ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnad och struktur HT09 (ARK215)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-23 - 2009-12-06
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

9 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»1 11%
Bra»6 66%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 4.11

- Det var ett tydligt mål som klargjordes redan under introduktionen» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Ett av kursens lärandemål, enligt examinator och kursansvarig, är att studenten, efter fullgjord kurs, ska kunna förklara och använda begrepp kring byggnaders bärande stommar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Bra»5 55%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3.77

- Lite svårt eftersom det mest har handlat om den egna byggnadens bärande system. Det skulle ha varit bra att se lite olika bärande system i verkligheten istället för att bara läsa om dem.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 2

Ett annat lärandemål är att studenten, efter fullgjord kurs, ska kunna utforma en byggnad där utformningsprocessen är ett växelspel mellan arkitektonisk gestaltning och bärande struktur.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Bra»3 33%
Mycket bra»5 55%

Genomsnitt: 4.44

- Någon riktig fokus fanns inte på att hitta just strukturer som var "optimerade" både arkitektoniskt och strukturmässigt. » (Ganska bra)

4. Lärandemål 3 (delmål)

Ett tredje lärandemål är att studenten ska
a) kunna argumentera för val av material i förhållande till såväl mekaniska funktioner som arkitektoniska värden.
b) få en introduktion till utformning av detaljer
Hur väl har delmål a) i detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Bra»6 66%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- "... introduktion till utformning av detaljer" är att ta i. Vi blev kritiserade för det vi fantiserat ihop. Till nästa år skulle det vara lägligt med åtminstone en detalj-föreläsning och en förklaring vad som förväntas av oss.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 3 (delmål)

Ett tredje lärandemål är att studenten ska
a) kunna argumentera för val av material i förhållande till såväl mekaniska funktioner som arkitektoniska värden.
b) få en introduktion till utformning av detaljer.
Hur väl har delmål b) i detta lärandemål uppfyllts?

8 svarande

Inte alls»1 12%
Ganska dåligt»4 50%
Ganska bra»3 37%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Var lite oklart ang. detaljer. Skulle varit bra att haft någon slags föreläsning om hur man ska tänka och hur en detaljritning bör se ut.» (?)
- Just detaljen var väldigt svårt. Vi visste absolut ingenting om hur de skulle utformas! Mycket blev antaganden och "hur man hoppades" att det kunde fungera. Jag hade inte koll på hur min detalj och snitt skulle utformas, och sedan satt jag där på slutet utan möjlighet till någon mer handledning och insåg detta med fasa...» (Ganska dåligt)
- Jag skulle inte kalla det introduktion till att utforma detaljer utan mer att vi kastades in i något vi inte hade en aning om.» (Ganska dåligt)
- "... introduktion till utformning av detaljer" är att ta i. Vi blev kritiserade för det vi fantiserat ihop. Till nästa år skulle det vara lägligt med åtminstone en detalj-föreläsning och en förklaring vad som förväntas av oss.» (Ganska bra)

6. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att studenten ska kunna presentera förslag i fysiska och digitala former. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Bra»4 44%
Mycket bra»4 44%

Genomsnitt: 4.33

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Det har varit vagt vad som förväntas, vilket har gjort att man tar i lite extra, för säkerhet skull. Det har resulterat i enorm stress.»
- Tycker att de har varit rimliga. Sedan blir det ju så att vi i klassen puschar varandra till att jobba lite för mkt ibland, men det tycker jag inte är kursens fel på något sätt.»
- Kursens ambitionsnivå var oklar. Min egen var hög, varför jag lade väldigt mycket tid på projektet. Kanske för mycket.»
- Kursens ambitions-och kravnivå var bra, dock så blev det väldigt, väldigt mycket mer arbete på slutet för de flesta än vad vi trodde och hade tänkt. Det kändes aldrig som att vi hade riktigt gott om tid, kanske för att kursen startade så tidigt på terminen och slutade tidigare än vad vi är vana vid...»
- ambitionerna och kraven är alltd väldigt höga och det vet man när man börjar med kursen. lärarnas krav har framgått ganska bra under kursens gång genom handledning.»
- lagom»
- Det är svårt att svara på då läraren inte syntes alls under sista månaden.»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

9 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 22%
Bra»5 55%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 4

- Men, det känns ju inte direkt som om vi har haft några föreläsningar.» (Bra)
- Mer rena föreläsningar hade varit bra, speciellt då i början, det kändes inte som att vi hade möjlighet att verkligen "lära oss" något speciellt i projektet. Endast lite grundläggande om hållfasthet med KG i början. Annars var det bara om man verkligen fördjupade sig i något själv som var viktigt för sitt projekt, men det hanns inte riktigt med för de flesta att göra det ordentligt... Vi har redan diskuterat med kursen "Material- och rumslaborationer" att samspelet mellan de båda kurserna inte fungerade så bra. Exempelvis övningen med John Cramer där vi skulle göra konceptmodell på vårt mediatek veckan efter att vi lämnat in modell på det i "Byggnad och struktur"... Bra med mellankritik! Tyvärr så kändes det som att många (studenter) inte tog den så allvarligt som de skulle gjort, så den kritiken blev inte så bra som den kunnat bli. » (Bra)
- Lite mycket att läsa på kort tid vid ett tillfälle då man planerat väldigt dåligt.» (Bra)

9. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»4 44%
Bra»4 44%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3.66

- Man fick vara ute i god tid för att få bra handledningstider...» (Ganska bra)
- Det var svårt att få konstruktionshandledning om man inte bokade lång tid i förväg. Och det var många som bokade väldigt många tider. Kritiken tyckte jag var bra kanske lite för snäll. Vi har kommit ganska långt i utbildningen så vi tål lite mer kritik, både positiv och negativ. Det är alltid bra att höra vad man kan göra bättre.» (Ganska bra)
- Men, det behövs mer handledning i de sista timmarna in inlämningarna. Speciellt med konstruktörer.» (Bra)
- Det fanns gott om handledningstider, och det var bra. Handledarena var även flexibla och hjälpte till lite utanför kritiktiderna, och gick runt lite när de hade tid, något som var väldigt bra. Dåligt när vissa handledare inte var där när de hade tider dock (hände nån eller två gånger...) Jag saknade att inte ha kursansvariga (Gunilla) på plats fler gånger, för att få ett helt klart besked om vad som gällde. På kritiken blev det inte mycket kritik på just samspelet mellan arkitektur och struktur, och det var lite synd, eftersom ju kursen verkligen ska fokusera på det. Bra kritik annars med trevliga och duktiga kritiker, men jag skulle gärna se lite tuffare och tydligare kritik så att man verkligen lär sig vad som är bra och inte! » (Bra)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Projekt med handledning, mellankritik och slutkritik»
- Bra ändå med mellankritik och delinlämningar, gör att man tar tag i alla delar av projektet tidigt. Roligt och väldigt inspirerande med studieresa!»
- Bra och kul program! Mycket roligare än projektet de fick förra året. Det kändes inspirerande. Bra med delinlämningar och som sagt, jättebra med mellankritik. Och resan till Köpenhamn var väldigt givande och intressant, ta inte bort den till nästa år! På slutet var det jättebra att vi hade fler datasalar än de som finns på AT, annars hade det blivit alldeles för snålt med datorer.»
- Delinlämningarna!»
- att fokus ska vara på både arkitektur och struktur. många handledningar med konstruktörer. mycket bra med mellankritik.»
- Att göra ett mediatek var väldigt intressant och lärorikt. Mot tidigare år blir det här då en mindre och mer personlig byggnad. Studieresan bör vara kvar då det är bra att se lite och på så sätt få nya ideer och uppslag. Jag tycker också att teorin var bra men den behöver bearbetas så den kommer mer in i kursen och som sagt planeras bättre.»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Projektet borde starta med en inspirationsföreläsning. Det behövs åtminstone en föreläsning om detaljer. Måste tryckas mer på att man arbetar med detaljerna i ett tidigare skede.»
- Mer info om detaljer innan man ska rita sin egen, nu blev det mest gissande...»
- Lite mer instruktioner och föreläsningar i just strukturer, och hur man kan tänka där. »
- Mer FÖRELÄSNINGAR som kött på benen om byggnadsmaterial och innehåll i väggar, tak, stommar, etc. för att överhuvud taget känna att man har ett hum när man ska utforma en sådan detalj.»
- introduktionen kunde varit mycket bättre och mer inspirerande. annars fungerade det mesta bra.»
- Vad jag saknade mest det var att få träffa kursansvarige lite mer. Kanske skulle det ha räckt om hon varit där en gång i mitten för att höra hur det går och svara på frågor. Annars tycker jag upplägget på kursen var bra!»Kursutvärderingssystem från