ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Rita och modellera med dator ht09, ADP020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-16 - 2009-11-31
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: stefano delia»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

använda digitala 3D-modelleringsverktyg för modellering och ritningsframställning samt lära sig verktyget ArchiCad.

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 23%
Ganska bra»18 69%
Mycket bra»2 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.84

- För kort kurs, dålig introduktion, för snabbt gick kvinnan igenom och hon var svår att förstå.» (Ganska dåligt)
- Gick lite för fort med genomgången, hann inte med...» (Ganska dåligt)
- kunde haft fler lärarledda lektioner i början.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

bygga och tillämpa digitala 3D-modeller för analys och syntes samt lära sig verktyget AutoCad 3D

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»18 69%
Mycket bra»3 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.88

- Pga datatrubbel lyckades jag inte delta i undervisningen varför betyget inte egentligen är ett betyg på den.» (Mycket dåligt)
- Det är lätt att ta genvägar i ett komplicerat program, och genomgångarna var alltför utdragna för att komma ihåg allt. Till uppgiften Friggeboden hade gärna en lista på rekomenderade verktyg i AutoCad bifogats, och kortfattat om vad de gick ut på. Det är svårt att anteckna sådant själv under genomgången när man samtidigt försöker lära sig programet.» (Ganska dåligt)
- Vi borde ha grundkursen från ettan här istället när vi nu ska lära oss använda Auto CAD på riktigt. I ettan fyller det ingen funktion. Bra lärare i Auto CAD.» (Ganska bra)
- bra att uppgiften kombinerats med Detaljuppgiften, så det kändes ännu mer meningsfullt att lära sig» (Ganska bra)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»23 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.96

- Här känns det som att man hade kunnat ha lite högra krav, kanske till och med fler program (det faktum att handledarna tyckte att det var märkligt att vi skulle lära oss ArchiCAD säger väl en hel del?)» (Nej, målen är för lågt ställda)
- eftersom jag klarade av att rita mina modeller i programmet var de inte för höga, men vi borde som sagt ha haft fler lärarledda lektioner i början så man inte hade behövt sitta och slita så mkt som man behövde i början.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Bra med ganska grundläggande eftersom programmen är nya för flertalet studenter.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har man svårt med datorer är det lätt att komma vilse... I annat fall är målen antagligen högst rimliga.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

26 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 4%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»23 92%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»12 46%
Ganska liten»11 42%
Ganska stor»2 7%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.69

- Kanske man borde få tips få litteratur som är bra?» (Mycket liten)
- visste inte ens att vi har fått någon kurslitteratur, och jag kan inte komma på något annat kursmaterial vi haft.» (Mycket liten)
- har det funnits litteratur??» (Mycket liten)
- Jag kommer inte ihåg att vi haft någon kurslitteratur alls..» (Mycket liten)
- Vi har inte haft nån kurslitteratur...» (Mycket liten)
- Har inte läst ngt» (Mycket liten)
- Inte använt mycket av kurslitteraturen, kollade lite på ArchiCAD häftet ang. fönsterljus.» (Ganska liten)
- Har inte använt instruktionsboken direkt då det var svårt att hitta precis det som jag behövde hjälp med i den, men har ändå haft lite hjälp av hjälpprogram och liknande» (Ganska liten)
- vi har mest haft muntliga genomgångar, ett litet kompendium med viktiga tips från de genomgångarna hade varit bra eftersom det är svårt att anteckna och hänga med i programmet samtidigt.» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»21 80%
Mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 3.07

- Som vanligt var det problem med grupper/scheman och allt annat administrativt...» (Mycket dåligt)
- bra introduktion, bra tydligt schema som ändå lyckades bli fel. Lokaler borde vara dubbelkollade och framför allt bokade! Elever som inte har CAD undervisning borde inte vara i CAD labbet- mkt spring och prat.» (Ganska bra)
- Lite krångel med datasalarna då det blev trångt och svårare att se hänga med» (Ganska bra)


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»10 38%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.23

- Hade varit bättre om handledarna gick runt på ritsalarna en längre tid istället för att ha en intensiv handledning på ca 30 min. Det är oftast dom små/enkla frågorna som försenar arbetet och gör att man tappar intresse och tålamod. » (Ganska dåligt)
- Bra med handledare (Stefano och Peter)som går runt och hjälper till med Auto CAD. Men i ritandet av flerbosdadshuset i ArchiCAD fick vi väldigt lite hjälp i rätt avancerat ritande.Handledarna kunde inte programmen!» (Ganska bra)
- Bra med handledning av Kirsten under kursen i samband med inlämning. » (Ganska bra)
- bra att det kom cad-handledare till ritsalar och så. Ofta kände man behov av lite mer hjälp, men det vara ändå tillräckligt. Flera gånger visste inte cad-handledarna heller hur man skulle lösa olika problem. Då är det svårt.» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha någon mer cad-handledning nu när vi gör fler detaljer i del 2 av byggnad 1.» (Mycket bra)
- ibland skulle jagha behövt hjälp men då har jag fått hjälp av andra i klassen som varit bättre nä mig, och när lärarna erbjöd sin hjälp behövde jag den inte. ni kunde ha kommit ut i klassrummen och fråga om vi behövde hjälp tidigare under kursen.» (Har ej sökt hjälp)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»14 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Alla är hjälpsamma men vi har svårt att lära varrandra när vi själva inte kan. Vi behöver närvarande handledare att fråga.» (Ganska bra)
- Svårt att administrera och logistiskt få ihop en grupp på 10 personer.» (Ganska bra)
- Våran grupp var ganska seg.» (Ganska bra)
- Man frågar och hjälper varandra mycket när man sitter i samma rum och håller på med samma program. Det är mycket bra eftersom man ofta stöter på liknande problem.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

9. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 19%
Godkänt»5 19%
Gott»15 57%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.46

- archicad kursen var bra. autoCad kursen inte lika bra.» (Dåligt)
- mer introduktion i programmet skulle inte skada» (Godkänt)
- man får inte så stort grepp om programmen.» (Godkänt)
- Jag har hunnit lära mig autocad bättre i både 2d och 3d. Archicad klarar jag hjälpligt.» (Gott)

10. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledning i Auto CAD i ritsalarna under ritprocessen av detaljerna.»
- man lärde sig mkt genom att rita 3D i datorn, vilka material detaljen bestod av osv. Så det var ett bra sätt att lära sig hur en detalj ser ut och vad den består av.»
- AutoCAD 3D skall behållas»
- archiCad delen»
- AutoCAD 3D»
- Rita friggeboden»
- övningsuppgifterna»
- Man bör väl alltid utvärdera om programmen är rätt, ex, AutoCAD 3d etc. Bra att kursen ligger integrerad i övriga kurser.»
- ArchiCad i i anslutning till flerbostadshuset var bra.»
- Bra att direkt få tillämpa de kunskaper man fått på datakurs, och göra något eget.»
- samarbetet med byggnad 1. bra att få tillämpa programmet.»
- handledningen och genomgångarna»
- De lösa cad handledningarna.»
- ArchiCad-undervisningen men med fler timmar och bättre handledning»

11. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Grundkursen i Auto CAD när man ska börja använda programmet på riktigt i projekten. Fler datorer behövs!!!!!»
- tiden för cad-handledning. borde vara mkt tidigare!»
- Man borde verkligen fundera över om ArchiCAD är det verktyg som vi ska lära oss. Kanske Revit vore bättre. Enligt våra ritsalshandledare används ArchiCad bara på Liljevalls i Göteborg. Dessutom hade programmet mycket buggar och problem när det väl närmade sig slutspurten. Får vår del ställde det till med mycket extra arbete och frustration. Dörrar och fönster försvann och när vi ville göra pdf för photoshopbearbetning var det inte rätt skala. Det visade sig efter en dags frustration att det inte gick att ta print. Man måste ta Save as pdf. skumt precis som hela programmet. En bra idé, men den når inte ända fram. Det är många med mig som anser att ArchiCAd inte är bra.»
- vi verkar vara den enda skolan som inte får lära oss rhino. när jag bett studenter i högre årskurser om hjälp har jag fått tipset att använda rhino istället eftersom det funkar bättre. autoCads 3d funktion är rent ut sagt värdelös och jag kan verkligen inte förstå varför vi inte får lära oss använda som är skapad för 3d modellering. autocad är och förblir ett 2d program med en 3d-funktion medan tex rhino är gjort för 3d-modellering. jag förstår synpunkten med att vi har mycket igen för att lära oss arbeta i autocad-miljön men varför då lägga tid på archicad, det är ju knappast bransch-standard. autodesk har ju bim-program också. men om man ska modellera helt i 3d så är autocad-3d inte längre bransch-standard. som jag sagt innan lär alla andra skolor ut 2d i auto-cad och 3d i rhino. så gör det ni med! när ändå alla studenter i högre årskurser ritar i rhino.»
- Jag vill ha mer datorlektioner, det är inte lätt när man aldrig har hållt på med detta förr.»
- Annat program än ArchiCAD. Det är alldeles för låst i sina funktioner för att man skall kunna skapa fritt i det.»
- Att ha grundkursen i närmare anslutning till autocad 3d, för man har inte fått möjlighet att tillämpa kunskaperna från grundkursen alls (iom at Wiktor bestämt att man bara får rita för hand i åk1)»
- mer handledning!»
- Mer sammanhängande tid att sitta och jobba med möjlighet att ställa frågor»
- Kanske lite mer introduktion till ArchiCad innan man börjar på flerbostadshuset»
- Archicadkursen var för mycket visa och genomgång och för lite prova på. Det skulle vara bättre om vi även under dataprogramsgenomgångarna fick prova att tillämpa dem själva, man lär sig bättre då.»
- Handledartiderna och det administrativa arbetet! Så svårt kan det inte vara att prata med andra lärare och komma fram till ett gemensamt schema som gäller. »
- dela ut ett kompendium, hänvisa inte bara till tutorials på internet.»
- En till "lös" cadhandledning under del2 av byggnad1»
- Ta bort 3D-detljritning i AutoCAd 3D och välj ett program som fungerar bättre till 3D-modellering»

12. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från