ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Digital- och datorteknik H09, LEU430

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-21 - 2009-11-04
Antal svar: 90
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

88 svarande

Högst 15 timmar»16 18%
Cirka 20 timmar»23 26%
Cirka 25 timmar»28 31%
Cirka 30 timmar»13 14%
Minst 35 timmar»8 9%

Genomsnitt: 2.7

- Planeringen var inte min starka sida på denna kurs.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

88 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»0 0%
75%»19 21%
100%»68 77%

Genomsnitt: 4.75

- Bortsätt från repetitionstimmar och konsultationstid» (100%)
- närmare 100 än 75 i alla fall» (100%)
- För att kunna förstå kursen, var man helt enkelt tvungen till detta ty man kunde inte ta den till sig på annat vis med detta upplägg.» (100%)
- missade några..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

88 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 27%
Målen är svåra att förstå»3 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 40%

Genomsnitt: 2.82

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

72 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»66 91%
Nej, målen är för högt ställda»6 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

76 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»31 40%
Ja, i hög grad»38 50%
Vet ej/har inte examinerats än»5 6%

Genomsnitt: 2.6

- Man kan inte bevisa hur man tänkt och att få svarsalternativ gör att man blir osäker. » (Nej, inte alls)
- Jag anser att det läggs större vikt på att förstår teroion än vad som faktis är nödvändligt då vi har haft 5 labba som kräver att man har en del terori för och kunna klara.» (I viss utsträckning)
- I min mening var tentan lite dumt upplagd. Jag har i och för sig inte fått svaren tillbaka men jag tycker att det är märkligt att B-delen ej blir rättad om man inte klarat en viss gräns på A delen. Jag tror t.ex. att det finns en risk att jag fått 2 - 3 poäng från den gränsen, men att jag fått kanske 12 poäng på B-delen. Stor del av A-delen var dessutom frågor som man antingen kunde eller inte kunde enbart beroende på om man kunde en visst ord. T.ex. om man kan analysera en boolsk ekvation, föra över den till ett Karnaugh-diagram och därefter realisera den till ett grindnät så kanske man ändå missat 4 - 8 poäng för att man inte mindes skillnaden på disjunktiv och konjunktiv form, två ord som man inte heller kan lista ut logiskt utan man måste kunna utantill, men som dock inte säger så mycket om vad man egentligen kan. Jag tycker att om man ska ha sådana frågor bör man få en gloslista innan provet så man kan plugga in dem med...» (I viss utsträckning)
- Själva tentamen var enligt mig befängd. Att få 20/30 poäng på Del A för att ens del b ska rättas känns lite... Konstigt. eftersom det är kryssfrågor som är väldigt lika varandra är det extremt lätt att man väljer fel, vilket i sintur kan leda till att man får under 20p på del A, trotts att man på del b har skrapat ihop 10-12 poäng. Man borde kunna få delpoäng på del A"s svar, eftersom det fanns flera som var rätt, fast inte så förenklat som möjligt...» (I viss utsträckning)
- Poängsättningen var missvisande. Uppgifter värda 4 poäng kan inte vara kryssfrågor eftersom man inte kan få delpoäng även om man har 99% rätt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var inte bra utformad» (I viss utsträckning)
- Okej frågor men att ge ett prov med svarsalternativ där man ger a,b,c - f i alternativ och sedan ger poängen till 0 eller 4 poäng på vissa frågor är väll ganska idiotiskt... Ett litet slarvfel och du får 0 poäng på en fråga du egentligen kunde ist för del poäng som de finns på alla andra prov vi får.. » (I viss utsträckning)
- tentamen med flervalsfrågor som ger max- eller min-poäng kändes lite konstigt. jag tycker inte att det ger en bra bild över hur bra man kann kursen.» (I viss utsträckning)
- Provet kändes som om det nästan bara innehöll en massa kuggfrågor. Detta testar visserligen att man kan sina saker, men det blir också lätt att missa någon liten detalj som gör att man får fel svar. Eftersom det är flervalsfrågor kan man ju heller inte visa om man tänkt rätt och missat en enstaka sak nånstans eller om man inte har en aning och bara gissat fel. Därför tycker jag att B-delen borde rättas för alla, där har man möjlighet att visa hur mycket hum man har om uppgifterna på ett annat sätt.» (I viss utsträckning)
- Tentamen med "1 X 2" frågor visar inte på någon kunskap om problemförståelse och det är skamligt att en sådan förekommer på en högskola. Att sedan tentamens gränserna ändras efter att tentamen är skriven är mycket orättvist. eftersom att det krävdes 20 av 30 rätt på tentamens a-del för att bli godkänd och för att ens b delen skulle rättas och inte som de flesta andra tentamen då det sammanlagda tentamensresultatet avgör slutbetyget på tentamen. Detta har gjort att många prioriterat och skrivit endast a delen där det är enkelt att göra slarvfel och ingen möjlighet för delpoäng finns, även då de haft kunskap nog att få poäng på b delen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»13 14%
Ganska stor»32 35%
Mycket stor»43 48%

Genomsnitt: 3.31

- Av någon anledning kändes löraren så himla stressad hela tiden. Det skulle gå snabbt framåt och svåra frågor fick tas efter lektionen» (Ganska liten)
- Var dock svårt att föra anteckningar. Mycket overhead och det som skrevs på tavlan fick inget riktigt sammanhang» (Ganska stor)
- Föreläsningarna gav mycket, tyvärr var de ibland svåra att anteckna till.» (Ganska stor)
- mer övningstillfällen med handledare önskas » (Ganska stor)
- Mkt bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Mycket bra och pedagogisk lärare. Tumme upp.» (Mycket stor)
- Lars-Eric Arebrink är en mycket pedagogisk och kompetent föreläsare. Han har alltid ställt upp, svarat på frågor då han besökts i sitt rum och lagt in en två timmars "konsultations tid" där han besvarat frågor.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»7 7%
Ganska liten»26 29%
Ganska stor»37 42%
Mycket stor»18 20%

Genomsnitt: 2.75

- Jag tro inte ens att jag har öppna alla de läroböcker som vi behövder? Kanske fundera på och banata ner antal böcker mm som vi behöver?» (Mycket liten)
- Den blåa boken måste ju vart ett skämt.. varför skulle vi ens ha den? gjorde ju knappt någonting ur den.» (Mycket liten)
- Den blå boken (kallad kompendiet i kursen) var svårläst och förvirrande enligt mig. Det mesta av vikt fanns ändå i arbetsboken för digiflex. Tycker att det borde nämnas inför nästa kurs att kompendiet inte är helt nödvändig att köpa...» (Ganska liten)
- Det blåa kompendiet gav endel men inte så mycket. Arbetsbokens teori gav mest och kurslitteraturen gav minst» (Ganska liten)
- Boken öppnade jag aldrig ens, den var alldeles för komplext skriven. Inte heller var alla häften (väldigt många som jag knappt orkat kika i) nödvändiga, i min mening. Men det kanske inte gäller för alla.» (Ganska liten)
- "kompendiet" den blåa boken är svårförstådd och opedagågisk i de flesta kapitel och utan tidigare kunskap i området är det väldigt svårt att lära sig från boken.» (Ganska liten)
- Det blåa kompendiet tyckte jag var värdelöst» (Ganska stor)
- Arbetsboken för digiflex var bra, men den blå boken hade problem att förklara begreppen under åtminstone de fyra första kapitlen.» (Ganska stor)
- Det har dock varit alldeles för mycket kurslitteratur. Det har tex stått i tre olika böcker ,på tre olika sätt, hur man 2 komplementerar, det borde räckt med ett sätt och en bok. » (Ganska stor)
- Kompendiet användes dock väldigt lite» (Ganska stor)
- Arbetsboken för digiflex var jättebra, men den blåa boken har jag knappt öppnat under kursen.» (Ganska stor)
- arbetsboken och digiflex simulatorn är jätte bra.» (Ganska stor)
- ev förslag på frivilliga kompleterande kursböcker, har fått söka förklaringar via Google» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

88 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»7 7%
Ganska bra»42 47%
Mycket bra»38 43%

Genomsnitt: 3.32

- Alldeles för mycket löspapper. Det var svårt att få en överblick över allt kursmaterial.» (Ganska dåligt)
- Jag fick t.ex. delta i en labbgrupp som låg en vecka före alla andra pga. platsbrist. Fördelen med det var att vi skulle slippa labba veckan före tentan, men nejdå, det ändrades också så att vi lik förbannat fick labba veckan innan tentan. På tal om utdelat material så var jag inte helt road av att få ut femtioelva kopierade papper och av att ha massor av olika böcker att läsa i. Den blå boken var dessutom nästintill oläsbar.» (Ganska dåligt)
- Hela chalmers webplatser är som en labyrint. Inga standarder/olika system för allt.» (Ganska dåligt)
- Vi fick ut så mycket kompendier och lösblad, varav visst knappt användes, att det ibland var svårt att veta vad som var relevant och vad man skulle ha med till föreläsningar och övningar.» (Ganska bra)
- Jobbigt med så mycket lösa papper, men bra att föreläsaren höll kurshemsidan uppdaterad och lade ut mycket där.» (Ganska bra)
- Mycket bra! Otroligt informativ kurshemsida, det kändes som att allt man ville ha i kursen fanns tillgängligt där!» (Mycket bra)
- Både sidans uppdatering och materialet som delades ut var bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

89 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»6 6%
Ganska bra»31 34%
Mycket bra»43 48%
Har ej sökt hjälp»7 7%

Genomsnitt: 3.52

- i princip obefintlig hjälpinsats på övningarna...» (Mycket dåliga)
- När man ställde frågor på övningarna fick man bra svar. Nackdelen var ju förstås att det fanns så få handledare att halva övningen gick åt till att vänta på handledare.» (Ganska dåliga)
- Lärarna på övningarna tyckte att om man är 3 st och arbetar tillsammans så är det väll omöjligt att man inte kan frågorna på något man aldrig har gjort förut. om man bad om hjälp så fick man så gott som alltid svaret :"fråga din kompis" varpå man svarade "Men han kan inte heller kan inte du förklara bara?" Då det alltid va någon annan som behövde hjälp och läraren kunde ju såklart inte stanna på samma plats sååå länge..» (Ganska dåliga)
- På föreläsningarna var det bra möjlighet att få hjälp och svar på frågor. Däremot, när man hade en fråga var det inte alltid föreläsaren märkte detta då han oftast pratade med tavlan och inte blickade ut över "åhörarna". Möjligheten på övningar och labbar var också bra, dock fick man inte alltid så jättebra svar då personerna som var ansvariga inte var så bra själva heller. Mycket som de var osäkra på» (Ganska dåliga)
- Det skulle behövas fler handledare på övningarna. Elektro hade oftast en enda handledare medan tex. mekatronik hade flera.» (Ganska bra)
- Kunde varit en övning mer per vecka. Var svårt att hinna med alla labbuppgifterna när det bara fanns ett frågetillfälle.» (Ganska bra)
- Oftast lång väntetid för att få hjälp på övningstillfällena. 1,5 h är för lång tid.» (Ganska bra)
- Väldigt bra med den extra konsultationstiden på måndagar.» (Mycket bra)
- Det här var över förväntan, framför allt att vi kunde ställa frågor utöver lektionstid och på konsultationstid» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

88 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»28 31%
Mycket bra»55 62%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.67

- Hittade snabbt labbpartner, och vi låg på samma nivå.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

87 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»47 54%
Hög»34 39%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 3.42

- ganska varierande. Ett väldigt steg från laboration 3 till 4. Var lite väl stort...» (Lagom)
- Mycket nytt framförallt » (Hög)
- Som nybörjare var det mycket som skulle läras in» (Hög)
- Mycket att göra inför labbarna och det kändes som simulatorövningarna kom för snabbt efter labben. Det var svårt att bli klar med övningarna tills fredagen när man hade lab på onsdagen. Hade varit bättre att ha övningen på måndagen eller tisdagen.» (Hög)
- Mycket stress inför labbarna» (Hög)
- Väldigt mycket tidskrävande jobb.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

89 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»36 40%
Hög»38 42%
För hög»13 14%

Genomsnitt: 3.69

- Om man siktar på högsta betyg.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

88 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»3 3%
Godkänt»26 29%
Gott»40 45%
Mycket gott»17 19%

Genomsnitt: 3.76

- Rolig!» (?)
- Examinationen drog ner det hela idiotiskt poängsystem, Var skönt att de i alla fall förstod att minus poängen var en ganska dum idè också... » (Dåligt)
- Provets utformning var jobbig och klumpig och hindrade en att våga träna på B delen iom att kravet var så högt för att få A delen godkänd...» (Godkänt)
- Tentans utformning var inte 100 % rättvis. Om man missade 11p på del A, men spikade del B, ligger man 1p från 5:a, men 0p från underkänt. Lite för skarp gräns. » (Gott)
- Bra tempo i allmänhet. Bra och tydliga föreläsningar.» (Gott)
- Kursen började i rasande tempo. Många föreläsningar på kort tid, helt ny med ämnet, har jag haft mycket svårt att hänga med. Jag har fastnat med övningsuppgifter och kom inte vidare. Kände att jag blev efter genast och har känt så genom hela kursen. » (Gott)
- Underbar lärare/examinator. En stor eloge till honom. Vidarebefodra gärna det!» (Gott)
- Lärorik» (Gott)
- Jag gillade den här kursen och tyckte den var sjukt rolig. Labbarna och assemblerprogrammeringen var helt klart bäst.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Frånvaron av minuspoäng på A-delen på tentan. Användningen av hemsidan - allt man behövde veta har kunnat hittas där.»
- det mesta»
- Innehållet!»
- Kurshemsidan!»
- Lars-eric som föreläsare, riktigt bra o pedagogisk!»
- konsultationstid.. trots att jag inte gick på den men som jag tror har varit bra..»
- »
- Övningarna»
- laborationerna»
- Konsultationstid.»
- Arbetsboken Digiflex.»
- Konsultationstiden.»
- övningstillfällena. konsultationstid»
- Arbetsbok för digiflex och labbarna var bra.»
- Labbarna var välorganiserade»
- labbarna»
- Allt, jag fick en väldigt bra syn över hela kursen i slutändan.»
- Läraren»
- Bra med det extra passet som lades till mot slutet där man kunde sitta i ett mindre rum och få tillfälle att fråga frågor till föreläsaren.»
- Laborationerna gav väldigt mycket»
- extra lektionerna inom klassen med läraren.»
- Övningarna och labbar. Övningarna var bra och gav föreståelse för hur det fungerar, labbarna förtydligade detta ännu mer.»
- konsultationstiden»
- Kursens upplägg»
- Laborationer»
- Upplägget »
- Labbarna»
- allt»
- Konsultationstiden»
- Assemble-kodning, ruskigt roligt och lärorikt. Utvecklande när det gäller förståelse av programmering och hur allt hänger ihop, iom att man måste prova sig fram.»
- Lars-Eric Arebrink som föreläsare. han borde också vara ansvarig för den tentamen som ges ut. »
- Mindre övningsgrupper! svårt att få support när det är så många som behöver hjälp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer enhetligt och översiktligt kursmaterial.»
- Tentaformen med A- resp. B-del, och att få frågor med kryssalternativ är inte bra om de t.ex. bara kan ge poängen 0 eller 4. Kryssalternativ är OK om det gäller 0 eller 1 poäng. »
- ordentlig kurssliteratur, inte bara en massa lösblad och häften. En dugga mitt på kursen / mer fokus på räkneuppgifter så att inte tentan kommer som ett slag i ansiktet»
- Kurslitteraturen behöver föreklas, det blev lite rörigt att använda när lite stod där och lite här. Den skulle behövas samlas ihop till en arbetsbok och en "faktabok" + instruktionslistor, och inte som nu när både "fakta" och övningar är utspridda över två böcker, minst 4 häften och en del lösblad + två instruktionslistor!»
- Ny tenta!»
- Tentan, till som det var förr, som de tentorna vi sett från tidigare år...»
- sluttentans upplägg»
- Att man har dugga efter man har gjort digitalteknik delen, skulle ge mycket bättre förståelse så att man hänger med bättre»
- att man tidigare börjar arbeta med assembler språk och liknande som har med assembler o göra. fler uppgifter att jobba med hemma, från början.»
- Provet bör ha t,ex 50% på A delen för godkänt. Sedan t,ex över 20p på A för att ni ska kolla på B -delen. 66% på A för godkänd utan att man har chans att samla poäng på B delen om man inte klarar 20p är alldeles för högt!»
- Kurslitteraturen, eller alla kompendier borde kunna fixas i ett häfte..»
- Kursmaterial»
- Poängsättningen på tentan. Kryssfrågor fungerar på kortare enpoängsfrågor, men inte på längre uppgifter där man inte får någon chans att motivera hur man har tänkt.»
- Upplägget av tentan. Tycker inte att alternativfrågorna gör att kunskapsnivån speglas på rätt sätt, då man kan missa 4p helt och hållet även fast man förstår hur det fungerar bara att man gjort ett litet slarvfel»
- Ett prov där man får visa hur man löser uppgifterna istället för ett system där det finns alternativ. Jag tror man får ut mer av ett sådant prov.»
- Övningarna inför laborationerna. Det var alldeles för rörigt.»
- Provet som sagt. Mindre steg mellan laboration 3 och 4.»
- Tentamen. Kryssfrågor, lätta att rätta, men inte till fördel för studenterna. Studenten kan ha löst uppgiften men läst fel. Hade man lämnat in sin uträkning, då borde man kunna få delpoäng, men här 0p. Del A på tentamen har varit för stor del i bedömningen av ditt betyg. Från början skulle man ha 20p av 30p för godkänt, men det ändrades till 15p EFTER tentan. KONSIGT. I och med att den var en så stor del av betyget har flertalet elever endast studerat för att klara del A, och mer eller mindre gett upp att lösa del B. För att ta ett exempel om jag hade haft 19p på del A och haft säg 12p på del B, hade jag haft totalt 31, detta motsvarar betyg 4, men jag hade haft underkänt på del A, och därmed behövt göra en omtenta. Detta är inte klokt.... Snacka om att bedöma studenternas kunskaper på ett konstigt sätt.. FÖRÄNDRA!»
- All annan litteratur bör bytas ut. T.ex skulle man kunna ha en bok istället för massa uppkopierade papper.»
- Att man ska kunna få mer hjälp på övningarna»
- Inte ha flervalsfrågor på tentan. Det ger ingen rättvis bild av ens kunskaper. Även om man kan frågan så gör minsta lilla räknefel att man förlorar alla poäng. Omvänt så kan den som inte alls kan uppgiften göra en lyckoträff och få poäng. Bättre med tentor där man redovisar sin lösning.»
- examens strukturen »
- tenta del A, inga flervalsfrågor!!!!»
- kanske lite bättre böcker. Vi hade en bok som bara försvårade själva innehållet med att "försvåra" uppgiterna eller texten.»
- Tydligare information om hur det går till med labbarna och det kändes inte som labbarna och föreläsningarna var i fas med varandra. »
- Bättre kurslitteratur. Arbetsboken samt instruktionslistorna var bra. Övningsboken var inget vidare»
- Mer tid på övningarna (tex två övningar) inför labbarna. Att assemblera program ska komma tidigare i kursen. Inga lektionera från 17-19»
- 1. Föreläsningar till 19.00 på kvällen. Så sent på kvällen är det inte lika lätt att behålla fokusen och försöka lära sig något, även om man ibland varit ledig på förmiddagen. 2. Övningsledare på övningarna måste dels rätta bättre. Var flera gånger som man har gjort fel och sen inte förstod när labben (som var beroende på någon uppgift man gjort) inte fungerade. 3. LABBAR - tydligare förklaring om vad som ska göras och även labutrustningen. Mycket var otydligt. Även dumt att samma grupp labbar sent på kvällen, fram till 21.00. Om nu denna tiden MÅSTE användas, kan man inte ha varannan vecka? Ena gruppen sent ena veckan, andra gruppen sent andra veckan? Ingen vill vara där så sent, men på det viset blir det mer rättvist i alla fall. 4. Lars-Eric måste bli bättre på att tala med klassen, inte bara krit-tavlan eller overheadtavlan och även bättre överblick över deltagarna så han ser när någon vill ställa en fråga.»
- Tentadelen med svarsalternativ. Tråkigt att förlora alla poäng om man tex gör rätt hela vägen men räknar fel någonstans. En svarsalternativdel bör därför endast kunna ge 1 poäng per fråga eller också skall uträn´,kningen va med så att man precis som i vanliga fall kunna få delpoäng. (tänker te x på de två fyrapoängsuppgifterna)»
- övningarna»
- Den blåa boken. Arbetsboken var tillräcklig.»
- Det är lite jobbigt med så mycke olika häften och grejer.»
- tentamen. ta bort flervalsfrågorna.»
- Ta bort alternativfrågorna på tentan. Att det sparar tid för läraren är ingen bra ursäkt. Matematiktentorna saknar t.ex. alternativfrågor och de är inga problem att rätta dem.»
- Tentan»
- Lägga mer tid på de stårare delarna utav kursen.»
- Att man eventuellt inte har kryssfrågor på tentan eller att det omarbetas. Eller eventuellt att ha som föregående år, att man var godkänd i kursen efter avslutade laborationer och uppgifter och skrev tentan för högre betyg.»
- inget»
- Ska labbarna vara på kvällstid och upplevas som delexamination istället för inlärning»
- Kursen är bra som den är i min mening.»
- mer övningstillfällen med handledare önskas, möjlighet att göra laborationer även om inte alla förhandsuppgifter har klarats av innan labbtillfället, alternativt möjlighet att göra laborationer senare när angivna förhandsuppgifter klarats av»
- mycket svårt att få de övningshäften som innehåller förberedande uppgifter till laborationerna rättade. Eftersom det inte finns tillräckligt med personal för att rätta alla häften borde facit ges ut. åtminstone till de uppgifter som inte används i laborationerna»

16. Övriga kommentarer

- Dåliga övningsuppgifter. Den blåa boken var helt onödig. Svårt att hitta information om hur man ska lösa uppg.»
- Föreläsaren bör inte lägga så stor vikt vid saker som vi gått igenom föregående veckor. Istället bör han räkna med att studenterna kan dessa moment någorlunda och istället lägga tiden på att förklara det nya.»
- Lars-Erik är en bra lärare.»
- Skulle uppskattas om föreläsaren hade mer kontakt med publiken. Tittar väldigt mkt in i väggen. Sitter man på vänstra sidan av föreläsningssalen sett från åhörarplats får man titta in i ryggen på föreläsaren i 90minuter vilket är ganska utmattande och sövande!»
- Upp lägget på tentan är under all kritik, att man ska svara utan uträkningar på en stor del känns inte speciellt seriöst. »
- allt är bra»
- Lar-Erik har ansträngt sig för denna kurs och det märks.»
- Lars är en riktigt bra lärare!»
- a-delen på provet var för svår. vågade inte titta på b-delen med risk för ig.»


Kursutvärderingssystem från