ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Intro till Automation och Mekatronik, MPP085, 09/10, MPP085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-27 - 2009-11-10
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

24 svarande

Nej»2 8%
Delvis»9 37%
Ja»12 50%
Inte läst det»1 4%

Genomsnitt: 2.5

- vet inte» (?)
- Inte läst det så noga» (Delvis)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

25 svarande

Nej»1 4%
Delvis»4 16%
Ja»19 76%
Inte varit inne på den»1 4%

Genomsnitt: 2.8

- Pingpong fungerar bra med kursen tyvärr har det varit vissa problem men plattformen. I skrivande stund är vår uppg 2 fortfarande inte rättad. Status: Rättning pågår Maxpoäng: 1 Deadline: 14 sep 23.59» (Delvis)
- Mycket användbart med projektgrupper på pingpong där man kunde lägga upp dokument och diskutionsämnen.» (Ja)
- Jag tolkar Pingpong som kursens hemsida, och tyckte den var mycket mycket användbar för denna kursen!» (Ja)
- Bra att kunna skicka medd. och filer till gruppmedlemmar via PingPong.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Bertil Gustafsson engagerat sig i kursen?

24 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»11 45%
Bra»4 16%
Mycket bra»9 37%

Genomsnitt: 2.91

- Pingpong var faktiskt riktigt bra vid arbete i projektgrupper!» (?)
- Tycker att han skulle haft ett mer övergripande ansvar, var mycket som blev ganska flummigt och oklart.» (Ganska bra)
- Han har inte haft koll på vad de olika föreläsarna har lärt oss, utan bara litat på att de ska ha gjort det som han tänkt.. Vilket i flera fall har varit helt andra saker.» (Ganska bra)
- Roligt och bra med turneringen. » (Ganska bra)
- Han har varit väldigt inspirerande» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Otroligt dålig planering av labb/bygg-tider. Vår grupp kunde knappt gå på några SI-mattelektioner, medan andra kunde gå på så gott som alla, riktigt dåligt måste jag säga... Dessutom kunde instruktionerna varit mycket klarare angående robot-bygget. Antingen får dom berätta att det är otroligt lite tid och vi inte hinner sväva ut och bygga något avancerat, eller så får det finnas mer tid, som det blev nu att fler och fler byggpass lades till saboterade ju all planering då man hafsigt slängde ihop skiten och sen fick veta att man hade 4 timmar till på sig...»
- Mycket bra flexibilitet»
- Skötte sit jobb bra. Man fick reda på ev. ändringar i god tid»
- väldigt tråkigt att robotlabbarna krockade med sittningarna under nollningen»
- tråkigt med kvällstid»
- Dåligt organiserad planering av robotlabbar.»
- Det var bra, man hann planera och man visste alltid när man hade lab»
- Sättet att anmäla sig till labbarna på var väldigt luddigt och "förturs-principen" fungerade inte alls. Feedback på inlämnade arbeten tog alldeles för lång tid. Vi har fortfarande inte fått feedback på en inlämning som skedde för över en månad sedan!»
- Hörde att detta var första gången Z har fått bygga robotar, mycket lyckat, men det som kan förbättras är definitivt fler byggtider!»
- När tiden inte har räckt till har det ordnats fram mer, vilket är bra.»
- Synd för vissa som missade alla SI-pass pga labb.»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- nej»
- nej»
- nej»
- Har inte haft några kursen inom Chalmers innan. Dock flertal i gymnasiet såsom Cad, programmering, fysik, m.m»

6. Vilken del av kursen var

Matrisfråga

- Riktigt bra med CAD-lektioner och mycket bra genomgångar där (något att ta efter i mat-laben?). Mycket flummigt och oklart under flera föreläsningar.»
- föreläsningar var blandat relevanta.»
- Kanske lite mer om hur roboten funkar. T.ex vad ger sensorerna för signaler? vad gör alla komponenter på kretskortet? fick även uppfattningen om att många tyckte programmeringen var lite svår. »
- Inget var för svårt. Duggan var minst relevant och svårast!»

Lättast?
25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Föreläsningar»10 40%
Robotlabbar»9 36%
CAD»16 64%
Projektarbete»3 12%

Svårast?
25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Föreläsningar»4 16%
Robotlabbar»6 24%
CAD»2 8%
Projektarbete»13 52%

Mest relevant?
25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Föreläsningar»7 28%
Robotlabbar»10 40%
CAD»15 60%
Projektarbete»20 80%

Minst relevant?
25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Föreläsningar»12 48%
Robotlabbar»6 24%
CAD»0 0%
Projektarbete»1 4%


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

25 svarande

1 4%
7 28%
6 24%
9 36%
2 8%

Genomsnitt: 3.16

- Alldeles för många föreläsningar som saknar relevans för kursen.» (2)
- Föreläsningarna hängde inte ihop. Ofta hade rubriken på VAD vi skulle lära oss ingen koppling med vad som lärdes ut.» (2)
- Att det var så många olika föreläsningar gjorde att strukturen på kursen blev lite hattig» (3)
- Vissa var riktigt bra, andra usla... en mer jämn nivå eftersöks... såklart lyckades dom 2 man inte var på vara dom viktigaste/bästa.» (3)
- Volvo Active safety var en av de intressantare » (4)
- Föreläsn. om konstruktionsmetodik var bra. Volvo-föreläsn. var mkt intressant.» (4)
- Volvos var kanon» (4)
- Väldigt bra föreläsningar!! de kändes väldigt relevanta och de var väldigt intressanta» (5)
- Mycket intressanta!» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

25 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»3 12%
90 - 100%»22 88%

Genomsnitt: 4.88

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Mer struktur, mer konkret.»
- Mer relevanta föreläsningar med inte ett så abstrakt innehåll. Gärna mer liknande Coelings (Volvo) föreläsning.»
- Det är nog svårt att göra det bättre när man föreläser om sitt jobb för några som precis börjat på Z. »
- Kurs-ansvarig skulle haft mer koll på vad som egentligen lärdes ut»
- Inte gått riktigt lika mkt på djupet vad gäller kommunikation och etik, det var svårt att ta till sig.»
- Kunde funnits en röd tråd mellan dem. De upplevdes ganska osammanhängande»


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

10. Vad tyckte du om CAD?

25 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»15 60%
Mycket bra»10 40%

Genomsnitt: 3.4

- cad var bra genomgångar som gjorde det lätt att förstå.» (Bra)
- CAD var bra, men läraren var riktigt otrevlig. Kan inte tänka mig någon arbetsplats där det är ok ropa håll-käften till folk.» (Bra)
- Det var bra, det var svårt att hinna alla delar även om man visst hur man skulle göra.» (Bra)
- Det var roligt att få prova på CAD, hade nästan kunnat vara lite mer av det.» (Mycket bra)
- Lagom svårt, lagom mycket att göra och bra genomgångar!» (Mycket bra)
- lite oklart om redovisningen» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om projektinlämingar?

25 svarande

Dåliga»0 0%
Ganska bra»8 32%
Bra»14 56%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.8

- Dåligt med information om utformning och innehåll. Måste definitivt förbättras till nästa år.» (Ganska bra)
- PingPong fungerade inte riktigt tillfredsställande i samband med inlämningarna el. framför allt kompletteringar.» (Ganska bra)
- Mycket oklart vad man egentligen skulle lämna in ibland, och vafasen, 20 olika varianter på färdiga robotförslag? Det är väl lite dumt många eller?» (Ganska bra)
- Ofta bristfällig och oklar feedback på inlämningsuppgifter.» (Ganska bra)
- Aning diffust ibland» (Bra)
- Bra, men seg feedback.» (Bra)
- Dock så var det lite konstigt att man inte kunde ladda up en ny fil om man innan sluttid kommit på att något var fel med den uppladdade, men felet ligger nog i pingpong» (Bra)

12. Vad tyckte du om robotlabb?

25 svarande

Dålig»2 8%
Ganska bra»6 24%
Bra»9 36%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 2.92

- Lärarens engagemang var direkt undermåligt!» (Dålig)
- Första robotlabben med online-programmering: Mycket bra Andra robotlabben med offline-programering: Under all kritik, vi satt av 4 timmar utan att få något gjort. Läraren borde ha förberett bättre, ingenting fungerade och han verkade inte försöka få det att fungera bättre över huvud taget. Efter 4 timmar förstod han att ingenting fungerade och visade istället hur det skulle var... dåligt som skam.» (Ganska bra)
- mindre bra genomgångar och svårare att förstå.» (Ganska bra)
- Känns inte som om man lärde sig så jätte mycket.» (Ganska bra)
- Svårt...kommer inte ihåg så mycket eftersom man mer eller mindre bara följde uppgiftarna på pappret» (Bra)
- Perfekt att få pröva på i början!» (Mycket bra)
- Roligt att få göra något som man inte har gjort tidigare och att få lära sig hur det fungerar ute i industrin.» (Mycket bra)
- Lab1 var intressant. lab2 blev svår och lite krånglig om något gick fel.» (Mycket bra)


Tid:

13. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng? ( 7.5poäng = 20h/vecka )

Ange i timmar / vecka inklusive schemalagd tid.

25 svarande

0 - 10»2 8%
10 - 20»13 52%
20 - 30»8 32%
30 - 40»2 8%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Var en ganska lungt kurs, men det var bra då matten krävde en del tid.» (0 - 10)
- Mycket mer tid än vad som var tänkt har lagts ner på robotbygget.» (10 - 20)
- Lite tid i början och sedan mer och mer» (10 - 20)
- För vår grupp räckte den schemalagda tiden för projektarbete till för större delen av arbetet.» (20 - 30)

14. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Projekt1
2.Föreläsningar / Powerpoints2.5
3.CAD2.7
4.Robotlabbar3.6

- DUGGAN!» (?)

15. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Projekt - Man hade ingen aning om hur det skulle vara eller innehålla, vilket innebar att man fick göra om det flera gånger.»
- 25% till denna kurs.»
- All tid har delats mellan projektet och matten, övervägande åt matten.»
- LV1: 10% LV2: 10% LV3: 10% LV4: 30% LV5: 10% LV6: 10% LV7: 20%»
- ca. 2h utanför schemalagd tid per vecka»
- stegrande med väldigt mycket tid på slutet»
- den har varit jämt fördelad.»
- mycket mer tid spenderades på den senare delen under läsperioden, med projektet»
- Lite tid första veckorna, efter LV4 lite mer, och mycket LV6-8»
- Mest tid har gått åt projektarbetet. Mins till robotlabbarna, fanns ju inget o göra där förutom dom två tillfällerna man fick i PPU labbet.»
- Lite mer på slutet när det gällde att få ordning på roboten. Då vår grupp inte sköt fram arbetet blev det teoretiska jämnt fördelat.»
- Har inte lagt ner någon tid, förutom i projektarbetet. Och det var ca 4 timmar totalt.»

16. Kommentarer på tiden:

- Okej. Varken mer eller mindre.»
- Ganska dumt att rapporten ska lämnas in dagen efter mattetentan väl? I för sig bättre det än dagen före...»
- Bra, men tillgången till labbet hade kunnat varit bättre. Bättre verkstad (tidigare säkerhetsutbildning) hade också förenklat arbetet»
- Det var svårt att uppskatta hur mycket tid man kunde lägga på varje del eftersom vi inte har någon speciell inblick av hur det går till.»
- För lite byggtid till roboten.»
- Vi la ner väldigt mycket tid projektet för att få roboten klar. »
- Allderles för lite tid för robot byggandet.»
- Tiden var tillräcklig, dock så skulle man ha lite mer tid till att programmera roboten.»
- Lite mer tid för programmeringen hade varit bra, då detta i slutändan visade sig vara viktigt.»
- Det var få timmar till att bygga robotarna. Det hade varit bra med mer information om hur lite tid det faktiskt var.»


Pedagogiskt pris:

17. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

25 svarande

Ja»1 4%
Nej»11 44%
Vet ej»13 52%

Genomsnitt: 2.48


Duggan:

18. Vad anser du om duggan? Avspeglas kursinnehållet?

25 svarande

Inte alls»9 36%
Ganska bra»10 40%
Bra»3 12%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2

- Duggan speglade endast om man hadde pluggat på de pdf-filer som hade lags ut på hemsidan. Endast ett fåtal frågor om fårståelse om föreläsningarnas innehåll. Däremot massor som endast kan läras in genom ytlig inlärning! Helt ärligt kunde man tro att duggan var från 60-talet...» (Inte alls)
- Upplägget på duggan var helt fel, man kan inte fråga vad som stod på fjärde raden, i tredje bilden på sjunde föreläsningen. Det är inte en kunskapsfråga, det är ett test av det fotografiska minnet.» (Inte alls)
- Nej. Ta bort duggan eller ställ frågor som man ska visa att man kan enligt kursmålen, inte vad stod på den sidan i den powerpoint presentationen.» (Inte alls)
- Väldigt opedagogiskt upplägg av duggan, att plugga in exakt vad som står på en specifik powerpoint-bild tex, upplevs som meningslöst och irrelevant. Att löftet om munta istället för omdugga bröts helt plötsligt och lades långt efter kursen som omdugga i omtentaveckan och därmed kortade jullovet med en vecka kom helt oväntat. » (Inte alls)
- Duggan hade frågor av typen "Vad hade jag skrivit för tre punkter på den här powerpointen?" Riktigt dåligt mao.» (Inte alls)
- Missade du en föreläsning fanns det ingen chans att läsa in den, powerpointsen gav ju ingen information alls. Dessutom var duggan svårare än vad som hade antydits. Framför allt var det flera frågor som vi under föreläsningarna hade blivit lovade att de skulle komma. Självklart dök ingen av dessa upp på duggan. » (Ganska bra)
- Var lite svårt att veta vad man skulle plugga på. Tveksam om stress ingick i kursmålen. » (Ganska bra)
- mycket som inte kändes särskilt relevant och mestadels frågor av "citera-powerpoint" karaktär...» (Ganska bra)
- Det var mer detaljer på duggan än vad man hade räknat med.» (Ganska bra)
- Om man hade kunnat få fler betyg än 3a tror jag att fler hade tagit duggan seriöst.» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

19. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Utvärderingen var bra och innehöll relevanta frågor.»
- inget att anmärka»
- allt var bra»
- Kommer inte på mycket»
- det var ju flera föreläsare...vissa bättre än andra»
- Jag har skrivit upp mig på ASP-listan ,-)»
- första utvärderingen för mig, och jag tycker den verkar mycket bra!»


Kursbetyg:

20. Vad tycker du om kursen som helhet?

25 svarande

Dålig»1 4%
Ganska bra»8 32%
Bra»7 28%
Mycket bra»9 36%

Genomsnitt: 2.96

- Även om mycket med planering, framför allt gällande projektet och krockar med SI-matte var riktigt usel och duggan lite knepig så tycker jag det var en bra kurs. Bygga robot var otroligt kul och jag tycker verkligen intresset för mekatronik ökade markant under projektets gång!» (Bra)
- Trots hård kritik så har kursen varit bra.. men det finns utvecklingspotential.» (Bra)
- Projektarbetet var bra och många föreläsningar var intressanta. Dock kändes några föreläsningar irrelevanta och duggan var av ganska låg kvalitet.» (Bra)
- kul, lärorikt, intressant» (Mycket bra)
- Skitkul och intressant kurs! » (Mycket bra)
- Roligt att börja utbildningen med. Bra med grupparbete då man lärde känna folk i klassen. Robotbygget och konstruktionsmetodiken gav en bra bild vad man kan komma att syssla med som z-ingenjör.» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från