ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Flervariabelmatematik Z2, MVE041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-30 - 2009-11-14
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

11 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 18%
Ja»9 81%
Inte läst det»0 0%

Genomsnitt: 2.81

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

11 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 18%
Ja»9 81%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Allt fanns. Lite rörigt att hitta dock.» (Delvis)
- Informativ och enkel att navigera» (Ja)
- bra atth OHbilderna fanns där» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Thomas Ericsson engagerat sig i kursen?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»3 27%
Bra»4 36%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.09

- lite nonchalant ibland» (Ganska bra)
- Han har väll engagerat sig men inte engagerat sig i att studenterna skall fatta, känndes mest som att man blev idiotförklarad varje gång man frågade något, vilket inte känns så kul!» (Ganska bra)
- Bra med OH-bilderna på föreläsningsmaterial. Man hade mycket lättare att komma förberedd till föreläsningarna.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- helt okej»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Alla mattekurser»
- Envariabelmatematik»
- Alla tidigare mattekurser.»
- envariabel, linjär algebra, inledande»
- lin. alg. & envarre»
- tidigare mattekurser...»

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

- Kurvintegralerna var svåra att förstå och gicks igenom väldigt snabbt.»

Lättast?
11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vektorvärda funktion, kurvor»1 9%
Ytor»1 9%
Gränsvärden, kontinuitet»0 0%
Partiella derivator, tangent, tangentplan»2 18%
Kedjeregeln»0 0%
Gradient och riktningsderivata»3 27%
Lokala extrempunkter»2 18%
Optimering»0 0%
Funktionalmatriser / funktionaldeterminanter»1 9%
Dubbelintegraler / generaliserade dubbelintegraler / multipe»1 9%
Greens formel»0 0%
Ordinära differentialekvationer»2 18%

Medelsvårt?
11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vektorvärda funktion, kurvor»3 27%
Ytor»3 27%
Gränsvärden, kontinuitet»3 27%
Partiella derivator, tangent, tangentplan»2 18%
Kedjeregeln»4 36%
Gradient och riktningsderivata»3 27%
Lokala extrempunkter»3 27%
Optimering»3 27%
Funktionalmatriser / funktionaldeterminanter»2 18%
Dubbelintegraler / generaliserade dubbelintegraler / multipe»5 45%
Greens formel»6 54%
Ordinära differentialekvationer»3 27%

Svårast?
11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vektorvärda funktion, kurvor»1 9%
Ytor»2 18%
Gränsvärden, kontinuitet»6 54%
Partiella derivator, tangent, tangentplan»2 18%
Kedjeregeln»3 27%
Gradient och riktningsderivata»1 9%
Lokala extrempunkter»1 9%
Optimering»3 27%
Funktionalmatriser / funktionaldeterminanter»2 18%
Dubbelintegraler / generaliserade dubbelintegraler / multipe»1 9%
Greens formel»1 9%
Ordinära differentialekvationer»4 36%

Mest relevant?
11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vektorvärda funktion, kurvor»1 9%
Ytor»0 0%
Gränsvärden, kontinuitet»1 9%
Partiella derivator, tangent, tangentplan»3 27%
Kedjeregeln»0 0%
Gradient och riktningsderivata»4 36%
Lokala extrempunkter»2 18%
Optimering»4 36%
Funktionalmatriser / funktionaldeterminanter»1 9%
Dubbelintegraler / generaliserade dubbelintegraler / multipe»3 27%
Greens formel»0 0%
Ordinära differentialekvationer»1 9%

Minst relevant?
11 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vektorvärda funktion, kurvor»0 0%
Ytor»0 0%
Gränsvärden, kontinuitet»3 27%
Partiella derivator, tangent, tangentplan»0 0%
Kedjeregeln»0 0%
Gradient och riktningsderivata»0 0%
Lokala extrempunkter»0 0%
Optimering»1 9%
Funktionalmatriser / funktionaldeterminanter»0 0%
Dubbelintegraler / generaliserade dubbelintegraler / multipe»0 0%
Greens formel»1 9%
Ordinära differentialekvationer»1 9%


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

11 svarande

0 0%
1 9%
4 36%
5 45%
1 9%

Genomsnitt: 3.54

- OH-papperna saknar tydliga rubriker och styckes indelningar, svårt att följa, speciellt i efterhand. Eftersom att föreläsningarna inte följer boken så är man bunden till att repetera utefter OH-papperna, och det kan underlättas med rubriker och innehållsförteckning.» (2)
- Helt okej men det hade uppskattats om tavlan hade kunnat utnyttjas mer för att lösa exempel under föreläsning. Det gick väldigt snabbt på OH:n» (3)
- okej» (3)
- Det är bra. och strukturerat men det vore jättebra om tavlan kunde användas lite mer till att räkna exempel. Föreläsningspdf:erna är bra. Men det vore bra med mer utmärkande struktur så att det blir lättare att hitta kärnfakta när man sitter och pluggar och behöver ha redan på någon metod eller liknade.» (4)
- Thomas hade bra OH-bilder.» (4)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

11 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»1 9%
90 - 100%»10 90%

Genomsnitt: 4.9

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Presenterat mer av innehållet på tavlan.»
- Engagerat klassen mer. Ställa frågor som visar att man hänger med.»
- Att inte uttrycka sig att elever ofta gör fel på saker. Bättre att säga "såhär gör man"»
- Mer exempel o skriva på tavlan, alltid svårt o ta in saker när man får allt på en OH-bild»
- OH-papperna saknar tydliga rubriker och styckes indelningar, svårt att följa, speciellt i efterhand. Eftersom att föreläsningarna inte följer boken så är man bunden till att repetera utefter OH-papperna, och det kan underlättas med rubriker och innehållsförteckning.»
- Tagit mer exempel, SOM RÄKNAS PÅ TAVLAN!!! mycket lättare att följa med då!»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Man fick svar på det man ville men ibland tog det en del tid...»
- Helt ok.»
- mkt bra»
- bra»
- För klen förklaring när man frågat om hjälp. Även om man frågar igen får man det inte helt förklarat så man förstår innan läraren skyndar iväg igen.»
- helt okej»

11. Hur många övningar var du på? (%)

11 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50 %»1 9%
50 - 75%»1 9%
75 - 90 %»4 36%
90 - 100%»5 45%

Genomsnitt: 4.18

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

8 svarande

Thomas Ericsson»4 50%
David Heintz»4 50%

Genomsnitt: 1.5

- De pendlade mellan salarna, vilket var bra!» (?)
- Man får för mycket information från David.» (Thomas Ericsson)
- dom var ju i samma klassrum!?» (Thomas Ericsson)
- Båda mycket duktiga på att förklara.» (David Heintz)
- David var mycket hjälpsam och förklarade tills man förstod!, Mycket bra!» (David Heintz)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- Optimeringen var riktigt kul eftersom det är den första gången man gjort något som man faktiskt kan ha konkret användning för - kanske till och med i vardagslivet!»
- Sista labben var lurig. Riktigt lurig, men samtidigt givande.»
- Sadelytan var lite väl svår i Laboration 1, med tanke på kunskaperna man hade då. Laborationerna var kanske lite för svårt överlag.»
- helt okej labbar! lagom kluriga»
- Inte så mycket att säga»

Laboration 1 - Matlab med kurvor och ytor
11 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»3 27%
Bra»6 54%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 2.9

Laboration 2 - System av ickelinjära ekvationer
11 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»2 18%
Bra»4 36%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.27

Laboration 3 - Optimering
11 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»2 18%
Bra»5 45%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.18


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Adams, Calculus, a complete course, 7th ed.

11 svarande

Dålig, bör inte användas igen»4 36%
Bra»5 45%
Mycket bra, bör användas igen»2 18%
Köpte ingen bok»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- Jag har aldrig gillat Adams. Tycker att föreläsningsanteckningarna var mer givande.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Det jag ogillar är framför allt att den är på engelska.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Ärligt talat helt värdelös» (Dålig, bör inte användas igen)
- Rörigt med olika skrivsätt i Calculus och föreläsningsanteckningar.» (Bra)
- Dåligt att inte kursen följer kursboken bara.» (Bra)

15. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

11 svarande

Ja»7 63%
Nej»4 36%

Genomsnitt: 1.36


Tid:

16. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.
7,5 hp = 20h/vecka

Matrisfråga

- Laborationerna tar väldigt mycket tid, för mycket.»
- svårt att säga egentligen....»

Litteraturen
10 svarande

0 - 10»7 70%
10 - 20»3 30%
20 - 30»0 0%
30 - 40»0 0%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 1.3

Räkna uppgifter
11 svarande

0 - 10»5 45%
10 - 20»4 36%
20 - 30»2 18%
30 - 40»0 0%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 1.72

Laborationerna
11 svarande

0 - 10»3 27%
10 - 20»4 36%
20 - 30»3 27%
30 - 40»1 9%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.18

Totalt exkl schemalagd tid
10 svarande

0 - 10»4 40%
10 - 20»2 20%
20 - 30»2 20%
30 - 40»2 20%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.2

17. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Räkna uppgifter lv1-3, Laborationerna lv4-6, Litteratur- och räknestudier lv7 och tentaveckan.»
- Förutom labbar så det mesta tre dagar innan tentan.»
- Jämn fördelning»
- Bra.»
- ganska jämnt pga labbarna, men mest i slutet»
- ganska jämt»
- relativt jämt men det trappar ju alltid upp mot slutet»

18. Kommentarer på tiden:

- Bra.»
- Mycket att gå igenom i kursen, så gick lite snabbt ibland. Skulle inte vara fel med lite mer tid, eftersom materialet är rätt svårt»


Pedagogiskt pris:

19. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

10 svarande

Ja»0 0%
Nej»4 40%
Vet ej»6 60%

Genomsnitt: 2.6

20. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

10 svarande

Ja»1 10%
Nej»7 70%
Vet ej»2 20%

Genomsnitt: 2.1

- David var duktig!» (Ja)


Tentan:

21. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

11 svarande

Inte alls»1 9%
Ganska bra»3 27%
Bra»5 45%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 2.72

- Mycket svårare än tidigare år...» (Ganska bra)
- Självklart avspeglas kursinnehållet, nu vet jag i och försig att Thomas kommer påstå något helt annat men svårighetsgraden på tentan vi gjorde jämfört med tidigare var svårare!, sen får han säga vad han vill!» (Ganska bra)
- den var bra, men den var svår!!!!!» (Bra)

22. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 18%
Bra»6 54%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3.09

- Bra med separata laborationspoäng. Finns det alternativ till salstenta i kursen?» (Ganska bra)
- Tycker absolut man ska ha duggor, då får man en jättebra anledning till att hänga med från början o tjäna poäng till tentan. » (Ganska bra)
- Men är van vid större poängspann. Om detta är positivt eller negativt är dock oklart.» (Bra)
- bra med tenta och lite labbar. dock kanske vi kunde haft en dugga » (Bra)
- tenta fungerar alltid» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

23. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Man borde förtydliga på fråga 16 om man ska räkna in föreläsningarna eller inte, o kanske ha en egen val för den isf.»
- ...............................»


Kursbetyg:

24. Vad tycker du om kursen som helhet?

11 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»5 45%
Bra»3 27%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 2.81

- Okej. Komplettera med exempelräkning på tavlan. Tentan var mycket värre än väntat.» (Ganska bra)
- Svår kurs» (Ganska bra)Kursutvärderingssystem från