ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht 09 Transformer, signaler och system, SSY080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-27 - 2009-11-10
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Peter Lundin»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»9 42%
Cirka 20 timmar»9 42%
Cirka 25 timmar»3 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Satt mycket med en annan kurs och exjobbet under tiden.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»3 14%
50%»5 23%
75%»10 47%
100%»2 9%

Genomsnitt: 3.42

- Den undervisningen jag varit på har varit väldigt dålig.» (25%)
- Inte räkneövningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 80%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 14%

Genomsnitt: 1.52

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»4 40%

Genomsnitt: 3.2

- Tyvärr avslöjade den också att jag inte hade kläm på alla transformer,,, men jag tror att det gick bra ändå.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.75

- deltog inte på föreläsningarna» (?)
- Ett evigt kringkastande av exponentialfunktioner utan förklaringar man kunde hänga med i» (Ganska liten)
- Ants föreläsningar är betydligt mer pedagogiska än Johans.» (Ganska stor)
- Ants är en bra lärare.» (Ganska stor)
- Har äntligen börjat förstå interaktionen mellan insignal, system och utsignal. Praktiskt om man läser akustik.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.71

- Använder boken mest som lexikon ifall jag kör fast, annars är det föreläsningar och övningar jag lär mig bäst på.» (Ganska liten)
- Bra bok, faktiskt.» (Ganska stor)
- Kursboken har jag funnit väldigt svårläst har därför använt mig av andra böcker som är lättare att följa» (Mycket stor)
- Bra bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 3.47

- Skulle vara bra om föreläsnings antteckningarna lades ut också.(om det finns några)» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 14%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»2 9%
Har ej sökt hjälp»9 42%

Genomsnitt: 3.8

- Lätt att fråga Ants, Johan och övningsledaren.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt samarbete»5 23%

Genomsnitt: 4

- Grupparbete om 2 säger inte mycket om integrationen med övriga klassen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 52%
Hög»10 47%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.47

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»7 33%
Hög»10 47%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.71

- En parallell kurs tog mycket tid, den också.» (För hög)
- På grund av parallellt exjobb.... » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»9 42%
Gott»7 33%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.47

- Dåliga föreläsare, speciellt Johan som bara står och skriver av formelsamlingar.» (Mycket dåligt)
- Säkert en bra kurs att ha inför regleren, men jag har nog lärt mig mer första veckan i reglertekniken än på hela transformer-kursen.» (Godkänt)
- Skulle gärna ta den igen! Även om tentan gick dåligt var kursen suverän och svarade precis mot mina förväntningar (jag läser inte data och valde till kursen). » (Mycket gott)
- Bra kurs, speciellt laborationen lärde man sig väldigt mycket av» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labben, Ants föreläsningar»
- Övningsledaren, som verkligen brinner för detta!»
- Inlämningsuppgiften.»
- Allt.»
- Svårt att säga.»
- Inlämningsuppgiften»
- labben var jättebra, lärde mig mycket av den»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man borde få möjlighet att sätta igång med laborationen tidigare»
- Inlämningen, det kändes som att vi fick börja på den lite sent och sen gick vi igenom de nödvändiga bitarna för den ännu senare (läsvecka 6 och 7)»
- Labben var ganska svår att följa så den kanske kan förenklas. Kursboken är svår att förstå!»
- Algebrahaxxande på tentorna (Uppg 4 i år).»
- Föreläsarna»
- Johan K, går för djupt in i detaljer»
- Be Johan att ta det lite lugnare på sina föreläsningar och inte tro att allt är så elementärt för oss.»
- Inget. »
- Föreläsningarna var inte så lätta att hänga med på eftersom det räknades väldigt fort.»
- Jag tycker att det var lite för teoretiskt när vi skulle lära oss transformer. Ta gärna lite inspiration från Reglerteknik D där teorin är upplagd på ett lättbegripligt sätt.»

16. Övriga kommentarer

- En av de roligare kurserna som jag läst på Chalmers.»
- Labben var svår att begripa.»
- Största hindret var att man inte kunde matlab så bra, därav tog det lång tid att göra labben, trots att läraren hade hjälpt med lite instruktioner i lab pm:et, en matlab kurs/genomgång under programmet hade varit bra då man använder verktyget i många kurser»


Kursutvärderingssystem från