ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp1åk2: TIF220 Fysik för ingenjörer 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-11-22
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

70 svarande

Högst 15 timmar»16 22%
Cirka 20 timmar»21 30%
Cirka 25 timmar»17 24%
Cirka 30 timmar»11 15%
Minst 35 timmar»5 7%

Genomsnitt: 2.54

- va? 2 timmar kanske» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

70 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»8 11%
75%»20 28%
100%»41 58%

Genomsnitt: 4.44

- 50% avser endast atal föreläsningar jag deltagit på, dock inga övningspass.» (50%)
- Hoppade endast över ett par föreläsningar» (75%)
- Alla föreläsningar, några missade övningstillfällen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»40 57%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 20%

Genomsnitt: 2.02

- Har inte fått någon information om målen. Inte sett dem någonstans på kurssidan. Aldrig hört dem nämnas under föreläsningarna heller.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»35 81%
Nej, målen är för högt ställda»7 16%

Genomsnitt: 2.13

- Men det kändes som att det saknades material för vissa avsnitt. De delarna som inte togs upp i boken saknade man upgifter på.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»23 43%
Ja, i hög grad»21 39%
Vet ej/har inte examinerats än»8 15%

Genomsnitt: 2.67

- Mycket material som gåtts igenom på föreläsningar och sades ej komma på tentamen. Detta skapade ett luddigt intryck av hela kursen.» (I viss utsträckning)
- bra tenta» (Ja, i hög grad)
- Den var otroligt svår och liknande uppgifter var det inte mkt av på äldre tentor. Jag hade räknat med åt minstånde en uppgift på spalter eftersom det var två stycken på alla tidigare tentor. Istället kom en görsvår diffraktionsuppgift. Och jag har aldrig sett någon i den klassen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»24 34%
Ganska stor»25 35%
Mycket stor»17 24%

Genomsnitt: 2.78

- Sämsta föreläsaren någonsin!» (Mycket liten)
- Lärt mig i stort sett allt från boken. Gick på föreläsningarna för att få ett lite annat perspektiv på innehållet i boken. När det gällde materialet som ingick i kursen men inte fanns i boken fanns i stort sett inget annat alternativ att lära sig det än att gå på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Hur åke fått pedagogiskt pris är en väldigt svår fråga. Varje föreläsning sitter vi alla som frågetecken då hans förklaringar bara försvårar allt. Det är inte konstigt att ingen ställer några frågor, det måste man förstå lite för att göra.» (Ganska liten)
- Mycket av föreläsningarna fanns i boken och det som saknades genomfördes på ett undermåligt sätt av föreläsaren.» (Ganska liten)
- tycker läraren har varit flummig under denna läsperiod, om han skall förklara något så tar han upp hundra andra saker också» (Ganska liten)
- Mycket som egentligen inte är så komplicerat har krånglats till och därför gjort det egna arbetet tyngre än behövt. Mycket härledningar och liknande som mest rört till allting. » (Ganska liten)
- Jag blir mest förvirrad av Åkes föreläsningar. Det skulle underlätta om Åke stannade upp och sa på en enkel nivå vad det vi faktiskt går igenom, det tog tex halva föreläsningen innan Åke nämnde vad en vågfunktion är trots att han pratat om hur svår den är i en kvart. Det är tackvare Igor som jag överhuvudtaget har lärt mig utöver mina självstudier.» (Ganska liten)
- Åkes föreläsningar är ibland lite svåra att hänga med i. Vissa saker förklaras bra medan andra bara springs förbi. Åke verkar inte alltid ha koll på vad klassen kan och inte.» (Mycket stor)
- bra förläsningar, lätt att lyssna på föreläsaren. Man känner alltid att föreläsningarna ger något.» (Mycket stor)
- Bra pedagogik, bra upplägg med föreläsningsanteckningar som komplement.» (Mycket stor)

7. Hur tycker du att föreläsningarna har fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Ganska dåligt»12 17%
Ganska bra»34 48%
Mycket bra»20 28%

Genomsnitt: 3

- Åke kan inte förklara någonting. Normal svenska verkar inte vara en del av hans ordförråd då han ska förklara. Kanske för att han försöker dölja sin dåliga pedagogik bakom synonymer.» (Mycket dåligt)
- Tycker det har varierat. Ett problem jag upplevde bland annat i delarna om kvantfysik var att jag hade svårt att hänga med trots att jag läst allt material i boken och gjort alla rekommenderade uppgifter innan föreläsningen. (Tänker främst på kapitel 28 och 29). Sen tycker jag det är störande att alla föreläsningar börjar 5-10 minuter för sent, även efter rasterna. Detta är givetvis helt elevernas fel. Problemet finns i de andra kurserna också.» (Ganska dåligt)
- Se fråga 6» (Ganska dåligt)
- Blev väldigt rörigt med kursupplägget, fel ordning när det kom till Kvantfysik och vågor. Kapitel tillkom sent i kursen.» (Ganska dåligt)
- Åke är bra, men går lite för fort fram ibland. Man hinner inte hänga med på problem. Förklarar inte vad alla "bokstäver" betyder. Lite ostrukturerade föreläsningar. Svårt att hänga med mellan anteckningar och bok ibland.» (Ganska bra)
- Dock tycker jag att materialet som gås igenom på föreläsningar varit något luddigt och ibland osammanhängande. Delar som varit viktiga att förstå har hoppats över och det har hänvisats till boken istället.» (Ganska bra)
- 4 timmar i rad är i mesta laget» (Ganska bra)
- Bra, men mycket har varit svårt. Föreläsaren tog sig ändå tid att förklara många gånger och bra med tid på slutet för repetition.» (Ganska bra)
- Det blir lite jobbigt att Åke ofta kräver att vi ska fråga. Det vore bättre om han gick igenom allt lite mer noga så att man förstår. DEssutom är det så att frågor ofta besvaras för dåligt och så att man ändå inte förstår. Men alla föreläsningsanteckningar är riktigt bra. Alla kurser borde ha liknande.» (Ganska bra)
- Om Åke: Intellektuell och mycket verbal vilket ju är bra MEN rent pedagogiskt gör det att han i undervisningen snirklar sig väldigt mycket kring det han egentligen vill ha fram! Detta försvårar avsevärt för studenterna! Ett ex: Åke säger: "Detta är nån slags våldsföring på naturen med ett geometriskt förtecken", Åke vill ha sagt: "Såhär ser det inte ut i verkligheten/detta är en approximation". Det blir tråkigare för Åke men enklare för studenterna om han kunde tala mer klarspråk!» (Ganska bra)
- Inget bra att ha ett pass på 4h en torsdag morgon. Man orkar inte vara fokuserad så lång tid. » (Ganska bra)
- Allt gicks igenom pedagogiskt och med fokus på rätt ställen.» (Mycket bra)
- Bra pedagogik, presenterar fysiken på ett seriöst och lättillgängligt sätt. Bra att kunna ställa frågor och få bra svar.» (Mycket bra)

8. Hur tycker du att övningarna har fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»10 16%
Ganska bra»28 46%
Mycket bra»21 35%

Genomsnitt: 3.15

- Har inte gått på några övningar.» (?)
- Vet ej, inte närvarat» (?)
- Ej deltagit.» (?)
- deltog ej på dessa» (?)
- Jag har inte varit där.» (?)
- Det hade varit bättre med fler räknepass på föreläsningar än så många övningar.» (Ganska dåligt)
- Förra fysikursens möjlighet till räknestugor var bättre. Nu var det mest genomgångar och möjligheten till individuella frågor var begränsade. » (Ganska dåligt)
- För få övningstillfällen.» (Ganska dåligt)
- Skulle ha varit en till övning. Men det var bra att halva tiden för frågor och halva tiden räkna på tavlan. Gick långsamt fram så att man verkligen förstod.» (Ganska bra)
- Övningsledaren har gjort jättebra lösningar (bättre än bokens facit) till alla uppgifter. Jag tycker det är synd att alla inte får tillgång till dessa, till lästa år är ett förslag att man scannar in dessa lösningar och lägger på kurshemsidan. Däremot var det synd att övingsledaren inte ville ta upp några frågor som hon inte var förbredd på. Bra att övningsledarna gick igenom lämpliga uppgifter på tavlan!» (Ganska bra)
- Tror att det var lite olika nivå på övningarna/övningsledarna.» (Ganska bra)
- Bra att få möjlighet att ställa frågor i en mindre grupp.» (Ganska bra)
- Har inte deltagit i övningstillfällen.» (Ganska bra)
- Jag har inte varit där» (Ganska bra)
- Övningsledarna har varit till stor hjälp och gett ökad förståelse för många moment. Mycket har förklarats på ett enklare och mer pedagogiskt sätt så man har förstått vad det är man håller på med. » (Ganska bra)
- Fredag morgon kl 8 innabar tyvärr att jag bara var där sista 2 veckorna. Men då var det bra» (Ganska bra)
- Igor Zoric borde anställas som föreläsare istället för Åke. Igors sätt att lära ut är exemplariskt.» (Mycket bra)
- Igor igor igor. Han räddade oss alla. Bortsett från Sten på Kemin från basåret har jag aldrig haft en så pedagogisk lärare. Han förklarade noga och såg till att alla förstod innan han gick vidare. Dock att lägga övningarna kl 0800 på fredagar då vi inte hade något annat på hela dagen är som att be att folk inte ska komma. Men det gynnade mig som fick all hjälp jag behövde.» (Mycket bra)
- måste ge beröm till övningsledaren Igor, han borde vara föreläsare då han på ett mcyket enkelt sätt kan förklara de olika begreppen som används inom fysiken!» (Mycket bra)
- De har varit riktigt bra. Synd att man inte började gå tidigare. Igor var grym.» (Mycket bra)
- Har inte deltagit i så många, men förutsätter god kvalité» (Mycket bra)
- Igor är fantastiskt pedagogisk!» (Mycket bra)

9. Hur tycker du att projektet med anknytning till hållbar utvecklng har fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»7 10%
Ganska dåligt»17 25%
Ganska bra»35 51%
Mycket bra»9 13%

Genomsnitt: 2.67

- Kraven på arbetet upplevdes alldeless för höga, vilket orsakade stor stress. Specillt då det inte fanns någon handledning och rapporten endast skulle vara på 1,5p. Kanske bättre att formula kraven som att man ska använda den kuskap man får i kursen och redan har får den förra kursen. Det hade varit bra om deadlins satts vid kursstart (så att ev. resor mm kan planeras) » (Mycket dåligt)
- Integrerade miljömomenten är ett skämt. Gör antingen en egen miljökurs istället så att man tar det på allvar eller ta bort det helt och hållet.» (Mycket dåligt)
- tycker att läraren var mkt difus i arbetsformuleringen, det finns inga riktlinjer eller krav, man visste inte var man skulle vända sig för att få hjälp, då man frågade Åke sa han bara att det avgör man själv....» (Mycket dåligt)
- Detta gäller samtliga kurser där hållbarhetsmomentet finns. Det känsn som att Chalmers pressat in dom för att det ska se bra ut på papperet, i verkligheten fungerar det dock dåligt. Momentet ger i stort sett inget alls utan bidrar bara till att allt känns flummigt och tar fokus från kursen.» (Mycket dåligt)
- Brist på feedback både vid redovisningen och för hela projektet. Brist på tydliga mål.» (Ganska dåligt)
- Det här projektet var bättre än det i förra kursen, men lämnar ändå en del att önska. Tror det är svårt att få in den här typen av moment i en fysikkurs. Jag tycker industriell ekonomi, som alla andra program på Chalmers, borde ha miljö som en separat kurs. Tror många, inklusive mig själv, bara gjort minimalt med arbete för att få arbetet överstökat. Jag upplevde det som ett störande moment som tog tid från kursen i övrigt. En rekommendation om momentet återkommer är att lägga upp en tydlig beskrivning på kurshemsidan om vad som ska ingå i arbetet osv.» (Ganska dåligt)
- Det har krävts väldigt mycket tid för att förstå det man vill förstå för att skriva ett sådant projekt.» (Ganska dåligt)
- Har inte givit så mycket» (Ganska dåligt)
- I början var det svårt att koppla projektet till undervisningen, men efterhand kom det mer information som kanske hade behövt komma tidigare.» (Ganska dåligt)
- Lagom mycket att göra.» (Ganska bra)
- Mycket intressant ämne. Jag skrev om solceller och lärde mig väldigt mycket. Föreläsningarna hjälpa mig dessutom att förstå funktionen och tekniken bättre. » (Ganska bra)
- Visst har det fungerat bra, men det är så löjligt. Det är ett pyttemoment som vi inte lär oss något vettigt på. Utöver det arbete vi gjorde så märkte jag inte av någonting av hållbar utveckling i kursen.» (Ganska bra)
- Det var ett bra projekt, men hade behövts lite mer handledning ang. vad som skulle vara med. Var ganska breda områden.» (Ganska bra)
- Jag tycker att det blev bra med en fråga på tentan om arbetet. Arbetet tog mycket tid och på det sättet fick man lite mer "betalt" för sitt jobb.» (Ganska bra)
- Lite flummigt» (Ganska bra)
- Fortfarande lite luddigt, men bättre nu än i förra fysikkursen.» (Ganska bra)
- fungerade bra men känns som att det inte riktigt hör kursen till» (Ganska bra)
- Det kändes som mycket jobb för ett projekt man bara kunde få godkänt på. Sista frågan på tentan gjorde dock att det lönade sig lite mer. » (Ganska bra)
- Tillslut blev det ganska bra men i början var det en hel del förvirring i vad som förväntades och vilken nivå texten skulle ligga på.» (Ganska bra)
- Arbetet kändes inte så integrerat, men jag förstår ändå att det är svårt att integrera miljömoment i kvantfysik, personligen avskyr jag hela integrerat miljömoment-idén» (Ganska bra)
- Helt okej, mer relevant än i första fysikkursen. Detta hade mer anknytning till kursen. » (Ganska bra)
- Känns dock som att detta moment bör samlas ihop från kurserna och summeras i en separat kurs...» (Ganska bra)
- Igor var extremt bra!» (Mycket bra)
- Enda bra saken med kursen, gav en en inblick i något verklighetsförankrat.» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»36 51%
Mycket stor»29 41%

Genomsnitt: 3.31

- Åkes föreläsningsanteckningar brukar hålla väldigt hög nivå, tyvärr hade anteckningarna om kvantfysik och delat av vågfysiken lägre kvalitet än vad vi är vana att se.» (Ganska stor)
- Jewet Serway är en bra bok» (Ganska stor)
- Uppgifterna i boken och gamla tentor har jag lärt mig mest av.» (Ganska stor)
- hade man itne haft boken hade man inte klarat kursen» (Ganska stor)
- Svårt att följa röd tråd genom boken. Massor med olika kapitel» (Ganska stor)
- Boken är oerhört bra. Mycket pedagogisk. Har lärt mig i stort sett hela kursen på egen hand genom att plugga i boken. De delar som inte fanns i boken hade jag däremot stora problem med. Det material som utdelats var dels dåligt inscannat vilket gjorde det svårt att läsa. Sen var mycket av materialet i form av föreläsningsanteckningar. Tycker de utdelade föreläsningsanteckningarna fungerar bra som komplement till föreläsningarna och boken, men absolut inte som substitut till ordentlig kurslitteratur.» (Mycket stor)
- Utan föreläsningsanteckningarna hade det inte gått, men boken är överskattad, väldigt många ord för lite information. » (Mycket stor)
- Utan den hade det inte gått bra bok med bra facit.» (Mycket stor)
- Grymt facit som åke lagt ut och anteckningar.» (Mycket stor)
- Oöverträffliga föreläsningsanteckningar samt otroligt bra med inscannat facit till uppgifter i boken» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»23 33%
Mycket bra»42 60%

Genomsnitt: 3.53

- Hemsidan var oöverskådlig» (Ganska dåligt)
- dålig, ostrukturerad hemsida» (Ganska dåligt)
- Varför måste åke ha sin egna "hullerombuller" hemsida? Går det inte bra med en som bara visar utdelat material? Eller en sida byggd i 2 ramar.» (Ganska dåligt)
- Uppskattar verkligen att man har tillgång till lösningsmanual till samtliga kapitel i boken. Mycket bra! Sidan är ibland lite svårt att hitta på eftersom allt bara är en lång löpande text, men det överlever man. Sen är de utlagda föreläsningsanteckningarna lite dåligt inscannade. Uppskattar dock att dessa lagts ut eftersom det är bra om man missar en föreläsning eller liknande.» (Ganska bra)
- Kurs-hemsidan skulle kunna vara lite mer strukturerad och lättöverskådlig.» (Ganska bra)
- Informationen för vad som faktiskt ingår i kursen kom lite väl sent» (Ganska bra)
- åke e duktig på att ha uppe föreläsningsanteckningar, dock kan dessa vara mkt oklara då han hoppas väldigt mkt inom ämnet» (Ganska bra)
- Det hade varit bättre om information hade givits ut tidigare i förväg.» (Ganska bra)
- Väldigt bra information på kurshemsidan.» (Mycket bra)
- Fast lite rörig hemsida. Man får ibland leta för att hitta, men allting fanns och det låg ute i tid.» (Mycket bra)
- En hemsida som uppdateras ofta med alla föreläsningsanteckningar och mer material.» (Mycket bra)
- Alltid bra information på kurshemsidan, sånt gillar vi:).» (Mycket bra)
- Bra info på webbsida, kanon med snabbt tentaresultat, tack!» (Mycket bra)
- Bra och tydlig info via kurshemsida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»23 33%
Mycket bra»23 33%
Har ej sökt hjälp»18 26%

Genomsnitt: 3.75

- Saknade övningar i kursen.» (Ganska bra)
- Övningsledaren Igor har varit väldigt bra och hjälpsam. » (Ganska bra)
- Har inte varit på övningarna. Däremot tycker jag Åke gjort ett bra jobb som svarat på frågor i stort sett hela rasterna, varenda rast, hela läsperioden. Åke har även stannat kvar länge efter vissa föreläsningar för att svara på frågor. Mycket uppskattat!» (Mycket bra)
- Men vad spelar det för roll när hjälpen är obefintlig och när svaren man får är luddigare än föreläsningarna!?» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 22%
Mycket bra»52 74%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.8

- Bra med möjlighet att välja grupp själva i projektet.» (Ganska bra)
- Är evigt tacksam att man fick välja grupp för miljöarbetet själv.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»29 41%
Hög»32 45%
För hög»7 10%

Genomsnitt: 3.62

- Kursen behandlade många olika områden och det var mycket att kunna men omfattningen allt som allt var lagom» (Lagom)
- Fler kapitel än i våras.» (Hög)
- Hög, men mänsklig.» (Hög)
- arbetet kände onödigt, då man itne lärde sig så mkt på det» (Hög)
- Denna kurs har fler moment än förra fysikkursen och dessutom kändes projektet större. På våren hade vi dessutom längre läsperiod.» (För hög)
- Kanske har jag svårt för fysik.. Men jag tyckte det var väldigt högt tempo» (För hög)
- Kursen tog för mycket tid att göra mycket som ska gås igenom på ganska kort tid.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»27 38%
Hög»31 44%
För hög»9 12%

Genomsnitt: 3.65

- Det är tungt att kombinera matte- och fysikkurser i en läsperiod. Arbetstempot i fysiken var allt för högt så statistiken blev lidande vilket jag själv tycker är väldigt synd!» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

70 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»8 11%
Godkänt»27 38%
Gott»21 30%
Mycket gott»13 18%

Genomsnitt: 3.52

- Åke har gjort så att jag avskyr Fysik. Det sammanfattar väl allt.» (Mycket dåligt)
- upplägget med duggorna är dåligt. man belänas bara för att man börjat plugga i tid. 5 bonuspoäng till tentan är en hel betygsgräns. och dom är inte alls rättivst fördelade eftersom alla stor del av alla studenter fuskar sig till dom. » (Dåligt)
- Bra innehåll i kursen, men mkt svår tenta» (Godkänt)
- Tycker kursen tyngts ner något av: (1) svårigheten att läsa in material som inte fanns i boken, (2) miljöarbetet och (3) att kursens upplägg blev lite konstigt med kvantfysik före vågfysik. Själv var jag tvungen att läsa vågfysiken först för att förstå kvantfysiken. Tyckte annars kvantfysiken var det intressantaste inslaget.» (Godkänt)
- Det är en för spretig kurs som spänner över för många områden.» (Godkänt)
- Rörig kurs men ganska bra dock är det svårt att se vad man ska ha kursen till om man inte läser mekanikbasen.» (Godkänt)
- Bra kurs och undervisning, räknestugor utan genomgångar behövs dock och kraven på tentan var mycket lågt ställda.» (Godkänt)
- Tyckte kvantfysikdelen som ej togs upp i boken borde haft bättre material än det som vi fick på kurshemsidan.» (Godkänt)
- Det var ju första gången kursen gick så det var ibland svårt att hitta gammal material (t.ex. gamla tentor som motsvarade denna kursen)» (Gott)
- Åke Fäldt gjorde Fyisk roligt igen, hade lite ångest inför den här kursen, men det var inga problem till slut. Duggor kan vara det bästa som finns. » (Mycket gott)
- Intressant kurs. Roligt att vi läser lite kvantfysik även om vi inte kommer använda det så mycket sen. Kvantfysiken blev som en liten allmänbildning som känns nyttig att kunna. » (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- duggorna»
- åke»
- Åke fäldt är en bra och engagerad lärare.»
- Åke, han är bra =)»
- Boken, kvantfysiken»
- åke:) han e bäst!»
- Projektet»
- Boken!»
- Duggor»
- Föreläsningsanteckningar, Åke och Duggor. »
- Föreläsningsanteckningar, föreläsare, muntlig redovisning»
- Åke. Och ordningen kvant först sen vågfysik»
- Övningsledarna, speciellt Igor. Duggor är bra, annars lär det bli 70% kugg»
- Åke och projektet»
- Kurslitteraturen samt fördelningen mellan föreläsningar/övningstillfällen»
- Åke är väldigt bra! Jag tycker det är bra med duggorna, det tvingar oss att ligga i fas och man vet lite vilken nivå man håller.»
- det var ett bra upplägg....dock har vi kvantfysik och miljömoment, men inget verkar vara borttaget av de de hade förra året, vilket gör det ser ut som vi läser 9-10 poäng!!!???»
- åke»
- Facit, anteckningar och Igor»
- Upplägget där kvantfysiken kommer först, så att man har tid på sig att få in informationen.»
- Bra pedagogik, bra utvalda uppgifter.»
- Föreläsningarna är upplagda på ett bra sätt och föreläsningsanteckningarna som finns på internet är bra.»
- Jag gillar boken och föreläsningarna. Boken är på lagom nivå och föreläsningarna är intressanta och lärorika. »
- Antalet förläsningar. Jättbra med många föreläsningar, hellre det än många övningar.»
- Åke Fäldt»
- Åke Fäldt som föreläsare!»
- Åke.»
- Övningshandledarna»
- Åke som föreläsare»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- miljödelen och kvantfysikenmed tydligare mål vad vi ska tillskanns oss»
- för många olika områden»
- Förändring av projektet samt fler räknepass på föreläsningar. (demo-räkningar)»
- Projektet var roligt och intressant, men kraven måste omformuleras. »
- Enklare tenta»
- Bättre instuderingsmaterial till delar som inte finns i boken. Sen tror jag det vore lättare att förstå kvantfysiken om vågfysiken gicks igenom först. Jag tror inte någon skulle sakna miljömomentet om det försvann.»
- Arbetet om vattenkraft kändes ganska onödigt»
- Åke borde tas bort!»
- Föreläsaren, människan har ingen pedagogisk förmåga över huvudtaget, förstår inte att han fått det pedagogiska priset. Hans förklaringar och svar på frågor komplicerade allt ännu mer, verkligen besviken!»
- Ta bort miljömomentet!»
- Miljömomentet»
- Kvantfysik var intressant, men börja med en annan infallsvinkel än att "det är det värsta som finns" om möjligt förklara mer vad och vem som arbetar med detta i verkligheten.»
- Mer tydligt när demoräkningarna är inplanerade»
- Dra ner tempot på föreläsningarna, se till att alla förstår.»
- Lägg till en kurs 3 i fysik så att vi hinner göra mer och inte så lite av allt.»
- Man kanske borde ta bort frågan om arbetet på tentan. Ett annat förslag är att låta bonuspoängen vara kvar ett år framöver. Dessa två förslag skulle göra ordinarie tentan lite svårare, men även förbättra möjligheterna till ett bra resultat på eventuell omtenta.»
- åkes sätt att undervisa, han antar att alla fattar och ibland dumförklarar en»
- Jag vill säga arbetet för att det tog så mycket tid och blev lite väl avancerat ibland men samtidigt var det ett bra upplägg och det gav ju en djupare spetskunskap och förståelse...jag är kluven.»
- tentan: för många frågor som är för svåra...jag kunde bara baskunskapen, dock fanns det inte så mänga frågor som var bas...utan alla väldigt konstiga...alltid med en twist!»
- fler övningar»
- Att ta kvantfysiken så tidigt i kursen var svårt då man inte hade satt sig in i vågläran. Man borde istället lägga kvantfysiken senare, om den överhuvudtaget behövs.»
- Övningen borde ligga efter en föreläsning och inte klockan 8 på morgonen en, i överigt, ledig fredag»
- Klarare instuktioner angående projektet. Bättre kurslitteratur på molekyl och kvantfysiken.»
- För splittraty, med olika dela (våg, kvant, elmagn och miljö i en kurs)»
- Integrerat miljömoment»
- Inte läsa så otroligt mycket.... Kursen är ju hejdlöst stor så man hinner inte egentligen lära sig någonting utan det är ren korvstoppning av kunskap. Har fortfarande inte förstått hälften. »
- Tentan var kanske i lättaste laget. mindre än 3% underkända vittnar också om detta. Hållbarhetsmomentet känns som vanligt påklistrat och halvhjärtat. Kanske kan finnas andra sätt att integerea det i kursen utan att nödvändigtvis skriva en rapport och ha en exrtra tentafråga. Kanske i form av två obligatosriska föreläsningar med i ett relevant ämne där man har en gästföreläsare med anknytning till arbetslivet. »
- 2h pass gällande föreläsningar och inte 4h. Fungerar inte! »
- Möjligtvis upplägget på kvantfysiken. Lägga tyngd på det som är relevant.»
- Minskad arbetsbörda»
- Miljömomentet kanske...»

19. Övriga kommentarer

- åke är epic win»
- Tack Åke för de båda kurserna!»
- För studenternas skull och för pedagogikens skull, lyssna på mina kommentarer. Jag är varken förbannad på Åke för något personligt utan helt enkelt för att han är en dålig lärare. Han ger läraryrket den värsta stämplen någonsin, då pedagogik är inte ett ord i hans ordförråd. Hans passion för fysik sätter krokben för han hela tiden, då han inte ser logiken i frågorna från eleverna utan han ser den som idioti för sådant är ju solklart för honom. Som lärare borde han få eleverna att bli passionerade, inte tvärtom att han använder sig av sin passion för att få oss att bli mer avskrämda. Tack för mig! MvH en som inte tänker vara tyst om inkompetensen som finns på Chalmers.»
- upplägget med duggorna är dåligt. man belänas bara för att man börjat plugga i tid. 5 bonuspoäng till tentan är en hel betygsgräns. och dom är inte alls rättivst fördelade eftersom alla stor del av alla studenter fuskar sig till dom. »
- Hoppas vi inte ses i Januari. ,)»
- Kvantfysik, har ej de matematiska förutsättningarna som krävs.»
- Bra kurs, med bra föreläsare!»
- Det är INTE okej att ha en anonym tenta där man ska redogöra för ett ämne som man eventuellt är ensam om att ha arbetat med! Visserligen är man flera i varje projektgrupp, men det är inte en godtagbar bortförklaring. Är det anonym tenta, så är det anonym tenta och då ska alla få samma frågor. Detta gäller oavsett vad examinatorn anser om anonyma tentor.»
- I år kändes det som om kursen innehöll betydligt fler områden än föregående år. Och ibland kändes det som om Åke svärmade ut lite för mycket i sina föreläsningar, borde ibland bli lite mer rakt på sak.»
- Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med båda fysikkurserna.»
- Åke! Det är nästan så att man skämms över sina kursare när de skrivit så lama saker i kursenkäten. Förmodligen fattar de ingenting för att de inte vill eller orkar ta tag i skolan och då är det lättare att klaga på läraren än sig själv. Det finns alltid folk som klagar på allt som läraren gör och när det är samma människor i kurs efter kurs börjar man undra om det inte är dem det är fel på. Många har nog inte insett att detta är högskolan och att allt inte serveras på ett silverfat längre. Hoppas du vill vara kvar till nästa år så att de som går i 1:an nu får en lika bra fysik upplevelse som jag haft! Keep up the good work!»
- Åke fäldt är en bra föreläsare! Personligen har jag fått uppfattningen att många studenter inte alltid ligger "i fas" vilket gör att vissa delar av föreläsningarna kan vara svåra att ta till sig.»
- Pinsamt att så några får så mycket makt genom att racka ner på vår eminenta föreläsare, jag tyckte Åke skötte sig exemplariskt under båda våra fysikkurser och känner viss olust inför att gå i samma klass som några som inte inser att anledningen till att de inte förstår vad som sägs under föreläsning är därför att de inte lyssnat på föreläsaren i början av kursen, där han tydligt säger att han förutsätter att föreläsningsanteckningar finns tillgängliga för varje student. Bra jobbat Åke, alla mina vänner säger att dom är nöjda med kursen och speciellt nöjda med dig som föreläsare. Du förtjänar visst samtliga pedagogiska pris, du har inte fått dom för intet.»
- Lite för många områden för att kunna greppa alla. »
- Tack för två bra kurser Åke!»
- Ibland kan åke upplevas som lite nervärderande, jag har inte jättelätt för fysik men jag gör mitt bästa. Det blir därför inte lättare om det kommer kommentarer från föreläsaren om att "det här är dagisnivå", det är ganska knäckande för självförtroendet.»


Kursutvärderingssystem från