ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik delkurs A 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-08 - 2009-11-22
Antal svar: 107
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

107 svarande

Mycket dåligt»3 2%
Ganska dåligt»2 1%
Varken eller»4 3%
Ganska bra»38 35%
Mycket bra»60 56%

Genomsnitt: 4.4

- jag tycker att jonny går för fort fram, framme vid tavlan.» (Varken eller)
- Bra föréläsningar. Jonny är väldigt bra pedagog och är inte rädd för att tackla frågor från eleverna.» (Ganska bra)
- Ibland väldigt fort, läraren skriver oavbrutet och härleder ibland inte ("det här kan ni sen tidigare")» (Ganska bra)
- Lite väl snabba räkningar ibland men överlag mycket bra förklarat. För mycket tjatter på ointresserade elever som stör.» (Ganska bra)
- Dålig luft ibland.» (Ganska bra)
- Jonny är fantastiskt duktig och pedagogisk i hans föreläsningar. Han är mycket tydlig och lagom snabb och det är synd att vi i grupp 6-12 inte fick behålla honom, det är dock helt förståeligt. » (Mycket bra)
- Jag tycker att föreläsningarna har fungerat exemplariskt, Jonny går igenom materialet noga och förklarar väldigt bra vad han gör i de olika stegen i lösningsgången. Jag upplever att det fungerar lika bra ännu i matematik Del 2 med Håkan, han är också bra på att förklara saker och ting mer grundligt så att man förstår vad det handlar om.» (Mycket bra)
- Det var bra med många exempel på föreläsningarna.» (Mycket bra)
- jonny skriver och pratar tydligt och är mycket pedagogisk så det är lätt att följa med särskilt om man kikat i boken innan föreläsningen.» (Mycket bra)
- Mycket bra, Johnny har varit väldigt bra på att förklara och gå igenom saker» (Mycket bra)
- Jonny <3» (Mycket bra)
- Läraren gick igenom allting grundligt och visade många exempel, som vi ibland fick försöka lösa själva först, vilket var lärorikt.» (Mycket bra)
- Läraren är outstanding! Grymt pedagogiskt, effektivt och intressant.» (Mycket bra)
- Bra tempo» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

107 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»3 2%
80-100%»104 97%

Genomsnitt: 4.97

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Sovmorgon.»
- Bortrest pga Yrkes-SM»
- sjukdom»
- Bortrest för symfoniorkesterläger»
- andra viktiga antaganden..»
- Sjukdom»
- missade bara en föreläsning och då hade jag feber.»
- sjukdom»

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

106 svarande

För lite övningar»33 31%
Väl avvägt»71 66%
För många övningar»2 1%

Genomsnitt: 1.7

- Jag tycker det bör vara en övning per föreläsning ungefär» (För lite övningar)
- ju mer lärar led ju desto bättre» (För lite övningar)
- Ibland har man inte "kunnat" göra så många tal på övningen då man inte hunnit gå igenom det nya på föreläsningarna än.» (För lite övningar)
- Borde vara 1 övning för varje föreläsning.» (För lite övningar)
- Det kanske skulle vara bra med en extra övning så det vart lika många som föreläsningar. Men det är väl därför det finns SI antar jag.» (Väl avvägt)
- Har inte behövt gå på så många övningar, så vet inte allt för bra, men det kändes som att den tiden som man la på studier annars representerades av övningarna» (Väl avvägt)
- Man ska ju arbeta mycket utanför det schemalagda, och den hjälp man fick räckte.» (Väl avvägt)
- Man bör ha minst två övnngstillfällen i veckan, absolut inte färre, men några till skulle inte vara fel det heller» (Väl avvägt)
- En övning till i veckan hade varit perfekt.» (Väl avvägt)
- bra att det är två övningar i veckan, hade det varit bara en dag hade det varit för lite.» (Väl avvägt)
- men en övning till i veckan hade inte skadat.» (Väl avvägt)

5. Hur har övningarna fungerat?*

107 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»4 3%
Ganska dåligt»6 5%
Ganska bra»65 60%
Mycket bra»32 29%

Genomsnitt: 3.16

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (19 st)
Mycket dåligt2 10%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra12 63%
Mycket bra5 26%

Genomsnitt: 3.05

- Vissa tal i övningsboken kräver lösningsmetoder som endast lärs ut av övningsledare. Inget fel med detta men det borde framgå tydligare vad som kan vara underlag för tentafrågor och inte.» (Ganska bra)
- Var lärare är inte den bästa på att föklrar och hjälpa så att man förstår.» (Ganska bra)
- Övningsledaren kommer ofta sent till grupp 2, till grupp 4 har personen i fråga inte velat hjälpa än ibland, suttit och läst tidningen istället.» (Ganska bra)
- Trevliga och kunniga övningsledare, jag tycker det fungerade mycket bra.» (Mycket bra)
- Övningsläraren för grupp 1 är väldigt väldigt bra!!!» (Mycket bra)

grupp 2: (15 st)
Mycket dåligt1 6%
Ganska dåligt1 6%
Ganska bra12 80%
Mycket bra1 6%

Genomsnitt: 2.86

- Dålig övningsledare, behövs mer engagemang, mer kunskap. » (Ganska dåligt)
- Vissa övningsledare har inte varit så bra.» (Ganska bra)
- Jag har dock inte varit på så många övningar, men de få som jag var på fungerade bra Jag ger inte "Mycket bra" då jag inte varit på många övningar» (Ganska bra)

grupp 3: (15 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra7 46%
Mycket bra8 53%

Genomsnitt: 3.53

- Fler övningsledare vore bra. Kvalitén mellan övningsledarna skiljer avsevärt mycket.» (Ganska bra)
- lite flummigt med flera olika lärare bara.» (Mycket bra)

grupp 4: (11 st)
Mycket dåligt1 9%
Ganska dåligt3 27%
Ganska bra6 54%
Mycket bra1 9%

Genomsnitt: 2.63

- Övningsledaren har ej kunnat svara på de frågor som ställts pga bristande kunskap.» (Mycket dåligt)
- Ingen bra övningsledare som ofta behövde gå tidigare. Jobbigt att ha olika övningsledare (två. Ibland kommer A, ibland B).» (Ganska dåligt)
- ibland har övnings ledarna inte riktigt vetat vad de skulle göra. och i balnd int kunnat svara på frågor om tal.» (Ganska bra)

grupp 5: (13 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra9 69%
Mycket bra4 30%

Genomsnitt: 3.3

- Hade en jättebra övningslärare som tyvärr blev sjuk och var borta ett tag, men nu är hon tillbaka igen! Jag tror att det är viktigt att det är en övningslärare som är pedagogisk, annars går man inte på övningarna. » (Ganska bra)
- Vår övningslärare var duktig och kom runt och hann hjälpa många per lektion! Det var jättebra! » (Mycket bra)

grupp 6: (1 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra1 100%

Genomsnitt: 4

- Har inte varit på några.» (Mycket bra)

grupp 7: (9 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 11%
Ganska bra4 44%
Mycket bra4 44%

Genomsnitt: 3.33

- Mer "undervisning" på tavlan önskas! Arbeta själv kan man ju göra vart som helst. » (Ganska bra)
- ibland varierande kvalitet på övningsledare» (Ganska bra)

grupp 8: (7 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 14%
Ganska bra5 71%
Mycket bra1 14%

Genomsnitt: 3

- vissa övningsledare har inte varit så bra, det verkar inte som att någon har haft koll..» (Ganska dåligt)
- Ibland blir det lite för mycket prat under övningarna och det leder till att det blir svårt att koncentrera sig. Det kan avhjälpas om övningsledarna säger till de som pratar högt och stör de andra. Annars har det fungerat bra.» (Ganska bra)
- Bra övningsledare men för mycket "snack och tjatter" på vissa elever.» (Ganska bra)
- Våran grupp hade bra övningsledare som på ett bar sätt kunde hjälpa en med det man ville» (Mycket bra)

grupp 9: (7 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra5 71%
Mycket bra2 28%

Genomsnitt: 3.28

- Svårt att få hjälp ibland.» (Ganska bra)
- Mycket bra övningsledare.» (Mycket bra)

grupp 10: (3 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 66%
Mycket bra1 33%

Genomsnitt: 3.33

grupp 11: (2 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 50%
Mycket bra1 50%

Genomsnitt: 3.5

grupp 12: (5 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 40%
Mycket bra3 60%

Genomsnitt: 3.6

- väldigt stor hjälp i och med att vi var så få i gruppen» (Mycket bra)
- duktig(a) lärare.» (Mycket bra)

6. Hur många övningar var du på?

107 svarande

0%»3 2%
25%»12 11%
50%»12 11%
75%»28 26%
100%»52 48%

Genomsnitt: 4.06

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

107 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»31 28%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»62 57%
För lite tid för eget arbete.»3 2%
För lite tid till att ställa frågor.»20 18%

- Vi hade ingen tavelgenomgång alls. Mycket synd. » (För lite tavelgenomgång.)
- Det har varit bra.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Vi hade självständigt/grupp-arbete såvida vi inte efterfråga tavelgenomgång. Och det fungerade bra. Grupp 2» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- En förbättring till kösystemet där man skriver upp sig på tavlan vore att även skriva upp vilket tal man behöver hjälp med. På så sätt kan övningsledaren dra talet på tavlan direkt så att alla får snabbare hjälp.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- I våran grupp var det inte många genomgångar, men det tyckte inte jag var ett problem.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Ibland finns klurigheter och knep som är svåra att komma på själv som det vore skönt att kunna, övningsledarna ska veta att det är guld att visa små tricks på tavlan.» (För lite tavelgenomgång.)
- Med vissa övningar har det varit bra, speciellt i början när vi hade prov på de första 4 kapitlen. Då visade övningsläraren Bobo som vi hade då, en typuppgift från varje kapitel i början på varje övning (just för att vi bara hade 4st övningar), för att vi skulle känna att vi iaf visste hur man skulle lösa dem, även om man inte kommit så långt i övningarna. Det var jättebra att ha och kunna kolla på när man väl kom dit! En negativ sak med andra övningslärare vi haft med "uppdelningen" av hjälp, är namnskrivning på tavlan så läraren ska veta vilken ordning han/hon ska gå i. Det fungerar inte alls, pga att det oftast är samma personer som kommer extra tidigt för att skriva upp sig och har sparat massor av uppgifter att fråga om just till övningstillfället. Även om man står som person 4 eller 5 på listan är det inte särskilt troligt att man kommer hinna få hjälp med det man undrar över. Det motverkar också en anledning som övningstillfällena ska finnas till för, att få hjälp medans man räknar nya tal och få hjälp på vägen istället för att köra fast direkt. Det kan bara vara något litet man vill fråga som de skulle kunna bara titta snabbt och säga ja eller nej om det ser rätt ut, men det blir inte möjlighet då man "måste följa listan", och det är tyvärr så det varit på vissa övningstillfällen. Man vet att man inte kommer kunna få hjälp och förkaringar och därför känns det ibland onödigt att gå när vissa övningslärare leder, då man vet att man inte kommer ha möjlighet att fråga utan istället sätter sig. Och det i sig bidrar till att elever som faktiskt behöver hjälp inte kommer och därmed blir närvaron på övningarna dålig, som i sin tur i värsta fall kan leda till färre övningstillfällen för framtida studenter! Och de tillfällena är inte bara ett stöd att hjälp finns att få, men verkligen till stor hjälp för studierna!» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid för eget arbete.)
- Vi hade inte så många genomgångar, vilket inte var några problem för mig eftersom jag helst använder tiden till eget arbete» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Har inte varit på några.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Jag tror att grupp 1 i denna mattekurs är i ganska litet behov av en övningsledare men det är så klart bra att tillfälle har getts att ställa frågor. Det skall absolut inte vara mer tavelgenomgång. Detta hade i alla fall lett till att jag inte brytt mig om att komma.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Ibland blev det för lite tid att ställa frågor för många behövde hjälp. När övningsläraren märkar att många får problem med något visst avsnitt kan det vara bra att ge en snabbare genomggång istället för att hjälpa en och en.» (För lite tavelgenomgång.)
- Vår lärare lät oss jobba på själva och då hon insåg att det va flera elever som hade problem med samma tal så gick hon igenom det på tavlan. Jättebra!» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Ibland hade det behövt vara fler övningsledare.» (För lite tid till att ställa frågor.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

107 svarande

1 (För låg)»1 0%
0 0%
46 42%
53 49%
5 (För hög)»7 6%

Genomsnitt: 3.6

- Bra med rivstart.» (3)
- Kändes bra, speciellt med att mjukstarta med endast matematiken i början.» (3)
- hade redan läst vissa delar av kursen och hade kanske därför lättare för vissa saker än andra.» (3)
- Lagom» (3)
- för många tal man hinner inte med att göra alla tal utan man får preoritera» (4)
- I början var det FÖR HÖG då man inte hade tillräckliga kunskaper med sig, kunskaper som ni förväntade er att vi skulle ha. Det räckte inte med de två introveckorna (som innehåll oerhört mycket nya begrepp även för oss som läst maC) utan när kursen sprakade igång fanns det fortfarande mycket kunskaper som fattades och som gjorde arbetsbördan alldeles för stor. När detta sedan jämnade ut sig och man kom ikapp med sin algebraiska grund var bördan inte för stor. » (4)
- För mig personligen som "bara" läst matte A och B före var det mycket nytt att ta in på kort tid. » (4)
- Arbetsbördan var hög, vilket var väntat, men det var inte svårt att hinna med allt om man ville» (4)
- högt tempo, men inte för högt. jag tycker det är bra med ganska högt tempo. det är ju mycket att lära.» (4)
- välidgt hög pga att jag kom in som reserv och fick plugga ikapp 2 veckor.» (5 (För hög))
- beror antagligen på mina tidigare mattekunskaper.» (5 (För hög))

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

107 svarande

Högst 5 timmar»11 10%
6 - 10 timmar»27 25%
11 - 15 timmar»34 31%
16 - 20 timmar»26 24%
Minst 21 timmar»9 8%

Genomsnitt: 2.95

- Ungefärligt en timme extra med matematik varje dag under veckan. Vissa kapitel lite mer, andra lite mindre.» (Högst 5 timmar)
- Svårt att säga exakt, kan vara lite mer.» ( 6 - 10 timmar)
- Jag var inte alltid så disciplinerad när det gällde att arbeta hemma, det är en av skillnaderna från gymnasiet, och skulle egentligen lagt ner mer tid på det.» ( 6 - 10 timmar)
- varierande» (11 - 15 timmar)
- blev mer innan tenta såklart.» (11 - 15 timmar)
- eftersom man har haft både extra föreläsningar och si möten så har man haft mindre tid att plugga hemma. Tror det blev lite jobbigare.» (16 - 20 timmar)
- så ofta jag kan!» (16 - 20 timmar)
- Då det var 10 år sedan jag läste någon matematik överhuvudtaget så låg man konstant 2 kapitel efter. Nu när man "vant" sig vid att "tänka matematik" igen så går det mycket bättre.» (Minst 21 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

106 svarande

Mycket liten»1 0%
Ganska liten»12 11%
Varken eller»13 12%
Ganska stor»39 36%
Mycket stor»41 38%

Genomsnitt: 4

- Igen antagligen pga mina tidigare mattekunskaper. Språket i matteboken var svårt att ta till sig och förstå.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var dåligt skriven med svåra förklaringar. Det var även en mindre lyckad blandning av lätta exempel och svåra uppgifter. Den var ingen valuta för pengarna. Byt författare.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen är väldigt svårläst.» (Ganska liten)
- matten stor, fysiken liten» (Varken eller)
- Rätt otydlig. När man väl förstått så förstår man boken. Men jag har till 90% gått efter mina anteckningar från föreläsningarna.» (Varken eller)
- Övningsboken jättebra. Den andra boken med "teori biten", helt onödig.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen har varit väldigt bra då den är anpassad för kursen, som om man inte förstog eller om man missade något så kunde man bara kolla upp det i boken som var väldigt bra. » (Ganska stor)
- Stor hjälp i och med övningstalen. Annars var Jonnys genomgångar ofta nog för att man skulle kunna ta sig vidare!» (Ganska stor)
- Matteboken är väldigt bra, på de flesta kapitel räcker det med att ta sig igenom förklaringsboken och då klarar man mer än väl att lösa uppgifterna..» (Ganska stor)
- Matematik bok "del 2" har jag i princip inte öppnat men fått en 5a på provet endå. De pengarna jag lade ut på den boken hade jag gärna sparat.» (Ganska stor)
- Boken har mycket bra förklaringar och visar allt tydligt. Väldigt bra då man tex, missat en föreläsning.» (Mycket stor)
- Tycker att matematiklitteraturen på basåret är väldigt bra till skillnad från litteraturen man har i fysik och kemin. Det känns lättare att ta till sig informationen från matematiklitteraturen än de andra kursernas litteratur.» (Mycket stor)
- Väldigt bra kurslitteratur» (Mycket stor)
- Boken i sig kan vara lite svår att greppa till att börja med men efter en föreläsning på området så är den mycket bra. Har hjälpt mig mycket.» (Mycket stor)
- föreläsningarna har varit till störst hjälp» (Mycket stor)
- Man måste öva mycket för att lära sig något och jag hade stor nytta av både övningsboken, teoriboken och föreläsningsanteckningarna» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

107 svarande

Mycket dåligt»4 3%
Ganska dåligt»14 13%
Varken eller»24 22%
Ganska bra»37 34%
Mycket bra»28 26%

Genomsnitt: 3.66

- Jag tyckte att det var väldigt krångligt att hitta materialen. Det kunde vart bätte upplägg, typ som i mekaniken :p» (Mycket dåligt)
- kunde ha varit mer lätt användlig kunde förbättras mycket» (Ganska dåligt)
- Man hade eventuellt kunnat lägga upp lite mer information om vilka bevis som kan komma under tentan lite tidigare + att man hade kunnat lägga upp lite fler gamla tentor tidigare med tillhörande facit.» (Ganska dåligt)
- Dålig hemsida. Inga föreläsningsanteckningar att ta del av för att komplettera sina egna ifall man skrivit fel.» (Ganska dåligt)
- Mer lättmanövrerade hemsida önskas.» (Ganska dåligt)
- Hade velat ha ut övningstentorna tidigare, och att kurshemsidan varit igång mycket tidigare. All information kom upp där väldigt sent.» (Ganska dåligt)
- svårt att hitta utdelat material» (Ganska dåligt)
- kunde vara bättre strukturerad » (Varken eller)
- Ingen större använding i just denna kursen.» (Varken eller)
- Hade varit bra om utdelat material hade publicerats på kurshemsidan.» (Varken eller)
- Det var inte så mycket material som kom upp där men fungerade gjorde den :)» (Varken eller)
- På kurshemsidan fanns inte så mycket information förutom att det mot slutet av kursen fanns ett par försökstentor och teoriuppgifter utlagda där.» (Varken eller)
- Kurshemsidan kan väl förbättras, men det fungerade ändå okej» (Ganska bra)
- kurshemsidan var inte lika väluppdaterad som mekanik hemsidan. förra årets kurshemsidan låg kvar ganska länge.» (Ganska bra)
- Mer fokus på de uppgifter/områden man ska kunna till tentamen, de "kluriga" uppgifterna så att säga» (Mycket bra)
- Inget att direkt klaga på, så det måste väl innebära att det har funkat som det ska.» (Mycket bra)
- tycker dock att studieportalen kan uppdateras. Hade varit lättare att hitta om hemsidan förnyats lite.» (Mycket bra)
- enda tillfället då vi hade anledning att besöka kurshemsidan var för att skriva ut gamla tentor. » (Mycket bra)

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

107 svarande

Mycket dåligt»1 0%
Ganska dåligt»2 1%
Varken eller»11 10%
Ganska bra»36 33%
Mycket bra»57 53%

Genomsnitt: 4.36

- Under övningarna har det fungerat bra. Men hade har varit svårt att hitta någon att studera med på fritiden. Jag tror att det skulle underlätta en hel del om man hade haft någon att studera med utan för undervisningen eftersom man då kan hjälpa varandra och diskutera kursmaterialet.» (Ganska dåligt)
- Jag jobbar bäst individuellt och stör mig väldigt mycket när människor pratar med varandra under föreläsningar istället för att fråga föreläsaren.» (Varken eller)
- Dåligt i början, bra sedan» (Varken eller)
- vi hjälper varandra mycket. fungerar jättebra!» (Mycket bra)

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

107 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 0%
Varken eller»6 5%
Ganska bra»48 44%
Mycket bra»52 48%

Genomsnitt: 4.41

- väldigt nyttigt men för hög takt» (Ganska bra)
- Hade varit mycket bra om det inte vore för saknaden av tillräcklig kunskap från gymnasieskolan. Om det är gymnasieskolornas ansvar eller ert, vilka som ska anpassa sig, vet jag inte. » (Ganska bra)
- En väldigt bra och givande kurs som verkligen har utvecklat mitt sinne för matematik på en djupare nivå.» (Mycket bra)
- lagom arbetsbörda, mycket bra föreläsare, bra genomgångar, och tentan var väl anpassad till de vi gått igenom under kursen.» (Mycket bra)
- Bra föreläsningar, bra föreläsare, bra övningar. Mycket bra. » (Mycket bra)
- Jag har ett väldigt possitivt intryck av denna mattekursen, har lärt mig många saker mycket djupare än vad jag gjorde i gymnasiet. Mycket lärorik kurs» (Mycket bra)
- Jättebra, viktigt med inpetandet av komplexa tal och svårare övningstal för de som "egentligen" kan den här matematikdelen, det håller en på tårna.» (Mycket bra)
- Finns det bättre lärare än Jonny? tror knappast det» (Mycket bra)
- Kanske till stor del berodde på att kursen var ganska enkel och mycket fanns kvar från gymnasiet.» (Mycket bra)

14. Hur har SI-verksamheten fungerat?*

107 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»1 0%
Ganska dåligt»2 1%
Varken eller»8 7%
Ganska bra»12 11%
Mycket bra»13 12%
Har ej deltagit»71 66%

Genomsnitt: 5.3

Fördelat på olika grupper:

Grupp 1: (19 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 5%
Ganska bra0 0%
Mycket bra2 10%
Har ej deltagit16 84%

Genomsnitt: 5.73

- Har inte varit på något möte så kan inte kommentera.» (Varken eller)

Grupp 2: (15 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit15 100%

Genomsnitt: 6

Grupp 3: (13 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 7%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit12 92%

Genomsnitt: 5.76

- Inte varit på någon?» (Varken eller)
- inte haft någon.» (Har ej deltagit)

Grupp 4: (12 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller2 16%
Ganska bra1 8%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit9 75%

Genomsnitt: 5.33

- Vi hade ingen SI-verksamhet ju» (Varken eller)

Grupp 5: (13 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit13 100%

Genomsnitt: 6

Grupp 6: (2 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit2 100%

Genomsnitt: 6

Grupp 7: (9 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 11%
Ganska bra3 33%
Mycket bra5 55%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 4.44

- det är en fördel att de uppgifter som si-ledaren tar med sig har rätt lösning» (Ganska bra)

Grupp 8: (6 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 16%
Varken eller0 0%
Ganska bra3 50%
Mycket bra1 16%
Har ej deltagit1 16%

Genomsnitt: 4.16

- Tycker att det har fungerat bra, lite tråkigt bara att det är så få som utnyttjar det här tillfället med SI-mötena.» (Ganska bra)
- Fantastisk SI ledare. Det blir dock för mycket när SI ledarna tar med sig egna tal att räkna. Det var redan extremt stor arbetsbörda att jobba av alla talen i boken.» (Ganska bra)
- Tara har varit fantastisk och även funnits där att fråga om tal förutom SI-talen! Så har man missat någon föreläsning eller fort gör talen kan man jobba med matten där man är och fråga om hjälp. Jättebra!» (Mycket bra)
- Jag deltog endast i ett par SI-möten för att jag kom efter efter ett tag och kände att jag ville använda tiden till att komma ikapp istället, annars hade jag gått» (Har ej deltagit)

Grupp 9: (10 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 10%
Varken eller2 20%
Ganska bra1 10%
Mycket bra3 30%
Har ej deltagit3 30%

Genomsnitt: 4.5

- Det var svåra tal och jag tycker inte att det fanns tillräckligt med tid för mig när jag bad om hjälp.» (Ganska dåligt)

Grupp 10: (3 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra2 66%
Mycket bra1 33%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 4.33

Grupp 11: (1 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller0 0%
Ganska bra1 100%
Mycket bra0 0%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 4

Grupp 12: (4 st)
Mycket dåligt1 25%
Ganska dåligt0 0%
Varken eller1 25%
Ganska bra1 25%
Mycket bra1 25%
Har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 3.25

- jag var aldrig där» (Mycket dåligt)

15. Har du använt dig av läxhjälpen?

107 svarande

Ja, ofta»7 6%
Ja, ibland»26 24%
Sällan»21 19%
Nej, aldrig»53 49%

Genomsnitt: 3.12

- Jättebra!» (Ja, ofta)
- Har inte frågat mycket, men det är bara så skönt att kunna plugga i lugn och ro och ha tryggheten av att ha någon att fråga om man inte förstår. Dock lite väl tjattrigt vissa gånger.» (Ja, ofta)
- Man får den hjälp man behöver. » (Ja, ibland)
- Minst en gång varje vecka» (Ja, ibland)
- Ibland har inte eleverna kunnat besvara frågorna, men oftast har det fungerat väldigt bra» (Ja, ibland)
- Har varit där någon gång, men då det är så många som är där samtidigt så tar det lång tid innan man får hjälp så det kändes bättre att studera på egen hand och söka hjälpen på annat håll.» (Sällan)
- vart för mycket folk när jag varit där så ingen idé att ens gå in. » (Sällan)
- har varit där nån gång men min träning krockade med tillfället.» (Sällan)
- Gick dit en gång och då var det helt överfyllt, gick där ifrån då jag kännde att jag inte skulle hinna fråga en ända fråga» (Sällan)
- Kände inget behov för läxhjälp i den matematikdelen» (Nej, aldrig)
- Jag hade otur att jobba under läxhjälpstillfällena period 1 men ska absolut försöka gå nu. » (Nej, aldrig)
- Den har varit så sent på dagen att jag inte orkat gå dit och dessutom har jag inte känt att jag skulle haft någon nytta av den.» (Nej, aldrig)
- ligger på så kassa tider.» (Nej, aldrig)
- Mer marknadsföring behövs! Läxhjälpen borde vara på andra tider.» (Nej, aldrig)

16. Har fadderverksamheten varit positiv?

106 svarande

Ja. jag har deltagit ofta»11 10%
Ja, men jag har inte deltagit ofta»38 35%
Nej, den har inte gett mig någonting»10 9%
Jag har inte deltagit»47 44%

Genomsnitt: 2.87

- Deltog väldigt mycket i början, sen började man känna sig mer hemma på universitetet och verkligen ägna sig åt studierna istället för att söka underhållning och gemenskap. Den kom lite av sig själv när man pluggade. » (Ja. jag har deltagit ofta)
- den har varit bra men det har inte riktigt framgått vad man vill åstadkomma med den. » (Ja. jag har deltagit ofta)
- Kul att göra saker utanför skolan i grupp, bastukvällarna har varit mycket uppskattad» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Jag har haft fullt upp med att försöka hänga med, annars hade jag varit med mycket oftare.» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Jag tycker att man skulle ordnat lite mer aktiviteter för de enskilda grupperna efter att man har blivit indelade i början av läsperiod 1, det hade blivit lättare att lära känna de andra. Nu har det istället blivit så att de har bildats flera små " grupperingar" i gruppen och folk i gruppen hälsar knappt på varandra.» (Nej, den har inte gett mig någonting)
- För mycket fest, för lite studier.» (Jag har inte deltagit)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI, övningstillfällen»
- Jonny Lindström»
- allt»
- Jonny Böckerna SI mötena. »
- övningar, gärna fler. läxhjälpen, inte hunnit gå dit men har ofta velat och kommer försöka gå denna kursen.»
- Det är bra att det finns tillgång till ganska många gamla tentor att titta på, det gör att man blir lite mindre nervös och man får en lite mer överblick.»
- De bra föreläsningarna. »
- Jonny»
- Läxhjälpen»
- Kursen fungerade bra i sin helhet»
- Jonny»
- upplagget»
- Si-mötena»
- Föreläsare och övningsledare.»
- Det mesta, som sagt jag har inget direkt att klaga på. »
- jonnys härliga sätt att föreläsa på»
- Kursliteraturen Johnny som föreläsare, han är väldigt bra»
- Extra utlagd tid för grupp 6-12»
- Johnny. Bra upplagt på tentaveckan med en tenta på måndag och en på fredag.»
- Jonny.»
- SI-mötena, övningarna och föreläsningsexempeln!»
- Årets upplägg var bra så fortsätt som i år! :)»
- Jag kan inte komma på någonting som var dåligt så kursen bör vara ungefär som den är nu»
- Litteraturen.»
- Kursen har varit bra tycker jag, man har haft bra med tid på sig att lära sig allt. Föreläsningarna har varit bra. »
- Jonny är en bra lärare..»
- Jonny»
- SI och Fadderverksamheten»
- Jonny borde vara lärare på båda»
- SI »
- upplägget på kursen.»
- övningar. »
- Johnny!»
- För grupp 1 tror jag att inte att man behöver ändra någonting. »
- Jonny, han suddar så fint på tavlan (och lär ut bra)»
- det mesta. »
- Jonny så klart, han är en riktigt bra föreläsare.»
- läraren! :)»
- De pedagogiska genomgångarna.»
- Läxhjälpen! Ett men ha hellre en ibörjan av veckan och en på slutet av veckan.»
- Johnny Lindström som lärare!! Han e grym! »
- Jonny! Han är kanon!»
- Jonnys genomgångar, mkt bra tempo»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurshemisdorna, och kursmatrial utdelning via nätet»
- Mer grundlig "repetition" av kurserna maA och maB (jag använder citattecken för att i mitt fall var det inte mycket repetition utan mest nytt, trots att jag var en duktig elev i gymnasiet)»
- Tycker att det mesta har fungerat bra så man behöver inte ändra så mycket.»
- inget»
- Ge oss tillgång till mycket svåra tal (högre än tentan)»
- Det är bra om de olika föreläsningsgrupperna ligger i fas så att man har möjlighet att gå på den andra om man har missat någon.»
- att få bättre och jämnare nivå på övningsledarna»
- Ev. genomgång av kluriga tal under övningstillfällena.»
- Mer auktoritet från lärare som kan be elever som stör vara tysta eller gå hem.»
- Möjligtvis nån övning till, annars vet jag inte.»
- Ingenting tycker jag, jag är väldigt nöjd med matten »
- Lås dörrarna när Jonny börjar föreläsa (även om han själv kommit sent). Ett snitt på över tjugo sena studenter varje föreläsning är INTE okej, det stör. Det stör även att ingen förstår att föreläsningen inte är slut förrän Jonny sagt det, att folk packar och krafsar ihop sina papper och pennor och viker upp borden så man inte hör den viktiga sammanfattningen och avslutningen alls.»
- Kurslitteraturen är långt ifrån tydlig, bättre layout i den skulle underlätta mycket. Den känns väldigt mycket som en text utan stora bokstäver eller punker. Svår att navigera och förstå varför saker blir som det blir. (många kommer inte direkt från skolan varpå mycker är glömt och då är mycket inte så självklara steg.) Exempel på förbättring är mer variation av fettexter, förklaringar av lösningsgången i exempeln, även "placeringen"/layouten av lösningsgången, ekvivalenstecken och lika med tecken blir lätt för långa och otydliga rader. Hoppas det kanske kan vara några konstruktiva tips!»
- Tydligare om vad som anses svårt och hur svårighetsgraderna ligger i förhållande till varandra.»
- Övningsledarna bör vara pedagogiska och kunna förklara tydligt. Har varit på övningar med olika övningsledare, det var två personer som jag upplevde inte var så bra på att förklara hur man skulle lösa ett problem. Får man en sådan övningsledare tror jag att man slutar gå på övningarna och går på läxhjälpen istället eller frågar någon annars kurskamrat. »
- Byt författare till kurslitteraturen. Rusta upp föreläsningssalarna.»
- kommer inte på något spontant.. »
- Lite bättre genomgång till hur tentarättningen ser ut inom matematiken. Svårt att veta hur rättningen ser ut och vad som är viktigt, hur mycket man skall föklara osv. när man aldrig har gjort det innan. Mycket bättre inom fysiken på detta.»
- mindre föreläsningar känner jag, det var en för mycket om man säger...»
- lärarna ska lägg avikt på det som e viktigast»
- Lite mer övningar.»
- ´,Det finns övningslärare som kan bli lite irriterade när man inte fattar och det tycker jag borde förändras. Det är väldigt viktigt att övningslärarna är pedagogiska. Annars så drar man sig för att fråga.»
- man bör förtydliga målet med fadderverkstaheten och planera m.a.p. målet. »
- Roligare/mer lättläst kurslitteratur hade inte skadat.»
- en fast övningsledare till varje grupp.»
- Förklara mer från grunden innan man går djupare. Förklara vad "i" i imaginära tal är, innan man börjar visa hur man löser talen så är det lättare att förstå. Gärna en kort förklaring vad man använder de olika områdena till.»
- Klarare rättningsmall, så alla får en rättvis rättning»
- Antalet övningstillfällen.»
- Mer övningar och framför allt i slutet av veckan. »
- Allmän INFORMATION. Fler övningar och kortare läsperioder. »
- övningsledare som kommer försent eller inte kan eller vill svara på frågor.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från