ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-2 Elektromagnetiska fält, EEM015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-01 - 2010-01-24
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Inskrivningår

23 svarande

2008 eller senare»17 73%
2007 eller tidigare»6 26%

Genomsnitt: 1.26


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»7 30%
Cirka 20 timmar»4 17%
Cirka 25 timmar»5 21%
Cirka 30 timmar»7 30%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.52

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»3 13%
50%»0 0%
75%»11 47%
100%»9 39%

Genomsnitt: 4.13


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 26%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 39%

Genomsnitt: 2.78

- Målen är under all kritik. I kursen kan man få tre olika betyg, 3,4,5, men när man läser målen känns det som det bara finns två nivåer, underkänt, godkänd eftersom inget specifieras alls. Dessutom är de mål som står mycket diffusa och mest som rubriker över vad kursen innehåller» (Målen är svåra att förstå)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 76%
Nej, målen är för högt ställda»4 23%

Genomsnitt: 2.23

- På gränsen, väldigt svår kurs!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är väldigt svår och kräver goda kunskaper i tex flervariabelanalys, en kurs som väldigt många kuggar.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»9 47%
Vet ej/har inte examinerats än»8 42%

Genomsnitt: 3.31


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»10 43%

Genomsnitt: 3.26

- Det mesta som gåtts igenom på lektionerna är bevis i princip.» (Ganska liten)
- Övningarna framförallt har varit mycket bra, med tid att tänka mellan uppgifterna» (Ganska stor)
- Eftersom allt gås igenom på föreläsningen så tycker jag att man förstår genom att gå dit och skriva bra anteckningar. Dessutom är det ett plus mot boken då föreläsningarna är på svenska. Vare sig man pratar flytande engelska eller inte så är det alltid lättare att förstå på sitt eget språk samt det att föreläsarna på chalmers generellt sett brukar vara värdelösa på engelska. » (Mycket stor)
- förutom övningarna svårt att få svar på frågor» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»6 26%
Ganska liten»6 26%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.3

- Jag har inte ens köpt boken.» (Mycket liten)
- värdelös» (Mycket liten)
- Endast föreläsningarna och övningarna har varit väsentliga, kurslitteraturen har nästan inte varit till någon hjälp då lärarena aldrig refererat till kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Inte ens köpt kursboken» (Mycket liten)
- Inte använt den alls knappt.» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 95%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.04

- formelblad tenta» (Ganska bra)
- Teoriuppgifterna kom ut lite väl sent, likaså ett upplägg i kursen vecka för vecka med vad föreläsningar respektive övningar ska handla om. Annars bra.» (Ganska bra)

10. Hur har föreläsningarna fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.39

- bara massa formel rabblande men när han sakta ner och förklara var det jättebra» (Ganska dåligt)

11. Hur har övningarna fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»11 47%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.34

- Behöver ha en övningsledare som är mer säker på det som gås igenom på övningarna!» (Ganska dåligt)
- Bra att få tal demonstrerade. » (Ganska bra)
- kändes som om det var lite ostrukturerat.» (Ganska bra)
- Kommer vara mycket bra kommande år.» (Ganska bra)
- Tycker det är väldigt bra att Marie går igenom och ger lite hintar och sen låter en tänka själv lite innan hon går igenom lösningarna, det ger väldigt mycket mer än att någon bara räknar på tavlan utan paus. » (Mycket bra)
- Hade mer nytta av övningarna än föreläsningarna» (Mycket bra)

12. Hur har laborationen och labredovisningen fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 3.18

- Jag tyckte det tog lite mycket tid att lära sig programmet som var lite knepigt i jämförelse med själva elfältsdelen av uppgiften» (Ganska bra)
- Gjorde inte labbarna, har gjort dem tidigare.» (Ganska bra)
- Rolig labb» (Ganska bra)
- det var trevligt» (Mycket bra)

13. Hur tycker du kursens upplägg/struktur har fungerat?

Övningsexempel utan lösningar, teoriuppgifter, inga veckopm med rekommenderade uppgifter etc.

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 22%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 2.95

- Hade varit mycket bättre med lösningar till övningsexemplen, teoriuppgifterna var bra. » (?)
- teoriuppgiteferna kom lite väl sent» (Mycket dåligt)
- Blir väldigt svårt att komma igång, och att det saknas lösningar när det är såpass komplexa tal (mycket kan gå fel på vägen så att säga) gör det inte bättre direkt. I alla fall tips till lösningsgången borde finnas.» (Ganska dåligt)
- Hade varit betydligt lättare med mer struktur i kursen. Tydliga mål, mer exempel på bra saker att studera in på egen tid ect.» (Ganska dåligt)
- En jättestor exempelsamling fanns men det fanns endast svar till vissa av uppgifterna och inga lösningar till någon utav dem. Att sitta och räkna uppgifter som det inte finns svar är för mig meningslöst då jag inte har en aning om jag har rätt och att lära in fel är katastrof.» (Ganska dåligt)
- Denna kursen är svår, därför borde det finnas lösningar till alla övningsuppgifter. Väldigt många uppgifter saknade facit, varför??» (Ganska dåligt)
- Lösningsförslag till övningsuppgifterna skulle ha varit bättre.» (Ganska bra)

14. Hur har det funkat med SI?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»3 16%

Genomsnitt: 2.94

- Jag har inte vart på SI eftersom den legat 8 på måndag morgon och min dygnsrytm med mitt kvällstids extrajobb funkar inte så bra ihop med tidiga mornar. Jag förväntar mig dock inte att det ska hålla på och anpassas efter mitt schema, det är bara så det är.» (?)
- Vet inte har inte deltagit» (?)
- inte varit närvarande på SI» (Mycket dåligt)
- Alltid bra att ha SI!» (Ganska bra)
- Vet ej.» (Ganska bra)

15. Skulle du vilja ha dugga/inlämningsuppgifter/quis i kursen?

Kommentera gärna!

22 svarande

Ja»13 59%
Nej»9 40%

Genomsnitt: 1.4

- I såfall skulle man byta ut labben mot nåt av det, inte lägga till, det kanske skulle vara så att man skulle lära sig lite mer själv om man hade en form av webquiz liknande den i linjära system och transformer. men som sagt, inte i TILLÄGG till labben utan i såfall istället.» (?)
- Gärna en dugga så plugget blir jämnare utspritt plus att man får chansen till bonuspoäng!» (Ja)
- Det skulle höja motivationen för många att börja plugga i tid och verkligen försöka hänga med i kursen. En dugga uppmuntrar alltid till att ligga mer i fas. » (Ja)
- Det skulle varit bra med lite bonuspoäng till provet då detta ämnet godkänt nivån är relativt hög för en så här abstrakt kurs.» (Ja)
- Skulle motivera mig bättre.» (Ja)
- quiz på föreläsning med choklad är godare» (Nej)
- Labben som är ganska omfattande räcker gott.» (Nej)
- nej de fungera bra med en labbistället...labben gjorde så man fick en bättre förståelse, speciellt labb del A» (Nej)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»12 52%
Har ej sökt hjälp»4 17%

Genomsnitt: 3.86

- Mycket bra att det finns möjlighet varje vecka att fråga Marie. Särskilt eftersom övningarna i denna kursen är mer som föreläsningar» (Ganska bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.82

- svårigheter med kontakten för labb» (Ganska dåligt)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 17%
Hög»17 73%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.91

- Det är en svår kurs, jag önskar jag lade ner mer tid i början men det har vart svårt att pussla ihop ett schema för mig.» (Hög)
- Som sagt, talen är ofta komplexa och tar tid att lösa, att man sedan ska lära sig 13 teoriuppgifter gör det ännu tyngre.» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 4%
Hög»20 86%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 4.04

- Att lägga en kurs med ett projekt i samtidigt som en så allmänt erkänd svår kurs kan undvikas.» (Hög)
- Jobbigt med projektarbete som tar mycket tid» (Hög)

20. Om du hoppade av kursen, vad var anledningen?

- hade 1 dag att tentaplugga kändes inte möjligt»
- Jag skrev inte tentamen då jag insåg att jag hade för få dagar kvar att lära mig de som jag förväntades kunna på tentan.»


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»5 21%
Gott»12 52%
Mycket gott»4 17%

Genomsnitt: 3.78

- All undervisning fungerar mycket bra, det som bör ändras är bättre och tydligare mål och vecko-pm» (Godkänt)
- Intressant men svår.» (Gott)
- Bra intressant kurs med bra tenta och bra övriga uppgifter» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningsupplägget funkar bra. Labbarna är också bra.»
- Maries upplägg på övningarna, sen tycker jag det är bra att Pelle kan hålla en föreläsning man inte somnar på.»
- Upplägget på övningarna har varit väldigt bra. Alltså att övningsledaren löser uppgifter som man även får försöka på själv.»
- övningarnas upplägg.»
- Labbarna(labbuppgifterna), lösta instuderingsuppgifter från övningarna som lades ut på kurshemsidan.»
- teori»
- Möjligheten att varje vecka känna sig välkommen att fråga om kursen på annan undansatt tid än lektionstid. Tiden att tänka på övningarna. SI:n.»
- Labben var bra planerad då den tvingade mig att sätta mig in i integralerna.»
- Övningar»
- Övningslektionerna.»
- Lika bra övningar, Bra tenta som anknyter till det vi vet att vi borde kunna. »
- Labbarna»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Eventuellt rekommenderade uppgifter i häftet.»
- Det skulle väl i såfall vara labben men den har väl funkat i "så många år" så det är väl inte intressant.»
- Det bör finnas lösningar till övningshäftet.»
- laborationen var mest bråk med datorn»
- bättre struktur på kurshemsidan»
- Övningarna»
- förkunskaper övning»
- Målen bör skrivas om och göras tydligare, mer detaljerade och anpassade för olika betyg. Vecko-pm ute tidigt så man får bra överblick i kursen och kan lägga upp sina studier. »
- Lösningar eller i alla fall svar till alla uppgifter i exempelsamlingen.»
- Bonus poäng Häfte med läsningar för övningsuppgifter så man lättare kan hitta och gå igenom dem.»
- FACIT OCH LÖSNINGAR TILL ALLA UPPGIFTER!!!! Varför ens räkna ett tal som det inte finns facit till.»
- Dugga eller något liknande i kursen»

24. Övriga kommentarer

- tentamen speglade verkligen vad kursen lär ut.»
- Tyvärr har kursen ett rykte om sig att nästintill vara omöjlig, vilket egentligen är felaktigt enligt mig. Dock bör det finnas tydligare mål och mer tydliga exempel på vad man kan göra hemma, så att alla orkar sig igenom kursen.»
- Det kanske skulle ligga en kurs före denna som behandlar vektorintegraler och generella koordinater då detta var helt nytt för mig då jag började denna kurs.»
- Övningslektionerna gav mig mycket mer än föreläsningarna.»


Kursutvärderingssystem från