ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 09/10 Introduktion bygg och anläggning, LBT023

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-23 - 2009-11-02
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Syfte och innehåll

SYFTE
Syftet med kursen är att dels ge kunskap om byggsektorns förutsättningar, omfattning och innehåll samt miljön och miljövårdens centrala roll däri, dels ge övning i muntlig och skriftlig redovisning samt ge allmän datorkunskap med inriktning på windowsbaserade program.

INNEHÅLL
Föreläsningarna tar upp byggandets roll i samhället, byggsektorns olika verksamheter samt byggprojektens olika skeden och aktörer samt normer för och utformning av en teknisk rapport. Föreläsningarna behandlar också miljö och miljövård i samband med byggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar samt byggingenjörens möjligheter och skyldigheter att påverka utvecklingen mot ett miljöanpassat hållbart samhälle. Byggnaders installationer samt drift och underhåll av byggnader och anläggningar behandlas också.

1. Har du kunnat tillägna dig kursens syfte och innehåll genom följande kursmoment:

- Introduktionsföreläsningar (allmänt om byggprocessen, arkitektur, konstruktion, installation, vatten- och avlopp)?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.83

- Saknade väl sådana föreläsningar? studiebesöken gav en del...» (Mycket dåligt)
- Framförallt möjligheterna inom byggsektorn som byggingenjör, tycker jag det har behandlats alldeles för lite av» (Ganska dåligt)
- Borde följa någon slags trattmodell med en bred start om byggandet i Sverige och världen genom historien och sen kanske grenas upp mindre delar. Nu slängdes man mer eller mindre in i ett ämne utan koll på hur det var en del av det hela.» (Ganska dåligt)
- Ja man fick en viss insikt i de olika delarna. fast vissa delar fick mindre utrymme än andra, tex installation.» (Ganska bra)
- Vissa kändes lite onödiga» (Ganska bra)

2. Har du kunnat tillägna dig kursens syfte och innehåll genom följande kursmoment:

- Kommunikation?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 3.22

- Det var bra att det var en stor del som behandlade kommunikation, då det känns som detta är fundamentala delar inför kommande kurser.» (Ganska bra)

3. Har du kunnat tillägna dig kursens syfte och innehåll genom följande kursmoment:

- Datorkunskap (Word, Excel, Powerpoint)?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.22

- Alldeles för snabb genomgång av datorkunskapen, speciellt Microsoft Word, som senare visade sig vara allt för viktig i framställandet av den tekniska rapporten. Jag har flertalet gånger slitit mig i håret av frustration då Word inte fungerat som det ska. Ingen lärare fanns att tillfråga. Skandal.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att det är dåligt att det krävs att man ska använda Office-paketet. Det är självklart att undervisning ges i de programmen eftersom de är bland de största inom sina respektive områden och de som många använder. Många kurser kräver dock endast att man ska lämna in rapporter LÄSBARA på alla datorer, T.ex. PDF-filer, inte nödvändigtvis att de ska vara gjorda i Office-paketet. Det finns nämligen många alternativ på programvara och Chalmers som teknisk högskola borde stödja användandet av fri och öppen programvara, t.ex Openoffice, inte knyta sig till en speciell betalbelagd. Syftet är väl nämligen att vi skall kunna skriva korrekta rapporter på ett snyggt sätt, inte nödvändigtvis skriva dem i ett speciellt program.» (Ganska bra)

4. Har du kunnat tillägna dig kursens syfte och innehåll genom följande kursmoment:

- Biblioteksintroduktion?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»9 50%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.5

- Kom in sent i klassen och missade det tillfället.» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren var inte något vidare pedagogisk eller inspererande» (Ganska dåligt)
- Gav inte så mycket. Ingen ny information» (Ganska dåligt)
- Jag fattar inte vad som var meningen med den.» (Ganska dåligt)
- Väldigt tråkig dock eftersom det var en oengagerad kvinna som höll i den.» (Ganska bra)

5. Har du kunnat tillägna dig kursens syfte och innehåll genom följande kursmoment:

- Miljöteknik?

18 svarande

Mycket dåligt»5 27%
Ganska dåligt»9 50%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Jag tycker att miljöföreläsningen INTE var inriktad mot byggsektorn som jag hade hoppats på. Jag lärde mig ingenting om vad vi som blivande byggingenjörer kan göra för att förbättra miljöarbetet i branschen. Jag kände mig snarare anklagad för att vi var en del av byggbranschen som enligt föreläsaren var värdelös på miljöarbete. Jag hoppas att detta kursmoment förbättras till kommande år då jag och många andra såg fram emot miljöföreläsningen och tycker att det är en viktig del av vår utbildning. Föreläsningen hjälpte oss inte att få fram miljöaspekter i vårt projektarbete heller.» (Mycket dåligt)
- Miljöaspekten som del av kursen är under all kritik. Det förekommer ett gigantiskt önsketänkande att miljötekniken skulle vara ett viktigt inslag, men det är den tyvärr inte. Saknar verklighetsförankring.» (Mycket dåligt)
- fruktansvärt dålig föreläsning, väldigt ovetenskaplig och synnerligen subjektiv. I skolan förväntar jag mig saklighet, inte en predikan som närmast hör hemma i en religiös sekt. lärare har ingen som helst rätt att pressa sina radikala åsikter på studenter, utan skall hålla en neutral ton och bejaka alla sidor av problematiken. » (Mycket dåligt)
- Totalt onödigt» (Mycket dåligt)
- Kunde ha varit lite mer om detta» (Ganska dåligt)
- Det skulle vara fokus på miljö, och en del i arbetet skulle behandla miljö. Men det är svårt att behandla på en föreläsning, och på ett väldigt allmänt plan.» (Ganska dåligt)
- rörig föreläsning, tyckte hon hade svårt att få in vårat ämne i sin presentation» (Ganska dåligt)
- Tyckte att föreläsningen som den kvinnan hade om miljön var mer som en predikan om hennes egna åsikter osv.» (Ganska bra)

6. Testade examinationen om du uppnått syftet och innehållet?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 44%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.72

- den testade den kommunikativa biten, men inte något om själva byggprocessen egentligen» (I viss utsträckning)
- Nja, den testade mer om vi kunde leverera en korrekt skriven rapport, inte om vi faktiskt lärt oss något.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»10 55%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.33

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»9 50%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.72

- Vi hade ju i stort sätt ingen kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Vilket kursmaterial?» (Mycket liten)
- Det var inte så mycket kurslitteratur, inget negativt i det. Man fick allt på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Inget speciellt material» (Ganska liten)

9. Till hur stor hjälp har konsultations-/ genomgångstillfällena varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»5 27%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 2.83

- Mycket dåligt då flera olika lärare inte tycks veta om vad den andra gör, eller vill få fram i sina krav på studenterna. Jag själv har tidvis fått göra om det som en annan lärare tyckte var bra.» (Mycket dåligt)
- jag tycker helt enkelt inte att det påverkat min inlärning» (Ganska dåligt)
- Det var bra att man kunde få lite tips och kritik. Vad man behövde fokusera mer på. » (Ganska bra)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 3.27

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»15 88%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det handlade nog om hur man lade upp planeringen själv. Personligen blev det lite småstressigt när inlämningen av slutarbetet närmade sig, men det berodde på dålig planering.» (Lagom)
- Bra att man tidigt under utbildningen får ta eget ansvar och planera sitt arbete. Men samtidigt väldigt bra med flera delinlämningar på rapporten så att man får delmål att arbeta mot.» (Lagom)
- Var ganska lugnt tempo egentligen, men det kändes ganska lagom eftersom nollningen höll på paralellt.» (Lagom)
- Väldigt ojämn! Det var svårt att inse hur mycket man behövde göra, mängden som skulle in vid varje delinlämning var nämligen väldigt olik. Alla delinlämningsuppg. borde delats ut samtidigt och de som var större (delinl. 2 och 3) borde legat längre bort från 1:an.» (Hög)

12. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket på Entreprenören Skanska?

18 svarande

Bra»14 77%
OK»4 22%
Mindre bra»0 0%

Genomsnitt: 1.22

- Mycket bra med studiebesök! » (Bra)
- Det var intressant att se ett bygge så pass nära, men hade vart roligare att se det i ett tidigare skede.» (OK)

13. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket på Byggkonsulten FB?

17 svarande

Bra»15 88%
OK»2 11%
Mindre bra»0 0%

Genomsnitt: 1.11

- Var ej med» (?)
- Det var intressant, alla som talade där var väldigt inspirerande.» (Bra)

14. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket på Byggherren Göteborgs hamn?

18 svarande

Bra»9 50%
OK»8 44%
Mindre bra»1 5%

Genomsnitt: 1.55

- Också ett bra studiebesök.» (Bra)
- var inte med» (OK)

15. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket med bussrundtur i hamnen?

18 svarande

Bra»6 33%
OK»9 50%
Mindre bra»3 16%

Genomsnitt: 1.83

- Mycket intressant» (Bra)
- Lite mycket sightseeing bara...» (OK)
- Det var inte så intressant ur ett byggnadsmässigt perspektiv. Det känndes som det var mer fokus på transport och logistik.» (OK)
- Var intressant men kändes inte så relevant för kursen.» (OK)
- varade kanske lite väl länge men helt klart intressant» (OK)
- intressant men i övrigt ganska meningslöst» (OK)
- Lite väl långt. Det blev lätt tråkigt efter någon timme.» (OK)
- Förstog inte vad vi lärde oss av rundturen i hamnen, men kul att ha sett.» (Mindre bra)

16. Hur upplevde du studiebesöket/företagsbesöket på arkitektbyrå?

18 svarande

Bra»11 61%
OK»3 16%
Mindre bra»4 22%

Genomsnitt: 1.61

- Intressant» (Bra)
- Kul att träffa en byggingenjör som gått ut ganska nyligen o se hur en sådan arbetsplats kan se ut!» (Bra)
- Dåligt med sittplats, flera satt på golvet» (OK)
- Arkitektbyrån White var i det närmaste oförberedda på vår ankomst, och visade hastiga powerpoint-presentationer för en oförstående publik. Sämsta studiebesöket.» (Mindre bra)
- när vi kom dit verkade det som om de som höll i besöket inte fått någon hint om vad de borde berätta om, de hade förberett saker, men visste inte om det var rätt saker. Så oorganiserat är väl omdömet » (Mindre bra)
- Intressant att se ett arkitektkontor men killen som pratade gick bara igenom ritningar i detalj, det var väldigt lite prat om vilken roll ett arkitektkontor har i byggprocessen eller våra möjligheter som blivande byggingenjörer på ett arkitektkontor. Det verkade dåligt förberedda.» (Mindre bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»4 22%
Har ej sökt hjälp»4 22%

Genomsnitt: 3.61

- Det var väldigt positivt. Fick hjälp när det hade låst sig lite. Fick lite tips inför vårt studiebesök på vårt objekt bland annat.» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Jag trodde folk skulle ha lärt sig att arbeta i grupp när de uppnått universitetsålder, men icke! En grupp som inte funkar och där det av vissa parter upplevs som rent plågsamt att fortsätta bör få stöd av lärare/examinator och alternativa lösningar av problemet, inte uppmaningen att härda ut.» (Mycket dåligt)
- folk slutar» (Ganska dåligt)
- Inget att klaga på. Var väldigt nöjd med min grupp.» (Mycket bra)

19. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 77%
Hög»4 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Den var ganska lagom. Det var inte för mycket, samtidigt som man alltid kunde göra nåt på sitt projekt.» (Lagom)
- Mycket eget arbete, men det fungerar bra så länge man inte har så många föreläsningar.» (Lagom)
- Bra att denna kurs slutade lite innan de andra så man fick tid att plugga på tentorna utan att behöva oroa sig för slutinlämning av rapporten också.» (Lagom)


Önskade åtgärder

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken och introduktionsföreläsningarna, som gavs i början var mtcket givande.»
- det mesta var bra och bör behållas. Konsultations tillfällena var väldigt bra.»
- Rapportskrivningen och studiebesöken»
- Studiebesöken»
- många studiebesök, helt klart det bästa, lär sig mycket när man får se lite om hur det fungerar och ser ut, ger en bra bild i huvudet inför byggtekniken.»
- Kul med ett grupparbete som första kurs»
- Studiebesöken, definititvt. Utöka gärna dessa, spännande, engagerande och intressant för de som inte vet vad byggbranschen innebär.»
- studiebesöken, är bra i början för att få en vidare inblick, men kanske att det skulle spridas ytterligare, så att man får se fler aspekter av byggsektorn än just främst konstruktion»
- Studiebesöken. Se dock till att man inte får höra samma sak överallt utan försök ha olika fokus på alla.»
- Konsulationstiderna, hamnbesöket»
- Studiebesöken»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man bör få lite mer tid på sig att bestämma vilket objekt man vill behandla. »
- Miljöföreläsningen. Ska det vara med ska det vara inriktat mot bygg och med en bra föreläsare som kan något om byggbranschen. Mer information om slutinlämningen, vi fick ett infoblad om alla delinlämningar men inte om slutinlämningen. Många missade saker som skulle vara med.»
- någon slags litteratur hade vart fint, om hur man skriver ett arbete t ex.»
- mera, "vad är vad inom byggsektorn" och "vad heter vad i byggsektorn/byggplatsen/på huset etc." Svenska delen var ganska svag, det funkade bra med responsen, men föreläsningarna var ganska dåliga»
- Avsnittet med den byggnadstekniska rapporten och dess framställning. Se till att lärarna kan ge klara direktiv, ta bort eller åtminstone förändra en flummig miljöaspekt vars innehåll inte existerar i verkligheten, och se till att Wordundervisningen utökas så att den ordentligt kan tillgodose de krav som ställs på den tekniska rapporten.»
- Byta föreläsare om miljön och lägga den föreläsningen tidigare i kursen så man kan ha med de i rapporten om så behöv. Eftersom den kvinnan som föreläste i stort sätt predikade om sina egna miljöåsikter tycker jag inte att de va så givande.»
- miljöföreläsningen, det är ett viktigt ämne, så ämnet skall inte bort, men sättet det framfördes på bör göras om»
- Gör om kursen till en ren introduktion i grunderna inom ritningsläsning, byggprocessen, byggnadstekniska begrepp med mera så man slipper uppleva att man blir inkastad i totalt mörker i kommande kurser utan redan har lite koll på begrepp och sånt.»
- Lägre krav på en onödig kurs.»
- Föreläsningarna»


Övriga kommentarer

22. Övriga kommentarer

- Överlag väldigt nöjd med kursen»
- I övrigt en bra kurs, speciellt för oss som inte härstammar från Göteborg. Spännande att få lära sig om olika byggnader i staden!»
- Kursansvariga var mycket bra och ställde upp på alla vis»
- Kursen upplevdes som väldigt flummig. Det var svårt att veta vad som önskades av rapporten innehållsmässigt sett, det verkade som om man kunde skriva vad man ville så länge man gjorde en fin rapport.»


Kursutvärderingssystem från