ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kf: Kvantfysik, FUF075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-21 - 2009-11-21
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Elsebeth Schröder»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

8 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 25%
2 25%
3 37%
5 (över förväntan)»1 12%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

8 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 25%
5 62%
5 (mycket relevant)»1 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.87

- Delar är mycket relevant» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

8 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
5 62%
5 (Mycket bra avvägt)»3 37%

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite väl specifika frågor på duggorna bara. Sen när har jag nytta av att lära mig formler utan till » (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

8 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»1 12%
>75%»7 87%

Genomsnitt: 3.87

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 12%
4 50%
5 (mycket bra)»3 37%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 14%
5 (mycket bra)»6 85%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra övningsledare! (Fredrik)» (5 (mycket bra))
- Fredrik Ohlsson som kf hade var jättebra! Bra förklaringar och kort teorigenomgång i börjar och uppkopierade lösningar på alla tal, för allt hinns inte med på en övning.» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
2 25%
1 12%
5 (Mycket stor)»5 62%

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Övningarna till stor hjälp. Föreläsningarna väldigt lika kompendiet. Det mesta lär man sig när man gör inlämningsuppgifterna!» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.23


Inlämning 1

8. Uppskattad tidsåtgång

8 svarande

< 5»0 0%
5 - 10»0 0%
10 - 15»3 37%
15 - 20»3 37%
> 20»2 25%

Genomsnitt: 3.87

9. Svårighetsgrad

8 svarande

0 0%
1 12%
5 62%
2 25%
0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Ganska lite kvant, kändes som vi hade bra koll» (3)

10. Inlärningsvärde

8 svarande

1 12%
2 25%
1 12%
3 37%
1 12%

Genomsnitt: 3.12

- Bra start, fick rätt tänk» (5)


Inlämning 2

11. Uppskattad tidsåtgång

8 svarande

< 5»0 0%
5 - 10»0 0%
10 - 15»1 12%
15 - 20»1 12%
> 20»6 75%

Genomsnitt: 4.62

- På uppgift 1 hade det räckt med att lösa 1 fall istället för flera stycken då det inte gav mer förståelse utan bara tog massa tid.» (> 20)

12. Svårighetsgrad

8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 62%
3 37%

Genomsnitt: 4.37

- Svåraste omgången, » (5)

13. Inlärningsvärde

8 svarande

1 12%
2 25%
1 12%
3 37%
1 12%

Genomsnitt: 3.12


Inlämning 3

14. Uppskattad tidsåtgång

8 svarande

< 5»0 0%
5 - 10»0 0%
10 - 15»1 12%
15 - 20»6 75%
> 20»1 12%

Genomsnitt: 4

15. Svårighetsgrad

8 svarande

0 0%
0 0%
1 12%
3 37%
4 50%

Genomsnitt: 4.37

- Mest massa mattematiskt tjaffs» (4)

16. Inlärningsvärde

8 svarande

0 0%
1 12%
5 62%
2 25%
0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Den minst lärorika inlämningen, den förlorade lite på uppgiften med summationer.» (3)
- Jag tycker att nackdelen med inlämmningsuppgifter är att man lär sig lösa några jättesvåra uppgifter och missar mängsträningen som göra att sakerna "sitter" sen.» (3)


Duggor

17. Svårighetsgrad

8 svarande

0 0%
0 0%
3 37%
5 62%
0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Tänk snabbt!» (3)
- Tråkigt specifika, vem har nytta av att lära sig hur formler ser ut exakt. Dom vikitga lär man sig ändå» (4)


Projekt

18. Har du börjat på något projekt?

8 svarande

Ja»7 87%
Nej»1 12%

Genomsnitt: 1.12

19. Inlärningsvärde

8 svarande

0 0%
2 40%
2 40%
0 0%
1 20%
Har inte avslutat projekt än»3

Genomsnitt: 3

- Hade inte riktigt motivation till att göra ett spännande bra projekt då mitt betyg var mer eller mindre färdigt redan.» (2)
- Beror på vad man väljer» (3)

20. Uppskattad tidsåtgång per projekt

8 svarande

< 2»0 0%
2 - 5»0 0%
5 - 8»2 33%
8 - 11»3 50%
> 11»1 16%
Har inte avslutat projekt än»2

Genomsnitt: 3.83

- Skulle väll ta 8h + redovisning..» (8 - 11)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

21. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med skyddsombud, med studievägledare Catarina Olsson catarina.olsson@chalmers.se, och med programansvarig Nikola Markovic nikola@chalmers.se

8 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 100%

Genomsnitt: 2

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
2 25%
5 62%
5 (För hög)»1 12%

Genomsnitt: 3.87

- Ojämnt över perioden, hög belastning LV 3-6.» (3)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt samarbete»1 12%

Genomsnitt: 3.87

24. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt hjälp»2 25%

Genomsnitt: 4.12


Kurslitteratur

25. Vilken litteratur i kursen var till mest hjälp under kursen?

8 svarande

Robinett»1 12%
Haken & Wolf»0 0%
Kompendie del 1 & 2»7 87%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Hade ej annat material» (Kompendie del 1 & 2)
- Den enda litteratur jag hade...» (Kompendie del 1 & 2)

26. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

8 svarande

1 (ej prisvärd)»1 20%
0 0%
2 40%
1 20%
5 (mycket prisvärd)»1 20%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.2

27. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
2 25%
2 25%
5 (Mycket stor)»4 50%

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.25


Kf-specifika frågor

28. Innehåll vektoranalys -

-ger det tillräckligt med färdigheter för kursen?

8 svarande

1 (inte alls)»1 12%
0 0%
0 0%
5 62%
5 (absolut)»2 25%

Genomsnitt: 3.87

29. Innehåll vektoranalys -

- borde andra områden lyftas fram också/istället?

- Innehållet var till stor del repetition av det som gicks igenom i ALA C, så mer avanvcerad vektoranalys kan inkluderas. Dock var det bra att detta repeterades.»
- Vet inte vad man ska ha denna repetitionen till eg»
- Jag tycker att vikten lades på att härleda fram uttryck, tycker hellre att det skulle ligga på tilläpningar och räkningar...»

30. Innehåll vektoranalys -

-var det nytt eller var det samma vi läst i Analys och Linjär Algebra?

8 svarande

1 (kändes som samma som vi redan läst)»5 62%
2 25%
1 12%
0 0%
5 (nytt och okänd)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.5

- Bra att ha vektoranalys» (2)
- Lite repetition, vilket var bra, samt lite fördjupning.» (3)

31. Hur väl är undervisningen (hela kursen) anpassat till Kf"s förutsättningar?

8 svarande

1 (dåligt)»0 0%
0 0%
2 25%
4 50%
5 (bra)»2 25%

Genomsnitt: 4

- Ganska bra förutom att det hela tiden hänvisas till F-kurser vi inte har läst.» (3)
- Kunskapsmässigt ganska bra anpassat, men det kändes som om föreläsare och examinatorer ibland inte ens visste om att Kf inte läser samma kurser som fysik.» (4)


Kommentarsfrågor

32. År kvantfysik kul?

8 svarande

=)»7 87%
=(»1 12%

Genomsnitt: 1.12

- Hurra!» (=))
- kvantfysik är intressant och kul men det är svårt och tar tid att lära in och förstå, det är dock inte omöjligt!» (=))

33. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

8 svarande

Ja»5 62%
Nej»3 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.37

- Kurs PM» (Nej)
- Det kunde finnas mer information på kurshemsidan om eftersamtalen. » (Nej)
- Jag tycker att det var dåligt att veckoprogrammen kom ut bara två veckor i taget och ganska sent, hade varit bättre om det kom ut tidigare. » (Nej)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Måns Henningson.»
- vektoranalysen var bra»

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

36. Övriga kommentarer

- Hade högre förväntningar på kursen i allmänhet.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.23
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från