ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp1åk2: TMS136 Dataanalys och statistik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-11-22
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»20 32%
Cirka 20 timmar»19 30%
Cirka 25 timmar»14 22%
Cirka 30 timmar»9 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.19

- Ville lägga mer men hann inte.» (Högst 15 timmar)
- högst 3 timmar» (Högst 15 timmar)
- Fysiken som gick parallelt tog upp mycket tid» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»5 8%
75%»15 24%
100%»41 66%

Genomsnitt: 4.54

- Hoppade över föreläsningarna sista veckan för att hinna plugga mer själv.» (75%)
- Mycket bra föreläsare!» (75%)
- Alla förel, få övningstillf.» (75%)
- Väldigt givande, och i efterhand, användbara föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»43 69%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 11%

Genomsnitt: 1.7

- Inte hittat några mål på kurssidan. Inga mål har heller nämnts i samband med föreläsningarna vad jag minns.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 15%
Ja, i hög grad»26 68%
Vet ej/har inte examinerats än»6 15%

Genomsnitt: 3

- Bra tenta. Den bästa jag haft. Testade på det man hade gått igenom.» (?)
- inte speciellt konkreta frågor» (I viss utsträckning)
- Kan verka konstigt att jag väljer detmed tanke på att jag inte sett målen, men tentamen var väldigt väl utformad efter föreläsningarna, vilka jag förutsätter är baserade på kursmålen.» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta som testade vad vi skulle kunna vid kursavslut.» (Ja, i hög grad)
- Lagom svår och den var som man kunde förvänta sig.» (Ja, i hög grad)
- Det var dock en ganska typad tenta. Men om det inte hade varit det hade jag nog inte klarat mig. Tack erik.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»11 18%
Ganska stor»26 42%
Mycket stor»23 37%

Genomsnitt: 3.16

- Erik är duktig. Han bör dock planera sina föreläsningar bättre.» (Mycket liten)
- Men hade gärna haft fler föreläsningar. Upplägget med att övningsledarna räknade uppgifter på tavlan var väldigt givande.» (Ganska stor)
- Brukar lära mig det allra mesta på egen hand från kurslitteraturen. I den här kursen har dock föreläsningarna givit en del.» (Ganska stor)
- Övningarna var jättebra. De var så engagerade och ville att vi skulle förstå och inte bara härma.» (Ganska stor)
- man var tvungen att närvara i övningstillfällerna för att kunna få exempel på prblematiken som fanns i statistiken» (Ganska stor)
- Det enda som var dåligt var att tempot under föreläsningarna var för högt. Skulle vara bättre om lättare delar lämnades till självstudier, ev. räkneövningarna.» (Ganska stor)
- Allra mest har övningstillfällena underlättat och förklarat allting på ett bättre sätt än föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Erik är otroligt pedagogisk och han underlättar verkligen ens inlärning. » (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar! Strukturerat och pedagogiskt. Lätt att följa med mellan anteckningar och boken. Bra med föreläsningar och sen gå direkt till övningar för att få se räknade exempel. Dock skulle det varit bra med en till föreläsning för att det inte skulle bli så stresigt.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare som har gett goda exempel under kursen» (Mycket stor)
- Lysande insats av Erik som på ett intressant och begripligt sätt har lärt ut statistiken. » (Mycket stor)
- Föreläsaren var mycket bra, var verkligen till stor hjälp för inlärningen» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»16 25%
Ganska stor»32 51%
Mycket stor»12 19%

Genomsnitt: 2.87

- Boken har bra tal men att läsa sig till förståelse var inte lätt.» (Mycket liten)
- Uppgifterna saknade lösningar och det var irriterande.» (Mycket liten)
- Mycket tryckfel och konstiga exempel» (Ganska liten)
- inget FACIT!!» (Ganska liten)
- Erik är lite för stressad under föreläsningarna. Det går allt för fort fram vilket gör det svårt att hänga med i vad som sker. Andas gärna en gång extra istället för att köra på som bara den. Om det är så mycket information som vi ska gå igenom är det väl bättre att lägga till fler föreläsningstillfällen! Franks övningstillfällen har varit väldigt givande, utan dem hade jag inte klarat mig. Han är väldigt lugn och pedagogisk i sin undervisning och ser till att alla följer med på vad som händer. Verkligen en stor eloge till Frank.» (Ganska liten)
- jag lärde mig i stort sett allt när jag pluggade på gamla tentor innan tentan.» (Ganska liten)
- Dåligt facit till boken i övrigt ganska bra bok» (Ganska stor)
- boken är bra på att förklara men vissa grejer i boken känns överflödiga» (Ganska stor)
- Känns som att det står mycket onödigt i boken och att det hade kunnat skrivas mycket enklare.» (Ganska stor)
- Har lärt mig det allra mesta från boken. Boken innehåller dock oförlåtligt många fel! Facit är fullproppat med fel. Lösningsmanualen som finns på bokens hemsida och också den full med fel. Även i texten finns en mängd fel, bland annat på formlerna i de viktiga rutorna. Kan inte förstå hur en bok i fjärde upplagan kan vara så överfull av fel. Det hade också varit bra om boken haft fler svar/lösningar. Ungefär har 40% av uppgifterna svar i bak i boken, varav kanske 20% har lösningar i lösningsmanualen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»40 64%
Mycket bra»20 32%

Genomsnitt: 3.29

- Förstår att detta är en kurs som går för första gången, och att kursens innehåll behövts justeras efter hand. Till nästa år tror jag dock det vore bra om det från start fanns klart på hemsidan vilka avsnitt i boken som ingick och vilka som inte ingick. Hade varit bra om hemsidan även detta år hade uppdaterats allt eftersom avsnitt ströks. Jag gjorde i stort sett allt innehåll i kapitlen 1-11, varav kanske 15-20% i slutet av kursen blivit struket.» (Ganska dåligt)
- Sent utlagt med projektbeskrivning och formelblad.» (Ganska bra)
- Det var inte så mkt utdelat material om man jämför med andra kurser.» (Mycket bra)
- Bra info via kurshemsida!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»18 29%
Mycket bra»35 56%
Har ej sökt hjälp»7 11%

Genomsnitt: 3.74

- Ville man fråga något fick man haffa erik eller en övningsledare på språng.» (Mycket dåliga)
- Möjligheten att få hjälp vad bättre efter det att övningssalarna uppdelades så att man hade tavelgenomgång i en sal och "frågestund" i den andra. Gick själv aldrig på tavelgenomgångarna, men tyckte det var mycket bra att kunna få hjälp med vissa uppgifter.» (Ganska bra)
- Övningarna var väldigt populär, svårt att få hjälp.» (Ganska bra)
- Övningsledarna har varit mycket bra! » (Ganska bra)
- Szilard Nemes, bästa övningsledaren hittills!» (Mycket bra)
- Bra tillgång till övningsledare och övningsledarna anpassade sig efter önskemål hos oss elever» (Mycket bra)
- måste ge ett stort plus till övningsledaren Frank» (Mycket bra)
- Bra med övningar och övningsledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 19%
Mycket bra»48 77%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.83

- Är evigt tacksam att man fick välja projektgrupp på egen hand.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»41 66%
Hög»15 24%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.27

- Skulle varit bra med tre föreläsningar så att tempot blev högre.» (Låg)
- rapporten som skulle skrivas kom som en chock, borde göra bättre info om den tidigare i kursen» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

62 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»24 38%
Hög»27 43%
För hög»8 12%

Genomsnitt: 3.62

- Fysiken tog väldigt mycket tid och tillsammans med engagemang i kåren så tog det mycket tid.» (Hög)
- Fysiken är väldigt tung den här läsperioden så det blir mycket tillsammans med statistiken.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 6%
Godkänt»10 16%
Gott»20 32%
Mycket gott»27 44%

Genomsnitt: 4.14

- Bra föreläsare och bok. Bättre facit borde finnas. Kanske kan lösningar på i alla fall de svårare uppgifterna kunna läggas på hemsidan. Frank var riktigt bra som övningsledare.» (?)
- En kurs där man inte får veta vad för slags projekt som ska göras förrän i läsvecka 6 känns som en väldigt oplanerad kurs. Då är det redan dags att börja plugga till tentan och man har inte tid över för att göra ett projekt. Det är dessutom jobbigt att behöva ha projektet efter sig in i nästa läsperiod! Bättre planering tack!!» (Dåligt)
- Erik Jakobsson är en mycket engagerad föreläsare som förmedlar kunskap på ett pedagogiskt och enkelt sätt.» (Godkänt)
- Men det märktes att det var första gången Erik höll kursen. » (Godkänt)
- Väldigt imponerad av föreläsaren Eric Jacobsson, väldigt engagerad och duktig pedagog. Han konkretiserade problemen och allt flöt på väldigt bra!» (Gott)
- Statistik är roligare än vad det verkar. Detta intrycket har jag fått till stora delar på grund av Erik, Szilard och bra arbetsbok.» (Mycket gott)
- Baserat på vad man hört från äldre studenter så verkar statistikkursen gjort ett STORT språng till det bättre. Tycker Erik Jakobsson gjort ett riktigt bra jobb. Uppskattar verkligen också att kursen ändrats om för att bättre förbereda för finansmattebasen. Tycker även kursen varit rolig och högst relevant för utbildningen. Mycket bra!» (Mycket gott)
- känns som om man kommer att ha nytta av kursen. Väldigt kul och allmänbildande! » (Mycket gott)
- Jättebra kurs!» (Mycket gott)
- Verkligen en rolig och lite annorlunda kurs. Man kunde hänga med på ett bra sätt» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Erik Jakobsson som föreläsare.»
- Systemet med övningarna där man kunde välja att gå på övningar där övningsledarna räknade på tavlan eller gå till salen där övningsledaren svarade på frågor. »
- Allt»
- Föreläseren Eric Jacobsson, bland dom bättre föreläsarna jag haft på Chalmers, om inte den bästa»
- Erik Jakobsson, projektarbetet, övningar med hjälp och tavelgenomgång separat.»
- Franks övningstillfällen»
- Nivån, detär lagom mycket att lära sig, och tentan var testa rätt saker.»
- Kombinationen föreläsningar och övningar.»
- Frank, aka Wolverine. Han var duktig på övningarna och förklarade bra. Labben var också mycket vettig. Erik.»
- Föreläsaren.»
- Läraren»
- Erik som föreläsare väldigt duktig och intressant att lyssna på. Förklarade kursen på ett väldigt bra sätt.»
- Kursen var intressant och tog upp bra saker så innehållet i kursen tycker jag ska bevaras.»
- Erik som föreläsare har varit bland det bättre än så länge på I. Bra med mycket övningar. »
- antalet övningstillfällen»
- en bra föreläsare, och övningsledare, borde diskuteras om raporten skall vara kvar i kursen men annars var kursen rolig»
- Erik! Väldigt bra föreläsare! »
- läraren var bra! och övningstillfällena!»
- föreläsaren, han kunde sin sak»
- Erik. Duktig lärare och intressant att lyssna på!»
- Erik»
- Erik Jacobsson»
- övningstillfällena»
- Bra föreläsare och väldigt bra genomgångar på övningarna.»
- Övningarna»
- Frank ("the tank") övningsledaren som gjorde kursen värdefull. Han var riktigt bra. Vilket visade sig i hans övningssal. P.S. Ge honom lite extra julbonus.»
- Föreläsaren»
- Läraren och övningsledaren Frank. Boken var också bra!»
- Föreläsaren och övningsledarna!»
- Föreläsaren»
- Föreläsaren Erik och kurslitteraturen!»
- Övningsledarna och tillfällena där de räknar uppgifter på tavlan. Ger ökad förståelse för att kunna göra uppgifterna själva. »
- Föreläsare, övningar»
- Föreläsaren. Mycket duktig och framförallt engagerad»
- Upplägget på föreläsningar. Erik gjorde ett mkt bra jobb för förståelsen. (Litteraturen blev bara kompletterande...) Bra jobbat!»
- Övningstillfällena, där uppgifter gicks igenom på tavlan.»
- Erik som föreläsare och Frank som övningsledare»
- Bra övningsledare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektet känns oerhört meningslöst och mest som en formell det av kursen. Det gavs dessutom till oss så sent som i läsvecka 6, vilket är alldeles för sent för att kunna tillgodogöra sig något i kursen. Detta borde ändras!»
- Ta endast med uppgifter där det finns facit bland de rekomenderade uppgifterna. Hade även varit bra om det fanns ett mer utförligt facit.»
- Facit i boken. »
- Föreläsaren! Opedagogisk i alldeles för hög utsträckning.»
- BOKEN. Bespara nästa årskull alla timmarna av frustration.»
- Inför en dugga mitt i läsperioden»
- Jag hade uppskattat mer verklighetsanknytning. Framför allt på föreläsningarna, med exempel ur verkligheten, inte bara mynt och tärningskast. (redbull var ett bra exempel) »
- En extra föreläsning»
- Erik måste planera föreläsningarna bättre.»
- Facit till boken»
- Kanske borde få in lite mer minitab, vi använde det inte över huvudtaget hade varit bra att lära sig det.»
- Antalet föreläsningar bör bli fler, tempot högre.»
- Fler föreläsningar för att minska stressen i varje moment. Fler räkneexempel från verkligheten samt börja med projektet under periodens gång för att enkelt sätt kunna applicera kunskaperna under inlärningen. Mer information kring vad som förväntas av en på projektet. »
- facit i kurslitteraturen var dåligt, kanske finns någon bättre lärobok»
- Projektet kändes det inte som om vi egentlgen hann med. Det skulle vara bättre med en extra föreläsning!»
- labb som måste göras efter tentan!»
- Möjligen bör projektet inledas tidigare.»
- Facit.»
- uppgifter i boken som är mer relevanta, ha speciellt i åtanke att det bara finns facit till ojämna uppgifter knappt det. många jämna uppjifter rekomenderades denna lp och dessa är ju helt värdelösa.»
- Att inte lägga in projektet så sent i kursen.»
- För få föreläsningar, lägg till en.»
- Ha övningstillfällen då man kan ställa frågor, inte bara demonstrationer av uppgifter. »
- Större sal till övningsledare som folk vill gå till. Det blev väldigt trångt i Vasa %!»
- Mer pedagogisk lärare, inte nån doktorand.»
- Att man ska ha ett utförligt facit till uppgifterna redan från början. »
- Boken är bra till viss mån, det är dock väldigt dåligt att det inte finns fullständigt facit till mer än kasnke 10% av uppgifterna. Svårt att på egen hand lära sig metoder och räknesätt. »
- planeringen, det gick långsamt i början och lite snabbare i slutet och det var vissa kapitel och projekt som försummades.»
- Inget.»
- Större sal vid varje övningstillfälle till Frank Eventuellt skulle det kanske vara bra med duggor»
- Bättre och mer givande projekt om vi ska ha något projekt. Annars kan vi strunta i det. »

16. Övriga kommentarer

- Bra upplägg på kursen, och den duktiga föreläsaren såklart!»
- Jag tror att vår årskurs har haft väldigt mycket bättre förutsättningar än tidigare år. Framför allt pga Erik. »
- Tack för kursen.»
- Föreläsningarna var bra, men planeringen ändrades lite för mycket under kursens gång»
- Köp erik en klocka... kom ofta 2,3,4, 5 min sent. drog sedan över och detta medförde kortare rast för oss studenter. ajjajajaj»
- Borde se till att man kan göra uppgifter man har facit till.»
- Kul kurs! Mycket bättre tenta än föregående år då fokus på denna tenta var förståelsen!»
- Det var fruktansvärt jobbigt att man inte hade tillgång till något facit eller lösningar på rekommenderade uppgifter.»
- Föreläsaren Erik och övningsledaren Frank var grymt bra!!»
- Roligaste kursen hittills»


Kursutvärderingssystem från