ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht09 Introduktion till funktionell programmering, TDA555

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-11-10
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Peter Lundin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»19 32%
Cirka 20 timmar»15 25%
Cirka 25 timmar»14 23%
Cirka 30 timmar»5 8%
Minst 35 timmar»6 10%

Genomsnitt: 2.38

- Arbetade enbart med labbar, ca 2-3 timmar/vecka» (Högst 15 timmar)
- det var lite olika, när det var en svår labb så la man ner mer tid» (Högst 15 timmar)
- Har inte vart på övningarna och labbtillfällena.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

59 svarande

0%»1 1%
25%»2 3%
50%»6 10%
75%»9 15%
100%»41 69%

Genomsnitt: 4.47

- Var med på 0.5 föreläsningar.» (0%)
- Har inte vart på övningarna och labbtillfällena.» (50%)
- Inga övningar, alla föreläsningar.» (50%)
- resten var jag inte med på grund av sjukan.» (75%)
- Nästan 100 %. Missade en föreläsning.» (100%)
- Dvs 100% av föreläsningarna (alltså laborationer ej inräknat)» (100%)
- jag har dock sällan varit med på labbarna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 37%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 35%

Genomsnitt: 2.59

- Kan inte hitta målen på hemsidan, bara om man går via studieportalen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kursen innehöll mera? Men jag var nöjd.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 80%
Nej, målen är för högt ställda»8 19%

Genomsnitt: 2.19

- Vi har diskuterat detta i min grupp och alla är överens om samma sak: denna kurs har tagit för mycket tid från matematiken. Man fick mer eller mindre alltid gå på haskellabtiderna när labtiderna mellan kurserna överlappade eftersom man var tvungen att klara labbarna om man inte ville göra om dom nästa år. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 17%
Ja, i hög grad»34 72%
Vet ej/har inte examinerats än»5 10%

Genomsnitt: 2.93

- Tentan var betydligt lättare än de gamla tentorna. Däremot var labbarna rätt kluriga, så tillsammans testade examinationerna om jag uppnått målen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»8 13%
Ganska stor»24 40%
Mycket stor»26 44%

Genomsnitt: 3.27

- Man lär sig av att programmera. Det har stundtals känts som att kursen varit i vägen för att man ska kunna sitta och verkligen lära sig Haskell men framför allt att gilla programmera Haskell. » (Ganska liten)
- Mycket bra föreläsningar.» (Mycket stor)
- All inlärning skedde genom labbar.» (Mycket stor)
- Främst labbarna, men Koens lektioner var också bra.» (Mycket stor)
- Koen var fenomenal.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»12 21%
Ganska liten»25 43%
Ganska stor»15 26%
Mycket stor»5 8%

Genomsnitt: 2.22

- Till kursmaterial räknar jag inte ppt-slidesen som ingick i föreläsningarna. De var väldigt bra.» (Mycket liten)
- Haskell, The Craft of Functional Programming har inte vart till någon hjälp alls. Har knappt öppnat boken. Bortslösade pengar. Dock har materialet på kurshemsidan vart till stor hjälp, powerpoints, kod-exempel osv.» (Mycket liten)
- Köpte den inte» (Mycket liten)
- Sämsta lärobok jag någonsin sett.» (Mycket liten)
- Jag hade boken, den var okej, men lite för "statisk" jämfört med föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Öppnade aldrig boken, skummade igenom någon enstaka föreläsningsanteckning» (Ganska liten)
- Jag har läst boken, men den skriver ganska mycket i förhållande till vad man får ut av den. Labbarna med handledare var det bästa sättet att lära sig något. Fast boken var ju ingen nackdel att ha läst...» (Ganska liten)
- Bokens roll liten, speciellt i relation till priset.» (Ganska liten)
- Använde inte boken, övningsuppgifter och pdf:er på hemsidan var väldigt givande.» (Ganska stor)
- Powerpoint presentationerna som användes på lektionerna var till stor hjälp, men boken vi råddes köpa tyckte jag inte var någon stor hjälp. Dock sa föreläsaren att man kunde klara sig utan boken så det var mitt val att köpa den.» (Ganska stor)
- inte köpt boken, de är jag mycket glad för» (Ganska stor)
- Använde inte kursboken.» (Ganska stor)
- Läste kap. 1-7 innan kursen började och det hjälpte extremt mycket.» (Mycket stor)
- Material som övningar, labbar och de slides läraren har visat har varit mycket bra. Kursboken har jag däremot inte läst mer än 2 sidor ur, den har inte tillfört någonting.» (Mycket stor)
- Kursboken var dock inte speciellt mycket till hjälp. Övrigt kursmaterial och Internet räckte gott och väl.» (Mycket stor)
- Framförallt övningarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 23%
Mycket bra»44 74%

Genomsnitt: 3.72

- Allting är bra, finns till och med ett forum. Något som inte är helt okej är att man ska skriva på PAPPER för att boka labbtid... så 90-tal.» (Ganska bra)
- Väl uppdaterad kurshemsida med allt material samlat.» (Mycket bra)
- Riktigt bra med uppdateringar. Skulle varit ännu bättre om det varit video-upptagningar från lektionen, typ podsändning, eftersom att HA1 saknar syre (pga dålig ventilation).» (Mycket bra)
- perfekt» (Mycket bra)
- Koen är skötsam!» (Mycket bra)
- Forum = stort plus» (Mycket bra)
- Koen hade en superhemsida. » (Mycket bra)
- Om jag skulle få välja så skulle varje kurs i hela min utbildning administreras som denna. Otroligt bra gjort!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»22 37%
Mycket bra»27 45%
Har ej sökt hjälp»8 13%

Genomsnitt: 3.67

- Under labbtiderna var det ofta väldigt lång väntetid för att få hjälp. Detta borde åtgärdas.» (Ganska dåliga)
- Lite lång kölista på labtider ibland.» (Ganska bra)
- Borde varit övningsräkning 2*2h istället för 1*3h för sista timmen är man så trött så man ändå inte får ngt gjort.» (Ganska bra)
- Kunde vara lite väl många som ville ha hjälp under labbarna.» (Ganska bra)
- Ofta lång kö för att få hjälp. Man måste också planera in labbar i förväg.» (Ganska bra)
- Vissa labbtillfällen har det varit ganska många som behövt hjälp samtidigt, främst på de sista labbarna.» (Ganska bra)
- Flera av handledarna var hur bra som helst. Men samtidigt så kan jag minnas att flera handledare sagt olika saker och att flera handledare inte kunnat lösa samma problem med labbarna. Kanske var labbarna för svåra? » (Ganska bra)
- Pålabtiderna var det inte alltid att man kunde få så mycket hjälp som man behövde då salarna var överfulla.» (Ganska bra)
- Koen var väldigt lätt att närma sig med frågor, man fick snabbt svar. Men labbsessionerna var överfulla, man fick inte det stöd man behövde. Till slut slutade jag gå på labbsessionerna.» (Ganska bra)
- Forumet fungerade bra för kontakt med föreläsaren.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 8%
Ganska bra»19 32%
Mycket bra»33 55%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.54

- Min labbpartner var på en helt annan nivå, mycket av vår studietid gick åt till att lära upp honom.» (Ganska dåligt)
- bytt labbpartner inför varje labb ...» (Ganska dåligt)
- Att labba två och två var en bra grej.» (Mycket bra)
- Hade en väldigt bra labpartner.» (Mycket bra)
- Jag förstår inte frågan. Klart det fungerar bra med vännerna. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»38 64%
Hög»14 23%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.35

- enkel tenta, ingen utmaning» (För låg)
- Ganska mycket tid lades på labbarna.» (Lagom)
- oftast lagom, visa fall lite mycket» (Lagom)
- Hög! Men lagom. » (Lagom)
- Men det är bra att komma in i universitetslivet.» (Hög)
- Jag kan känna att jag känner mest avsky inför Haskell efter kursen eftersom den var så jävla jobbig. Man fick ingen chans och sitta och känna "fan detta är ändå rätt coolt" utan det var alltid något nytt och svårt som inte fungerade. » (För hög)
- trots att kursen var ganske svår, var den jätte snabb» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 5%
Lagom»33 56%
Hög»18 31%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.39

- Läste bara denna kursen.» (Låg)
- oftast lagom, visa fall lite mycket» (Lagom)
- Läste 4 kurser samtidigt, så svårt att säga» (Lagom)
- Har läst diskretmatte på gymnasiet, så jag kunde lägga mer tid på Haskell.» (Lagom)
- Allt var Haskell kursens fel. Diskretmatten var helt ok.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»2 3%
Godkänt»8 13%
Gott»23 39%
Mycket gott»23 39%

Genomsnitt: 4.08

- Se svar arbetsbelastning. För svår - gav inte nog utrymme att bara programmera och tycka att det är roligt. Den döda lite glädjen i att programmera. » (Mycket dåligt)
- Tyckte ribban låg väldigt högt programmeringsmässigt för en som aldrig programmerat tidigare. Hade underlättat med lite grundläggande grejer från start. » (Dåligt)
- intressant men vill ha 1337-are (=svårare)» (Godkänt)
- Kan vara svårt att hänga med från början och om man inte gör det så är det kört.» (Gott)
- I början var det pest och pina, men sen när man började komma in i språket så var det helt okej.» (Gott)
- Mycket trevlig kurs. Intressanta labbar och jättebra föreläsningar.» (Mycket gott)
- Intro-kursen med Aarne Ranta var dock värdelös. Stjälpte mer än vad det hjälpte.» (Mycket gott)
- Koen är en fenomenal huvudföreläsare och administratör. Väldigt pedagogisk. Jättenöjd med Koen!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Koen som föreläsare. Upplägget av labbarna.»
- Labbarna! De var mycket lärorika, tentan klarades om man kunde labbarna.»
- Bra labbar, fanns möjlighet till hjälp och övning om man ville ha det.»
- Antalet labbtillfällen!»
- Koen...»
- allt»
- Tror att allting va bra. Jag gillar forumet trots att det inte användes så mycket.»
- föreläsaren Koen, gästföreläsningarna»
- Koen Claessen»
- Koen. Föreläsningarna var väldigt pedagogiska, kurshemsidan var perfekt utformad och man kände att Koen tyckte det var viktigt att lära ut ämnet. En av de bästa kurser jag läst på 4 år (när det gäller administration och föreläsningar)»
- Allt»
- Kurshemsidan var väldigt bra.»
- Labbarna och Labtillfällena, var väldigt bra för min del»
-
- Sudoku-labben tyckte jag var ganska kul.»
- den bra kurshemsidan och förståndiga och "felfixande" lärarn.»
- Koen och Handledarna.»
- Bra labbar. Intressanta gästföreläsningar.»
- Bara lärare»
- Koen som föreläsare!»
- Kurssidan var väldigt tydlig. Föreläsningarna och läraren var väldigt tydlig och bra! »
- Koen!»
- Det mesta»
- Koen»
- Hemsidan för den var mkt bra. »
- Grundliga genomgångar på tavla. Inte bara snabb genomgång.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Försök ta in någon mer handledare till labtillfällen.»
- De som rättar labbarna måste vara mer nogranna»
- Inget vad jag kan komma på.»
- inget»
- Jag vet inte riktigt, men det är viktigt för studenterna att läsa intensivt i början av kursen.»
- De två första veckornas introkurs»
- Borde varit övningsräkning 2*2h istället för 1*3h för sista timmen är man så trött så man ändå inte får ngt gjort.»
- Inget som jag kan sätta fingret på.»
- Det blir väldigt stressigt när labbarna kommer så nära varandra, man hinner inte göra något annat än att hålla på med dem hela tiden.»
- På de vecko-uppgifter vi hade, hade det varit bättre om det fanns fler frågor som började på lägre nivå, så att man gradvis arbetade upp sin förståelse för veckans uppgifter. Det var hög inlärningskurva nu.»
- Otroligt svår kurs att börja med!»
- VENTILATIONEN!!!!! Samt den inledande kursen (med aarne ranta), men får bara panik. Tror till och med att nån hoppade av pga den kursen.»
- Kursboken var en onödig utgift.»
- 2x tempo, gå inte igenom samma sak >=2 ggr för helvete ...»
- Belastningen! Ta bort sista labben så blir det perfekt Koen! Ge eleverna mer tid att bara sitta och lära sig uppskatta språket. Gör mer QuickCheck! Det var först i slutet jag verkligen fattade grejen med QC och då insåg jag vilket kickass verktyg det var. »
- Kanske gå in lite djupare på de lite mer komplicerade delarna.»
- Vore bra om det gick köra ghc och gtk på Mac. Under Snow Leopard var detta ej möjligt.»
- Att studera haskell i en hel termin.»
- Fler handledare under labtiderna»
- Ha grupp övningar i klassrum med handledare. Blir jobbigt med små grupprum. Svårt att få hjälp. Klassrum med mindre folk i hade vart att föredra, exempel ES42. Tillåt folk att vara 3 i en grupp. Men att huvudsyftet är att vara 2 st i en. Blir jobbigt med hårda regler om att man MÅSTE vara 2 stycken. »
- Administrationen av labsalar»
- Labbtillfällena bör vara mer uppstyrda och det bör finnas fler handledare. »
- Bror Björn borde bytas ut. En väldigt aggressiv "hjälp"-lärare.»
- Att gå in lite mer grundligt från början. Tänka på studenter som är nya på detta ämnet. »
- Jag tyckte allt fungerade bra.»

16. Övriga kommentarer

- bra kurs»
- riktigt bra handstil när han skriver på tavlan, stort plus till koen :P»
- Bra tenta, man fick visa upp vad man lärt sig.»
- Koen var en mycket bra föreläsare! Kunnig. pedagogisk, engagerad och stimulerande»
- Jag fick, innan kursen hade börjat, intrycket av föregående elever att Koen verkade vara arrogant och otrevlig. Men så var inte alls fallet. Koen är en mycket bra och pedagogisk lärare. All creds till Koen.»
- Mycket bra föreläsare, lätt att förstå.»
- Koen är en lysande föreläsare och har gjort kursen intressant och begriplig. Stort beröm till honom!»
-
- Tentamen var alldeles för lätt. Jämfört med gamla tentor blir den lättare och lättare för varje år (likt många andra kurser). 2005 kanske var lite väl avancerad algoritmiskt, men tentamen från 2006 och 2007 kändes lagom.»
- Datorerna strular ganska ofta, särskilt med tanke på att det är en data-utbildning. Fast det är bara en liten parantes. Jag använde mestadels min laptop så jag är inte så hårt drabbad.»
- Några av handledarna var väldigt opedagogiska. Kändes lönlöst att på till handledning om man visste att Bror skulle vara handledare. »
- Var en svår kurs för mig. Men ingen dålig kurs för det. Jag hann bara inte lära mig det på den tiden.»


Kursutvärderingssystem från