ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö och Hållbar utveckling, LBT625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-17 - 2009-12-07
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Anna Nyström Claesson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Kursutvärdeing till Miljö och Hållbar utveckling, LBT 625

Sätt ett kryss i den ruta som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning. Läs noga! Ge ett spontant svar och tänk inte efter för länge. Utvärderingen är på två sidor och tack på förhand. Om det står lärarna, så tänk lärare där det passar

1. Lärarna motiverade mig att gör mitt absolut bästa under kursen och ansträngde sig för att göra ämnet intressant*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»4 7%
Håller med - delvis»11 19%
Varken eller»10 17%
Håller med - knappast»14 25%
Håller mer - inte alls»17 30%

Genomsnitt: 3.51

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (8 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis1 12%
Varken eller3 37%
Håller med - knappast1 12%
Håller mer - inte alls3 37%

Genomsnitt: 3.75

Byggingenjörer: (48 st)
Håller med - absolut4 8%
Håller med - delvis10 20%
Varken eller7 14%
Håller med - knappast13 27%
Håller mer - inte alls14 29%

Genomsnitt: 3.47

2. Jag tyckte att det var en intressant kurs och blev inspirerad.*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»4 7%
Håller med - delvis»13 23%
Varken eller»6 10%
Håller med - knappast»12 21%
Håller mer - inte alls»21 37%

Genomsnitt: 3.58

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (8 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis3 37%
Varken eller2 25%
Håller med - knappast1 12%
Håller mer - inte alls2 25%

Genomsnitt: 3.25

Byggingenjörer: (48 st)
Håller med - absolut4 8%
Håller med - delvis10 20%
Varken eller4 8%
Håller med - knappast11 22%
Håller mer - inte alls19 39%

Genomsnitt: 3.64

3. Lärandemålen hjälpte mig att organisera mina studier i ämnet*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»1 1%
Håller med - delvis»12 21%
Varken eller»10 17%
Håller med - knappast»18 32%
Håller mer - inte alls»15 26%

Genomsnitt: 3.6

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (8 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis1 12%
Varken eller0 0%
Håller med - knappast5 62%
Håller mer - inte alls2 25%

Genomsnitt: 4

Byggingenjörer: (48 st)
Håller med - absolut1 2%
Håller med - delvis11 22%
Varken eller10 20%
Håller med - knappast13 27%
Håller mer - inte alls13 27%

Genomsnitt: 3.54

4. I examinationen förväntades jag visa om jag kunde generalisera min kunskap och tillämpa min kunskap i nya situationer*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»2 3%
Håller med - delvis»16 28%
Varken eller»5 8%
Håller med - knappast»11 19%
Håller mer - inte alls»22 39%

Genomsnitt: 3.62

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (8 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis3 37%
Varken eller0 0%
Håller med - knappast0 0%
Håller mer - inte alls5 62%

Genomsnitt: 3.87

Byggingenjörer: (48 st)
Håller med - absolut2 4%
Håller med - delvis13 27%
Varken eller5 10%
Håller med - knappast11 22%
Håller mer - inte alls17 35%

Genomsnitt: 3.58

5. Jag hade tillräckligt med tid att lära mig ämnet*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»9 16%
Håller med - delvis»11 19%
Varken eller»13 23%
Håller med - knappast»10 17%
Håller mer - inte alls»13 23%

Genomsnitt: 3.12

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (10 st)
Håller med - absolut2 20%
Håller med - delvis2 20%
Varken eller0 0%
Håller med - knappast4 40%
Håller mer - inte alls2 20%

Genomsnitt: 3.2

Byggingenjörer: (46 st)
Håller med - absolut7 15%
Håller med - delvis9 19%
Varken eller13 28%
Håller med - knappast6 13%
Håller mer - inte alls11 23%

Genomsnitt: 3.1

6. Kursen stärkte min förmåga att resonera med andra på ett trovärdigt och analytiskt sätt.*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»5 8%
Håller med - delvis»13 23%
Varken eller»5 8%
Håller med - knappast»10 17%
Håller mer - inte alls»23 41%

Genomsnitt: 3.58

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (8 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis3 37%
Varken eller1 12%
Håller med - knappast1 12%
Håller mer - inte alls3 37%

Genomsnitt: 3.5

Byggingenjörer: (48 st)
Håller med - absolut5 10%
Håller med - delvis10 20%
Varken eller4 8%
Håller med - knappast9 18%
Håller mer - inte alls20 41%

Genomsnitt: 3.6

7. Lärarna gav mig användbar respons på mitt arbete under kursen.*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»2 3%
Håller med - delvis»12 21%
Varken eller»7 12%
Håller med - knappast»12 21%
Håller mer - inte alls»23 41%

Genomsnitt: 3.75

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (8 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis2 25%
Varken eller0 0%
Håller med - knappast1 12%
Håller mer - inte alls5 62%

Genomsnitt: 4.12

Byggingenjörer: (48 st)
Håller med - absolut2 4%
Håller med - delvis10 20%
Varken eller7 14%
Håller med - knappast11 22%
Håller mer - inte alls18 37%

Genomsnitt: 3.68

8. Kursen utvecklade mina analytiska färdigheter*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»1 1%
Håller med - delvis»13 23%
Varken eller»11 19%
Håller med - knappast»7 12%
Håller mer - inte alls»24 42%

Genomsnitt: 3.71

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (9 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis4 44%
Varken eller1 11%
Håller med - knappast1 11%
Håller mer - inte alls3 33%

Genomsnitt: 3.33

Byggingenjörer: (47 st)
Håller med - absolut1 2%
Håller med - delvis9 19%
Varken eller10 21%
Håller med - knappast6 12%
Håller mer - inte alls21 44%

Genomsnitt: 3.78

9. Lärarna uppmuntrade oss att testa våra egna idéer*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»0 0%
Håller med - delvis»4 7%
Varken eller»15 26%
Håller med - knappast»10 17%
Håller mer - inte alls»27 48%

Genomsnitt: 4.07

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (8 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis1 12%
Varken eller2 25%
Håller med - knappast1 12%
Håller mer - inte alls4 50%

Genomsnitt: 4

Byggingenjörer: (48 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis3 6%
Varken eller13 27%
Håller med - knappast9 18%
Håller mer - inte alls23 47%

Genomsnitt: 4.08

10. Examinationen fick mig att förstå ämnet på ett djupare sätt.*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»1 1%
Håller med - delvis»5 8%
Varken eller»8 14%
Håller med - knappast»8 14%
Håller mer - inte alls»34 60%

Genomsnitt: 4.23

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (9 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis2 22%
Varken eller0 0%
Håller med - knappast2 22%
Håller mer - inte alls5 55%

Genomsnitt: 4.11

Byggingenjörer: (47 st)
Håller med - absolut1 2%
Håller med - delvis3 6%
Varken eller8 17%
Håller med - knappast6 12%
Håller mer - inte alls29 61%

Genomsnitt: 4.25

11. Arbetsbelastningen i kursen var för tung och vi hade inte tillräckligt med tid att till fullo förstå ämnet.*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»30 53%
Håller med - delvis»7 12%
Varken eller»11 19%
Håller med - knappast»2 3%
Håller mer - inte alls»6 10%

Genomsnitt: 2.05

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (9 st)
Håller med - absolut6 66%
Håller med - delvis0 0%
Varken eller1 11%
Håller med - knappast2 22%
Håller mer - inte alls0 0%

Genomsnitt: 1.88

Byggingenjörer: (47 st)
Håller med - absolut24 51%
Håller med - delvis7 14%
Varken eller10 21%
Håller med - knappast0 0%
Håller mer - inte alls6 12%

Genomsnitt: 2.08

12. Lärarna var duktiga på att förklara saker som hade med ämnet att göra.*

56 svarande

Totalt:

Håller med - absolut»1 1%
Håller med - delvis»13 23%
Varken eller»9 16%
Håller med - knappast»13 23%
Håller mer - inte alls»20 35%

Genomsnitt: 3.67

Fördelat på olika grupper:

Affärsutvecklare: (9 st)
Håller med - absolut0 0%
Håller med - delvis3 33%
Varken eller4 44%
Håller med - knappast1 11%
Håller mer - inte alls1 11%

Genomsnitt: 3

Byggingenjörer: (47 st)
Håller med - absolut1 2%
Håller med - delvis10 21%
Varken eller5 10%
Håller med - knappast12 25%
Håller mer - inte alls19 40%

Genomsnitt: 3.8


Till sist, använd utrymmet att tycka till....

13. Mina förväntningar på kursen var…,.*

- att lära mig mer angående miljö och hållbar utveckling. Vilket jag också gjorde. »
- Att utvecklas inom ämnet och få en bättre helhetsbild av vad jag som byggnadsingenjör kan bidra med i miljöarbetet»
- Att lära miljötänkande inom byggbranschen men detta togs endast upp på en enda föreläsning och i lärandemålen men resterande föreläsningar saknade inslag av byggbranschen helt, vilket gjorde det svårt att kunna besvara lärandemålen (tentan). »
- Hade inga speciella förväntningar.»
- Att kunna tillgodose mig stadiga miljökunskaper för att kunna gå ut i byggbranschen och tillämpa dem på ett konstruktivt sätt.»
- Att lära mig något inom exempelvis Miljömässigt byggande, och saker i den stilen.»
- Inga.»
- att få lära mig mer om miljömedvetet byggande och att bygga för att skapa en hållbar utveckling»
- att lära mig mer om miljö och miljösystem.»
- Att lära mig om hur man på bästa sätt tar hänsyn till miljön i byggbranchen. Jag tyckte inte att det framgick tydligt då det mest handlade om miljön i sin helhet, dvs. på ett icke byggrelaterat sätt. Kursen bör omformas till en mer bygginriktad kurs eftersom det då blir mer konkret och lätter och roligare att tillämpa i andra kurser/projekt.»
- Hade inga förväntningar»
- miljökunskap kopplat till byggbranschen»
- att den skulle vara dålig»
- Att det den skulle bli jobbig och tidskrävande.»
- Att lära mig mer om miljön och hur skör den är. Vad vi kan göra för att uppnå en hållbar utveckling.»
- Att lära mig om hur byggbranschens olika delar påverkar miljön»
- Jag hade ganska låga förväntningar på kursen, så jag blev bara positivt överraskad.»
- Att lära sig något om hur miljö kan integreras i byggbranschen»
- att få en djupare förståelse för de olika miljöproblemen»
- att kunna applicera ett miljötänkande i mitt framtida arbete som byggingenjör och att på så sätt kunna förespråka ett mer miljövänligt byggande.»
- Arr lära mig mer om miljö.»
- att lära mig mer om hur man bör tänka vid val av byggprodukter och byggrelaterade processer.»
- att få lära mig om miljöteknik och hur en hållbar utveckling i svenska byggbranschen ska kunna se ut»
- Att lära mig hur man inom byggbranchen arbetar med miljöfrågor samt hur man skall verka för ett hållbart byggande.»
- Att få större inblick i miljöteknik relaterat till byggbranchen. Jag var väldigt intresserad av ämnet sedan tidigare och hade stora förhoppningar på att fördjupa mig mer inom grönt byggande. Jag tycker kursen kan göras mer givande och intressant genom relatera den betydligt mer till byggbranchen. En av de sista föreläsningarna med en äldre man som gästföreläsare (kommer inte ihåg namnet) var jätteintressant. »
- Att lära mig mer om hur det faktiskt är med gjorden och vårat beteende här. Sen att få redskap att använda för att förbättra mig och mitt fotavtryck i naturen.»
- att lära mig om miljöteknik på en generellnivå, inte sitta och analysera saker och ting. »
- Stora»
- Hag hade höga förväntningar på denna kurs då jag tycker att det är ett ämne man kan göra väldigt mycket med. Hållbar utveckling är verkligen något som alla talar om nu och är väldigt intressant.»
- Jag förväntade mig att lära mig mer om miljöanpassat byggande och hur miljöfrågorna kommer in i byggområdet.»
- Som blivande byggingenjör ville jag lära mig vilka åtgärder jag kan göra för att inspirera mig själv och andra till att handla mer ekologiskt. Detta kan handla om allt ifrån enkla och traditionella lösningar till mer komplexa tekniska system i byggnader o dyl.»
- Att få lära mig om hur byggmaterial och användande har för effekt på miljön. Även att lära mig bygga hållbart.»
- Hade inga större förväntningar. Däremot kände jag efteråt att jag lärt mig en hel del allmän kunskap om hållbar utveckling. För mig som inte fått så bra information om detta från grundskolan uppskattades detta. »
- ...att lära mig mera om miljö när det gäller bygg.»
- Att det skulle vara en mycket intressant miljökurs som är byggrelaterad.»
- att jag skulle lära mig om problemen vi står inför när det gäller miljö, med fokus på byggbranschen»
- ...höga»
- Att lära mig hur jag som byggnadsingenjör kan använda miljövänliga val vid ny/ombyggnation. Husbyggnadsteknik, så som passivhus och plushus. »
-
- låga då jag hört mkt skit om kursen sedan tidigare.»
- Mina förväntningar på kursen var att jag skulle bli bättre på området miljö och det har jag blivit men kände att det under kursens gång blev för mycket och något som kunde blivit väldigt bra blev istället så mycket så att det inte gick att nå upp.»
- att den skulle visa på mer konkreta exempel på hur man arbetar för att lösa miljöproblem som angår bygg»
- Låga»
- Vi har även fått lära oss hur man kan bedöma en produktsmiljö påverkan under dess livstid. de bitarna i kursen tycker jag har varit bra.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Det viktigaste jag lärt mig under kursen är…,*

- att analysera olika problem som har med miljö att göra. »
- Jag har utvecklats»
-
- kopplingar mellan miljö och olika fenomen i världen/samhället/byggbranchen, tänka miljö mer översiktligt och se konsekvenser och ställa olika alternativ mot varandra»
- Har gjort mig mer uppmärksam på miljöförstöringoch hur man kan undvika det»
- att miljön måste tas på allvar och att man måste utbilda byggsektorn som har ett stort ansvar»
-
- Möjligtvis analysteknikerna jag ändå inte har användning av i mitt kommande yrkesliv»
- Generellt mest att tänka på hur våra handlingar påverkar naturen dock väldigt lite inom byggbranschen.»
- Att diskutera i grupp och argumentera.»
- Att tänka ur ett miljöperspektiv såväl inom byggbranschen som i vardagen.»
- att få en bättre inblick i vart de stora miljö problemen ligger och hur jag kan som privat person kan göra för att motverka dom.»
- hållbar utveckling, vad det ungefär innebär»
- hur miljöproblemen är sammankopplade med varandra»
- Att inse hur mycket vårt beteende i väst drabbar de fattiga länderna i världen.»
- Hållbar utveckling!»
- att jag har fått en överblick och ett sammanhang. Lärt mig att miljöproblemen är fler än växthuseffekten och har många och komplexa orsaker!»
- känns inte som jag lärt mig något jag direkt kan ha nytta av i mitt framtida yrke då fokus har legat på fel saker. möjligtvis de olika sätten att reda ut en produkts miljöpåverkan, fast fokus här låg även den på fel saker.»
- Att det inte räcker med att kunna»
- Jag har fått en annan syn på miljöfrågor i stort.»
- Massa om miljö, men skulle vara intressant att veta lite mer (generellt) hur några vanliga byggnadsmaterial på verkar miljön.»
- fått större förståelse för vad man själv kan göra för att förbättra miljön.»
- Hur en MKB fungerar... det var nytt»
- Att se till helhetsbilden när det gäller miljötänkande. Ex. för byggnader att veta att det finns så mycket mer än energianvändningen som spelar in. »
- att jag fick upp ögonen för hur jag lever. Att jag kan göra skillnader som är bättre för miljön på ett förhållande enkelt sätt utan att påverka min vardag.»
- ...»
- Män är största boven till miljöproblemen»
- Svårt att säga då man kunde mycket av det innan, men livscykeltänkandet/analyseringen har varit bra. Det är något jag känner att jag kan knyta an till i byggbranschen. Precis som infon ang olika ämnen och dess miljöpåverkan.»
- Att göra enkla livscykelanalyser samt förstått hur miljökonekvensanalyser fungerar och genomförs. »
- att man kommer långt med allmänbildning»
- Allmän kunskap om miljö och hållbar utveckling och hur den kopplas ihop med min vardag»
- ...att det är viktigt att tänka "hållbart".»
- Vad hållbar utveckling innebär.»
- att alla måste bidra»
- Vad en miljödomstol är. »
- mkb»
- Jag har lärt mig väldigt mycket, speciellt när det gäller olika sätt att tänka på miljö. Man måste se det utifrån flera perspektiv för det kommer alltid att finnas miljöproblem men det är storleken som vi kan påverka.»
- Lca har varit bra att lära sig»
- Hållbar Utveckling»

15. Speciellt bra var…,*

- övningstillfällena. »
- etikdiskussionen samt mkb övningen(den sista) samt arkitekturföreläsarens del om byggbranchen i miljön»
- Övingstillfällena.»
- övningen med domstolsscenariot. Där fick vi vara kreativa och själva lära oss i stora drag hur det går till ute i riktiga världen (förkortat givetvis för att passa in i skolan).»
- Rickard var bra!»
- övningarna var bra och gav förståelse av vissa delmoment.»
- Jenny och Helenes föreläsningar var intressanta och givande. Övningnarna var nyttiga.»
- Bra med grupparbeten + gruppövningar istället för enskilda uppgifter eftersom det mesta är bra att disskutera. »
- innehållet i kursen var bra. metoderna vi lärde oss hur man kan bedömma miljöpåverkan var bra.»
- gästföreläsaren michael edén»
- vissa föreläsningar»
- att jag själv fick motivation till att förändra mitt sätt att leva, många saker som man gör i vardagen har jag inte tidigare insett de allvarliga konsekvenserna av. tex köttätandet och konsumtionen»
- Alla former av analyser vi gjorde. Fick förståelse om hur vi människor måste göra för att upprätthålla en god levnadsstandard för kommande generationer.»
- Övningarna som jag tyckte var roliga och intressanta. Inte den med riskanalysen men den var ju inte riktigt "klar" kändes det som.»
- Vår handledare (Jenny) var faktiskt en tillgång»
- övningstillfällena med jenny»
- ingenting»
- Jag tyckte Helene var jätteduktig och mycket inspirerande. Många ++++ till dig.»
- ingetting»
- Man lärde sig mycket. Övningarna var bra, men skulle behövas arbetas mer med så att alla vet vad de går ut på och vad som ska göras (gäller även lärarna.»
- övningarna.»
- Lektionshandledarna som gjorde kursen mer trovärdig. Den arkitekten som föreläste var bra. Han lyckades sammanfatta hela kursen och dess information på två timmar och samtidigt göra det intressant.»
- En av de sista föreläsningarna med en äldre man som gästföreläsare (kommer inte ihåg namnet) var jätteintressant. »
- Att lärarna var engageradade och sak kunniga. Övnigarna var bra för att man fick diskutera mycket vilket jag tycker är det bästa sätt att lära sig saker när det inte är siffror och år, alltså lite för mig diffusa saker.»
- Först tyckte jag att det var inte så bra med övningarna, men väldigt snabbt upptäckte jag att kunskaper man fick med sig från övningarna var mycket väl vardagsanpassade. Så jag tycker att vissa av övningarna var väldigt bra (speciellt, miljöproblem, milleniemålen, IPAT och MKB).»
- Övningarna»
- Övningarna innehöll intressanta tankar med tyvärr blev det lätt flummigt under lektionen.»
- Det analytiska tänkandet och gästföreläsningen om bla passivhus (en av få föreläsningar som personer i klassen uttalade sej positivt om i efterhand). »
- Det enda som var bra var det vi fick lära oss om miljö angående byggfrågor, bl a lva, mkb, passivhus osv.»
- Sista föreläsningen med Michael Edén var det enda som hade något med byggingenjörsutbildningen att göra samt det enda positiva!»
- Faktiskt inget speciellt.»
-
- ...filmen.»
- sista övningen och uppdateringen om vad vi måste göra för att nå en hållbar utveckling»
- nothing»
-
- Att vi tvingades arbeta i grupper med AE och att bygg och AE fått lära känna varandra.»
- ...»
-
- Idé med att ha föreläsningar där man går igenom ett ämne och sen har övningar där man får praktisera ämnet. Att det fanns regler för vilka man skulle skriva rapporten med, vilket gjorde att man fick skriva med andra personer än man brukar.»
- Samarbeter med AE-studenterna.»
- mkb»
- Jag tycker att ämnena som togs upp i kursen var bra, speciellt ämnna kring övningarna. Det kändes som man hade kunnat gå ner på djupet kring dessa ämnen. »
- Att vi skrev arbete med elever från AE Helene var också bra som övningsledare »
- gruppövningarna»
-

16. Mindre bra var…,*

- kraven för godkänt på tentan. Orimligt höga! 40p på nivå 1 och 2 motsvarade ju 70-80 % av den totala poängen på de nivåerna. Är det ens tillåtet att ha så höga krav? »
- Tung arbetsbelastning, 100% närvaro, övningarnas innehåll, respons från examinator och tentan som var för omfattande för den tid man hade på sig. Elevernas deadlines hålls hårdare på än examinatorns. »
- av miljöproblem, men vi fick inte veta några sätt hur man kan motverka dessa problem. »
- Övningarna. Vissa va så flummiga så man inte visste vart man skulle börja. Andra var bra!»
- Några utav övningarna. De var fruktansvärt ostrukturerade och det var dålig information i papperen. Tentan var för generell och kunde lika gärna göras av en person som är kunnig på miljöområdet men inte läst kursen. Uppenbarligen var den för svår/konstigt utformad i och med att större delen av kursdeltagarna blev underkända på tentan. »
- Boken, den var rörig och svår att få en bra överblick i. Komunikationen mellan lärare och student och mellen handledarna och läraren.»
- arbetsbelastning var alldeles för hög jämfört med de högskolepoäng man fick. (jämförelsevis med andra avslutade kurser med samma poäng) den muntliga redovisningen gav ingenting, bättre att isf redovisa sitt eget arbete»
- studiebesöket, den ständiga upprepningen, domedagskänslan»
- att det var för lite tid på vissa övningar, så man inte riktigt hann förstå uppgifterna.»
- Tentan. Jag förstår inte riktigt varför den är upplagd som den är. Det blir väldigt förvirrat och jag förstår inte syftet. Är det ett sätt att få alla att bli godkända utan omtenta? Är det ett sätt att få studenterna att plugga mera? Är det ett sätt att jävlas med oss så vi får extra mycket att göra inna jul? Jag anser inte att miljökursen ska vara en av de svåraste kurserna att bli godkänd i under hela vår utbildning.»
- Jag tycker det skulle varit färre övergripande föreläsningar och fler byggrelaterade. Den miljöföreläsningen vi hade i industribyggnadskursen gav nästan lika mycket som hela dennna kursen... Något måste göras åt nivån på tentan. Uppgift ett var bra. Men att göra en mindmap anser jag inte vara en lämplig tentauppgift.»
- att det var så många moment i kursen: övningar/labbar, projekt- skriftligt/muntligt, studiebesök - flera stycken, tenta plus en text till tentan, hög gräns till godkänt på tentan.. mm..»
- Rapporten. Vi fick ämnet materialflöde att skriva om. Jag tycker ämnet är för svårtolkat och för avancerat för oss, vi föväntas höja oss till en nivå som inte känns rimlig. Om man ser till storleken och tiden vi la ner på rapporten relaterat på vad jag lärde mig i jämförelse med vad jag lärde mig av övningarna och på lektionen tycker jag man kan minska omfattningen på den avsevärt. Speciellt eftersom arbetsbördan på kursen är väldigt hög, för mig känns rapporten rimligast att skära ner på. Mindre bra var också att vi blev omgrupperade till en väldigt stor grupp för att göra den muntliga presentationen. Det var alldeles för många att vara 7 personer i en grupp. Det var svårt att få ihop alla tider, ja i stort sett omöjligt. »
- om materialflöden. Så där hade det hjälp oss otroligt mycket om vi i uppgiften fått syfet. Med det så hade vi haft en klar bild av vad som skulle göras, alltså det hade gett os en bättre startpunkt och en mål att jobba mot. Det tog för mycket tid att ta reda på vad vi skulle skriva om och vad det egentligen är (materialflöden alltså) och det gör att tiden för själva skrivandet och materialhittandet till rapporten blir lidande. »
- TENTAN.»
- Föreläsningarna»
- hur man formulerar definitioner? Jag klarade den, men jag vet ju även att de jag pluggat med innehar samma kunskaper som mej men kanske inte har samma formuleringsförmåga eller hann skriva så mycket på tentan (tycker inte att det ska vara avgörande). Tycker inte heller att det är bra att så liten vikt i kursen läggs på byggbranschen, det är ändå där vi kan förändra världen, hur man lever som privatperson (om man ska äta kött eller inte tex) tycker inte jag att man ska "lära ut" på högskolenivå. »
- följa reglerna. »
- Föreläsarna och hjälpledarna hade ingen som helst bakgrund i byggbranschen och kunde därmed inte lära oss något relevant. Kursen handlade inte om mina förväntningar (som jag har angivit ovan). Till skillnad från andra kurser var examinationens tentamen och kursens betygsystem väldigt röriga. Alla övningar var meningslösa när inte ens läraren visste vad vi skulle göra!»
- Alla obligatoriska övningstillfällen. Anledningen till detta är att de inte kom till någon nytta under tentan.»
- kursen»
- För många delar för examination. Rapport, muntligt, många obligatoriska övningar och tenta. Hade räckt med tenta och något till. De andra momenten borde bara ge godkänt och tentan ge betyget.»
- ...alla svåra ord och kemiska beteckningar som en byggare sällan kommer att ha nytta av.»
- å det är vad jag tyckte om kursen!»
-
- Upplägget, Kursens vinkling, Läraren, Arbetsbelastningen.»
-
- Jag tycker det var synd att övningarna inte fungerade så bra. Det kändes väldigt oseriöst där man inte utnyttjade tiden på ett bra sätt. Det var också väldigt svårt att sitta på en övning när man inte kunde så mycket inom området och försöka svara på frågorna.»
-
- Tentan var alldeles för omfattande för 4 timmar. De jag har pratat med, inklusive jag själv hann inte med något utöver nivå 1 och 2, vilket gjorde det omöjligt att få mer än en 3a på tentan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Tentan var alldeles för omfattande för 4 timmar. De jag har pratat med, inklusive jag själv hann inte med något utöver nivå 1 och 2, vilket gjorde det omöjligt att få mer än en 3a på tentan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- arbetsbördan var tung och det fanns väldigt lite utrymme i kursen för ett miljötänkande inom byggsektorn. en allmänbildning i miljötänkande är viktig men ännu viktigare är att vi som framtida byggingenjörer får kunskap i vad vi kan göra för miljön, något jag inte tycker att vi fått. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Examinationen, att ha en rapport, redovisning och tenta. Sen på det även ha obligatorisk närvaro på övningarna. Det blir lite för mycket för vad kusrpoängen motsvarar. Enligt mig så blir rapporten överflödig. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

17. Jag skulle vilja föreslå lärarlaget som planerar nästa års kurs att…,*

- inte ställa så höga krav för godkänt på tentan...»
- Ta till sig utvärderingarna»
- Behålla övningstillfällena, men lägga mindre vikt på inlämningen...man lärde sig inte så mycket utan satt bara och skrev uppsats.»
- planera om kursen så den inriktar sig mer mot byggsektorn, ha övningar som går att förstå och genomföra på den tid som är utsatt och att ha en mer begriplig beskrivning av upplägget för projektuppgiften. Kanske kan man bjuda in gästföreläsare som är i branschen som kan berätta om hur det fungerar ute på byggen och i projekteringar ur miljösynpunkt. Ett måste är ett betygssystem som fungerar. Titta på andra kurser på chalmers.»
- Lägg in mer obligatoriska moment!»
- Bättre förberedelser inför övningar. Bättre och mer förståelig information bör framgå av övningstencilerna. Mer byggrelaterade föreläsningar! Kursen bör vara utformad så att man genom övningar och föreläsningar klarar tentan.»
- lägga mer tid på hur vi ska kunna använda det i vår yrkesroll.»
- Har bättre insikt i byggbranschen, nu kändes det mest som om bygg relaterade grejer trycktes in utan att någon av lärarna visste vad det handlade om»
- inrikta sig mycket tidigare på vad vi som byggingejörer kan göra, hur vi kan påverka»
- Ändra på tentan så den är mer lik övriga tentor på utbildningen. Annars vill jag bara säga tack för en jättebra kurs! »
- Jag vill gärna att tentan utformas på ett bättre sätt vilket innebär att man kan tillgodoräkna sig poäng från alla delar utan att behöva klara 40 poängsgränsen. Annars är jag trots min kritik ganska nöjd med kursen. Du brinner för det du gör och jag tycker det är inspirerande!»
- Bygga upp tentan på ett förståeligt sätt, samt att villkoren när det gäller tenta är likadana som för alla andra kurser dvs att om man inte klarar tentan så får man skriva en omtenta och inget så flummigt som en rest. De tar upp sånt som är relevant för vår utbildning. Göra en tenta där målet är att majoriteten ska klara tentan på första försöket och inte som nu där målet är att ingen ska klara den. Inte dela upp tentan med en del som måste vara godkänd där man måste minnas massa fakta och en där man ska diskutera. De som har lättare för att diskutera än att ta in ren teori ska inte särbehandlas på detta sättet. De skriftliga arbetet samt muntliga redovisningen ska ha egna högskolepoäng. »
- fundera över om tentan bara skulle vara en "vanlig" tenta. Annars är det bra.»
- gör om tentan, räkna alla poäng på en gång. att 10% av 140 elever blir godkända borde ju säga en del. »
- örja om från börja. »
- mer byggrelaterat»
- höja kurspoängen till minst 10,5 p! Så mycket arbete som vi lagt ner på den här kursen är helt orimligt för 7,5 p! Kort och gott!»
- Göra övningarna mer levade och trovärdiga. Gärna lite färre och med mer information. Skippa Annas föreläsningar. Handledarna var de som förmedlade informationen och med mer mogen attityd.»
- Minska omfattningen på rapporten. Ett sätt skulle kunna vara att göra mindre grupper på ex. 3-4 studenter och minska storleken åp rapporten. Även att låta oss ha mer påverkan i vilket ämne vi skriver om. Som sagt jag anser att arbetsbelastingen har varit för hög och det moment jag lärt mig minst av men som tagit mest tid är rapportskrivandet. Nästa år önskar jag att ämnet var mer byggrelaterat, speciellt eftersom det inte finns någon kurs att läsa om man vill födjupa sig i grönt byggande. Jag tror engagemanget hade ökat jättemycket. Jag tycker att miljöteknik är ett viktigt ämne och därför måste kursen göras roligare och tilltala fler av oss studenter, jag tror absolut att det är möjligt att göra detta! Jag förstår att det är viktigt med den generella miljötekniken också, men man skulle kunna övergå till til mer specialiserad inriktning på grönt byggande och liknande efter exempelvis halva kursen. Det är ju ett ämne som är väldigt aktuellt och det är där vi kommer kunna påverka i framtiden. »
- inte ha tre examinationer eller dra ner storleken på rapporten och tentan om man ska ha med båda dessa examinationsformer. Sen tycker jag att man kan ha ännu mer diskussions lektioner i små grupper istället för föreläsningar i stora salar. »
- Inte ha en liknande tenta. Man hinner inte svara på alla frågor även om man har höga ambitioner. Eller lägg tentan på en hel dag istället för förmiddagen. som sagt, man hinner inte!»
- Ta upp mer av det som kommer på tentan på föreläsningarna »
- byta lärarlag!»
- ion som man egentligen inte har så stor makt över då det är stora grupper och du kanske inte har någon aning om huruvida personerna som ska presentera kommer göra ett bra jobb eller inte. Rapporten och tentamen har man ändå en chans att påverka resultatet på, även om tentamen är orimligt stor. »
- Helt se över upplägget på kursen och verkligen lyssna på och ta till sig av elevernas kommentarer. Miljö och hållbar utveckling hade verkligen kunnat vara en rolig och intressant kurs men som det har varit denna terminen så kändes den varken rolig eller ens nödvändig, vilket är väldigt tråkigt då det är en väldigt viktig kurs. »
-
- Använda de koder som man skriver på tentan för att redovisa resultatet, de som glömt den får väl skylla sig själva. Har sett andra resultat anslås på det viset. »
- vara lyhörda, kompetenta »
- tället borde kursen fokusera på vad vi byggingenjörer kan göra för att få till stånd en förändring inom byggbranchen.»
-
- lägg upp kursen anorlunda och ta till er av kritiken som framförs»
- göra om tentan, ge ut en övningstenta och inkludera alla uppgifter i resultatet. Gör tydligare frågor.»
- Kursen är väldigt stor och omfattande. Det känns som att kursen är större än vad den egentligen är. Flera obligatoriska övningstillfällen, stor rapport med redovisning och utöver detta en gigantisk tenta. Tentan är väldigt stor. Personligen HANN jag bara svara på del 1+2 och det handlade inte om mina ambitionsnivåer då jag inte HANN svara på del 3. Dåligt planerad tenta. Hade varit mycket bättre om man hade haft tid att plugga till tentan istället för att skriva en rapport som tar mycket nyttig och värdefull tid. Antingen borde man ha en stor rapport med obligatirska övningar eller en tenta med obligatoriska övningar, inte båda. Det ger ingenting, bara förbryllar. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från