ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-1 Matematisk analys IT, MVE045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-11 - 2009-11-22
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»11 23%
Cirka 20 timmar»17 36%
Cirka 25 timmar»11 23%
Cirka 30 timmar»4 8%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.36

- Nollning» (Högst 15 timmar)
- Första två veckorna var det 1 h i veckan.» (Högst 15 timmar)
- Kanske 60 timmar sista veckan och 20 timmar resterande.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»2 4%
25%»2 4%
50%»9 19%
75%»12 26%
100%»21 45%

Genomsnitt: 4.04

- missade alla övnings pass, vilket kanske var dumt. » (50%)
- Alla föreläsningar. Inga övningar/dylikt. » (50%)
- gått om kursen så jag kände att jag redan kunde en hel del, därav gick jag inte på allt» (50%)
- Hittade en hemsida khanacademy.org som hade matteundervisning på videoform online. Därav valde jag att heller titta på den än gå på lektionerna.» (50%)
- Jobbade ganska mycket på egen hand.» (50%)
- Nästan allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 51%
Målen är svåra att förstå»7 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 24%

Genomsnitt: 2.06

- Letade efter dem en gång, men fanns inte på kurshemsidan så gav upp.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Men frågorna på både dugga och tenta var specialfall och överligt komplicerade mot vad målen beskrev.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen beskriver inte vad man bör kunna för att klara av kursen. Att sätta som mål att man skall kunna använda alla definitioner och satser i boken är orimligt, dels så saknades kurslitteraturen en lång tid och i och med att målet var beskrivet som det var så var det omöjligt att lära sig det från någon annan kurslitteratur.(kurslitteraturen var sen eftersom föreläsaren var sen att lämna in namnet på boken till Cremona, vilket ledde till att Cremona inte fick in den förrän efter flera veckor. Att den "nya" utgåvan som stod som kurslitteratur inte längre trycktes gjorde också det hela än värre. Tillslut så blev det en av de äldre upplagorna som kom till Cremona efter ganska lång väntan)» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»20 64%
Nej, målen är för högt ställda»9 29%

Genomsnitt: 2.22

- Men frågorna på både dugga och tenta var specialfall och överligt komplicerade mot vad målen beskrev.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Inte sett målen, men utgår från kursens innehåll.» (Ja, målen verkar rimliga)
- I förhålande till målen i andra kurser med samma poäng så är de högt ställda, men om målen i de kurserna är för lågt ställda eller om målen i denna är för högt ställd vet jag inte» (Nej, målen är för högt ställda)
- För långt uppehåll mellan gymnasiet och chalmers gjorde kursen väldigt svår!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»10 26%
Ja, i hög grad»23 60%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.78

- Frågorna känns onödigt svåra jämfört med boken... |arccos(x^3)| *e^|2x^e|, vem fasen vet hur man gör sånt? :O» (I viss utsträckning)
- lite väl svår kan man väl tycka» (I viss utsträckning)
- lite väl svår tenta» (Ja, i hög grad)
- Eximinationen testar mer än målen, till så hög grad att även om man når upp till målen så räcker det inte till att klara tentan.» (Ja, i hög grad)
- Sista frågan kanske var lite elak när vi fick veta att divergens/konvergens av integraler ej skulle ingå i tentan. Fast jag är bara grinig för att jag klantade mig.» (Ja, i hög grad)
- Svår tenta och dåligt att vi fick uppgifter på nya definitioner som läraren lärde ut torsdagen innan tenta. Blir tungt att få in allt, behövs tid att bearbeta nytt material.» (Ja, i hög grad)
- För hög» (Ja, i hög grad)
- Lite för hög grad dock. De övningsuppgifter som fanns reflekterade inte tentamens svårighetsnivå.» (Ja, i hög grad)
- Examinationen testade många av de delar som tagits upp på föreläsningen.» (Ja, i hög grad)
- svårt att säga, eftersom jag inte sett målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»14 31%
Ganska stor»17 37%
Mycket stor»10 22%

Genomsnitt: 2.73

- Handstilen gick inte att läsa på tavlan.» (Mycket liten)
- Föreläsaren Peter Kumlin var mycket bra! Hans föreläsningar var inte bara begripliga och givande, utan även fångande och roliga.» (Ganska stor)
- Tja, hade jag bara läst boken hade det nog inte gått så bra.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»19 41%
Mycket stor»19 41%

Genomsnitt: 3.17

- Uppgifterna i boken + facit som jag hittade på internet var till oerhört stor hjälp. Texten i boken var ju rätt ovärd.» (Ganska stor)
- Bra med många exempel is kursboken, dessutom ganska lätt att hitta i.» (Ganska stor)
- Surt att boken inte fanns tillgängligt föräns lv3 typ» (Ganska stor)
- Mycket bra bok!» (Mycket stor)
- Bra bok, pedagogisk. Dock så använde jag även MIT:s OCW där de har lagt inspelade föreläsningar för samma kurs.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»25 54%
Mycket bra»14 30%

Genomsnitt: 3.08

- Kursboken var inte anmäld till Cremona, så de hade inte beställt in den. Cremona hävdade att Kursläraren inte besvarat mejlen trots flera påminnelser. Läraren hävdade att det inte var hans uppgift att anmäla kurslitteratur. Många fick således införskaffa litteraturen från internetbokhandlare. » (Mycket dåligt)
- Jag saknade nyheter/uppdateringar och någon form av föreläsnings-pdf:er (ganska dåligt att inte ha det, speciell nu i influensatider).» (Ganska dåligt)
- Det mesta bestod ju av att räkna självständigt i boken!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»12 26%
Mycket bra»17 36%
Har ej sökt hjälp»10 21%

Genomsnitt: 3.6

- Läraren var konstant tidspressad.. Inte hans fel men så var det för att han skulle hinna med.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 37%
Mycket bra»21 46%
Har ej sökt samarbete»6 13%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»16 34%
Hög»20 43%
För hög»8 17%

Genomsnitt: 3.71

- Rätt enkel kurs som så.» (Lagom)
- Men allför ojämn.» (Lagom)
- Började lugnt och sen blev det högt.» (Hög)
- Fungerade pga den andra kursen som hade lågt tempo» (Hög)
- Arbetsbelastningen var väldigt skiftande, ibörjan var det nästan inget, allt var jätte lätt sen på en dag så blev allt svårt, takten ökades bara.Om man inte var helt berädd så hade man inte en chans att följa med» (För hög)
- Återigen jämfört med andra kurser med samma poängantal, men om de är denna som är för hög eller de som är för låga vet jag inte» (För hög)
- I och med bokkrånglet i början av kursen så var det jobbigt att man kom efter redan efter dag 1.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 6%
Lagom»17 36%
Hög»20 43%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.54

- om ni menar båda kurserna.» (Lagom)
- Läste enbart denna kurs.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»5 11%
Godkänt»15 33%
Gott»18 40%
Mycket gott»6 13%

Genomsnitt: 3.51

- Kursen i sig var väldigt intressant. Läraren kändes oengagerad.» (Dåligt)
- Var ju inte så jättebra tidsplanering, vilket föreläsaren säkert är medveten om.» (Godkänt)
- Föreläsningarna känns ostrukturerade även om föreläsaren är duktig. » (Godkänt)
- Helt ok innehåll, men onödigt svårt ibland känns det som, man kan derivata, intergraler osv för de elementära funktionerna, men så läggs massa e, absolutbelopp, log, ln till så man inte har en aning längre...» (Godkänt)
- Kursen är ok. Dock är det så att föreläsare för IT (?) bör vara hårdare, det håller inte att svara på alla (idiotiska) frågor, eftersom allt föreläsningsmaterial inte hinns igenom. Det var också MYCKET dåligt att kurslitteraturen inte fanns på Cremona vid kursstart! » (Godkänt)
- För mycket att lära sig med tanke på tiden.» (Godkänt)
- lite väl svår tenta för hp poängen som man får.» (Gott)
- Tentorna och dugga kunde konstrukterats aningen "snällare"» (Gott)
- Bra kurs men svåååår!» (Mycket gott)
- Visserligen jobbig, men bra föreläsare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren»
- Det mesta, den har ett bra innehåll»
- - boken - föreläsaren!! :)»
- Peter Kumlin har en entusiasm som är svår att ersätta, även om han till viss del har tappat grepp om vad studenterna anser är svårt.»
- Föreläsaren.»
- Läraren och kursboken, dock var den lite tung :P.»
- Boken! »
- Bra lärare. Det är bra när man har en lärare som är säker på det han gör!»
- Antal arbetspass»
- Peter»
- Planeringen»
- Kursens moment och omfattning.»
- Kursboken»
- bra bok, bra föreläsningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fokusera inte på bevis, inför inte femtioelva grekiska bokstäver. Fokusera på skillnaderna mellan denna och gymnasiets kurser för att minska hastigheten.»
- ha en högre nivå eller tempo i början så att man inte luras och får intrycket att allt är jätte lätt, vilket med för att man får en chock när man kommer till slutet då allt blir mycket mer komplicerat»
- Jag tycker att examinationen fortfarande har för hög godkäntgräns, vilket har påpekats i några år. Man får känslan av att man bara får godkänt om man löser talen exakt som examinatorn tänkt sig, och man får inga "aja, nice try"-poäng alls. »
- Mindre fokus på det som vi ska kunna från gymnasiet, mer fokus på det som är nytt. Ta bort allt från kursen som även står i gröna start-häften. I år gick runt 80% åt det som vi redan kunde/borde kunna, och så stressade vi igenom de relevanta&nya sakerna på sista lektionerna. Ta bort duggjäveln eller gör den vettig. I år var det enda duggan ledde till att man blev förbannad och fick dåligt självförtroende. Duggor ska vara gjorda så folk klarar dem någorlunda och kan känna sig lite duktiga. Finns stort vetenskapligt underlag för att sådana duggor förbättrar resultatet i kursen som helhet. En dugga som alla failar är inte en bra idé. Det ger _inte_ en motivation att "nu måste jag minsann plugga hårdare".»
- Lite irriterande att det kom nya saker i veckan som var uppskriven som "Repetition", en av de nya sakerna som man fick lära sig på näst sista lektionen lite snabbt kom också på tentan.»
- Anteckningarna från föreläsningarna borde läggas ut på sidan. Mer engagemang från föreläsaren kring kursen. Föreläsningarna e bra men verkar inte bry sig något speciellt utöver det.»
- Kursboken SKA finnas att köpa vid kursstart.»
- Se till att beställa in böcker till cremona, så att man kan inhandla böckerna innan kursen börjar och inte behöva beställa den på internet efter 3 veckor när cremona fortfarande inte fått in den eftersom kursansvarig inte brytt sig om att göra det. Sen kanske föreläsaren borde se över sin handstil lite, det var väldigt svårt att se vad han skrev»
- Att boken finns tillgänglig, lättare exempel och tenta»
- Mer obligatoriska grupparbeten»
- Tänk över studietakten för varje vecka. Mer i början, mindre i slutet.»
- Mer "vanliga" uppgifter på tentan»
- Jämnare takt»
- Meddela vilken kursbok kursen har till Cremona i tid.»
- Egentligen ingenting.»
- ¤, Uppdatera kurshemsidan med nyheter och föreläsnings-pdf:er. ¤, Gör målen tydliga»
- tydligare koppling mellan svenska föreläsningar och engelsk kursmaterial»
- svårighetsgraden på tentan»
- kolla igenom de rekomenderade uppgifterna så de är a jour med senaste utgåvan av boken.»
- blev lite konstigt i slutet när det helt plötsligt skulle gås igenom massa nya saker sista veckan. kanske sprida ut materialet lite mer över hela perioden. kändes som det gick flera veckor på grundläggande saker som derivering t ex.»

16. Övriga kommentarer

- Lägg in fler Duggor eller något annat som tvingar än att plugga tal. »
- Det största felet som många gör är att man tycker att kursen verkar lätt i början, så man väntar med att lägga ner tid på kursen tills den blir lite svårare, men då är det ofta lite sent för den senare delen av kursen kräver mycket mer tid än den första delen. »
- Peter Kumlin är en bra föreläsare, men ibland svävar han in lite väl långt i sin matematikvärld. Jag hade gärna sett en examination med fler småfrågor där man löser delproblem, och färre gigafantfrågor (där man kan förlora hela uppgiften på att man gör ett litet delsteg felaktigt).»
- 52% kuggade kursen. punkt punkt punkt.»
- Skulle inte vara helt fel om alla svar, istället för hälften, till uppgifterna i arbetsboken fanns i en och samma bok så man slapp släpa omkring på en svarsbok också, ~6 kg kurslitteratur den läsperioden.»
- Beställ boken tills nästa år så vi slipper betala 700 kr extra för en linjär algebrabok som vi inte kommer använda. Det tog även två veckor in i kursen tills man fick boken»
- Det finns dumma frågor och visa av mina klasskamrater är duktiga på att ställa dem, begränsa tiden till svar på frågor som gäller enstaka individer och inte är av allmänt intresse(t.ex. graf av cos(1/x) då x -> 0).»
- Kunde varit fler duggor»
- det var mycket svårt att tyda vad som stod på tavlan under föreläsningarna. skriv tydligare.»
- n/a»


Kursutvärderingssystem från