ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fartygsbefäl klass 7 - Teknik, LNA518

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-28 - 2007-12-28
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»6 66%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.55

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 33%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4.66

- Kunde varit bättre fördelad» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 11%

Genomsnitt: 2.55

- Jag kommer inte riktigt ihåg målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»5 62%
Ja, i hög grad»2 25%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- Den tästade om jag läst på frågorna. inte om jag förstod vad som menades.» (I viss utsträckning)
- Frågor direkt tagna ur presentationen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»6 66%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Väldigt snabb genomgång av hans powerpointpres. Jag väntade på någon förklaring till hur en maskin fungerar och vad delarna gör, men helt plötsligt var det inga lektioner kvar. Peter tog för givet att alla redan kunde allt och dessutom uppgav han fel information om vad vi behövde kunna till tentan.» (Mycket liten)
- ingen gillade upplägget. En Powerpointpresentation är i detta fall inte ett bra sätt att lägga upp kurden i och med att lektionerna var innehållslösa.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 55%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.55

- fel fokus i presentationen. fräcka bilder som snurrar tar datakraft och hela upplägget gjorde alla mycket beroende av att ha stor tillgång till dator. » (Ganska liten)
- Det material som vi fick var helt okej, men han kanske kunde utgått från det och fördjupat sig på vissa grundläggande saker.» (Ganska stor)
- Powerpoint materialet!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Ganska dåligt»4 44%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Fanns ingen...» (Mycket dåligt)
- Svårt att lära sig med hjälp av bara powerpoint presentation» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»1 11%
Ganska dåliga»5 55%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»1 11%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Peter fanns sällan tillgänglig» (Ganska dåliga)
- Sista föreläsningen var en snabb genomgång av det vi skulle läsa på och kunna. Då kändes det bra och man kunde ställa frågor, men när vi väl gjorde tentan kändes det som han försökt lura en att läsa för lite. Jag tyckte att jag följt instruktionerna, men det räckte verkligen inte. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 22%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 62%
Lagom»2 25%
Hög»0 0%
För hög»1 12%

Genomsnitt: 2.62

- Man fick ingen uppfattning om hur omfattande kursen var, vad vi egentligen skulle kunna.» (?)
- Alldeles för ojämn» (Låg)
- utan stor förkunskap känns kursen meningslös för oss som läser maskin 8. Vi har läst papprena men förstår ingenting och har aldrig sett en motor. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»0 0%
Hög»5 55%
För hög»3 33%

Genomsnitt: 4.11

- Jobbigt med alla tentor på samma vecka» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Dåligt»7 77%
Godkänt»1 11%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2

- Man kan ju inte få en böhörighet till Maskinbefäl klass 8 utan att sett en motor!!! Kanske en dag praktiskt pillande eller liknande.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Instuderingsmaterialet»
- lektionstiden.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske att folk ska få se en motor.»
- Fler timmar behövs för att lära sig hur en maskin fungerar. Det kändes mer som en distanskurs, och då kanske man kan säga till eleverna att det är det också. Förbereda en på vad nästa föreläsning ska innehålla så man kan läsa på lite till den. Är det verkligen meningen att man ska ta för givet att alla har förkunskaper i hur en motor fungerar?»
- byte av lärare eller större kontroll av material från skolan. »
- Bättre föreläsningar av en mer angagerad föreläsare skulle uppskattas»
- Lektions tillfällerna borde vara fler.»

16. Övriga kommentarer

- Peter borde åka till Norge och jobba som han hela tiden pratar om. Det kanske han skulle må bättre av.»


Kursutvärderingssystem från