ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Datorintroduktion, TDA305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-21 - 2009-01-10
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

1 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

1 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
5 (mycket relevant)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

3. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

1 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»1 100%

Genomsnitt: 4

4. Vad tyckte du om föreläsningarna?

1 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket bra)»1 100%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Vad tyckte du om laborationerna?

1 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

1 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

7. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

1 svarande

Ja»0 0%
Nej»1 100%

Genomsnitt: 2

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

1 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

1 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- kö till handledning» (Ganska bra)


Kurslitteratur

11. Gav kurshemsidan tillräckligt med hjälp och information för att klara labbarna?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Jättebra hemsida!!» (Ja)

12. Hur lätt var kurshemsidan att navigera i och förstå?

1 svarande

Lätt»1 100%
Lagom»0 0%
Svår»0 0%

Genomsnitt: 1


Kommentarsfrågor

13. Hur mycket erfarenhet hade du av UNIX, internet och LaTex innan kursen?

1 svarande

1 (Liten)»1 100%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Stor»0 0%

Genomsnitt: 1

14. Var svårighetsgraden på undervisningen lagom för din erfarenhetsnivå?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

15. Känner du att du har lärt dig UNIX, Emacs och LaTex tillräckligt väl för att effektivt använda det för t.ex. labbrapportskrivning och annat skol-relaterat arbete?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

16. Hur mycket tid har du lagt ner på kursen?

- lagom :)»

17. Är tiden du lagt ner på kursen proportionerlig mot antalet poäng (1.5p) på kursen?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Christian, hemsida, labbar»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- matlab, mathematica, mer sånt»

21. Övriga kommentarer


Laboration 1

UNIX

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

1 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

1 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
5 (högt inlärningsvärde)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

1 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
5 (mycket nöjd)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

25. Var det svårt att få tag på en dator under laborationstillfället?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

26. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Laboration 2

Tillämpad UNIX

27. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

1 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3

28. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

1 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
5 (högt inlärningsvärde)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

29. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

1 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket nöjd)»1 100%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra handledning, men gärna fler handledare! gäller alla labbar» (5 (mycket nöjd))

30. Var det svårt att få tag på en dator under laborationstillfället?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

31. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.5


Laboration 3

Internet

32. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

1 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4

- klurig, men kul» (4)

33. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

1 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
5 (högt inlärningsvärde)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

34. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

1 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
5 (mycket nöjd)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

35. Var det svårt att få tag på en dator under laborationstillfället?

1 svarande

Ja»0 0%
Nej»1 100%

Genomsnitt: 2

36. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Laboration 4

LaTeX

37. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

1 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3

38. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

1 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (högt inlärningsvärde)»1 100%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

39. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

1 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket nöjd)»1 100%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

40. Var det svårt att få tag på en dator under laborationstillfället?

1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

41. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.16
Beräknat jämförelseindex: 0.79


Kursutvärderingssystem från