ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-1 Digital- och datorteknik, EDA432/DIT790

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-10 - 2009-11-22
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Börje Johansson»

1. Vilket universitet/program läser du på?

26 svarande

Chalmers, IT-programmet»23 88%
Chalmers, Annat proigram»2 7%
Göteborgs universitet»1 3%

Genomsnitt: 1.15


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»4 16%
Cirka 20 timmar»8 32%
Cirka 25 timmar»7 28%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.68

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 15%
100%»22 84%

Genomsnitt: 4.84

- var sjuk en vecka» (75%)
- Gick ej på simpassen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 11%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 76%

Genomsnitt: 3.5

- Så som Rolf hamrade in de målen i oss KAN MAN INTE ha missat dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»22 88%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.96

- Svårt med kryssfrågor men antar att det är en bra grej rättningsmässigt... Jag hade nog haft lättare vid vanliga frågor.» (Ja, i hög grad)
- Kunde dock ha varit något större spridning på frågorna på tentamen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 23%
Mycket stor»20 76%

Genomsnitt: 3.76

- Fantastisk föreläsare!» (Mycket stor)
- Rolf är bra!! » (Mycket stor)
- Rolf skötte studietekniken åt en på föreläsningarna och upplägget var hur bra som helst.» (Mycket stor)
- Varje föreläsning gav otroligt mycket» (Mycket stor)
- En väldigt stor del av det man lärde sig lärde man sig på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Både föreläsningarna och labbarna gav väldigt mycket.» (Mycket stor)
- Rolf är en Perfekt Lärare. En sådan man inte trodde fanns.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 15%
Ganska stor»13 50%
Mycket stor»9 34%

Genomsnitt: 3.19

- Har ej använt den så mycket.» (Ganska liten)
- Det var en himla massa böcker och häften man skulle ha. Av alla dem har jag knappt tittat i hälften och klarat mig bra ändå.» (Ganska liten)
- Den "blåa" boken föreföll ganska onödig då jag knappt använde mig av den över huvud taget. Övningsböckerna var däremot bra. En liten kritik mot övningsböckerna är dock att vissa av uppgifterna i dem var svåra att kontrollera då inget facit fanns.» (Ganska stor)
- Undantaget är "Grundläggande digital- och datorteknik" av Johnson, Larsson och Arebrink. Denna kändes ytterst redundant eftersom den varken gav ytterligare förståelse eller andra synvinklar. I min mening räckte det alldeles utmärkt med "Arbetsbok för DigiFlex".» (Mycket stor)
- Arbetsbok för digiflex, enormt bra. Blå boken, kanske inte.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»14 53%

Genomsnitt: 3.53

- Dock var det en väldans massa OH-utskrifter från olika håll att hålla reda på.» (Ganska bra)
- Lite ostrukturerad websida.» (Ganska bra)
- Blå boken använde jag knappt. Känns som att man kan skippa den.» (Ganska bra)
- info från många källor så det var mycket att släpa på men är nog bra att lära sig att hämta info från många källor» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»21 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»21 80%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.88

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 57%
Hög»11 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- bra med laborationer och krav på övningar att ha gjort innan laborationerna, det gjorde att man drogs med i kursen hela tiden vilket är bra för oss med lite sämre diciplin...» (Lagom)
- Det var mycket att göra men resultatet blev också därefter» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»14 53%
Hög»8 30%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.38

- Hängde med bra i programmeringen» (Lagom)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 7%
Gott»4 15%
Mycket gott»20 76%

Genomsnitt: 4.69

- Fick en bra bild som man inte haft tidigare.» (Mycket gott)
- Tycker att kursen gav en god inblick i hur en dator fungerar från grunden.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren.»
- Mängden föreläsningar, som för övrigt är väldigt pedagogiska och lärorika.»
- Föreläsarens förmåga till riktigt bra pedagogik.»
- upplägget och rolf.»
- Praktiska moment under föreläsningar»
- Rolf Snedsböl»
- Rolf Snedsböl!»
- Rolf.»
- ROLF!»
- Rolf.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jämnare arbetsbelastning under labbserien»
- Den blåa arbetsboken (kompendiet) är svårförståelig och överflödig.»
- Man behövde bara hälften av kursmaterialet, men det visste man ju inte när man köpte det....»
- Kanske mer kopplingar till moderna datorer och processorer, så man mer känner att det man lär sig verkligen används.»
- inteRolf.»

17. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från