ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-1 Objektorienterad programvaruutveckling IT, TDA545

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-09 - 2009-11-20
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»9 40%
Cirka 20 timmar»4 18%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»3 13%

Genomsnitt: 2.4

- Jag har jättesvårt att uppskatta tid sådär rakt av, så jag passar den frågan....» (?)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»1 4%
25%»2 8%
50%»3 13%
75%»7 30%
100%»10 43%

Genomsnitt: 4

- alla föreläsningar, missade en del övningar, torsdagsövningen för att den var dåligt placerad, den andra för att jag inte förstod hur givande det var att gå...» (50%)
- Antagligen mer än 75 %, gick på alla föreläsningar, nästan alla lab-tillfällen men väldigt få övningar (vilket jag märkte var dumt...)» (75%)
- Allt förutom övningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 31%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 45%

Genomsnitt: 2.77

- Stämmer bäst av alternativen, har endast flyktigt kommit i kontakt med kursmålen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- vad jag kommer ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 77%
Nej, målen är för högt ställda»4 22%

Genomsnitt: 2.22

- Ev. lite för snabbt för dem som inte kan alls.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»11 57%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.63

- Tyckte Examinationen mest handlade om att ta tid och inte så mycket om just sättet att koda i Objektorienterad Programmering, som, enligt mig borde vara målet med tentan.» (Nej, inte alls)
- Tentan var inriktad på lite för specifika saker, borde varit mer allmän enligt mig. Laborationsuppgifterna var bra.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 2.86

- Övning - Bra» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»12 52%
Mycket stor»7 30%

Genomsnitt: 3.08

- praktiskt programering lär man sig nog mest av att sitta och prova...» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 65%
Mycket bra»6 26%

Genomsnitt: 3.08

- Hemsidan uppdaterades MYCKET dåligt.. Står inte ens någonting om tentan eller dess rättning eller dess facit i dagsläget.( Idag: minst 15 arbetsdagar efter tentatillfället ). Kunde varit bättre! Tycker veckoplaneringen kunde varit utförligare också.» (Mycket dåligt)
- Extremt långsam tenta rättning.» (Mycket dåligt)
- Dåliga beskrivningar på vissa labbar.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»8 34%
Har ej sökt hjälp»5 21%

Genomsnitt: 3.69

- Många tillfällen att programmera på och ställa frågor. Awesome!» (Mycket bra)
- Mycket duktiga lab-handledare som verkligen har kunnat sina saker och kunnat ge bra svar och förklaringar på de frågor som dykt upp.» (Mycket bra)
- Var dock ganska svårt om man inte befann sig på föreläsningarna.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Hade en del strul med min lab-partner så jag jobbade en hel del själv, men det rätade upp sig ändå.» (Ganska dåligt)
- Inte topp hela tiden då vi är på 2 olika nivåer.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 13%
Lagom»14 60%
Hög»4 17%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.21

- lite mer press kan vara bra så att man tvingas hänga med...» (Låg)
- Det tog för lång tid att få labbarna rättade, vid den sista labben tog det 11 dagar (av de 14 man hade att korrigera eventuella fel).» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 73%
Hög»5 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»12 52%
Gott»9 39%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.56

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna och organisationen kring dessa.»
- Tydliga föreläsningar.»
- Möjligheten att gå på övningar.»
- Laborationer samt övningar»
- Svårt att säga då jag själv inte var absolut nybörjare på programmering.»
- Laboration 2 var en himla bra uppgift som verkligen satte in en i det objektorienterade tankesättet, iaf för mig.»
- Pelle Evensen, övnings-ledare och Lab-rättare. Sjukt duktig på att svara på eventuella frågor, och hade Riktigt bra konstruktiv, konkret kritik när det gällde Labbarna. Behåll Pelle!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Modifikation av tentamen, det är för mycket att skriva, på en relativt kort tid. Fler teorifrågor är ett alternativ.»
- kortare övningsuppgifter som liknar det som demonstrerats på föreläsningarna.»
- Föreläsningarna kunde gett mer...»
- Svårt att säga då jag själv inte var absolut nybörjare på programmering.»
- Tentan - kanske färgas min åsikt av att det inte gick så bra, men jag tycker den var dåligt utformad.»
- Kunde vara lite mer basic för oss som inte programmerat innan»
- Se till att göra en ordentlig tenta som handlar om att visa Objektorienterad programmering, och inget annat.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från