man gick på.» (Ganska bra)
- Väldigt fördelaktigt om man ligger i fas i kursen!!!» (Mycket bra)
- Det lönar sig verkligen att börja arbeta direkt och uppnå ett bra resultat!» (Mycket bra)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»10 29%

Genomsnitt: 2.82

- övningarna har» (Ganska liten)
- Bra att höra lite om ämnet och sätta sig in lite, men när man väl skulle börja räkna fick man ändå skumma igenom kapitlet i boken och gå igenom exempel.» (Ganska stor)
- Tunde är grym!!» (Ganska stor)
- Tünde och Robert har varit fantastiska!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»6 17%
Ganska stor»15 44%
Mycket stor»11 32%

Genomsnitt: 3.02

- Lilla cheng är inte bra...» (Ganska liten)
- Boken är jobbig, och förklarar saker på ett bakvänt sätt.» (Ganska stor)
- Cheng blir bättre ju mer man läser i den» (Ganska stor)
- utmärkt material, såväl föreläsningsmanus och räknade uppgifter. mest komletta kursen hittills. bravo!» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»24 70%

Genomsnitt: 3.67

- För mycket material på kurshemsidan! Allt behövs verkligen inte så gallra gärna!» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt med labbpm som låg i fel ordning» (Ganska bra)
- Mycket material, men bra struktur på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Bästa någonsin!» (Mycket bra)
- Fantastiskt bra kurshemsida» (Mycket bra)
- Bra med mycket material. Bra föreläsningsmanus och räkneövningsanteckningar. Första gången jag inte behövt ta egna anteckningar vilket hjälpte mig.» (Mycket bra)
- Allting på plats redan från början under "utdelat material". Visade vad som fanns tillgängligt osv.» (Mycket bra)
- Otroligt bra med forelasningarna och ovningarna utdelade!! Hjalper sjukt mkt!!» (Mycket bra)

11. Hur har föreläsningarna fungerat?

Matrisfråga

- Tundes engagemang och glöd ger bonuspoäng.»
- har inte gått på tillräckligt många för att kunna avgöra.»
- Tünde gör precis som hon säger, skriver fort på tavlan, annars bra. Hans powerpoint och dimmade takbelysning i Kollektorn gör att man väldigt lätt somnar. Och som vanligt är powerpoint inte så uppskattat bland studenter eftersom det är svårt att anteckna.»
- Tunde pratar väldigt mycket om annat som inte hör till kursen, "ni är såå smarta", "tentan är så lätt" m.m. Lägg istället tiden på att gå igenom saker tydligare, nu hastas vissa avsnitt igenom. T.ex. antenner gick för fort och utan bra förklaringar.»
- HANS: Intressant men lite långrandigt ibland! Pontus: Känns som utfyllnad i kursen. Dock ganska intressant ibland.»
- Riktigt bra föreläsare. Tünde är verkligen en av dom bästa lärarna jag har mött. Riktigt bra undervisare!»
- Tünde går snabbt fram men har bra struktur och en del repetition på varje föreläsning är bra. Fiberoptikdelen var intressant, men det blev lite svårtillgängligt med mycket matematik.»
- Tünde har en tendens att prata långt och mycket om saker som inte är relevanta för kursinnehållet (t ex väldigt mycket teknikaliteter runt tentan). Bättre om mer tid läggs på det relevanta materialet (som nu närmast "hafsas" igenom).»
- Pontus kanske skulle dra ner lite pa formel rabblandet ger tyvarr inte sa mkt»

Tünde Fülöp
32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»16 50%
Mycket bra»13 40%

Genomsnitt: 3.31

Hans Hjelmgren
32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 3

Pontus Johannisson
33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»14 42%

Genomsnitt: 3.33

12. Hur har övningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»19 57%

Genomsnitt: 3.48

- övningsledaren skämtar ibland bort viktiga delmoment i uppgifter.» (Ganska dåligt)
- "Så är det bara" eller "men jag säger inte varför det är så" förekom alltför ofta som svar på frågor.» (Ganska bra)
- Bra räkneövningsledare» (Mycket bra)
- Robert äger!» (Mycket bra)
- Rob har väldigt bra koll på det han gör. Grymt att han la upp alla uppgifter på nätet, gött för oss lite slappa som inte orkar anteckna. » (Mycket bra)
- Robert Nyquist är riktigt bra, trevlig och humoristisk» (Mycket bra)
- Välstrukturerat, väl förberett. Han tog det verkligen på allvar.» (Mycket bra)
- Mycket bra! verkligen!» (Mycket bra)

13. Hur har labbarna fungerat?

Matrisfråga

- Smithdiagrammet borde inte få heta smithdiagram, det är nästan bara TDR»
- Labbarna känns tyvärr lite si så där. Har inte gett så mycket när handledaren demonstrerar och man själv får titta på. Konstigt också med 4-timmarspass när alla är klara efter 1,5 h. Sista labben bra!»
- Jag förstod inte meningen med den andra labben (studie av mikrovågs-komponenter). Man förstod inte vad labhandledaren sa och helt plötsligt var vi klara utan att vi hade gjort någonting kändes det som. Jag lärde mig ingenting av den labben. »
- Tyckte mikrovågs-komponenterlabben var dålig. Dålig handledning och rörigt genomförande. »
- väldigt svårt att förstå vad dem säger på "engelska" man fick fråga tills man inte vågade, då man såg att han började bli besvärad, samt man kände sig riktigt korkad, annars tror jag dem va intressanta»
- Mycket kollande, lite görande.»
- S. TDR: Labhandledaren visade oss fel, tog 2h istället för en timma att göra samma sak. Micro:Bra Fiber: Hade en svenska kille som LH. som var väldigt duktig.»
- Den andra labben var fyratimmars men tog inte mer än halva tiden. Den sista labben å andra sidan skulle mått bra av lite extra tid. Det var på labben man förstod/tog till sig mest av fiberoptiken.»
- Bra labbhandledare»
- Svårt att förstå vad labhandledarna sa.»
- även om någon lab var väldigt kort så var dem väldigt omfattande, man fick räkna ur ett annat perspektiv»

Smithdiagrammet och TDR
34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»16 47%
Mycket bra»13 38%

Genomsnitt: 3.2

En studie av två vanliga mikrovågs-komponenter
34 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»8 23%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 2.88

Pulse propagation in optical fibres
34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»5 14%
Ganska bra»12 35%
Mycket bra»15 44%

Genomsnitt: 3.17

14. Hur var det med SI i kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»10 35%

Genomsnitt: 3.1

- inte deltagit» (?)
- deltog ej» (?)
- tycker man skulle fått ett halvt poäng för varje SI oavsett hur många man gick på.» (Ganska dåligt)
- dålig struktur, även om jag argumenterar för SI-handledning så behövs en bättre planering. Förslagsvis att man låter grupperna i klassen redovisa på tavlan väldigt snabbt de sista 30 minuterna, och kanske skära ner på antalet frågor» (Ganska dåligt)
- ej deltagit» (Ganska dåligt)
- En gång var det frågor på grejer vi inte gått igenom på föreläsningen» (Ganska bra)
- Bra med bonuspoäng =) och bra att faktiskt arbeta lite med kursen och samtala med andra. Men kändes överlag lite meningslöst, opedagogiskt att vara i föreläsningssal flera gånger» (Ganska bra)
- Missade många. Skulle önskat mer diskussioner på dem jag var på. Det är ju lite det som är poängen.» (Ganska bra)
- Jag är ny till SI men det är en bra grej som får en att förstå veckans innehåll mycket bättre.» (Ganska bra)
- Hade varit bättre om de hade gått igenom alla de rätta svaren i slutet då man aldrig var riktigt säker på om man hade tänkt rätt eller inte, och man orkar inte fråga efter varenda fråga.» (Ganska bra)
- Man lärde sig mycket av teorin.» (Mycket bra)
- Riktigt bra SI ledare! 10/10 till dom enligt mig» (Mycket bra)
- Positivt då man här inte bara räknar utan tänker efter lite mer vad begreppen egentligen innebär.» (Mycket bra)
- SI var bra, och inte bara för att man fick bonuspoäng.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 35%
Mycket bra»12 35%
Har ej sökt hjälp»10 29%

Genomsnitt: 3.94

- Jag har frågat både Robert och Tünde om hjälp och det gick bra.» (Ganska bra)
- Robert hjälpte riktigt bra så fort man behövde hjälp 10^10 av 10 till honom» (Mycket bra)
- Hjalpte mycket att kunna fraga ibland» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»10 29%
Mycket bra»17 50%
Har ej sökt samarbete»5 14%

Genomsnitt: 3.73

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»3 8%
Låg»5 14%
Lagom»14 41%
Hög»12 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.02

- Låg, men det behöver den vara för att man ska hinna allt annat i läsperioden. (F)» (Låg)
- Har inte gjort någonting ännu. Det har varit för mycket med övriga kurser.» (Lagom)
- Ganska lagom kurs, nästan väl lite att göra. Men ändå har den blivit eftersatt p.g.a. inlämningsuppgifterna i eltekniken.» (Lagom)
- Stora cheng boken är så dåligt skrivet att man måste verkligen va 100% procent närvarande på föreläsningarna.» (Hög)
- Arbetskrävande, men givande och intressant. Trots allt en väl utformad övningsplan.» (Hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 35%
Hög»15 44%
För hög»7 20%

Genomsnitt: 3.85

- Med kvantinlämningar och duggor om vart annat så tyckte jag att det var lagom mycket arbete denna läsperiod.» (Lagom)
- Vad spelar det för roll???» (Lagom)
- Digital konstruction kursen fick man sitta jätte länge med, och boken är kass, så det leder till att man måste sitta och plugga hela tiden. Med tanke på att man satte inte igång med kurserna redan från första veckan.» (För hög)
- Som f:are med extra valbara poäng blev det lite stressigt men det är ju självvalt så...» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 8%
Godkänt»8 23%
Gott»13 38%
Mycket gott»10 29%

Genomsnitt: 3.88

- Helt ok kurs, men tyvärr har jag upplevt det som svårt att koppla kursen till verkligheten. Vad är egentligen en transmissionsledning? När används det och hur skiljer det sig från vanliga koppartrådar? Nu beror min okunskap säkert till stor del på att jag inte pluggat så mycket i denna kurs, men ett medvetet förtydligande om vad saker och ting faktiskt är i verkligheten och vad olika formler betyder skulle höja kursen.» (Godkänt)
- Intressant men lite för övergripande och luddigt.» (Godkänt)
- Jag tycker att det har varit en rolig kurs känns också skönt att få 7,5hp för den även om det känns som om det är lite mycket poäng.» (Godkänt)
- Genomgående fokus på formelexcercis framför verklig förståelse (särskilt Tündes del)» (Godkänt)
- Intressant och lärorik» (Gott)
- Tycker att föreläsarna var jätte bra!» (Mycket gott)
- Inspirerade mig snarare än avskräckte mig att läsa vidare fördjupande kurser inom ämnesområdet!» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fiber och Antenner är mest intressant.»
- Dugga»
- En dugga»
- Dugga, labbar(dock annan utformning, dvs inte labbar där labbhandledarna gör allt åt en för att det ska gå fort. Jag tyckte att man lärde sig inte fullt så mkt som man kunnat göra på labbtillfällena om eleverna fått möjlighet att göra labben istället.»
- Bonuspoäng»
- Robert som övningsledare»
- Robert! Tünde går ju inte. :(»
- Labbarna»
- Duggasystemet!»
- Systemet med dugga-tenta»
- Tunde, Robert!! Det var intressant att få pilla lite på komponenter som Hans hade med sig.»
- Tünde och robert, även SI ledarna»
- Övningsupplägg och övningsledare. SI.»
- Labbarna.»
- Att forelasningar laggs upp pa hemsidan samt dugga systemet och Robert!»
- De mycket engagerade och intresserade föreläsarna/övningsledarna.»
- dugga, si»
- laborationerna»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bonussystem samt även förstudiedelen till mikrovågskomponentlaborationen kan ses över. Världens svåraste förstudie, men enkel lab om man har med sig matlab.»
- Poängsystemet»
- Pulse propagation in optical fibres»
- Inlämningsuppgifter, fler duggor?»
- Att man inte kan tillgodoräkna sig delarna var för sig»
- Lite mindre omfattande inlämningsuppgifter i eltekniken så att man hinner jobba något med högfrekvensen»
- Kanske mer kreativitet i SIn.»
- »
- Labben i mikrovågskomponenter.»
- mikrovågs-komponenter, strukturera upp den!»
- Hade vart nice om man fått ha med kursboken på tentan så man slapp skriva upp ALLA formler.»
- STORA CHENG!!!!»
- Lägga in mikrovågselektronikens uppgifter i "övningsschemat", så man inte "glömmer bort" de.»
- Mer fokus på förståelse! (Att tenta/dugga-resultatet inte i huvudsak hänger på vilka formler man skrivit ner i formelsamlingen)»
- lär ut och examinera mer material!»
- Duggan»

22. Övriga kommentarer

- Dåligt av föreläsare att inte säga till elever som stör ordningen i klassrummet.»
- Otacksam kurs att ha som föreläsare när studenterna lägger 80% av tiden på inlämningsuppgifter i elteknik och kvant...»
- »
- Tackar Tünde, Robert, Hans och Pontus!! Dom är verkligen snälla och BRA!!... Extra tack till Tünde, bästa läraren (delad plats med Stig Åke)»
- Jag ar i USA :P»


Kursutvärderingssystem från