ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Fysikalisk kemi K, KFK053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»2 9%
Cirka 20 timmar»4 19%
Cirka 25 timmar»9 42%
Cirka 30 timmar»3 14%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 3.04

- Labbar och labraporter tog en del tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»5 23%
100%»14 66%

Genomsnitt: 4.47

- Om inte laborationer räknas in...» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 76%

Genomsnitt: 3.47

- Tycker dock att mycket av kursmålen inte ingår i tentaminan.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- De detaljerade kursmålen som delats ut är bra och konkreta.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag har sett dem och jag har läst dem, men jag har en dålig vana att glömma bort dem under kursens gång, därför känner jag inte att jag kan svara på de följande frågorna. Dock uppfattade jag dem som bra och konkreta när jag läste dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- de detaljerade lärandemålen ger en jättetydlig bild av vad man ska kunna! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 12%

Genomsnitt: 2.12

- Laborationsdelen i kursen tar bra mycket mer tid än vad 1.5 högskolepoäng motsvarar. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»5 27%
Ja, i hög grad»8 44%
Vet ej/har inte examinerats än»4 22%

Genomsnitt: 2.83

- mitt största klagomål på denna kurs är att väldigt lite av det jag trodde var viktga, centrala begrepp i kursen kom på tentan. Sådant som kändes mindre viktigt kom dock istället - vilket gjorde att man kände sig lite lurad. Huckelmetoden (delokaliserade pi-elektroner), Atomorbitaler och elektrokemi kändes verkligen inte som det viktiga under kursens gång. » (Nej, inte alls)
- Det kädes svårt att veta vad de verkligen var ute efter på vissa uppgifter» (I viss utsträckning)
- Det var en svår tenta ur det avseendet att det var många saker som man lagt ner mindre energi på.» (Ja, i hög grad)
- Examen kändes bredare än kursen. Behöver inte vara korrekt men var känslan jag fick iaf.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp var föreläsningarna för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»8 38%

Genomsnitt: 3

- Deltog ej» (Mycket liten)
- beror inte på att föreläsningarna är dåliga, tror jag insett denna läsperiod att jag inte är byggt för att lära mig via föreläsningar. Jag tycker allt är intressant och kan uppenbarligen inte sålla ut det viktiga, samt komma ihåg det till övningar.» (Ganska liten)
- Det kändes väldigt rörigt och stressigt på många föreläsningar, lite långsammare tempo och en bred överblick ibörjan när alla kvanttal kommer skulle underlätta, svårt precis i början att hålla isär alla kvanttal.» (Ganska liten)
- Väldigt bra och lärorika föreläsningar. Jag gillade framför allt historiedelarna av föreläsningar som byggde upp intresset för kursen och gjorde alltsammans roligare att läsa.» (Mycket stor)
- Nikola är en mycket bra föreläsare» (Mycket stor)
- väldigt bra planerade föreläsningar. Det var lätt att ta till sig innehållet i dem. Även intressant med lite information kvantmekanikens historia.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp var räkneövningarna för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»12 57%

Genomsnitt: 3.42

- Deltog ej» (Mycket liten)
- En av övningsledarna var inte till så stor hjälp. Många frågor kunde vi inte riktigt få ett svar på. Tror att man skulle kunna få ut ännu mer utav räkneövningarna annars.» (Ganska stor)
- Räkneövningsledarna kändes osäkra ibland.» (Ganska stor)
- Övningsledaren (Martin) var väldigt bra och förklarade väl uppgifterna så att det var lätt att göra resterande uppgifter själv.» (Mycket stor)
- Övningsledaren var duktig om än lite blyg. Det gick lite långsamt ibland vilket gjorde att man tappade intresset men jag gillade hur han repeterade det som skulle räknas i början av lektionen så att man friskade upp minnet från föreläsningarna. » (Mycket stor)
- Jag brukar inte vara särskillt förtjust i räkneövningarna då de sällan ger mig särskillt mycket. Det tog mig därför ett tag innan jag började gå på räkneövningarna för denna kurs. Så här i efterhand kan jag bara säga att det var synd att jag inte gick från början då det hade underlättat avsevärt för min inlärning. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad övningsledaren hette, men det var han som hade Grupp 1. Han var pedagogisk och hade ingenting emot att förklara saker både en och två gånger. Han såg till att man förstod och man kände sig aldrig dum när man frågade oavsett hur grundläggande frågan än var (något som är enorm viktigt hos en övningsledare). Om det fanns nått pris för en bra övningsledare hade jag lätt nominerat honom.» (Mycket stor)
- övningsledaren var väldigt bra och gav en mer vägledning till vad som man skulle lära sig.» (Mycket stor)
- » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp var kursboken för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.57

- Atkins är en utmärkt pedagog!» (Mycket liten)
- det känns som om man hade klarat sig utan boken, använde de nästa inte alls. Uppgifterna i häftet och föreläsningarn/övningar räckte alldeles tillräckligt.» (Ganska liten)
- Använde inte kursboken alls mycket. Tittade mest på anteckningar från räkneövningar och föreläsningar när jag pluggade.» (Ganska liten)
- Som i de flesta kurser vi har haft hade en lista med knepiga ord och översättningar till dessa hjälpt mycket i början.» (Ganska stor)
- Kursboken användes mest för att undersöka de sidor som nämndes i facit som hjälp då man löste uppgifter. » (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp var sammanfattningarna för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»4 19%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 2.8

- använde mig bara av föreläsningsanteckningar/anteckningar från övningar.» (Mycket liten)
- eftersom föreläsningsanteckningar och boken finns, det står nästan samma grejer. Men tror den är bra för dem som inte kommer på föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Väldigt bra upplägg.» (Ganska stor)
- Bra med sammanfattningar på svenska!» (Ganska stor)
- Som vanligt var sammanfattningarna bättre än boken på att lyfta fram de relevanta koncepten.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Beräkning av vågfunktioner, energier, vibrationsspektra och elektroniska spektra med hjälp av programmet HyperChem" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.68

- Svarsallternativen känns inte tillräkliga här. Labben gjorde inte särskillt stor del i min förståelse av avsntittet, men den hjälpte mer än "ganska lite"» (Ganska liten)
- Kul att de hur molekylerna rörde sig.» (Ganska stor)
- en mycket intressant labb där man fick lite anknytning till verkligheten.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp var laboration 2 "Bestämning av dissociationsenergin för I2" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»11 57%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 3

- Bra och förstående handledare. » (Ganska stor)

12. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Elektrokemisk bestämning av löslighetsprodukt och ligandtal" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»12 63%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 3.05

- Men det var en rolig lab och en rolig rapport att skriva» (Ganska liten)
- Väldigt duktig handledare. » (Ganska stor)
- labbhandledningen var dock lite svårläst.» (Ganska stor)

13. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Bestämning av hastighetskonstanten för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»12 63%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 3

- Här var handledningen inte så bra, det var inte så lätt att hänga med när man läste den. Inte ens efter att man hade gjort labben och fått instruktioner av handledaren.» (Ganska stor)

14. Till hur stor hjälp var laboration 5 "Bestämning av livslängden för singlettexciterad naftalen" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»13 68%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 3.1

- tyckte den var svår att förstå innan, men efter ett antal rapport-returer känner jag att jag förstått.» (Ganska liten)
- Laborationerna i sig kanske inte ger bäst inlärningen men det hjälper väldigt att kunna relatera till dessa när man bara jobbar med ämnet teoretiskt.» (Ganska stor)
- Bra Labb!» (Mycket stor)
- mycket bra labb» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%

Genomsnitt: 3.71

- Jag har inte varit inne på hemsidan särskillt mycket, men den inforamtionen som jag varit ute efter har jag alltid hittat på ett smidigt sätt.» (Ganska bra)
- välplanerat, allting som man kan tänka sig fanns tillgängligt» (Mycket bra)
- bra struktur, dock borde det finnas lösningsförslag/ mer tips på uppgifterna. När man gjorde uppgifter i häftet och fastnade var det svårt att komma vidare. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 14%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.61

- eftersom övningsledaren inte kunde svara så bra på dem frågorna man ställde» (Ganska dåliga)
- Jag tycker att räkneövningsledarna inte var helt säkra på sin sak ibland.» (Ganska bra)
- Se kommentar om övningsledare. Dessutom har kontakten med labbhandledare varit bra.» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»7 35%
Har ej sökt samarbete»4 20%

Genomsnitt: 3.65

- förutom med en labkamrat vid ett tillfälle. väldigt svårt att få tag på honom för att skriva rapport osv.» (Ganska bra)
- Det svåra här är ofta hur upplägget kring ett rapportskrivande ska gå till, men det är antagligen inget som kursansvariga kan göra så mycket åt» (Ganska bra)
- Pluggade mest själv i denna kursen, till skillnad från tex. transporten.» (Ganska bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 33%
Hög»13 61%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.71

- Pendlar mellan lagom och låg, men labbrapporterna tog mkt tid i början av kursen så det blev lagom.» (Lagom)
- Satte transport kursen lite åt sidan för att plugga till denna kurs.» (Lagom)
- Det är synd att man inte hinner räkna särskilt mycket tal förrän i slutet av kursen eftersom labrapporterna tar mycket tid att skriva. men jag tycker inte att man ska ta bort rapporterna för de bidrar till ökad förståelse av kursmomenten.» (Lagom)
- Det är en "lurig" kurs, till en början uppfattar man kursen som lättövergriplig, men man inser senare under perioden att det är en bred kurs med mycket att lära sig.» (Hög)
- Lite hög med tanke på att laborationerna tog en väldigt stor del av de första veckorna då det hade varit skönt med lite mer tid att räkna på. » (Hög)
- Problemet, som jag ser det, är att labbrapporterna tar mycket tid i anspråk. De hjälper för förståelsen för ett visst avsnitt, men ibland är det annat på kursen man behöver lägga tid på.» (Hög)
- jag tycker att det lades för mycket tid på laborationer och laborationsrapportskrivande. Det finns inte en chans att man som student får ut lika mycket kunskap av en fyra timmars laboration och 6+ timmars rapportskrivande som antingen eget lärande eller övningstillfällen. Det är en halv läsvecka som går i graven - per laboration.» (Hög)
- dock var belastningen på laborationsrapporterna mycket hög. Den tog tid från att räkna uppgifter vilket gjorde att man inte kunde hänga med i föreläsningstempot.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 19%
Hög»5 23%
För hög»12 57%

Genomsnitt: 4.38

- Pendlar mellan lagom och hög, transportprocesserna tog mycket kraft. » (Lagom)
- Många laborationsrapporter på kort tid.» (Hög)
- Extremt hög belastning ihop med transporten trots idogt pluggande.» (För hög)
- Både transporten och fysikalen kräver att man lägger ner väldigt många timmar arbete.» (För hög)
- Transporten» (För hög)
- Det har varit väldigt mycket som ska hinnas med denna läsperiod. Problemet med för hög arbetsbelastning är att man ofta presterar sämre än vad man annars skulle göra. Att arbetsbelastningen är hög på två kurser samtidigt resulterar gärna i att den totala arbetsbelastningen blir för hög.» (För hög)
- Tufft med både fysikalen och transporten samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 9%
Gott»12 57%
Mycket gott»7 33%

Genomsnitt: 4.23

- materialet känns väldigt intressant och föreläsningarna har varit väldigt bra. Men jag är ändå missnöjd med hur mycket tid som gått till laborationer och valet av frågor på sluttentamina» (Godkänt)
- Intressant» (Gott)
- Väldigt bred och intressant kurs. Jätteduktig föreläsare.» (Gott)
- bra kurs!» (Gott)
- Det var svårt att plugga när de inte fanns några lösnngsförslag alls (bara tips).» (Gott)
- Det här var en riktigt rolig kurs. Jag skulle vilja veta vad det finns för fler fördjupande kurser inom området.» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra i nuvarande form»
- Separata poäng för laborationer, räkneövningar.»
- Sammanfattningarna och föreläsningarna. »
- Nikola :)»
- Upplägget på övningarna.»
- övningsledare, häftet med övningsfrågor och sammanfatningarna»
- strukturen»
- laborationerna och räkneövningarna»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- möjligen fler tentor att öva på, personligen lär jag mig genom att studera breda frågor och därefter läser in mig på ämnet.»
- Kanske att man kan få bonuspoäng för väl utförda labrapporter, någon dugga eller dyl. Mer historia, historiedugga?»
- Hade hjälp studerandet om man fått en veckoplanering på tal som var bra att räkna!»
- Lösningsförslag till både Atkins och räknehäftet. Ibland var det rent sagt snudd på omöjligt att lösa en del tal då det enda man fick var ett svar och inget annat att gå på. Om man fastnade på ett kapitel var det bara att gå till nästa då de flesta tal använde snarliknande räknesätt i varje kapitel. Jag vet att många känner precis likadant.»
- övningsledare, laboration 1. »
- Inget konkret som jag kan komma på nu, men öka för guds skull inte arbetsbelastningen»
- jag personligen tycker att man kunde ha mindre antal laborationer. »
- mindre omfattande labbrapporter. Det känns inte så relevant att skriva så många omfattande rapporter. Det vore bra om man kunde begränsa fler med tex laborationsprotokoll liknande de man hade i termodynamikskursen i läsperiod 1.»
- föreläsningarna»
- mer utvecklade lösningar till de rekommenderade uppgifterna, antingen som lösningsgångar eller tips. »

23. Övriga kommentarer

- En av laborationshandledarna var rätt elak. Personen i fråga gav ingen konkret kritik på returerna utan gav mest bara elaka kommentarer. Vissa drabbades hårdare än andra men det kändes inte helt ok. Vi går på en teknisk högskola och är vuxna människor allihop. Kritik bör man kunna ta men den skall vara skriven på ett rättvist sätt och man skall få en chans att förbättra sig. »
- Tentamen var mycket svårare än de tre tentor som lagts ut från tidigare år»
- Jag tycker det är jättebra som Nikola gjorde då han med jämna mellanrum plockade fram kursmålen och sa att man skulle kolla på dem. Det ger en lite riktning när det börjar kännas som väldigt mycket information att ta in.»
- Labbrapporter tar längre tid än vad det verkar vara planerat för. 1,5 poäng ska motsvara en studievecka i tid (40 timmar). Även om en vecka på chalmers räknas som 50 timmar är fortfarande 1,5 poäng 40. »
- Helheten är bra.»
- Övningsledaren martin var väldigt hjälpsam och jag uppskattar att han verkligen tog sin tid med studenterna»


Kursutvärderingssystem från