ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Vektorfält och klassisk fysik, FFM232/FFM233

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-03 - 2009-12-04
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

55 svarande

1 (inte alls)»6 10%
18 32%
20 36%
8 14%
5 (över förväntan)»3 5%

Genomsnitt: 2.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt jobbiga genomgångar. Luddig ingång till deltafunktionerna och greensgrejerna. Måste kunna göras mer pedagogiskt. Bästa föreläsningen var en av repetitionsföreläsningarna när han för en gångs skull förklarade något med lite touch av pedagogik. Man har ganska höga förväntningar av ett relativt känt namn som Cedervall men han motsvarade inte förväntningarna direkt, även efter man hade sänkt dom. Förutsatte att man kunde alldeles för mycket, bara för att saker är självklara för Cedervall behöver det inte vara självklart för oss.» (?)
- förväntningarna var höga särskild för Matrin skulle hålla i kursen, tyvärr blev det en stor besvikelse. Dålig planering, man visste till em sista vecjorna inte vad om egentligen ingick i kursen, väldigt dåliga föreläsningar, inga övnigar på rätt nivå. inga lösningar till uppgifterna...» (1 (inte alls))
- Föreläsningarna var väldigt viftande, fick ingen färdighet i problemlösning.» (1 (inte alls))
- Väldigt svårt att hänga med» (1 (inte alls))
- Det är bra att kursen reformerades och tar in element som är viktiga för kursen, såsom tillämpningar och fysikalisk tolkning av vektoranalys. Ribban sattes dock lite för högt och föreläsningarna var inte pedagogiskt strukturerade.» (2)
- Jag är besviken på föreläsningsmetoden. Kände faktiskt inte att kursen direkt gav mig någonting.» (2)
- Det har varit dåligt med räkneexempel samt räkneledare som inte har kunnat det som ingår i kursen vilket har gjort kursen tyngre än väntat. Att utöka en kurs med så mycket material som har valts är orimligt för en kurs på bara 4.5 HP. Att ens blanda in Navier-Stokes och det sista i kursen är inte alls uppskattat.» (2)
- Tyckte att kursen var svår att hänga med i.» (2)
- Jag tyckte att flervariabeln var väldigt rolig och trodde väl som många andra att detta skulle vara flervariabel 2 och därmed inga problem. Tyckte inte kursen var dålig, men mina förväntningar uppfyllde den inte i alla fall.» (2)
- Det var mycket svårt att få en uppfattning om kursen. Kursen skiljde sig mycket från tidigare kurser, insågs när man jämförde med tidigare föreläsningsanteckningar. Trots detta så var kursmålen otydliga och det kändes som att det kom nya saker efterhand. » (2)
- Innehållet var intressant men kursen förstördes av tentaångest och svårigheten att plugga in vissa saker.» (2)
- Det var lite oklart vad den verkligen skulle innehålla... och vad den innehöll.» (3)
- Hade inte så mycket förväntningar, den var betydligt svårare än vad jag trodde, mest pga. av ryktena att det var en lätt kurs.» (3)
- Jag hade hört mycket om kursen: "Den verkar lätt men tentorna är svåra", "Martin Cederwall har orealistiska krav eftersom han klarade teknisk fysik-linjen på 2.5 år och tycker alla ska känna att allt är lika självklart som han gjorde", "Det är bara flervariabelanalys men lite praktiska tillämpningar och 1hp värt av fysik". Med andra ord viste jag inte om jag skulle vara lugn eller livrädd. I slutändan fann jag kursen nyttig och att den gav en bättre förståelse av flervariabelanalysen. Martin var också mindre skrämmande än vad jag trodde.» (3)
- Den blev för mäktig att hinna med» (3)
- Spännande och byggde tydligt på tidigare kurser och kunskaper. Dock viss förvirring om vad vi skulle lära oss och var i materialet det fanns.» (3)
- Stärkte förståelse av flervariabel och differentialekvationer» (4)
- Det lät lite tråkigt, men visade sig vara riktigt bra!» (5 (över förväntan))
- Mycket intressant kurs, dock väl mycket jobb i förhållande till den mängd poäng som kursen gav» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

55 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
4 7%
10 19%
20 38%
5 (mycket relevant)»17 32%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.92

- Gillar kurser där man får använda tidigare kunskaper, från flervariablen till exempel. Men det luddiga drar ner betyget ändå.» (?)
- Mer fysik än väntat, tyvärr.» (2)
- det känns som en bra förberedelse för senare kurser, men i sig känns inte kursen jätteviktig» (2)
- jag tror att det är en användbar kurs för fortsatta studir i tex. elfält, men det är svårt att bedömma innan man läst vidare kurser» (4)
- Bra förberedande för påföljande kurser. Viktiga fundamentala begrepp.» (4)
- Fält är ju väldigt centrala begrepp inom fysiken, detta känns som en väldigt nödvändig kurs.» (4)
- Känner att jag har nytta i den i elfälten» (5 (mycket relevant))
- Förstod aldrig riktigt vad kursen skulle förbereda oss för eller vad de viktiga delarna var.» (Vet ej)

3. Vad tyckte du om fördelningen mellan fysik och matematik i kursen?

55 svarande

1 (inte bra)»0 0%
9 16%
19 34%
13 23%
5 (bra)»14 25%

Genomsnitt: 3.58

- Bra.» (?)
- var svårt att hänga med i fysiken» (2)
- Det var mycket matematik och lite för lite fysik, men det kanske måsta vara så för att man ska förstå allt. Jag saknade konkreta exempel, de exempel som fanns verkade ofta mycket matematiska» (2)
- skulle vara en fysik kurs, för detta var det för mycket vickt på matematiska uträckningar och inte som förväntat på förståelse av den fysikaliska bakgrunden» (3)
- Svårt att säga eftersom jag inte direkt känner att jag har lärt mig någonting under kursens gång.» (3)
- för mycket fysik» (3)
- Bra att det är stor betoning på förståelse» (4)
- Den var bra balanserad. Man märkte tydligt fler konkreta exempel på olika fält som kan uppträda i naturen och inte så det bara är vektorer och rum. Det kändes bra att det var en kurs där man verkligen såg nyttan av det som man nuddat lite på tidigare (fält i flervariabeln).» (4)
- Bra, mycket matematik eftersom det var mycket tillämpningar som krävde beräkningar. » (4)
- Kursen var bra på att gå igenom matematisk teori och fysikaliska tillämpningar för en god fördelning.» (5 (bra))
- Lysande upplägg. Hade varit intressant att få se lite mer angående distributioner men det är kanske för långt utanför kursramen att definiera gå för långt in på det. Det känns bara som ett stort hopp att ha fått använda gauss och stokes på differentierbara funktioner och så plötsligt få göra det på exempelvis diskontinuerliga och singulära funktioner utan mer än en fysikalisk motivation. » (5 (bra))

4. Hur ser du på överlappet mellan flervariabelanalysen och denna kurs?

- Kanske borde ha haft 1 lite grundligare repetitionsföreläsning, speciellt med tanke på att vi hade så mycket tid över i slutet.»
- Lite dåligt efersom vi förväntades komma ihåg allt och samtidigt kunna tolka det på nya sätt. Hade gärna haft lite mer repetition eller förklaring av notation etc i början.»
- Känndes som att det inte överlappade mycket alls. Hade hört att det skulle överlappa så att det kunde vara ganska lätt om man kunde flervariabel, med det stämde inte alls. »
- ja»
- Matematiskt var det ett naturligt steg. Däremot var den fysikaliska tolkningen något svår då man förväntades kunna allt klockrent bara man hört det nämnas.»
- int alls»
- Jag tycker det är bra. Jag behövde repetitionen.»
- Jag tycker dom har ganska lite med varandra att göra. Det är inte flervariabel momenten som är svåra»
- Det var lagom. Mycket nytt, och samtidigt repetition.»
- Hade gärna sett mer uträknade exempel för att lättare ta till sig teorin, kunde ha förklarat termer som "rotationsfritt" bättre. »
- Bra.»
- Tillämpningsexempel är bra.»
- Det är definitivt ingen upprepning av flervariabeln, vilket rä bra. Däremot har nog många glömt en del flervariabel över sommaren vilket gör att det kan avar svårt att hänga med. Man kanske man ta integralsatserna snabbt i början?»
- För stort steg, typexempel behövs för att vägledas i hur man ska räkna.»
- Överlappningen mellan kurserna tycker jag har skötts bra.»
- Det var inte så stort.»
- Innan tentan så kändes det ganska bra, lite mer repetition hade nog varit bra dock.»
- Stort steg upp till den här kursen. Flervariabeln gav inte mig den vana av att lösa knepiga integraler som kursen krävde.»
- Det var väldigt bra»
- det var okej»
- Ingen kommentar - har inte läst flervariabelanalys.»
- Det kändes helt ok, de flesta Fl.varkunskaperna "sitter" vid det här laget»
- Bra med viss repetition, det har ända gått ett halvår imellan.»
- bättre att lägga all matte i flervariabelanalysen»
- Det var ett ganska stort steg tyckte jag, det kändes inte som att man hade alla definitionerna glasklara och exakt vad allt betydde dom första föreläsningarna. Indexnotationen gjorde att det kändes som att det var många bollar i luften samtidigt (ett nytt begrepp + flervariabeln hade man för 6 månader sen så det var inte allt man kom ihåg).»
- Det var väl okej.»
- denna är bra som repetition»
- Man kunde gott börja på en stadigare grund och sedan avancera. Då hade det varit lättare att få en förståelse för hur saker hänger ihop (vilket väl är ett fokus i kursen?)»
- Bra. Det är inte bra att fortsätta helt utan att repetera heller.»
- Bra»
- Det var en god repetition i början av kursen och eftersom att det inte direkt var någon bevistung kurs så var det alldeles tillräkligt. »
- Lagom, man måste ha lite repetition i början, vilket man hade.»
- Det var bland det bästa med kursen att det så tydligt byggde på många tidigare kurser.»
- Helt ok, har man läst en kurs ska man kunna den, ska inte repetera något extra. Cederwall gjorde detta bra!»
- det fungerade mycket bra. dock var det en del "finurliga" omskrivningar som man förväntades kunna som kanske borde ha förklarats mer ingående.»
- Väldigt brant.»
- Bra med nytt material.»
- Var bra, kortare repetition av de mest väsentliga sen sågs de som kunskaper man ahde vilket är rimligt»
- var inte så mycket överlapp, bara lite i början»

5. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

55 svarande

1 (inte alls)»10 18%
12 21%
20 36%
8 14%
5 (Mycket bra avvägt)»5 9%

Genomsnitt: 2.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lättare tenta än övningstentan, TVEKSAMT. Jag kände mig rätt bra förberedd till tentan, men när det kommer uppgifter som man inte har den blekaste om hur man skall börja så är ju något fel. Inte en uppgift från PLK, knappt från Mathews. Jävla hittepå uppgifter med andra ord. » (?)
- en fråga hade inte ens martin gått igenom på tavlan utan den var i hans föreläsningsanteckningar på internet som jag inte hade läst. och schrödingerekvationen? jag har aldrig tidigare inte börjat svara på en tentauppgift innan den här tentan.» (1 (inte alls))
- Det kändes inte som att uppgifterna på tentan speglade de rekommenderade uppgifterna alls. (Förutom uppgift 3 möjligtvis). Hade man räknat åtminstone någon liknande uppgift så hade man klarat tentan betydligt bättre. Själva svårighetsgraden var väl avvägd men det hjälper ju inte när man inte ens sett ett liknande exempel på föreläsningarna och ännu mindre räknat något. (Jag hade gjort i princip alla rekommenderade uppgifter.)» (1 (inte alls))
- Kursen innehöll som sagt inte så mycket problemlösning, svårt att göra en tenta då...» (1 (inte alls))
- Jag och många med mig visste inte innan övningstentan kom, att det var detta som var fokus i kursen. » (1 (inte alls))
- Den motsvarade väl någorlunda föreläsningarna men inte kurslitteraturen. Jag hade räknat alla rekommenderade uppg i PLK och Matthews och det hjälpte i stort sett bara på fråga 3! Typen av uppgifter i PLK jämfört med tentan var som dag och natt...» (1 (inte alls))
- Föreläsningarna hade väldigt lite med både uppgifterna som skulle räknas och examinationen.» (1 (inte alls))
- Jag tycker att man lärt sig mycket som man inte fick chans att visa på tentan, (det är BETYDLIGT svårare att själv STÄLLA UPP ekvationerna och sedan lösa en problemtyp man aldrig stött på tidigare i kursen tex uppg 4 och 6 på tentan. Jämför tex med uppg 6 på demotentan. Uppgift 4 och 6 var en svårighetsgrad högre än vad jag tycker att man fick veta om att man skulle klara av. (Jämför med rep. förel. där man tex skulle klara av punkt och olika fördelningar i klot eller på sfärer.» (2)
- Jag tycker att tentan var lite elak och väl svår» (2)
- Ribban sattes för högt då vi inte har så ingående kunskaper i fysiken som det verkade förväntas.» (2)
- det är svårt att säga ty föreläsningar och informationen var så dåliga att man inte visste vad man skulle plugga på och vad man skulle förvänta sif g» (2)
- Känns som att de första veckorna inte var så väl respresenterade. » (2)
- Vissa uppgifter kändes lite konstiga att ha med på tentan som man inte alls kände igen.» (2)
- Tentan motsvarade föreläsningsinnehållet väl, men dock fanns det inga övningsuppgifter av samma karaktär som vissa tentatal. Kompleterande material (ett kompendium exempelvis) med fler frågor i stil med fråga 2 på tentan skulle vara jättebra. Det känns som om examinationsmålen var annorlunda från tidigare år, vilket inte speglades i kurslitteraturen.» (2)
- Borde varit mer rena integraluppgifter.» (2)
- Väldigt svårt att veta vad man skulle kunna.» (2)
- övningsuppgifter fokuserade mer på matematiskt jobbiga integraler än tentan gjorde» (3)
- Vet ej, du jag inte kunde kursen.» (3)
- Frågorna tycker jag var väl fördelade sett till innehållet.» (3)
- Måste erkänna att jag inte förstod hälften av uppgifterna på tentan.» (3)
- Det var bra att Martin skrev en exempel-tenta eftersom det var hans första år som examinator i den här kursen» (3)
- det var inte riktigt som uppgifterna i Vector Calculus & PLK, men det var rätt blandat från de olika delarna från föreläsningarna ändå» (3)
- Har ej tagit tentamen.» (3)
- hängde inte med så pass bra att jag att jag ansåg jag hade någon chans på tentan, ägnade dagen åt komplexplugg istället» (3)
- för lite med att räkna fält i förhållande på vad övningarna fokuserat på» (3)
- Bra överlag. Viss övervikt på linjeladdningar.» (4)
- Tentan var väldigt svårt, men det var en bra tenta. Innehöll i princip allt som vi gått igenom.» (5 (Mycket bra avvägt))

6. Var kursens innehåll/omfattning klar för dig innan tentan?

53 svarande

Ja»25 47%
Nej»28 52%

Genomsnitt: 1.52

- Dagen innan tentan va vi hos Per, eller om det var Sten, som förklarade greensfunktionen väldigt bra och lite annat. Men inget motsvarande hittade jag. Visserligen, har jag fått höra efteråt, skulle man använda detta på tentan, men detta hade jag inte insett, så det ska väl jag kanske ta på mig. Trots det, grymt dålig tenta. Lär va hög failrate på den, kanske var detta Cedervallsmål, han vill kanske bibehålla sitt rykte som en kunnig man, och därmed ger jobbiga tentor som motsvarar sånt han tycker är självklart.» (?)
- Tack vare punktlistan Martin hade skrivit.» (Ja)
- Ja man hade fått en lapp som man kunde kolla men jag hade inte så bra koll på vad de sakerna var alltid» (Ja)
- Bra att det fanns utlagt vad man skulle kunna, synd bara att inte tentan reflekterade de rekommenderade talen bättre.» (Ja)
- Det kändes fruktansvärt rörigt ett tag men lättade en aning då man fick ut papperet vad kursen handlade om.» (Ja)
- skulle vilja ha fler tentaövningsuppgifter» (Ja)
- lite oklart hur mycket man skulle kunna på djupet» (Ja)
- Ja, vid tentan, men det var inte klart under hela kursens gång riktigt.» (Ja)
- Samma svar som första frågan» (Nej)
- Visst fanns det en lista, fast det kändes inte som att man hade kunnat säga den själv då kursen var v"ldigt rörig. » (Nej)
- Egentligen ja, men det var ganska nära inpå tentan man förstod hur det var.» (Nej)
- Övningstentan så, men den var ju mest avskräckande» (Nej)
- Lite osäker, men det är väl förklarligt då det är en ny föreläsare.» (Nej)
- jag hade ingen bra koll» (Nej)
- Verkligen inte. Det kändes som att kursmålen och övningstentan som lades upp i slutet av kursen med fördel hade kunnat presenteras tidigare! Varken kursbok eller PLK fokuserar på samma saker som gicks igenom å föreläsningarna. Föreläsningsanteckningarna var något ostrukturerade för att vara det enda hjälpliga läromedlet. Fokus i PLK var inte kontinuitetsekvationer, greensfunktioner, deltafunktioner och vågekvationer/diffekvationer utan svårigheterna där var snarare integraler och geometrier som tränades oss dåligt inför problemlösningen på tentan.» (Nej)
- Kursen tar betydligt mer jobb än 4,5hp.» (Nej)
- Man visste inte helt klart hur/vad man skulle plugga» (Nej)
- Kursens innehåll kunde uppfattas som ganska rörigt och det var svårt att veta var den egentliga vikten i kursen låg.» (Nej)
- lite flummigt formulerat, fanns ingen röd-tråd detta upplevdes under hela kursen» (Nej)

7. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

55 svarande

<25%»3 5%
25-50%»4 7%
50-75%»5 9%
>75%»43 78%

Genomsnitt: 3.6

- Hade lika gärna kunnat skippa alla, gav nte mig så mycket.» (?)
- Jag slutade gå då det gav mer att sitta och plugga under tiden och efteråt läsa föreläsningsanteckningarna.» (<25%)
- Cederwall må vara smart, men så opedagogisk han var på föreläsningarna är svårt att föreställa sig.» (<25%)
- gav mer att läsa Martins föreläsningsanteckningar.» (25-50%)
- Början av kursen.» (25-50%)
- 100%» (>75%)
- Fast föreläsningarna ibland lite virriga med införande av nya begrepp som inte blev helt klart definierade. En del klarnade mot slutet men speciellt under mitten av kursen var det en hel del begreppsförvirring.» (>75%)
- engarerad föreläsare dock inte helt strukturerad» (>75%)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»9 16%
17 31%
19 35%
5 9%
5 (mycket bra)»4 7%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåliga, oerhört svårt att följa anteckningar. Han jobbar med fyra tavlor samtidigt, skriver lite på den ena, hoppar raskt över till en annan, lägger lite här och där, GAAAAHH. Hur man skall man på något vettigt sett skriva ner det i blocket och sedan kunna förstå något av det. Skärpning. Lite struktur kan väl inte skada. Kanske borde Cedervall gå på en av Bernhards eller Janas föreläsning och plocka inte lite pedagogik.» (?)
- Jag förstod inte mycket alls.» (1 (inte alls bra))
- ingen strucktur,vad som skrivs på tavlan ät för rörig, martin blanda in icke relevanta saker, vi börjar på nånting som vi aldrig avsluta, ingen uppgift räcknas hela vägen... » (1 (inte alls bra))
- Tyvärr tycker jag att Cederwall är otroligt sövande att lyssna på. Han är säkert jätte kompetent och bra men det hjälper ju inte när man inte orkar lyssna på vad han säger. Sen har han ju inga bra exempel och ingen struktur på hur han skriver på tavlan. Han slänger upp nått generellt exempel med 30 variabler, sen står han och resonerar ett tag och sen vips på ploppar det fram nått svar. Om det inte riktigt framgått så kan jag sammanfatta det som att jag inte tyckte om föreläsningarna.» (1 (inte alls bra))
- Tyvärr, jag kunde inte hänga med alls under föreläsningarna.» (1 (inte alls bra))
- Mycket handviftande och ostrukturerat. När jag ska lära mig något nytt vill jag att förklaringen skall vara tydligt konkret, inte "ett övertygande resonemang".» (1 (inte alls bra))
- Svårt att hänga med i alla "vi gör ett antagande här..."» (1 (inte alls bra))
- För ostrukturerat, svårt att hänga med. Kände sig alltid dum. » (1 (inte alls bra))
- Allting blev mycket krångligare än vad det egentligen var» (2)
- Väldigt ostrukturerade och utsvävande.» (2)
- Saker togs upp i fel ordning och på fel sätt. Jag antar att det beror mycket på att det är första gången Cederwall har kursen» (2)
- Röriga med utsvängande exempel som kan vara intressanta för vissa studenter medan vi andra fick lyssna på helt orelevanta saker som inte ingick i kursen. » (2)
- Lite svårt att följa med i svängarna ibland. Föreläsningsanteckningarna däremot var väldigt bra!» (2)
- De framstod som något ostrukturerade och jag tappade den röda tråden lite då och då. Det skulle vara bra om det tydligare framgick i början av en föreläsing vad man kommer att gå igenom och vad det ska leda till.» (2)
- Alldeles för mycket teori och för lite exempel. Det är bara en kurs på 4,5 hp man kan inte trycka in mer teori för att strunta i exemplen!» (2)
- Martin kan så mycket och han är väldigt kunnig, men man märker att han inte är speciellt pedagogisk. Han ger inga exempel utan matar bara på med, i vissa fall, om ständiga härledningar och dylikt. Detta gör säkerligen att han hinner med så mycket som möjligt, men pedagogiskt har föreläsningarna inte alls varit givande. Man har fått lära sig allt på egen hand och så borde det inte vara.» (2)
- Mer exempel! Man lär sig bättre genom att se exempel. Nu blev det istället väldigt abstrakt och man satt oftast som ett frågetecken. De få exempel som var kunde också varit mer strukturerade, med frågeställning, lösning, och slutsats/svar. Nu var det mer i stil med att skriva upp allt man kunde komma på, det kändes aldrig klart vad målet var.» (2)
- Lite ostrukturerade föreläsningar, man var aldrig riktigt hundra på vad det var man höll på med. Hoppade lite för mycket till olika saker och gick inte igenom andra saker så mycket som man kanske borde gjort. Till exempel att använda tensorer för beräkningar innan vi ens riktigt definierat dom.» (2)
- okonkreta» (2)
- dåliga tavelanteckningar. Mer uppgifter tack!» (2)
- Dåligt strukturerade. Hade tjänat på att från början konstatera innehållet» (2)
- Svårt att följa. För lite belysande exempel» (2)
- Intressant men röriga och svåra att förstå.» (2)
- Mer konkreta räkneexempel och lite mer strukturerade föreläsningar. Det var svårt att se vart Martin var på väg, han hoppade väldigt mycket.» (3)
- Det var mycket varrierande, vissa var bra andra var för flummiga så att man inte kunde greppa innehållet. Tex när vissa exempel gicks igenom var det ofta oklart vad man fick veta och vad man själv kunde komma fram till. » (3)
- Bra föreläsningar, men när jag läste mina anteckningar var det väldigt svårt att förstå vad jag hade gjort. Det sades mkt bra och förklarande resonemang på föreläsningarna som inte skrevs ner på tavlan och därför inte i mitt anteckningsblock heller.» (3)
- för abstrakta, för lite fokus på lösning av problem, exempel» (3)
- Alldeles för lite komplett räknade exempel. Bra teoretiska resonemang.» (3)
- Lite rörigt och kändes som om Martin inte hade så mycket struktur utan det plockades lite saker här och där som sattes in i ekvationer här och var.» (3)
- varierande, men några gånger var det mycket bra.» (3)
- Förvisso underhållande. Vad gäller "förstå"-biten har ,imo, Cederwall gjort en lysande insats - pedagogisk och rolig. däremot hade jag lite svårt att hänga med i exempelräkningarna ibland, Cederwall "ser" ofta direkt om det fattas en variabel, ex en vinkelacceleration. Detta hoppas jag att jag också kommer göra en dag, men jag har inte den känslan för fysik ännu.» (3)
- Föreläsaren uppledes som mågot ostrukturerad i tal, mycket bättre i skrift. Avhjälps naturligt nästa år genom att de som går kursen då har tillgång till de utomordentliga föreläsningsanteckningarna som vi i år fick tillgång till efter föreläsningarna.» (3)
- Ibland lite ostrukturerat.» (3)
- Lite ostrukturerat ibland.» (3)
- Som nämnt ovan, ofta ostrukturerat och begreppen inte alltid utförligt förklarade innan de användes.» (3)
- Många föreläsningar var bra, men en del var alldeles för ostrukturerade. Hade även varit bra att se fler uppgifter demonstrerade tidigt i kursen.» (3)
- Kul, intresseveckande föreläsningar. Väldigt lite relation till kursmaterialet.» (3)
- Vissa förklaringar var röriga. Föreläsningsanteckningarna var mycket mer pedagogiska och lätta och förstå. Var mer tydlig med nya begrepp och ta typexempel.» (3)
- lite väl ostrukturerat» (3)
- Martin är en bra föreläsare men när det kommer till att skriva upp saker på tavlan som vi ska anteckna så fattas det mycket. Det är svårt att förstå hans tankegång ibland men föreläsningsanteckningarna som lades upp på kurshemsidan kompenserade mycket för detta. Det stora problemet var när han räknade exempel på tavlan så skrev han inte upp vad frågan var och ibland lämnades vi utan svar (OBS detta var för exempel inte för gamla tenta uppgifter) » (4)
- Bra förklarat på bra sätt, får en att tycka att det är roligt» (5 (mycket bra))
- Du föreläser riktigt intressant. » (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om föreläsningsanteckningarna som las upp på kurshemsidan?

55 svarande

1 (inte bra)»0 0%
2 3%
4 7%
13 23%
5 (bra)»36 65%

Genomsnitt: 4.5

- Mycket bra till och med. Utan dom hade jag inte lärt mig lika mycket som jag gjorde, nu motsvarade ju tentan inte närmelsevis så mycket av detta som man hade velat, men man lärde sig något iaf och det är ju det viktiga.» (?)
- Väldigt tungt med text, överhoppade steg i beräkningarna (inte bra).» (2)
- De sa mycket men de var lite för svåra att hänga med i.» (3)
- Anteckningarna kändes mycket mer strukturerade än föreläsningarna. » (3)
- ännu mer utförliga hade varit bra, eftersom föreläsnngar själva var så dåliga» (4)
- Bra initativ men för abstrakta, för lite fokus på lösning av problem, exempel» (4)
- Dessa var dock riktigt bra, bättre än de "riktiga" föreläsningarna. Kunde varit mer exempel dock på tal som skulle kunna komma på tentan.» (4)
- Väldigt bra, det enda som hade varit bättre hade varit om man haft tillgång till dom innan föreläsningarna så man skulle haft lättare att hänga med.» (4)
- De var ju det enda som täckte det vi behövde lära oss. Jag tycker dock man borde komplettera detta med ett nytt PLK som behandlar nya kursen. » (4)
- De var bra och lättare att förstå än själva föreläsningen men inte tillräckligt studiematerial.» (4)
- Mycket bra.» (5 (bra))
- Mycket bra, önskar att föreläsningarna hade varit lika pedagogiska» (5 (bra))
- Helt klart bra och läsvärda. » (5 (bra))
- Det var dem jag använde för att plugga.» (5 (bra))
- Mycket bra!» (5 (bra))
- Det absolut bästa i kursen, tillsammans med punktlistan över vad man skulle kunna.» (5 (bra))
- Var det som föreläsningarna borde vara.» (5 (bra))
- Jättebra!» (5 (bra))
- Mycket uppskattat.» (5 (bra))
- Välstrukturerade och fina!» (5 (bra))
- Som jag sa i föregående uppgift så lämnade Martin mycket att önska när det kommer till sakerna han skrev upp på tavlan men dessa var mycket bra gjorda och han skrev ned sina tankegångar mycket bra. » (5 (bra))
- OTROLIGT BRA.» (5 (bra))
- Som föreläsningarna, fast mer strukturerade och med tydligare resonemang. Guld för tentaplugg.» (5 (bra))
- Väldigt bra!» (5 (bra))
- Mycket bra, kompletterande och uttömmande.» (5 (bra))
- Riktigt bra. Då får man med det som sägs också och inte bara det som skrivs på tavlan.» (5 (bra))
- Sopade banan med kurslitteraturen!» (5 (bra))
- Funkade jätte bra. Hade varit ännu bättre om det fanns bättre rubriker på dem än datum så att man kunde veta vilken man ska ta om man letar efter något specifikt.» (5 (bra))
- mycket bra! blir nog bättre i framtiden om de kan ligga uppe innan föreläsningarna.» (5 (bra))
- Helt avgörande för att kunna hänga med på begreppen och definitionerna. Anteckningarna klart strukturerade viket inte alltid lektionerna var.» (5 (bra))
- Dessa var väldigt bra, mycket mer pedagogiskt upplagda än föreläsningarna.» (5 (bra))
- jättebra komplement till föreläsningarna» (5 (bra))

10. Vad tyckte du om räknestugorna?

55 svarande

1 (inte alls bra)»3 8%
2 5%
16 47%
11 32%
5 (mycket bra)»2 5%
Deltog ej»21

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mestadels bra, men varför lösa uppgifter där man skall använda sig av fourier eller annat som vi inte läst. Vi ska väl försöka lära oss nått att stugorna och då måste ju dessa motsvara uppgifter liknande de vi själva skall räkna. Per och Sten borde kanske håll i kursen, de va bra mycket mer pedagogiska än Cedervall iaf. Den unge sparven va inte mycket att ha dock, är ju lite skrämmande när han inte kan det Cedervall går igenom.» (?)
- Alldeles för svåra uppgifter! En uppgift höll vår ledare på med i trekvart utan att jag förstod någonting, han lade till oändliga konstanter etc. i slutet sa han att martin ville att den skulle räknas för den lämpade sig inte för självverksamhet. varför ha med en sån uppgift? lärde mig ingenting på det.» (1 (inte alls bra))
- När räkneledarna inte ens kan räkna på vissa saker som kursen innehållet så har någonting gått väldigt snett.» (1 (inte alls bra))
- Storgruppsövningar behövs inte räknestugor. » (1 (inte alls bra))
- De hände att de gick igenom för svåra uppgifter.» (2)
- För få och för liten möjlighet att få hjälp. En räknestuga i vecken räcker inte när det är så många som behöver hjälp. Sen tycker jag att man enbart borde räkna och få hjälp på räknestugorna, räkna exempel kan göras på föreläsningar och storgruppsövningar. Nu gick en timme åt till att gå igenom något tal, och sen fick man ofta inte ens chansen att få någon hjälp för att man satt och väntade.» (2)
- Var bara på en eftersom jag inte haft så mycket tid till egen räkning.» (3)
- Var bara där någon enstaka gång, önskar jag hade gått på fler.» (3)
- Kunde ha varit mer genomgång» (3)
- Räkneövningsledarna var inte alltid med på att examinationen hade ändrat fokus från tidigare år - de räknade ibland gamla tentatal som inte kändes helt relevanta i år.» (3)
- Tur att de fanns» (3)
- Svårt när det används olika metoder på räkneövningarna och på föreläsningarna, tänker framför allt på deltafunktioner.» (3)
- Bra, speciellt att vi införde en extra med demonstrationer. Även de sista föreläsningarna med genomgångarna var bra. Däremot hade inte räkneövningsledarna full koll på alla begrepp som införts på föreläsningarna, speciellt delta- och greensfunktionerna gav i alla fall förståelsemässiga problem.» (3)
- Vissa var bra, men det kändes ibland som att det krävdes för mycket förkunskaper.» (3)
- Svårt att få hjälp, pga många där som frågade.» (3)
- Jobbigt att vår räkneövningsledare inte kunde deltafunktioner när vi skulle lära oss det vilket gjorde att vi inte fick något exempel på det. annars bra. Det var där jag började förstå hur man tillämpade sakerna vi lärde oss.» (4)
- för få» (4)
- Överlag bra. Vissa hade uppgifter som bara var dumma att ta upp.» (4)
- Mycket bra att ha tillfällen då man kan fråga!» (5 (mycket bra))
- Gustav är en sjtärna» (5 (mycket bra))
- Deltog endast i en, sen slutade jag gå eftersom jag upplevde att räkneövningsledaren hoppade över svåra steg och förklarade enkla.» (Deltog ej)

11. Vad tyckte du om laborationerna?

55 svarande

1 (inte alls bra)»3 5%
7 12%
16 29%
18 32%
5 (mycket bra)»11 20%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra, lite labbar skadar inte.» (?)
- Krystat och enormt dålig rättning. Det verkar som att det handlade mest om att ha så fina figurer som möjligt. Vi skrev utförligt, var väldigt precisa och gjorde bra labbar i sig, men lade inte ner överdrivet mycket kraft på färggranna figurer. Detta bestraffades sorgligt nog oerhört hårt och det är allt annat än uppskattat. Detta är väl inte någon designtävling och om det vore det så borde det ha poängterats innan! Dåligt!» (1 (inte alls bra))
- Skitdåligt att införa obligatorie och sen höja godkäntgränsen med 6 poäng! De borde vara valfria» (1 (inte alls bra))
- Dumt med obligatoriska "bonuspoäng" som dessutom inte gjorde annat än att höjde godkäntgränsen. Helt sjukt!» (1 (inte alls bra))
- Laborationerna var bra, men rapportskrivandet kändes rätt meningslöst. Eftersom instruktionerna var så tydliga, kändes rapportskrivningen som att omformulera instruktionen med egna ord.» (2)
- Kändes som att vi inte hade tillräckligt med kunskap innan den första. Blev väldigt förvånad över hur laborationerna rättades, vissa skrev sina rapporter i word och fick max-poäng medan andra fick mindre än max för att, nu citerar jag Martin: "jag bedömer era latex-kunskaper också".. Förstår inte hur det kan vara sådana skillnader, mycket oprofessionellt. » (2)
- För lätta, oklart vad som krävdes för full poäng» (2)
- Den med stjärnor var okej, den andra helt meningslös. De representerar inte kursinnehållet alls bra. Rapportskrivandet tar tid, men är inte värt mödan.» (2)
- tog för mycket tid» (2)
- Konstiga frågeformuleringar och svårt att veta tydligt vad man skulle svara på. Programeringen var gjord åt än och de fysikaliska tolkningarna var svåra att känna av om man la dem på rätt nivå. Fråga efter mer tydliga saker eller lägg mer problemlösning i dem. Kanske både och. Ämnerna de omfattade var bra dock.» (2)
- Ok, hade kanske behövt ett handledningstillfälle» (3)
- De kändes inte riktigt representativa för kursen. S» (3)
- Första lärde jag mig endel på, andra var inte alls lika bra. Känns som att bedömningen utgick helt ifrån vilka bilder man hade» (3)
- Knepig poängsättning!» (3)
- Inte speciellt utmanande uppgifter, men gav lite mer förståelse för materialet. Jobbigt med enskilda rapporter dock.» (3)
- Lite småtråkiga. Väsentliga men väl färdiglösta redan i formuleringen.» (3)
- Dom var lärorika men kändes ibland lite överflödiga och som att de tog lite mycket tid där man hellre skulle vilja räkna.» (3)
- Bra, men när man skulle tolka resultat så var formuleringarna lite luddiga.» (3)
- Lagom svårighetsgrad» (4)
- Konstigt dock att det verkade som att det viktigaste var att ha snygga figurer vilket var svårt eftersom man hade max 4 sidor.» (4)
- Roliga och intressanta labbar!» (4)
- Mycket lärorika! Visualiseringen gjorde det tydligt vd man håller på med och gav en hint om vad man kan ha kunskapen till.» (4)
- Det var skönt att kunna få bonuspoäng på tentan utan att behöva sitta i datorsalen och vänta på att Jan Södersten med assistener att rätta dem. Men det var oklart vad som rättarna skulle gå efter (Ett slarvfel och ett par stavfel = ett halvt minus!!! GALET) PS det är ett litet skrivfel i uppgiftbladet för laborationsuppgift 2. I ekvation 4 står det (delta)T istället för (delta)t i en nämnare. » (4)
- Laborationerna kunde gärna vara mer omfattande och i gengäld ge fler poäng att tillgodoräkna på tentamen. » (4)
- Nummer 2 var i enklaste laget. Vidare så vet jag inte om det var tänkt att få in övning i rapportskrivning, i annat fall skulle jag tycka det var lämpligt att man bara lämnade in svar på frågorna, ev med matlabkod, för 4 sidor blir lite tight på en hel rapport om man ska få med mycket, däremot 3 sidor mindre formella svar/lösningar kunde ha givit mer.» (4)
- Roliga, intressanta.» (4)
- bra för ökad förståelse» (4)
- Bra med inlämningar och att få kommentarer på arbetet någonstans mitt i kursen, inte bara som i vanliga fall efter tentan.» (5 (mycket bra))
- De var väldigt rimliga och givande.» (5 (mycket bra))
- Bra att få träna på att skriva rapporter.» (5 (mycket bra))
- bra för försåelsen» (5 (mycket bra))

12. Vad tyckte du om storgruppsövningarna?

49 svarande

1 (dåliga)»0 0%
1 2%
23 46%
15 30%
5 (bra)»10 20%

Genomsnitt: 3.69

- Se räknestugkommentarer.» (?)
- Jag hade tyvärr inte möjligt att gå på någon.» (?)
- hade vi sånna??» (?)
- Deltog ej.» (?)
- Var aldrig på någon.» (3)
- Deltog ej. De brukar vara väldigt bra.» (3)
- Deltog ej (tror jag).» (3)
- Bra initiativ.» (3)
- Kan inte säga, deltog inte.» (3)
- Deltog ej. Oklara tider.» (3)
- Bra. Lägg gärna upp de i pdf form så man kan titta på lösningarna. Hade i alla fall gett mig mer» (3)
- På storgruppsövningarna lades det lite för mycket vikt på saker som inte återspeglades på tentan.» (3)
- Absolut bra» (4)
- Bra ledare som förklarade tydligt och väl.» (4)
- De var väldigt bra och dom borde funnits från början. Man borde kunna lägga alla exempeltal här så att man kan få mer hjälp på räkneövningarna.» (4)
- Mycket nöcvändiga.» (4)
- Mycket mycket bra! Betydligt mer pedagogiskt. Testa Sten som ny föreläsare?» (5 (bra))
- Sten är bra» (5 (bra))
- Väldigt bra och avgörande för högt tentaresultat» (5 (bra))
- Mycket bra!» (5 (bra))
- Bör bli ordinarie, väldigt uppskattad.» (5 (bra))
- skulle ha varit med från början» (5 (bra))

13. Bör man ha två övningsgrupper och storgruppsövning under hela kursen?

47 svarande

Ja»43 91%
Nej»4 8%

Genomsnitt: 1.08

- Funkade bra för våran klass, fanns oftast tillräckligt med plats. Beror lite på hur många som går på övningarna med mera. Men jag tyckte att det funkade bra.» (?)
- Man bör ha så mkt storgrupp som möjligt, övningsgrupper behövs ej (men konsultationstid behövs) » (?)
- vet ej» (?)
- ingen kommentar.» (?)
- minst» (Ja)
- Det vore kanske inte helt fel att de första två veckorna kanske bara ha en ledare varje tillfälle eftersom mycket som nollning fortfarande pågår och att man inte hunnit räkna så mycket så att man fastnat på något. (Övergripande fel i många kurser) Lägg istället fler tillfällen och oftare något senare i kursen?» (Ja)
- Jag behövde så mkt hjälp jag kunde få» (Ja)
- Två övningsgrupper med mera räknestugor och en storgruppsövning men rena demonstrationsexempel. på räknestugorna vågar man fråga saker och demonstrationsexemplen används som mall när mna räknar själv.» (Ja)
- Definitivt» (Ja)
- Fast helst tre övningsgrupper.» (Ja)
- Vet ej.» (Ja)
- Det är nog bra för dom som gick på dom. Har aldrig sett något negativt med räknestugor.» (Ja)
- Storgruppsövning är bra grejer, men inte kl 8. Direkt efter föreläsningarna hellre.» (Ja)
- Men viktigt framförallt i slutet.» (Ja)
- Om föreläsningarna inte blir mer praktiskt inriktade behövs alla övningstillfällen man kan få.» (Ja)
- as bra för inlärningen» (Ja)
- Sluta med övningsgrupper och ha bara storgruppsövning» (Nej)
- Räkning kan man oftast lista ut själv så hellre mer tid till teoriavsnitten i så fall.» (Nej)

14. Vad tyckte du om att laborationerna var obligatoriska?

55 svarande

1 (dåligt)»6 10%
2 3%
21 38%
12 21%
5 (bra)»14 25%

Genomsnitt: 3.47

- Obligatoriska labbar som ger bonuspoäng, hmm. Han vill ha labbar men vill inte ge för mycket arbetsbelastning genom att ha bonusuppgifter också, funkar för mig.» (?)
- Det är alltid bra med bonusuppgifter men ibland kan man kanske inte hinna med. I detta fallet fick laborationerna prioritet med följd att mindre tid fanns till egen problemlösning.» (1 (dåligt))
- Dumt att införa obligatorie och sen höja godkäntgränsen. Varför?» (1 (dåligt))
- Visst, labbarna var bra men det blev fantastiskt mkt jobb för en 4.5p kurs. Öka poängantalet isf.» (3)
- Det har jag ingenting emot. Labbarna var bra, men var fokuset låg på rättningen är inte bra.» (3)
- Vet ej jag hade gjort dem i vilket fall.» (3)
- De är ju bra och eftersom de numera ger försumbara bonuspoäng så är det väl bra att de är obl.» (3)
- Hade gjort dem ändå.» (3)
- Lite konstigt med 2 "obligatoriska" bonuspoäng på tentan bara.» (3)
- Det är ok så man får öva lite på numeriken också, men då kunde de varit lite mer att tänka själva hur man ska skriva sin kod.» (3)
- Jag tycker att de ska vara valbara för eventuella bonuspoäng.» (3)
- Inget fel med obligatoriska laborationer, men obligatoriska laborationer som ger bonuspoäng? Och dessutom bara på ordinarie tenta? Gör uppgifterna istället obligatoriska och sänk betygsgränserna på tentamen. Eller valfria och med bonuspoäng. Både och är ologiskt.» (3)
- Bra, då tvingas man göra dem.» (4)
- Bra, annars finns risken att man inte hade gjort dem om man som jag gett upp kursen. trots detta lärde jag mig mycket av labbarna.» (4)
- Kan vara nyttigt att se hur man visualiserar fält, svårighetsgraden var också bra.» (4)
- Tvingade mig att göra dem och jag tyckte de var roliga och lärorika när det kom till kritan» (5 (bra))
- Även om det är fusk med bonuspoäng, så vi var tvungna att misslyckas med första tentan så vi blev av med dem.» (5 (bra))
- Bra, men laborationerna i sig var inte bra.» (5 (bra))
- Annars hade jag latat mig och skippat dem.» (5 (bra))
- Det är ju bara bonus att något obligatoriskt ger bonuspoäng!» (5 (bra))

15. Hur stort inlärningsvärde hade inlämningarna

55 svarande

1 (litet)»6 10%
10 18%
18 32%
12 21%
5 (stort)»9 16%

Genomsnitt: 3.14

- Ger väl något iaf.» (?)
- Detta är det stora problemet med inlämningarna.» (1 (litet))
- Inget» (1 (litet))
- Skulle gärna ha något med lite mer räkning innan matlabbandet» (2)
- jag lärde mig framför allt latex, inte riktig nt om kursen» (2)
- Att reflektera över resultaten är sunt.» (2)
- Det var otydligt vad man skulle lära sig på dem. Nog snappade vi upp endel ändå men uppgifterna borde vara mer specificerade och mer tydliga frågor. » (2)
- En del, men som sagt det gick att skriva av utan att tänka speciellt mycket.» (2)
- Kanske inte så mycket inför tentan och räkning. Men man fick repetera lite matlab-kunskaper och fick lite bättre förståelse för hur man kan visualisera olika sorters fält.» (3)
- man lärde sig en del, men det tog lång tid att göra det i matlab» (3)
- den första (stjärnor virvlar) kändes mer givande. 2an var dels rätt enkel att lösa, och så kändes svaren inte alls överraskande (ingen aha-upllevelse, eller inte mycket ny förståelse för värmefördelning)» (3)
- Använder inte all förkunskap som studenterna har, ned tanke på att vi hade gjort mer avancerad numerik i LANAn. Fysiken i dem var av en enkel natur.» (3)
- Man kunde bekanta sig med fält och värmespridning vilket man hade stor nytta av!» (4)
- Ett av få konkreta moment.» (4)
- Lärde sig lite om Dirchlet och Neumann villkor och om diffusionsekvationen. Första inlämningsuppgiften gav inte så jättemycket.» (4)
- Kanske inte på precis det kursen handlade om, men bra allmän övning.» (5 (stort))
- Jag hade svårt att visualisera ett vektorfält innan inlämningarna de var guld värda» (5 (stort))
- Den sista uppgiften med botongväggen kunde varit lite bättre formulerad så man var säker på vad man skulle göra, men man lärde sig mycket på att göra dem!» (5 (stort))

16. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

1 (Mycket liten)»10 18%
16 29%
12 21%
10 18%
5 (Mycket stor)»7 12%

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Säger sig självt kanske om man läst det jag skrivit tidigare.» (?)
- Tyvärr har det inte givit speciellt mycket.» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningarna gav inte mycket och hjälpen på räkneövningarna obefintlig. Här har det varit egen räkning som gällt.» (1 (Mycket liten))
- Har fått läsa mig till den mesta kunskapen. » (1 (Mycket liten))
- Ingen alls.» (1 (Mycket liten))
- Övningar, men inte så mycket föreläsningarna.» (2)
- Föreläsningarna har tyvärr inte bidragit så mycket, men föreläsningsantecknngarna var bra så det finns nog potential.» (2)
- Föreläsningsanteckningarna får man väl se som undervisning.» (2)
- Upplevde att man lärde sig mer av föreläsningsanteckningarna på internet.» (2)
- Lärde mig det mesta på egen hand, med tex kursboken som på det stora hela hade väldigt lite med tentan att göra.» (2)
- Hade behövt mer lösta exempel.» (3)
- Föreläsningsanteckningarna på nätet var mycket bra, men föreläsningarna var ofta ganska röriga och osammanhängande.» (3)
- Dessutom hade vi inte kursmaterial till precis allt så det var helt nödvändigt att gå på många av föreläsningarna för att få all information.» (4)
- Se ovan» (5 (Mycket stor))
- Det fanns inte så mycket annat som var på samma nivå som vi förväntades prestera. Det är därför av stor vikt att göra dessa tillfällen så bra som möjligt!» (5 (Mycket stor))

17. Hur stor upplevde du att kursens arbetsbelastning var?

54 svarande

1 (för liten)»0 0%
2 3%
20 37%
16 29%
5 (för stor)»16 29%

Genomsnitt: 3.85

- Det suger att behöva göra arbete, tar alldeles för mycket tid. Man missar mycket viktig pluggtid som faktiskt ger något när man iställer skall skriva ett värdelöst arbete (tm) som inte ger något vettigt (lite ger det, men väger inte upp den tid man missar).» (?)
- Som sagt, större inlämningsuppgifter.» (2)
- Lagom!» (3)
- Som man säger på svenska: lagom.» (3)
- Betydligt större än vad jag hade förväntat mig. (Iofs mycket pga vad tidigare års studenter berättat.)» (4)
- Svår om man ville förstå allting.» (4)
- något hög. svårt att hänga med i räkningarna, med såpass dåligt material (PLK, inga lösningar)» (4)
- För en 4.5 poängs-kurs så var det nog lite för hög arbetsbelastning. Jag lade ca 75-80 procent av egenstudierna på denna kursen jämför med Komplexen, som har mer poäng. (Och den kursen lärde jag mig bra ändå).» (4)
- labbarna tog endel tid, kursen i sig var ju inte fruktansvärt tung, men med tanke på att det är en (i hsp räknat) liten kurs så var belastningen snarare relativt stor» (4)
- Lagom mycket med tanke på att komplexen är ganska tung.» (4)
- Intressant kurs som gärna får ta mycket tid men det är allderles för dåligt med 4,5hp» (4)
- Mycket stor arbetsbelastning i förhålande till det. Dock fanns det inte alltid något sätt att plugga på vissa saker vilket gjorde att kursen blev ännu svårare att hänga med i.» (4)
- Väldigt mycket nya ointuitiva begrepp som blev förvirrande. Arbetsbelastningen högre efter någon veckas lugnare mer repetitionsliknande inledning. Hade kunnat undvikas med mer struktur från början så det blivit jämnare belastning.» (4)
- 4,5 poäng?» (5 (för stor))
- Med tanke på att kursen omfattade 4,5 poäng var det förvånansvärt mycket arbete, mycket mer än tex komplexen som faktiskt var på 6 p.» (5 (för stor))
- Alldeles för stor för en 4.5p-kurs. Jättesvår!» (5 (för stor))
- Svåraste kursen hittills, kändes som 7,5 hp» (5 (för stor))
- För stor för en kurs på 4.5 hp, även om den har varit intressant på många sätt.» (5 (för stor))
- PLK var ju omöjlig! Det gjorde att jag drog mig för att lösa uppgifter när jag inte hade heldagar med PLK.» (5 (för stor))
- Alldeles för stor för 4.5 poäng! Mycket beror säkerligen på osäkerheten till vad som ingick i kursen etc etc! Det är ju inte bara ökning av svårighet som får studenter att prestera bättre i en kurs. Lägg hellre mer energi på pedagogik och sådant som upplägg av kursen än att höja kraven. Då kommer fler studenter bli inspirerade och motiverade och det finss bättre möjligheter till ökad förståelse! Jag lade ner minst lika mycket tid och energi som på komplexen som gav fler poäng. » (5 (för stor))
- Lade ner mer tid på denna än Komplexen å ändå lär det bli bättre resultat på komplexen...» (5 (för stor))
- Kursen totala poäng är 4,5 och jag lade mer energi på denna kurs än vad jag har gjort på någon 7,5 poängskurs hittills.» (5 (för stor))
- Behöver jag skriva någonting här? Högsta arbetsbelastningen hittils på F. Helt vansinnigt mycket innehåll för en kurs på 7 HP, och denna var på 4,5.» (5 (för stor))
- Mycket större kurs än 4.5 poäng. Kände mig lurad. » (5 (för stor))
- i förhållande till poäng för stor hade kursen varit 6 eller 7,5 hp hade det varit bra» (5 (för stor))

18. Vad tyckte du om kursens omfattning (för mycket, för lite, relevans för respektive moment etcetera)?

53 svarande

1 (dålig)»4 7%
14 26%
17 32%
13 24%
5 (bra)»5 9%

Genomsnitt: 3.01

- Lite bättre struktur och lite mer pedagogik kan ge göra den här kursen lite mer vettig. Suger som sagt mycket att behöva göra arbete. Måste finnas en bättre lösning till detta.» (?)
- För mycket orelevant i kursen. » (1 (dålig))
- för många ämnen, borde kategorisera mer efter matematisk teori med tillämpningar. Fysiken kommer ju ändå i senare kurser.» (1 (dålig))
- Alldeles för mycket. Lägg hellre tydligare fokus på ett par saker än att fokusera på tusen saker och sen smeta i hop allt. Det går att ta upp många saker om man är tydlig med vad som är utsvävning och vad som är av stor vikt för kursen vi läser!» (1 (dålig))
- Blev lite för mycket om fysik som vi inte kan än men ändå skulle in å prata om.» (1 (dålig))
- Kursmaterialet matchade inte kursens innehåll» (2)
- Det blev mycket.» (2)
- Lite för stor, något borde tas bort » (2)
- För mycket.» (2)
- Lite för mycket utsvävande om distributioner. Kändes inte som man riktigt hann med det sista heller. (strömningsmekanik, deformation och spänning).» (2)
- bättre förr» (2)
- För många olika ämnen» (2)
- Lite för mycket. Ta bort exempelvis en fysikalisk tillämpning samt delta-funktioner.» (2)
- Jag tycker det kändes som kursen spände över ett lite väl stort område. Det var ganska svårt att känna att de olika delarna hörde ihop. » (3)
- Omfattningen var bra. Tensorer är ju sjukt praktiskt, bra att det var med. Däremot var det lite väl hög kunskapsnivå som krävdes för att bli godkänd på kursen.» (3)
- Som sagt många begrepp, men detta behöver inte vara ett problem, de var ju allihopa relevanta.» (3)
- Elasticitetsteori kändes lite överflödigt och inte riktigt relaterat till resten av materialet. Lite för mycket, skulle varit bättre om fokus hade legat på lite färre moment.» (3)
- Det är bra att man går så långt som att kolla på Maxwells ekvationer, vågfunktioner etc, men att förvänta sig att man kan det klockrent direkt är alldeles för mycket.» (4)
- Bra innehåll» (4)
- lite väl mycket» (4)
- Kanske lite mycket teori.» (4)
- omfattar mycket, aningen för mycket?» (5 (bra))

19. Hur mycket tid har du lagt på inlämningarna?

54 svarande

< 2»1 1%
2-4»5 9%
4-6»14 25%
> 6»34 62%

Genomsnitt: 3.5

- Labbarna tog väl rimlig tid, men projektet är ju bedrövligt jobbigt. » (?)
- enhet på tiden?» (?)
- Lade nog totalt ca 1 dag per inlämning.» (< 2)
- per inlämning alltså. Mycket varav att bråka med LaTeX, skriva av uppgiftsformuleringar osv.» (2-4)
- 2-3 timmar på labben och lika mkt på rapporten.» (4-6)
- (Timmar?) Enheter!» (4-6)
- timmar» (4-6)
- Mer än 6 timmar » (> 6)
- Antar att det är mer än sex timmar jag svarat. Jag tror absolut att jag har lagt minst sex timmar på varje inlämning. Mycket är språkförbistring mellan mig och matlab och mig och latex. » (> 6)
- Ungefär 3-4 h per inlämning.» (> 6)
- timmar» (> 6)
- Alldeles för mycket, eftersom jag antagligen inte klarade tentan och därför ändå inte får någon bonus. Speciellt med tanke på den knappa inlärningen de bidragit med. Hade behövt räkna istället. (2.5p på båda)» (> 6)
- Det tog väl ca två eftermiddagar att skriva rapporterna, och lite mer tid för att lösa själva uppgifterna.» (> 6)
- timmar» (> 6)
- Vad är det för tidsenhet i detta. Flera dagar tog det mig iaf. » (> 6)
- timmar?» (> 6)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.9


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

20. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

56 svarande

Ja»1 1%
Nej»55 98%

Genomsnitt: 1.98

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
21 38%
20 36%
5 (För hög)»13 23%

Genomsnitt: 3.81

- se ovan» (?)
- Lagom.» (3)
- Denna frågan har väl redan förekommit?» (3)
- Men man hann ändå med de flesta rekommenderade talen även om det innebar att åka till chalmers och plugga varje söndag t ex. Synd att det inte hjälpte på tentan bara.» (4)
- väldigt lik fråga 17» (4)
- Upprepad fråga FTW!» (4)
- Ja den här frågan har man ju inte svarat på förut. (17)» (5 (För hög))
- För hög. Det är 4.5 poäng. Det ställer ju krav opå examinatorn att han avväger vad som ska tas med och inte tas med. Man kan inte ta med allt! Dessutom lägg tydligare fokus på vad som är det viktiga. Jag har talat med jättemånga som säger samma sak. Ingen fattade var fokus låg förrän efter tentan. » (5 (För hög))
- se ovan» (5 (För hög))

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 32%
Mycket bra»33 58%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.69

- Uppgifter gör jag bäst privat men när vissa delar känns oklara har jag alltid några jag kan fråga» (Ganska bra)
- Väldigt olika hur vi uppfattade begreppen så till en början var det svårt att komma fram till något. Senare gick samarbetet bra.» (Ganska bra)
- Funkade bra.» (Mycket bra)
- Uppgifterna krävde sammarbete» (Mycket bra)
- Utan att samarbeta när man räknade så hade det aldrig gått.» (Mycket bra)
- Jag har snälla vänner.» (Mycket bra)
- Bästa sättet att lära sig är som alltid att diskutera sinsemellan.» (Mycket bra)

23. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»22 39%
Mycket bra»18 32%
Har ej sökt hjälp»9 16%

Genomsnitt: 3.48

- dem flesta hade gett upp sp det var lite svårt att hitta folk att fråga» (Ganska dåliga)
- Det här med handledning i mån av behov gör ofta att man inte vågar säka upp handledarna och fråga. Jag är medveten att det finns en önskvärd kompetens i att kunna ta sig tid att söka upp dem, men det borde inte vara hindrande. Kan lätt avhjälpas med räknestugor där handledarna upplevs som mer tillgängliga.» (Ganska dåliga)
- fler övningar i slutet av krusen färre i början» (Ganska bra)
- Det var lite tid att ställa frågor på räkneövningarna. Jag var akdrig i närheten av exemplen som gjordes på tavlan utan låg efter, hade hellre frågat på saker jag höll på med.» (Ganska bra)
- Vissa kunde lite. de flesta inget. Den unge räknestugeledaren var ganska dålig» (Ganska bra)
- Tack till Per och Sten, om de nu var så dom hette, inte den yngre killen iaf.» (Ganska bra)
- Kanske hade varit bra med mer hjälp med inlämningsuppgifterna om de ska utgöra ett obligatoriskt moment.» (Ganska bra)
- Saknades en del kunskap hos räkneövningsledarna.» (Ganska bra)
- både föreläsare och assistenter har varit vänliga i detta avseende» (Mycket bra)


Kurslitteratur

24. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

56 svarande

1 (ej prisvärd)»4 8%
9 18%
16 32%
13 26%
5 (mycket prisvärd)»7 14%
Köpte inte boken»7

Genomsnitt: 3.2

- Alldeles för högt pris för en bok som knappt hjälper en att komma nån vart i kursen. Den är väldigt bra som grund men den hjälper ingenting när det gäller att komma upp på den nivå som krävs för att klara tentan.» (1 (ej prisvärd))
- Boken kostade 420 kr vilket är 93 kr/hp.. Dessutom så använde man bara boken för ca halva kursen. Ca 180 sidor är också mycket pengar per sida. Skall det vara så svårt att hitta en bok som täcker hela kursen!?? (Detta är en allmän trend på F).» (1 (ej prisvärd))
- Matthews var lite väl dyr för sitt innehåll... PLK var väldigt svårlöst. En större titt på kurslitteraturen är att föredra.» (1 (ej prisvärd))
- står inte så mycket i boken» (2)
- själva boken var bra, men dens inehåll överrenstämde inte med kursens.» (2)
- Den är bra och pedagogisk. Men nivån på frågorna var tyvärr alldeles för låg, de var väldigt lätta och motsvarade inte alls den nivå som förväntades av oss. Den innehöll inte ens allt som vi gick igenom. pga detta har jag har använt kursboken väldigt litet, därmed hade likväl en billigare bok kunnat användas, eller en som bättre erbjuder kursens innehåll!!!!» (2)
- Inte så värd. Användes inte så mycket utom övningarna som oftast var betydligt enklare än ambitionsnivån på kursen och dessutom inte innehöll de svåraste kursmomenten. Bra med fullständiga lösningar.» (2)
- Den var bättre än vad man trodde vid första anblicken, men den är ändå rätt dyr som det är nu.» (3)
- helt ok, men använde mest föreläsningsanteckningarna eftersom boken inte alls motsvarade den nivå jag kände att vi skulle lära oss.» (3)
- Bra bok» (3)
- Köpte begagnat.» (3)
- bra fin bok, fick för 230:- på nätet» (3)
- Jag har haft bättre kurslitteratur men den var okej.» (3)
- Stor del av kursen kändes som att det var svårt att lära sig bara genom boken.» (3)
- Matthews var bra, PLK var dålig. » (3)
- kan ni inte skriva vad den kostar i frågan?» (3)
- Mathews är mycket bra,» (4)
- Vector Calculus är "rakt på sak" utan att sakna relevanta exempel.» (4)
- dyr men bra» (4)
- Men den är ruggigt dyr» (Köpte inte boken)
- Den fanns inte på Cremona när jag ville köpa den.» (Köpte inte boken)
- Fick ej tag på boken» (Köpte inte boken)

25. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

1 (Mycket liten)»2 3%
10 17%
12 21%
18 32%
5 (Mycket stor)»14 25%

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Endast föreläsningsanteckningar hjälpte mig på tentan.» (1 (Mycket liten))
- martins antecknigar vr bra men som sagt lite mer utförligt hade de kunnat vara» (2)
- Har knappt öppnat boken, den verkar ok men inte mer.» (2)
- se ovan» (2)
- Boken var totalt värdelös i examinationssyfte. Den speglar bara det mest grundläggande man behöver för att hantera vektorfält, och på tentan kunde man max få 3-13 poäng på bokens kunskaper. Kompendiet var alldeles för svårt, beräkningsuppgifterna var alldeles för omständliga. Vi hade inte material för att kunna lösa de uppgifterna då boken var alldeles för lätt i jämförelse och teoridelen i kompendiet inte var tillräckligt omfattande.» (3)
- Boken var väl ok i början, men nivån på boken var ju ljusår lättare än tentan och PLK-häftet. (Som har använts mer och den var ju gratis så det var ju prisvärt). Men som sagt Cederwalls uppgifter på tentan var av en så annorlunda karaktär så man hade nästan behövt ett nytt häfte. (eller att man anpassar tentan efter vilka tal som räknats!).» (3)
- PLK-häftet var bra» (3)
- När man inte förstod sina anteckningar kunde man kolla PLK» (4)
- Bra faktiskt, vägde upp de dåliga föreläsningarna.» (4)
- Den var bra men som sagt föreläsningsanteckningarna var guld värda» (4)
- Det jag lärt mig har varit därifrån» (4)
- Pluggade till största delen med hjälp av föreläsningsanteckningar samt kompendie» (4)
- Svårt att få koll på vad det egentligen är man skulle lära sig, så de första 3-4 veckorna var kursmaterialet inte så bra. När väl helhetsbilden började formas var det oumbärligt.» (4)
- Framförallt föreläsningsanteckningarna. Jag tycker att problemlösningskompendiet har väldigt underliga uppgifter (onödigt krångliga, det blir att man fokuserar på rätt trick istället för förståelse), och i den gula boken är ju uppgifterna motsatsen, alldeles för enkla. I föreläsningsanteckningarna fanns mer vettiga uppgifter, uppgifterna från föreläsningarna tyckte jag om. » (5 (Mycket stor))
- Speciellt föreläsningsanteckningarna!» (5 (Mycket stor))
- Riktigt bra kursbok.» (5 (Mycket stor))
- cederwalls anteckningar var bra» (5 (Mycket stor))

26. Hur väl täckte kurslitteraturen kursens innehåll?

55 svarande

1 (inte alls)»7 12%
13 23%
21 38%
10 18%
5 (mycket väl)»4 7%

Genomsnitt: 2.83

- Boken täckte grunderna för vektorfält men var pengar i sjön, kompendiet (Kjell Holmåker) var alldeles för svårt och tog alldeles för mycket tid med för lite i utbyte. Föreläsningsanteckningarna från Martin var oerhört bra och var ju dessutom gratis.» (1 (inte alls))
- Tyvärr väldigt dåligt. PLK innehåller olösliga integraler och svårigheterna ligger i geometrier etc. etc var är deltafunktioner och green och våekvationer och kontinuitetsekvationen... ???» (1 (inte alls))
- Täckte inte tentan för fem öre iaf.» (2)
- Själva boken täckte kursen väldigt dåligt.» (2)
- se ovan» (2)
- som ovan» (3)
- Inte tillräckligt många uppgifter i Matthews på saker som flöde, värme, etc. PLK hade inga figurer alls» (3)
- (kursboken, föreläsningsanteckningarna täckte mycket väl!)» (3)
- Kan ej bedömma detta.» (3)
- saknades en del av kursen, distriubitioner m.m.» (3)
- Vektorfält var boken bra på att beskriva men praktiska tillämpningar (t.ex. värmeledning, Maxwells ekvationen, vågekvatioen) var ihoptryckt till ett litet kapitel i slutet av boken. Detta tyckte jag borde ha större betydelse.» (3)
- vet ej, hade inte boken» (3)
- Vet ej.» (3)
- Inte jättebra, men okej.» (3)
- Föreläsningsanteckningarna var guld.» (4)

27. Vad tyckte du om övningsuppgifter, lösningar och exempel i kurslitteraturen (i PLK, Matthews med mera)?

55 svarande

1 (inte bra)»7 12%
13 23%
23 41%
7 12%
5 (bra)»5 9%

Genomsnitt: 2.81

- nivån var inte bra, för lätt, för svårt, inga odentliga lösningar nånstans» (1 (inte bra))
- Lösningar saknades i PLK, vissa uppgifter visste man inte ens hur man skulle lösa. Matthews var ok.» (1 (inte bra))
- Kan inte Martin skriva sitt eget PLK om han nu ska avvika så mycket från det materialet vi har att utgå från! Detta var ett STORT problem!» (1 (inte bra))
- Tycker det är oerhört dåligt att PLK inte innehåller EN ENDA FIGUR! Exempelvis föreslås i vissa kapitel en lösninggång, där det första och VIKTIGASTE steget är att skissera en bra figur. När det sen är dags för lösta uppgifter förekommer inte en endaste figur, obegripligt....» (1 (inte bra))
- Matthews var bra, men PLK sämre» (2)
- PLK häftet måste uppdateras om kursen skall fortsätta på samma spår nästa år. Den gör att man lär sig lösa uppgifter på ett sätt som man inte har användning av på tentan (som passar Cederwalls förkärlek för deltafunktioner =) )» (2)
- Se kommentar i fråga 25» (2)
- Boken var lätt och bra som grund. Kompendiet för svårt.» (2)
- Inga lösningar någonstans, jättesvårt att göra nån uppg om mna inte vet hur man ska göra. Det värsta var dock att det inte fanns några lätta uppgifter att börja med så man kunde komma igång utan man skulle kunna räkna de värsta uppgifterna och kunna härleda saker direkt vilket inte var bra!» (2)
- PLK hade inte mycket till svårighetsstegring utan det blev jättesvårt direkt.» (2)
- Övningsuppgifterna man gjorde själv i PLK var bra, tillräckligt svåra för att man skulle lära sig en hel del. Däremot exemperna var katastrof. Inga figurer (trots att det står att man skall rita snygga figurer för att lösa uppgifterna!) gjorde att de var nästan omöjliga att följa. Då var Matthews bättre men nivån där var som sagt ganska låg.» (2)
- PLK var väldigt förvirrande men Matthews hade bra uppgifter mn för få.» (2)
- Kurslitteraturen innehöll ej övningsuppgifter på en del av tentamensuppgifterna. Tänker på uppgift 2 främst.» (2)
- ej tillräckligt» (2)
- Kan inte riktigt uttrycka mig om det eftersom jag knappt räknade något.» (3)
- Jag tycker att det var mycket svårt att plugga till tentan eftersom vi hade ytterst få uppgifter av den karaktären Martin tycker om att ge. Var därför svårt att plugga på vissa moment. Till vissa av uppgifterna i PLK vore det bra om det fanns lösningar, för de är mycket svåra ibland. De var dessutom svårt att komma över kunskapströskelntröskeln för att kunna göra uppgifterna i PLK. » (3)
- Bra i Matthews, alldeles för lite lösningar till PLK.» (3)
- Va väl bra.» (3)
- Saknas lösningar i PLK, det hade varit till stor hjälp» (3)
- Matthews jättebra (5++), PLK jättedålig (1-), fick mig att ge upp.» (3)
- behövs mer som liknar mer som tentan» (3)
- Uppgifterna i PLK kunde bli lite väl långa i förhållande till inlärningsvärdet. » (3)
- PLK bra, men inte heller där fullständigt täckande för kursen. Distributionshäftet kompletterade delvis men saknas fortfarande allmänna övningar för t ex greensfunktioner och NS.» (3)
- det jag såg i PLK var bra» (4)
- bra att ha lätt tillgång till lösningar ifall man kör fast.» (5 (bra))

28. Hur ställer du dig till följande alternativ för kurslitteratur?

52 svarande

Matthews, PLK, samt föreläsningsanteckningar»10 19%
Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till»21 40%
Utbyggda föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetade till komp»16 30%
Annat»5 9%

Genomsnitt: 2.3

- Va?» (?)
- Det funkade bra tyckte jag.» (Matthews, PLK, samt föreläsningsanteckningar)
- Ta med de bitar som behöver vara kvar, så att man inte lägger ned massa tid i PLK som inte visas på tentan. » (Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till)
- Jag tycker att gula boken förklarar bra, framförallt tillsammans med föreläsningsanteckningarna. Och PLK är kanske bra på sitt sätt.» (Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till)
- Matthews känns skönt att ha som grund men 450kr är den då inte värd, max 200-250, då vi redan har behandlat de största delarna i Flervariabeln. » (Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till)
- lösningar på exempeltal önskas i PLK (+ nytt innehåll) matthews bra!» (Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till)
- Att inte ha mer förklarande text runt PLK är inte bra.» (Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till)
- Vad menas med "+PLK ihoparbetat till"? Menar du komprimerat PLK? I så fall gärna PLK var konstigt men » (Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till)
- Gärna ett utbyggt kompendium med fler övningsuppgifter av mer fysikalisk karaktär.» (Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till)
- PLK, var stort och lite virrigt. Hade varit bra med föreläsningsanteckningar i enkiljda pdfer och relaterande uppgifter i slutet av dem. Gärna med kort samanfattning på hemsidan så att det inte bara är datumet att gå efter om man letar efter något specifikt.» (Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till)
- Låter bra, föreläsningsanteckningar behöver dock kompletteras med bland annat fler exempel» (Matthews samt föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetat till)
- Vore bra om det fanns föreläsningsanteckningar inför föreläsningen.» (Utbyggda föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetade till komp)
- + lösningar» (Utbyggda föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetade till komp)
- föreläsningsanteckningarna var bättre än Matthews och tog ju upp hela kursen vilket gör Matthews överflödig. Det enda extra som behövs då är lite övningar på indexnotation. (Sen behövs det nog ett helt nytt PLK av Cederwall-karaktär men det har jag redan nämnt.)» (Utbyggda föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetade till komp)
- Matthews kanske inte behövs om föreläsningsanteckningarna utbyggs.» (Utbyggda föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetade till komp)
- Kolla mer på PLK och fokusera på att få det bättre. Matthews funkar som komplement, men det är ett ganska dyrt komplement...» (Utbyggda föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetade till komp)
- skriva ut själv är inte bra (jobbigt att häfta papper), hellre ett billigt kompendie att köpa.» (Utbyggda föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetade till komp)
- Något sådant. Välj gärna ut de frågor som hör ihop med martins nya kurs och gärna nya frågor också!. PLK har inte samma fokus som nya kursen!!!! PLK är alltså ej tillräckligt» (Utbyggda föreläsningsanteckningar+PLK ihoparbetade till komp)
- Vet inte.» (Annat)
- svår fråga, liknande svar» (Annat)
- Jag förstår inte alternativen utom det första. Men något kompletterande behövs utöver det som var tillgängligt. Dessutom saknades av naturliga skäl relevanta tentor att plugga på eftersom mycket saknades för de delarna som inte tidigare ingått i kursen.» (Annat)
- Det bästa vore ju att hitta en bok som täcker kursen lite bättre, i brist på det, kanske fokusera lite mer på de delar som är i boken, och så kan Cederwall skriva ihop ett kompendium för de moment (typ greensfkt) som inte täcks så bra i boken.» (Annat)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Kommentarsfrågor

29. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

54 svarande

Ja»40 83%
Nej»8 16%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.16

- mycket bra!» (Ja)
- Hemsidan var bra och strukturerad. » (Ja)
- Väldigt bra kurshemsida! Strukturerad och bra. Ändra inte :)» (Ja)
- Svårt att greppa vad man skulle lägga stor vikt vid» (Nej)
- Eftersom kursen var ny har det varit svårt att veta vad man skall kunna, att tidigare vara ute med en ganska detaljerad beskrivning är nog att föredra till nästa år när kursen är såhär pass ny. Kanske med ett en representativ tentauppgift på varje avsnitt? Det skulle jag tycka var mycket bra.» (Nej)
- Tentan var ju helt ny så det var svårt att förbereda sig. Övningstentan hjälpte, men förberedde inte mig så mycket.» (Nej)
- Kursmål och övn.-tenta kom under kursens senare halva, vilket är försent. Det kändes som att nya kursmål kom efterhand. Det är bättre med tydliga kursmål från början!» (Nej)
- Det var svårt att veta vad exakt man skulle veta.» (Nej)
- En övningstenta som var lika svår som den riktiga vore bra. Har inte träffat någon som tycker den riktiga var lättare.» (Nej)
- Inte väldigt tydligt om kursinnehållet, kan vara så att jag själv inte tog reda på men det dröjde till långt in på kursen innan bilden av vad vi skulle kunna/bara känna till klarnade.» (Vet ej)

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Storgruppsövningar och Räknestugor»
- Matthews»
- Föreläsningsanteckningarna!»
- Lika bra föreläsningsanteckningar och "att-kunna"-lista.»
- Allt.»
- Räknestugor.»
- Matthews»
- Labbarna»
- föreläsningsanteckningarna»
- Allt innehåll.»
- Föreläsningsanteckningarna var guld värda»
- räkneövningar»
- boken»
- Cederwalls glada humör! Och föreläsningsanteckningarna.»
- PLK»
- föreläsningsanteckningar»
- Stens övningspass, Cederwalls mästerliga anteckningar.»
- föreläsningsanteckningarna»
- Dubbla räkneövningar, en demonstration, en räkna själv.»
- Föreläsningsanteckningarna på nätet.»
- Cederwall»
- Stens storgrupp»
- Martin sade lite kul skämt på föreläsningarna, det var skoj och mycket uppskattat.»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursmaterialet och stukturen på föreläsningarna»
- Mer strukturerade föreläsningar»
- Arbetsbelastningen bör sänkas tycker jag, dessutom hade det varit gott med lösningar till PLK-häftet»
- Sten som föreläsare»
- Snälla, fler övningsuppgifter från Martin. Fler exempel på hur man räknar handfast på teorin på föreläsningarna. Jag fick aldrig till det med epsilontensorn och det, så stanna gärna lite längre med det! eller fler förståeliga uppgifter op det. Mer jordnära. Tala gärna om varför och vad man ska ha det till innan man går igenom det.»
- Kursen var för diffus och flummig.»
- Bättre struktur i föreläsningarna, mer pedagogiskt upplägg.»
- Fler lätta uppgifter så man kommer igång Fler poäng på kursen»
- antingen ska marting ge kursen till nån annan, eller han måste verkligen ändra: hur han lägga upp föreläsningarna (strukur, skriva relevanta skaker på tavlan, börja på nånting och avsluta detta...) tydliggöra vad som förväntas kunna I BÖRJAN»
- Föreläsningar, skärpning Cedervall. Klipp dig och ta dig i kragen. Bort med arbetet, lös det på något annat sätt. Extra kurs, utökat material eller något liknande.»
- Föreläsningar»
- Upplägget på föreläsningarna. Jag upplevde att framför allt Greensfunktionerna och tensorer introducerades på ett sätt som tog musten ur en och att det var svårt att smälta/se hur man skulle använda dessa.»
- Mer typexempel för att se hur man ska göra. Lite mindre teori.»
- Föreläsningarna (det är säkert svårt att komma som ny föreläsare, men Cederwall var bra på Mekanik 2-kursen, ta lärdom av dig själv), uppgifter som reflekterar innehållet på tentan bättre, eller tvärtom. »
- Kunskapsnivån för att bli godkänd.»
- mer tentauppg.»
- Inlämningsuppgifterna bör göras mer omfattande och kreditera mer på tentan.»
- försök vara lite tydligare i beräkningarna, inte bara känsla»
- föreläsningarna»
- Ett kompendium med övningsuppgifter som motsvarar det något annorlunda fokus som kursen har fått.»
- Strukturera föreläsningarna bättre, gå igenom saker grundligt innan man börjar snegla på nästa moment i kursen.»
- Mer struktur på föreläsningarna. Tentamens svårighetsgrad till det lägre.»
- ett översiktligt kurs-pm, med en lista rekommenderade uppgifter ur PLK.»
- Kursmaterialet och bättre strukturerad undervisning. Demonstrationstalen bör väljas lämpligt efter kursens fokus. Det är viktigt i den här kursen som avviker från kursliteraturen och utdelat material så mycket att understryka vad fokus är. En student som inte vet "vad vi håller på med" presterar sämre än någon som kan plocka ut det viktiga ur varje föreläsning. »
- TENTAN»
- annan bok!»
- Mindre röriga föreläsningar. Examinatorn bör sätta sig ner innan föreläsningen. Skriva upp vad som är viktigast att ta upp, skriva stödord för detta och hålla sig till ämnet och förklara det på ett så pedagogiskt och tydligt sätt som möjligt.»
- Flera förslag, men bäst sammanfattade på respektive ställe, se ovan.»
- Om det ska vara föreläsningar måste de vara bättre, mer pedagogiska, mindre "med detta antagande får vi..."»
- Det bör räknas mer exempel på Greensfunktioner och distributioner tidigt i kursen. För många var nog dessa två moment de svåraste och det hade varit bra att få se fler exempel tidigt.»
- Kapa halva kursen. På allvar.»
- Föreläsningarna och byt ut PLK. Sen tycker jag inte godkäntgränsen skall vara 30 utan 24 som på alla andra tentor, bonus skall vara en bonus inte ett måste. »
- Cederwalls upplägg på föreläsningarna»
- strukturen samt antalet poäng som kursen ger»
- Bättre tenta, mindre flum och tydligare definitioner och förklaringar. Vad var t.ex. en tensor egentligen? Var ju inte så svårt att förstå om man läste i boken men du sa typ att vi kallar det vi har hållt på med på sista tiden tensorer, så nu vet ni vad tensorer är! Vore gött med lite mer förklaring till varför de behövs o.s.v.»

32. Övriga kommentarer

- Jag tror tentan kommer ge ett ganska missvisande resultat med tanke på att väldigt många gett upp kursen i förmån för komplexen (inklusive jag själv).»
- Jag var väldigt förvirrad under större delen av föreläsningarna. Jag tror att det beror på att jag är en person som har svårt att ta till mig teori utan måste bearbeta den genom många exempel.»
- Väldigt kul att ha Martin Cederwall i en kurs, det är en stor förmån och möjlighet.»
- Bra att man försöker höja standarden, är övertygad om att det kommer bli bra men i år fungerade det inte alls»
- Tycker att Martin höjde betygsgränserna alldeles för mycket. Från att ha varit en kurs som många sett som bra har han gjort den till en kurs där jag inte träffat någon som tyckt den var bra. »
- Fick höra nu att utväderingen inte skulle visas om man varit för kritisk, men för guds skull hoppas jag att ni visar denna så att det blir lite förändring. Jag har varit saklig och objektiv, lite hård kanske med tycker att det förtjänades. Att inte visa denna vore att dölja sanningen, lite korrumperat att göra det tycker jag. Sanningen måste komma fram så att kursen kan reformeras och uppfylla de förväntningar man har. Trots allt tycker jag att innehållet är vettigt, men upplägget under all kritik. Tvivlar på att jag är den enda som är kritisk. »
- Jag kände verkligen att jag kunde kursen innan tentan, men så kom saker som för mig (och andra jag pratat med) var helt främmande. Vi har t ex inte räknat ett enda tal på en tvådimensionell linjekälla. Så detta var ju det tråkigaste.»
- En godkändnivå och en överkursnivå på tentan kanske?»
- Vore bättre att lägga ner kursen och flytta över innehållet till flervariabelanalysen och andra fysikkurser»
- Martin Cederwall är kung»
- Snälla jobba på att förbättra kursen!!!»
- Varför fick vi ingen förklaring till varför vågor skrivs komplext? Jag frågade efter en föreläsning och fick då svaret att man lika gärna kan skriva med sinus, det gick ju jävligt bra på tentan att göra det... inte.»


För studerande på Teknisk matematik

33. Vad tyckte du om projektet?

8 svarande

1 (inte bra)»1 12%
1 12%
1 12%
3 37%
5 (bra)»2 25%

Genomsnitt: 3.5

- Tar för mycket tid.» (1 (inte bra))
- Visst, inressant men det känns som en nödlösning då det förekommer projekt på motsvarande sätt i åtminståne två kurser till.» (2)
- Var alldeles för lätt att få högt betyg ,P Kanske kunde vara saker som är lite mera relevant för kursen. Som i komplexen. » (3)
- Jag tycker att det var extremt intressant att skriva det, men tyvärr lite för tidskrävande.» (4)
- Enda problemen var skapade av oss själva.» (5 (bra))

34. Tycker du att kursen är relevant som del av Teknisk Matematik?

9 svarande

Ja»7 77%
Nej»2 22%

Genomsnitt: 1.22

- Vettig kurs.» (Ja)
- Stärkte förståelse av flervariabel och differentialekvationer» (Ja)
- Det är bra att få se lite "verklig" fysik/matte ibland också =)» (Ja)
- Kanske lite väl fysikalisk och egentligen ingen fysikalisk tillämpning heller, men å andra sidan bra mycket bättre än fysik för ingenjörer.» (Nej)

35. Tycker du att du hade tillräckliga förkunskaper för kursen?

9 svarande

Ja»8 88%
Nej»1 11%

Genomsnitt: 1.11

- Trodde det iaf. Men om man skall gå efter det Cedervall sa skulle vara självklart och lätt inses lätt på vissa föreläsningar så, nej.» (Nej)

36. Hur mycket tid har du lagt på projektet?

8 svarande

< 5»0 0%
5 - 10»0 0%
10 - 15»2 25%
15 - 20»3 37%
> 20»3 37%

Genomsnitt: 4.12

- Om dagar menas.» (10 - 15)
- ca 20h, dvs en fjärdedel vad som var rekomenderat...» (15 - 20)
- timmar» (> 20)
- Väger, som sagt, inte upp för missad pluggtid.» (> 20)
- Här har det blivit fel. projektet är värt 3 HP, vilket motsvarar 80 timmar så alternativen är inte alls lyckade. Vi har lagt någonstans mellan 80-100 timmar på vårt, vilket betygsmässigt helt klart "gav frukt".» (> 20)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från