ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp1åk3: IAR072 Produktionsledning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-11-22
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

69 svarande

Högst 15 timmar»18 26%
Cirka 20 timmar»23 33%
Cirka 25 timmar»19 27%
Cirka 30 timmar»9 13%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Särskilt då kursen var i princip slut Lv5» (Högst 15 timmar)
- Väldigt ojämn fördelning mellan denna kurs och innovationsekonomin!» (Högst 15 timmar)
- lite ojämt fördelat. väldig mycket i början av läsperioden» (Cirka 20 timmar)
- Jag lade mycket tid i början av perioden på kursen, fram till duggan. Sedan var jag tvungen att koncentrera mig mer på den andra kursen.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

69 svarande

0%»2 2%
25%»3 4%
50%»2 2%
75%»22 31%
100%»40 57%

Genomsnitt: 4.37


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

67 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 37%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 38%

Genomsnitt: 2.61

- minns ej» (?)
- Väldigt spretiga kursmoment.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- har nog aldrig sett så välformulerade mål.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- bra med kursmål på slidesen inför varje moment..» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»7 14%
Ja, målen verkar rimliga»41 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- minns ej» (?)
- Passar bra som introkurs till produktionssystem och lite marknadsföring, skulle säkert vara en uppskattad kurs i 1an eller på maskin. Men för I3or är den nästan bara repetition.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag ser ingen anledning till så mycket repetition, utan hade hellre gått djupare i kursens nya delar. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- vi har ju redan läst en kurs i detta ämne, var för ska vi läsa det igen. detta är trivialt för en i student.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kanske lite väl mycket repetition.» (Ja, målen verkar rimliga)
- bred omfsattning men vi hade mycket gratis förkunskaper» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»8 16%
I viss utsträckning»23 46%
Ja, i hög grad»15 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.26

- minns ej» (?)
- Inleds med en fråga som är så kryptiskt ställd att minst 10 pers i min tentasal frågar Mats om den, som inte har nån lust alls att omformulera den till nåt vettigt. Sen rullar det vidare med frågor som antingen är att ha memorerat listor om lean och gräver djupt i produkt/processmatrisen. Det är inte så mycket förståelse av kursen utan av frågeformuleringar som testas » (Nej, inte alls)
- Tentans frågot var mer relaterar de till IVU:n och markandesförningen än denna kursen. » (Nej, inte alls)
- Tenta var bland det sämre jag skrivit av den anledningen att den inte testade det som var nytt från kursen. När jag pluggade koncentrerade jag mig på det som var nytt, och inte sådant som tidigare kurser täck. Hallå, sju sorters muda? Vad hände med operation management? Var det inte tillräckligt viktigt för att tentas på?» (Nej, inte alls)
- Tentan var samma som för IVU, alltså testades inga nya kunskaper utan bara gammalt som vi redan läst. Detta var väldigt dåligt, då man inte pluggat på allt som stod repetition på för det kan man ju redan men inte i detalj.» (Nej, inte alls)
- Tyckte att tentan inte var representabel för kursens samlade innehåll. Tycker även att frågan angående Lean var felkonstruerad, jag uppfattade att vi skulle lära oss filosofin och tänka lean inte bara upprepa vad som stod i boken. » (Nej, inte alls)
- Otydlig. Testade mest saker från gamla kurser. Allmänt haffsigt intryck.» (Nej, inte alls)
- tentan var kunde varit till kursen verksamhetutveckling, ingen skillnad» (I viss utsträckning)
- Examinationen var lite speciell, vissa frågor var väldigt dåligt formulerade och öppnade upp för tolkningar som examinatorn sedan blev tvungen att förtydliga inför hela salen.» (I viss utsträckning)
- Tentan var en typtenta och täckte inte mycket av det som ingick i kursen. Konstigt nog så var två av frågorna (den om lean och den om produkt/process-matrisen) slående lika frågorna som ingick på tentan i IVUn i våras. Har det något att göra med att det är samma kursassistenter?» (I viss utsträckning)
- Frågorna på tentan var oklara och svåra att förstå, första frågan hade vi till exempel tolkat mycket olika. Tydligen kunde man fråga om man tolkat den rätt men alla tror inte att man får fråga om man svarat rätt och verkligen få svar av Mats att man inte svarat rätt så man kan ändra svaret???? Tentan testade inte förståelsen utan bara små detaljkunskaper.» (I viss utsträckning)
- En del var mest saker man hade lärt sig sedan tidigare, och alltså inte det material vi lärt oss under kursen.» (I viss utsträckning)
- Frågorna var otydliga och tentamen kändes som om det handlar mycket om verksamhetsutveckling istället för produktionsledning» (I viss utsträckning)
- Nog den sämsta tenta jag varit med om sedan jag började. Den var på gymnasienivå. Verkar som den som skrivit tentan slagit upp en sida i boken skrivit en fråga om vad som står på den sidan. Testade ingen djupare förståelse utan bara hur duktig man varit på att memorera boken.» (I viss utsträckning)
- lite luddiga frågor till och från. speciellt den med kvalitetssynsätten som ingen verkade fatta. » (I viss utsträckning)
- tentan tog inte upp så mkt teori från boken som jag hade förväntat mig» (I viss utsträckning)
- Mycket av det som hade lagts vikt på vid lektionerna dök inte upp på tentan. Istället kom frågor som jag ansåg vara mindre viktiga för kursen. Den sista frågan på tentan hade också alldeles för lite information och det kändes mest som om man satt och hittade på saker. Alltså inte mycket till analys... » (I viss utsträckning)
- Skulle velat se mer analys-moment och mindre "list-kunskaper". Dessutom alldeles för snäll rättning.. Fråga 1 var märklig. » (I viss utsträckning)
- Relativt dålig tenta där alldeles för mycket fokus låg på listkunskaper istället för analys och förståelse. Fråga 1 och "nämn 7 sorters slöseri" var mycket märkliga. Dessutom var rättningen absurt snäll.» (I viss utsträckning)
- ingen analytisk tenta var det. mest detaljkunskaper va det som testades.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»12 17%
Ganska liten»24 34%
Ganska stor»28 40%
Mycket stor»5 7%

Genomsnitt: 2.37

- dåliga föreläsningar. föreläsaren läste innantill från power point-bilderna» (Mycket liten)
- Mer energi tack!! Det är inte bara föreläsarens kunskap som gör honom bra...» (Mycket liten)
- Vad får Winrot betalt för? Det enda han gjorde var i princip att ha frågestunder de första veckorna på kursen, sen såg man aldrig mer mats utan i princip hela kursen har varit självstudier. Får han inte betalt för att undervisa? konstigt och irriterande» (Mycket liten)
- Överpedagogiska slides som gås igenom långsamt och med mycket repetition gör att en del sitter, men var sömnframkallande. De enstaka historierna om småföretag i tjotahejti var rätt kul och lyfte föreläsningarna och förståelsen» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var mycket bättre än föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Av anledningen att det var för mycket repetition och för lite nytt. Här skulle upplägget verkligen helt kunna förändras.» (Ganska liten)
- Har läst in det mesta själv. Men har kollat på pp från föreläsningarna som har varit mycket bra och pedagogiska.» (Ganska liten)
- Jag upplevde att föreläsningarna låg på en alldeles för grundläggande nivå och att en stor del av innehållet var repetition från tidigare kurser» (Ganska liten)
- ärligt talat gick jag bara dit för att inte missa ngt som kunde komma på tentan. Ingenting var nytt för mej.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna måste planeras bättre. Det fungerar inte att prata jättelänge om ingenting första 30 min och sen försöka få in hur mycket som helst sista 15 min och dra över varje gång!» (Ganska stor)
- visst att det togs upp väldigt likt som i boken men jag tyckte det var bra för då fick man en känsla av vad som var viktit. Mycket bra power points.» (Ganska stor)
- Bra upplägg med teori först och praktik sen. Kanske lite få teorilektioner dock med tanke på att det var ca 600 sidor som skulle gås igenom...» (Mycket stor)
- Undervisningsupplägget var väldigt bra. det var bra timing på de diverse inlämningsuppgifterna och duggan. detta gjorde att man inte hamnade efter.» (Mycket stor)

7. Praktikfallet Pressure Vessel Incorporated hjälpte mig att förstå kursinnehållet på ett bra sätt.

65 svarande

håller inte alls med»4 6%
håller inte med delvis»6 9%
Instämmer bra delvis»31 47%
instämmer helt»24 36%

Genomsnitt: 3.15

- Case-texten skrev ju svaren.» (håller inte alls med)
- Kändes som det gick djupare än kursen och med lite mer företagsstrategisk inriktning än operationell» (Instämmer bra delvis)
- Övningarna har varit mycket intressanta, där var det ju verkligen förståelsen och inte bara detaljerna som övades. Duktiga övningsledare dessutom.» (instämmer helt)
- Den bästa av övningarna. Bra genomgång.» (instämmer helt)
- Tyckte det var väldigt bra och intressant.» (instämmer helt)

8. Praktikfallet Kodak hjälpte mig att förstå kursinnehållet på ett bra sätt.

65 svarande

håller inte alls med»5 7%
håller inte med delvis»9 13%
Instämmer bra delvis»31 47%
instämmer helt»20 30%

Genomsnitt: 3.01

- Case-texten skrev ju de "rätta" svaren.» (håller inte alls med)
- PVI var en marknadsstrategisk fråga.» (håller inte alls med)
- Eftersom svaret var redan givet var det svårt att tänka annat. Diagramen inte helt lättförstårliga. Bra genomgång» (håller inte med delvis)
- Ni borde ta bort de förslag som ges i caset från orginalartikeln. Dessa slutsatser borde man kunna dra själv och ni kan visa dem på genomgången. Detta hade gjort övningen mer intressant.» (håller inte med delvis)
- Kändes som om svaret på uppgiften gavs ganska tydligt redan i texten och att syftet med caset ursprungligen var något annat.» (Instämmer bra delvis)
- Borde förändra fallet en del genom att ta bort "svaren" ifrån fallet och istället låta studenterna fundera på dessa innan lektionen.» (Instämmer bra delvis)
- Kodak-fallet skulle bli mycket bättre om ni tar bort de fyra föreslagna lösningarna (svaret).» (Instämmer bra delvis)
- För lite eget tänkade i det caset, för mycket var givet i uppgiften.» (Instämmer bra delvis)
- Bra handledare» (Instämmer bra delvis)
- Var kul att få titta på hur man kan modellera lokaliseringsbelut och ganska lärorikt» (instämmer helt)
- Övningarna har varit mycket intressanta, där var det ju verkligen förståelsen och inte bara detaljerna som övades. Duktiga övningsledare dessutom.» (instämmer helt)
- Tyckte det var väldigt bra och intressant.» (instämmer helt)

9. JIT-övningen hjälpte mig att förstå kursinnehållet på ett bra sätt.

59 svarande

håller inte alls med»8 13%
håller inte med delvis»15 25%
Instämmer bra delvis»19 32%
instämmer helt»17 28%

Genomsnitt: 2.76

- Eftersom den inte ger några bonuspoäng tycker jag att man bör överväga att göra övningen obligatorisk inför nästa år.» (?)
- Det blev ingen riktig JIT övning, det blev tendenser till ett "pull"-baserat produktionssystem, men inte mer än så.» (håller inte alls med)
- deltog inte» (håller inte alls med)
- Men det var en rolig övning.» (håller inte alls med)
- Den var extremt dålig och det enda den gav var trasiga nagelband.» (håller inte alls med)
- Gav inte så mycket, någon mer avancerad lean-övning eller simulation hade varit bättre» (håller inte med delvis)
- Jag upplevde att det inte gav så mycket nytt.» (håller inte med delvis)
- Kul grej» (Instämmer bra delvis)
- Den fungerade inte så bra.» (Instämmer bra delvis)
- mycket upprepning dock...» (instämmer helt)
- Den var kul!!!» (instämmer helt)

10. Praktikfallet Warwickshire Hospital hjälpte mig att förstå kursinnehållet på ett bra sätt.

66 svarande

håller inte alls med»2 3%
håller inte med delvis»8 12%
Instämmer bra delvis»24 36%
instämmer helt»32 48%

Genomsnitt: 3.3

- deltog inte» (håller inte alls med)
- "Håller inte med delvis" härligt luddigt formulerat påstående.» (håller inte med delvis)
- Nästan för svårt att analysera utan förkunskaper om vården.» (håller inte med delvis)
- Caset kändes sådär, på övningen fick vi inte alls diskutera för övningsledaren pratade bara om sin egen forskning och vad han tyckte och tänkte. Hade varit intressantare att diskutera utifrån just det caset, inte bara sjukvården i allmänhet.» (håller inte med delvis)
- Fallet var bra, rörig genomgång.» (Instämmer bra delvis)
- Grymt bra, att få någon som var så engagerad i sitt ämne och gav en massa insikt i hur offentlig sektor och service kan förbättras.» (instämmer helt)
- Det bästa med hela kursen. Vi hade en helt underbar övningsledare» (instämmer helt)
- Tyckte det var väldigt bra och intressant.» (instämmer helt)
- Torbjörn är grymt inspirerande på lean och duktig är han.» (instämmer helt)
- Utomordentligt väl genomförd lektion av Torbjörn.» (instämmer helt)
- Mycket bra.» (instämmer helt)
- intressant.» (instämmer helt)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»5 7%
Ganska stor»24 34%
Mycket stor»38 55%

Genomsnitt: 3.42

- Slidesen med de väl definierade målen var grymma, boken har jag bara läst tre sidor i så den hade inte behövts. Däremot var instuderingsfrågorna på internet guld värda!!» (Ganska liten)
- Rätt bra bok, men hade varit kul att ha den tidigare i utbildningen. » (Ganska stor)
- Slackboken var relativt bra, miljöartiklarna kändes helt orelaterade till övriga materialet och kändes bara helt hopkrystat för att få med miljö.» (Ganska stor)
- Särskillt praktikfallen och genomgånarna efteråt.» (Ganska stor)
- Boken var bra men lite väl lång... Blev totalt runt 1000 sidor att läsa under läsperioden.» (Ganska stor)
- powerpoint slidesen var väldigt nyttiga!» (Ganska stor)
- Bra bok» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen lärde mig kursen.» (Mycket stor)
- Boken är superbra» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen var bland den bästa vi haft» (Mycket stor)
- Boken var bra.» (Mycket stor)
- Väldigt bra bok!» (Mycket stor)
- eftersom alla föreläsningar var första halvan av läsperioden blev det väldigt mycket självstudier i slutet. » (Mycket stor)
- Kursboken är en av de bättre som jag haft under min tid på Chalmers. Hade ett bra upplägg, bra exempel och verkade välskriven. » (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Bra bok.» (Mycket stor)
- jättebra bok» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»23 33%
Mycket bra»43 63%

Genomsnitt: 3.6

- Mörk bakgrund på pp= dålig idé» (Ganska bra)
- Bättre att skriva nyheter under nyheter än under kursinformation, så man kan se datum för nyheterna.» (Mycket bra)
- Bra ordning bland utdelade filer. Bra med information som uppdaterades ofta med relevanta saker.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»19 27%
Mycket bra»11 15%
Har ej sökt hjälp»34 49%

Genomsnitt: 4.04

- man såg ju aldrig mats eftersom vi inte hade någon undervisning utan enbart självstudier.. » (Mycket dåliga)
- Mats var väldigt tillmötesgående trevlig och lättsam att diskutera med.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»13 19%
Mycket bra»46 67%
Har ej sökt samarbete»8 11%

Genomsnitt: 3.89

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

För låg»3 4%
Låg»12 17%
Lagom»46 66%
Hög»8 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Bra med duggan innan övningarna» (Lagom)
- men ojämn. mycket i början av läsperioden» (Lagom)
- det var saker hela tiden men det var bra, istället för att allt kommer i slutet. Jag tycker det var bra att tenta av teorin innan man gjorde casen, det gör att man får ut mer av casen tycker jag.» (Lagom)
- Dock lite ojämn, mycket i början men lite i slutet, dock tycker jag att iden med en tidig dugga på kursliteraturen är väldigt bra, kanske mer uppgifter efter duggan bara.» (Lagom)
- Väldigt mkt att läsa» (Hög)
- bred kurs med mycket kunskap, men väl definierade mål.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

För låg»2 2%
Låg»6 8%
Lagom»27 39%
Hög»29 42%
För hög»5 7%

Genomsnitt: 3.42

- ekonomisk analys 3 var en av de tuffare kurserna hittils, vägde upp» (Lagom)
- Pga den andra kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»8 11%
Godkänt»34 50%
Gott»17 25%
Mycket gott»8 11%

Genomsnitt: 3.33

- Främst pga lärarens insats, men även eftersom kursens plats på iprogrammet är mycket luddit och dess existens kan ifrågasättas.. Det var i princip nästan bara repetition från verksamhetsutvecklingen. » (Mycket dåligt)
- Kurser har varit aldelers förlik IVUn och kändes som en hel repititions kurs. Iställer för att vara så övergripande hade kursen gett mer om man fördjupade sig inom visa tekniker» (Dåligt)
- Jag trodde lite naivt att vi skulle lära oss hur man skulle strukturera upp sitt arbete när man gjorde en analys av ett praktikfall. Vad man skulle tänka på för att göra en bra analys och vad det igentligen innebar att göra en vettig analys,med kopplingar till kursboken. Nu gick vi igenom kursboken på fyra veckor, vilket naturligtvis var nödvändigt och sedan fick man skriva ned något som man trodde var någon slags analys och skicka in, efteråt var det genomgång och då fick man ev.insikt hur man skulle ha tänkt. I IVU:n fick vi kommentarer att man ville ha en djupare analys i vårt case, vad det nu betydde, det var detta jag fick för mig att vi skulle lära oss detta i denna kurs. Nu inser jag att denna kunskap skulle man ha med sig från innan. » (Dåligt)
- För mycket repetition, sega föreläsningar och en tenta som inte var relevant. Synd, för ämnet är väldigt intressant.» (Dåligt)
- Produktionsledning = Verksamhetsutveckling? Ganska mycket repetetion. Känns som man skulle ha kunnat sätta ihop de här två kurserna till ett nästan. Möjligtvis skulle man kunna dedikera kurserna till olika delar av ämnet (t ex en kurs om lean) så man slipper repetera så mycket.» (Dåligt)
- Mycket repetion» (Dåligt)
- gamla grejer, sega föreläsningar» (Dåligt)
- Mycket upprepning utan att knyta ihop det med gamla kunskaper.» (Godkänt)
- Tentamen täckte allt för liten del av kursen.» (Godkänt)
- Bra innehåll, bra litteratur men sämre föreläsningar och intellektuellt ostimulerande tenta» (Godkänt)
- Tentamen reflekterade inte vad vi lärt oss i kursen. » (Godkänt)
- Känns som bra påbyggnad från IVU & marknadsföringskursen, men tyvärr med för mkt överlappning. Produkt/process-matrisen en gång till, lean igen, ännu mer TQM, orderkvalificerare etc kan vi ju redan. Visserligen har det gåtts in ännu mer i detalj inom t ex TQM & Lean på denna kurs, men känns trist att ha så mkt repetition när kursen dessutom är så pass omfattande från början.» (Godkänt)
- den liknar för mycket tidigare kurs» (Godkänt)
- För mycket repetition från tidigare kurser, man vill lära sig nya saker!» (Godkänt)
- Bra kurs som naturligt bygger på de kurser vi läst tidigare. » (Gott)
- Jag tyckte det var en intressant kurs som knöt samman det vi läst tidigare. » (Gott)
- Förutom tentan som var mycket dålig.» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Case-övningarna, alla var riktigt bra»
- Examinationsformen och kurslitteraturen.»
- Björn och Ludvig»
- Duggan.»
- JIT-övnigngen»
- Casen bör bevaras.»
- Praktikfallen»
- casen»
- Upplägget på kursen, med att man de första veckorna har föreläsningarna och sedan får användning för detta på duggan och praktikfallen.»
- Kursupplägget, övningarna»
- praktikfallen»
- Torbjörn som höll i övningen om LEAN på sjukhus»
- Praktikfallen»
- Bra Case! Ha kvar dem. »
- Kurslitteraturen. Upplägget på kursen är bra, men dugga skulle kunna innehålla något annat än kryss-frågor. Det är sällan kunskap behöver vara så detaljerad. »
- caseövningarna»
- Upplägget med dugga och sen praktikfall och väldigt bra power points.»
- Bra kursbok som var lite mer pedagogisk än den vi har haft på verksamhetsutvecklingen. Det var också bra att ha access till övningsfrågor på deras hemsida. Övningarna med casen i kompendium var också väldigt bra. Bra med dugga halvvägs som påminnelse att läsa på och komma igång.»
- Kurslitteraturen, Slacks bok var väldigt bra.»
- Kursboken är visserligen otroligt omfattande, men bra, bör has kvar. Även PVI och sjukvårdskejset bör has kvar.»
- intressant med småcase»
- boken var bra»
- Upplägget med teori först och praktik sen. Bra med duggan!»
- praktikfallen »
- Praktikfallen, mycket intressanta och ger möjlighet att betrakta ämnet ur en annan synvinkel.»
- Mycket bra med dugga på kursboken tidigt. Praktikfallen var givande, man blev sporrad av bonuspoängen de kunde ge.»
- Boken»
- Inlämningsuppgiftetr, PVI osv»
- Torbjörn!»
- Duggan och praktikfallen.»
- Praktikfallen var riktigt bra, speciellt att man gjorde dom enskilt, det var första gången vi gjorde något som inte var i grupp.»
- Case uppgifterna var givande att klura på. Det var även bra men jobbigt att ha duggan så tidigt då det tvingade en att läsa boken.»
- kursupplägget!»
- Casedagarna... Dessutom var det ett bra upplägg där man läste igenom litteraturen direkt från början för att ha en dugga efter halva läsperioden. Det gjorde att man kom igång i tid och därigenom också lärde sig väldigt mycket (vilket gjorde att man kunde prestera på tentan)»
- boken»
- duggan! Guld värd och gjorde att man tog tag i plugget direkt och fick förståelse och kunskap för fortsatta kursen..»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan bör vara lite mer olik verksamhetsutvecklingen»
- Få in kvantitativa metoder eller ett stort case, lyft svårighetsnivån och få in mer innehåll, djupdykning i Lean kanske? Mer avancerad leanövning»
- Föreläsningarna. De gav inget som helst intryck av att vara väl förberedda. Varje föreläsning utgick från att alla studenter redan skulle kunna momenten och då blev föreläsningen helt meningslös i övrigt. Att lägga upp föreläsningarna med huvudsyftet att "studenten skall få ställa frågor" är rent idiotiskt och låter mer som ett sätt för examinatorn/föreläsaren att komma undan arbetsbörda.»
- Ett gruppcase vore trevligt och en ej typad tenta.»
- Tidsplaneringen på föreläsningarna. Tydligare frågor på tentan så att alla vet vilken fråga man ska svara på. Mer test av förståelse istället för bara detaljer.»
- Tentamensupplägget, ha inte alla föreläsningar i början, ha inte så mkt bonuspoäng till en så låg totalpoäng på kursen.»
- Ta bort miljödelen. Visst är miljö viktigt, men ska det vara någon idé får man antingen ha en helt separat kurs eller försöka integrera det bättre. Inte en separat föreläsare, separat kursmateriell, separat fråga på tentan (pga hur kravet på frågan var ställt, var det ju egentligen också en helt egen tenta fast på samma papper).»
- Bättre förberedda och givande föreläsningar.»
- Kursinnehållet bör jämföras med IVUn, marknadesföringen för att föröska tabprt alla moment som är ren repetetion. »
- Undervisningen känns som den upprepar väldigt mycket från tidigare kurser och missar det som trots allt är nytt i den här kursen. Speciellt bör repetitionerna från den föregående föreläsning i princip helt tas bort. Det går åt alldeles för mycket tid åt att repetera det man hörde bara tre dagar sen. »
- Tentan, den var inte bred nog för att täcka hela kursens innehåll uten fokuserade endast på vissa avsnitt»
- Tentan kollade helt fel saker! Var som att skriva verksamhetsutvecklingstentan en gång till.»
- tentan och föreläsaren, minns inte ens vad han heter»
- Alla kurser som involverar miljömoment borde Integrera dem bättre i kursen. En separat del på tentan som ger g/u är ju inge vidare. Fler föreläsare kring miljön, blir ju inte alls lika trovärdigt när man endast får en persons synvinkel på det! Gå inte igenom saker som vi redan läst så noga, tex jit, prod.layout osv. »
- Innehållet i kursen.»
- tentamen»
- Effektivare föreläsningar. Känns som vi gick igenom allt väldigt löst och långsamt. Man tappade intresset. Sen slutade vi helt att ha föreläsningar ganska tidigt känns det som. Kanske skulle man kunna ha fler övningar eller gruppövningar mer kontinuerligt under perioden. Den skulle kunna täcka de kapitlen man har gått igenom under veckan t ex.»
- Omfokusering av föreläsningarna, vilka höll en ganska låg hastighet och nyhetsgrad.»
- Miljömomentet. Alla är trötta på dessa moment som egentligen aldrig är integrerade och i princip alltid tar upp samma sak. Baka istället ihop marknadsföring, IVU, produktionsledning och logistik till 3 kurser och ge oss i sådana fall en hel miljökurs där vi för en gångs skull kan gå in på djupet istället för att i varje kurs ha en ny snubbe som talar om samma gamla modeller som vi alltid sett, fast han har gett dem ett eget namn & förkortning...»
- tycker det var riktigt att endast ha föreläsningar i början av läsperioden och sen endast praktikfallen i slutet. blev väldigt ojämn arbetsfördelning över läsperioden. »
- lite väl mycket repetition av verksamhetsutvecklingen. Kändes rent av dumt att på tentamen testa vad Leanfilosofin innebär och be oss rabbla 7 former av waste. Detta är ju precis vad vi gjorde i industriell verksamhetsutvecklingen och det hade nog varit smartare att prioritera bort detta i denna kurs. »
- försök inkludera miljömomentet så att det känns som en del av kursen och inte ett extra moment.»
- Lite fler föreläsningar»
- inget»
- Förändra föreläsningarna och ge dem mera djup och lägg gärna till lite mer matte. »
- Tenamen. Gör en som är relevant för kursen så att man inte behöver känna sig lurad. Jag hade fått samma poäng i stort sett utan att ha pluggat någonting under denna kursen. Det är tråkigt.»
- Tentamen. Någon mer avancerad uppgift som anknyter till litteraturen, dock behöver det inte vara ett grupp case.»
- Mer analysmoment på tentan framförallt. Känns som det är ett viktigt moment att testa.»
- Tentan bör fokusera på diskussion och förståelse istället för "listkunskaper". 68 procent femmor är inte acceptabelt. Miljödelen var inte bra.»
- Det var lite överdrivet med 7 bonuspoäng med tanke på hur betygsfördelningen blev.»
- Ta bort allt som är repetition och ta in nya saker!»
- Tentan kändes väldigt lös och bred samtidigt som den i vissa fall dök ner på väldig detaljnivå, mer jämn nivå. Kanske skulle det vara bra med lite fler och mer detaljerade föreläsningar.»
- Mats borde hålla undervisning och göra möda för sin lön..»
- Tentan bör i större utsträckning testa inehållet på kursen och inte i princip bara "gammal" kunskap (lean mm)»

20. Övriga kommentarer

- Kursen beskrev självklarheter i en jargong som möjligen kan användas i arbetslivet. I övrigt var den en kopia av tidigare kurser, så som Industriell verksamhetsutveckling.»
- Jag tycker det var en bra kurs. visst att det blir mycket repetition i den men jag tycker det är först nu som man får ett sammanhang mellan alla andra kurser vi har läst. »
- Mycket viktigt att kunna skriva klara och raka tentafrågor. Är dessutom läge att skippa de kapitel i boken som inte tillför någon ny kunskap, t ex de om produkt/processmatrisen, fabrikslayouter, de 5 prestationsmålen (exakt detta kapitel hade vi som en artikel i IVU:ns kompendium dessutom. Vore även bra att förklara fler avsnitt i boken som "kursiva", t ex avsnittet om tillverkningsteknologier. Varför inte införa den här boken som kurslitteratur i både IVU:n och produktionsledningen egentligen?»
- Bra kurs.»
- Tack för trevlig kurs!»
- Ovan nämda kursupplägg var riktigt bra, mer sådant!»
- Tyckte det var en trevlig kurs.»
- Mats Winroth borde ge mer exempel under sina föreläsningar, det kändes som att han bara läste sliden utantill.»
- Mycket bra och rolig kurs där man lärde sig mycket!»


Kursutvärderingssystem från