ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Wastewater Engineering, BOM095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-30 - 2009-11-15
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Britt-Marie Wilen»


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

7 svarande

At most 15 hours/week»1 14%
Around 20 hours/week»3 42%
Around 25 hours/week»3 42%
Around 30 hours/week»0 0%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.28

2. How large a part of the teaching offered did you attend?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 42%
100%»4 57%

Genomsnitt: 4.57


Goals and goal fulfilment

3. How understandable and reasonable are the course goals?

7 svarande

I have not seen/read the goals»0 0%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»2 28%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»5 71%

Genomsnitt: 3.71

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

7 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»6 85%
No, the goals are set too high»1 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Did the examination as a whole assess whether you have reached the goals?

The course was examined in two parts:

Home problems (25p)
Exam (25p)

7 svarande

No, not at all»0 0%
Yes, to some extent»4 57%
Yes, definitely»3 42%

Genomsnitt: 2.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.42


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

7 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 14%
Large extent»6 85%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.85

7. To what extent has the course literature and other course material been of help for your learning?

7 svarande

Small extent»1 14%
Some extent»4 57%
Large extent»2 28%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- Boken var helt värdelös i den här kursen! Kompendiet med uppgifter var väldigt dåligt. Det var mycket fel, i så väl uppgifter som lösningar. Det hade varit bättre utan det häftet. Om man gjorde en uppgift visste man ju inte om man hade gjort rätt, eftersom det var så mycket fel i det!» (Small extent)
- Viessmann & Hammer är inte så bra, men vi slapp ju köpa ny litteratur till denna kursen vilket är ett plus.» (Some extent)
- I have read the material but the book is not so good so it has been hard to understand some things just by reading the book.» (Some extent)

8. How well did the course administration, web page use, handouts, etc. function?

7 svarande

Very poorly»0 0%
Poorly»1 14%
Adequately»3 42%
Well»2 28%
Very well»1 14%

Genomsnitt: 3.42

- Tog lång tid innan en del föreläsningsanteckningar lades upp. Och Weekly Assignment 6 är FORTFARANDE inte rättat!!!! UNDER ALL KRITIK!!!» (Poorly)
- Resultaten från vissa Weekly assignments kunde ha lagts ut tidigare. » (Adequately)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help during the course?

7 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»3 42%
Very good»4 57%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.57

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

7 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»1 14%
Rather well»1 14%
Very well»5 71%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Alla deltog inte i grupparbetet.» (Rather poorly)

11. How was the course workload?

7 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»4 57%
High»2 28%
Too high»1 14%

Genomsnitt: 3.57

- Blev mycket att göra i slutet med projekten, det var därför bra att ni förlängde slutinlämningsdatum!» (Adequate)
- Kändes som att två såpass stora projekt (i alla fall assignment 2) var lite väl mycket, när det dessutom var tenta sen. Vi la ner många många timmar på arbetena!» (Too high)

12. How was the total workload this study period?

7 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»4 57%
High»0 0%
Too high»3 42%

Genomsnitt: 3.85


Course content

13. How did you find the lectures?

7 svarande

very poor»0 0%
rather poor»0 0%
rather good»4 57%
very good»3 42%
excellent»0 0%
no comment»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- En del var svåra att följa, och kändes inte som att de var relevanta för kursen.» (rather good)
- Kom ihåg att det är bra att variera föreläsningarna så att de inte bara är Powerpoints, att visa saker på svarta tavlan ibland är ett bra sätt! (Det är bra att ni lägger in exercises på vissa föreläsningar)» (very good)

14. How did you find the exercises?

7 svarande

very poor»0 0%
rather poor»1 14%
rather good»3 42%
very good»3 42%
excellent»0 0%
no comment»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Övningshäftet med räkneuppgifter innehöll väldigt mycket fel, som stavfel och fel i facit. Borde åtgärdas till nästa år! Det kan vara bra att lägga till fler uppgifter i häftet (det var lite få) samt göra beräkningsgången tydligare. » (rather good)
- Var inte så många exercises... och de som var verkade inte som att lärarren hade förberett sig till 100%» (rather good)

15. How did you find the SWMM assignment?

7 svarande

very poor»0 0%
rather poor»0 0%
rather good»3 42%
very good»4 57%
excellent»0 0%
no comment»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Det var lite strul i början, det är bra om ni vet hur programmet ska fungera innan övningarna börjar!» (rather good)
- Svårt att veta riktigt vad det var som efterfrågades i rapproten. Lite bristfällig handledning, då inte heller handledarna visste hur man skulle göra ibland.» (rather good)
- But there should not be so long time between the first lecture in SWMM and the lecture where we started with the assignment. The SWMM assignment could have started earlier in the course.» (very good)

16. How did you find the wastewater treatment plant design assignment?

7 svarande

very poor»0 0%
rather poor»0 0%
rather good»2 28%
very good»5 71%
excellent»0 0%
no comments»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Kunde varit tydligare med vilka beräkningar som ska ingå (luftningen exempelvis)» (rather good)
- En väldigt bra uppgift, dock kändes den lite väl omfattande, eller var det vi som gjorde en för stor grej av det.» (very good)

17. How did you find the weekly assignments?

7 svarande

very poor»0 0%
rather poor»1 14%
rather good»1 14%
very good»3 42%
excellent»2 28%
no comment»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- Though sometimes it feels like you want a longer answer but it is impossible to do that because of the limit of 200 words, so you have to leave out some things sometimes and then you dont get all the bonuspoints. » (very good)
- Väldigt bra inlägg i kursen! DÅLIGT att det ska ta så lång tid att rätta dem. Weekly Assignment 6 är ju FORTFARANDE inte rättad!!!» (excellent)


Summarizing questions

18. What is your general impression of the course?

7 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»2 28%
Good»5 71%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- En väl strukturerad kurs med lagom arbetsbelastning!» (Good)

19. What should definitely be preserved to next year?

- both assigments»
- Weekly assignments work very well, the group assignments are interesting and fun to work with.»
- Weekly assignment och group assignment. Kanske kan assignment 2 minskas ner lite, eller göra två ordentliga projekt istället och skippa tentan.»

20. What should definitely be changed next year?

- more exercices»
- Correct all the errors in the kompendium. There are spelling errors and calculation errors on almost every page.»
- MÅSTE bli ett nytt räknekompendie, för det som var nu var kasst.»

21. Additional comments

- I really think that we should do the course evaluation after we know the result of the exam/course so we know how you have judged our work. It is also bad that we did not know the result of the weekly problem assignment 6 before the exam!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.42
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från