ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Modellering, visualisering och kommunikation ht09, ARK210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-16 - 2009-12-24
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: stefano delia»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

5 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»3 60%
Bra»2 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Jag läste inte kursmålen, så det jag uppfattade var att vi skulle lära oss olika modelleringsprogram och lite modellbygge.» (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att - använda digitala verktyg för avancerad 3D-modellering och visualisering. Rhino.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

5 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»2 40%
Mycket bra»3 60%

Genomsnitt: 4.6

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att använda datorprogram för BIM-modellering (Building Information Model) samt kunna redogöra för användandet av BIM i en projekteringsprocess. Exempel på datorprogram: ArchiCAD.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

5 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»1 20%
Bra»2 40%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- ArchiCAD uppfattades som en blandning av Rhino och AutoCAD. Redogörelsen för användande verkade utgå helt.» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att använda fysiska verktyg för analytiskt skissande och byggande av konceptmodeller. Exempel på verktyg: penna, pappmodeller, lera.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

5 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 20%
Bra»2 40%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Hade varit kul att testa att skissa med nåt annat än lera också, t ex kapa eller papp.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål:...visa färdigheter i grafisk kommunikation av ett arkitekturprojekt: ritning, bild, text och layout.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

- Mkt bra»
- "visa färdigheter" tycker jag låter luddigt och framförallt låter det som en låg ribba att komma över. Alltså tycker jag att det lärandemålet har upfyllts mycket bra.»
- Inte så mycket info om hur en arkitekturpresentation ska se ut, hade varit kul att se exempel på hur man tar fram en riktig sådan och inte bara lära sig verktygen.»
- Lite oklart när vi skulle öva på det här»

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål....visa grundläggande färdigheter i programmering: Matlab
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

- Bra, vi kryper närmare målet»
- Bra.»
- Bra, Mats Ander är väldigt duktig på att lära ut Matlab.»
- Bra matlab-övningar»

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Känns först som lättsmält, men som vanligt öppnar sig en hel värld av möjligheter, och man ödmjukar sig en smula»
- Ganska låg. Ungefär i nivå.»
- Ganska låga, det gällde bara att göra klart något för att få godkänt. Lite högre krav hade varit bra, första delen av året var väldigt slapp.»
- Lagom, kul kurs!»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

5 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»1 20%
Bra»2 40%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Lite utspritt och dåligt anknytning till projektet.» (Ganska bra)

9. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 20%
Ganska bra»2 40%
Bra»2 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Kritiken var lite underlig eftersom det inte fanns några krav att tala om i kursen.» (Ganska otillfredsställande)
- var väl inte så många tillfällen» (Ganska bra)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Arcihcad, Rhino, Plastelina»
- allt, jag tycker på det hela taget det var bra, gärna mer kritik kring modellbyggandet, oavsett 3D eller 4Dito»
- Rhino!»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Jag efterlyser krökta möjligheter i ArchiCAD och BIM eller liknande, färdiga saker, i Rhino, det hämmar knappast kreativiteten men kanske kunde öka lusten att gå vidare -utanför muskrampens domäner!»
- Jag tycker inte ArchiCAD gav någonting. Det passar inte mig alls, och det verkar som att de flesta som använde det till projektet nu har ångrat sig. Så det kunde få försvinna. Det skulle vara kul att se lite innovativa exempel på upplägg och grafik hos rena ritningar. Tex att få se hur stora, kända, tävlingsförslag såg ut när de skickades in. Det känns lite som att det är rätt ojämn kvalité på hur tydliga, korrekta och snygga ritningarna är till projektet vi gjorde nu.»
- Det vore väldigt bra att ha handledningstid för programvaran under projektet i "Byggnad och struktur." Att lära sig grunderna till InDesign första året och bygga vidare i år hade varit grymt, många onödiga timmar gick åt till att snickra ihop en plansch (till garageprojektet) i Illustrator när InDesign egentligen är så mycket enklare.»Kursutvärderingssystem från