ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp2åk1: MVE016 Matematisk analys i en variabel I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-01-25
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»4 7%
Cirka 20 timmar»9 16%
Cirka 25 timmar»15 28%
Cirka 30 timmar»20 37%
Minst 35 timmar»5 9%

Genomsnitt: 3.24

- väldigt svårt att uppskatta» (Cirka 25 timmar)
- Ganska normal belastning.» (Cirka 30 timmar)
- Matte tar mycket tid. Känns befogat tidsuttag.» (Cirka 30 timmar)
- På grund av extremt dåliga föreläsningar krävdes mycket självstudier.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»1 1%
25%»5 9%
50%»9 16%
75%»18 33%
100%»21 38%

Genomsnitt: 3.98

- Alldeles för dåliga föreläsningar för att vara värda att gå på» (25%)
- Var med läsvecka 1 och 2. Sedan självstudier..» (25%)
- Föreläsningarna mer förvirrande än givande, så skippade dessa mot slutet. Gav mer att läsa själv.» (50%)
- Jag gick på samtliga föreläsningar i början, men slutade gå efter halva läsperioden» (50%)
- Föreläsningarna höll en väldigt låg nivå. Det var svårt att förstå föreläsaren, inte pga språket utan bristande pedagogik. Utan att gå till personangrepp, för Jan var trevlig, så rekomenderar jag er att inte låta honom undervisa denna kursen igen. Jag blev bara förvirrad av att gå på föreläsningarna, så jag satsade istället på övningarna med Stefan. Stefan var väldigt duktig och pedagogisk, han hjälpte mig mycket. MatLab gjorde jag klart på egen hand. Skulle inte direkt kalla labbarna för undervisning, för läraren har inte tid att lära oss något utan hinner bara godkänna labbar.» (50%)
- Alla föreläsningar, få övningar. » (50%)
- Tyckte inte jag fick ut så mycket av lektionerna på grund av den bristfälliga undervisningen så använde mig av boken och http://justmathtutoring.com/ istället.» (50%)
- Det kändes som det ibland gav mer att sitta hemma..» (75%)
- Då boken är svår att förstå gick jag på många föreläsningar i hopp om att få ut något alls av dom. Tyvärr gick detta ej. Sämre lärare och föreläsningar har jag aldrig varit med om.» (75%)
- Föreläsningarna var mycket ostrukturerade och färre och färre gick på dem, för man fick inte ut så mycket av dem. Var bättre att läsa i boken.. så skall de inte vara...» (75%)
- någonstans kring 85 %.» (75%)
- 75 % av föreläsningarna men inga övningar eftersom jag inte kände att jag skulle få ut något av det.» (75%)
- Till en början borta p.g.a. sjukdom resp. annat plugg. Efteråt var det ingen poäng med att komma på en del lektioner, då man måste hänga med helt i planeringen för att förstå föreläsningarna. » (75%)
- Nästan allt men hoppat över en del föreläsningar för dem har känts meningslösa, man har ändå inte förstått någonting.» (100%)
- Föreläsningarna var urdåliga men jag hoppades hela tiden på att de skulle bli bättre så jag gick ändå.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 32%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 30%

Genomsnitt: 2.64

- Var fanns de? » (Jag har inte sett/läst målen)
- Minns ärligt talat inte målen, men det var tydligt under kursen vad det var vad vi skulle kunna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursplanen var som vanligt tydligt utformad.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dock går målbeskrivningen inte ner på detaljnivå. Något svårläst då kursen ges tidigt i programmet och jag som student inte fått igång det akademiska "läsetänket" riktigt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»36 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- Ingen större uppfattning egentligen för har inte lagt vikt vid dem.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 30%
Ja, i hög grad»28 65%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.74

- Älrigt talat tror jag vår examination var rätt så enkel. Vi hade tur antar jag. Tycker dock det är orättvist mot t.ex maskin som läser samma kurs men som har en 10-poängsuppgift om MatLab.» (I viss utsträckning)
- Tentan var betydligt lättare än de föregående tentorna som man kunde använda som övning. Det kan ju verka vara tacksamt men min teori är att föreläsaren justerade tentaförslaget så att den skulle bli lättare för att dölja hur dåligt föreläsningarna har gått.» (I viss utsträckning)
- Tentan var lite i lättaste laget...» (I viss utsträckning)
- Bra tenta, tog med alla delar av kursen. Väl fördelat.» (Ja, i hög grad)
- Tentan kändes rättvisande, det var på det vi gått igenom och det som lagts mest vikt vid.» (Ja, i hög grad)
- Upplvede tentan något lättare än övnings dito» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»22 41%
Ganska liten»18 33%
Ganska stor»11 20%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.86

- Som sagt, dåliga föreläsningar» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var otydliga och det var svårt att få grepp om vad man skulle fokusera på.» (Mycket liten)
- Extremt opedagogiska föreläsningar av en lärare som aldrig borde tillåtas undervisa. Kan ej undervisa förståligt, ej heller förstå våra frågor (som var många). Av en högskola som Chalmers förväntade jag mig iallafall lärare som hade någon form av kompetens, vilket med mr. Stevens tyvärr ej var fallet.» (Mycket liten)
- Övningstillfällena har avrit jättebra. Föreläsningarna var inte alls bra.» (Mycket liten)
- Som jag nämde innan tyckte jag undervisningen va klart bristfällande och inte gav någonting.» (Mycket liten)
- Förelänsingarna var så gott som helt obegripliga, var tvungen att sätta mig och läsa igenom hela materialet efter föreläsningarna för att över huvud taget kunna ta i tu med övningarna.» (Mycket liten)
- Fick tyvärr inte ut mycket av föreläsningarna, troligen pga föreläsaren som inte var särskilt strukturerad och det blev lite knackigt med språket ibland.» (Mycket liten)
- Föreläsaren har svårt att göra sig förstådd och fick saker att bli svårare än de egentligen var» (Mycket liten)
- Jag gick på nästan alla föreläsningar men det gav mig i princip ingenting. Jag gick på föreläsningarna eftersom jag tycker det är svårt att läsa in en hel mattekurs på egen hand. Jag klarade kursen tack vare youtube klipp och googlat material från kth, det känns lite tragiskt då Chalmers har som mål att vara Sveriges bästa högskola. Stevens är säker en duktig matematiker men han är tyvärr en fruktansvärt dålig lärare, hoppas att nästa års studenter får någon annan! » (Mycket liten)
- Jan Stevens var en katastrof. Man var tvungen att lära sig allting på egen hand » (Mycket liten)
- Tyvärr, föreläsningarna har snarare försvårat min inlärning. Gick bara för att få ett hum om vad som kunde komma på tentan och vad som var viktigt. Däremot så hjälpte övningarna med Stefan mig väldigt mycket.» (Ganska liten)
- Jan har tappert försökt, men det har inte funnits någon tydlig röd tråd genom genomgångarna. Känns som om vi mest hoppade runt mellan teori och svårare övningsuppgifter. Vore bra om vi fått se en enkel tillämpning av teorin först!» (Ganska liten)
- Eftersom det har varit svårt att både förstå och få förståelse av föreläsaren har föreläsningarna för det mesta varit förvirrande men man har fått ett hum om vad man ska kunna. Vår övningshandledare, Stefan, har å andra sidan varit till mycket stor hjälp. Han var lite räddare i nöden, eftersom Jan inte kunde förklara för mig så att jag förstod.» (Ganska liten)
- Tycker inte föreläsningarna har varit strukturerade, och de har därför inte hjälpt mig. Därför har jag ibland valt att studera själv istället för att gå på föreläsningar, då jag inte tycker dessa har hållit tillräckligt hög nivå.» (Ganska liten)
- Vissa lektioner var en skvätt otydliga. Andra var bättre.» (Ganska stor)
- Gjorde mycket själv. Jan Stevens lämnade en del att önska » (Ganska stor)
- Föreläsaren är bra, men kan strukturera bättre och ha större kunskap om studenternas nivå. Dessutom bör denne i större utsträckning känna till att vi är "högskolenybörjare"» (Ganska stor)
- Återigen, hamnar man 1-2 läsveckor måste man mest plugga på egen hand.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»29 54%
Mycket stor»23 43%

Genomsnitt: 3.41

- Den enda hjälpen jag har fått för att klara kursen med tanke på de totalt värdelösa föreläsningarna. Övningarna och att diskutera med andra elever har varit det mesta hjälpsamma.» (Ganska stor)
- Övningarna i Calculus är sådär, många av de markerade känns inte relevanta. » (Ganska stor)
- Kurskamrater är viktigaste källan till inlärning.» (Ganska stor)
- Svår bok att ta till sig när man inte förstått mycket från föreläsningarna.. » (Ganska stor)
- Boken är dock svår att förstå stundtals, varvid man behöver lägga ner väldigt mycket tid på inlärningen. » (Ganska stor)
- Det har varit en god kvalitet på kursmaterial/litteratur, men många främmande engelska uttryck kan ibland vara svåra att ta till sig. » (Ganska stor)
- Var det enda som kunde göra att jag lärde mig nånting» (Mycket stor)
- Merparten av kursen lärde jag mig genom självstudier tillsammans med mina kamrater.» (Mycket stor)
- Man har ju fått lära sig mycket på egen hand eftersom föreläsningarna inte gett så mycket så har Calculus, om än ibland omständig, varit den man läst sig till kunskapen.» (Mycket stor)
- Det var det jag förlitade mig på helt.» (Mycket stor)
- Matte måste övas. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»29 54%
Mycket bra»23 43%

Genomsnitt: 3.41

- dålig feedback på den kritik som riktades mot undervisningen under kursens gång.» (Ganska dåligt)
- Hade önskat klarare respons från programledning vid klagomål på föreläsaren.» (Ganska bra)
- Tacksamt att vi fick tillbaka duggorna direkt! Bra att vi fick ett exemplar av veckans planering. » (Mycket bra)
- Fungerade bra som vanligt.» (Mycket bra)
- Överflödigt att föreläsare skrivr ut och tar med vecko-PM. Kan skrivas ut av enskild. (tar tid från föreläsning)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»7 13%
Ganska bra»30 57%
Mycket bra»7 13%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 3.15

- På räknetillfällena hade vi två lärare, Stevens och en ganska ung kille som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Stevens klassrum var nästen alltid tomt medans den unga hjälpläraren inte knappt hann med alla studenter som ville ha hans hjälp. Ha gärna kvar killen nästa år, han var duktig och kunde förklara på många olika sätt.» (?)
- Man vågade knappt ställa frågor till föreläsaren eftersom han producerade helt obegripliga svar och oftast missförstod ens fråga. Det hela slutade oftast med att han tog 5-10 minuter av ens tid helt i onödan för att förklara saker som var helt orelaterade till den aktuella frågan. » (Mycket dåliga)
- Föreläsaren gav inte den hjälp jag behövde, men övningsledaren var däremot bra.» (Ganska dåliga)
- Övningarna är alltid bra men eftersom vi hade Jan Stevens som en av lärarna även där och eftersom man dels inte hör vad han säger och är värdelös på att lära ut fick man för lite tid till frågor hos den andra övningsledaren » (Ganska dåliga)
- Stefan har varit en JÄTTEBRA övningsledare. Övningarna gav jättemycket, han ska ha tack. » (Ganska bra)
- Kandidaten som hjälpte till vid övningstillfällena var mycket pedagogisk och villig att hjälpa till. Han skall ha en stor eloge!» (Ganska bra)
- Det var bra att vi hade vår övsningsledare Stefan, han har bidragit till att vi har förstått mycket.» (Ganska bra)
- Det blir en sammanvägning av Jans mycket dåligt! och Stefans mycket bra! Jan har varken varit tillmötesgående eller lyssnat på kritik, språket har också varit ett hinder eftersom han inte verkar förstå vad man frågar och eller säger i vissa fall när man ber om hjälp.» (Ganska bra)
- På övningarna, väl märkt. Övningsledaren Stefan var en räddande ängel, han tog sig tid och var mycket engagerad och duktig! Däremot var det omöjligt att få hjälp av Jan Stevens då han antingen ej förstod vad vi frågade eller så kunde vi inte förstå hans svar, då han pratade obegripligt och gav onödigt komplicerade svar.» (Mycket bra)
- Stefan som hade hand om övningar var väldigt duktig» (Mycket bra)
- Övningsledare Stefan var mycket bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 11%
Mycket bra»46 86%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.9

- Utan samarbetet med andra studenter hade kursen inte alls gått bra. Jag fick ut otroligt mycket mer av att diskutera med mina kurskollegor än av föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Utan det gäng som jag pluggade med hade jag aldrig kunnat klara kursen, om jag nu ens gjorde det. Samarbetet studenter emellan fungerar jättebra.» (Mycket bra)
- Bra som vanligt, men den här gången var det helt livsnödvändigt eftersom man behövde all hjälp man kunde få från de andra kursarna.» (Mycket bra)
- När föreläsningarna inte gav någonting blev vi tvungra att hjälpa varandra desto mer.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»16 30%
Hög»32 61%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.69

- Den hade inte behövt vara alls så hög med bättre föreläsningar, det blir kämpigt när man måste lära sig det mesta helt utan hjälp.» (Hög)
- Pga att man inte fått så mkt hjälp av föreläsningarna som man borde.» (Hög)
- Kursen i sig var inte så överdrivet mycket svårare än tidigare kurser men den exceptionellt låga kvalitén på föreläsningarna gjorde att man fick anstränga sig väldigt mycket för att hänga med.» (Hög)
- pga att man fick lära in det mesta själv genom boken» (Hög)
- Att läsa in en kurs på egenhand (föreläsningarna gav än en gång absolut ingenting) är självklart tungt.» (Hög)
- Tempot kräver åtminstone i genomsnitt 2h per dag utanför skolan för en god chans till höga betyg.» (Hög)
- Med tanke på att vi fick lära oss allt själva då föreläsningarna inte gav något alls.» (För hög)
- Mycket på grund utav att man fick lägga ner mer tid för att fatta allt på grund av läraren » (För hög)
- Dålig föreläsare gjorde att man fick göra väldigt mycket själv. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»19 35%
Hög»29 54%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.6

- Ett maffigt ekonomiarbete kombinerat med en knivig mattetenta gjorde att de sista veckorna blev tuffa.» (Hög)
- Men varierande, i början inte så hög eftersom man då inte kommit igång med ekonomiprojektet, men sedan var det mycket på en gång men jag har ändå tyckt att det har varit ett bra upplägg, men matten hade ju underlättats av en bättre föreläsare.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Dåligt»16 30%
Godkänt»20 37%
Gott»11 20%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 2.75

- Dålig pedagogik på föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Otroligt dåliga föreläsningar. Tack vare en STOR arbetsinsats på egen hand lyckades jag trots allt klara kursen på ett bra sätt.» (Mycket dåligt)
- Jag är frustrerad att jag på en skola som Chalmers ska tvingas utstå en föreläsare som är så extremt inkompetent. » (Mycket dåligt)
- Den totalt obegripliga föreläsaren höll på att få hela kursen att kollapsa helt fullkomligt.» (Mycket dåligt)
- Det var svårt med föreläsaren. Jag uppfattade det ofta som att om jag ställde en fråga, svarade han på ngt annat. Föreläsningarna var, speciellt till en början, ostrukturerade. » (Dåligt)
- Vi hade svårt att förstå vår föreläsare, han avr mycket ostrukturerad och lyssnade ej till vår kritik. Vi har klagat för ledningen ¨,på I men inget hände från matematiska vetenskapen. » (Dåligt)
- Tyvärr, föreläsaren sänker kursen.» (Dåligt)
- Pga läraren, men som sagt Stefan har hjälpt oss mycket, men det har krävts mycket egna studier.» (Dåligt)
- Detta beror på en dålig undervisning i kursen. Jag har upplevt att lärare i kursen varit ostrukturerad och något virrig i sin undervisning. Det har varit svårt att hänga med. » (Dåligt)
- Rolig kurs när man väl greppade den men läraren gjorde den tråkig. » (Dåligt)
- Bra övningsledare, mycket dålig föreläsare, ingen respons när man klagade i ett tidigt skede om föreläsningens kvalitet. » (Dåligt)
- Usel undervisning» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Blandning mellan föreläsningar och övningar. »
- duggorna»
- calculus»
- Vet ej.»
- Kandidaten som hjälpte till vad övningstillfällena.»
- Stefan, övningsledaren. Om möjligt även ha honom som föreläsare, han är extremt bra!»
- Övningstillfällena.»
- STEFAN (övningsledaren)»
- Ekonomi samtidigt som denna kurs»
- Stefan! Fast det är klart att det kommer ju kanske inte gå men att ha en duktig lvningshandledare är viktigt! Matlab inslaget var fortfarande inte bra men bättre än förra kursen. »
- Stefan-hjälplärare samt duggor i kursen. »
- Boken, och sen ska läraren ha kvar sina skämt vilket va en av de få ljuspunkterna under undervisningen.»
- Tenta-nivån!»
- Kursupplägget, som i sig var bra. Materialet kändes relevant.»
- Ingen kommentar»
- läraren var bra.»
- Stefan som hjälplärare»
- Boken»
- Jag tycker att det är viktigt att ha bra föreläsare, framförallt första året. Allt är nytt och många har fortfarande inte riktigt lärt sig den studieteknik som krävs. Vi studenter vet inte hur kursen ska undervisas på bästa sätt, därför kanske de skulle vart bra om en mer erfaren lärare kunnat sitta med under några föreläsningar. Han eller hos skulle då kunnat ge Stevens råd och tips. Det fungerar inte att ha en matteföreläsare som är ostrukturerad, skriver slarvigt och som framförallt inte lyssnar på sina studenter! Om man tittar på tenta resultaten ser det ju ut som att vår föreläsare gjort ett alldeles utmärkt jobb, nästen 50% fick 5a. Jag var en av dem, men jag förstår knappt kursen. Tentamen var barnsligt enkel och gick inte alls in på djupet! »
- Litteraturen, upplägg och minst denna mängd övningstillfällen.»
- Litteraturen»
- Stefan övningsledare»
- Det pedagogiska kursmaterialet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab-delen fungerade mycket dålig, både föreläsningar och övningarna. »
- Bättre kommunikation mellan föreläsare och studenter. Mer metodisk undervisning, inte hoppa mellan tavlor och avsnitt etc. »
- förbättrad struktur på föreläsningarna, men handlar om rutin så blir nog bättre med tiden»
- Ny föreläsare.»
- Ny föreläsare, eller så måste han rycka upp sig ordentligt. Man kan inte som föreläsare komma till ett föreläsningstillfälle och stå och skriva av rätt ur boken, helt oförberett. I alla fall inte på civilingenjörs-matte-nivå och i alla fall inte på Chalmers.»
- Föreläsaren, Jan Stevens, bör inte föreläsa nästa år.»
- Ej ta in Jan Stevens igen. Se till att anställa en föreläsare som pratar begripligt, och som förstår vad teknologerna frågar.»
- Byt föreläsare, svårt att förstå vad han säger. Går inte att ha någon som inte kan ta in kritik och försöka förbättra sig. »
- Matlab-undervisningen var inte så bra!»
- Föreläsaren och upplägget för MatLab-undervisningen.»
- Föreläsningarna måste vara bättre strukturerade och lektorn måste inge mer förtroende.»
- Läraren.»
- Matlabundervisningen! Vi har inte fått någon genomgång alls av grunderna utan föreläsningarna har mest handlat om annat som känns oviktigt. Till exempel har vi inte haft någon ordentlig genomgång på varken while-, for- eller if. Känns som att vi bara förväntas kunna programmeringstekniken redan innan vi börjat. »
- Jag vore besviken om Jan håller i kursen för nästa års ettor, efter all kritik han fått. Jag är förvånad över att det inte satts in någon ytterligare hjälp eller att man lyssnat mer under gång på studenterna. Man märker också här att kritiken från kursutvärderarna under gång inte fått någon genomslagskraft. Eftersom läraren valde att inte lyssna och ta åt sig förbättrade han sig inte. Men det är självklart svårt, det går ju inte att byta bara sådär, men det är märkligt att han inte var mer tillmötesgående och intresserad av att förbättra sig. Dessutom tycker jag att man ska få bättre introduktion i Matlab innan man börjar på allvar med uppgifter. Programmeringskursen kommer ju eter två kurser med Matlab, det är lite märkligt tycker jag.»
- Föreläsningarna måste bli bättre dvs såatt man förstår dem!»
- Mer adekvat och förberedd undervisning. »
- Eventuellt ett byte av lärare då det enda bristfälliga var just undervisningen. Den var endast en avskrivning av boken på bristfällig svenska vilket gjorde att den kunskap om pedagogik som jag tror läraren egentligen hade var obrukbar.»
- Upplägget av kursen, tycker inte det fanns någon struktur i det hela. Man blev mycket förvirrad om vad man egentligen sysslade med. Läraren var inte den bästa, trots det såg man att han försökte men resultaten av hur många som egentligen var på föreläsningar visar på att läraren måste bytas ut!»
- Föreläsaren borde sparkas och landsförvisas till tex. Haiti.»
- Föreläsaren.»
- Strukturen på föreläsningarna måste förbättras.»
- Föreläsaren, eller hans upplägg på kursen och föreläsningar..»
- lite mer övningar.»
- Byt ut Jan Stevens.»
- Föreläsaren borde bytas ut för att vara ärlig... man fick ut mer av att läsa i boken än att gå på föreläsningarna. Jag är en person som aldrg vill missa en föreläsning men efter fyra veckor så slutade jag gå på dem. Jag vet att hälften av klassen gjorde som jag. Man fick inte ut det man behövde av honom.»
- Bättre struktur och tavelmetodik under föreläsningarna. Duggor behöver inte delas ut, tar tid från föreläsningen.»
- Jan Stevens»
- Byte av lärare, då nästan 3/4 av klassen tycker att man lär sig mer om man studerar hemma är något fel..»
- Undervisaren»
- annan föreläsare än Jan Stevens»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsaren har en tendens att vara ostrukturerad och otydlig med vad som gås igenom.»
- bra repetition sista veckan»
- Många av mina kompisar har klagat på Jan Stevens att han inte skötte sitt jobb. Jag tycker ändå han förbättrades avsevärt efter första tillsägelsen och att lektionerna för det mesta höll standarden. Jag kan dock tycka det är tråkigt att en lärare på Chalmers inte får den respekt av elever som sig bör.»
- Jag tror att det har framgått tydligt hur missnöjd jag är med föreläsaren Jan Stevens. Det vore en skam för skolan om han tilläts undervisa igen.»
- Om en elev ställer en fråga är de för att man vill lära sig. Och då skall inte läraren bara svara det borde du kunna. Det är fruktansvärt dåligt. Sen vill jag också framföra att man borde få en grundkurs i matlab innan de bara slänger fram en massa uppgifter.»
- Låt mig återigen understryka mitt extrema missnöje med att ha en föreläsare som dels är universums sämsta pedagog med en undervisningsstruktur gjord för folk som har separerade hjärnhalvor, och dels pratar en helt obegriplig hybriddialekt av svensk-tysk-hollänska. »
- jag har fått kursen tillgodoräknad»
- Pedagogik, tydlighet, föreläsningsdisposition m.m. på föreläsningarna kan förbättras avsevärt. Den granskning som hölls onsdagen den 20 jan fyllde inte sin funktion. Jan Stevens gav inte möjlighet för oss att rikta kritik mot rättning.»
- Ge nästa års studenter en bättre föreläsare! »


Kursutvärderingssystem från