ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik A för M2, 2009, MTT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-20 - 2009-11-23
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Mats Norell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

78 svarande

Högst 10 timmar»7 8%
Cirka 15 timmar»22 28%
Cirka 20 timmar»17 21%
Cirka 25 timmar»20 25%
Cirka 30 timmar»7 8%
Minst 35 timmar»5 6%

Genomsnitt: 3.16

- Det blev väldigt intensivt i slutet, medan jag i början nästan enbart gick på förelänsningar.» (Cirka 15 timmar)
- Pga deltagande i nollningsaktiviteter och annat var närvaron de första 2 veckorna begränsad. Därefter har jag dock gått på näst intill samtliga föreläsningar samt övningstillfällen + studerat i genomsnitt kanske kring 5h / vecka extra.» (Cirka 15 timmar)
- svårbedömt» (Cirka 20 timmar)
- projektarbetet tog största delen av denna tid.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

79 svarande

0%»3 3%
25%»3 3%
50%»5 6%
75%»36 45%
100%»32 40%

Genomsnitt: 4.15

- Egentligen kanske närmare 5%» (0%)
- undvek utas föreläsningar efter några gånger då man ändå inte tog in något av vad hon sa» (75%)
- Utas språk är ett problem, näst intill omöjligt att både hinna skriva av och höra vad hon säger. Antingen lugnare och vänta in tills vi skrivit klart eller lägga ut föreläsningen innan så vi kan ha antckningar med oss innan» (75%)
- Missat ett fåtal pga sjukdom» (75%)
- Skippade några föreläsningar pga att jag pluggade till duggor i mek och dylikt.» (75%)
- ~85%» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

79 svarande

0%»9 11%
25%»6 7%
50%»6 7%
75%»25 31%
100%»33 41%

Genomsnitt: 3.84

- Var ett fåtal gånger, för lite föreläsning på övningarna. » (0%)
- de obligatoriska samt ett fåtal vanliga» (25%)
- Närmare 100 än 75, men inte riktigt alla» (100%)

4. 3. Hur många timmar per vecka har du arbetat med projektet?

Tiden har säkert varierat så ange ett genomsnitt. Inkludera tiden för rapportering i sal.

78 svarande

1 timma eller mindre»4 5%
2 timmar»24 30%
3 timmar»30 38%
4 timmar»16 20%
5 timmar eller mer»4 5%
Ej deltagit»0

Genomsnitt: 2.89

- Projektet var odugligt. Helt meningslöst att alla ska ta reda på samma saker om sina ämnen. Vore intressantare om det var specifika frågor för varje ämne. » (2 timmar)
- jävligt dåligt formulerade och MOTIVERADE frågor!!!» (2 timmar)
- Tyckte inte om projektets karaktär, inkludera bonuspoäng på tentan!» (2 timmar)
- Projektet tog mycket tid, men det var väl investerat.» (3 timmar)
- det tog lång tid p.g.a projektets dåliga genomförande. Det är en mycket god tanke, problemet är bara att kraven är mycket diffusa. Jag var aldrig säker på om vi hade klarat uppgiften och när vi förstod att vi inte gjort det fanns ingen skillnad - varför då göra projektet överhuvudtaget?» (3 timmar)
- Är verkligen ett snitt, den första och andra gången tog väldigt lite tid, och de andra väldigt mycket.» (3 timmar)
- har varierat kraftigt från 30 min till över 10h. Tråkigt nog sammanföll projektets mest tidskrävande del med vårt matlab projekt i mek3 vilket inte var helt optimalt.» (3 timmar)
- Projektet gav en viss förståelse» (3 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

78 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 38%
Målen är svåra att förstå»9 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 19%

Genomsnitt: 2.3

- » (Målen är svåra att förstå)
- Målen är för breda, ge oss mer vägledning i vad ni anser viktigt.» (Målen är svåra att förstå)
- Det är en komplexkurs i och med att det är väldigt brett spektra av saker man ska lära sig, i förhand är det svårt att greppa vad som är vad.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag kände att min tid inte räckte till för att inhämta all kunskap jag behövde för att uppnå målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»41 82%
Nej, målen är för högt ställda»8 16%

Genomsnitt: 2.14

- Det känns som ni ett helhetstänk i utformningen av kursen vilket uppskattas mycket.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag anser att material A ska vara en överseende kurs och inte så fruktansvärt detaljerad.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Enligt målen ska man kunna allt som sägs på alla föreläsningar, allt som står i boken och allt, allt, allt som nånsin har nämnts i samband med kursen. Jag anser detta vara för mkt när man talar om en teorikurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»15 22%
I viss utsträckning»33 50%
Ja, i hög grad»16 24%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.07

- Annorlunda tenta.» (Nej, inte alls)
- Tentan tog alldeles för lite på grunderna var alldeles för svår. » (Nej, inte alls)
- Det kändes som om man inte fick visa den bredden av kunskap som man lärt sig. Det kom upp väldigt smala och specifika ämnen som man gick till djupet på. Den testade inte heller så många av de absolut mest grundläggande kunskaperna till den del som man kanske skulle önska, exempelvis atomstruktur och fasdiagram. Det känns som att det borde vara relativt säkert att man fick en trea om man kunde en del om allt, men kanske inte ner på djupet i varje ämne. Här kändes det som om man var tvungen att kunna djupet på de flesta ämnena för att ens ha en chans att klara tentamen.» (Nej, inte alls)
- Jag anser att det på examinationen i stort sett testades delar av kursen som tagits upp på slutet. Man kunde i stort sett klara tentan på att bara ha varit närvarande de 2 sista veckorna.» (Nej, inte alls)
- Jag tycker eximinationen var hemskt dålig. Testade inte alls kunskapen inom kursen utan endast de tre sista kapitlen. Tråkigt att det kom en fråga värd tio poäng på gjutjärn som knappast varit det vi gått igenom mest i kursen. Materialteknik A skulle vara en grundkurs och ändå var många frågor på tentan detaljfrågor.» (Nej, inte alls)
- Kursen utformades så att man skulle ha en helhetsyn på vad materialteknik är och vad det handlar om. Tentamen handlade alldeles för mycket om fördjupningskunskap inom få områden. Vore det inte bättre om man testade att vi förstått grunderna än har förstått vad gjutjärn har för speciella egenskaper och vad man behöver legera stål med för att få bainit?» (Nej, inte alls)
- läste ej målen men tycker att tentan inte motsvarade det som sagts att den skulle innehålla alls.» (Nej, inte alls)
- Jag tyckte inte examinationen koncentrerade sig på att testa det som var det viktigaste i kursen.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att årets hade mer specifika frågor än tidigare tentor. I och med att kursen innefattar lite om mycket anser jag att den var lite väl inriktad på t.ex bainit och gjutjärn. » (I viss utsträckning)
- tentan var ganska inriktad och jag känner att jag har mer kunskap som enligt mig själv är mer relevant än mycket av det som kom på tentan.» (I viss utsträckning)
- Som student måste man lära sig att priotitera, det som det pratas mycket om lär man sig bäst då det faller naturligt att det är viktigast. Jag tycker ej att examinationen motsvarade de områden som hade blivit mest och tydligast behandlade under kursens gång. » (I viss utsträckning)
- jag tyckte att tentan plockade delar som ej poängterats i undervisningen. (thermal, gjutjärn mm)» (I viss utsträckning)
- Tyckte att den var lite väl insnöad på saker som inte det pratats och tryckts på så mycket under kursen men helt på rätt nivå.» (I viss utsträckning)
- kändes som att dom äldre tentorna testade övergripande kunskap mer än den här.» (I viss utsträckning)
- Tyckte den var allt för mkt fördjupningsfrågor i specifika områden, inte mkt som för att visa att man faktiskt har lärt sig vad allt går ut på.» (I viss utsträckning)
- Konstig uppdelning, ex gjutjärn har knappt nämnts i kursen. 10 min på en föreläsning.» (I viss utsträckning)
- Vissa stora delar av kursen kom inte ens på tentan.» (I viss utsträckning)
- Lite väl inriktad på gjutjärn vilket det inte sades allt för mycket om på föreläsningar» (I viss utsträckning)
- det var en lite "taskig" tenta kan jag tycka. mycket specifik kunskap istället för övergripande förståelse» (I viss utsträckning)
- För fokuserad på de sista momenten som vi gick igenom på slutet av kursen.» (I viss utsträckning)
- TIll skillnad från de tidigare tentor (övningstentorna) tycker jag tentan tog upp frågor från fler kapitel, dvs testade om man hade bred kunskap, men även spets.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»23 29%
Ganska stor»37 46%
Mycket stor»11 13%

Genomsnitt: 2.64

- Mycket luddiga föreläsningar, oförklarade förkortningar och annat trams. Skärp er. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit ganska bra. Att tänka på enligt mig är att vara noga med uttryck tidigt, eftersom många har i alla fall 2 ord på engelska och minst ett till på svenska för samma sak. Dessutom var det väldigt svårt att hänga med i början av fasdiagramsföreläsningarna eftersom det inte klargjordes så bra vad alfa och beta var.» (Ganska liten)
- Det har ibland varit svårt att hänga med på vad som görs. Till exempel var det först efter tre-fyra föreläsningar om järn som man ens började få en aning om vad det innebar. Bättre läsanvisningar önskas, och kanske någon mer sammanfattande text med den mest grundläggande informationen, som man kunde skumma igenom innan varje föreläsning.» (Ganska liten)
- Var ganska röriga föreläsningar, begrepp definierades inte ordentligt och användes sedan i vardagstal och materialtal med olika betydelse vilket gjorde det helt obegripligt. Uta:s föreläsningar var väldigt osammanhängande eftersom hon inte kunnde uttrycka sig ordentligt på engelska.» (Ganska liten)
- Det var genom boken jag lärde mig mest.» (Ganska liten)
- Men det är oftast anteckningarna som måste vara bra för att man ska tycka att de var bra. » (Ganska stor)
- Mats föreläsningar har varit grymt bra!» (Ganska stor)
- Mycket rörigt att ha både eng och sv föreläsningar. Försvårade inlärningen» (Ganska stor)
- Mats grym lärt mig mycket! Uta funkar dåligt.» (Ganska stor)
- Ganska stor utifrån allmän förståelse. Mycket stor utifrån hur tentan såg ut.» (Ganska stor)
- Det är bra att få höra allt en gång men för mig fastnar det när jag läser det själv.» (Ganska stor)
- det är svårt att blanda engelska och svenska. man kan ju knappt materialteknik-ord på svenska och kan man de så ska man lära sig vad de heter på engelska också. en helsvensk kurs hade varit smidigt eller åtminstone helsvenska föreläsningar.» (Ganska stor)
- När man var p föreläsningarna kanske man inte alltid förstod vikten av dom, men i efterhand. Framförallt när man läste på till tentan fick man "flashbacks" och kunde återkoppla.» (Mycket stor)
- Fick anteckningar av en kollega, hjälpte som bara den.» (Mycket stor)

9. Vad tyckte du om föreläsningarna?

79 svarande

1 Inte bra»9 11%
19 24%
3 OK»30 37%
18 22%
5 Mycket bra»3 3%

Genomsnitt: 2.83

- Mats var ok men Uta:s engelska katastrofal, måste ju kunna språket hon föreläser i.» (1 Inte bra)
- Utas engelska är mycket svårförstådd tyvärr trots mina goda kunskaper i engelska» (1 Inte bra)
- Utahs föreläsningar var mycket sämre än Mats, dem. Svårt att hänga med i det monotona rytmen. Bör aktivera studenterna mer genom att åtminstone skriva på tavlan.» (1 Inte bra)
- Inte speciellt intressant. Kunde spenderat tiden bättre. » (2)
- Mats hade en mycket skön attityd och entusiasm. Uta var bitvis svår att förstå.» (2)
- Förstod inte en enda föreläsning. Beror delvis såklart på att jag ständigt låg efter, men känns lite som att inför varje nytt ämne så skippades inledningen och basinformation och allt var jättesvårt och oförståbart från första början.» (2)
- För mycket OH som inte går att anteckna på riktigt.» (2)
- Uta hade väldigt bra upplägg när hon skrev på tavlorna men det kan vara lite svårt att förstå henne ibland med tanke på språket och då kan det vara bra att skriva mycket på tavlan spec när man går igenom diagram. Mats föreläsningar hade för lite skrivning på tavlan med otlillräcklig information, många stavfel. Att komma med helt onödiga kommentarer kan också vara väldigt irrelevant på en föreläsning .» (2)
- Anteckningarna är inte till mycket hjälp när man tentapluggar. Osammanhängande och svåra att sätta i ett sammanhang.» (2)
- Varför inte lägga ut föreläsningsanteckningar på hemsidan? Speciellt när ni använder så mycket overheads?» (2)
- Mats föreläsningar var ok, Utas var värdelösa.» (2)
- svårt att ta till sig all information på engelska.» (2)
- Hade svårt att hänga med på vissa av de engelska förelsäsningarna då jag ej viste om det var engelskan eller terinologin jag ej förstod.» (2)
- Uta kan svamla lite mycket ibland, då är det svårt att förstå vad hon menar» (3 OK)
- Det var några problem med föreläsningarna. Mats och Uta"s föreläsningar var av helt olika karraktär, detta är ur pedagogiskt syfte inte optimalt. Sen tycker jag det är svårt med Uta"s tyska brytning på engelska, man behöver lägga mycket energi på att förstå vad som sägs istället för innehållet i det som sägs.» (3 OK)
- hurra för mats och ut med uta! att vara bra föreläsare har inte bara med kunskapen om ämnet att göra, utan kunskapen i att lära ut. mats har bra upplägg på sina föreläsningar och får ämnet att verka intressant (även om jag inte tkr materialteknik är det roligaste ämnet) medan uta gör det tråkigt och man inte orkar lyssna elr kan ta in det hon säger. (för övrigt säger hon ehhhh hela tiden, vilket är väldigt irriterande) jag överdriver inte när jag säger att halva salen sover på hennes föreläsningar.» (3 OK)
- svårt att koppla. Borde finnas föreläsningsanteckningar att skriva ut för oss som inte lär oss genom att lyssna och anteckna.» (3 OK)
- Uta 2, Mats 4» (3 OK)
- Väldigt jobbigt att man blandar svenska och engelska föreläsningar. mycket bättre o hålla sig till ett språk då terminologin blir helt sne.» (3 OK)
- STOR skilland på de olika föreläsarna i engagemang. » (3 OK)
- Det går inte att ha kursen på två olika språk! Det blir jätte rörigt med begrepp osv. saker som hade varit hur självklara som helst på svenska förstod man knappt på engelska (vet att man ska vänja sig) och sedan när man väl förstått det på engelska så ska man då översätta det till svenska.. det blir rörigt helt enkelt! » (3 OK)
- Föreläsningarna på Engelska var lite jobbiga.» (3 OK)
- Svårt att hänga med i Mats föreläsningsanteckningar lite osammanhängande.» (3 OK)
- Alltså. det är värdelöst att ha två olika språk. Eftersom man lär sig saker genom repetition så fastnar det inte lika bra om man inte hör samma ord för samma sak.» (3 OK)
- Mats föreläsningar är mer intressanta och bättre strukturerad. Det är lättare att följa med och informationen framställs på sätt som gör en mer intresserad av att lära sig. Detta beror säkert till en viss del på att mats del av kursen är mer verklighetsapplicerad och i allmänhet "roligare".» (4)
- Jag valde att utgå från boken i mina studier. När det var något jag undrade över gick jag på föreläsningen, inte annars.» (4)
- De var väldigt intressanta, men det var ibland svårt att hänga med. Kändes som om det krävdes mycket att ligga i fas.» (4)

10. Vad tyckte du om gästföreläsning?

60 svarande

1 Inte bra»3 5%
7 11%
3 OK»29 48%
14 23%
5 Mycket bra»7 11%

Genomsnitt: 3.25

- var ej där» (?)
- gick ej» (?)
- Var tyvärr sjuk.» (?)
- var inte där» (?)
- Känner inte att den var till någon nytta» (1 Inte bra)
- Oförberedd föreläsare skapade ett ointressant intryck. » (2)
- Var inte så intresserad» (2)
- Hon var väldigt duktig på det hon höll på med och det var intressant, men det som drog ner gästföreläsningen var att Mats avbröt henne hela tiden. Har man en gästföreläsare avbryter man inte den personen utan kommenterar saker i samband med gästföreläsningen på nästa föreläsning!» (3 OK)
- Bra att man kan visa vad man kan använda den kunskap man tillförskaffar sig nu har för påverkan i arbetslivet oavsett om man är intresserad av det eller inte.» (3 OK)
- Lite småsegt» (3 OK)
- Intressant» (4)
- Lagom teoretiskt djup. Väl genomförd.» (5 Mycket bra)
- Kul att få en annan inblick i det vi läser.» (5 Mycket bra)

11. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»14 17%
Ganska stor»37 47%
Mycket stor»19 24%

Genomsnitt: 2.85

- var inte på någon» (?)
- Tycker alla övningar ska vara uppbyggda på samma sägg med att övningsledrae skriver på tavlan även om det är på eng svårt att hänga med annars» (Ganska liten)
- hade önskat att frågorna var på svenska! Hade svårt att förstå vad som efterfrågades.» (Ganska liten)
- Desto fler gånger man ser en typ av uppgift desto bättre blir man...» (Ganska stor)
- Man får möjlighet att diskutera och ställa frågor» (Ganska stor)
- Men det kändes som om väldigt lite av det man lärde sig på övningarna kom på tentan» (Ganska stor)
- Hade en bra övningledare som lade upp det på ett bra sätt. Sepher, skön snubbe.» (Ganska stor)
- Krest hjälpte till mycket och gick igenom svåra tal så att man förstod i lungn takt.» (Ganska stor)
- Känns konstigt att hålla på att räkna på en massa saker, när det i väldigt liten utsträckning kommer räknetal på tentan. Mer resonera frågor på övningarna istället, tillämpningar från dagens föreläsning etc.» (Ganska stor)
- Maria är en mycket bra övningsledare.» (Mycket stor)
- Härligt jobbat av Krste! Men ärligt talat förstår jag inte varför det inte läggs ut ett facit på uppgifterna. Missar man en övning måste man lägga beslag på övningsledaren nästa gång och ta upp en massa av hans tid för att få veta om man gjort rätt eller fel. Ett facit som används på rätt sätt är jättebra inlärning i den här typen av ämne!» (Mycket stor)
- Karin(? ML11) är en sjukt bra övningsledare» (Mycket stor)
- Mycket stor utifrån allmän förståelse. Förvånandsvärt lite utifrån hur tentan såg ut. » (Mycket stor)
- Övningarna hos Demitri var riktigt bra! Lärde mig i princip allt där.» (Mycket stor)

12. Vad tyckte du om övningarna?

74 svarande

1 Inte bra»4 5%
5 6%
3 OK»21 28%
25 33%
5 Mycket bra»19 25%

Genomsnitt: 3.67

- var inte på någon» (?)
- Har ej varit där» (1 Inte bra)
- De första övningarna jag var på så sa assistenten, japp det är bara ni räknar på. Inte speciellt bra, vore kul om dom berättade och löste uppgifter istället.» (1 Inte bra)
- karin e en ängel» (3 OK)
- Det beror helt på vilken övningsledare man gick till, men dem flesta var ok. Det dem dock bör förbättra är att skriva ned på tavlan så att man lär sig genom båda tal och skrift.» (3 OK)
- Mycket bra i början och i slutet, gillade inte mittperioden där övningsledaren räknade alla tal och vi inte hade några hemtal att räkna själva. Det är viktigt för inlärningen att man får uppgifter att lösa helt själv.» (3 OK)
- stor variation på övningsledare.» (3 OK)
- Karin var mycket duktig. Pedagogisk, gav möjlighet till eftertanke innan hon "gav" svaret.» (4)
- vi hade dock aldrig raster med sepher vilket gjorde det ganska tungt.» (4)
- Fantastiskt bra jobbat av övningsledaren men så korkat att vi inte fick facit till alla uppgifter.» (5 Mycket bra)
- Man lär sig mer på övningarna än föreläsningarna då det ger ett grepp om vad det egentligen är vi hört om på föreläsningen. » (5 Mycket bra)
- Bra att gå igenom saker på tavlan större delen av övningarna och bra att räkna lite så att man får lite hjälp.» (5 Mycket bra)
- Dimitris övningar var grymma! » (5 Mycket bra)
- !!» (5 Mycket bra)
- Karin är mycket pedagogisk och strukturerad! » (5 Mycket bra)

13. Till hur stor hjälp har laborationen varit för din inlärning

79 svarande

Mycket liten»16 20%
Ganska liten»38 48%
Ganska stor»19 24%
Mycket stor»6 7%

Genomsnitt: 2.18

- Den gjordes aldrig, det var ingen som berättade att den skulle ha varit gjord till ett visst datum.» (Mycket liten)
- Men det var bara den som var intressant, inga andra kursmoment stimulerade intresset för material. Det var skönt att få ett konkret exempel, det behövdes!» (Mycket liten)
- slöseri med tid? Dålig genomgång av övningsledarna som hade mkt svårt att förklara vad vi skulle göra. » (Mycket liten)
- Laborationen var bra till viss del, men framförallt Vicker metoden tog på tok för långtid i jämförelse med hur mycket man lärde sig. SJälva frågorna man skulle svara på var relevanta och låg på en vettig nivå.» (Ganska liten)
- Det var mer intressant än lärorikt, lite för stora grupper men det är väl som det är med det.» (Ganska liten)
- Men den var bra för att få sig en verklig bild utav strukturerna» (Ganska liten)
- Det är ju en fördel om man kan förstå vad laborationshandledaren försöker säga. Kändes mest som slöseri med värdefull tid. Vår ledare var dessutom diskriminerande mot tjejer då hon tyckte att vissa uppgifter helt enkelt var lite för svåra för dem.» (Ganska liten)
- Man lärde sig en del om microstrukturer, men man hade kunnat göra det mkt effektivare.» (Ganska liten)
- Man förstod mer om det man gjorde på laben.» (Ganska liten)
- Häftet som skulle läsas innan laborationen var välldigt omfattande med svensk text som gjorde mycket för inlärningen. Mikroskop proverna var bra, men tryckproverna blev repititiva och borde inte vara ett så stort moment.» (Ganska liten)
- När man pluggade till tenntan senare kunde man referera till vad man hade gjort på labben.» (Ganska liten)
- Virriga labrationer fick inget sammanhang i det hela» (Ganska liten)
- Men den var rätt kul och givande på sitt sätt så jag vill gärna ha den kvar alt fler labbar!» (Ganska liten)
- Förstod knappt vad labbhandledaren sade» (Ganska liten)
- Halkade efter vid ett moment och hade svårt att komma ikapp» (Ganska stor)

14. Vad tyckte du om mikroskopilaborationen

79 svarande

1 Inte bra»10 12%
16 20%
3 OK»34 43%
10 12%
5 Mycket bra»9 11%

Genomsnitt: 2.89

- meningslöst att sitta och räkna i ett mikroskop, gav inte så mycket.» (1 Inte bra)
- Förstördes tyvärr av språk-bärriär» (1 Inte bra)
- Den tar mkt tid, mest att göra samma sak hela tiden. » (2)
- kändes ganska överflödig även om det var kul och lärorikt att titta på mikrostrukturerna. räkningen och framförallt hårdhetsmätningen kändes förlegad.» (2)
- Var inte så givande att sitta där och räkna korn, man fick bara ont i huvudet. » (2)
- Kändeinte att den gav något, däremot är labhäftet väldigt bra och sammanfattande» (2)
- Väldigt stressad labbansvarig som alldeles för fort gick igenom svar etc. Annars tror jag labben skulle gett mycket.» (2)
- Inte alla mikroskop fungerade» (2)
- Tyvärr kanske lite för lite tid, men syftet är mycket bra och man får bra förståelse för ämnesstrukturer och dyl. när man får se det "på riktigt"» (3 OK)
- Hade underlättat med en labledare som kunde svenska, eller åtminstone en ok engelska. Så var inte fallet..» (3 OK)
- lite långsam med något väldigt jobbigt moment som inkluderade "räkning" av korn.» (3 OK)
- det var ett bra moment för att få bekräftelse på det man redan lärt sig. » (3 OK)
- dålig handledning, kommunikationen fungerade inte alls bra. innehållet var däremot bra och relevant för inlärningen.» (3 OK)
- Rådde viss förvirring när inte handledaren visste riktigt vad vi förväntades göra.» (3 OK)
- För lång. att göra så många upprepade provet gjorde inte att vi lärde oss någonting mer. Man förstod principen efter ett par tester » (3 OK)
- Som sagt, mikroskåp delen var bra, vicker delen inte lika nödvändig, eller framförallt omfattningen. » (4)
- Den skapade en god förståelse och en bättre helhetsbild. » (5 Mycket bra)
- Lärorik» (5 Mycket bra)
- Tyckte att labben var jättebra, man tvingades dels att läsa på innan och fick se det lite mer på riktigt. frågorna som skulle besvaras på labben var också bra.» (5 Mycket bra)
- Kursen behöver konkreta exempel, resten av kursen är bara empiriska erfarenheter baserade på, för oss, vaga teorier. » (5 Mycket bra)
- Det var första gången jag har tittat i ett mikroskåp så det var väldigt intressant/roligt» (5 Mycket bra)
- Mest kul att få pilla med något handgripligt för en gångs skull!!» (5 Mycket bra)

15. Till hur stor hjälp har projektet varit för din inlärning

79 svarande

Mycket liten»9 11%
Ganska liten»34 43%
Ganska stor»27 34%
Mycket stor»9 11%

Genomsnitt: 2.45

- Det var odugligt.» (Mycket liten)
- mycket dåligt bytt ut skiten mot duggor istället som på alla andra jobbiga kurser så att man känner att det lönar sig att hänga med» (Mycket liten)
- Extremt liten» (Mycket liten)
- Det gjorde att man pluggade åtminstone, när man sedan insåg att projektredovisningarna var ett skämt så blev det bara irriterande.» (Ganska liten)
- Hade kanske varit bättre med duggor...» (Ganska liten)
- Blev så oseriöst när det inte fanns konkreta svar på uppgiften. Vi visste för lite för att en seriös diskussion skulle kunna hållas.» (Ganska liten)
- Tycker det är bra att man får öva på hur man ska göra. Däremot så har vissa gruppers ämnen större betydelse i materialteknikkursen (ex C) då känns mkt mer givande att jobba med ett sådant ämne, än något övrigt som det inte läggs så stor vikt vid. Det känns väldigt dumt.» (Ganska liten)
- väldigt låg nivå.» (Ganska liten)
- Den har varit bra, det öppnade ögonen för att det faktiskt finns flera andra spännande material än bara stål. Men uppgifterna kring den kanske kan behöva ses över. Det var även mycket bra eftersom man fick träna på att stå och redovisa inför andra. » (Ganska stor)
- Projektet var väldigt bra, man "tvingades" att lära sig det som man inte lärde sig genom uppgifter i boken.» (Ganska stor)
- De första delmomenten var bra, min grupp hade zink och det fanns inte mycket säga i den näst sista veckan och ganska lite på sita också om just det ämnet.» (Ganska stor)
- Men den hjälpte inte direkt till för att lära sig saker till provet.» (Ganska stor)
- har varit kul och givande att arbeta i grupp.» (Ganska stor)
- Gav en morot att hålla på lite som en dugga varje vecka! Det är riktigt bra! » (Ganska stor)
- Men i förhållande till den tid man var tvungen att lägga på projekten (framför allt på att förstå vad frågorna gällde) så var det mycket lite man lärde sig. » (Ganska stor)
- Jo men det var bra att få diskutera och jobba tillsammans.» (Ganska stor)

16. Vad tyckte du om projektet

78 svarande

1 Inte bra»10 12%
13 16%
3 OK»34 43%
17 21%
5 Mycket bra»4 5%

Genomsnitt: 2.89

- Hellre en extra övning än projektet.» (1 Inte bra)
- För mycket varje vecka. Framför allt vecka 7» (1 Inte bra)
- 1. Dåligt formulerade och diffusa frågor 2. Dålig information om hur redovisningen skulle gå till => Dåliga redovisningar.» (1 Inte bra)
- SKIT!!!» (1 Inte bra)
- Tanken är god men det är inte ordentligt utarbetat, för mycket oklara frågor. Dessutom att behöva lämna in något i LP 7 är inte så optimalt, då vi inte kan få tillbaka dem eller att de inte blir ordentligt gjorda.» (2)
- Det kändes väldigt krystat.» (2)
- Inte så bra som jag hoppats på. Frågorna kändes små och obetydliga, dessutom varierade ambitionen inom gruppen vilket gjorde att det blev blandat resultat varje vecka. » (2)
- Uppgifterna spretade väldigt mycket i svårighetsgrad från vecka till vecka, inte positivt. När vi gjorde de svårare delarna hade tom övningsledarna svårt att hjälpa oss??!! Så ska det ju inte vara...» (2)
- Mycket tid som läggs på lite kunskap» (3 OK)
- Den delen som inte var "lektionsrelaterad" var ganska onödig. Och man borde inte ha haft den ända in i lv 7.» (3 OK)
- Det hade varit bättre om man haft bara 2 eller 3 lite större uppgifter att göra i stället för 6 små, det tror jag att man hade lärt sig mer på.» (3 OK)
- Finns saker att slipa på, men ja det var på en nivå som gick att förstå och man fick något ut av det. Var dock lite svårt att ta in det dom andra sa och hade lärt sig.» (3 OK)
- Det var bra i det avseendet att man kom igång med pluggandet, men vecka 6-7 var mycket dåliga. varför lägga så stor vikt vid saker som inte ingick i kursen på riktigt, och vecka sju är alldeles för sent för projekt. » (3 OK)
- Blev snabbt väldigt tråkigt att lyssna på redovisningarna eftersom alla säger samma sak vilket gjorde att man lärde sig mindre. Kanske ska man ge olika frågor till olika grupper?» (3 OK)
- Det enda som kändes onödigt var de tre frågorna man skulle komma på. Då man inte fick svar på frågorna var det onödig tid.» (4)
- Tanken med projektet är väldigt god, man får öva på att samla information och skapa förståelse för det material som gås igenom under veckan. Dock var ibland frågeställningarna svårformulerade och det var ofta oklart vad det egentligen var man skulle göra. Tydligare frågeställningar och bättre handledningsmöjligheter i projektet vore att föredra!» (4)
- Intressant, men kanske effektivare och mer lärorikt med duggor» (4)
- var dock svårt att veta hur mkt energi man skulle lägga på de olika delarna men det är ett bra sätt att lära sig. » (4)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»9 11%
Ganska stor»41 52%
Mycket stor»26 33%

Genomsnitt: 3.16

- Callister boken är mycket svårläst! Väldigt många ord som man inte förstår och det gör att man inte förstår vad avsnittet handlar om.» (Mycket liten)
- Behövdes till tentaplugget och som komplement till OH-föreläsningar» (Ganska stor)
- Har varit svårt då det känns som om man har fått ganska mycket olika information från olika håll...» (Ganska stor)
- För mycket utspridd litteratur.» (Ganska stor)
- Calister samt tentor har varit till stor hjälp. Osynkroniserat häfte mot boken gör det inte lättare. Har slösat mycket tid pga. detta. Varför inte hänvisa till olika kapitel i boken? Många uppgifter var ju tagna direkt där ifrån ändå? Konstig lösning att kopiera in i ett häfte i fel ordning så det bara blir sämre? Jag ser iallafall inte fördelarna? » (Ganska stor)
- boken känns omfattande och bra, kanske lite mkt test att ta sig igenom utan att det stod så mkt viktigt i den. läsanvisningarna kunde varit mkt tydligare. texten till projekten (al) var sjukt svår att ta sig igenom.» (Ganska stor)
- Läsa boken gav bra överblick och förståelse, mycket nytt efter föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Läste hela boken för att kompensera upp vad föreläsningarna borde ha gett mig» (Ganska stor)
- Men det är synd att det ej finns någon motsvarande svensk bok. Boken var annars ganska bra men det var mycket text. Ska tillläggas att jag är dyslektiker och läser ej därav så snabbt och har i vissa fall svårt att förstå innerbörden av texten. » (Ganska stor)
- Den är bra, bara lite mycket att läsa. » (Mycket stor)
- Callister har varit källan till information.» (Mycket stor)
- det enda som har lärt mig ngnting egentligen. bara att jag har känt igen lite från övningar och dyl när jag har läst senare» (Mycket stor)
- Har läst kursen genom läsanvisningarna och läst i callister» (Mycket stor)
- Man lär sig riktigt bra av att läsa boken och sammanfatta vad som står där och jämföra med föreläsningarna så att man får det ni tycker är viktigt! » (Mycket stor)
- Callister FTW!» (Mycket stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

78 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Ganska dåligt»7 8%
Ganska bra»42 53%
Mycket bra»25 32%

Genomsnitt: 3.12

- Gamla och dåliga läsanvisningar.» (Mycket dåligt)
- Varför kan inte övningsledarna få lägga ut sina övningar på internet?? Ingen kommer strunta i att gå på övningar för att det ligger lösningar ute. Om man missar en lektion är det väldigt smidigt att bara gå in och kolla vad som sades, istället för att jaga efter andras anteckningar!! Samma sak med föreläsningar» (Mycket dåligt)
- Lägg ut föreläsningar på hemsidan eller ge mig en bra anledning till att inte göra det...?» (Mycket dåligt)
- Om man envisas med att inte skriva på tavlan, varför lägger man då inte upp material på hemsidan så att man kan läsa det igen senare?» (Mycket dåligt)
- Jag hade velat haft ett ordentligt facit till uppgifterna i kompendiet samt att facit till de gamla tentorna inte va korrekt.» (Ganska dåligt)
- fattar inte var dom utlovade overheadbilderna fanns.» (Ganska dåligt)
- Det fanns knappt inga föreläsningsanteckningar på hemsidan!» (Ganska dåligt)
- Lösningarna till tentan borde ha kommit ut tidigare.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsanteckningar skulle hjälpt mycket, eftersom ni inte skrev så mycket på tavlan under föreläsningarna,speciellt Uta. Om man då är sjuk o missar en föreläsning kan man inte ta igen detta genom att titta på kompisars antecckningar, eftersom föreläsningen gått ut så mycket på prat och overheads.» (Ganska dåligt)
- Mycket av materialet kom ut först i slutet av perioden. Om man hade haft materialet ute hade man kunnat förbereda sig inför föreläsningar och ta igen lektioner om man varit borta.» (Ganska dåligt)
- Det var egentligen bättre än "Ganska bra" men ändå inte riktigt "Mycket bra". Någon overhead om bandstruktur kom aldrig upp. men annars fanns mycket bra att hitta där. Uppdaterades ofta, bra! » (Ganska bra)
- Hade gärna sett att man haft möjlighet att skriva ut föreläsningar innan så man kunde ha förberett sig och sedan försökt hänga med.» (Ganska bra)
- Inga problem, men jag vill att nästa kurs med kurs pm och läs anvisningar skall vara ute NU, så man kan börja läsa och förbereda sig, så man slipper halka på efterkälken direkt, precis som vanligt! inget speciellt för denna kursen dock, gäller för ALLA ämnen» (Ganska bra)
- Dock behövs det mer utdelat material» (Ganska bra)
- Hyfsat bra organiserat men för mycket olika delar.» (Ganska bra)
- Fattades bara en bättre specad läsanvisning, kanske mer föreläsningar utdelade» (Ganska bra)
- gjutjärnstexten som vi blev lovade kom 4 dagar innan tentan» (Ganska bra)
- inga problem!» (Mycket bra)
- Har funnits det man behövde! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

79 svarande

Mycket dåliga»5 6%
Ganska dåliga»15 18%
Ganska bra»30 37%
Mycket bra»17 21%
Har ej sökt hjälp»12 15%

Genomsnitt: 3.2

- Eftersom man inte var välkommen att fråga saker så kändes det ganska omöjligt att få hjälp.» (Mycket dåliga)
- riktigt svårt att få hjälp är ni ens öppna för frågor känns som om övningslärarna inte kan svara på ens frågor!!» (Mycket dåliga)
- Väldigt svårt att få tag på övningsledare utanför övningstillfällen» (Mycket dåliga)
- Jag missade den föreläsning då Mats sa att det var för mycket spring i deras korridorer och bad oss att komma mer sällan, men min uppfattning är att många inte ville söka hjälp efter det. Enbart därför trycker jag "ganska dåligt". » (Ganska dåliga)
- Jag tycker det var dåligt att vi blev tillsagda att vi inte fick komma på på administrationen och ställa frågor för att det i så fall blir för stökigt där. Det är orimligt att man ska behöva vänta till övningstillfällena som inträffar 2 gånger per vecka med att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Efter att vi fick en uppmaning om att inte gå och fråga på annat än övningstillfällerna vågade man inte gå och ställa frågor när man stötte på de. Tråkigt att det blev så då i alla kurser hittills har vi alltid uppmanats att komma och ställa frågor så fort vi stöter på problem.» (Ganska dåliga)
- Varken positiv eller negativ, har inte sökt hjälp på tid utöver övning/föreläsning. Men de som har gått till er för hjälp verkar väldigt positiva.» (Ganska bra)
- inte frågat mkt, men har känt det som jag har fått hjälp och förklarat då jag frågat» (Ganska bra)
- övningarna har varit bra tillfällen att diskutera och ställa frågor.» (Ganska bra)
- Har funnits hjälp när man behövt det. Lättast att fråga på övningarna.» (Mycket bra)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»23 29%
Mycket bra»56 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Eftersom man inte kunde fråga lärare så försökte vi hjälpa varandra så gott vi kunde.» (Ganska bra)
- Grupparbetet har flutit smärtfritt» (Mycket bra)
- Som alltid! » (Mycket bra)
- Främsta sättet att lära sig» (Mycket bra)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

79 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 3%
Lagom»32 40%
Hög»37 46%
För hög»6 7%

Genomsnitt: 3.55

- Har alltid funnits mycket att göra och det är ganska så mycket att läsa så tur att man hinner gå igenom uppgifterna på övningarna! » (Lagom)
- Är väldigt mkt att läsa, som tar tid.» (Hög)
- projektet har för dåligt upplägg och tar därför för mycket tid» (Hög)
- För hög i förhållande mot vad man faktiskt har lärt sig känns det konstigt nog som. Speciellt med tanke på vad det kändes som när man gjorde tentan. Man kunde lite om allt, men man skulle tydligen ha lärt sig allt om allt. Man borde ju känna sig ganska säker på att man är godkänd om man man arbetat den tid man bör, ha gjort de uppgifter som var rekomenderade osv. eller?» (Hög)
- Alldeles för mycket att läsa» (Hög)
- Kändes som högstadiekemi i början för att sedan eskalera» (Hög)

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

78 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»33 42%
Hög»34 43%
För hög»9 11%

Genomsnitt: 3.64

- Båda ämnena i denna period är omfattande och kräver mycket tid och mycket förståelse. » (Hög)
- enbart eftersom jag läste in allt sista veckan. » (Hög)
- p.g.a denna kurs.» (Hög)
- Saken var den att egentligen var inte kunskapen svår att ta till sig, bara det att det var så mycket att ta in.» (Hög)
- En rätt krävande period men likväl väldigt givande!» (Hög)
- Med tanke på dom riktigt dryga tentorna vi fick anser jag belastningen under denna period vara för hög.» (För hög)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

77 svarande

Mycket dåligt»6 7%
Dåligt»13 16%
Godkänt»31 40%
Gott»23 29%
Mycket gott»4 5%

Genomsnitt: 3.07

- Med en tentamen som lägger vikt på det ni slarvat igenom på en föreläsning ser jag att kursen är dålig. » (Mycket dåligt)
- Den tråkigaste kursen hittills, den var ostimulerande och prioriterade utantillinlärning framför eget tänkande. Gör ett projekt av den och skippa tentan, det jag lärde mig försvann fem minuter efter tentan- det enda som stannade kvar var minnet av hur tråkig Materialtentan var.» (Mycket dåligt)
- Hoppandet mellan språk och föreläsare var väldigt dåligt. Läsanvisningar och annat var rent ut sagt dåligt! Om ni säger att man skall börja direkt så bör ni ha bra läsanvisningar vecka per vecka som följer föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Jätterörig och man skulle kunna för mycket detaljer.» (Mycket dåligt)
- Intressant kurs men hade lärt sig lika mycket på att bara läsa boken, tyvärr.» (Dåligt)
- Svårt att tentaplugga då många fel både i teser och facit förkommer. Oproffsigt att inte ha rättat till detta.» (Dåligt)
- Tycker det är för dålig info om vad som man verkligen bör ha med sig ut från kursen. » (Dåligt)
- Man kan se att det är viktig kunskap men jag tyckte att den röda tråden, det som var viktigast med kursen skulle kunna ha framhävts lite mer och att då man skrev ett svenskt ord på tavlan även skrev det engelska bredvid och tvärt om så att man visste vad man skulle koppla ihop saker med. Samt att gamma= austenit osv. i graferna på OH- papprena så man bättre skulle kunna hänga med då Mats pratade om martensit, ferrit osv.» (Godkänt)
- Intressant, men ett lite ostrukturerat upplägg. Tentamen kändes väldigt konstig.» (Godkänt)
- Mats har verkligen höjt kursen. » (Godkänt)
- Har stor förbättringspotential» (Godkänt)
- Jag känner att jag kan gå ifrån den här kursen och känna att jag lärde mig något.» (Gott)
- Bra med icke typade tentor som testar ens förståelse!» (Gott)
- En bra kurs! Dock tycker jag att nivån på tentan var över den nivån som föreläsningarna och övningarna var på.» (Gott)
- rolig kurs» (Gott)
- synd bara att jag ej han att läsa och förstå tillräckligt mycket på denna avsatta tid. Snälla ha föreläsningar och övningar på svenska. Det blir då lättare för mig att förstå ämnet.» (Gott)
- Jag tyckte att själva kursen var riktigt intressant.» (Mycket gott)
- Mycket itressant» (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maria och viljan hos lärarna att undervisa detta ämne trots att eleverna kanske inte alltid verkar vara så engagerade.»
- Dimitris och mikroskoplabben.»
- Projektet, bredden på tentan. »
- Jag tyckte att övningarna var bra. Förutom inget-facit-biten.»
- Labben»
- Laborationen»
- mats och karin! dom är grymma»
- Mats entusiasm! Labben var bra, den får gärna vara kvar. Dock med annan labbledare.»
- Projektet!»
- Mats»
- Projktet, det var itne alltför mycket att göra på det, men fick tillämpa saker man lärt sig på föreläsningarna, så det ökade förståelsen.»
- Strukturera upp projektet och ha kvar det. Behåll labbarna.»
- Mikroskåp labben! Definitivt det mest intressanta. Det var mikroskåp labben som gjorde hela kursen!»
- Övningstillfällena»
- Inget!»
- Övningsledarna.»
- Projektuppgifterna var bra! »
- Mats :)»
- Projektet! »
- dem duktiga övningslärarna (endast vissa)»
- Mats Norell och Uta Klement»
- övningarna»
- Övningar med genomgång på tavlan.»
- Mikroskoplabben och veckoprojektet»
- projektet»
- Projektet var bra för inlärningen ger en kick till att verkligen förstå vad man jobbar med »
-
- Mats.»
- Tycker att projektet var ett bra moment under kursen och fick en att summera vad som hänt under veckan. Dock kanske man ska se över vissa av punkterna.»
- Projetket är med största sannolikhet bättre än föregående års motsvarighet, men kan såklart förbättras.»
- Formen på projektet»
- Behåll projekten. Genom projekten kommer man enkelt igång och pluggar i god tid vilket är bra för en själv.»
- Projektuppgift, labbar. »
- Strukturen i individuella föreläsningar. (För det mesta, stål föreläsningar mot slutet av kursen ett undantag)»
- projekt, laboration»
- Mats föreläsningar! Bra med repetition och sammanfattningarna.»
- labbar räkneövningar»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skapa ett komplett facit och rätta facit till gamla tentor. »
- Projektet borde tas bort eller bytas ut mot något bättre.»
- Uta"s föreläsningar.»
- Skillnaden på den pedagogiska nivån mellan utas och mats föreläsningar är otroligt stor. Under utas föreläsningar nämns oerhört många begrepp och ord som aldrig riktigt förklaras, så fort man nämner ett nytt ord eller fenomen måste det tydligt förklaras. Det används även på tok för många OH-bilder under föreläsningarna som förklaras alldels för dåligt. Det visas en graf som ni löst berättar om vad den berättar, det är omöjligt att förstå innerbörden av grafen om man inte får tid att själv noggrant studera dem. Något som bidragit stort till att vissa föreläsningar är svårförståelse är Utas engelska. Skall man föreläsa på ett annat språk än svenska måste man vara extremt noga med att informationen presenteras på ett lättförståeligt sätt, utan svåra ord och onödigt komplicerade förklaringar. Man måste koncentrera sig mycket på att bara försöka förstå vad som sägs, och man kan inte koncentrera sig på att förstå själva faktan.»
- Tentan»
- FACIT till alla uppgifter. KORREKTURLÄSNING av material och tydligare instruktioner. Hälften av tiden sitter man och funderar vad ni vill ha ut av uppgifterna, sedan kan man börja lösa dem. Förhoppningsvis tolkar man rätt. Räknefel och streck som borde varit pilar är inte okej i tentor. Och läsanvisningarna är flummiga och verkar vara skrivna för gamla upplagor av boken. En del saker fanns inte ens i boken! Varför har man ens läsanvisningar om det står typ "läs kapitel 1-11" Jaha tack! Det hjälpte ju...»
- Projektet och förkortningarna.»
- Tror det är svårt att ändra på men, på ett tydligare sätt berätta vilka uttryck som hör ihop och byter samma sak. Mats gick igenom detta på repetitionsföreläsningen men detta kunde kanske göras tidigare?»
- ta bort uta från föreläsningarna och ha bara mats! (se föreläsningar ovan)»
- Tentorna som ligger ute måste rättas. Inte ok med tentor där det finns felaktigheter. Tentorna signalerar förövrigt nonschalans från ansvarig då dom är bristfälliga både i språk och rättning.»
- "Vissa" föreläsare var mycket dåliga»
- Utas röst, projektet och laborationen»
- JAg tycker det blev lite rörigt när det var både på svenska och engelska, tror det är lättare om man bara har den på ett språk, tex eng som boken är på.»
- projektet, och mer utdelat material samt att det måste finnas svar till frågorna i kompendiet.»
- Tentamen, den är rent utsagt löjlig- kan lika gärna lära mig telefonkatalogen utantill.»
- Projektet. Antingen styra upp innehållet eller slopa det!»
- projektet tog för mycket tid totalt sett»
- Tentamina ska överensstämma mer med de betonade delarna i kursen.»
- Allt! »
- Kom ihåg att bättre påminna om den teoretiska labben, men skriv gärna in det i kurs-PM också, oavsett om den är obligatorisk eller inte!»
- Tentan! Den var så olik de tidigare tentorna och verkade inte vara en tenta som kunde ge en person godkänt fast man kan de mest grundläggande sakerna. Allt kan inte vara överbetyg! Koppla föreläsningar till kapitel, och alltid säga till när man byter kapitel.»
- Varför inte lägga upp föreläsningsanteckningar samt övningsdokumentation på kurshemsidan vilket görs i många andra ämnen? Detta kan ge studenter som inte har möjlighet att gå dit en chans att ta del av dessa. Hänvisa till uppgifter i Calister?»
- Ni bör fundera på om ni ska ha två olika föreläsningar - inlärningen blir mkt svårare av att ha kursen på två språk. Antingen får Uta även dra begreppen på svenska så att man direkt kopplar vad fasen hon snackar om eller så får man ha hela kursen på engelska. Ibland har det mao inte varit ens förståelse för ämnet utan språkförståelsen som varit bristande. »
- Bara ha EN föreläsare på ETT språk! Det hade underlättat jätte mycket! Mats föreläsningar gav mer då man förstod dem.»
- projektet byt ut det mot duggor!!!!!!!!!!!!!»
- Styr upp föreläsningarna bättre, på en sån här kurs ska man lära sig något på föreläsningarna!»
- Gästföreläsningen»
- Strukturen på kursen och innehållet. Att övningsledare får lägga ut sitt material på studieportalen. Veckoprojekten.»
- Anteckningarna på tavlan.»
- jag hade gärna sett mer labbar men av lite annan karaktär. hade varit kul att tex göra ett dragprov eller åka på "studiebesök" till något ställe där några av de metoder kursen handlat om används. »
- attityden till veckoprojektet, det känndes oseriöst.»
- Tycker en hel del ska förändras. Exempelvis är det väldigt jobbigt att läsa en och samma kurs på två språk. Antingen ska man läsa den helt på svenska eller helt på engelska. För övrigt tycker jag att tentan ska förbättras till nästa år. Det var verkligen inte en tenta som visade vad man kan. Jag känner att jag pluggat väldigt mycket och även kan mycket mer än vad jag fick chans att visa på tentan.»
- Projektet, det är bra att det finns men tänk igenom på det sätt det skulle främst hjälpa studenterna.»
- en enhetlig språkundervisning»
- Labben måste göras bättre eller tas bort. Gav inte så mycket i den form den gjordes i nu »
- tentamensfrogor bör vara på svenska»
- Projektet, byt ut, få med något som kan ge poäng till tentan, vad som helst utom detta. Administrationen som jag nämnde ovan, lägg upp den anteckningar ni har, iaf over-headen. Det borde t o m ni kunna gå med på.»
- Ta bort Uta Klements, eller i varje fall den engelska undervisningen som hon kör med.»
- Det skulle vara oerhört bra om man klargjorde redan från början vad de tekniska termerna i kursen betyder och sedan hålla sig till dem. Det är inte bra att man är inkonsekvent och blandar in vardagsord vilket endast leder till mer förvirrig. Det skulle även vara oerhört nyttigt med någon slags dugga eller övningsskrivning som skulle vara ett hjälpmedel över vad man bör kunna.»
- Labbarnas upplägg, poå tok för varierande i tidsåtgång bla»
- tentan bör ha mer relevanta frågor sett utifrån kursmålen »
- Föreläsnignar på olika språk, det funkar inte.»
- Flera labbar? Kanske inte ska fokusera på Martensit i 3 veckor och sedan fråga om Bainit på tentan?»
- Vet många som hade önskat sig en dugga eller dylikt, hade inget behov av det själv dock»
- En mer strukturerad projektuppgift, bättre läsanvisningar. Eventuellt utdelade föreläsningar på kurshemsidan»
- Möjligtvis ett starkare samband mellan föreläsningarna. En tydligare "röd tråd" att följa under kursens gång.»
- Facit till uppgifterna»
- innehållet på tentamen»
- Upptäckte att Mats inte riktigt följde schemat över vad föreläsningarna skulle innehålla, förstår att det kan vara svårt ibland när saker tar längre tid än man trodde. Men det gjorde det väldigt svårt att hänga med i helheten när man ville läsa vissa delar själv. Inte helt enkelt förutsätta att alla kan gå på alla föreläsningar utan hänvisa till var i planeringen man ligger till.»
- svenska föreläsningar!»
- mer individuella räkneövning där det finns mer tid tillgängligt till att ställa frågor Inte så mycket blandning mellan svenska och engelska. det gjorde en förvirrad»

26. Övriga kommentarer

- En mycket användbar kurs som dock blir lite splittrad då man kastas mellan engelskan och svenskan. Dock tror jag det är bra att träna sådant redan nu så att man inte får det som en chock i mastern men att man ska försöka jobba på att underlätta språkskiftet genom att skriva även det engelska ordet bredvid det svenska. »
- Tack för en bra kurs! Även om jag inte alltid var med på allt i början.»
- I det stora hela en mycket intressant kurs! Verklighetsanknytning gör att man lättare förstår ämnen och det är lättare att skapa ett intresse. Slipa på småsakerna så kommer det bli superbra nästa år!»
- Att kursen är en översiktskurs som ska lära oss baskunskaper märktes INTE på tentan. Det var djupdykning efter djupdykning i specifika ämnen och för många specifika frågor som man inte diskutera och motivera kring. Nu vet inte jag hur ni rättar men min känsla när jag såg tentan var "OJ tänk om jag varit sjuk när de gick igenom gjutjärn och elektrisk konduktivitet. Då hade jag varit körd." Och det kändes inte som att jag fick visa vad jag kunde.»
- Rätt svår men intressant kurs.»
- se tidigare! jag förstår inte meningen med engelska tentor. detta förhindrar bara förståelse (för många) och tar tid på tentan från att besvara själva uppgifterna. alltså ha tentorna på svenska! även projektuppgiften hade gärna fått vara på svenska. (vad jag har förstått ska de 3 första åren vara på svenska, så varför skulle materialteknik vara annorlunda?)»
- Ha liknande upplägg som mek kurserna med föreläsningsmaterial»
- tycker alldeles för mycket fokus låg på att känna till siffror om ämnen och legeringar och användningsområden, saker som man kan slå upp i tabeller osv när man sen behöver det. Det räcker väl isf att gå in lite djupare på järn. Då tycker jag hellre man kan lägga mer på att lära sig ut bakgrunden till hur saker och ting fungerar, hur man tyder diagram osv istället för att vilken järnlegering man bör använda vid tillverkning av växellådor»
- Gärna försöka lägga in nått liknande mikroskåp labben. Mycket roligt att få se metaller i verklighet än få höra deras namn på en föreläsning!»
- Tentan var under all kritik! Alldeles för svår och tog inte alls på grunderna. Förstår inte heller varför den är på engelska när bägge föreläsare och alla studenter talar svenska. »
- Jag tycker att det är dåligt att en examinator och övningsledare säger att frågor endast får tas på lektionstid. I alla andra kurser har man varit jättevälkommen och även om man inte frågar saker så måste man ändå känna att man kan. »
- Tentan va för svår och frågorna va inte alls koplade till föreläsningarna.»
- ta bort uta och låt mats hålla i kursen helt och hållet.»
- tentans innehåll stämde inte riktigt överens med kursinnehållet. dvs. tid per ämnesområde motsvarades inte riktigt i tentan. ( främst magnetism och elektriska egenskaper )»
- Ni måste skaffa ett facit till uppgifterna i häftet. Mycket därför jag inte räknat något hemma, panikpluggade istället på gamla tentor (där lyckligtvis det finns facit).»
- Mycket mycket svår tentamen. De avsnitten som togs upp på tentamen har det pratats mycket lite om på föreläsningarna. Måste bli bättre till nästa år.»
-
- Detta var en kurs som absolut borde prioriteras högre. Tyvärr väldigt enkelt att hamna bakom när man ibland prioriterar Mek och Hållf 3. Fler tenta tal på övningarna/föreläsningarna. Termiska/Elektriska/Magnetiska egenskaper gick allt för fort!»
- Tentan testade inte riktigt kursmålen»
- Man borde få göra tentan på svenska!»


Kursutvärderingssystem från