ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret Mekanik 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-08 - 2009-11-22
Antal svar: 106
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

106 svarande

Mycket dåligt»3 2%
Ganska dåligt»10 9%
Varken eller»10 9%
Ganska bra»47 44%
Mycket bra»36 33%

Genomsnitt: 3.97

- Jag tycker att Pär gör något som egentligen är ganska lätt till något som är svårare än det är. Och det beror på att han "kladdar" och skriver osammanhängande på tavlan så man hänger inte med i lösningsmetodiken. Ena stunden skriver han på ena sidan av tavlan och sedan springer han helt plötsligt och skriver något på andra sidan där det redan är fullt och det leder till att man börrjar fundera på helt andra saker än att bara följa med i lösningsgången och lära sig, man vet inte riktigt hur man ska anteckan för att få plats med det han sedan "lägger till" på en plats som man redan skrivit saker på. Sen gör han matematiken svårare än det är pga. sina "strykningar" och det leder också till att fokuset hamnar på helt andra saker än det han går igenom när man försöker komma på vad det var egentligen gjorde.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att Per Öhl har varit väldigt oorganiserad, hans anteckningar på tavlan är rätt så "kladdiga", han drar pilar hit och dit och fortsätter på andra ställen. Det är svårt att följa med i hans tankesätt,» (Mycket dåligt)
- Per är för kluddig och osammanhängande» (Ganska dåligt)
- Mycket nya begrepp, svårt att förstå och hänga med.» (Ganska dåligt)
- Per har varit förvirrande, gjort det svårare än vad de egentligen är.» (Ganska dåligt)
- Per är väldigt rörig och jag gillar inte faktumet att man inte kan "läsa igen" om man råkat missa någon föreläsning. Papprena vi får är oförståeliga om man inte varit med.» (Ganska dåligt)
- ganska oorganiserat och förvirrande.» (Varken eller)
- Lite rörigt på tavlan» (Varken eller)
- Stessigt från början till slut. För mycket innehåll och för lite tid. Innan man har hunnit greppa vad allt handlar om så kan det vara svårt att hänga med och förstå. Önskning om eventuellt en föreläsare/övningsledare till för att underlätta inlärningen/stressen. » (Varken eller)
- en hel del röriga och svårläsliga antecningar på tavlan» (Ganska bra)
- Per Öhl är kunnig. Kan dock bli lite virrigt ibland och hoppigt. Svårt att följa efter med anteckningar ibland. Vissa delar kändes det som att vi hastade oss förbi (kanske medvetet pga mindre viktiga). Överlag bra upplägg.» (Ganska bra)
- Anteckningarna läraren skrivit på tavlan har varit något röriga, det hade varit bättre om de varit mer strukturerade» (Ganska bra)
- Det var väldigt svårt att anteckna föreläsningarna för Per är så ostrukturerad på tavlan och hoppar mycket fram och tillbaka. » (Ganska bra)
- Det har varit svårt att komma förberedd till en övning, då lärobokens "motsvarande kapitel" inte ger någonting och OH-kopiorna är meningslösa utan kommentarer till.» (Ganska bra)
- Rörigt på tavlan framförallt» (Ganska bra)
- Svår kurs så har varit lite förvirrande ibland. » (Ganska bra)
- Tycker Per la för mycket tid på att kommentera och göra sig lustig över att ljuset i Babord blinkade.» (Ganska bra)
- föreläsaren är lite väl ostrukturerad. Skriver osammanhängande.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna har varit väldigt rörliga, speciellt på tavlan.» (Ganska bra)
- kladdigt på tavlan» (Ganska bra)
- Hade varit bra med fler exempel!» (Mycket bra)
- Bra pedagogik och upplägg.» (Mycket bra)
- ba upplägg men klar rödtråd. dock var det två sista föreläsnigar något onödiga, för mycket tid handlade om vad vi skulle plugga till..» (Mycket bra)
- Bra föreläsare. Tydlig.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

106 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»2 1%
80-100%»104 98%

Genomsnitt: 4.98

- kändes som det ändå var föreläsningarna som gav mest då per inte gick efter boken.» (80-100%)
- Jag ser föreläsningarna som obligatoriska, där får man veta vad läraren tycker är viktigt och man får allting genomgånget för sig» (80-100%)
- Varit på alla, de har varit givande.» (80-100%)
- Jag missade EN.» (80-100%)

3. Hur har övningarna fungerat?

105 svarande

Mycket dåligt»1 0%
Ganska dåligt»11 10%
Varken eller»28 26%
Ganska bra»51 48%
Mycket bra»14 13%

Genomsnitt: 3.62

- Inte varit på några.» (?)
- Det var för många elever i samma sal och därmed mycket ljud och svårt att koncentrera sig. Dessutom var det alldeles för få övningar i förhållande till antal föreläsningar. » (Mycket dåligt)
- Tycker att det hade behövts lite fler övningstillfällen, som det är nu på övningarna känns övningsledarna bara stressade eftersom de ska hinna förklara allt för så många personer så man hinner inte få den hjälp man hade behövt få.» (Ganska dåligt)
- kändes inte bra att be om hjälp. fick inget bra svar.» (Ganska dåligt)
- För mycket elever för lite lärare» (Ganska dåligt)
- Stora grupper, FÅ ÖVNINGSTILLFÄLLEN! lite tid att få hjälp då uppgifterna var mycket svåra.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för många i samma klassrum. 30 elever som skall få hjälp och samtidigt diskutera lösningar fungerar inte. För trångt, för varmt för hög ljudnivå» (Ganska dåligt)
- Man får inte så mycket hjälp med tanke på det bara är 2 lärare och en hel del elever!» (Ganska dåligt)
- för mkt folk och för lite lärare så svårt att få hjälp» (Varken eller)
- För mycket folk.» (Varken eller)
- Var aldrig där.» (Varken eller)
- Svår kurs och för många i övningsgrupperna. Hade önskat att det var två övningstillfällen i veckan. » (Varken eller)
- inte varit på så många» (Varken eller)
- För få övningar. 1 i veckan är för lite med tanke på att vi hade 5 föreläsningar i veckan.» (Varken eller)
- Hade kanske varit bättre med mindre grupper» (Ganska bra)
- Har fungerat bra men för lite övningstillfällen!» (Ganska bra)
- Tycker det var lite dåligt att vi var 2 grupper per övning. Kändes lite svårt att få hjälp.» (Ganska bra)
- lite för många i varje grupp» (Ganska bra)
- Övningen i sig har fungerat mycket bra, men jag har inte tagit vara på övningstillfällen, därför svarade jag ganska bra. » (Ganska bra)
- Fungerar bra, men eftersom gruppen(3-4) är så stor var det svårt att få arbetsro.» (Ganska bra)
- För myckt folk på övningarna» (Ganska bra)
- ofta lite för stora grupper då man på övningstillfällena har många frågor och det leder till en del oeffektiv tid.» (Ganska bra)
- svårt att få hjälp, dock förståöigt då vi var så många på övingarna..» (Ganska bra)
- Lite stora grupper så tar tid att få hjälp/inte nog mycket tid utsatt för övningar. (Läxhjälpen var inte jättebra när det kom till Mekanikproblem.)» (Ganska bra)
- Känner att man ibland blir idiotförklarad när man inte förstår en uppgift. Har även uppfattningen att man blir olika behandlad beroende på vilken grupp man tillhör, dvs om man pga det första matematikprovet hamnat i grupp 6-12 betyder detta INTE att man är sämre på fysik, men blir ändå behandlad så. » (Ganska bra)
- Tar tid att få hjälp.» (Ganska bra)
- Det är bra att föreläsaren är med på övningarna!» (Mycket bra)
- Övningarna har varit ett bra tillfälle att verkligen få någonting gjort, även om man inte hinner med allting vid de tillfällena. Dessutom var det lite lite med bara ett tillfälle i veckan, det borde vara minst två gånger» (Mycket bra)

4. Hur upplevde du inlämningsuppgiften?

106 svarande

Mycket lärorik»50 47%
Ganska lärorik»39 36%
Neutral»10 9%
Negativ»5 4%
Lämnade inte in uppgiften»2 1%

Genomsnitt: 1.77

- men den skillde sig sedan ifrån den på tentan, och den var svår» (Mycket lärorik)
- Men väldigt svår» (Mycket lärorik)
- jättebra att få ett humm om vad man får poäng på.» (Mycket lärorik)
- Väldigt rolig och mycket uppskattat att få chansen att se hur en uppgift betygsätts» (Mycket lärorik)
- bra uppgift. Täckte stor del av det vi lärt oss.» (Mycket lärorik)
- mycket bra att den fanns.» (Mycket lärorik)
- Välidgt bra eftersom samma uppgift kom på tentan.» (Mycket lärorik)
- men för omfattande för att vara över helgen, borde fått en dag i skolan till den. var helt slut efter att ha pluggat hela helgen och sen sätta igång med nytt direkt på måndag!» (Ganska lärorik)
- Dock MYCKET tidskrävande, la ner över 20 timmar. » (Ganska lärorik)
- Jag slutförde inte uppgiften eftersom jag inte riktigt hade gjort så mycket övningstal i fysik innan som jag borde ha gjort och därför inte visste helt hur jag skulle ta mig an den, men det var bra att den fanns, bonuspoäng är bra» (Ganska lärorik)
- Jag lärde mig nog inte så mycket, men det var bra att få göra en stor uppgift och se hur den rättades innan tentan.» (Ganska lärorik)
- Nyttig uppgift men för "otydlig". Mycket tid gick åt till att förstå uppgiften istället för att förstå hur olika krafter verkade.» (Neutral)
- Tycker att man hade kunnat vänta några veckor till innan man gjorde inlämningsuppgiften eftersom det den handlade om kom i senare övningshäften.» (Negativ)
- Otroligt mycket arbete för 2 poäng, sedan kunde man få 1 poäng om man var med och rättade, oavsett om man gjort uppgiften eller inte» (Negativ)
- Det är skönt att det fanns möjlighet att få en uppfattning om hur Per rättar och vad som förväntas av en på tentan. Uppgiften krockade med annat för min del annars hade jag lämnat in den. » (Lämnade inte in uppgiften)
- Jag var dum nog att inte lämna in det jag gjorde, det hade åtminstone gett mig 1 extrapoäng :P» (Lämnade inte in uppgiften)


Din egen arbetsinsats

5. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

105 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 2%
75%»26 24%
100%»76 72%

Genomsnitt: 4.69

- jag var sjuk ett par tillfällen.» (75%)
- Gjort allt vad jag kunnat för att hänga med.» (100%)
- så mycket jag kunnat» (100%)
- Gick inte på alla övningar i slutet men har i stort sett varit med på allt som varit möjligt.» (100%)
- Jag ser i princip undervisningen som obligatorisk och om det inte är något speciellt är jag med på det mesta» (100%)
- missat ett fåtal lektioner pga sjuktdom. men är intresserad så vill inte missa något.» (100%)
- för mig en självklarhet att delta på all undervisning.» (100%)
- Har gått in för det.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

6. Hur begripliga är kursens mål?

103 svarande

Jag har inte sett/läst målen»34 33%
Målen är svåra att förstå»4 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»40 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 24%

Genomsnitt: 2.54

- Ingen åsikt.» (?)
- Kursmål är alltid luddiga och känns "onödiga" i min uppfattning. Inte förrän efter kursen brukar man kunna förstå dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Skummade igenom före föreläsningen och då verkade det rätt klart men har inte jämfört nu när kursen är klar.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte känt någon större anledning att titta på dom.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Pär tjatar hela tiden om att det är lösningsgången som är viktigast och inte matematiken i fysiken, men hur ska man kunna förstå lösningsgången om man inte förstår hur matematiken i mekaniken fungerar?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lärandemål känns mer betydelsefulla för dem som planerar kursen än för mig som elev. Har tittat på dem, då de finns på hemsidan men inte brytt mig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

70 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»52 74%
Nej, målen är för högt ställda»17 24%

Genomsnitt: 2.22

- jag hade inga förkunskaper, läste inga naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet.» (?)
- Så länge man ligger i så känns det rimligt att lära sig kursens mål även helt utan förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har dock läst en del Fysik innan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är mycket och hårt arbete -men det går.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite höga, då många är helt nybörjare i mekanik.» (Ja, målen verkar rimliga)
- skulle kunna tycka att det är lite väl mycket om man ej läst fysik tidigare. men samtidigt förstår jag att vi måste lära oss allt detta på denna korta tid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- dock krävs lite mer grundkunskap än gymnasiefysiken.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker dock att undervinsningen kunde snabbt gå igenom "grunden" innan man börjar förklara vidare.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker att man hade kunnat lägga mekanik kursen nu under läsperiod 2 i stället och kemi A kursen i första läsperioden. Och det beror på att man nu under läsperiod 2 går igenom enhetscirkeln bättre och då skulle mekaniken kännas lättare eftersom man förstår hur man ska hitta vinklarna enklare som man räknar med. Pär gick igenom enhetscirkeln väldigt snabbt i början av mekanikkursen man jag upplevde att det inte var tillräckligt och det gjorde att man fastnade på övningar i övningshäftet och inte tog sig vidare pga. av det.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ofta är detta ett helt nytt område, svårt att förstå!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är rimliga om vi hade haft något fler veckor på oss, eventuellt om vi hade haft fler övningstillfällen. Jag svarade att de är för högt ställda, då syftar jag just på att jag tycker att vi borde ha haft någon vecka mer på oss för att vi skulle hinna lära oss allt.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

79 svarande

Nej, inte alls»3 3%
I viss utsträckning»22 27%
Ja, i hög grad»44 55%
Vet ej/har inte examinerats än»10 12%

Genomsnitt: 2.77

- Tentan baserades enbart på vad man hann att göra. Mer tid och jag hade fått en femma garanterat, nu ist vet jag inte ens om jag han få poäng till en 4a pga den enorma tidsbristen.» (Nej, inte alls)
- Många av uppgifterna som kom på tentamen hade vi inte gjort innan, jag tycker att man hade kunnat göra liknande övningsuppgifter i häftena som sedan kommer på provet om man nu ska "blanda" in så många olika moment från kursen måste man ha fått träna på det innan och vi hade inga uppgifter i övningshäftena där man var tvungen att använda flera olika moment i en uppgift som på tentan. Sen var försökstentan som vi gick igenom alldeles för lätt i jämförelse med den riktiga tentan så man hade inte riktigt något att träna på ordentligt innan tentan.» (I viss utsträckning)
- En fråga på provet var oförståelig, det var en fråga som behandlade friktion, tror det var uppgift 5. varken jag eller tre av mina kompisar som jag går där förstog den....» (I viss utsträckning)
- Årets tenta var mycket svårare än de tidigare. värst är tidsbegränsningen!» (I viss utsträckning)
- Kändes som vissa uppgifter på tentan var "helt nya" kombinationer av olika uppgifter som vi inte sett förut.» (Ja, i hög grad)
- Examinationen var i stort sett som jag väntade mig efter att fått se försökstentor innan och vad läraren hade berättat» (Ja, i hög grad)
- Tyckte dock det var väldigt mycket på liten tid, så det var väldigt svårt att hinna med, med betoning på väldigt. Fast gick nog bra endå.» (Ja, i hög grad)
- ej fått tillbaka tentan än» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Inga kommentarer då jag inte kollade målen. Läraren var dock väldigt tydlig under föreläsningarna på vad som var mycket viktigt/viktigt och inte relevant för examination vilket förhoppninsvis stämmer överens med kursens mål.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

106 svarande

Mycket liten»2 1%
Ganska liten»10 9%
Ganska stor»29 27%
Mycket stor»65 61%

Genomsnitt: 3.48

- Svårt att hitta hjälp att förstå / få djupare förståelse om man inte förstod på föreläsningarna. Fanns ingen kurslitteratur som kunde förklara.» (Mycket liten)
- Som sagt så var övningstillfällena mest stressade från övningsledarnas sida så det ledde inte till mycket och föreläsningarna var svåra att hänga med på pga. tidigare nämnda orsaker så man har fått försöka skaffa hjälp på annat håll.» (Ganska liten)
- Tycker att Per Öhl har varit dålig på att förklara och gå igenom saker. Känns knappt som att jag lärt mig något jämfört med det jag lärde i gymnasiet» (Ganska liten)
- Jag får mest gjort på undervisningstid och utan föreläsningar hade nog en del delar varit svåra att klara» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har gett mycket och framför allt har det varit bra att vi har gått igenom så många exempel. » (Mycket stor)
- Undervisningen är allt i denna kursen, förutom under två kapitel som är minst betydelsefulla.» (Mycket stor)
- eftersom kurslitteraturen inte följdes överhuvudtaget så var det ett måste att gå på föreläsningarna. Lite synd att litteratur och föreläsningarna inte va mer sammankopplade.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har Heureka varit för din inlärning?

105 svarande

Mycket liten»74 70%
Ganska liten»27 25%
Ganska stor»4 3%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Vad är det?» (?)
- Dåligt att boken inte speglar kursen, ifall man skulle missa en föreläsning, ska det vara enkelt att ta igen det man har missat. » (Mycket liten)
- Öppnade inte ens boken.» (Mycket liten)
- Jag har använt boken 1-2 gånger, väldigt onödiga 500 kronor tycker jag» (Mycket liten)
- Jag köpte den aldrig» (Mycket liten)
- som sagt har per sin egen litteratur som han följer och som lite spontant kommer upp på kurshemsidan allteftersom han känner för det» (Mycket liten)
- Heureka inte varit till någon hjälp för denna kursen, det stog inget om hållfastighet och ytterst lite om jämvikt, och väldigt mycket byggde på jämvikt. Denna bok borde definitivt bytas ut till en specialgjord för denna kurs. Om jag hade haft en bok som var mera anpassad för kursen så hade det varit mycket lättare. Med kursbokens hjälp ska man kunna läsa in något om man inte förstog vad föreläsaren sa eller dylikt. Heureka har varit 400 kronor spenderade i onödan känns det som» (Mycket liten)
- Helt bedrövlig bok! Det är de ovärdaste 400 kr jag har lagt den här terminen. Förstår inte varför den står med som kurslitteratur!» (Mycket liten)
- känns som att man inte behövde den, helt onödiga pengar att slänga ut!!» (Mycket liten)
- Var det ens värt att köpa böckerna?» (Mycket liten)
- Känns som att jag hade kunnat använda pengarna till något roligare. Man hade enkelt kunnat lägga ut de relevanta övningarna (värme + tryck) på kurshemsidan. Eller som i de andra momenten gjort egna övningar..» (Mycket liten)
- helt onödig, knappt öppnat boken och då jag gjort fanns inte den information jag sökte, pengar i sjön.» (Mycket liten)
- Endast användt boken till de övningsuppgifterna som gavs i boken. Hoppas på mera användning vid nästa kursdel.» (Mycket liten)
- Ska jag vara helt ärligt har jag knappt ens öppnat boken.» (Mycket liten)
- se ovan.» (Mycket liten)
- Just nu känns det som bortkastade pengar, men enl läraren ska vi använda boken mer sen.» (Mycket liten)
- Extremt liten, ni borde inte uppmana studenter att köpa boken. 500 spänn som man kunde gjort annat för.» (Mycket liten)
- Kikade på den när den innehöll listade övningar, och också för att få en lite lugnare genomgång av grunderna i jämvikt/friläggning.» (Ganska liten)
- I vissa delar var den bra och om andra delar stod det nästan ingenting, men även om man inte haft boken känns det som om man skulle klarat kursen utmärkt ändå.» (Ganska liten)
- Kändes som att boken och det utdelade materialet skiljde sig en del åt, därför var det svårt att läsa in vissa moment i boken då det inte hjälpte särskilt mycket till övningarna vi gjorde.» (Ganska liten)
- vissa avsnitt är bättre än andra, men det är skönt att ha kunna läst på så man har iaf ett hum om vad föreläsningen kommer handla om. Därför är den viktigt.» (Ganska stor)

11. Hur stor hjälp har du haft av det utdelade kursmaterialet?

106 svarande

Mycket stor»63 59%
Ganska stor»32 30%
Varken eller»7 6%
Liten»4 3%

Genomsnitt: 1.54

- Hade tyckt om fler testtentor!» (Mycket stor)
- Övningsuppgifterna är det ända kursmaterialet jag använt. Annars bara egna anteckningar från föreläsningar. (i princip)» (Mycket stor)
- Alla övningstal kom på utdelat material och hade jag inte gjort några av de skulle jag nog inte klarat kursen överhuvudtaget» (Mycket stor)
- Det hade varit lättare att använda och läsa det utdelade materialet om det höll sig till ett format (bara landscape eller vanlig stående a4) så man slipper vända fram och tillbaka och upp och ner när man ska göra uppgifterna.» (Mycket stor)
- Det går inte att klara sig utan alla papper man måste skriva ut.» (Mycket stor)
- Hade däremot gärna sett att fler övningstentor hade delats ut. » (Mycket stor)
- dock förrvirrande obland, knasig nummrering.» (Mycket stor)
- Oh-materialet som lagts ut på kurshemsidan har varit jättebra så man slipper sitta och anteckna som en galning och istället kunan lyssna. övningarna har ju varit 50% av kursen att arbeta med det man just lärt sig, så de har varit till stor hjälp för inlärningen!» (Mycket stor)
- mycket uppskattat» (Mycket stor)
- Bra övningsuppgifter.» (Mycket stor)
- övningstentorna var bra. Overheadkopior och annat nmaterial använde jag inte.» (Ganska stor)
- Jag tycker det har varit väldigt svårt att följa det» (Liten)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

105 svarande

Mycket dåligt»4 3%
Ganska dåligt»6 5%
Ganska bra»52 49%
Mycket bra»43 40%

Genomsnitt: 3.27

- Utskrifterna fungerade väldigt dåligt.» (Ganska dåligt)
- I vissa fall var det väldigt många blad per föreläsning, men på det hela bra komprimerat. Övningarna hade något färg-fel (svart blev vitt och vice versa) och det var några fel i facit. Vissa uppgifters index blev väldigt smått så det hade väl inte skadat med lite större/tydligare där. Men överlag bra!» (Ganska dåligt)
- Vore bättre om det sammanställdes ett riktigt kompendium med alla övningsuppgifter. Nu var alla i olika format och såg olika ut samt felnummrerade.» (Ganska dåligt)
- Försökstentan var inte på tillräckligt hög nivå jämfört med den slutgiltiga tentan. Gav ett vilseledande intryck.» (Ganska bra)
- Vissa FÖ-OH kom ut dagen innan föreläsningen och man kollar inte om det kommit ut något nytt varje dag. Tycker att alla FÖ-OH kunde kommit ut redan från början.» (Ganska bra)
- bra för dom som inte gick på förelösningarna men jag tycker att det va lite onödigt att skriva ut 150 sidor för att sen skriva om dom.» (Ganska bra)
- Superbra att allt material finns på hemsidan! » (Mycket bra)
- Väldigt, väldigt bra jämföresvis med mattens utedelat material.. » (Mycket bra)

13. Hur har SI-verksamheten i Mekaniken fungerat?

71 svarande

Mycket bra»10 14%
Ganska bra»13 18%
Varken eller»36 50%
Dåligt»12 16%

Genomsnitt: 2.7

- ej deltagit, är i grupp 1-5» (?)
- Hade ingen SI-handledning.» (?)
- Var ej där.» (?)
- Vet inte. var inte på något möte» (?)
- inte haft SI-lektioner.» (?)
- Inte haft någon» (?)
- Har inte deltagit.» (?)
- Jag deltog bara i ett SI-möte av olika anledningar så det kan jag inte kommentera» (?)
- Inte deltagit.» (?)
- Inte närvarat (grupp 2)» (?)
- Har ej varit i en grupp som har Sl-verksamhet» (?)
- Har ej deltagit,grupp 4» (?)
- Ej deltagit i SI-verksamhet.» (?)
- hjälpte mycket» (Mycket bra)
- förutom att grupp 12 fick för få timmar. men undervisningen har varit bra.» (Mycket bra)
- Tycker att man hade kunnat gå igenom fler äldre tentor på SI-mekaniken, nu hade vi övningar som inte alls liknande tentamensuppgifterna.» (Varken eller)
- Skulle kanske vara bra om det inte enbart är grupp 6-12 som får SI-handledning i mekaniken utan grupp 1-5 också. Det diagnostiska provet säger ju ingenting om hur man är i något annat ämne än matematik.» (Varken eller)
- Har ej deltagit, grupp 3» (Varken eller)
- Ej deltagit» (Varken eller)
- Deltog inte» (Varken eller)
- Har ej varit där» (Varken eller)
- Fick ej tillgång till. Kanske en önskning att även grupp 1-5 ska ha denna hjälp i mekaniken.» (Varken eller)
- inte deltagit så mkt» (Varken eller)
- Var inte med» (Varken eller)
- hade ingen si.» (Varken eller)
- Ingen aning» (Varken eller)
- ingen si i min grupp.» (Varken eller)
- Har inte haft tillgång till SIverksamheten.» (Varken eller)
- Var på den första och den fungerade inte tillfredställande, så slutade gå.» (Varken eller)
- Har inte deltagit i SI.» (Varken eller)
- Si-ledaren för grupp nio var inte den bästa. Kändes som vi kunde mer än vad hon gjorde. Inga konkreta svar från henne. Har henne i matten nu också och vi ställer oss skeptiska mot detta.» (Dåligt)
- För mycket egna uppgifter från SI ledarna. Brist på kunskap i vissa områden. För mycket lek och för lite jobb.» (Dåligt)
- var aldrig på SI-mötena» (Dåligt)
- Tyvärr har det fungerat väldigt dåligt, vilket är tråkigt då jag haft jättestor hjälp utav matte-SI! Det fick en dålig start med att SI-ledaren frågade om vi inte ville "gå ut" istället för att sitta inne och plugga. Vi ville inte gå ut och hon fortsatte bara att fråga om vi inte "ville gå ut eller leka namnlek eller göra något annat" trots att vi upprepade gånger (olika personer) sa att det nog var bra och att vi hellre ville plugga här inne. Det hela blev väldigt pinsamt. Efter ca 15-20 minuter och hon inte var sur längre för att vi var "tråkiga" delade hon upp alla istället i stora grupper och vi skulle börja jobba. ("tråkiga" sas på skämt antar jag men hon lät inte glad så det fick en väldigt negativ klang) Man fick inte sitta med dem man frivilligt satt med som man lärt känna lite och vågar prata mer med vilket segar ner diskussionerna då många är väldigt blyga i början. Väldigt osmidig gruppuppdelning över huvud taget att inte prata och fråga vad som blir bra grupper utan säga till att "ni måste" och "du hit, du dit". Därtill var också för stora grupper och man "fick/skulle inte" inte sitta 2 utan var tvugna att sitta 4-5 pers vilket är lite mycket. På senare tillfällen har det även varit att SI-ledaren själv inte löst de uppgifter hon gjort åt oss. Detta gjorde så klart att hon fick sitta och "slösa" tid på att själv sitta och räkna för att kunna se om vi hade rätt i lösningsgången och våra frågor. Jag önskar det hade gått bättre men det har det inte, varför jag efter slutade gå och satt i stället och jobbade med kompisar på andra uppgifter.» (Dåligt)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

104 svarande

Mycket dåliga»4 3%
Ganska dåliga»18 17%
Ganska bra»43 41%
Mycket bra»20 19%
Har ej sökt hjälp»19 18%

Genomsnitt: 3.3

- Somg sagt tycker jag att det borde finnas minst ett övningstillfälle till för mekanikkursen så att inte Pär och de andra övningsledarna stressar så mycket när de ska svara på de frågor man har.» (Ganska dåliga)
- Det hade verkligen behövts mer möjlighet att ställa frågor och få hjälp!» (Ganska dåliga)
- För stora grupper, hinner inte få hjälp. » (Ganska dåliga)
- Väldigt stora grupper, och då de flesta inte läst fysik innan var det många som inte förstod och ville fråga och det tog lång tid för läraren att förklara för varje elev.» (Ganska dåliga)
- Bra under föreläsningar, men på övningarna var det antagligen för lite tid för att man skulle få allting förklarat, och ofta blev det att man bara fick frågan löst utan att ha behövt tänka sig till åtminstone en del.» (Ganska bra)
- Ibland var trycket stort på övningarna, svårt att få den hjälp man behöver.» (Ganska bra)
- Mycket folk på övningstillfällena » (Ganska bra)
- För få övnignstillfällen och Per tog sig inte tid att förklara ordentligt. Han hade hela tiden så bråttom. » (Ganska bra)
- hyfsat bra på övningarna men som jag skrev ovan, läraren idiotförklarar en ganska fort om man frågar "fel" fråga. Samma på föreläsningarna, man vågar inte riktigt fråga, rädd för att bli dumförklarad. Taskig attityd från läraren.» (Ganska bra)
- Jättebra att Herr Öhl stannar kvar mellan rasterna så man kan ställa frågor.» (Mycket bra)
- Inga problem att haffa lärare utanför salen vid problem.» (Mycket bra)
- Har ej sökt hjälp utanför övningstillfällena.» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

105 svarande

Mycket dåligt»3 2%
Ganska dåligt»2 1%
Ganska bra»33 31%
Mycket bra»61 58%
Har ej sökt samarbete»6 5%

Genomsnitt: 3.61

- Upplever att det är ganska svårt att få kontakt med andra som man kan studera med på fritiden. Jag vet att det säkert kommer bli lättare när man börjare på ett riktigt program med den sociala biten men det är tråkigt att det inte är så lätt att få kontakt med några studiekamrater på fritiden eftersom det hade underlättat en del om man hade haft några att diskutera kursmaterialet med.» (Mycket dåligt)
- att hjälpa varandra har varit a och o. Ovärderligt!» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

106 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 16%
Hög»70 66%
För hög»18 16%

Genomsnitt: 4

- Den var hög, men det ska den vara, så den var "lagom". Vissa veckor fick man totalpanik, det var härdande och bra.» (Lagom)
- En kurs som tar mycket tid när man precis har börjat studera och kanske inte har fått in studieteknik ännu, men så länge man ligger i går det bra» (Hög)
- Jag tycker vi gick igenom väldigt mycket saker på väldigt liten tid, ex spänning, hållfasthetslära, energi. Frågorna vi fick på tentan var av mycket svårare grad än vi gått i genom o fått övning på!» (Hög)
- Både hög och lagom hade passat.» (Hög)
- Arbetsbelastningen var hög, men det var något man hade räknat med och det var också mycket som togs upp på kort tid» (Hög)
- Detta har varierat, t.ex. momentet vinkelrörelse gick för fort enligt mig.» (Hög)
- var väldigt mycket och svåra uppgifter några veckor.» (Hög)
- Bra matchad med matematiken, definitivt såpass så att man kan genomföra båda utan några större problem.» (Hög)
- Den var för hög i förhållandet till övningstillfällena, hade man haft ett extra övningstillfälle hade man kunnat få mer hjälp och därför kunnat spara en hel del tid som man hade kunnat använda till att lära sig mer.» (För hög)
- Att läsa mer poäng för den utsatta tiden ser jag som dåligt. Varför detta?» (För hög)
- Några delar i kursen som bara "sveptes" förbi som jag har svårt att se nyttan av. Det blev i min mening bara onödigt mycket att lära sig på en redan maxxad kurs.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

106 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 0%
Lagom»23 21%
Hög»68 64%
För hög»14 13%

Genomsnitt: 3.89

- Samma som ovan.» (Lagom)
- Det gick an» (Lagom)
- Hög men bra. Många oseriösa har antingen lämnat basåret eller har skärpt till sig och stör på så sätt inte andra studenter i samma omfattning som precis i början.» (Hög)
- På gränsen till för hög, men är det heltid så är det. Och gör man 8 timmar om dagen så ska det inte vara något problem att följa med.» (Hög)
- Både hög och lagom hade passat.» (Hög)
- Kändes väldigt tufft innan man fått in rätt studieteknik, men mängden kunskap att få in var okej» (Hög)
- Det var mycket att göra, men på ett väldigt positivt sätt. Kändes som att det var så mycket att man blev utmanad och fick en ide vad man gett sig in på utan att man brände ut sig totalt.» (Hög)
- Mekaniken är TB svåraste kurs och då man är ovan med de höga tempot så blev det för mig så att jag skjöt upp pluggandet till slutet, och då hann jag inte med allt och fick prioritera en kurs. Nu under andra perioden har jag lärt mig en fungerade studieteknik så mekaniken kanske är bättre i någon annan period än 1?» (Hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

106 svarande

Mycket dåligt»7 6%
Dåligt»8 7%
Godkänt»25 23%
Gott»40 37%
Mycket gott»26 24%

Genomsnitt: 3.66

- Jag tycker att fysik egentligen är riktigt roligt och intressant, men Pär gjorde så att man inte upplevde det som roligt pga. att han gick igenom det så dåligt på tavlan med röriga och osammanhängande föreläsningar. Det är när han skriver så osammanhängande och inte förklarar ordentligt vad han gör i matematiken i fysiken som gör att det blir svårt. Man börjar tänka på andra saker än det han sedan fortsätter gå igenom på föreläsningen och det blir en ond cirkel. Jag tycker att han hade kunnat förklara lösningsgången bättre under några föreläsningspass och berätta hur man använder jamnvikten m.m. Hade han gjort det i början känner jag i alla fall att jag hade sparat mycket tid och hade klarat kursen mycket bättre eftersom jag nu var tvungen att söka hjälp på annat håll för att förstå det.» (Mycket dåligt)
- Att kursen i sig var bra spelar ingen roll när vi har en tenta där man inte hinner visa sin kunskap.» (Mycket dåligt)
- Är inte alls nöjd med denna kursen, jag tycker att mycket har gåtts igenom på ett krångligt sätt och att Per Öhl har varit en dålig föreläsare som är väldigt ostrukturerad. Man borde ha labbar som bevisar att sakerna faktiskt fungerar och inte att det bara är så, min fysiklärare i gymnasiet hade labbar på i princip allt som vi gick igenom, några som man fick göra i grupp eller som man gjordes i hela klassen» (Mycket dåligt)
- Intressant och rolig kurs, men det tar tyvärr ett tag innan man kommer in i tänket och när man väl har gjort det kanske det är för sent, därav är mitt intryck bara godkänt.» (Godkänt)
- Jag anser inte att examinationen var lämpligt utformad om man ser till genomgånget material och utdelade övningar. Rådet att nöta gamla övningar om och om igen inför tentan känns löjeväckande, då det snarar handlar om att få en så stor förståelse för ämnet att man på tentan har möjlighet att lösa tal man aldrig stött på tidigare. Övningstentan var också larvig i jämförelse med den riktiga, både vad gäller nivå och tidspress.» (Godkänt)
- Svårast var det nya undervisningssättet, iallafall i början. Det är en stor omställning från bokbunden gymnasieundervisning, men efter man kommit över det är kursen bra och lärorik. Känns som om man får ett mer kreativt arbetssätt än om man bara hade gått efter en bok.» (Mycket gott)
- Per är grym på att förklara så man förstår, och det fanns alltid en rödtråd genom föreläsningarna och hela kursen.» (Mycket gott)
- Pär är grym!» (Mycket gott)
- En bra kurs där mycket är intressant vardagsnyttig information. Ger en större bild där man förstår hur olika delar av omgivningens "byggnadsstenar" hänger ihop i både skapande och funktion. Elektricitet och energi, vetenskap, byggnadsmetoder m.m..» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det utdelade materialet, SI- möten Pär Öhl »
- allt»
- bra föreläsningar!»
- Det är bra med övningstalen som man kunde skriva ut på hemsidan tillsammans med annat material. »
- Per Öhl»
- Behåll kursen precis som den har varit detta året.»
- Föreläsaren»
- Övningarna!»
- inlämningsuppgiften»
- Per/Pär »
- intressant kurs»
- Vet ej»
- Per Öhls glada humör och roliga skämt, samt övningarna och overheadsen på kurshemsidan.»
- Det enorma antal exempel som Per löser på tavlan är mycket givande. Bonusuppgiften även den lärorik (speciellt rättningen!). Per Öhl själv får väldigt gärna behållas till nästa år.»
- Bonusuppgiften»
- Väldigt bra med kommentarer till övningsuppgifterna. »
- Att allt material finns tillgängligt på hemsidan!»
- Per Öhl och det utdelade matrialet »
- Läraren, Per Öhl är säker på sin sak.»
- Inlämningsuppgiften och att föreläsaren håller i övningarna.»
- övningstillfällena. »
- allt.»
- Per Öhl»
- Per! :)»
- Det mesta.»
- Per»
- Pär och övningstillfällen med Pär, var väldigt bra att ha han som övningsledare också.»
- Jättebra med inlämningsuppgift.»
- inlämmnings uppgiften speciellt rättningen av den.»
- Övningarna, SI-mötena och övningshäftet. Och exemepl på tavlan så man lär sig att först "apa efter" för att senare kunna skriva själv.»
- si»
- att alla har samma övningsledare, det känns mest rättvist. samt att det fanns 2 övningsledare vid varje tillfälle. »
- att föreläsaren är med på övnings tillfällerna.»
- Läraren, den underhållande tonen under föreläsningarna»
- Bonuspoängsuppgiften, genomgången vid rättningen var mycket till hjälp.»
- Vet ej.»
- kurshäften med övningar.»
- Utformningen av föreläsningarna och föreläsaren.»
- 2 lärare på övningarna.»
- Per Öhl!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att boken(Heureka) följer kursen.»
- Jag tycker att man ska använda fysik a och b boken mer och eventuellt använda övningarna i dem först eftersom de går in på det på en grundligare nivå, sen kan man eventuellt höja upp det lite med egna övningshäften med svårare övningsuppgifter. Som det känns nu så går Pär igenom saker mycket djupare än det som går att läsa i fysik a och b böckerna, och eftersom Pär skriver så osammanhängande när det gäller lösningsgångarna tavlan så vet man inte riktigt hur lösningsgången fungerar och det leder till att det material man har att studera med och som man egentligen ska använda istället för böckerna blir väldigt dåligt och då blir det svårt att klara kursen.»
- Det utdelade materialet gav inte rättvisa mot de svåra tenta talen, jag skulle kräva starkt att det lades ut en Övn 14 som innehåller svårare tal än tentan, alltså riktiga monster tal så man kan få öva på att pussla ihop stora problem under kort tid. Den största upg vi fick var inlämnings uppgiften, och jag var väldigt besviken på att det inte fanns några möjligheter ett öva på tal som vara svårare än den fören på tentan :( Vi invaggades i falsk säkerhet med exempel tentan! Så när du delar ut den nästa år säg tydligt att den verkliga tentan är mycket värre.»
- inget»
- Fler exempel som liknar de med bromsklossen och papperskorgen, då det var många som hade svårt att greppa just den sortens uppgifter.»
- fler övningstillfällen m fler lärare. lugnare tempo, väldigt mkt att göra eftersom matematiken gick parallellt.»
- Heurekaboken var inte så bra, hade hellre sett att det också varit utdelat material så att det hade varit formulerat på ett annat sätt. Det var även dåligt att denna kusr låg först eftersom det är en sådan jobbig och tung kurs. Man har inte fått de förkunskaper som behövs i matten innan och man är absolut inte van vid studietakten som behövs för att klara av kursen. Den skulle ligga senare för att det skulle bli bättre resultat. »
- Anser inte direkt att någonting behöver förändras»
- Per»
- Jag tycker det är konstigt av Per att säga redan i början av kurser, sen upprepade gånger att det inte har alls med matematik och göra då hela 12p enbart går åt för att ge ett helt korrekt svar! Sen också att han går ut med att det är en tenta som egentligen är gjort för 5,5h och vi enbart har 4. Då tycker jag det är hans jobb att göra en tenta som är gjord för 4h!!!»
- Övningarnas indexering kan göras bättre, jag med flera upplevde numreringen som väldigt rörig och ologisk»
- en övning till istället för föreläsning (grp 6-12)»
- SI uppgifterna och "tjatter" på föreläsningarna.»
- Övningarna bör vara fler och grupperna bör vara som i matematiken, kändes svårt att ställa frågor med 50 personer per övning.»
- per borde berätta når han lägger ut material på hemsidan och skriva tydliogare och mer strategiskt på tavlan för att hjälpa de som redan är synhandicapade sedan tidigare»
- Annan Kurslitteratur Annan Föreläsare Detta så att om föreläsaren är dålig så ska man kunna läsa i boken så att man förstår och om boken är dåligt så ska man kunna förstå på föreläsningarna, något som jag inte upplevt möjligt»
- Försök göra föreläsningarna mindre röriga»
- Per kan verka otrevlig på övningarna, dock förståeligt om det är för att han är stressad. »
- Inte lova att uppgifterna som kommer på tentan ska vara lika något av övning/föreläsnings exemplen om de inte är det...»
- Jag hade velat ha betydligt svårare övningsuppgifter och flera svårare övningstentor. Trots att jag hade pluggat väldigt väldigt mycket och känner mig säker och bra på ämnet så kände jag mig inte helt förberedd när tentan väl kom. Mattetentan hade man haft en ordentlig chans att öva på innan med 6 st tentor med samma upplägg som den riktiga tentan. När man väl kom till den tentan så va det bara att sätta säg och köra på. Inga konstigheter alls. Hade velat ha chansen att skaffa mig den säkerheten inför Fysiktentan också. Kan tillläggas att jag suttit och pluggat ca 15 timmar i veckan sen kursstart, (efter lektionstid), så jag känner verkligen att jag gjort mitt bästa. Som sagt svårare övningsuppgifter så man är bättre förberedd!!!»
- Daltandet med sena och tjattrande studenter måste sluta. Tidigare på basåret har det ju praktiserats att låsa ut sena elever, inför det igen! Ett snitt på över tjugo sena elever VARJE föreläsning är absolut inte okej och stör de andra något fruktansvärt. Är man inte beredd att anstränga sig för att komma i tid så är man nog inte beredd att anstränga sig på själva föreläsningen. Det är föga förvånande ofta de sena som tjattrar och stör också. Att svara i sin mobiltelefon under en föreläsning och sitta och prata är inte okej. Disciplin och arbetsmiljö tack, det kan heller inte vara lätt för lärarna att överrösta tjattret hela tiden. Det är inte okej att packa ihop sina saker fem-tio minuter innan föreläsaren har pratat klart, det blir en vägg av brus som inte går att höra igenom alls när föreläsarna berättar viktiga saker som läxa, tal som är bra att titta på, det man ska göra nästa gång, tentatips osv.»
- Övningstillfällena borde vara minst två gånger i veckan precis som på matten. Antecknngarna på tavlan borde vara mer strukturerade»
- Fler övningstillfällen! Bättre lärobok (om någon överhuvudtaget) och mer strukturerade anteckningar på tavlan. »
- Hade varit önskvärt med en vecka till för kursen, men det förstår jag är omöjligt. Då tycker jag att det hade varit bra med ett övningstillfälle och en övningslärare till i veckan. »
- När det kom till vinklar, så gick läraren ganska väldigt snabbt fram och bara gjorde massa streck på tavlan (uppfattade jag det som iaf), så det tycker jag kan förändras»
- antingen använda läroboken mer eller att ta bort den från undervisningen. samt att få per att vara med strukturerad på tavlan, ibland är det ingen som förstår vad han håller på med.»
- Mindre övningsgrupper så att man kan koncentrera sig och få hjälp. Fler övningslektioner jämfört med föreläsningar. Fördelningen bättre inom matematiken. »
- Utskriften av övningsuppgifter bör ersättas med något liknande det vi har i mattematiken.Dvs en teoribok+övningsbok. Lättare att få en överblick då.»
- Övningarna, det är lite jo»
- Fler övningstillfällen.»
- inget»
- mer personer som man kan fråga under övningarna»
- Mer kritor till Per!»
- Jämnare tempo, slopa Heureka, bättre förberedelser inför tentan. Man behöver inte diskutera vad som kommer på tentan i små gåtor i två lektioner under repetitionsveckan - bättre då att visa och gå igenom svåra tal.»
- mer från boken »
- bättre nummrering av utdelat material, dock ilands problem..»
- Mer kompakta föreläsningsdokument, de behöver inte se exakt ut som de på föreläsningens OH. Mindre statistik-"upplysningar" i form av gruppnr mot betygskala. Det fungerar inte till någons fördel. Även att Energi från början anges Ek och Ep kinetisk och potentiell. Alla Wrör, Wläge och W = arb rörde ihop sig. Det är inte jobbigare eller svårare att lära sig kinetisk och potentiell energi och det skrivsättet direkt, snarare lättare att hålla reda på dem!»
- det var alldeles för stressigt under tentan och flertalet tentauppgifter var mycket svårare än uppgifter som vi har fått göra tidigare. »
- Bättre tider för övningen»
- Kanske en föreläsning mer emellan före vi gör en repetition av vad vi gjort. Ibland kändes det som vi repeterade vad vi gått igenom precis efter vi var klara med delen. Hellre i så fall gå igenom något nytt och föreläsningen därefter repetera.»
- Dålig strukturering av vad som skrivs på tavlan, kan se ut lite hur som helst och ibland kan det vara svårt att följa anteckningarna.»
- Lärarens attityd och tydlighet. »
- Jag tycker att det blev många nya områden i slutet av kursen vilket gjorde att det blev jättebråttom att lära sig alla formlerna man fick sista veckorna. Det skulle varit bra med en ren "rep-vecka" sista veckan.»
- Fler bonusuppgifter!! Utöva saker man lärt sig i praktiken. dvs laborationer»
- Genomgångarna. Lugnare tempo och mer pedagogik.»
- Mer övningstillfällen.»
- Stryka Eureka boken.»
- Det faktumet att vi inte får använda oss av en formelsamling är urbota dumt och fällde nog många elever på tentan. En formelsamling underlättar och inlärning av en massa formler ger ingen förbättrad förståelse. Med en formelsamling skulle man kunna fokusera bättre på att faktiskt förstå sig på hur man använder formlerna istället för att slösa en massa tid på utantillkunskap.»
- Kursmaterialet. Extremt rörigt med alla overheadpapper och övningar. Varför används inte de rekommenderade böckerna och övningarna i dessa? Pers övningar bör samlas i en bok.»
- Skrivtiden på tentan borde varit minst en timme längre! Man fick stressa igenom hela tentan och hann knapp gå tillbaka och kontrollera och tänka igenom uppgifterna alls!»

21. Övriga kommentarer

- se 20 . se den väl! »
- Mekanik har varit väldigt roligt, roligare än vad jag förväntade mig. Ett stort tack till Per!»
- Boken var angvien som kurslitteratur, men ändå användes den endast för en liten del av ett kapitel, känns som det är onödigt att få eleverna att köpa boken då. (Man kanske kunde nämna det för eleverna när de börjar eller något)»
- Tentan var MYCKET svår. Kännes inte som man kunde använda kunskaperna från kursen och med dem klara tentan. Krävdes ännu djupare förståelse.»
- Tyckte att bonusuppgiften var ett positivt inslag, tentan var väl i svåraste laget. Eller rättare sagt, det var en väldig tidspress på den.»
- Bra kurs, väldigt mycket material, Pers tips under föreläsningarnas gång är ytterst värdefulla.»
- Meningslöst med utvärdering när Per ändå tycker att allt är precis så bra som det möjligtvis kan vara. »
- Det hade varit intressant med förslag till litteratur för den som vill fördjupa sig teoretiskt, eller länkar till hemsidor som berör ämnet på ett bra sätt. »
- Mycket nöjd.»
- Väldigt bra övningsexemepl på lektionerna att ha och gå efter, övningarna där man kan fråga och det inte är några genomgångar utan bara räkna och känna att man kan fråga.»
- Det var ingen som sa till oss elever att spara tentakoden för att kunna se sitt resultat på listan, och att vänta på sitt resultat är väldigt frustrerande. Så kanske borde någon säga att man ska spara koden nästa gång.»
- Som sagt, väldigt svårt att hänga med på tavlan. Det är även svårt när läraren suddar och ändrar lite olika metoder vilket snurrar till tankarna.»
- Mycket bra och intressant kurs. En femma i betyg till Per Öhl.»
- Per förutsätter att man har förkunskaper inom ämnet, och statistiken för godkända elever visar ju att de som läst fysik innan är de som klarar den. Vi andra har en omtenta till nyår och det känns inte roligt, bara onödigt!»


Kursutvärderingssystem från