ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-2 Elteknik, EEK140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-01 - 2010-01-24
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»4 12%
Cirka 25 timmar»7 22%
Cirka 30 timmar»12 38%
Minst 35 timmar»7 22%

Genomsnitt: 3.64

- Inlämningsuppgifterna tog alldeles för lång tid vilket resulterade i att min andra kurs blev hängandes.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»4 12%
50%»3 9%
75%»11 35%
100%»13 41%

Genomsnitt: 4.06

- Jobbar heltid samtidigt.» (25%)
- Ej räkneövningar» (50%)
- Första gången jag känt mig tvungen att hoppa över föreläsningar för att hinna inlämningsuppgifter, och jag vet att jag inte är ensam om detta» (75%)
- Jag har bara gått på föreläsningarna, räkneövningarna var inget att ha. » (75%)
- Hade gärna deltagit i all, men blev tvungen att missa en del.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 61%

Genomsnitt: 3.09

- Mycket bra kurs-PM» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.12

- vet ej» (?)
- För mycket "onödiga" saker att komma ihåg. Formelsamling hade vart bra.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Som sagt målen är inte för högt ställda dock är arbetsbelastningen för hög.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»19 67%
Vet ej/har inte examinerats än»6 21%

Genomsnitt: 3.1

- kanske» (?)
- extremt snålt med poäng för varje uppgift genom hela tentan. var tvungen att kunna allt perfekt för att få godkänt» (I viss utsträckning)
- Är det bestämt att man bara får ha Chalmers-godkänd miniräknare så ska det vara så på tentamen, vilket det inte var!!! (lika för alla). Samma problem i flera kurser.» (Ja, i hög grad)

6. Hur fungerade duggan?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»17 56%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.93

- gjorde ej duggan.» (?)
- Galet lite tid på sig» (Mycket dåligt)
- Det sas innan duggan att man endast fick ha godkända miniräknare. Men ändå fick flera personer använda grafritare som kan räkna med imaginära tal vilket går mycket fortare. vilket är orättvist.» (Ganska dåligt)
- Smått ont om tid...» (Ganska bra)
- Fast det gick dåligt.» (Ganska bra)
- lite seg rättning bara» (Ganska bra)
- Lite rörigt då somliga påstod sig ha missat informationen att enbart typgodkänd räknare var tillåten. Annars bra nivå på uppgifterna på duggan!» (Ganska bra)
- Lite tidsbrist kanske, annars bra.» (Ganska bra)
- Hade vart nice om man fått veta att man fick ha grafräknare innan man kom dit så man haft med en.» (Ganska bra)
- Alldeles för kort med tid men i övrigt bra.» (Ganska bra)
- Hade varit skönt med 1 timmes dugga istället för 45 min.» (Ganska bra)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.64

- värdelös föreläsare» (Mycket liten)
- Missat många föreläsningar.» (Ganska liten)
- Tyvärr har jag inte upplevt föreläsningar som särskilt givande. Mycket powerpoint och overhead gör det svårt att anteckna. Och som någon sa, "om man inte före den här föreläsningen visste hur en likströmsmotor fungerar så vet man det inte nu heller". Känns som att mycket tas för givet och att föreläsaren använder en massa termer som är självklara för honom, utan att egentligen förklara vad de betyder» (Ganska liten)
- Alexander är duktig men räkneövningsledaren verkande mest tycka att det var hans stund i rampljuset. Han ska lära ut saker och inte försöka vara rolig.» (Ganska stor)
- Engagerad personal.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»9 29%

Genomsnitt: 3.09

- nästan ingen information i boken.» (Ganska liten)
- Kursboken är bra» (Ganska stor)
- Kompendiet är lättläst.» (Ganska stor)
- Vissa viktiga detaljer som sedan vid tenta/inlämningsuppgift/dugga krävs att man kan finns över huvud taget inte omnämnda i kurslitteraturen. och fodrar därför att man varit på varenda föreläsning vilket för mig blev ett problem.» (Ganska stor)
- Vissa viktiga saker som nämdes på föreläsningen fanns inte i kompendiet.» (Ganska stor)
- Läst kursboken mkt.» (Mycket stor)
- Har fått luta mig mer på kurslitteraturen när föreläsningarna inte gett det jag behövde.» (Mycket stor)
- Bra kompendie» (Mycket stor)

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»5 17%
Har ej deltagit»2

Genomsnitt: 2.96

- se fråga 7» (Ganska dåligt)
- Formlerna står huller om buller utan förklaring. Om man missar vad som sägs en kort stund kan det vara svårt att veta vad det som det som skrivs på tavlan handlar om. Måste bli bättre på att skriva rubriker.» (Ganska dåligt)
- Lite tydligare rubriker ibland då Alaexander tar upp nya saker eller då han ställer upp ekvationer så behövs rubriker för att kunna sätta ekvationerna i rätt samband.» (Ganska bra)

10. Hur har övningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»15 62%
Mycket bra»3 12%
Har ej deltagit»7

Genomsnitt: 2.83

- Gick på en övning som blev första och sista. Oseriös övningsledare (som verkade tycka det var viktigare att vara rolig än att få något vettigt gjort). Räknar långsamt, gör mycket fel och halva tiden läggs på sifferuträkningar. » (Mycket dåligt)
- Jag deltog i början men de gav nästan ingenting så jag upphörde med detta» (Ganska dåligt)
- vi började 10 alla dagar förutom att vi hade en övning kl 8 » (Ganska dåligt)
- Överlag bra. Dock saknas lite förklaring om varför man kan göra vissa saker och hur man ska tänka för att förstå.» (Ganska bra)
- Lite nervös övningsledare men det har ändå gått bra, bra jobbat David!» (Ganska bra)
- David är duktigt, glad och engagerad, men ibland lite väl uppspelt :)» (Ganska bra)
- började mycket dåligt men tog sig mot slutet» (Ganska bra)
- trevlig kille, med humor...+++++++++++++» (Mycket bra)
- Har ej deltagit då de varit för dåliga och för lätta.» (Har ej deltagit)
- jag har bara varit med en gång men det gav inget.» (Har ej deltagit)

11. Hur har labbarna fungerat?

Matrisfråga

- Några otydligheter vad som skulle utföras i vissa hemuppgifter. Formuleringen av vissa hemuppgiftsmeningar borde ses över.»
- Bra inlärningsvärde, effektivt med Labview-programmet som presenterar data.»
- Utan tvekan bästa labbarna i någon kurs hittils. Labbar som är gjorda för att man ska lära sig något under labben. Man gick därifrån mycket mer förstående än när man kom.»
- Bra labbar!»
- Täcker in mycket stor del av det man skall lära sig i kursen. Mycket bra för inlärningen och förståelsen.»
- Mycket bra labbar, intressanta och lärorika»

Labb 1
31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»23 76%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.73

Labb 2
31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»26 86%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.86

Labb 3
31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»25 83%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.83

12. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

Matrisfråga

- Skulle underlätta om man fick med endast svaret på räkneuppgifterna i inlämningen. Så man har något att jämföra sitt eget svar med så man vet om man har gjort rätt beräkningar.»
- Tog mycket tid men var väldigt lärorika. Bra och intressanta uppgifter!»
- Mycket tidskrävande inlämningar och språkligt svåra att förstå. Gick väldigt lätt att misstolka vad man skulle göra vilket ledde till åtskilliga timmar med räkningar på onödiga saker.»
- helt sjukt vad tid man fick lägga på uppgifterna»
- Har pluggat mkt på egen hand och saknar att diskutera problemen med någon och då var det påfrestande att lärarna inte gav så mkt hjälp. Inlämingarna var bitvis svåra och svårförståeliga.»
- Lite otydliga instruktioner på inlämning 3, men det avhjälps nog med lite mer erfarenhet =) I allmänhet väldigt mycket att göra med inlämningsuppgifterna, som sagt första gången jag känt mig tvungen att hoppa över föreläsningar för att hinna med inlämningar (vilket jag vet att jag inte är ensam om), och då kan man ju fundera på om det är kontraproduktivt med inlämningarna eller inte...Samtidigt som man naturligtvis lär sig när man tvingas slita.»
- Inlämningarna är väldigt bra då det går att få svårare uppgifter än på tentan som det tar längre tid att jobba med och därmed lär sig saker bättre. Det har gått att bara göra inlämningarna och inte räkna några andra tal och ändå få en femma.»
- Täckte in materialet på ett bra sätt. Handledningstillfällena har fungerat bra.»
- SOm sagt för hög arbetsbelastning»
- Bra men det tar mycket tid»
- då många bara skrev av utan att lära sig och förhöret va ju inget att bry sig om direkt.... kan ju tänkas vara aningen orättvis men visst det är ju chalmers man pluggar på»
- Tog lite väl mkt tid. Kunde kanske skippat provet då vi ändå hade förhör en och en.»
- Den är tidskrävande för oss som inte "fuskar" (arbetar mer än två och två), därför är det svårt att hinna med den och samtidigt hinna med bredvidgående kurs. »
- sjuk arbetsbelastning»
- Tog ALLDELES för lång tid.»
- De tar otroligt mycket tid i anspråk eftersom de är så omfattande för att bara vara en 7,5 p kurs. Men jag tycker egentligen att det är bra med hemuppgifter får att hålla sig i fas.»
- Tog nästan all min tid, hade läst mig dubbelt så mycket på halva tiden utan dem.»
- Förberedande för tentan, mycket bra.»
- Mycket bra med inlämningsuppgifter även om de tog väldigt mkt tid, men värt i slutändan»

Inlämning 1
31 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»14 46%
Gjorde den ej»1

Genomsnitt: 3.13

Inlämning 2
31 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»13 43%
Gjorde den ej»1

Genomsnitt: 3.03

Inlämning 3
31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»13 43%
Gjorde den ej»1

Genomsnitt: 3.23

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»10 34%

Genomsnitt: 3.24

- OK» (?)
- Borde lägga ut allt föreläsningsmaterial, OH-bilder, på kurshemsidan. Svårt att hinna skriva/rita av dessa.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»12 38%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.29

- ställde frågor, fick inga svar» (Mycket dåliga)
- Kände att hjälpen inte existerade vid mötena där vi ska få chans att ställa frågor angående inlämningsuppgifter. Knappt någon ledning även om man förklarade sin uträkning och tänkande.» (Ganska dåliga)
- Fick inte så mycket svar när man frågade.» (Ganska dåliga)
- Jag förstår att det är något pedagogiskt knep att inte svara på frågorna men för min del blir jag batra frustrerad.» (Ganska dåliga)
- Möjligheten till hjälp fanns, men jag tycker inte det gav så jättemycket att gå dit. Man fick svaret "Du ska nog fundera lite till" när man redan suttit i flera timmar och inte förstår.» (Ganska bra)
- Framgick ej initialt att hjälp gick och få.» (Ganska bra)
- hade kanske underlättat lite om man fick lite mer vägledning på inlämningsuppgifterna, om man inte fick ngn vägledning eller hjälp av föreläsare/övn.ledare så fick man fråga sina kamrater» (Ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»18 60%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.7

- Arbetade rätt så mycket individuellt.» (Ganska bra)
- Labbarna funka riktigt bra.» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»4 13%
Hög»16 53%
För hög»9 30%

Genomsnitt: 4.1

- under tiden det var inlämningsuppgifter» (Hög)
- Inlämningsuppgifterna var intensiva men gav mycket till tentan.» (Hög)
- inlämningsuppgifterna tog alldeles för lång tid. Andra kurser blev helt klart lidande pga av detta.» (För hög)
- Som sagt så lär man sig ju när man tvingas slita (se fråga 12), men jag har personligen upplevt kursen som psykiskt påfrestande, och särskilt då dessa kontinuerliga deadlines. Dessutom måste det vara oerhört otacksamt att vara föreläsare i en annan kurs som går parallellt med denna eftersom studenterna lägger 80% av tiden på en annan kurs.» (För hög)
- Inlämningsuppgifterna !» (För hög)
- idiotiska inlämningsuppgifter om jag ska säga som det är.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 16%
Hög»15 48%
För hög»11 35%

Genomsnitt: 4.19

- Hög arbetsbelastning berodde på extrakurser (Läser F3)» (Hög)
- Läser extra kurser.» (För hög)
- Hann inte lägga 25 timmar i veckan på den andra kursen under vardagarna. Satt varenda lördag och söndag och pluggade för att ta igen.» (För hög)
- pga elteknik» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 6%
Godkänt»4 13%
Gott»11 36%
Mycket gott»12 40%

Genomsnitt: 4.03

- man hann inte räkna övningarna» (Dåligt)
- inlämningsuppgifterna var inte bra, men labbarna kompenserar gott och väl.» (Gott)
- Trots allt roligt att lära sig ordentligt med elteknik, även om det varit tufft. Med lite mindre omfattande inlämningsupgifter skulle kanske glädjen över elkraften vara än större.» (Gott)
- Lärt mig enormt mkt och det har oftast funkat bra att läsa kursen delvis på egen hand.» (Mycket gott)
- Jag blev lite positivt överraskad. Det var roligare än vad jag trodde. De olika kursmomentet med laborationer, inlämningar och vanliga räkningar kompletterar varandra på ett bra sätt så att man lär både baskunskaper och lite till.» (Mycket gott)
- Lärorik och rolig kurs.» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsare och mycket bra övn.ledare» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Behåll den mycket kompetente föreläsaren Alexander. Inlämningsppgifterna i denna kurs var mycket bra och relaterade till målen i kursen-»
- Inlämningsuppgifter i liknande form!»
- Sättet som labbarna fungerar.»
- Inlämningsuppgifter och labbar»
- labbarna»
- Labbarna»
- Labbarna och typen av inlämningsuppgifter»
- Labbarna»
- bra med inlämingsuppgifterna»
- inlämningsuppgifternas relevans till innehållet i kursen. Iom att de utgör en så stor del av den totala kursen är det bra att kunskaperna man skaffar sig genom att göra inlämningsuppgifterna går att använda på tentan. Man hinner inte göra många övriga uppgifter i tex övningshäftet då mycket tid gick åt till att göra inlämningsuppgifterna.»
- inlämningsuppgifterna och övningarna»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se till att få med en fråga om asynkronmotorn på inlämningen.»
- Övningsledaren skärper till sig!»
- Inlämningsuppgifterna borde göras mindre krävande. Mer fokus på räknestuga så man kan räkna själv. Kanske att handledare går igenom något tal på tavlan sen är det egen räkning. Allt var uppställt mycket bra i övningshäftet men man hade inte tid att göra något.»
- typgodkänd miniräknare på tentamen finns det ingen anledning till. Tillåt valfri miniräknare.»
- Formelsamling. Finns ingen anledning att kunna allt i huvudet. Likaså med ekvivalenta scheman.»
- lite mindre omfattning på inlämningsuppgifterna»
- Inläminingsuppgifterna»
- Är det bestämt att man bara får ha Chalmers-godkänd miniräknare så ska det vara så på tentamen, vilket det inte var!!! (lika för alla). Samma problem i flera kurser.»
- Inlämningsuppgift 1. Frågetillfällen bra, men en attitydförändring på dessa tillfällen, mer en mer ödmjuk inställning till dumma frågor. Försök göra den mer pedagogisk. David Steen var mer ödmjuk.»
- Lite bättre upplägg på övningarna hade varit att föredra! Det var lite väl enkelt ibland.»
- Att betyget inte hänger så mkt på inl.uppg där många som sagt "fuskar" (upptäckte halva klassen i en sal). Dessa delar borde betygssättas för sig. Det är ändå grupparbete mot individuell prestation.»
- banta inlämningarna»
- inlämnings uppgifter»

21. Övriga kommentarer

- Mycket trevligt med studiebesöket på K8 Gårda, ger en bra verklighetsförankring på kursen.»
- Inlämningarna skulle stå för halva kurspoängen och tentan för halva. Men tentan var precis lika omfattande och svår som en vanlig tenta. Tycker inte det går ihop.»
- + Bra Kurs. - Väldigt tidskrävande.»
- Man borde kanske diskutera det härmed typ godkänd miniräknare, då vissa fick använda en grafritare medan andra inte fick, vilket är ju ganska orättvist då det går mkt fortare att räkna ut krävande tal som komplexa med en grafritare. Jag tycker att det är rent FUSK speciellt då det står i tentatesen vad som är tillåtet, men det är säkert som vanligt att ingen bryr sig det är ju Chalmers... väldigt besviken teknolog...»
- Lackar lite på att vissa fick sitta med grafräknare på tentan när man bara fick ha typgodkända enligt tesen. Hade fått mer tid över till annat om man sluppit räkna komplext "för hand".»
- Rolig kurs.»


Kursutvärderingssystem från