ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljöteknik och elenergi 2009/2010, ENM011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-23 - 2009-11-06
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

15 svarande

Nej»2 13%
Delvis»2 13%
Ja»10 66%
Inte läst det»1 6%

Genomsnitt: 2.66

- Utförligt och fint» (Ja)
- Skulle vara bra om läsinstruktionerna var bättre orienterade. Framdör allt i kronologisk ordning efter när föreläsningarna går.» (Ja)
- Ett av de mest utförliga jag sett, tänk om alla vore så» (Ja)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

15 svarande

Nej»2 13%
Delvis»4 26%
Ja»9 60%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.46

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 2.86

4. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Johan Boman engagerat sig i kursen?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»6 40%
Bra»8 53%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.66

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Asynkronmaskinen var dock något som uppenbarligen skulle examineras trots att det inte fanns något om detta i lärandemål? Innehåll och lärandemål går kanske inte hand i hand varför de står under två olika rubriker? Om asynkronmaskin inte finns med under lärandemål kan man fråga sig varför detta examineras?» (Ja målen verkar rimliga)

6. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 33%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 13%

Genomsnitt: 2.4

7. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Väldigt rörigt vad som är vad! Det tar flera veckor innan man får något som helst grepp om kursen.»
- gillade flexibiliteten med kursen....»
- lägg ut materialet på hemsidan efter lektionsordning. Allt blev så jäkla flummigt, hitta ju knappt det man skulle ha»
- Dåligt, labbarna gav inget till kursen, man lärde sig inte mycket»


Lärande:

8. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Lite elektriska kretsar. Det var dock endast första övningen som var till hjälp. Det blev ett stort hopp från övning 1 till övning 2 (El-delen)...»
- Inledande matematik och elektriska kretsar.»
- Elektriska kretsar»
- Elkrets»
- Elektriska kretsar»

9. Hur var svårighetsgraden på de olika delarna i kursen?

Matrisfråga

- Eltekniken kändes helt klart mest relevant och det var även den del som var svårast. Det såg även ut som att den var väl representerad på tentan?»
- Blev mycket prat om CO2-utsläpp, kändes lite som man tuggade igenom samma sak hela tiden»
- miljölabben kändes lite "luddig"»
- För många spridda föreläsningar om ungefär samma sak(tänkter på miljödelen)»

DC-maskinslaboration och simulering
15 svarande

Mycket lätt»1 6%
Ganska lätt»1 6%
Medel»7 46%
Ganska svår»6 40%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.2

Miljölaboration
15 svarande

Mycket lätt»7 46%
Ganska lätt»6 40%
Medel»2 13%
Ganska svår»0 0%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.66

Eltekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)
15 svarande

Mycket lätt»0 0%
Ganska lätt»1 6%
Medel»2 13%
Ganska svår»9 60%
Mycket svår»3 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.93

Miljötekniksdelen (Föreläsningar, räkneövningar osv.)
15 svarande

Mycket lätt»2 13%
Ganska lätt»3 20%
Medel»10 66%
Ganska svår»0 0%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.53

Gästföreläsare
15 svarande

Mycket lätt»3 21%
Ganska lätt»2 14%
Medel»9 64%
Ganska svår»0 0%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.42


Föreläsningar:

10. Hur många föreläsningar var du på? (%)

15 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 6%
50 - 75%»1 6%
75 - 90%»6 40%
90 - 100%»7 46%

Genomsnitt: 4.26

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 2.86

- Har på egen hand och med hjälp av kurspm försökt sålla fram det mest väsentliga ur föreläsningarna och därefter försökt lära mig. Själva undervisningen har snarare blivit en presentation av vad som finns för alternativ att lära in.» (Ganska liten)
- Skrev tentan i princip bara på kunskap inhämtad från föreläsningar.» (Mycket stor)

12. Vad tyckte du om Johan Bomans föreläsningar?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»3 20%
Vet ej/deltog ej»1 6%

Genomsnitt: 3.26

- Trevligt med mentometerknappar och bra sammanställningar. Lite svårt att veta vad av det som sades som var relevant.» (Ganska bra)
- inte ha så mycket statestik.....» (Ganska bra)

13. Vad tyckte du om Torbjörn Thiringers föreläsningar?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 20%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»6 40%
Vet ej/deltog ej»1 6%

Genomsnitt: 3.33

- Försökte verkligen få igång klassen. Det var ju däremot uppenbart att folk inte förstod stora delar av föreläsningarna. Frågan är vad man ska göra. Antingen får man gå ännu djupare på området så folk förstår och då kanske även korta ner innehållsbredden? Eller så får man kanske se till så studenterna verkligen begriper det mest fundamentala i eltekniken?» (Ganska bra)
- Försök få en bättre struktur på tavlan! Gå mer systematiskt fram. Ex när du räknar så vet man inte vilken deluppgift du är på. Annars mycket bra och pedagogiskt.» (Mycket bra)

14. Vad tyckte du om Karin Anderssons gästföreläsning om Livscykelanalys?

15 svarande

Mycket dålig»1 6%
Ganska dålig»4 26%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»0 0%
Vet ej/deltog ej»2 13%

Genomsnitt: 2.86

- Smalt perspektiv och satte egentligen enbart siffror på allt. Att smälla upp en massa siffror kan tyckas vara övertygande när man vill påvisa hur något är. Jag ser det snarare som en enda stor röra där man måste tolka allt på egen hand.» (Ganska dålig)

15. Vad tyckte du om Yngve Hamnerius gästföreläsning om Biologiska effekter av elektromagnetiska fält?

15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»11 73%
Mycket bra»2 13%
Vet ej/deltog ej»2 13%

Genomsnitt: 3.4

- Tanken var i alla fall god. Det blev dock jobbigt att läsa all text på alla blåa slides. Det var rätt mycket att ta in.» (Ganska bra)

16. Vad tyckte du om Maria Grahns gästföreläsning om Bärkraftig energianvändning?

14 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 14%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»2 14%
Vet ej/deltog ej»3 21%

Genomsnitt: 3.42

- Oj, vad vinklat det var.» (Ganska dålig)

17. Vad tyckte du om Hans Abrahamssons gästföreläsning om Global utveckling och säkerhet?

15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 6%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»5 33%
Vet ej/deltog ej»3 20%

Genomsnitt: 3.66

- Roligt att lyssna på och bra andemening, men totalt orelevant information.» (Ganska dålig)
- Det här var en engagerad föreläsare som fick en att bli intresserad! Roligt att han var med. Frågan är dock vad som examinerades ur hans föreläsning.» (Mycket bra)

18. Vad tyckte du om Ola Carlssons gästföreläsning om Vindkraft?

15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 6%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»4 26%
Vet ej/deltog ej»4 26%

Genomsnitt: 3.73

- Intressant.» (Ganska bra)

19. Vad tyckte du om Lina Bertlings föreläsning om El i Sverige?

15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 13%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»1 6%
Vet ej/deltog ej»2 13%

Genomsnitt: 3.2

20. Vad tyckte du om Erik Svenssons föreläsning om Energi och samhälle?

15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 20%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»1 6%
Vet ej/deltog ej»3 20%

Genomsnitt: 3.26

- Jag höll inte alls med det han sa och sätten han gick till väga på för att bedöma olika saker.» (Ganska dålig)

21. Vad tyckte du om Stefan Petterssons gästföreläsning om Regler- och verkningsgradsteknik på hybridteknik?

15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»9 60%
Vet ej/deltog ej»3 20%

Genomsnitt: 4

- Hade fått ett "mycket bra" om det inte varit för allt det avancerade som var svårt att ta till sig.» (Ganska bra)
- Jag hade hybridteknik som projektuppgift och kunde snabbt relatera all föreläsningsinformation.» (Mycket bra)
- Riktigt bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»3 20%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.46

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.26

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»1 7%
Låg»1 7%
Lagom»4 28%
Hög»7 50%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.42

- Mer i början på kursen» (Låg)
- Jätteojämn! Eftersom man kan klara kursen enbart på miljö la jag inte ner någon större fokus på elen, som jag egentligen känner att jag skulle ha mycket mer nytta av. Miljön har man hört det mesta redan och det är bara "skriva sina tankar" på tentan. Kanske ha en eldugga som ger poäng till tentan. (jag tror inte på att ha två obligatoriska delar av tentan)» (Lagom)
- Det är svårt när det känns som två delkurser i en och samma. Eldelen har verkligen tagit mycket tid! När man suttit några studenter och försökt samarbeta har man dock förstått att man inte är helt ensam om att inte riktigt begripa vad som är relevant.» (Hög)
- Onödigt mad labbar och arbete» (Hög)
- Eldelen var väldigt svår och gick väldigt snabbt framåt, mycket att lära sig på lite tid. Behöver mer föreläsningstid eller mindre material att gå igenom.» (Hög)
- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite för hög» (Hög)
- Som jag nämnt, bred kurs och mkt dåligt upplägg av material på hemsidan» (Hög)
- För många olika saker, en tenta som omfattar alldeles för många olika delar.» (För hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»8 53%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Man får lära sig fördela sin tid.» (Lagom)
- Lagom... beroende på hur mycket kraft man la på elen.» (Lagom)


Övningar:

26. Vad tyckte du om övningarna i Miljöteknik?

- Det blev mer kemi av det hela. Även om man i Gymnasiekemi B får klart för sig vad molmassa, kemiska beteckningar och entalpiberäkningar är känns det inte som att det hör hemma här?»
- Bra.»
- Dom var ok»
- Inte alls bra. Gav inget att bara få "svaren".»
- dåligt då vi inte hade övningarna»
- Inte bra, det var demo/föreläsning = man lär sig inget»

27. Vad tycker du om Erik Svenssons hjälp under miljöövningarna?

- Kändes osäker på det mesta. »
- Bra.»
- Ok»
- Erik var duktig»

28. Hur många av dessa övningar var du på? (%)

14 svarande

0 - 25%»3 21%
25 - 50 %»5 35%
50 - 75%»1 7%
75 - 90 %»0 0%
90 - 100%»5 35%

Genomsnitt: 2.92

29. Vad tyckte du om övningarna i Elteknik?

- Lååånga utläggningar i de papper han gav ut. Svårt dock att förstå varför han gjorde som han gjorde. Hur kommer man fram till rätt lösning? Helt plötsligt sa han att vi fått ett uttryck om man hade "löst det där". Fine, men så får väl inte vi göra i arbetslivet eller exempelvis på tentamen? Det var svårt att se några metodiska tillvägagångssätt för att lösa uppgifterna. Däremot fanns en del spännande kuriosa som inte kändes särskilt relevant för att klara tentan.»
- Bra.»
- Bra!»
- Inte så givande tyvärr»
- Var inte synkade med det vi hade gått igenom på lektionen. Gav inte så mycket.»
- Rätt bra.»
- bra!»
- OK»

30. Vad tycker du om Andreas Karvonens räkneövningar (de i föreläsningssal)?

- Lååånga utläggningar i de papper han gav ut. Svårt dock att förstå varför han gjorde som han gjorde. Hur kommer man fram till rätt lösning? Helt plötsligt sa han att vi fått ett uttryck om man hade "löst det där". Fine, men så får väl inte vi göra i arbetslivet eller exempelvis på tentamen? Det var svårt att se några metodiska tillvägagångssätt för att lösa uppgifterna. Däremot fanns en del spännande kuriosa som inte kändes särskilt relevant för att klara tentan.»
- Bra.»
- Mycket bra.»
- Han borde göra mer uträkningar på tavlan o inte bara skriva ner resultaten som han räknat ut innan, kändes som man lika gärna kund sitta o läsa igenom facit hemma»
- Rätt bra»
- han var duktig! dock lite för mycket uträkningar som inte fanns med i lösningarna»

31. Vad tycker du om Andreas Karvonens hjälp under elteknikövningar?

- Lååånga utläggningar i de papper han gav ut. Svårt dock att förstå varför han gjorde som han gjorde. Hur kommer man fram till rätt lösning? Helt plötsligt sa han att vi fått ett uttryck om man hade "löst det där". Fine, men så får väl inte vi göra i arbetslivet eller exempelvis på tentamen? Det var svårt att se några metodiska tillvägagångssätt för att lösa uppgifterna. Däremot fanns en del spännande kuriosa som inte kändes särskilt relevant för att klara tentan.»
- Bra.»
- Mycket bra.»
- Ok»
- bra»
- bra»

32. Hur många av dessa övningar var du på? (%)

15 svarande

0 - 25%»3 20%
25 - 50 %»3 20%
50 - 75%»2 13%
75 - 90 %»1 6%
90 - 100%»6 40%

Genomsnitt: 3.26


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

33. Vad tyckte du om DC-maskinslaborationen?

- Mycket bra»
- Intressant på alla sätt och vis. Skulle dock gärna läst om varför det blev som det blev. Nu fanns det riktigt duktiga labassistenter som kunde förklara fenomenen mycket bra. Ett bra komplement hade dock varit någon bok där man kunnat läsa ännu mer. Kändes inte som att "Power Electrical Engineering for Z2" var tillräckligt.»
- Bra.»
- Inte så bra, var svårt o kändes som handledaren fick koppla mycket eftersom det var svårt.»
- Intressant, men man lärde sig inget»
- Bra»
- helt okej..»
- Dåligt förberedd av de som höll i den, problem med utrustning som övningshan dledarna inte kunde förklara. »
- bra!»

34. Vad tyckte du om miljölaborationen?

- Intressant, fast var den nödvändig?»
- Lite flummig.»
- Rolig o mäta strålningen hemma, borde dock vara lite tydligare vad och hur mycket man egentligen skulle skriva i inlämningsrapporten»
- Onödigt att skriva en rapport»
- ok»
- "luddig"»
- Tankvärd, men inte mycket mer»
- sådär. fast ändå spännande»

35. Vad tyckte du om simuleringsdelen av DC-maskinslaborationen?

- Intressant på alla sätt och vis. Skulle dock gärna läst om varför det blev som det blev. Nu fanns det riktigt duktiga labassistenter som kunde förklara fenomenen mycket bra. Ett bra komplement hade dock varit någon bok där man kunnat läsa ännu mer. Kändes inte som att "Power Electrical Engineering for Z2" var tillräckligt.»
- Det kändes som man kastades in i simulink och där visste jag inte vad jag skulle göra. Hade varit bra med något papper om vad det är och väldigt korta grunder.»
- Bra»
- Lagom i nivå, fick en att tänka lite.»
- Bra»
- "luddig"»
- mkt bra»

36. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

- Rapporten som handlade om att jämföra två liknande produkter var onödig.»
- Projektarbetet var helt bortkastat. Precis samma upplägg som i Inledande Automation Mekatronik, fast lägre standard. Tog bara tid, gav ingenting.»
- projektet var jävligt luddigt»


Kurslitteratur:

37. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»4 28%
Ganska liten»9 64%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.78

- Har varken öppnat Miljöteknikboken eller elkraft kompendiet (tror tentan gick bra).» (Mycket liten)
- Har försökt komplettera föreläsningarna med kurslitteratur. Det är däremot svårt att veta vad som är relevant i all litteratur.» (Ganska liten)

38. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- Översätt gärna Torbjörns häfte. Det är mycket intressant och det hade underlättat med svenska.»
- Men Torbjörn bör rätta sitt kompendium. Hittade några fel.»
- Man hade inte så stor användning av miljöfysikboken, samma sak togs upp på föreläsningar så är inte så viktigt i ha boken»

Miljöfysik av Mats Areskoug
14 svarande

Dålig, bör inte användas igen»5 71%
Bra»1 14%
Mycket bra, bör användas igen»1 14%
Vet ej/köpte ingen»7

Genomsnitt: 1.42

Miljöboken av Frederik Holm
14 svarande

Dålig, bör inte användas igen»2 25%
Bra»5 62%
Mycket bra, bör användas igen»1 12%
Vet ej/köpte ingen»6

Genomsnitt: 1.87

Elteknikkompendiet av Torbjörn Thiringer
14 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 8%
Bra»7 58%
Mycket bra, bör användas igen»4 33%
Vet ej/köpte ingen»2

Genomsnitt: 2.25

Övriga häften och kompendium
14 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 8%
Bra»9 75%
Mycket bra, bör användas igen»2 16%
Vet ej/köpte ingen»2

Genomsnitt: 2.08

39. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

- Gärna Torbjörns häfte i en översatt version.»
- Ja.»
- Miljöfysikboken kvittar, behöv den egentligen inte»
- nej»
- Nej»


Tid:

40. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

14 svarande

0 - 10»3 21%
10 - 20»7 50%
20 - 30»3 21%
30 - 40»1 7%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.14

41. Kommentarer på tiden:

- Miljöprojektet tar kol på en. Svårt att få folk i gruppen att prestera och ännu svårare att veta vad examinatorn vill ha. Skriv en tydligare målbeskrivning och motivera bedömningen bättre. Nu fanns det inte ork för att ta en diskussion när det gällde bedömning men de givna kommentarerna hade sina svar i projektet - på flera ställen.»


Pedagogiskt pris:

42. Anser du att föreläsaren Johan Boman skall nomineras till pedagogiskt pris?

14 svarande

Ja»1 7%
Nej»10 71%
Vet ej»3 21%

Genomsnitt: 2.14

43. Anser du att föreläsaren Torbjörn Thiringer skall nomineras till pedagogiskt pris?

14 svarande

Ja»1 7%
Nej»10 71%
Vet ej»3 21%

Genomsnitt: 2.14

44. Anser du att din övningsledare skall nomineras till pedagogiskt pris? Om ja, vem och i så fall varför?

- nej»


Tentan:

45. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 78%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.21

- ..första frågan: 64 poäng..» (I viss utsträckning)
- Det var för mycket om tre-fas och asynkronmaskinen. Det var saker som inte togs upp så genomgående i kursen.» (I viss utsträckning)

46. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

- Inte nog med att det både är elteknik och miljö som ska examineras i form av en tenta. Det ska även laboreras i båda ämnena och till råga på allt ska man skriva ett svårdefinerat projekt. Kan man inte samla ihop dessa delar på ett bättre sätt?»
- Bra.»
- Tenta är bra.»
- Tycker det är dumt att man ger ut extrapoäng till hela projektgrupper där en person kan dra ner alla andra. Man är också helt beroende av vad examinatorn tycker är "rätt". Istället borde man t.ex. ha en dugga där det finns rätt o fel svar på frågor och man inte är beroende av hur andra presterar.»
- En dugga för eldelen som ger bonuspoäng till tenta. För att få in mer el. Den skulle ligga någon vecka innan tentan.»
- nej, tenta är bra. »


Kursbetyg:

47. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»5 33%
Godkänt»9 60%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- I den här kursen har man ju verkligen lyckats få till en salig blandning av allt. Är det tanken? Det är både elteknik och miljö som ska examineras i form av en tenta. Det ska även laboreras i båda ämnena och till råga på allt ska man skriva ett svårdefinerat projekt.» (Dåligt)
- Vad f** handlade kursen om?? Känns som att man det var väldigt många och väldigt lika föreläsningar, på miljödelen. Vilken i relation till hur mycket el/räknande det var, knappt hade något fokus under examinationen. Ironiskt även att bästa föreläsaren (Hans Abrahamsson) hade ett ämne helt utanför kursens ramar.» (Dåligt)
- Tycker inte det är nån bra idé att slå ihop två olika kurser som man gjort här. Speciellt elen kändes som att den var för stor för den lilla tid vi fick med det.» (Dåligt)
- väldigt svagt godkänt» (Godkänt)

48. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ...»
- Bra gästföreläsare»
- vet inte»

49. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Målbeskrivningen för projektet. Bli tydligare och motivera bedömning av projektet bättre! Alternativt ta in projektet en vecka innan och ge respons för att man ska förstå vad ni är ute efter. Gör eltekniksdelen mer grundläggande, alternativt gå in djupare och låt studenterna få en bättre förståelse. Fundera på valet av miljöövningar. Kemi må vara intressant men z-teknologen har väl inte det som högsta prio för framtida förståelse? Uppdelning av tentan när det gäller miljö och el. Var den som det sades att det skulle vara, 50% miljö och 50% el?»
- Projektet gav inget. Det var bara ett moment som hängde över än hela kursen»
- Eldelen var för svår, blev mycket nytt i början o inget i slutet. Blev för mycket el i början så det var svårt o hänga med.»
- Så elen får mer tungvikt.»
- få kursen att gå ihop lite mer, istället för 100000 delar som inte alls känns sammanhängande»


Extra frågor

50. Vad förväntas ni att kunna inom elteknik som automatiseringsingenjörer, var det som lärdes ut i kursen överflödigt? Saknas något?

- Mycket nyttigt. Hade gärna haft mer tid så jag kunnat lära mig det bättre.»
-

51. På vilket sätt tror du att du kommer att ha användning av Elteknikmomenten i framtiden?

- Det återstår att se.»
- Kommer ev. jag läsa elkraft-mastern»
- vet inte»

52. På vilket sätt tror du att du kommer att ha användning av Miljöteknikmomenten i framtiden?

- I alla yrken kommer vi behöva tänka mer miljövänligt varför miljöteknik helt naturligt blir viktigt att ha i åtanke. När det handlar om när det ska appliceras är en annan, mycket svårare, fråga. »
- Ett övergripande tänkande.»
- vet inte»

53. Ge konkreta exempel på om/hur kursen förbättrat er ingenjörsmetodik.

- vet inte»

54. Det här tycker jag att projektet ska handla om nästa år:

- vet inte»


Kursutvärdering/SNZ:

55. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Jag tycker snz borde lyckas bättre med att ge sina utvärderare sin ersättning.»
- <3»
- Bra. Nu börjar det arta sig. Helt klart bättre utvärdering än tidigare.»
- ...»


Kursutvärderingssystem från