ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp2åk3: ITR233 Logistik I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-01-25
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»8 13%
Cirka 20 timmar»14 23%
Cirka 25 timmar»10 16%
Cirka 30 timmar»18 30%
Minst 35 timmar»10 16%

Genomsnitt: 3.13

- Förutom caset en kväll före tentan. » (Högst 15 timmar)
- relativt meckiga case tog en del tid» (Cirka 20 timmar)
- varav projekten tog typ all tid» (Cirka 25 timmar)
- Case:n tog väldigt mycket tid och var kanske lite för omfattande, det var mycket upprepningar i excel vilket var onödigt när man redan med halva mängden input-data hade lärt sig exakt lika mycket.» (Cirka 30 timmar)
- arbetena har krävt mycket tid» (Minst 35 timmar)
- Hög belastning med två case och en hel bok att läsa.» (Minst 35 timmar)
- Praktikfallet tog väldigt mycket tid. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»3 5%
25%»2 3%
50%»1 1%
75%»18 30%
100%»36 60%

Genomsnitt: 4.36

- Jag kunde ej medverka på vissa lektioner för att det var för mycket att göra i samband med case som vi hade. Casen var för tidskrävande helt enkelt!» (75%)
- ibland var jag tvungen att välja bort vissa lektioner för att hinna göra casen i denna och i min andra kurs» (75%)
- synd med de 25% jag missade» (75%)
- Bra föreläsningar!» (100%)
- Peter är en härlig föreläsare.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 32%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 49%

Genomsnitt: 2.84

- har läst men kommer ej ihåg vad de säger» (Jag har inte sett/läst målen)
- har varit bra att peter gått igenom, innan varje föreläsning, vilka mål som bör vara uppfyllda efter föreläsningens slut» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»45 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kursinnehållet har varit bra och lagom mkt för 7,5hp. om det sedan stämmer överens med målen har jag ingen aning om..» (?)
- Mkt bygger vidare på verksamhetsutveckling och Op. Mngmt» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 37%
Ja, i hög grad»27 56%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.68

- som sagt, kommer ej ihåg målen.. att ni inte bifogar målen intill frågan nästa gång så slipper ni få ett så stort bortfall bland svaren.. tips!» (?)
- Räkneuppgifterna upptar för stor del och ger upphov till viss tidsstress. De andra frågorna berörde sådant som kanske inte är alltför relevant i kursen enligt min mening.» (I viss utsträckning)
- Tvivealaktig bedömning på framför allt första inlämningen. Sedan så borde det kanske inte heller vara så stor poängfördelning på grupparbetena.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var dock svår!» (Ja, i hög grad)
- en högst vettig typtenta» (Ja, i hög grad)
- mkt bra med hemtenta» (Ja, i hög grad)
- Tentan var omfattande och väl avvägd, dock saknades frågor av mer analytisk karaktär som inte gick att hänvisa direkt till en enskild sida i kursboken» (Ja, i hög grad)
- Lite klurigt stundtals, vilket uppskattas.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»6 10%
Ganska stor»21 35%
Mycket stor»28 46%

Genomsnitt: 3.2

- Bra och intressanta föreläsninigar med en stor del humor. Bra jobbat.» (Ganska stor)
- Peter var väldigt bra på att föreläsa.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar, märks att Peter vet vad han snackar om och tycker det är sjukt kul att lära ut. Volvo logistics var inte mycket att ha, men den andra gästen var mycket intressant» (Mycket stor)
- Peter har varit kanon» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare! Engagerad och kunnig. En av få kurser man säkert kommer ha nytta av i arbetslivet.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar, intressanta med en inspirerande och rolig lärare som gjorde det väldigt roligt att vara där och lära sig.» (Mycket stor)
- Peter har varit den bästa föreläsaren någonsin, han har effektivt och tydligt kopplat teorier till verkliga exempel eller andra liknelser som tex kylskåpslagringen..! Hans humoristiska och lättsamma framtoning har gjort det behagligt och enkelt att hänga med på lektionerna och gjort att man orkat hålla fokus föreläsningarna ut.. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 11%
Ganska stor»38 63%
Mycket stor»15 25%

Genomsnitt: 3.13

- Kursboken var medelmåttig, typisk studentlitteratur-bok.» (Ganska stor)
- Väldigt trevlig (och lättläst) bok.» (Ganska stor)
- mycket bra övningsuppgifter som kompletterade boken» (Ganska stor)
- Boken hade kunnat vara ungefär hälften så tjock om man tog bort alla "utfyllnadsord". Tog typ en tre rader lång mening för att säga nått som hade kunnat sägas på en rad...» (Ganska stor)
- Slidsen» (Ganska stor)
- Kursboken innehåller mycket vatten.. låg koncentration effektiv fakta så att säga.. mycket läsning för relativt lite kunskap.. ett kurskompendie hade varit bättre. lite kortare, koncisare och tydligare.» (Ganska stor)
- Ölspelet har varit kanon» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»26 44%
Mycket bra»32 54%

Genomsnitt: 3.5

- Jättebra administration.» (?)
- Kurshemsida är ett önskemål» (Mycket dåligt)
- Skulle vara toppen att få upp alla powerpoint i början av kursen.» (Ganska bra)
- Förslag att Peter Olsson eller ngn annan skriver när tentan kommer ut på hemsidan så han slipper 100 studenter som hör av sig och frågar när...» (Ganska bra)
- Mycket välorganiserad kurshemsida!» (Mycket bra)
- Bästa kursadministrationen hittills!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»5 8%
Ganska dåliga»6 10%
Ganska bra»27 45%
Mycket bra»15 25%
Har ej sökt hjälp»7 11%

Genomsnitt: 3.21

- Katastrofalt dålig handledning till praktikfall ett. De två handledningstillfällena med Sara Rogersson var slöseri med tid.» (Mycket dåliga)
- Handledaren i första fallet ville inte svara på frågor. När vi frågade om en oklarhet i litteraturen svarade hon endast i stil med att "det finns i litteraturen", vilket det då alltså inte gjorde.» (Mycket dåliga)
- Handledningen till praktikfall 1 var tyvärr mycket bristfällig. Man bör fråga sig vad vitsen med handledning är om de enda svar man får är "vad tror ni själva?" eller "ni får utgå från prajtikfallet".» (Mycket dåliga)
- Mitt svar gäller endast Sara (rogersson?) doktoranden som hade hand om frågetillfällena för praktikfall 1. hon har varit totalt värdelös på att tillmötesgå frågeställningar. Ändå var frågetillfället obligatoriskt och man fick inte svar på ett jota... Nej, praktikfallshandledare måste ni ju kunna hitta nån bättre till nästa år.. värdelös är ordet! Peter har dock varit grym att svara på frågor.. Han är en stjärna!» (Mycket dåliga)
- Case delen var alldeles för stor och vi fick för mycket att göra. Handledaren var inte till någon som helst hjälp och gav mest goddag yxskaft svar. Ett stort slöseri med tid att besöka henne.» (Ganska dåliga)
- Bra med löpande uppdateringar till hemsidan. Riktigt dåligt med hjälp på projekt 1. Gav en ingenting.» (Ganska dåliga)
- Första caset var hopplöst. Vid ev. frågor fick man ett luddigt svar tillbaka i form av att man bör leta igenom kurslitteraturen o dyl. » (Ganska dåliga)
- Handledningen av praktikfallen var tyvärr helt meningslös. Om handledaren vägrar säga annat än vad som står i PM: en kan tid besparas för båda parter genom att bara läsa kurs-PM. » (Ganska dåliga)
- Handledningen till det första projektet var under all kritik. Att ha en handledare som inte kan svara på ja- och nej-frågor eller något annat för den delen var riktigt dåligt.» (Ganska bra)
- första projetket var det svårt att få några svar på sina frågor, kan till viss del förstå att de vill att man ska tänka själv men ibland blev det lite överdrivet» (Ganska bra)
- Handledare i praktikfall I var ej till någon hjälp och gav missvisande svar, om än några svar överhuvudtaget..» (Ganska bra)
- På praktikfall fick man absolut ingen hjälp.» (Ganska bra)
- Allt var bra förutom handledningen i det första caset, den SÖG! » (Ganska bra)
- Vid första arbetet var det svårt att få hjälp från handledaren. svaret man fick var typ, tänk själv eller kolla i boken... » (Ganska bra)
- handledningen vid praktikfall 1 var frustrerande. Vad tycker du? är inget svar man vill ha när man tycker att man verkligen har funderat men inte försått och vill ha lite hjälp.» (Ganska bra)
- Generellt var möjligheterna goda att ställa frågor och få svar på dessa. Dock uppfattade jag att handledaren till praktikfall 1 visade en total ovilja att hjälpa studenterna. Handledarna till praktikfall 2 var däremot mycket tillmötesgående.» (Ganska bra)
- I praktikfall 1 var det svårt att få hjälp, men i PF 2 var det mycket bra och vid föreläsningar har vi också fått mycket bra svar på frågorna!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»12 20%
Mycket bra»46 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»29 48%
Hög»21 35%
För hög»8 13%

Genomsnitt: 3.56

- Casen gör att arbetsbördan blir ganska stor medan tentan inte utgör någon större prövning. » (Lagom)
- Praktikfallen tog mycket tid. De var lärorika och intressanta, men beräkningarna tog lite för mycket tid. Vi kulle hellre lagt mer tid på analysen av vad vi verkligen kom fram till.» (Hög)
- Gränsfall till för hög i och med två casedeadlines, en redovisning, en opponering + 500 sidor att plugga in.» (Hög)
- Praktikfallen tog upp alltför mycket tid och arbete. Det man bör ha i åtanke är poängfördelningen på dessa. Det krävdes minst lika mycket arbete i andra praktikfallet, men detta värderades till hälften av det första praktikfallets totala poäng. » (Hög)
- projektarbetena tog mycket tid» (Hög)
- Casen var för omfattande! Inte nog med att det första caset var rätt så omfattande så visade sig att det andra var ännu mer tidskrävande. Kursen stal väldigt mycket tid ifrån den andra kursen som studeras parallellt.» (För hög)
- Praktikfallen tog väldigt mycket tid, men gav inte så mycket rent logistiskt. Blev väldigt mycket excel kunskap, vilket å andra sidan är positivt då vi inte använt excel tidigare.» (För hög)
- känns som arbetena har varit lite för stora och tisdkrävande» (För hög)
- Praktikfallen tog för lång tid för de resultat man fick fram. Det tog otroligt lång tid att få fram siffror, till speciellt praktikfall 2. Den mesta tiden av praktikfallsarbetet spenderades med Excel.» (För hög)
- de två projekten tog väldigt mycket tid.» (För hög)
- Case:n tog väldigt mycket tid och var kanske lite för omfattande, det var mycket upprepningar i excel vilket var onödigt när man redan med halva mängden input-data hade lärt sig exakt lika mycket. Ett case hade varit bättre.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»18 30%
Hög»28 46%
För hög»12 20%

Genomsnitt: 3.83

- Tillverkningstekniken ställde till det...» (Hög)
- stressande var att även databaskursen hade en massa inlämningar med tajta deadlines och höga/petiga kvalitetskrav.» (Hög)
- Engagerad på annat håll vilket tagit stor del av min tid. Hade jag inte haft det hade jag antagligen uppfattat arbetsbelastningen som lagom. Kanske tom låg» (Hög)
- Tack vare den förbannade tillverkningstekniken.» (Hög)
- Ta bort ett case!» (För hög)
- Den andra kursen (tillverkningsteknik) var katastrofal!» (För hög)
- Alldeles för mkt projektarbeten i två kurser dessutom. Hade tre labbar i min teknikbaskurs. Samtidigt som projekten i båda kurser skulle göras ska man även hinna plugga litteratur och inför tenta. Blev helt enkelt för stor belastning och tentaplugget fick vänta tills efter sista redovisningstillfälle, som för övrigt ägde rum 6 dagar innan tenta. » (För hög)
- jag fick magkatarr» (För hög)
- Tack vare all litteratur och alla obligatoriska moment i tillverkningstekniken» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»11 18%
Gott»27 45%
Mycket gott»20 33%

Genomsnitt: 4.11

- Jag hade högre förväntningar, men jag är överlag nöjd.» (Godkänt)
- Praktikfallen tog extremt mycket tid i förhållande till hur mycket de gav.» (Godkänt)
- Jag tror gott att man kan ställa lite högre krav. » (Godkänt)
- Väldigt tidskrävande med två case!» (Gott)
- Kursen var bra och lärorik med bra lärare. » (Gott)
- det är en bra kurs men kanske lite mycket» (Gott)
- En intressant kurs med en mycket entusiastisk och kunnig föreläsare.» (Gott)
- Jätteintressant och med bra föreläsare» (Mycket gott)
- Som sagt, väldigt bra föreläsare!» (Mycket gott)
- Peter har varit kanon. Väldigt intressant att jämföra denna kurs med den som vi läste parallellt, tillverkningsteknik. Där Logistiken hade den absolut bästa kursadministrationen och Tillverkningsteknik med den absolut sämsta! I-kurserna håller hög klass jämfört med andra chalmerskurser» (Mycket gott)
- En riktigt intressant kurs, känns som att man lärt sig nåt.» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna på chalmers so far.. mycket intressant och relevant kunskap man får av den.. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den fantastiskt intressegivande och roliga Peter Olsson som gör det lättare att vilja lära sig samt lär ut på ett väldigt bra sätt!»
- Bra föreläsare Intressanta och lärorika praktikfall Bra handledning vid praktikfall 2 Ölspelet var bra »
- Allt.»
- Praktikfallen bör bevaras men man bör ev se över deras omfattning. Jag la betydligt mer tid på praktikfallen än resterade avsnitt. detta berode inte på att logistiken i praktikfallen var jätte svår utan att excel arbetet var mycket omfattande. Föreläsningarna var mycket bra och intressanta. Bästa föreläsningen jag haft på Chalmers än så länge var miljöföreläsningen, så behåll den!!»
- Peter, ölspelet och omfattningen av kursen.»
- Peter. Härligt med en föreläsare som tar upp sina erfarenheter av verkligheten. Även andra projektfallet var mycket bra, kul med ett miljöcase där man fick användning även av sina ekonomikunskaper.»
- det är bra att det är två case och att man är med samma grupp, gör att man får en andra chans och det är lite enklare andra gången»
- Föreläsaren och handledarna till praktikfall två»
- Miljöcaset»
- Peters föreläsningar, casen»
- Ölspelet, praktikfallen.. Det mesta helt enkelt.»
- Mycket bra föreläsningar och föreläsare! Stort plus. Tycker att övningar och praktikfallen var intressanta och givande.»
- Peter var bra, det märktes att han gillar ämnet. Handledarna på praktikfall 2.»
- Peter gjorde ett utmärkt jobb!»
- ölspelet»
- Ölspelet medför stor förståelse»
- Föreläsningarna var lärorika och bra»
- Föreläsaren!»
- Kursansvarig»
- Föreläsaren var fenomenal!»
- case»
- hemtenta»
- Kursboken var bra. Projekten hjälpte mycket för inlärningen.»
- Peter Olsson, fantastiskt jobb:)»
- Peter! Otroligt härlig föreläsare. Tack Peter!»
- Det mesta, men för att nämna en sak var ju ölspelet väldigt givande!»
- Praktikfallen, som var mycket bra och gav en ökad förståelse för ämnet.»
- Bra praktikfall, föreläsningar och mtrl. Föreläsaren ger ett gediget intryck av att verkligen veta vad han pratar om, med exempel från verkligheten!»
- Peter Olsson»
- Peters briljanta föreläsningar.. Och gästföreläsningen om miljö var också helt sjukt bra!! jäkligt intressant..»
- Kurslitteraturen Kursansvarig liknande case, dock kanske något mindre(åtminstone miljöcaset)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort ett av casen. Jag, tillsammans, med många andra som jag känner kände att casen var för omfattande. Det första caset motsvarade en högre belastning än vad övriga case från andra ekonomikurser. Inte nog med det. efter det första caset skulle vi utföra ett till som var debbelt så omfattande som det första caset.»
- Handledaren till praktikfall ett måste kunna svara på frågor och inte bara hänvisa till litteraturen och trots att vi läst litteraturen och inte förstod vad som menades så fick vi ändå inget svar.»
- Att beräkningarna på praktikfallen borde kunna göras om så att de inte tar riktigt så lång tid. Analysen av beräkningarna var superintressant och mycket lärorik, men beräkningarna tog för mycket tid. I praktikfall 1 fick vi ingen hjälp på handledningen, vi kunde likagärna varit utan den. Det är ingen idé att lägga pengar från kursen på handledartid som inte fungerar, då borde man istället lägga de pengarna på någon annat aktivitet som ger mervärde åt eleverna.»
- Lite mer vägledning kring projekten. Det ska inte vara så att man efter en handledning känner sig mer osäker än vad man gjorde innan. Handledningen är till för att få studenten i rätt riktning och istället skapade den ännu större frågetecken. Exempel på detta är när ens frågor besvaras med..."Jag kan inte berätta så mkt men vad tror ni att ledningen vill ha"? Jag kan förstå att handledaren inte kan säga exakt vad som är rätt och fel eftersom det inte finns något sådant. Men man kan i alla fall hjälpa till med metoden till att komma till det resultat som är önskvärt. Vad är syftet med handledning annars? Dessa åsikter syftas till handledningen av PF1.»
- Hanledningen i praktikfall 2 var bra men hanledningen i praktikfall 1 var under all kritik. Vi var mer förvirrade när vi gick där i från än när vi kom. Vi fick inte ut ett enda konkret svar. Det är svårt när man ska besvara sina egna frågor. En fråga ställer man pga man inte vet hur man ska hantera situationen. »
- Första caset. Handledningen var inte bra.»
- casen var för omfattande eller att man får tydligare ledning i vissa fall»
- Handledare till praktikfall ett.»
- Slå ihop de två casen till ett stort istället»
- Handledningen på första caset var direkt frustrerande - inga svar om vad som kunde vara rimliga antaganden eller om hur riktiga företags processer faktiskt funkar. Blev bara uppmanade att läsa boken och tänka till en gång till»
- Praktikfallens omfattning och handledarnas roll (praktikfall I). Inför en räknestuga. Det fanns tendens till att räkneexemplen genomgicks utan att förklaras noggrannt. »
- Projekten tog för mycket tid!»
- Praktikfallen behöver förändras. De bör i större utsträckning gå ut på att anaylsera siffror och resultat istället för att ta fram siffrorna.»
- Handledningen av praktikfallen gav inte så mycket. Tycker att man borde kunna få mer raka svar på raka frågor. Vi ställer ju frågor för att vi är osäkra och svaret "vad tror ni själva" är inte till mycket hjälp då.»
- Handledningen på praktikfall 1 var skrattretande dålig. Handledning är till för att man ska få stöd och få uppfattning om att man är på rätt spår. Handledningen vi fick var värdelös och gav absolut ingenting. Slöseri med tid var det!»
- handledaren till första logistikarbetet.»
- Handledningen i case 1, eller rättare sagt handledaren. Hon besvarade alla frågor med idiotiska motfrågor.»
- Jag hade gärna fått lite bättre handledning i praktikfall 1. Svaret på varje fråga var gör som ni tycker blir bra. »
- De två praktikfallen bör rättas och kunna granskas innan tentamen. Mycket varierande kvalité på handledningen för praktikfallen.»
- handledarnan till projekten»
- borde det kanske inte vara så stor poängfördelning på grupparbetena.»
- Miljöarbetet var lite väl omfattande. det var inte så kul att sätta sig med ett nytt arbete efter det första. »
- Se över projekten, ibland var det för mycket att göra»
- Handledningen till första praktikfallet var inte bra. Jag förstår att handledaren inte vill lägga svaren i knät på oss men vår grupp och även andras vad jag vet hade flera frågor som vi inte fick någon hjälp med. Jag anser att lite mer hjälp hade varit bra kring fall 1, denna handledning känns nu som ganska onödig och vi valde (för första gången på chalmers) att inte utnyttja det andra tillfället som fanns att tillgå på praktikfall 1.»
- Casedelen var för arbetsintensiv.»
- hjälpen vid casen»
- kurshemsida vill vi ha»
- Projekten var mycket omfattande, de borde göras mindre. Miljöprojektet var lika tidskrävande som det första, men man fick bara 15 poäng för det jämfört med 30 som man fick på det första...»
- Arbetsbelastningen på case:n bör minskas.»
- Att en handledare är till för att minska förrvirringen. »
- Handledningen till första cejset var skrattretande dålig! Om nu handledaren ändå aldrig svarar på någons fråga, skippa då handledning helt och tydliggör istället att allt är tillåtet bara man skriver med sina antaganden. »
- Handledningen till praktikfall 1 bör inte vara obligatorisk.»
- Handledningstillfällena bör göras om så att de kan bli något uttömmande.»
- Gästföreläsningen från volvo var skit, den gav ingenting och var sjukt slöseri med värdefull pluggtid och behandlade inget viktigt som inte gick att lära sig från andra kurskällor..bort med den nästa år!! Även bort med sara rogersson, värdelös handledare.. hon borde stannat i arbetslivet istället för att börja doktorera.. suck..»
- Bättre handledare till case 1 »

16. Övriga kommentarer

- Modifiera om casen! Kursen är 7.5 högskolepoäng men belastningen motsvarade en kurs på 15 högskolepoäng!»
- Intressant och lärorik kurs som knöt ihop kunskaperna från många andra kurser. Mycket bra!»
- Sedan så tycker jag att upplägget på opponeringen borde vara klarare och tydligare. Det är pinsamt att se vissa grupper opponera på ett sätt som får den försvarande gruppen att se bortgjorda ut. Opponeringen är inte till för att påpeka vad folk har glömt i sina arbeten eller gjort fel. Den är till för klargöranden och diskussioner kring tankegångar. När frågorna från opponenterna alltid leder till att redovisande grupp blygsamt ser ner i golvet och erkänner en tabbe har poängen missats och båda grupper ser löjliga ut. Därför skulle jag gärna se att man poängterar vikten av att göra opponeringen i rätt syfte och går ifrån tankar om att hänga ut andra grupper. Detta kan till stor del lösas om man redan innan opponeringstillfälle kan utbyta diskussionspunkter med redovisningsruppen. Då slipper man grupper som har som mål att sätta dit andra enom att ställa de mest oanade frågorna. »
- kursutvärderingsmailet fastnar i chalmersmailens nitiska spamfilter, »
- Föreläsare var toppen och gästföreläsarna uppskattade. Miljödelen gav ett nytt och intressant perspektiv och praktikfallet i miljö var intressant och handledarna var toppen!»
- Roliga och givande föreläsningar!»
- En bra och intressant kurs.»
- mkt nöjd. BRA HELENA! jättebra»
- Tack för en av de bästa kurserna på chalmers Peter!»


Kursutvärderingssystem från