ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MPSES - Specific course survey, MPSES - MEN115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-09 - 2009-12-09
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: David Pallarès»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. 1 - What area is of your major interest?*

29 svarande

Energy systems»16 55%
Energy technology»13 44%

Genomsnitt: 1.44

2. If you answered Energy systems to question 1, did you find the goals of the course “,Energy systems modelling and planning”, of your personal interest?

17 svarande

Yes»14 82%
No»3 17%

Genomsnitt: 1.17

3. If you answered Energy technology to question 1, did you find the goals of the course “,Energy systems modelling and planning”, of your personal interest?

17 svarande

Yes»7 41%
No»10 58%

Genomsnitt: 1.58

4. Additional comments:

- Im interested in both»
- I found it to be useful as it provided insight on different modeling methods used for different energy system objectives. »
- Marginal effects som behandlades i kursen... eller iaf på tentan är viktiga! Men.. kursen är klent utformad föreläsningsmässigt, väldigt klent och ger lite för att vara 7.5hp. COMBUSTION ENGINEERING borde vara compulsory istället. Helt klart.»
- I thought it was a good subject, althought sometimes a little caotic. I think is difficult to organize when there is so many assignments at the same time.»
- Too basic. Have already learnt everything in sustainable development.»
- Generally a course with very little new knowledge. Many assignments where basically "reusing" stuf from other courses (exception beeing the district heat software, Martes and the assignment in linear programming).»
- I"m only slightly leaning towards the systems side, and think that one without the other has much less use and value.»
- While the course was of interest, it was definitely lacking in structure, presentation and content. I would have liked to have learnt alot more about the actual process of energy systems modelling. eg: more exercises on linear and even dynamic programming methods as applied to energy systems modelling. »
- Even if I am more interested in more technical aspects than them presented in the course Energy Systems and planning, I find it interested. In my point of view, more practical aspects with energy models in general would be good. »
- This course gives a very poor view on the technical side»
- It is not the course contetnt per se, but the way it is handled that is the problem. EnSysModPlan is good in the way that it is a bit different and adresses way to plan the systems in another way then is done in other courses. If any course should be removed from the mandatory courses in the MPSES program, it should be one of the "Sustainable Development" or "Sustainable Energy Futures" courses, since they are very, very similar.»
- Kursen hade bra ambitioner, men blev helt fel. För mycket överlapp gentemot tidigare kurser och dålig planering gjorde kursen till den överlägset sämsta av de obligatoriska kurserna. Vissa av inlämningarna var mycket bra. »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från