ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Realtidssystem gk H09, LET624

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-21 - 2009-11-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»3 23%

Genomsnitt: 2.92

- Mycket tid gick åt till labbarna» (Minst 35 timmar)
- många fler timmar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»2 15%
50%»5 38%
75%»4 30%
100%»2 15%

Genomsnitt: 3.46

- Jag gick inte på lektioner för det gav mig ingenting utan labbade mycket med en grupp.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»3 23%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 38%

Genomsnitt: 2.53

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»8 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 8%

Genomsnitt: 2.83

- Jag kände att mycket av det som kom på tentan inte var det som vi hade labbat med. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»5 38%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.15

- Föreläsningarna var helt värdelösa, läraren har för lite inlevelse, och han tappar bort sig väldigt mycket, så att man själv inte kan hänga med, han mumlar ibland när han ska föreläsa, han är dock väldigt lugn och snäll.» (Mycket liten)
- Allt jag lärde mig var på egen hand, tre dagar innan tentamen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»4 30%

Genomsnitt: 3.15

- Jag skulle väl säga lagom i egentligen, men detta val fanns inte :P» (Ganska stor)
- Eftersom föreläsningarna inte gav någonting så var jag tvungen att läsa boken om och om igen för att ha en chans till att klara tentamen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.15

- Säg vad man vill, men alla papper fanns tillgängliga.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.46

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»6 46%
Hög»5 38%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.46

- Labbarna tog upp väldigt mycket av ens tid.» (Hög)
- Att ha laborationer som testar om man förstod föreläsningar (som jag inte gjorde) var inte lätt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»4 30%
Hög»7 53%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.61

- Pga nollning blev det mycket att ta igen.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»4 30%
Godkänt»3 23%
Gott»4 30%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3

- Föreläsningarna måste vara klarare, man måste som nybörjare kunna hänga med.» (Dåligt)
- En icke-pedagogisk lärare tillsammans med handledare under laborationer som båda verkar ha glömt av hur man undervisar för folk som aldrig har läst ämnet innan är inte bra. Anteckningarna ifrån föreläsningarna går ej att tyda då de inte har någon kronologisk ordning och mest är ett virrvarr av pilar, lådor och annat.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- boken»
- Inget, gör om allt och skaffa nya lärare/skicka lärarna till Håkan Blomkvist så han kan lära dem ett och annat om pedagogik.»
- Boken, den är väldigt bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- vet je»
- föreläsningarna, måste ändras totalt.»
- Allt, se 14.»
- Inte så mycket jobb med labbarna, tar alldeles för lång tid o kraft.»
- Blir man arg när folk ställer frågor kanske man inte ska syssla med utbildning.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Riktigt dåliga föreläsningar och labbhandledare gav ingen vidare hjälp.»


Kursutvärderingssystem från