ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-1 SI i programmering, TDA545

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-12 - 2009-11-24
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp

1. Hur anser du att dina programmeringkunskaper var när du började kursen?

12 svarande

Total nybörjare»1 8%
Lite kunskap»3 25%
Goda kunskaper»7 58%
Mycket goda kunskaper»1 8%

Genomsnitt: 2.66

- Kunde programmera, men däremot ingenting om OOP.» (Goda kunskaper)

2. Hur många SI-pass gick du på under kursen?

12 svarande

0, dvs inga»8 66%
1-2»1 8%
3-7»1 8%
8-12»2 16%

Genomsnitt: 1.75

- Borde ha gått på dem...» (0, dvs inga)

3. Varför gick du inte på fler SI-pass?

- Prioriterade sömn»
- Gick hellre på sena SI-passet än det tidiga.»
- Jag tyckte inte att jag behövde någon extra hjälp»
- För att de hade så värdelösa tider på schemat, för att jag inte riktigt visste vad de gick ut på men att det inte lät särskilt meningsfullt.»
- Klarade mig utan, det gick bra ändå»
- Kändes inte nödvändigt.»
- Jag trodde att de bara var till för att hjälpa de som hade svårt med programmeringen.»
- Jag gick på så många jag bara kunde»
- Det var många andra tillfällen att öva. Skönt att jobba lite själv också.»
- Kände att SI-passen inte gav mig så mycket. Övningstillfällena gav mig mycket mer.»
- Jag hade inte tid/ork, vilket var dumt. Tror att det hade varit nyttigt att gå på SI-passen»

4. Vad fick du ut av SI-verksamheten?

Svara inte på denna fråga om du angivit att du inte gått på något SI-pass.

- Bra komplement till föreläsningarna. Mer praktisk programmerings-inriktade. Mer lärorika.»
- Problemlösningsvana.»
- Jag lärde mig otroligt mycket mer "runt omkring" än vad jag skulle gjort om jag endast gick på lektionerna. Dessutom, eftersom många redan programmerat mycket, kom saker upp på SI-passen som inte dök upp förens långt senare i kursen så då kunde man redan lite.»

5. Vad tycker du man bör förbättra när det gäller SI-verksamheten i programmering?

- Föreläsaren bör nämna det oftare.»
- Vara tydligare med vad det är, ge det bättre tider på schemat.»
- Vara tydligare med att det både är för nybörjare men framför allt att det kan vara nyttigt även för proffs.»
- Jag tycker informationen om vad SI är för något och för vem det är var dålig. Många utav dem som börjar IT-programmet har redan programmerat mycket och många såg SI:n som en extra hjälp för de som inte kan när jag tycker det istället bör beskrivas som en möjlighet för de som vill bli riktigt bra. Schema-mässigt låg SI:n dåligt till eftersom det ena passet låg klockan 8 på morgonen och det andra efter 4-5 timmars håltimme. Det hjälpte inte direkt att locka fler att komma.»
- Större möjlighet att kunna få hjälp med sådant man tycker är svårt.»

6. Tycker du att vi skall erbjuda SI i programmering för 1:orna nästa läsår?

12 svarande

Ja»8 100%
Nej»0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1

- Självklart.» (Ja)
- Om resten som inte gick på SI:n har svarat som jag så tycker jag ni borde det, men ni bör vara tydligare med vad det är och vad det kan ge, för så som det lät när man frågade folk vad det var verkade det ganska meningslöst.» (Ja)
- Jag hade en otrolig hjälp utav SI:n och jag attributerar en stor del av min programmerings-förmåga till det jag lärde mig där.» (Ja)Kursutvärderingssystem från