ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadsekonomi och organisation h09, IBB152

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-27 - 2009-11-20
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten känna till byggprocessen, byggsektorns aktörer och kontraktsmässiga villkor i byggande samt hur dessa samverkar. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

56 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»13 23%
Ganska bra»33 60%
Mycket bra»5 9%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.7

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa grundläggande teorier/principer för hur organisationer fungerar. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

55 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»10 18%
Ganska bra»32 60%
Mycket bra»9 16%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.9

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda och förstå antaganden bakom företagsekonomiska begrepp och modeller. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

55 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»10 18%
Ganska bra»28 52%
Mycket bra»13 24%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.98

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna göra kalkyler för ekonomisk analys av beslutskonsekvenser på kort och på lång sikt. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

55 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»8 14%
Ganska bra»34 61%
Mycket bra»10 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.92

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten känna till grundläggande metoder relaterat till inköp, logistik och styrning i byggproduktion Hur har detta lärandemål uppfyllts?

54 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»14 25%
Ganska bra»33 61%
Mycket bra»3 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.64

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda projektadministrativa verktyg och metoder för att planera och följa upp projekt. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»15 29%
Ganska bra»28 54%
Mycket bra»5 9%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.68

7. Lärandemål 7

Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa IT-baserade hjälpmedel för att upprätta kalkyler och beslutsunderlag. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

55 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Ganska dåligt»13 24%
Ganska bra»28 52%
Mycket bra»8 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.75

8. Lärandemål 8

Efter avslutad kurs ska studenten ha erhållit färdigheter inom området språk och kommunikation. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

54 svarande

Mycket dåligt»12 24%
Ganska dåligt»14 28%
Ganska bra»21 42%
Mycket bra»2 4%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.26

9. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 11%
Målen är svåra att förstå»6 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 25%

Genomsnitt: 2.92

10. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 7%
Ja, målen verkar rimliga»47 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 1.96

11. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»33 66%
Ja, i hög grad»15 30%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.32


Undervisning och kursadministration

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»20 36%
Ganska liten»23 41%
Ganska stor»11 20%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.87

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»9 16%
Ganska stor»27 49%
Mycket stor»18 32%

Genomsnitt: 3.12

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

55 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»6 10%
Ganska bra»35 63%
Mycket bra»11 20%

Genomsnitt: 2.98

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»24 43%
Hög»23 41%
För hög»7 12%

Genomsnitt: 3.65


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»8 14%
Ganska dåliga»8 14%
Ganska bra»25 45%
Mycket bra»4 7%
Har ej sökt hjälp»10 18%

Genomsnitt: 3

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

55 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»13 23%
Mycket bra»36 65%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.63

18. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 18%
Hög»29 52%
För hög»16 29%

Genomsnitt: 4.1


Önskade åtgärder

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De roliga föreläsningarna med "andra" föreläsare»
- Tillämpningsövningarna»
- Gästföreläsningarna, speciellt den om logistik och inköp var bra och den föreläsaren var jääteduktig. Han och den andra killen som var övningsledare på datorövningarna var också väldigt bra. Där fick man all hjälp man behövde!»
- Bra att TÖ sammanvägs med tentapoängen!»
- Gästföreläsarna var det bästa under hela kursen. De ska bevaras. Samt övningsledarna vid datorövningarna.»
- TÖ2-4 var jättebra och lärorika. Det var bra att övningstillfällena inte var obligatoriska att gå på, utan man fick planera sin tid själv. »
- Datorövningarna.»
- gäst förläsare»
- Gästföreläsningarna»
- Gästföreläsningarna»
- Gästföreläsarna var bra och intressanta att lyssna på. Tillämpningsövningarna var bra att göra. »
- Datorövningarna var bra, man lärde sig mkt där tycker jag.»
- kursmålen var ganska bra men kunde varit lite tydligare»
- Datorövningar»
- Tillämpningsövning 2, 3 och 4»
- TÖ uppgifterna. Bra sätt att behandla läromålen»
- Indelningen av läromålen som vi fick mindre än en vecka innan tentan bör bevaras men givetvis delas ut första dagen i lv1.»
- Gästföreläsare»
- Bra med TÖ-övningar. Men se nedan. Bra att man fick träna och få konkreta uppgifter, hade kanske gett ännu mer om man fick jobba färre i grupp, samt fått tillbaka uppgifterna innan man började med nästa, så man hade haft möjlighet att ändra sig till nästa gång. Bra med olika föreläsrare, både unga och gammla. Folk i och utanför branschen.»
- Tö-uppgifterna 2,3 och 4 var aldeles lagom stora och lärorika»
- samma kurslitteratur»
- TÖ uppgifterna 2-4»
- gästföreläsare. tö-övningarna var bra.»
- Gästföreläsningarna och inlämningsuppgifterna»
- Jan Bröschner och Mikael Frödells gästföreläsningar var riktigt bra!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jan Bröchner och Mikael Fridell» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vet inte riktigt... Kursboken är ju ett måste med det upplägg som är nu. Dock är inte boken någon höjdare. "Min" handledare på tillämpningsövningarna, Mikael Fördell, var däremot riktigt bra. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- TÖ1 var ganska omfattande. Tydligare information om hur viktigt det är att nyttja biblioteks-seminariernas undervisning att söka källor, och punktera lite mer att sök nu fram ett par källor, utifrån dem skriv en uppsats. Annars blev det som i vårt fall att man sökte fram och kastade bort information. Innan biblioteksseminariet skulle man få upprätta en disposition om vad som skulle tänkas innehålla i rapporten. Dispositionen får då verka som underlag till sökningarna.»
- De som gav mig minsta under hela kursen var de första föreläsningarna. De var svår förstådda och det hade hjälpt mycket om det var med pedagogiska. »
- TÖ1 var oklar och man fick alldeles för lite tid på sig. Det var svårt att sätta sig in i ämnet på så kort tid och samtidigt få ut en intressant och bra rapport. Det hade verkligen hjälpt att få lite mer riktlinjer där, eller mer tid på sig. Övriga övningar var jättebra, MEN det hade varit bra att få tillbaka TÖ2 innan TÖ3 skulle in, etc, så man hade kunnat se vad man behövde tänka på och vad som krävs för full pott, så man inte får poängavdrag för samma misstag på alla övningar, tex om det var avdrag för att det var otydligt redovisat i excel eller liknande. »
- Tydligare kursmål och tydligare förklaring på föreläsningar då massiva powerpointslides kan vara svårare att ta till sig.»
- TÖ1 tar för mycket tid i förhållande till vad man lär sig på den. Den tog så mycket tid i början av kursen så att man kom efter i läsandet och räknandet. Det kändes som att man lärde sig mycket mer på de andra tillämpningsövningarna trots att de tog en bråkdel av tiden.»
- Ha mer av hur en entreprenad fungerar, t.ex, vad händer om man överskrider budget/anbudssumma i olika entreprenadformer. Annu mer inrikting mot byggbranchen. Mer klarhet i vad som ska göra när, och föreläsningar relaterat till TÖ bör komma innan övningen.»
- Bättre info om tö1»
- Jag skulle vilja ha feedback på alla tillämpningövningar inte bara på första. Det är svårt att lära sig något om man får låga poäng men inte får veta vad man gjort fel. »
- föreläsare.»
- Feedback på inlämningsuppgifterna. Inte någon av studenterna har en aning vad dom hade gjort för fel på inlämningarna och gjorde säkerligen samma fel på tentan som på inlämningarna. Dåligt»
- Väldigt svår tenta trots att vi gjort flera inlämningar + redovisning.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Räkneuppgifterna på tentan var mycket svårare än vad man väntade beroende på att lärare gav signaler att de skulle vara av enklare karaktär samt att uppgifterna i övningsboken var enklare. Jag tycker att tentan var för svår för att man skulle kunna visa att man uppnått målen. Dessutom var en del frågor luddigt formulerade och var svårtolkade. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- har typ läst in hela kursen från boken. PAhäftet var väldigt tungt att läsa även om det var bra, skulle kanske vara bra med en redigering. Överhuvudtaget känns det som att hela kursen har varit ostrukturerad, luddigt upplägg och konstigt formulerade uppgifter. Detta gäller även tentan där en uppgift var så konstigt formulerad att man inte visste vad man skulle göra. Under redovisningen av TÖ1 kändes det deesutom som att läraren försökte "sätta dit" grupperna efter att de redovisat genom att ställa frågor som hon inte själv hade nåt svar på och sa saker typ "Det här är helt fel". Inte på något sätt konstruktivt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det behövs sammarbete om ni ska ha kvar språkdelen. Det är löjligt att man ska få minuspoäng på arbetet när man gjort precis som språkläraren sagt bara för att ämnesläraren tycker helt tvärt om. Ni måste komma överens om hur ni vill ha det. Den ena läraren kan inte lära ut en sak som ämnesläraren sedan vid rättning förkastar totalt. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

21. Övriga kommentarer

- Lite väl grundlig, saknar bevis för nusummefaktorn, och annuitetsfaktorn.»
- Det känns väldigt oklart hur informationskompetens delen kommer in i kursen. Om man ska ha den är det väl bätte att lägga den redan i ettan när man har lite av samma sak. Det här kändes mest som en upprepning av det vi gjorde förra året.»
- väl kluriga. Sist vill jag säga att de övningsuppgifter som vi har fått var bra utan dem hade det var svårt att veta vad kurrsen innebar. Sen ska det tillsäggas att målen kom lite väl sent, en och en halv vecka innan tenta. Sen fanns det mål som inte har tagits upp bland föreläsningarna. Jag syftar på målet om att veta hur byggmarknaden ser ut och hur den fungerar. om Vi inte hade läst sådan i tidigare kurser hade vi inte kunnat uppfylla detta mål. »
- Rolig kurs!»
- Gruppindelningarna ger ett jätte ansvar till teknologerna att dra varandra i öronen och/eller bråka och utesluta varandra vid inlämningarna. Det är väl inte det jag ser som mest givande, jag lägger helldre den engerin på att lära mig saker inom kursen, och itne lära mig att det finns ointresserade studenter i klassen som gärna skriver sitt namn på arbeten utan att ha bidragit med något överhuvudtaget. TÖ2-4 var utformade för att göras av två teknologer. då undrar jag varför man ska lämna in dom fem o fem. svårt att jobba fem personer vid en dator och uppgifterna gick inte att dela upp mellan oss.... konstigt system. jag undrar också hur man går tillväga om man satsar på olika betyg i gruppen... »
- intressant kurs, men den känns som två kurser, en teorikurs och en räknekurs. För mycket att göra, högt tempo. Boken var jättebra!»
- Själva examinationen var onödigt omfattande. tiden räckte inte till, speciellt när vissa frågor var oklart formelerade.»
- För många och för stora inlämningsuppgifter. Dessa var även svåra att tolka då man inte visste vad som behövdes för att uppnå full poäng. Otydliga frågor ibland. Tentan motsvarade inte svårighetsgraden under föreläsningarna o dyl (dvs tentan var svårare än hur kursen uppfattas under föreläsningarna), även tentafrågorna kunde tolkas på flera olika sätt och därför blev den svårare än vad den egentligen var.»
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ofta kändes föreläsningarna endast som långa timmar där lärarens minneslappar betades av innantill. Tyckte i övrigt att detta var en mycket intressant kurs.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från