ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö och Energiteknik, ENM110

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-16 - 2009-11-29
Antal svar: 90
Procent av deltagarna som svarat: 90%
Kontaktperson: Tobias Mattisson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

90 svarande

Högst 15 timmar»23 25%
Cirka 20 timmar»31 34%
Cirka 25 timmar»24 26%
Cirka 30 timmar»10 11%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 2.3

- jag gjorde det jag behövde, dvs inlämningsuppgifterna och så gick jag sporadiskt på föreläsningarna» (Högst 15 timmar)
- strömningen tog upp mycket tid. om det fanns en plan på vilka uppgifter man skulle ha gjort varje vecka så tror jag att man att hade jobbat mer kontinuerligt med kursen.» (Högst 15 timmar)
- Svårt att bedömma pga ojämt fördelat arbete.» (Cirka 20 timmar)
- Max 20 timmar, Strömningsmekanik som vi hade samtidigt tog betydligt mer tid. Gjorde endast inlämningsuppgifter lv1 - lv7, i tentaveckan hann man räkna lite av de uppgifter vi fick. Men detta var naturligtvis inte optimalt. » (Cirka 20 timmar)
- Det mesta av hemarbetet låg på inlämningsuppgifter samt tre dagar innan tentan.» (Cirka 20 timmar)
- Strömningsmekaniken snodde alldeles för mycket tid» (Cirka 20 timmar)
- Mer tid på inlämningsuppgifterna än något annat.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

89 svarande

0%»0 0%
25%»5 5%
50%»13 14%
75%»28 31%
100%»43 48%

Genomsnitt: 4.22

- kanske hälften av föreläsningarna och nästan inga övningar» (25%)
- En del föreläsningar var inte vidare givande. Bättre att ta sovmorgon och läsa igenom pdf:erna på en halvtimme medan man njuter av en lång frukost. » (25%)
- Har läst miljödelen i en annan kurs. » (50%)
- i slutet av lp var jag tvungen att lägga i stort sett all tid på strömningsmekaniken» (50%)
- Räkneövningarna i miljö är för FLUMMIGA!» (75%)
- Många av energiteknikföreläsningarna fokuserade allt för mycket siffror.» (75%)
- föreläsningarna kändes inte riktigt som om de höll ihop, man kunde lära sig mer på att skippa gå på föreläsning och sitta och läsa själv istället. mindre power point mer ljus i salen.» (75%)
- kombinationen extrajobb och inga studielån gjorde att jag missade ett par övningar och föreläsningar, men tack vare de bra pdf:erna av föreläsningarna känner jag att jag kunnat fullgöra mej ifallfall all föreläsningsinfo. » (75%)
- Bra föreläsningar, sades mycket viktigt där som kom på tentamen sen! » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen och kurs-pm fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

89 svarande

Jag har inte sett/läst målen»32 35%
Målen är svåra att förstå»3 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 29%

Genomsnitt: 2.53

- Minns inte» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tycker att det framgick bra från föreläsningar/övningar, dvs ja behövde inte» (Jag har inte sett/läst målen)
- kommer inte ihåg så bra. läser ofta målen inför/i början av kurser, men tänker inte på dem under kursens gång.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Mycket bra beskivning av målen!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jättebra med delmål i varje föreläsnings-powerpoint!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

68 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»67 98%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.98

- Minns inte» (?)
- det räckte i stort sett med förkunskaperna i termodynamik (för energi) och att man läser vettiga naturvetenskapliga tidsskrifter (för HU) och sedan var det bara att läsa på rökgasen» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

76 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»21 27%
Ja, i hög grad»48 63%
Vet ej/har inte examinerats än»7 9%

Genomsnitt: 2.81

- en uppgift var ju bara enhetsanalys» (I viss utsträckning)
- Räknetalen för långa => Missar man en detalj eller räknar fel på något värde faller nästan hela uppgiften pga följdfel och man kan inte komma fram till någon vettig lösning trots att man kan 95% av talet och hela principen bakom. Dessutom tog de för lång tid så att det blir svårt att på ett kontrollerat och välgenomtänkt sätt hinna med alla räknetal. Teoridelen var bra, hade gärna sett lite mer fokus på den och lite mer poäng. » (I viss utsträckning)
- Tentan innehöll inga konstigheter.» (Ja, i hög grad)
- Det var en mycket bra tenta som frågade på den som man visste att man skulle kunna. Inte frågor på sådant som inte var med i målen.» (Ja, i hög grad)
- Strömningen tog väldigt mycket tid, vilket ledde till panikplugg i tentaveckan. Lite synd att kräva 50 % för godkänt när man är van vid 40 %. » (Ja, i hög grad)
- Mycket bra tentamen som frågade på det som var viktigt. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»8 8%
Ganska liten»19 21%
Ganska stor»52 57%
Mycket stor»11 12%

Genomsnitt: 2.73

- Maria Grahn har varit en superbra föreläsare!» (Ganska liten)
- Svårt att avgöra vad som behöver läggas på minnet» (Ganska stor)
- Bra handledningar till inlämningsuppgifterna» (Ganska stor)
- Inlämningsuppgifterna var bra» (Ganska stor)
- Roligt med olika föreläsare.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit inspirerande.» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat*

90 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»9 10%
OK»35 38%
Ganska bra»29 32%
Mycket bra»16 17%

Genomsnitt: 3.55

- Ofta kändes det väldigt övergripande och man fick ofta intrycket av att man skulle kunna väldigt mycket mer än vad som krävdes på tentamen. Väldigt okonkret i energitekniksdelen ibland... Mycket viktig fakta rabblades snabbt upp utan att bli nedskrivet på tavlan eller finnas med på någon powerpoint. Vissa powerpoints hade galet mycket bilder utan förklarande text vilket gjorde dem värdelösa om man inte varit närvarande på föreläsningen, och andra powerpoints hade alldeles för lite bilder för att illustrera.» (Ganska dåligt)
- Har inte gett så mycket att vara på föreläsningarna. Har lika väl kunnat läsa pp hemma eftersom det som sägs är det som står i pp.» (Ganska dåligt)
- Spridda skurar. Vissa föreläsare var grymt bra medan andra var lite tråkigare» (OK)
- Svårt att få en bra bild över vad som är övergripande viktigt i kursen, med så många olika föreläsare tycker ju alla att just deras grej är viktigast. Bra med sammanfattning på slutet. Skulle önska nån form av instuderingsfrågor i slutet på varje föreläsningsslide» (OK)
- Min åsikt är att när föreläsare använder sig av PowerPoint ska de ha med sig åhörarkopior dit. Blev ett väldans spring till datorsalar för att skriva ut hela tiden. Många gånger satt man där utan. Dock var föreläsningarna väldigt bra! » (OK)
- men kanske mindre power point då det släcks ner i salen och man kan råka somna.» (OK)
- Varierande kvalitet» (OK)
- De flesta föreläsningar var mycket Intressant.» (Ganska bra)
- stor variation i kvalitet. de flesta var dock bra» (Ganska bra)
- Mer skriva,räknande eller annan aktivitet, blir trött/oengagerad av att bara lyssna och se slide efter slide. Tenderar då att kännas mer som en sagostund i djupare allmänbildning.» (Ganska bra)
- Vissa föreläsningar var svåra att hänga med i, dock tog man med sig det viktigaste, det var mycket nytt i varje då många inte byggde på varandra. Många bra föreläsare.» (Ganska bra)
- Jobbigt men många olika föreläsaren som kommer med sin PP och snackar i 1.5 timma. Dock förstår jag att tanken är att få expertis inom så många områden som möjligt men jag tycker att kursen spänner över för många områden» (Ganska bra)
- Sprei"s föreläsningar var riktigt bra. De övriga kändes lite mer som intressanta dokumentärer. Dock kunde man enkelt med föreläsningsanteckningar och lite hjälp av kompendiet svara på 99% av alla teorifrågor. Det var bra.» (Ganska bra)
- I början av kursen stämde inte föreläsningarna med kurs-PM vilket ledde till att det var omöjligt att veta vad man skulle läst på till föreläsningen.» (Ganska bra)
- det var lite rörigt med så många olika föreläsare o att alla inte hade sammaupplägg» (Ganska bra)

8. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»11 12%
Ganska liten»30 33%
Ganska stor»35 38%
Mycket stor»13 14%
Inte deltagit»1 1%

Genomsnitt: 2.58

- övningsledaren jag gick till i början visade bara hur man gjorde med dimensionsanalys» (Mycket liten)
- Jag hängde aldrig med på räkneövningarna. Det var tydligen något viktigt jag aldrig greppade, fast jag brukar förstå i vanliga fall.» (Mycket liten)
- Jag deltog inte i många räkneövningar» (Mycket liten)
- övningsledaren gick igenom det vi tyckte var svårt (det som handla om miljö & energi) väldigt fort men kunde ha en utläggning om vad verkningsgrad var i 5min. det kändes väldigt dumt, de verkade inte inse att det var räkningen som var lätt (vi har ändå räknat i 2år) och energitänket som var svårt.» (Mycket liten)
- Övningsledarna har i mitt tycke haft svårt att lära ut de olika kursmomenten. För mycket tas generellt.» (Mycket liten)
- Hade vi fler än en?» (Ganska liten)
- Räkneövningarna i hållbar utvecklingsdelen var ett skämt! Kändes som ett hån när övningsledaren inte tror att man kan prefixerna k, M, G etc. Övningarna i sig skapade mest bara en bra tankeställare, men hade varit intressant med lite mer invecklade problem. Energitekniksdelen var bra! » (Ganska liten)
- Synd att man inte får chans att räkna något själv under handledning.» (Ganska liten)
- Miljödelen tycker jag inte krävdes några räkneövningar på. » (Ganska liten)
- Det viktigaste jag fick med mig var ett lösningsförslag på en förbränningsuppgift. I övrigt endast småsaker. Kändes som att det mesta av materialet som behandlades på övningarna var förkunskap sedan tidigare, vilket kändes redundant.» (Ganska liten)
- Övningarna i Miljödelen var ofta pinsamt lätta, när övningsledaren tycker att det viktigaste vi har att "lära" är innebörden av Kg, Mega och Giga. Är det verkligen högskolenivå? Energidelen var helt okej.» (Ganska liten)
- För många tal på för kort tid.» (Ganska liten)
- Utan dem hade man missat räknebiten till stor grad. » (Ganska stor)
- eftersom det inte fanns någon ledning till vilka tal man själv skulle göra så la man inte så mycket tid på dem och hängde då inte med riktigt på övningarna. » (Ganska stor)
- Roligt att se vad man kan räkna på, gillar enhetsanalyserna.» (Ganska stor)
- Skulle gärna se förslag på lösningssätt på nätet. » (Ganska stor)
- Energiräkneövningarna var mest givande» (Ganska stor)
- Jag hade Johan Thorén och Mikael Odelberger som övningsledare och handledare i inlämningsuppgifterna. Båda var mycket kompetenta och pedagogiska. Jag lärde mig mycket av dom. De var också trevliga och tillmötesgående.» (Mycket stor)
- Lite virrig matte men man förstod bra ändå :)» (Mycket stor)
- Mycket bra övningsledare! Fick en att komma in rätt på hur man skulle ha hand om problem.» (Mycket stor)
- Mycket bra räkneledare i min grupp (grupp 5).» (Mycket stor)
- Odenberger verkade engagerad och gav bra tips allmänt om kursen.» (Mycket stor)

9. Hur lärorik var inlämningsuppgifterna?

90 svarande

Inte alls»1 1%
Ganska lite»2 2%
Lagom»17 18%
Mycket»45 50%
Väldigt mycket»25 27%

Genomsnitt: 4.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De tog bara tid från övriga studier. » (Inte alls)
- Första var mycket bra. Inl. 2 var ju bara termon all over again. Förstår inte varför vi ska lära oss om Mollier en gång till...» (Lagom)
- Kraftverksuppgiften var bra, de andra lite för enkla visade sig. Kändes som att vi gjorde meningslösa räkningar som vi inte kommer att ha någon större nytta av senare.» (Lagom)
- lär sig de momenten i kursen.» (Mycket)
- Mitt svar avser inlämning 2, eftersom det var räkning man tränade på och det var räkningen som var viktig att kunna från det området. I inlämning ett var det resultaten som var viktiga men arbetet handlade ju ändå om att räkna, det hade alltså givit lika mycket att läsa ett facit där.» (Mycket)
- Gav tillräckligt med repetition för att övningarna skulle kännas överflödiga.» (Mycket)
- Jag tycker inlämningsuppgifterna var bra och man lärde sig mycket av dem. » (Mycket)
- Jättebra inlämningsuppgifter.» (Väldigt mycket)
- Bra inlämningsuppgifter, dock väldigt tidskrävande! » (Väldigt mycket)
- Inlämningsuppgifterna hängde tätt ihop med kursen, och det kändes inte som att man gjord något merjobb, utan snarare pluggade inför tentan, och lärde sig något på riktigt.» (Väldigt mycket)
- Mycket bra uppgifter!» (Väldigt mycket)
- Mycket bra övningsledare.» (Väldigt mycket)
- Mest lärorikt m.a.p. räknetal» (Väldigt mycket)
- Inlämningsuppgifter uppskattas. Ser till att man håller takt och fokus uppe under läsperioden.» (Väldigt mycket)

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgift #1 (förnybar energi, resurser)

89 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 4%
OK»27 30%
Ganska bra»29 32%
Mycket bra»29 32%

Genomsnitt: 3.93

- Grundläggande logik. Kommer vi att använda informationen vi fick fram till något nyttigt?» (Ganska dålig)
- Dåligt att föreläsningar som behandlar delar av denna kom först efter deadline.» (OK)
- Bra tankeställare» (OK)
- Skulle gärna se lite mer fokus på slutsatser och diskussion» (OK)
- Bra förståelse-uppg.» (Mycket bra)
- Intressant, bra handledning från Johan Thorén» (Mycket bra)
- Lärorikt, bra för uppgifterna som man senare gjorde. Var dock rätt stora så man kunde inte delta i att göra alla delar men och andra sidan så kunde man det man hade gjort och fick förklarat hur man gjorde det andra.» (Mycket bra)
- Bra och relevanta frågor» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om inlämningsuppgift #2 (kraftprocess)

89 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»2 2%
OK»17 19%
Ganska bra»30 33%
Mycket bra»39 43%

Genomsnitt: 4.16

- Som sagt, termodynamiken har vi redan avklarat. Ge oss något nytt istället. Eller ta bort räknandet från uppgiften.» (Mycket dålig)
- Skön tack vare termokursen i ettan. Äntligen fick man ordentlig nytta av den!» (OK)
- Krävde dock mycket hjälp från Övningsledaren» (Ganska bra)
- Otydliga antaganden krävdes.» (Ganska bra)
- Lite rörig» (Ganska bra)
- Krånglig men bra, mycket bra handledning och nästan alltid tiljänglig. Bra jobbat.» (Ganska bra)
- Skulle gärna se att man likt man gör i andra kursen i uppgiften ger vad man borde komma fram till halvvägs för att man skall veta att man gjort rätt när man kommer det. (Visst är det en vägledning, men man måste ändå redovisa hela beräknings och tankegången för att komma dit.) Se Inlämningsuppgift 2 för Reglerteknik M för exempel)» (Ganska bra)
- Lite mer handledning eller tips om vad som bör läsas vore bra.» (Mycket bra)
- Intressant, bra handledning från Mikael Odelberger» (Mycket bra)
- Svår och tidskrävande men jag gillade det. Man lärde sig mycket om hur man ska göra för att lösa den typen av problem» (Mycket bra)
- Tidskrävande men mycket lärorik» (Mycket bra)
- Lärorikt» (Mycket bra)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»12 13%
Ganska liten»27 30%
Ganska stor»36 40%
Mycket stor»15 16%

Genomsnitt: 2.6

- Köpt två kompendier som mest dekorerat soffbordet senaste veckorna. Men behåll dem till nästa år också! annars kan man ju inte sälja dem... Slides var mest användbart.» (Mycket liten)
- Inte ens öppnat det ena kompendiet.» (Mycket liten)
- Fö-OH har varit okej att läsa på.» (Mycket liten)
- med undantag fl-pdf» (Mycket liten)
- Föreläsningssliderna var dock bra. Fortsätt med detaljerade presentationer men använd inte för många slides.» (Mycket liten)
- böckerna-inte mycket,nästintill obefintligt föreläsningsslidsen-dessto mer.» (Mycket liten)
- Jag lärde mig teorin på föreläsningarna och räknandet på inlämningsuppgifterna.» (Mycket liten)
- Kompendiet "Hållbar utv" kändes helt onödigt.» (Ganska liten)
- Läste mycket mer föreläsningsslides än litteratur.» (Ganska liten)
- wikipedia = kurslitteratur för miljödelen. » (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckningar användes mest! » (Ganska liten)
- läste inte den, bara att använda lite vett och data och diagram» (Ganska liten)
- Den gröna och den vita "boken" läste jag inte ens och jag klarade mig..» (Ganska liten)
- Använde mig mer av föreläsningsmaterial.» (Ganska liten)
- Väldigt spritt kursmaterial, men jag antar att det är svårt att undvika.» (Ganska liten)
- Har knappt läst i böckerna» (Ganska liten)
- Alldeles för mycket material att gå igenom. Tentan avklarades utan att gå igenom något av det. Ångrar skarpt att jag köpte böckerna förutom DoD.» (Ganska liten)
- lärde mig från slides» (Ganska liten)
- Föreläsningarnas powerpoint var bra. Böckerna sa inte så mycket.» (Ganska stor)
- lite mycket att läsa men det var intressant» (Ganska stor)
- Främst powerpoint från föreläsningarna. Mycket information i övrig litteratur kändes irrelevant.» (Ganska stor)
- Kursboken kändes meningslös då man kunde fått maxpoäng på teoridelen bara med PP.» (Ganska stor)
- Föreläsnings pdf:er var kanon. Häften och kompendium kändes lite överflödiga om man bara vill klara kursen, dock trevligt i fördjupnings syfte efter eget intresse.» (Ganska stor)
- Förläsningarnas PP-bilder, och några kap i det vita kompendiet var riktigt bra. En del föreläsningar är det enbart massa bilder och ingen text vilket inte är så givande» (Ganska stor)
- kunde ju lika väl enbart ha läst pp än att jobba sig genom (ganska tråkig) läsning i energikomp. och i hållbar utv.» (Ganska stor)
- Många intressanta artiklar.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

88 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»50 56%
Mycket bra»34 38%

Genomsnitt: 3.31

- Jag motarbetades kraftigt av instutionen som vägrade ge mig tillgång till gamla tenta-teser, vilket tog mycket energi och försvårade min inlärning» (Mycket dåligt)
- INTE nöjd med att offentliga gamla tentor inte delades ut, men JO-anmälan kanske klargjorde min åsikt i den frågan. Teoridelens övningsmaterial och det som fanns att tillgå ifrån gamla tentor täckte teoridelen mycket bra och visade bra vad man skall kunna. Svårare dock för räknedelen, hade gärna sett likt övningsteorifrågorna ett par övningsräknetal i tentaklass. (därav anledningen till att vi vill ha tillgång till gamla tentor... känns lite som att uppfinna hjulet på nytt annars.) » (Mycket dåligt)
- pp låg nästan alltid uppe innan varje föreläsning» (Ganska bra)
- Känns som studieportalen i sig krånglar, men inga problem med kurshemsidan» (Ganska bra)
- Övninsassistenterna borde ha möjlighet att lägga upp lösningar på hemsidan» (Ganska bra)
- bra uppdaterad kurshemsida med föreläsningsslides och det man ville ha, kunde/borde finnas fler gamla tentor.» (Ganska bra)
- Jobbigt att skriva ut fö-pp, men vissa gav ut dom och jag kunde låna av kompisar som var "klara" med sina.» (Ganska bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.01


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

90 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»26 28%
Mycket bra»53 58%
Har ej sökt hjälp»11 12%

Genomsnitt: 3.83

- Övningsledarna var bra som tog emot frågor i princip när som helst. Det var uppskattat.» (Ganska bra)
- Vill framhäva Pontus i detta fall. En mycket bra övningsledare.» (Mycket bra)
- Mikael Odenberger och Johan Toren har varit mycket hjälpsamma under kursens gång och tagit sig mycket tid åt att hjälpa studenterna, fantstiskt bra jobbat! Tack!» (Mycket bra)
- tack vare mycket bra övningsledare» (Mycket bra)
- Johan Toren - bästa övningsledaren någonsin.» (Mycket bra)
- Behövdes bara på inlämningsuppgifter.» (Mycket bra)
- Frågade övningsledaren Kalle» (Mycket bra)
- Väldigt hjälpsamma! Speciellt Pontus Markström! All makt åt Markström, vår befriare!» (Mycket bra)
- Odenberger har alltid varit däroch alltid samarbetsvillig. Imponerande.» (Mycket bra)
- övningsledarna var till stor hjälp även om det inte kan sägas om övrig personal» (Mycket bra)
- Stor eloge till övningsledare Pontus.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

90 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»12 13%
Mycket bra»76 84%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.85

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

90 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 4%
Lagom»57 63%
Hög»27 30%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.3

- I och med att vi läste strömning samtidigt som var tung (speciellt beräkninsmässigt) så uppskattas kombinationen med en mjukare/lugnare kurs samtidigt. » (Låg)
- Mycket material men detaljerna kändes som man kunde skippa och jag klarade det satt.» (Lagom)
- Arbetet i inämningsuppgifterna balancerade de igentligen högst frivilliga förälsningarna.» (Lagom)
- lagom hög» (Hög)
- Som alltid på Chalmers. » (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

90 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 32%
Hög»41 45%
För hög»20 22%

Genomsnitt: 3.9

- Det känns som att man pluggade nästan hela kursen sista veckan eftersom strömningsmekaniken tog all tid.» (Lagom)
- Den parallella kursen tar mycket mer av tiden.» (Hög)
- Intensiv period med mycket övningsuppgifter, labbar och inlämningsuppgifter i båda ämnena.» (Hög)
- Var sjuk en vecka och när jag kom tillbaka satt jag i en vecka men inlämningsuppgifter och labbar och fick panik då jag inte kunde göra det egna arbetet.» (Hög)
- I och med att vi läste strömning samtidigt som var tung (speciellt beräkninsmässigt) så uppskattas kombinationen med en mjukare/lugnare kurs samtidigt. » (Hög)
- Strömningen var för hög» (Hög)
- Alldeles för hög, en hel kurs blev lidande! » (För hög)
- Pga av personliga förhållanden.» (För hög)
- Denna kurs kom lite i andra hand eftersom strömningen tog en hel del tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

90 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»5 5%
Godkänt»31 34%
Gott»38 42%
Mycket gott»15 16%

Genomsnitt: 3.67

- Lite hoppande med olika föreläsare varje gång. Lite svårt att få någon röd tråd i det hela. Somnade på ganska många föreläsningar, vilket inte är något bra tecken.» (Dåligt)
- termodynamik om igen + lite värmepannorpannor och allmän kunskap om växthuseffekten» (Dåligt)
- Tycker energi och miljö är intressant och kul egentligen, men tycker inte denna kurs var ett dugg rolig. Tråkig kurslitteratur, allt för många dåliga föreläsninhgar och ibland övningar. Försök få det mer intressant och ändra kursens upplägg. Semenarier där man kan diskutera dagens samhälle och ha olika teman som diskuteras vid de olika tillfällena och på så sätt läsa och söka fakta kring vad som ska diskuteras.» (Dåligt)
- Lite väl spridda skurar i ämnena som tas upp.» (Godkänt)
- Ganska spretig... » (Godkänt)
- ha någon röd tråd så man kan följa föreläsningarna bättre. lägga upp en planering över vilka uppgifter som ska lösas samt få ut lite mer på föreläsningarna att det faktiskt är en räkne kurs också vilket jag tror det är många som inte fattar förens det är för sent.» (Godkänt)
- Om ni lyckas få föreläsningarna att bli intressanta så har ni en bra kurs.» (Godkänt)
- Kursen har helt klart lyft mitt intresse för miljöfrågorna och gett bra insikt i dess komplexa problematik. Dock kändes kraftverksdelen som någon slags repetition och tillämpning av termodynamiken från årskurs 1. Kändes som att onödigt stort fokus lades på termodynamik istället för energi-/miljöfråorna i övrigt.» (Godkänt)
- Väldigt roligt ämne som gjordes ganska tråkigt, hade högre förväntningar ... Föreläsningarna var ganska grå och trista förutom Maria Grahn som verkligen hade jättebra föreläsningar!! Maria Grahn är nog den första kvinliga föreläsaren vi har haft som man som tjej kan ha som förebild!! Inte konstigt att det är ett mansdominerat program och arbetsliv när det finns så få kvinliga förebilder, men Maria är kanon!! Hon är den enda föreläsaren vi har haft under dessa tre år som vi tjejer kan identifiera oss lite med... För övrigt så är ju de kvinliga föreläsarna inte många ... Halva materialkursen med Utah och sen någon enstaka kvinlig gästföreläsare ... det behövs fler kvinnliga föreläsare ... Maria var jättebra och det är så kul att lyssna på någon som brinner så för sitt arbete och det smittar snabbt av sig!! Hon var grym!! Hon hade en speciell energi under föreläsningarna!!» (Godkänt)
- roligt med verklighetsanknytande kurs.» (Gott)
- Påverkade mig rent levnadsmässigt då jag tog åt mig mycket av den underliggande propagandan.» (Gott)
- Bra initiativ till att lära oss om miljöpåverkan. Tveksam till energitekniken.» (Gott)
- Lärorik kurs, tyvärr som tidigare sagt lite bortprioriterad då strömningen tog mycket tid. » (Gott)
- Spänner över lite för många områden tyvärr men annars intressant, viktig och lärorik» (Gott)
- Trodde inte att jag tyckte om miljökurser men det gjorde jag visst» (Mycket gott)
- Fick upp ögonen på vad som verkligen är problemet, hade innan kursen inte så stor koll på vad som man skulle tro på av allt som man hört och hur allvarligt allt var.» (Mycket gott)
- Det fick plats mycket matnyttig kunskap i en kurs. Mycket bra med två sätt att angripa ämnet energi och miljö.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inlämningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifterna»
- inl.uppg.1»
- Mikael Odenberger och Johan Toren»
- Inlämningsuppgift 2»
- Sammanfattningsföreläsningen på slutet.»
- Inlämningsuppgifterna! De lärde man sig mycket på. Kanske bara gå ner på tvåmanna grupper för att se till att alla är delaktiga. Tyckte att övningarna var bra och givande, gav stor hjälp till inlämningarna och tentan.»
- Både Calle och hon den där tjejen i ml 16 som han bytte av var jätte goa och duktiga»
- DE övningsledare som jag hade i min grupp (Mikael Odelberger & Johan Thorén)»
- Inlämningarna, föreläsningarna ... det mesta. »
- Inlämningsuppgifterna och variationen på föreläsningarna.»
- inlämningsuppgifter»
- inlämningsuppgifterna Frances Spreis föreläsning om energieffektivisering»
- Övningsledare»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna. Med inlämningsuppgifter tvingas man lära sig kursens innehåll tidigare i kursen än vid tentan. Dessutom är det mycket roligare att sitta med inlämningsuppgift än att räkna övningstal som ingen annan kommer se. Dessa inlämningsuppgifter var mycket relevanta för kursen, vilket var bra.»
- Tobias och Jonas är guld värda, även Kalle!»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifter, roligare att räkna på lite verkligare processer osv...»
- Andra inlämningsuppgiften.»
- Miljö-delen»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna.»
-
- Inlämningsuppgifterna gav väldigt mycket»
- Hållbar utveckling och dess komplexitet. Kändes som att det var den verkliga poängen med kursen»
- Maria Grahn!!»
- Det mesta....»
- Inlämningsuppgifterna»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lättare få tag i fler gamla tentor»
- Att inte ha så flummiga miljöräkneuppgifter. Ingen tar dem på allvar när man räknar på kg ko / kg foder och liknande.»
- ta bort inl.uppg.2. »
- Filtrera bort all orelevant kursmateriel, framförallt kompendiet innehåller stora mängder material som kan prioriteras bort.»
- Försök att styra samtliga föreläsningar åt samma åhll, nånslags ram så att det känns som en samlad kurs och inte en "det här är vad som borde undervisats men inte gick in i någon annan kurs så lägg det i samma kurs"-kurs.»
- Mer varierad tenta, det var ju 20p (12+8) på nästan samma sak. Kändes nästan som man ville sätta dit dom som var dåliga på den delen.»
- Instuderingsfrågor för att lättare ta sig igenom litteraturen... »
- Försök att få en röd tråd i föreläsningarna. Det vita kurshäftet har jag knappt läst och hade jag gjort det hade det nog inte gett att jag fått ett högre betyg på tentan. Det borde slopas eller göras om för det lilla jag läste var bara segt.»
- En dugga någonstans i kursen»
- Åhörarkopior, 40 % godkäntgräns på tentan ... »
- Bättre handledning som förklarar vrför man ska räkna på ett visst sätt och inte bara räknar. Om man skulle fokusera mindre på termodynamiken, som vi ändå har läst 4,5 hp utav så kanske det skulle bli mer tid över till att lära sig resten. mångfalden av gästföreläsare gjorde att det blev rörigt»
- Övningarna borde kunna göras mer bättre. TYvärr vet jag inte hur, för övningsledaren var bra. Trots det kändes det obegripligt.»
- en lpanering vecka för vecka om vilka tal som ska lösas»
- Dela ut powerpoints»
- En revidering av upplägget på vissa föreläsningar och hur deras powerpoints är utformade. De bör fungera både som stöd under själva föreläsningen samt som inlärningsmaterial för de som missat föreläsningen tycker jag.»
- Färre områden och därmed färre föreläsare»
- Roligare föreläsningar/roligare föreläsare?»
- Försöka få energi-delen att vara lite mer sammanhängande. »
- Tycker att räkneövningarna har varit sisådär bra, kanske skulle man kolla över dessa så att de blir bättre!»
- Lämna ut tentor, det finns stor efterfrågan bland studenterna. Lägg ut fler på hemsidan så innebär det nästan inget merarbete.»
- Föreläsningarna. Mer genomgång på tavla.»
-
- »
- Mindre fokus på termodynamiksberäkningar, mer på förståelse av hur det påverkar istället.»
- Alla ingående detaljer om olika värmepannor kan utgå, det var svårt att ta till sig materialet på föreläsningen och det krävdes inte mycket att förstå den grundläggande kraftprocessen i inlämningsuppgiften. Kanske fokusera mera på värmepumpen eftersom den ändå kom på tentan men fått väldigt lite uppmärksamhet under kursen.»
- Räkneövningarna»
- föreläsningarna. Bra med powerpoint som delas ut, men borde kanske inte bara visa bild efter bild och inte säga annat än det som står på skärmen. byt vanlig tenta mot hemtenta.»

21. Övriga kommentarer

- Övergripande riktigt bra, men som sagt tillgång till fler gamla tentor hade inte skadat.»
- Pontus Markström var görbra som handledare! Av föreläsarna var Maria Grahn superbra och jätteintressant! De andra får gärna ta sig en funderare över hur de presenterar och lägger upp sina föreläsningar då 50% av klassen sov större delen av föreläsningarna...»
- Över lag bra föreläsningar, men ibland svårt att förstå vad som är viktigt ur föreläsningarna.»
- Tycker kursen är rörig, är alldeles för många olika delar i en kurs.»
- Tobias har skött sig utomordentligt dåligt och har gett ett väldigt otrevligt intryck.»
- Det hade varit kul att göra ett studiebesök i chalmerspannan.»
- Mycket bra kurs!»
- Tack för en lärorik kurs! Får bli läsning på jullovet! »
- Någon föreläsning märktes det var föreläsaren hörde hemma politiskt, med de övriga var skönt befriande från sådant!»
- Rock On!»
- Bra kurs men många intressanta infallsvinklar. Inte alls rörigt att blanda olika områden eftersom de ändå hör ihop med energi och miljö.»
- Borde få mer information innan började räkna på rökgaser...»
- Bra förel. Maria Grahn. Involverade klassen som gjorde att de var intressant att lyssna hela tiden att man inte ens övervägde att gå i paus.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.01
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från