ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Mek o hållf del 3, TME030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-23 - 2009-11-06
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Anders Boström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»8 16%
Cirka 20 timmar»16 32%
Cirka 25 timmar»12 24%
Cirka 30 timmar»11 22%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.7

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

50 svarande

0%»3 6%
25%»1 2%
50%»6 12%
75%»15 30%
100%»25 50%

Genomsnitt: 4.16

- Läste 2 andra kurser...» (0%)
- schemakrockar, annars hade jag deltagit på mer» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 44%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 28%

Genomsnitt: 2.36

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»3 7%
I viss utsträckning»15 39%
Ja, i hög grad»18 47%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.5

- Väldigt annorlunda tenta jämfört med de tidigare tentorna. Den enda uppgiften som var ok var den första.» (Nej, inte alls)
- Inte för endast godkänt» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes inte alls kopplad till övrig undervisning och tal som vi räknade före!» (I viss utsträckning)
- I förhållande till "gamla" tentor tyckte jag tentan var aningens svårare» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»6 12%
Ganska stor»24 48%
Mycket stor»17 34%

Genomsnitt: 3.1

- I början var det lite i och med att en övningsledare la ut räkneövningar men sen va de absolut inget!» (Mycket liten)
- Svårt att förstå vilka ekvationer lösningsgångar som användes. Därav var det lurigt att hänga med på föreläsningarna. Även nummrering av ekvationerna önskvärt.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»16 32%
Ganska stor»22 44%
Mycket stor»9 18%

Genomsnitt: 2.74

- Känns inte som att boken gav någon större hjälp till att lösa talen i BOKEN och absolut inte på tentan.» (Ganska liten)
- Jag gillar inte alls boken. Facit är alldeles för kortfattat och oftast kan man inte läsa sig till hur man ska tänka/räkna heller.» (Ganska liten)
- Svårt att läsa sig till hur man skall göra i läroboken.» (Ganska stor)
- har jobbat med alla "feta" talen. Har dock väldigt svårt att läsa i boken som jag inte alls upplever som lättförståelig eller förklarande.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»25 51%

Genomsnitt: 3.44

- Som sagt, egentligen inget av värde på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Jag uppskattade sammanfattningarna från varje föreläsning som fanns på kurshemsidan. Det var synd att jag inte upptäckte dessa förrän efter kursen. Det hade varit bra att tala mer om dessa under kursens gång.» (Ganska bra)

9. Vad tyckte du om övningarna?

47 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»13 27%
Mycket bra»32 68%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Grupp a Andreas Draganis (sal ML11): (7 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra6 85%
Mycket bra1 14%

Genomsnitt: 3.14

- Notera att jag inte varit på någon av de pga schemakrockar.» (Ganska bra)
- Att ha ett tall som går igenom på tavlan och mer räknande själva. VI räknar för lite!» (Ganska bra)

Grupp b Peter Möller (sal ML12): (17 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt2 11%
Ganska bra3 17%
Mycket bra12 70%

Genomsnitt: 3.58

- Har ej deltagit på övningarna» (Ganska dåligt)
- sjukt högt tempo, men han hann ju med alla uppgifter iallafall» (Ganska bra)
- Klar och tydlig men kanske inte jätte engagerande» (Ganska bra)
- Jävligt effektiv!» (Mycket bra)
- Kanske lite för fort ibland, annars jättebra» (Mycket bra)
- Mycket bra övningar, dock varierande kvalitet på övriga övningsledare.» (Mycket bra)

Grupp c Bo Peterson (ML13): (1 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra1 100%

Genomsnitt: 4

Grupp d Peter Torstensson/Karl M (sal ML14): (8 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 25%
Mycket bra6 75%

Genomsnitt: 3.75

- Jag gillade verkligen teoribiten innan vi tog itu med uppgifterna! Utan en övergripande teori blir det lätt "såhär löser man just den här uppgiften", vilket inte är så hjälpsamt om inte just den uppgiften kommer på tentan. Men som sagt: Jag GILLART! :D» (Mycket bra)
- Bra att göra färre uppgifter som man förstår än försöka hinna med allt på en gång.» (Mycket bra)

Grupp e Jonathan Westlund (sal ML15): (14 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 14%
Mycket bra12 85%

Genomsnitt: 3.85

- Jonathan är duktigt. Han gör att man förstår och lyfter fram det som är svårt. » (Ganska bra)
- Men även varit på några av Peter Möllers. Men Jonathan är bäst! » (Mycket bra)
- Jonathan är riktigt bra! Pedagogisk och effektiv» (Mycket bra)
- Det var en nödvändighet att gå på övningstillfällena.» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om projektuppgiften?

49 svarande

Mycket dåligt»7 14%
Ganska dåligt»15 30%
Ganska bra»23 46%
Mycket bra»4 8%

Genomsnitt: 2.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tog en massa med tid som man egentligen kunde ha lagt på att plugga istället. Känner inte att jag lärde mig något alls på den.» (Mycket dåligt)
- Tog mycket tid från övriga studier. » (Mycket dåligt)
- För mycket matlab och för lite mekanik i projektuppgiften.» (Mycket dåligt)
- Själva analysdelen var bra, men att sitta i flera timmar bara för att skriva ett matlabprogram är för tidskrävande. Mer fokus på mekanikdelen i projektuppgifter.» (Mycket dåligt)
- Matlaben blev väldigt svår.» (Mycket dåligt)
- Tog lite för mycket tid» (Ganska dåligt)
- För svår för att hinna med på den tiden som var utsatt.» (Ganska dåligt)
- Den var allt för svår och tog för lång tid.» (Ganska dåligt)
- ganska krånglig och svår, lärde mig inte så mycket mer mekanik utav den» (Ganska dåligt)
- Matlab programmeringen blev svårare än mekaniken.» (Ganska dåligt)
- Lite få handledare, svårt att få hjälp.» (Ganska dåligt)
- Lurig.» (Ganska dåligt)
- Finns mycket som behöver förbättras med den men den har en bra tanke.» (Ganska dåligt)
- den var relativt svår pga att våra matlab kunskaper är bristfälliga och jag har svårt att se att vi har fått fördjupade kunskaper i mekanik av uppgiften» (Ganska dåligt)
- Tyvärr blev inte mekaniken svår i uppgiften, det blev matlaben som blev svår. » (Ganska bra)
- Var lite mycket focus på själva programmeringen, fast kanske var bra så vi kom tillbaka in i tänket igen efter en sommar helt utan matlab! » (Ganska bra)
- Rolig uppgift men allt kändes inte relevant.» (Ganska bra)
- Lite för mkt fokus på att få programmet att fungera helt perfekt mer än att man kunde visa att man förstod, och hade tänkt rätt. Att sitta och hitta ett fel i programkoden till ett program som fungerar till 99% (och därmed inte helt och hållet) är som att leta efter en nål i en höstack» (Ganska bra)
- Det tod lite för lång tid och jag lärde mig inget nytt till kursen.» (Ganska bra)
- Lite väl klurig matlabbit men annars var projektet bra.» (Ganska bra)
- Den var intressant men det blev mer programmering än mekanik.» (Ganska bra)
- Tyckte dock inte vi lärde oss speciellt mycket mekanik, utan mest tragglande i matlab! Vad var tanken med uppgiften....» (Ganska bra)
- Tog lite väl mycket tid » (Ganska bra)
- missriktad, bra matlabuppgift men missriktadhjälp. det svåra var att få "," i matlab att funka inte att lösa uppgiften. För mycket hjälp med uppgiften för lite med matlab. » (Ganska bra)
- Den var utmanade och lärorik. Det hade dock varit att föredra om samtliga övningsledare kunde matlab. Både för handledning och redovisning.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.05


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»17 34%
Mycket bra»19 38%
Har ej sökt hjälp»11 22%

Genomsnitt: 3.76

- Känns alltid som om det är för få räknestugor schemalagda under perioden i sin helhet. Förutom i slutet då det läggs in flera stycken.» (Ganska bra)
- hade gärna sett några fler räknestugor» (Ganska bra)
- Harr känt en väldigt stor och genuin vilja från både anders och övningsledare att hjälpa till och svaa på frågor utan att man har behövt känna sig som en börda.» (Mycket bra)
- Inga problem med att komma med frågor, bra fortsätt så» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»39 78%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.86

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»33 67%
Hög»15 30%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.34

- Men inlämningsuppgiften kändes onödig» (Lagom)
- Belastningen och förväntade räknetal var jättebra, men vad hände sen på tentan... DÅligt!» (Lagom)
- projektet tar mycket värdefull tid och byter ut lite kunskap!!!» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»25 50%
Hög»19 38%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.54

- Lagom med uppgifter och bra med duggor! » (Lagom)
- pga att jag läste 150%.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Godkänt»16 32%
Gott»23 46%
Mycket gott»8 16%

Genomsnitt: 3.75

- Tentan kändes inte alls lika som kursen och övriga uppgifter! Har förstått allting och gjort bra ifrån mig på duggor och räknetal, men på tentan blev det helt stopp! Nått fel i upplägget!» (Dåligt)
- rolig kurs» (Gott)
- Vi la ev. lite för mycket tid på materialtekniken, vilket gjorde att man försummade mekaniken en aning.» (Gott)
- Gör den mer omfattande!! Tredimentionella system?? mer problemlösning i projekte!» (Gott)
- Tycker att Anders har varit en grym föreläsare! » (Mycket gott)
- ganska tacksam kurs att undervisa enligt mig då jag tycker den är rolig. att föreläsare och övningsledare är bra gör det bara bättre» (Mycket gott)
- Dynamik är intressant och stimulerande, man får analysera och simulera problemen. Mekanik 3 är den hittills mest intressanta kursen på Maskinteknologsektionen.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kursens upplägg»
- Boström»
- Duggorna och Anders!»
- Rolig projektuppgift.»
- bra med föreläsningar att härledningarna börjar från grunden så man kan förstå varifrån de olika lagarna och sambanden kommer. Räknestugor är också väldigt givande. Roliga föreläsningar som tex ölburkarnas masströghetsmoment. synd att det var gratislunch den dagen, så att många gick tidgare...»
- projektarbetet»
- De roliga exprimenten under föreläsningarna.»
- Det har varit mycket bra föreläsningar, i ett bra tempo.»
- anders e bra, tar det mycket lugnare än mikael som bara stressar igenom allt o tror man ska förstå direkt»
- Kursupplägget, det är bra att ha med en laboration!»
- Övningarna. »
- Vet inte»
- Anders B och Jonathan W»
- Projektuppgift, övningar, duggor»
- bra föreläsare»
- Anders Boström! mycket bra föreläsar, kan kanske prata högre men annar perfekt»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Pedagogiken i föreläsningarna»
- Matlabuppgiften. Allt för tidskrävande, och så lär man sig inget på den. Fler räknestugor och inte bara övningar»
- Lägg för helvete ut räkneövningar på nätet, förstår inte eran logik i att inte göra det, alla kan inte gå till övningarna och en del lär sig säkerligen bättre genom att gå igenom själv i lugn och ro. Det finns väl ingen mening med att sätta krokben för studenterna?»
- En preliminär kursplan med veckoplanering skall komma ut lite i förväg så man kan börja läsa redan innan första föreläsningen. Förstår om det inte är så lätt att ge ut vilka datum och salar föreläsningar och övningar ska vara i, men att få reda på sidor att läsa och tal att räkna saknar jag. annars är risken att man hamnar efter redan från början mkt större»
- skifta fokus från matematiska problem till faktisk förstående av mekanikproblem. Att man är bra på att lösa ekvationer symboliskt med en massa algebraiskt trixande kan man egentligen lära sig i en mattekurs. »
- inlämningsuppgiften»
- Se till att fokusera mer på mekanik i projektuppgiften.»
- Byt ut boken!»
- anders pratar väldigt tyst, vilket gör det svårt att höra honom ibland. sätt på honom en sån mikrofon som termo-gunnar hade elr nåt i den stilen! »
- Tillåt att övningsledare publicerar lösningar, jag tror att samtliga studenter är medvetna om vikten av att delta i en övning men om man är sjuk så är det viktigt!»
- Tentan! Den var jättesvår. Det borde finnas 2-3 uppgifter som är lite lättare, för att de som kan klara godkäntgränsen faktiskt gör det. Och sedan lite svårare frågor för överbetyg. Duggornas rättning var inte heller så snäll, för ett minustecken borde man tex inte få så mycket mycket avdrag för.»
- Mer tydlighet i vilka lösningsgångar som används. mer förklaring i hur man skall förstå och tillämpa mekanikkunskaperna.»
- Att man förstår vad som är viktigt och kan komma på tentan. Eller hur man ska angripa de svåra tentatalen, att man innan tentan får öva på tal av samma svårighet!»
- mycket bra kurs!»
- Projektuppgiften behöver utvärderas och förbättras.»
- matlab?»
- projektet, mer problemlösning mindre matlab bara göra..»

18. Övriga kommentarer

- Tentamen var svår»
- Sista uppgiften på tentan va väl inte direkt nödvändig (syftar på tröghetsmomentet, hade varit smidigare med en kvadrat eller dylikt). Mindre algebra hade varit bättre men de duger väl.»
- tentans svårighetsnivå låg lånt över tisigare tentor, inte bara de anders gjort utan även volkovs. kommer garanterat märkas på resultaten »
- Skulle vara bra med något mindre moment som handlar om trissor.»
- Tack för en bra kurs!»
- Bra föreläsningar annars, bra med lite blandat föreläsning och räkning.»
- Känns inte bra»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.05
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från