ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-1 Grundläggande Software Engineering, EDA496

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-09 - 2009-11-20
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

71 svarande

Högst 15 timmar»45 63%
Cirka 20 timmar»11 15%
Cirka 25 timmar»8 11%
Cirka 30 timmar»5 7%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 1.7

- Många föreläsningar var förkortade och genomskyndade.» (Högst 15 timmar)
- Matten tog mycket av min tid.» (Högst 15 timmar)
- Undervisning fanns det knappt någon. Läste ytterst lite själv.» (Högst 15 timmar)
- Nollning kom lite ivägen :P» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

71 svarande

0%»13 18%
25%»17 23%
50%»7 9%
75%»16 22%
100%»18 25%

Genomsnitt: 3.12

- Säger föreläsaren att föreläsningarna är näst in till onödiga så...» (0%)
- egentligen 10%» (0%)
- De flesta föreläsningar. Fast många låg ju runt 10-15 minuter, så ej mkt tid.» (25%)
- Dåligt upplägg med bara föreläsningar. Borde finnas lite uppgifter att göra eller någon form av inlämningsarbete» (50%)
- Ingen större ide att gå på föreläsningarna då dom var totalt innehållsfattiga.» (75%)
- Av den lilla del som var. MER undervisning!!! Övningar eller något iaf, inte bara föreläsningar!» (75%)
- Missade ett par föreläsningar.» (75%)
- Missade den om kostnadsestimering tyvärr» (100%)
- Fast undervisningen var ju typ 25% av den inbokade, så beror ju på hur man definierar "undervisningen" i frågan.» (100%)
- Alla föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»33 47%
Målen är svåra att förstå»10 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 17%

Genomsnitt: 2.08

- Var när varför är frågor som man ställer sig kring många av de begrepp/modeller som kursen går igenom, tyvärr så får man bara veta vad/hur.» (Målen är svåra att förstå)
- Massa buzzwords i en stor lista, hade ju ingen aning om vad något av det var. Överlag väldigt svårt o förstå kursens ändamål, men det e väl därför man går den :)» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 8%
Ja, målen verkar rimliga»36 80%
Nej, målen är för högt ställda»5 11%

Genomsnitt: 2.02

- Det är dem säkert!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Uppfattar du innehållet i denna kurs som väsentligt för din kompetens?

66 svarande

Helt oväsentligt»4 7%
Oväsentligt»12 21%
Lagom»23 40%
Väsentligt»12 21%
Mycket väsentligt»6 10%
Vet ej»9

Genomsnitt: 3.07

- Om man utformar kursen på ett bra sätt är den säkert den men som kursen ser ut idag känns den totalt meningslös.» (Helt oväsentligt)
- Hade höga förhoppningar på den, men kursen är ju bara en studie terminologi för masterprogrammet i ämnet. Samt en funderare för alla som tänkte läsa masterprogrammet.» (Helt oväsentligt)
- Största delarna har ingått i kurser innan eller känns oväsentliga, då de lätt kan räknas ut eller integreras i t.ex. HCI» (Oväsentligt)
- Kursen verkar bara vara en demonstration för det man lär sig på Software enginnering masterprogrammet. Tiden räcker inte till för att man skall lära sig något nyttigt, istället så sammanfattas bara vilka områden som masterprogrammet handlar om.» (Oväsentligt)
- Gått igenom det som känns mest väsentligt i diverse programmeringskurser. Jag får väll vänta med min slutgiltiga dom tills efter jag kunnat testa några av teknikerna på ett projekt.» (Oväsentligt)
- Verkar vettigt.. men antagligen inget man kommer syssla med.» (Lagom)
- Bra att ha en lite mer övergripande koll på projekt och mjukvaruutveckling. Inte bara programmera.» (Mycket väsentligt)
- Väsentligt för min utbildning menar ni?» (Mycket väsentligt)
- luddigt vad man skall kunna» (Vet ej)
- Processer är säkerligen av stort intresse men hela upplägget på den här kursen gjorde tyvärr att jag tycker den har varit ett slöseri med tid för den här perioden.» (Vet ej)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

67 svarande

Nej, inte alls»19 28%
I viss utsträckning»32 47%
Ja, i hög grad»8 11%
Vet ej/har inte examinerats än»8 11%

Genomsnitt: 2.07

- examinationen... tentan var bland dom sämsta jag sett» (Nej, inte alls)
- Tentan var på max 50 poäng, dock stod det på försättsbladet att max var 60 poäng betygsnivåerna var även satta därifrån. Det kom ingen information om det under tentan, så det ledde till många missförstånd.» (Nej, inte alls)
- Tentan var undermålig. Det gick inte att nå upp till de poängen som specificerats(Tentan var på 50 poäng, men på framsidan av tentan och på övriga utdelade dokument så stod det att man skulle kunna få 60 poäng) och många av frågorna gick att gissa sig till utan att ens öppna kursboken.» (Nej, inte alls)
- En tentafråga på 12p när max är 50 är inte alls ok, speciellt inte när den berör ett litet o mkt specifikt område. Dessutom fanns inte slides från den föreläsningen på kurssidan (tror jag).» (Nej, inte alls)
- Att ge 12 av 50 möjliga poäng för Cocomo-modellen är inte acceptabelt. Man kan inte basera en fjärdedel av tentan på en modell som inte ens står med i registret. Jag hoppas att resultatet av tentan ger en ordentlig tankeställare till kursansvariga.» (Nej, inte alls)
- Tentorna har varit likadana i flera år, men nu så kände ni för att ändra typen. Det kan vara bra att ge en exempeltenta på det man tänker göra!!» (Nej, inte alls)
- inuter. En sån här tentan borde inte få förekomma på en teknisk högskola. När en student efter tentan säger, "Jag fattade inte en enda fråga men ja skrev bara en massa på alla frågor" får godkänt kanske det är något fel?» (Nej, inte alls)
- hade varit bättre med många frågor och färre poäng per styck.» (Nej, inte alls)
- Tentan bestod utav slumpartade frågor från boken och tog inte upp de som nog de flesta uppfattar som viktigast. T ex utvecklingsprocesser, vattenfall/iterativa processer etc. » (Nej, inte alls)
- Tentan var uppdelad i 50 poäng varav en modell som vi gått igenom på en gästföreläsning i 5 min tog upp 12 av de här poängen. På det ska det tilläggas att föreläsaren tydligt sa att det inte skulle komma på tentan. Det är nästan 1/4 av poängen och självklart hade jag inte fördjupat mig mer i det. Tentan saknade även helt processer vilket jag uppfattat som en stor del av kursen. Varför fanns inga frågor på det? Waterfall, Evolutionary etc? Jag blev underkänd på tentan och jag tycker det är oacceptabelt!» (Nej, inte alls)
- Tentan var ett rent skämt. » (Nej, inte alls) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Cocomo? Kändes inte som det trycktes på att den var viktig och ingen fråga om modeller, typ vattenfall, RUP osv...» (I viss utsträckning)
- För stor tonvikt på en specifik uppgift som inte fanns i litteraturen.» (I viss utsträckning)
- COCOMO-frågan var roligt att den var typ 1/4 av tentan, med tanke på att föreläsaren sa att det var irrelevant och onödigt att ens läsa. Det var populärt i klassen, kan meddelas.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var inte korrekt genomförd. innehållet var lätt och kunskapen inte svår - men informationen om vad som kommer på tentan HELT felaktig. inte en siffra rätt. SKANDAL! Totalt olik föregående tentor och information om vad som skulle komma stämde inte alls.» (I viss utsträckning)
- Jag hade inte haft någonting emot att ha hemtenta i denna kursen. Jag tror det hade gett betydligt mer, istället för att trycka in så mycket fakta som möjligt i huvudet för att så fort som möjligt glömma bort det när tentan är klar.» (I viss utsträckning)
- Kan känna att en del frågor som gav hög poäng var om saker som låg i periferin av kursinnehållet. Något som hade ökat möjligheten att visa sin kunskap hade kanske varit om det fanns frågor för sammanlagt 60 poäng, som det stod på tesen, istället för 50 poäng som det var på tentan.» (I viss utsträckning)
- Känndes som den täckte det mesta.» (Ja, i hög grad)
- svårbegripliga mål» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»35 49%
Ganska liten»23 32%
Ganska stor»11 15%
Mycket stor»2 2%

Genomsnitt: 1.71

- föreläsaren sa första dagen att man inte behövde gå på föreläsningarna.. så då skippad jag det o försökte läsa in kursen ändå.» (Mycket liten)
- En viss lärare talar medvetet opedagogiskt och slänger runt stora ord helt i onödan. Då vi hade vikarie några få lektioner var det klart mycket bättre, då vikarien inte bara lästa vad som stod på powerpoint presentationen, utan förklarade i enkla exempel vad det innebar, och slängde inte runt svåra ord i onödan. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna bestod bara av att föreläsaren visade lite text på projektorn och pratade om samma saker som stod i kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Förmodligen sämst av alla kurser jag hittills läst på chalmers. Ska väll sägas att kursinnehållet spelar stor roll.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har oftast varierat mellan 20-40 minuter. Föreläsarna har oftast skyndat sig igenom slidsen och lämnat mycket oklart. De föreläsningar som var mest givande var de som hölls av Ana Magazinius. Kanske borde hon ta över kursen...» (Mycket liten)
- Undervisningen har olyckligtvis baserats på kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- läsningar» (Mycket liten)
- Det var enligt föreläsare onödigt att gå på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Det kändes som att jag inte fick någonting av att gå på föreläsningar, så efter ca. 2 veckor skippade jag föreläsningarna och började plugga på egen hand från boken istället, vilket kändes oerhört mycket bättre.» (Mycket liten)
- Undervisning existerade knappt. Det var totalt en vettig föreläsning under kursens gång. Den handlade om cost estimation och people management.» (Mycket liten)
- Det är väldigt jobbigt när dem blandar engelska och svenska såpass mycket.» (Ganska liten)
- er långa sträckor för att gå på föreläsning.» (Ganska liten)
- De föreläsningar som var föreläsningar gav iafall något. Föreläsningarna med "de andra" (ej huvudföreläsaren) var bra. Det är INTE okej att bryta en föreläsning efter en kvart!! Vi är väl ändå berättigade till fulla föreläsningar??!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var där jag lärde mig, men vore bra om det var lite repetition av föregående föreläsning innan och lite info om kommande. De föreläsningar vi hade nu var korta så man kunde lätt lägga till lite i början och slutet.» (Ganska stor)

8. Tycker du att det behövs läggas till några studentaktiva moment i denna kurs, tex seminarier eller grupparbeten? Om ja, har du några förslag på hur en sådan aktivitet skulle formas?

70 svarande

Ja»47 67%
Nej»23 32%

Genomsnitt: 1.32

- disskutionsuppgifter i grupp. små hemtentor varje vecka man måste lämna in. » (Ja)
- Grupparbeten så att de praktiska tillämpningarna lyfts fram.» (Ja)
- Tex en labb där man faktiskt gör en bra req specc mot en "kund", eller planerar ett projekt enligt en viss mall eller liknande. » (Ja)
- Kursen skulle kunna innehålla ett projektarbete där ett möjligt mål kunde vara att planera och utveckla exempelvis en mindre applikation. » (Ja)
- En labb eller dyl. hade varit gött, så man får in lite mer praktiskt i kursen.» (Ja)
- Det skulle behövas någon form av övning/inlämningsarbete för att kunna sätta sig in i och förstå begreppen som behandlas i kursen. Som det ser ut nu är det bara en föreläsare som pratar i en massa konstiga termer utan att förklara dem, samt säger att det är oviktigt att vara på föreläsningarna, vilket ger en ganska omotiverande bild av kursen» (Ja)
- Producera olika slags dokument (av de som det lärs ut om) requirement specification t.ex kanske 1-2 sidor per dokument» (Ja)
- Någon form av projektarbete för att få bättre förståelse av kursens innehåll.» (Ja)
- Kanske ett mindre grupparbete där man diskuterar och reflekterar över kursmaterialet.» (Ja)
- Inlämningsuppgifter hade varit trevligt. Liknande de som vi fick att läsa på ifrån.» (Ja)
- Kursen ska göras om fullständigt och bli mer av en intressehöjare. Lämpligt är att ha mindre projekt med olika utvecklingsmetoder, där varje grupp sedan får presentera hur det var att använda med metoden ifråga. Exv XP, waterfall, osv.» (Ja)
- Man delas in i grupper på 4, alla grupper gör ett kort låtsas projekt där de vill bygga någon typ av softvara. Sedan tilldelas de olika arbeten mellan grupperna och man gör alla de olika delarna som man gör i det verkliga livet när man tar sig an ett projekt.» (Ja)
- Inte grupparbetet men kanske några uppgifter att göra varje vecka från boken, som kan gås igenom på ett övningspass. Kan göra att det är lättare att läsa till tentan eftersom man har delmål varje vecka.» (Ja)
- Seminarie, dela in i grupper om ca 4, på seminarie träffas en 4-5 grupper varje grupp presenterar olika delar av det kursmaterial som gåtts igenom, sen diskuterar man, Det får givetvis vara en lärare som är moderator så att det hålls vid liv. Alternativt grupparbete med 5-10 min redovisning, får la bli minst 3 grupparbeten över hela kursen isåfall, men något måste ändras för föreläsningarna funkar inte.» (Ja)
- vet ej» (Ja)
- Seminarier skulle helt klart kunna fungera. Jag tänker mig ett exempelprojekt där seminarieuppgiften skulle kunna bestå av att lägga fram tillvägagångssätt för något valt projektmoment.» (Ja)
- Helt korkat att ha en tenta på en sådan kurs som igentligen bara handlar om teorier och tänk. Seminarie variant hade man lärt sig sjukt mycket mer på.» (Ja)
- Någon slags reflektiva övningar kanske över vad vi har läst i kapitlen, kan ge både en djupare inlärning och förståelse samt hjälpa med att ligga i fas.» (Ja)
- Övningstillfällen för att diskutera frågor ur boken.» (Ja)
- Övningar där frågor gås igenom.» (Ja)
- Cases under kursens gång, alt. ett större arbete.» (Ja)
- workshops, diskussioner, inlämningsuppgifter» (Ja)
- Olika former av upggifter. se hci kursen» (Ja)
- Hade varit bra om man fick ett grupp/projektarbete uppdelat i olika moment beroende på hur långt in i kursen man kommit tx 4st där man applicerade kunskaperna.» (Ja)
- vet ej» (Ja)
- Annars blir det bara att man sitter och skriver så mycket som möjligt på en tenta utan att egentligen kunna något» (Ja)
- Grupparbeten, där man som en grupp om kanske 4 personer får lämna in skriftliga svar på en del frågor, tycker jag, skulle vara alldeles utmärkt.» (Ja)
- Gruppövningar eller inlämningsuppgifter etc» (Ja)
- Praktiska övningar som man har haft tidigare år som återanknyter till föreläsningarna. Annars så kan kursen som ändå består av teorier som skall användas i praktiken känns rätt abstrakt och omotiverad.» (Ja)
- Möjligtvis ett stort arbete på slutet. Ganska frustrerade tenta när man inte riktigt vet vad dem ger poäng för då vissa fått extra poäng för hur många ord dem skriver till skillnad från innehållet.» (Ja)
- Kursen borde bytas ut mot någonting som faktiskt lär studenterna någonting.» (Nej)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»14 19%
Ganska liten»20 28%
Ganska stor»18 25%
Mycket stor»19 26%

Genomsnitt: 2.59

- Dessutom tror jag inte cocomo 2 stog med i boken? :/» (Mycket liten)
- Hemskt mycket ordbajsande om jag får lov att uttrycka mig så, typiskt för amerikanska böcker.» (Mycket liten)
- kollat gamla tenter mest» (Mycket liten)
- Boken är horribelt tråkig. Enda som är plus är att den är på engelska... Det är alldeles för mycket text o för lite fakta.» (Mycket liten)
- Allt fanns i en bok, men är ej en person som kan sätta sig ner och verkligen fokusera på en bok, så det sättet att plugga fungerade inte för mig.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har minst sagt brister, och känns väldigt utdaterat. Vissa påståenden i boken överensstämmer inte med andra källor, och vissa delar känns helt tagna ur luften.» (Mycket liten)
- Det står bra saker i boken, dock så är det 90 % "ordbajs", som upprepas hela tiden vilket gör att boken blir väldigt informativ.» (Ganska liten)
- Köpte aldrig boken, men det som låg uppe på webben var bra.» (Ganska liten)
- Sjukt seg, extremt amerikansk bok. Relevanta informationen är väl dold.» (Ganska liten)
- Boken är fruktansvärt tråkig och alldeles för mycket information som inte är nödvändig. Bättre med en kort och koncis bok.» (Ganska liten)
- Irriterande bok. Uppskattningsvis 80% är bara utfyllnad för att göra den tjockare. Fick mest intrycket att det var författarens högst personliga åsikter.» (Ganska liten)
- Boken var ganska bra men kändes som att författaren drog ut på saker mer än nödvändigt.» (Ganska stor)
- Eftersom det var boken som var kursen så....» (Ganska stor)
- Tråkig repetitiv men ändå informativ kursbok.» (Ganska stor)
- powerpoint grejerna va bra, boken va väll också ganska bra, bäst var nog facit till bokens frågor.» (Ganska stor)
- tentan bygger på EN bok» (Ganska stor)
- Kursboken är ju det enda man kan använda för att lära sig något. Det är dock väldigt mycket att läsa igenom. Tentorna som fanns ute kändes också bra att plugga på.» (Ganska stor)
- Det var ju tydligen den som skulle räknas, ingen annan kunskap.» (Mycket stor)
- 95% av det, jag kunde på tentaminan var kunskaper från boken.» (Mycket stor)
- Han baserade hela kursen på boken. Det står tydligt i början av Sommervilles bok att man bör undvika att använda hela boken som material för en enstakta kurs, utan istället använda den som stöd. Något att tänka på?» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

71 svarande

Mycket dåligt»12 16%
Ganska dåligt»18 25%
Ganska bra»36 50%
Mycket bra»5 7%

Genomsnitt: 2.47

- Varför Google Groups? Tentalösningar lades ej upp.» (Mycket dåligt)
- Alla föreläsningsslides låg inte uppe och jag hörde att trots att en vän efterfrågat specifika slides inför tentan så kom de inte upp.» (Mycket dåligt)
- Slides för alla föreläsningar saknades på hemsidan, och då särskilt för den föreläsning som tog upp cocomo-modellen! Google groups-inbjudan fastnade i spamfiltret.» (Mycket dåligt)
- Dålig namnkonvention på föreläsningsanteckningar» (Mycket dåligt)
- Alla slides från föreläsningarna lades inte upp, trots att det efterfrågades. I slutet skapades någon googlegrupp men inbjudan fastnade tydligen i spam-korgen på chalmers, så alla som forwardar sin mail fick ingen inbjudan.» (Mycket dåligt)
- Vi hade en google group där vi kunde ställa frågor. Alla fick inte äns tillgång till den (Tekniskt krångel). En person bad läraren att lägga ut powerpoint presentationen från de senare föreläsningar som han inte hade lagt ut. Dem finns fortfarande inte uppe. Hade väl varit intressant att läsa innan tentan.» (Mycket dåligt)
- Tex, gamla tentor, det finns endast tentor upplagda från 2006, det känns som att kursen har förändrats lite sen dess eftersom årets tenta var helt annorlunda utformad. » (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan innehöll mer nyheter och information riktade till föregående klasser än för den pågående. Den enda nyheten som skrevs på kurshemsidan (bortsett från föregående klassers tenta-rättningar och resultatgranskningar) var att två kapitlet hade bytt plats. Ingen förvarnade när föreläsaren var sjuk, istället så fick man reda på att föreläsningen var inställd när man satt och väntade på att den skulle börja. Det enda som var positivt med kurshemsidan var att föreläsaren lade ut föreläsnings-anteckningar där, vilket underlättade om man var sjuk.» (Ganska dåligt)
- gör en ordentlig hemsida» (Ganska dåligt)
- Bl.a. så känns det som att val av Studieportalens "standardkurshemsida" är ett dåligt val för en kurshemsida överhuvudtaget.» (Ganska dåligt)
- Inskannade papper i .jpg format man måste gå igenom för att få reda på vad man fick på tentan? WTF?» (Ganska dåligt)
- tyckte det var virrigt med t.ex att föreläsnings OHbilder var blandade. dvs från olika år. många av dem var olika års-versioner av samma föreläsning med olika namn.» (Ganska dåligt)
- se ovan» (Ganska bra)
- Inget att klaga på. Informationen har varit tydlig.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»5 7%
Ganska dåliga»12 16%
Ganska bra»14 19%
Mycket bra»7 9%
Har ej sökt hjälp»33 46%

Genomsnitt: 3.71

- Inga övningstillfällen och föreläsaren hade väldigt bråttom bort från salen! Googlegruppen som skapades sista veckan var som sagt invite-only och många fick ingen invite. » (Mycket dåliga)
- Fanns inte direkt några sådana tillfällen.» (Ganska dåliga)
- Google groups inbjudan fastnade i spamfiltret! När den ansvarige för gruppen tillfrågades om denne kunde lägga ut resten av slidesen ignorerades detta.» (Ganska dåliga)
- Att formulera frågorna var svårt. » (Ganska dåliga)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»16 22%
Mycket bra»22 30%
Har ej sökt samarbete»32 45%

Genomsnitt: 4.19

- Fanns ingen anledning för samarbete egentligen.» (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

För låg»9 13%
Låg»22 31%
Lagom»35 50%
Hög»2 2%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.47

- Det hände inget under hela kursen om man inte gick på föreläsningarna, vilket man inte behövde och föreläsaren hade också sagt att man endast behövde läsa boken för att klara kursen och att man inte kunde klara den genom att bara gå på föreläsningarna.» (För låg)
- Svårt att hitta intresse och motivera mig.» (Låg)
- Tentapluggade på tentorna dagarna innan tentan... Vet egentligen inte om det gjorde mig så mycket klokare... klarade kursen med bra betyg iaf.» (Låg)
- Vet inte vad ja ska ta, det var ju bara att plugga till tentan o en del har lyckats få godkänt på bara en dags pluggande» (Låg)
- Det är mycket text men å andra sidan var det ju bara ren läsning som gällde.» (Lagom)
- Arbetsbelastningen under perioden var inte särskilt hög, dock så var det plågsamt att ta sig igenom kurslitteraturen.» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»4 5%
Låg»4 5%
Lagom»33 46%
Hög»26 36%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.3

- Kan bero på att jag inte pluggade så mycket SE» (Låg)
- Svårt att säga, läste 4 kurser.» (Lagom)
- i kombination med föreningsaktivitet under nollningen» (Lagom)
- Matematisk analys gör att fokus blir ojämn mellan kurserna pågrund av dess stora arbetsbelastning.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

70 svarande

Mycket dåligt»21 30%
Dåligt»21 30%
Godkänt»23 32%
Gott»5 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.17

- Svårt att sätta ett betyg, » (?)
- Få föreläsningar varade längre än 40min. » (Mycket dåligt)
- Det sades ifrån flera föreläsare att sådant som inte står i kurslitteraturen kommer inte på provet. Detta var osant. Många föreläsare lade stor vikt på att ifall man läst dem kapitel som innefattas av dem äldre tentorna så man kan dem andra tentorna (Som alla följde samma mall) så har man den informationen man behöver för att klara kursen. Detta stämde inte alls då enbart 15% av alla poäng var något man kunde relatera till dem äldre tentorna. Tentan skulle vara på 60 poäng. Man kunde dock enbart få 50 poäng pga miss ifrån tentatillverkaren. En fjärdedel (12 utav 50) poäng var på något som enbart sades på lektion.» (Mycket dåligt)
- En av de sämsta kurserna hittills, i hård konkurrens med HCI:n.» (Mycket dåligt)
- Kursen borde bytas ut mot en som är mer relevant.» (Mycket dåligt)
- Det är ett viktigt område men uppläget på kursen kändes inte alls bra. Man lärde sig inte alls mycket (trots att man blev godkänd) och det man väl lärde sig kändes mest irrelevant. » (Mycket dåligt)
- Trodde det skulle vara en rolig kurs men hade tydligen fel.» (Mycket dåligt)
- Det finns rum för stora förändringar. Kurslitteraturen är usel, föreläsningarna skulle varit mycket mer givande om de baserats på bättre material. Poängviktningen på tentamen var minst sagt underlig. Att låta en modell som inte står med i bokens register ta upp en fjärdedel av de totala poängen ger en oerhört missvisande bild av elevens kunskaper inom ämnet.» (Mycket dåligt)
- Hela kursen i sig är ganska intressant och det passar ju bra in i vårt program. Dock är det INTE ok att föreläsaren står på första föreläsningen och säger, "Ni behöver inte gå föreläsningarna alls om ni läser boken"» (Mycket dåligt)
- Att på första eller andra föreläsnignen säga "Detta är en rätt lätt kurs 90-95% klarar den alltid" när 60% misslyckades förra året och 60% misslyckades i år gör inte att man blir motiverad att plugga så mycket. Sen kändes det som att målet var att få föreläsningarna så korta som möjligt istället för att tänka igenom föreläsningen innan och komma med vettiga exempel. Ungefärlig snitttid på föreläsningarna var nob 30-40 minuter. Annas "gästföreläsningar" var däremot mycket bra. Lär er av henne!» (Mycket dåligt)
- Dåligt att under första föreläsningen uppmana studenterna att inte komma dit mer, tentan var inte på det jag uppfattade som viktigast under kursen samt rättning av tenta tog för lång tid och presentation av resultatet var under all kritik (en serie .jpg med handskrivna listor av osorterade personliga chalmerskoder och resultat kopplat till dem» (Mycket dåligt)
- Ett ämne som borde göras mer rättvisa. Totalt ointressanta föreläsningar (högläsning från boken) och fokus är alltför spritt. Satsa på att täcka färre områden och gör det bättre!» (Mycket dåligt)
- Sämsta kursen hittills! HCI var i relation till SE mycket mycket bättre!» (Mycket dåligt)
- En kurs som bara gick ut på att nöta in fakta utan förståelse.» (Dåligt)
- Kursen ok - tentamen KATASTROF!» (Dåligt)
- Fiock ingen bra uppfattning om ursen och seminarie hade varit mycket bättre än tenta.» (Dåligt)
- Det känns mycket som att det vore riktigt bra att behärska kursens innehåll, men kursens organisation kändes vara dålig.» (Dåligt)
- Vad skulle vi lära oss?» (Dåligt)
- En kurs med luddiga kanter. Inte pga ämnet utan för att kursansvariga inte verkar tycka att det är så viktigt att lära ut. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Svagt godkänd» (Godkänt)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ämnet»
- Inget. Gör om gör rätt.»
- Inget, gör om kursen helt»
- Q&A Google gruppen är väldigt bra. Dock tycker jag att den skall införas tidigare och inte 1 vecka innan tentan. Utan kanske I början av läsperioden så kan man ställa frågor där under läsperioden.»
- Jaaa du... Föreläsningslokalen? Föreläsaren bör även nästa år ha byxor på sig?»
- Vikarien»
- ett fåtal delar som kan integreras i en annan kurs.»
- inget...»
- Innehållet»
- Den kvinnliga föreläsaren, hon var jätteduktig. Hon kunde till och med få IT-tvåor att hålla käften (det är det inte alltför många föreläsare som lyckats med)!»
- Upplägget kändes bra, föreläsningar och all fakta i en bok osv.»
- Ana Magazinius»
- Den kvinnliga föreläsaren(glömt namnet tyvärr), lätt att lyssna på och intressant.»
- Kapitel för kapitel tänket...»
-
- Boken»
- Kurslitteraturen var bra och förklarande»
- Kurslitteraturen bör bevaras!»
- Svårt att komma på något. Föreläsningen och hon som föreläste om cost estimation och people management är väl det enda.»
- En kurs om processen för att ta fram mjukvara är en bra tanke och en sån kurs behövs. Det är dock inte denna kursen i nuvarande form.»
- den fria strukturen»
- Boken.»
- Jaadu, ingen aning faktiskt. Ta bort den? Känns som att slänga resurserna i soptunnan.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Arbetssättet och inställningen till föreläsningar, tycker inte att föreläsaren ska säga rakt ut första föreläsningen att det inte finns någon mening med att komma dit.»
- Kursen borde bli mer konkret.»
- Man skulle behöva jobba mer med att ge eleverna förståelse kring varför de olika saker som behandlas i kursen är viktiga och ge exempel på dessa och hur de kan tillämpas. Som kursen ser ut nu är det i princip en "glos-kurs". man behöver bara lära sig utantill vad lite olika begrepp och termer betyder utan att förstå det minsta av innebörden av dessa»
- Diskussionsgrupp kanske borde sättas upp tidigare, och möjlighet att vara anonym?»
- Föreläsningarna var inte dåliga, men det kändes som man lärde sig exakt lika mycket genom att själv gå igenom presentationerna. Kanske föreläsarna kan ställa lite mer frågor och väva in personliga kommentarer så man som student tänker lite mer på vad som sägs, i stället för att bara sitta och lyssna.»
- Det är inte okej att ha flera föreläsningar som är ca 15 minuter, då det kan ta över en timme att ta sig till skolan och hem. Baka ihop flera kapitel i en föreläsning i så fall. Föreläsningarna borde lyfta fram det viktigaste för kursen och göra det på ett sätt som inte är formulerat precis som i boken.»
- Allt som inte togs upp i ruta 16.»
- Information om tentamen, kursinnehåll... inte mycket som inte bör förändras.»
- Hela kursen.»
- Kanske mer exempel vad kunskapen ska användas till.»
- Strukturera om hela kursen, man kanske inte måste gå igenom hela boken, välj ut det som är viktigast istället, en bra grund för fortsatta studier inom ämnet, just nu känns det inte som det finns någon röd tråd, utan en bara en massa tråkiga fakta som råkade stå i samma bok. Men framförallt så måste föreläsningarna kompletteras med andra former av inlärning. Kanske man skulle kunna lägga in Duggor. Kanske Hemtenta.»
- Hur man presenterar innehållet, var väldigt tråkiga föreläsningar.»
- Kursupplägg, kurslitteratur. Kanske kan huvudföreläsaren gå en pedagogikkurs?»
- Seminarie!!!!!!!!!!!!!! istället för tenta»
- Mer relevanta frågor på tentan. De verkade lite löst tagna ur boken. »
- Mera inlämningar, inget alltför seriöst, men nånting.»
- Göra föreläsningarna längre och mer givande.»
- Skaffa föreläsare som vill föreläsa.»
- Kurslitteratur, upplägget av kursen.»
- lägg till grupparbeten eller workshops eller diskussionstillfällen»
- Föreläsningarna. Ha övnings/labbpasss.»
- Använd de gamla tentorna igen. Om inte det går så ge iallafall flera exempeltentor och en guide för vad som kommer krävas på tentan. Sen så tycker jag att det är befängt att ha med ämnen på tentan som bara är en parentes och inte ens viktiga eller omtalade. Kursen är väl till för att studenterna ska lära sig ANVÄNDBARA saker?»
- Föreläsningarna. Jag kände att jag inte lärde mig något av att gå på dem eftersom der va så monotoma. Det var liksom inte "värt" att gå på föreläsningarna. något jag tycker är väldigt tråkigt. Själva ämnet är intressant men kursens upplägg bör förändras.»
- mer aktiva element i kursen eller bättre fokus på viktiga element (det kurslitteratur fokuserar mest på) på tentan»
- Båda män som givit föreläsningar bör förändras. Kursupplägget bör förändras.»
- Jag vill känna på processerna, testa dem. Hur funkar SCRUM? Osv.»
- Inför laborationer.»
- Skaffa material nog att täcka upp två föreläsningar i veckan som faktiskt varar 2*45min istället för att snabbt scrolla en powerpoint på 30min och säga att that"s it.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Gör kursen till en 3pts. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kursen har potential. Även projekt bör läggas till, kanske istället för en tenta. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Tentan, undervisningformen» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- uppläget, tentorna» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

18. Övriga kommentarer

- jag vet om den nu.»
- Det sades ifrån flera föreläsare att sådant som inte står i kurslitteraturen kommer inte på provet. Detta var osant. Många föreläsare lade stor vikt på att ifall man läst dem kapitel som innefattas av dem äldre tentorna så man kan dem andra tentorna (Som alla följde samma mall) så har man den informationen man behöver för att klara kursen. Detta stämde inte alls då enbart 15% av alla poäng var något man kunde relatera till dem äldre tentorna. Tentan skulle vara på 60 poäng. Man kunde dock enbart få 50 poäng pga miss ifrån tentatillverkaren. En fjärdedel (12 utav 50) poäng var på något som enbart sades på lektion.»
- Tentaresultaten dröjde väldigt länge. Svaren har inte heller lagts upp efter tentan. "Visning av tentor" annonseras samma dag på kurshemsidan vilket gjorde att många missade den.»
- Det är inte okej att sätta en fjärdedel av kursbetyget (12/50) på en tentafråga om COCOMO. Nu klarade jag personligen den frågan, men det kan omöjligt vara den fråga som är mest representativ för det ni vill att studenterna ska lära sig av kursen. Extra dåligt att slidesen för föreläsningen inte ens fanns på kurshemsidan.»
- rammet bli plågade med, straffa inte oss andra för att vissa väljer att läsa skiten. Enda som var bra med kursen är att föreläsaren var fruktansvärt bitter över hela området. Det är väldigt roligt med bittra it-människor.»
- MYCKET dåligt av lärarna angående tentamensinformation»
- Är det verkligen någon idé att försöka lära ut ett masterprogram på 7 veckor? Vore det inte bättre att lägga in en kurs som man har nytta av (t ex databaser som nästan anses vara obligatorisk fast den är valbar).»
- Om det blir problem med tentan och rättningen, skicka ut ett mejl så att folk vet vad som pågår. Den kvinnliga föreläsaren om kostnadsestimering var bra. Ge henne mer tid.»
- GÖR något åt tentan»
- Kursen bör göras om från grunden.»
- Intrycket av kursen och ämnet som sådant är överlag bra. Ett mycket intressant och täckande ämne. Upplägget av kursen och tentan har jag dock lite synpunkter på. Att stå på första föreläsningen och säga att man i princip aldrig behöver få på föreläsningarna om man hellre läser in det, för att sedan lägga en 12-poängsfråga från en gästföreläsning på en 50-poängs tenta. Att man sedan inte kan räkna upp till 60 alternativt byta försättsblad på tentan gör att det hela känns som något som slängts ihop på fem minuter.»
- Det är tråkigt att lärarna direkt säger "ni behöver inte gå på föreläsningarna, de ger ingenting". Varför finns de där då? Då är ju kursen bara "läs boken, rapa upp det på tentan" Vilket är trist. För dem som hade behövt föreläsningar hjälper det föga. »
- Be läraren inte ha 80 slides med tusen text på varje för EN föreläsning varje gång. Man blir helt död i huvudet.»
- Tror jag täckt det mesta :P»
- en kurs som skulle kunna vara intressant och bra men inte genomförs korrekt»
- n/a»
- Något som testar kunskaperna på vägen mot tentan kanske? Så man vet hur man ligger till innan det är för sent?»
- schemalägg kursen bättre. vill inte åka in till chalmers för en 12 minuters föreläsning klockan tio och sedan sitta och vänta 3 timmar tills nästa»


Kursutvärderingssystem från