ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 HT - Matematisk statistik Z3, MVE090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-27 - 2009-11-23
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 15%
Ja»23 71%
Inte läst det»4 12%

Genomsnitt: 2.96

- Kurs PM är aldrig tillfredsställande per definition.» (Ja)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

32 svarande

Nej»1 3%
Delvis»6 18%
Ja»24 75%
Inte varit inne på den»1 3%

Genomsnitt: 2.78

- Den fanns inte uppe två veckor innan kursstart.» (Nej)
- När väl tentan var gjord kom ingen info upp. Tex lösningar och om det skulle komma upp någon inofficiell rättning tidigare.» (Delvis)
- Man kunde hitta all information här. Det var bra med de små anteckningarna som fanns ute från varje lektion» (Ja)
- bra med schema och beskrivningar av föreläsningar.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Tommy Norberg engagerat sig i kursen?

32 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»8 25%
Bra»17 53%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 2.87

- Underbart svengelskt uttal ,)» (Bra)
- Han var jättebra tyckte jag. Äntligen en eximinator som inte försöker kugga alla.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Det var bra flexibilitet på labbarna!»
- Väldigt bra, iaf rättning av labbar. Tommy svarade även alltid på mail SNABBT! Grymt bra »
- de fungerade bra»
- Det var bra att man fick göra labbarna när man vill då det inte fanns någon tidspress men ett deadlinedatum efter kursen kanske skulle ha varit bra.»
- Mycket bra med labbar som man kan skicka in lite när det passar. Underlättade otroligt mycket.»


Lärande:

5. Vad tyckte du om kursupplägget med en grundläggande del och en fördjupningsdel?

32 svarande

mycket bra»9 28%
ganska bra»18 56%
ganska dåligt»2 6%
mycket dåligt»1 3%
ingen åsikt»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Det var bra med först en grundläggande del och sen en fördjupning» (mycket bra)
- Man var tvungen att vara med på fördjupningsdelen för att kunna göra inlämning 2. Om tanken är att man ska klara sig med endast den grundläggande delen kan det vara lite dumt.» (ganska bra)
- Det märktes inte så mycket av att det var en fortsättnings- eller fördjupningsdel.» (ganska bra)
- Bra men när jag väl hade lärt mig det så fick jag ju ingen nytta av det på tentan...» (mycket dåligt)

6. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Nej»
- Nja, nej. Mätteknik med normalfördelning (möjligen)»
- ja mättekniksdelen i 3s, givet vis är det bra med en bra mattematisk grund»
- Mätteknik kanske, då man pratar om fel på mätvärden»
- Lite från alla mattekurser. Jag hade dock mycket gärna läst den här kursen innan hållfen och mättekniken.»
- nej»
- mattekurser, flervariabelmatematik»
- Flervariabelanalysen»
- ---»
- alla mattekurser»

7. Vilka delar av kursen var lätta?

33 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Sannolikhetsteori»21 63%
Stokastiska variabler»9 27%
Statistisk inferens»2 6%
inget»7 21%

- Även fast jag hade koll på större delen av kursens innehåll så är jag tämligen osäker på betydelsen av de mittersta alternativen.» (Sannolikhetsteori)

8. Vilka delar av kursen var svåra?

33 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Sannolikhetsteori»4 12%
Stokastiska variabler»9 27%
Statistisk inferens»21 63%
inget»3 9%

- Samma sak som sju. » ()

9. Vilka delar av kursen kändes relevanta?

33 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Sannolikhetsteori»25 75%
Stokastiska variabler»25 75%
Statistisk inferens»22 66%
inget»2 6%

- Samma sak som sju.» ()

10. Vilka delar av kursen kändes irrelevanta?

33 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Sannolikhetsteori»1 3%
Stokastiska variabler»1 3%
Statistisk inferens»2 6%
inget»24 72%

- Samma sak som sju.» ()
- Tommy misslyckades med att ge bra exempel på vad man kan använda detta till. Kortlekar och kaffemaskiner kommer jag aldrig räkna på. Det som var relevant kände vi redan till från mättekniken.» (Sannolikhetsteori, Stokastiska variabler, Statistisk inferens)


Föreläsningar:

11. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

32 svarande

1 3%
4 12%
13 40%
14 43%
0 0%

Genomsnitt: 3.25

- tycker allmänt att föreläsningar brukar vara för allmänna och luddigt utformade. Svårt att ta åt sig.» (2)
- Det var nog det sämsta med denna kursen, då föreläsaren inte lyckade hålla någon som helst röd tråd. Stora hopp mellan kapitlen så han lyckades snurra till det bra.» (2)
- lite mycket bevis» (3)
- Jag tycker Tommy kunde haft bättre planering genom att lägga ut på hemsidan vad som skulle gås igenom på nästa föreläsning så at tman kan förbereda sig inför föreläsning. Tyckte också att mycket bara var taget direkt ur boken.» (3)
- Ofta svårt att följa röd tråd i och mellan föreläsningar. » (3)
- mycket bevis, för lite exempel» (3)
- ibland svårt att se den röda tråden - plottrigt» (3)
- Litet långrandiga men det beror snarare på ämnet i sig.» (4)

12. Hur många föreläsningar var du på? (%)

32 svarande

0 - 25%»1 3%
25 - 50%»2 6%
50 - 75%»2 6%
75 - 90%»3 9%
90 - 100%»24 75%

Genomsnitt: 4.46

13. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Kändes lite ostruktuerat ibland Haft oh på tabellerna så han kunde visa hur han läste ut värden ur dem»
- Han gjorde ändå bra ifrån sig.»
- Ingen uppfattning»
- Se ovan !»
- Ingenting, det kändes genomtänkt och han hann med det som han skulle kändes det som.»
- Förberett sig bättre. Man fick känslan att det gick på gamla rutiner och viktiga pusselbitar i kursen glömdes bort.»
- Inte bara "läst ur boken".»
- Bättre introducera nya begrepp och försöka härleda olika kursmoment till varandra. »
- knyta samman de olika delarna bättre!»


Övningar:

14. Vad tyckte du om övningarna?

- Bra övningsledare»
- Bra, men övningsledaren kunde ha med sig oh bilder på tabellerna så hon kunde visa hur hon läste ut värden ibland Kunde även berätta mer om hur hon tänkte när hon löste uppgifter»
- Bra att ha en del räkneövningar och sedan få räkna själv.»
- Totalt värdelös övningsledarae. Kunde inte hon pratade om från början och var i princip aldrig förberedd och gjorde fel efter fel. KUNN DIN SAK FÖR FAN. »
- Om tanken var att man skulle ha tid till egenräkning var övningarna i längsta laget - oftast en dryg timma utan rast.»
- Sjukt bra men de hade världens sämsta övningsledare!!!»
- De var helt ok, men inte mer. Mer engagemang och förklaring hade vait bra.»
- En repeterande teorigenomgång hade varit önskvärd som inledning på övningen.»
- ganska bra, Anna hade dock svårt att förklara endel av det hon gick igenom då frågan vart det användes kom ut. Konkreta exempel kanske skulle vara bra.»
- Dåligta att övningsledaren aldrig tog någon paus. 90 minuter i sträck är för mycket.»
- Anna måste bli bättre på att hålla tiderna. Komma i tid och avsluta i tid.»
- ganska kassa, focus på fel saker»
- Övningarna var bra. Det var ett bra upplägg med att övningsledaren räknade övningsuppgifter på tavlan och sen fick man räkna själv.»
- Anna var kanske inte alltid helt påläst. Men gick däremot igenom uppgifterna noggrant, vilket är bra!»
- För mycket på en gång, materialet borde delas upp på något sätt.»
- gick inte på alla»
- helt ok.»

15. Hur många övningar var du på? (%)

32 svarande

0 - 25%»1 3%
25 - 50 %»1 3%
50 - 75%»3 9%
75 - 90 %»11 34%
90 - 100%»16 50%

Genomsnitt: 4.25

16. Vad tycker du om att övningarna var dubblerade?

32 svarande

bra»21 65%
dåligt»5 15%
ingen åsikt»6 18%

Genomsnitt: 1.53

- Bra» (bra)
- Det var bra och ledde till färre elever per tillfälle vilket gjorde det personligt och gav möjlighet till frågor i paus (som annars skulle vara igensatt av 1000 elever).» (bra)
- Väldigt bra för schemat blir mycket flexibelt.» (bra)
- Det var bra, eftersom man hade större frihet med sin planering och slapp missa någon av övningarna.» (bra)
- ökad valfrihet» (bra)
- Det kanske inte behövde vara en extra lektion. Det jag skulle vilja ha var en bättre sal där man sitter med nere vid läraren. Det är lättare att räkna själv i en sådan sal än i en hörsal.» (dåligt)
- eftersom det ändå var i stora salar kunde de bara haft en» (dåligt)
- Onödigt.» (dåligt)
- Onödigt med dubblerade övningar» (dåligt)

17. Vad tyckte du om att övningarna var i hörsalar?

30 svarande

bra»17 56%
dåligt»9 30%
ingen åsikt»4 13%

Genomsnitt: 1.56

- Jättebra då alla övningar inte passade mitt privata schema» (?)
- lättare att se något än i små salar där alla huvuden är ivägen.» (bra)
- Funkar faktiskt bra även om det tar emot att sitta kvar efteråt och räkna (andra halvan)» (bra)
- Alla får plats.» (bra)
- Det funkar, men om man skall ha egenräkning är det bättre att vara i vanliga övningssalar.» (dåligt)
- Svårt att få den kontakten som behövs. Kändes mer som en föreläsning än en räkneövning.» (dåligt)
- det brukar bli närmare kontakt med övningsledaren om man är i en mindre sal.» (dåligt)
- Det var inte lika lätt att kunna kommunicera med handledaren. » (dåligt)
- blir lite samma som föreläsning. man drar sig gärna lite för frågor.» (dåligt)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

18. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

- Bra»
- Bra uppgifter»
- Inte så mycket för dem.»
- Ganska så lätta.»
- Bra»
- har inte gjort ännu»
- De var ganska roliga.»
- Hann aldrig göra dem.»
- Bra»
-
- Bra.»
- Inlämningsuppgifterna var i överlag bra.»
- Mycket bra och relevanta!»
- Ganska bra upplägg»
- inte gjort dom»
- Bra, man lärde sig grymt mkt på dom»

19. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 1?

- Bra»
- Bra, relevant»
- Intressant ämne men svår.»
- Lite lurig man viste inte riktigt hur man skulle lösa det senare problemet.»
- Bra, kul att använda i praktiken.»
- En bra uppgift tycker jag. Speglade delar av kursen väldigt bra och man fick insikt i vilka kommandon som kan hjälpa till i Matlab.»
- Bra.»
- Den var i allmänhet bra.»
- Bra!»
- inte gjort»
- Bra»

20. Vad tyckte du om Inlämningsuppgift 2?

- Bra»
- Bra, bättre än förra årets»
- Bättre»
- Bra! kändes relevant och på en lagom nivå!»
- Bra, kanske lite mer support än vad man fick. Det var inte lätt att tolka resultaten då det var svårt att veta vad det var man labbade på.»
- Speglade kursinnehållet bra. Personligen gillar jag inte balkböjning så mycket, men det påverkar ju knappast själva uppgiften.»
- Bra.»
- Beskrivningen kunde ha varit lite tydligare, för den var lite i minsta laget.»
- Bra!»
- inte gjort»
- Bra»


Kurslitteratur:

21. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Introduction to Probability and Statistics

30 svarande

Dålig, bör inte användas igen»5 16%
Bra»17 56%
Mycket bra, bör användas igen»8 26%

Genomsnitt: 2.1

- Inte lysande men ok» (?)
- Inga lösningar till uppgifter...» (Dålig, bör inte användas igen)
- Avsaknad på facit/lösningar får mig att tycka boken är värdekass ur inlärningsperspektiv.» (Dålig, bör inte användas igen)
- jobbigt att ha litteratur på engelska och tenta på svenska.. » (Dålig, bör inte användas igen)
- Jävligt djup och svår att komma in i. » (Bra)
- Helt okej om det inte vore för att alla sidor ramlar ut.» (Bra)
- Lätt att förstå och hyfsat bra uppgifter. Knepigt att många bevis för satserna utelämnas.» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

22. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

30 svarande

0 - 10»5 16%
10 - 20»9 30%
20 - 30»11 36%
30 - 40»4 13%
> 40»1 3%

Genomsnitt: 2.56

- Hur kan timmar/vecka bli: "Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?"» (10 - 20)
- Pluggade egentligen för lite för att få in allting i skallen» (10 - 20)

23. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- 50/50»
- mindre i början och mycket i slutet»
- Ganska jämn. Vi hade inte så mycket att göra i den andra kursen så jag jobbade ganska mycket hela tiden.»
- Trots att jag låg hyfsat i fas blev det ändå mycket att göra sista veckan, då mycket ny teori kom sent och tentan var tidigt i tentaveckan.»
- 40/60»
- Alldeles för mycket på systemkonstruktionen!! Hann inte alls räkna lika mycket matte som jag velat!»
- Större delen av tiden har gått åt till Systemkonstruktionen.»
- lika mkt hela tiden, lite mer kring labinlämningarna eventuellt»

24. Kommentarer på tiden:

- Lite mycket att göra denna LP»
- finns ingen press i början och då faller sig arbetsinsatsen så naturligt. Duggan var bra för att få igång pluggandet.»
- Ganska rimlig»
- Det var en helt normal kurs i antalet timmar som jag la ner på den.»
- Det är för få timmar på dygnet!»


Pedagogiskt pris:

25. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

31 svarande

Ja»3 9%
Nej»22 70%
Vet ej»6 19%

Genomsnitt: 2.09

26. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

31 svarande

Ja»1 3%
Nej»25 80%
Vet ej»5 16%

Genomsnitt: 2.12

- Där fanns inte så mkt pedagogik.» (Nej)
- Men sluta hon kan ju ingenting om matematisk statistik» (Nej)


Tentan:

27. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

31 svarande

Inte alls»9 29%
Ganska bra»14 45%
Bra»6 19%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Kursen avspeglades dåligt på tentan, då nästan hela tentan var hämtad från senare delen av kursen.» (Inte alls)
- Förjävlig tenta. » (Inte alls)
- Jag ville ju ha mina nollhypoteser och alternativ hypotes osv. Inget av det kom ju!» (Inte alls)
- Tyvärr var många uppgifter oklara. Uppgift 1 var ju helt konstig, har aldrig sett något liknande över huvud taget trots stor ansträngning i kursen. Svårt att avgöra hur man ska lösa vissa uppgifter (4-7), pga bristande förtydling. Kändes som en hel del missades i tentan överlag. Saknades bevis, saknades stokastiska variabler mm.» (Inte alls)
- Både duggan och tidigare tentor har man blivit ombedd att räkna ut något, nu var det mycket krångligare och man förstod inte hur man skulle räkna. Tommy kunde förberett oss bättre på denna kluriga tentan. Gett oss fler sammanhang där de olika sakerna kan dyka upp.» (Inte alls)
- Orimlig hög nivå på tentan. Återspeglade inte vad Tommy har fokuserat på under föreläsningar.» (Inte alls)
- Vart tog sannolikhetsdelen vägen?» (Inte alls)
- Vissa delar var med men jag saknade sannolikhetsdelen. Sen tycker jag det var för många upgifter som byggde vidare på tidigare uppgifter, gör heldre en stor uppgift isf.» (Ganska bra)
- Det saknades uppgifter om bl a sannolikhesteori. Min uppfattning är att tentan var förhållandevis svår jämfört med tidigare tentor.» (Ganska bra)
- Kanske lite väl svår. Det vara annan formulering på frågorna så man visste inte om man gjorde rätt eller räknade på rätt saker då jag aldrig sett den formuleringen tidigare. Inte ens i boken fanns det uppgifter med den formuleringen så det var lite klurigt att veta om man var på rätt spår eller inte.» (Ganska bra)
- Fyra av uppgifterna var ganska nära länkade vilket gjorde det svårt att om man hade problem med något på det området. Kanske bätter att dela upp uppgifterna mer och ta något på varje område...» (Ganska bra)
- Jag upplevde att jag kunde de flesta delarna av kursinnehållet och kunde utföra alla beräkningar, men när jag satt med tentan var det svårt att lista ut vad som efterfrågades och vad man skulle svara egentligen.» (Ganska bra)
- Den var svårare än gamla tentor.» (Ganska bra)
- Det här med "bias" var inte alls något som gåtts igenom mycket.. Ändå så var det genomgående i mest hela tentan. Förstår inte hur/varför..» (Ganska bra)
- Kändes som om det var sjukt mkt av tentan på Statistisk inferens.» (Ganska bra)
- väldigt likriktad tenta, inte alls lika bra variation som tidigare år» (Ganska bra)
- Det var lite väl mycket hypotestest i tentan (i princip alla de "svårare" uppgifterna hade hypotestest med i sig)» (Bra)
- Detta gjordes jätte bra. Lyckas täcka kursen utan typtentor!» (Mycket bra)


Duggan

28. Vad anser du om duggan? Avspeglas kursinnehållet?

- Bra. Ja.»
- Bra dugga, lagom nivå»
- bra dugga»
- Duggan var mkt bra.»
- Ja, betydligt mycket bättre än tentan. »
- Ja»
- Ja faktiskt»
- Ja det so då hade gåtts igenom. Oxå riktigt bra problem som genererade förståelse.»
- Ja»
- Den var bra, kanske lite väl lätt med tanke på att man kunde få 3 poäng med sig. Men det var bra att man behövde klara en på varje del för att få alla poäng. »
- mycket bra»
- Ja.»
- Ja»
- Bra, Ja»
- För grundnivå, ja. »
- Mycket bra.»
- Ja!»
- Duggan avspeglade kursinnehållet bra.»
- Bra! Duggan återspeglade kursinnehållet väl!»
- Bra, ja.»
- Vet ej»
- vet inte»
- bra dugga»


Kursbetyg:

29. Vad tycker du om kursen som helhet?

32 svarande

Dålig»1 3%
Ganska bra»15 46%
Bra»12 37%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.59

- helt okej kurs med helt okej labbar» (?)
- Men övningarna var kassa!» (Ganska bra)
- Borde finnas rekommenderade uppgifter och lösningar till dem.» (Ganska bra)
- Intessant kurs.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

30. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- fråga nr 22 är mkt konstigt formulerat, vadå i förhållande till antal poäng?»
- SNZ...? Ha ha Men eftersom det inte får plats någon annanstans. Övningsledare Anna är hel kass. Utan sina anteckningar är hon ingenting. Vem som har skrivit dem åt henne har jag ingen aning om men hon kan skriva 2+2=5 och när vi ifrågarsätter det tar det henne bokstavligen 10 sekunders tänkande att komma fram till om det stämmer eller inte. Sammanfattning: På ytan ser det väldigt bra ut men skrapar du så finns inget under. Man kan ställa frågor men man får ALDRIG svar på det. Kanske därför hon får en att inte våga henne fråga något. »
- Finns en del dubbel frågor i formuläret.»
- Det kan kanske gå lite snabbare»


Kursutvärderingssystem från