ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht 09 Parallel programmering, TDA381

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-27 - 2010-10-08
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Peter Lundin»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»7 38%
Cirka 25 timmar»6 33%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.61

- Lab assignments take a lot of time.» (Cirka 25 timmar)
- Publabben var väldigt krävande, och extremt givande. Skoj med Erlang också, men JR var ingen höjdare.» (Cirka 25 timmar)
- väldigt krånglig lab, the pub.» (Cirka 25 timmar)
- Many lectures, much time spent on laborations.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»3 16%
75%»6 33%
100%»7 38%

Genomsnitt: 4

- Föreläsningarna var fantastiskt tråkiga. Föreläsarens röst är sövande» (25%)
- räknar bara föreläsningar» (100%)
- missade en föreläsning pga jobb.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 55%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 38%

Genomsnitt: 2.27

- De visades säkert i början av kursen, jag kommer inte ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 18%
Ja, målen verkar rimliga»7 63%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2

- för att vara en kurs på grundnivå var den väldigt svår.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»7 50%
Ja, i hög grad»5 35%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.42

- Fantastiskt obalanserad tenta. Halva tentan är på en grej, om man har missat just den grejen så är man körd. » (Nej, inte alls)
- Tyckte vår tenta innehöll för mycket saker som inte hörde till det viktigaste i kursen. Haskellkod och Transactional Memory.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte tentan var dåligt utformad, se övriga kommentarer.» (I viss utsträckning)
- En hel del av tentan verkade tagen ur en annan kurs, de tre sista frågorna.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte det var dålig spridning av innehåll i frågorna på tentan» (I viss utsträckning)
- It"s always hard to do coding assignments on paper as an exam.» (Ja, i hög grad)
- jag klarade inte tentamen, så jag antar att den testade mig ordentligt» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 3.05

- Labbhandledningen har varit bättre än handledningen för övningarna» (Ganska stor)
- Grym föreläsare!» (Mycket stor)
- har lärt mig att jag måste lägga ner ännu mer tid på övningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.16

- köpte ej boken» (Mycket liten)
- Inte använt boken så mycket, men wikipedia har hjälpt en del.» (Ganska liten)
- The JR-book was quite helpful.» (Ganska stor)
- Tycker föreläsningsantrckningarna varit mycket bra, men har inte använt mig av boken» (Ganska stor)
- The JR book wasn"t so great.» (Mycket stor)
- labbarna» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 3.41

- Setupkommandot fungerade inte till en början, samma sak med tsim-simulatorn och det var INNAN filservrarna började fungera dåligt.» (Ganska bra)
- En del strul med datasystemen, men det var inte kursens fel.» (Ganska bra)
- Good lecture slides and lectures!» (Mycket bra)
- Väldigt bra hemsida!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 3.66

- Labhandledarna var väldigt upptagna med att rätta labbar, så dom hade inte tid till mycket annat» (Ganska dåliga)
- Fett svårt att få tag på hjälp under labbarna» (Ganska dåliga)
- Var lite väl få handledare på många elever, eftersom många ofta behövde hjälp under labbtiderna» (Ganska bra)
- Smallbone är guld. Filippo kunde ha varit bättre.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.5

- Labbgruppen fungerade ej.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»5 27%
Hög»7 38%
För hög»4 22%

Genomsnitt: 3.72

- & bra!» (Hög)
- Labbarna var svåra och jag hann inte med övningarna, även om jag nog gjort det om jag lagt lite mer tid på kursen.» (Hög)
- Pub-labben är för omfattande. Blir för mycket småpill jämfört med mängden message passing.» (För hög)
- I"ve spent a lot of time doing the asignments.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 38%
Hög»4 22%
För hög»6 33%

Genomsnitt: 3.83

- Läste 200% (30p) så svårt att säga» (Lagom)
- Inte bar att kombinera denna kurs och Algorithms då båda är tunga.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 16%
Godkänt»3 16%
Gott»8 44%
Mycket gott»4 22%

Genomsnitt: 3.72

- Föreläsningarna var inte särskilt bra eftersom jag inte tyckte föreläsaren var särskilt bra. Labbarna hanterades väldigt dåligt, det tog alldeles för lång tid att få dom rättade och sen hjälper det ju inte att dom (filippo) hittar nya fel för varje retur (som inte är resultat av en "fix" i förra inskickningen) och dessutom ger retur på saker om inte står definierade i labb pm. Labb pm kunde vart mycket tydligare.» (Dåligt)
- Kursen var inte verklighetsförankrad. Lärde inte modern parallel programmering utan handle mest om low-level concept och exprimentella lösningar (JR).» (Dåligt)
- Karol är en väldigt bra föreläsare.» (Gott)
- En av de bästa kurserna jag tagit.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Smallbone»
- The labs were good!»
- -Assignment are good »
- Erlang.»
- Man lärde sig väldigt mycket på labbarna och kurshemsidan var bra.»
- Tåglabben. Väldigt rolig samt väl dokumenterad.»
- Labbarna, skriv om labpm på baren dock. Det är flummigt och svårt att tolka.»
- Transactional Memory föreläsningarna var intressanta»
- Hamsidan!! Och hur kursen var upplagd.»
- polarisen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer frågor i tentan. Inte bara problemlösning.»
- Labb rättningen var under all kritik. Det ska inte ta ett par veckor att få labben rättad. Det gör att det tar längre tid att fixa returen och man har inte tid att fixa returer som man får under tenta veckan. »
- -order of courses and assignments: for the lab2 we need to know message passing. It was impossible to start this lab wuthout the lectures. The last lectures on message passing was on wednesday and the deadline was on the thurday of the following week. Just one week for this lab which was a lot of work... You must change the scedule ! The same problem happen with the erlang lab.»
- Ta bort JR»
- Pub-laben tar väldigt mycket tid, kanske för mycket»
- Lite mer dokumentation om erlang och lite mindre föreläsning. Svårt att hänga med på erlang föreläsningarna.»
- Se till att labbar rättas korrekt och snabbt.»
- bättre labbrättare. Dom är långsama och deras engelska är bristande. Väldigt svårt att förstå vad man skall förbättra då både deras meningsuppbyggnad och ordval är konstigt. Labrättarna tolkar labpm på sitt egna sätt. Labpm till baren bör ses över, det ger utrymme för egna tolkningar. Borde vara mer definierat och labrättarna borde vara införstådda med vad som gäller. »
- Tycker att kursen borde fokusera mer på modern parallel programmering som tex task-based programming och "actors/active objects" (tex. Intel TBB, Microsoft PPL) TA BORT JR!!! var en madröm att arbeta med och används inte i "verkligheten"... Pub labben var onödigt komplex... Kursen var lite för API/språk beroende och borde istället lärt ut koncept som lätt kan användas senare oberoende av API/språk... man blir lätt insnöad...»
- ett stycke till labbhjälp»

16. Övriga kommentarer

- Se till att testa att setup-kommandot och tsim fungerar när det är tänkt att man ska börja laborera.»
- I don"t speak swedish. This webpage can be translated in english ? I didn"t really understand the last problem during the exam and it was half the point of the exam... It was too much point on a single problem. It"s impossible for me now to valide this course...»
- Labbarna har gett mig största bidraget till inlärning men dock är dem väldigt svåra och ibland lite för omfattande.»
- Jag tyckte tentan var dålig för uppgift 4, 5 och 6 var att lösa ett och samma problem med vissa variationer. Dessa hade kunnat vara a, b respektive c på en uppgift i stället. Som det var nu hamnade över hälften av tentans poäng på detta problem varpå man blev helt beroende av det.»
- Jag skulle väldigt gärna läsa en avancerad kurs i Concurrent Programming.»
- Message passing for the win!»
- "Heavy workload" är inte en ursäkt som labbrättare för att vara seg. Kan man inte rätta saker i tid så har man inte något där att göra. Att missa en kurs pga att någon annan är seg är inte roligt.»
- Jag tyckte inte att det framgick hur examinationen skulle se ut. Det hade varit trevligare med fler exempeltentor för att mer få en förståelse för hur det fungarer.»
- semaphore låter som nån exotisk människo ätande parasit(som lägger ägg i hjärnan och styr ens handlingar!)»


Questions about some new elements in the course

17. The structure of the course web site has been modified as a response to student feedback in previous years. How easy was it to navigate the

18 svarande

The easiest web site to navigate in the world»6 33%
OK, but some improvements could be made.»12 66%
Reasonable, but I got lost too many times»0 0%
Barely acceptable. You should consider a redesign»0 0%
Horrible. I could not find a thing»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Great, don"t change it.» (The easiest web site to navigate in the world)
- Separate tab for language resources.» (OK, but some improvements could be made.)
- Links to sources etc is mostly placed in random places in long scrollable documents. How about also have them altogether sorted and well described either on top or at the bottom of each document, or have a unique section for them.» (OK, but some improvements could be made.)

18. A new feature of the course web site was an RSS feed with all the

18 svarande

This is the best way to keep up-to-date.»2 11%
Useful but could contain more information.»1 5%
I did not know it was there.»14 77%
What in the world is this RSS feed?»1 5%

Genomsnitt: 2.77

- Well, I did.. But I didn"t use it. Good idea though.» (I did not know it was there.)
- Probably very useful, was not aware of it» (I did not know it was there.)
- Have not tried it, but it sounds like a very good idea.» (I did not know it was there.)

19. Some additional code examples were available this year together with each lecture. Did you find them useful?

18 svarande

Yes. They are an excellent learning resource.»8 44%
Partly. There is a room for improvement here.»7 38%
. No. I did not even look at them.»1 5%
What? There were on-line examples from each lecture?»2 11%

Genomsnitt: 1.83

- The more code examples the better. There is no easier and more effective way in the world to learn any programming, than being inspired by others code. Keep it up.» (Yes. They are an excellent learning resource.)
- There could be more comments in the code examples to make it easier to learn something from them.» (Partly. There is a room for improvement here.)
- Was not able to attend most of the lectures soo i missed this information» (What? There were on-line examples from each lecture?)

20. More lectures this year involved life demos of running examples. Did it improve the lectures?

17 svarande

Yes. Even more would be appreciated»9 52%
Somewhat. But they were not always easy to follow»8 47%
little bit. You should improve the presentation to»0 0%
No. They did not bring anything interesting.»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- Keep the lectures lively.» (Yes. Even more would be appreciated)
- Would have been even better if instead of showing and improving code through over heads the lecturerar actually did the coding in "real-time"» (Yes. Even more would be appreciated)

21. finally, the last lecture was quite interactive. Do you enjoy a more interactive learning?

15 svarande

Definitely. There should be more life coding for all student»4 26%
It was a very refreshing approach but more work should be»6 40%
I don"t really know. There are pluses and minuses.»4 26%
It was a nice experiment but one such is enough.»0 0%
No. It was the worst lecture in my life.»1 6%

Genomsnitt: 2.2

- Didn"t attend.» (?)
- Too bad I missed the last one )-:» (?)
- It was a really good lecture! » (Definitely. There should be more life coding for all student)
- I didn"t learn anything from this since it was only one lecture. But I think pen and paper exercises are great since the examen will also be like that.» (It was a very refreshing approach but more work should be)
- I did not attend :( Wish I had!!» (I don"t really know. There are pluses and minuses.)
- Interesting but i found it inefficient» (I don"t really know. There are pluses and minuses.)Kursutvärderingssystem från