ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Flervariabel analys, V2 h09, MVE085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-20 - 2009-11-20
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen och i veckoplanerna beskrivs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper och färdigheter du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 6%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»40 65%

Genomsnitt: 3.49

- Det är väldigt många punkter och formuleringen är ibland lite vag.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket tydlig mål- och kravbeskrivning på vecko-pm» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt bra i Pm med mål uppsatta för varje vecka» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 73%
Nej, målen är för högt ställda»15 26%

Genomsnitt: 2.26

- Men sen är ju tentorna alldeles för svåra! De blir bara svårare och svårare varje år... När jag pluggade dagarna innan tentan klarade jag alla tentor och sen kommer jag till min tenta och tycker att varenda fråga är skitsvår!! Så ska det väl inte va? Jag kunde det kände jag verklgein - när folk undrade nåt kunde jag svara, men ändå så klarar jag inte tentan, hur är detta möjligt?? » (Ja, målen verkar rimliga)
- Himla mycket att kunna och att hålla isär.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen kräver mycket arbete, en stor del av arbetet består i att fräscha upp kunskaper från envariabel som vi läser ett år tidigare. På många andra linjer, där procenten som lyckas på första tentan är högre, har man lagt kurserna mer i anslutning till varandra. Kanske byta plats på flervariabeln och mekaniken?» (Nej, målen är för högt ställda)
- till viss del. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är rimliga, men att behöva 80% på en del av tentamen är orimligt. Då uppgifterna är få räcker det att man missar en för att ligga nära gränsen att inte bli godkänd. » (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

60 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»20 33%
Ja, i hög grad»35 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.65

- Jag fick inte alls bevisa att jag uppnått målen på tentamen.» (Nej, inte alls)
- Men sen var det ju en "twist" på varenda fråga så det försvårade alltihop och så tycker jag itne att man behöver göra på en godkäntdel. Okej på överbetygsdelen men på godkäntdelen ska det vara grundläggande frågor! » (I viss utsträckning)
- Var dock för svår tenta. Vissa godkänt uppgifter kunde varit överbetygsnivå.» (I viss utsträckning)
- Några godkäntuppgifter uppfattades som att vara av svårare karaktär.» (I viss utsträckning)
- I G-delen tycker jag att det fanns moment som vi inte har gått igenom på g-uppgifter» (I viss utsträckning)
- Är säkert olika mellan olika tentor men vissa mål testades inte alls genom kursen, andra mer.» (I viss utsträckning)
- kom en 6 poängs fråga på tentan där det enbart funnits en fråga om det som vi skulle löst innan. klarade man inte den klarade man inte tentan. det borde ha tagits upp mera allmäna saker på G-nivå.» (I viss utsträckning)
- För mkt» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var svårare än jag trodde, men det kanske behövs för en sådan kurs» (Ja, i hög grad)

4. Var det bra att få detaljerad målbeskrivning i veckoplanerna efterhand som kursen framskred?

60 svarande

Ja»60 100%
Nej, jag hade föredragit att få veta alla mål i början»0 0%

Genomsnitt: 1

- Väldigt bra, lätt att se vad man skulle kunna.» (Ja)
- Det är bättre att få reda på dem löpande än att få alla mål "kastade över sig" på en gång, så det var bra.» (Ja)
- det var jätt bra» (Ja)
- mycket bättre än att få samlade mål, då man lätt glömmer av dem.» (Ja)
- jätt bra idea» (Ja)
- Lättare att förstå då» (Ja)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»1 1%
Liten»3 5%
Stor»18 30%
Mycket stor»38 63%

Genomsnitt: 3.55

- Ej räkneövningar» (Mycket stor)
- Mycket duktig föreläsare som är bra på att variera i hur han lägger fram kursen. Mathlab, uppgifter, teori, overhead. Jag tycker dock att föreläsaren kan bli duktigare på att börja undervisningen med att ge en övergripande blick över dagens tema » (Mycket stor)
- Thomas har varit grym, dock tror jag att det har varit lite för mycket att ta in. De övriga övningsledarna har inte varit alltför bra, dock ej heller dåliga.» (Mycket stor)
- Bra pedagogik på föreläsningarna, samt visualiseringen mha Matlab var nyttig ibland.» (Mycket stor)
- Jätte bra förelösningar, bra pedagogiska. sen var övningarna väldigt variernade i kvalitet beroende på vilken övningsledare man hade» (Mycket stor)
- Thomas är en fantastisk föreläsare med stort engagemang och det smittar av sig!!!» (Mycket stor)
- Bästa läraren hittills =)Väldigt bra upplägg på lektionerna, » (Mycket stor)
- fast kursen var svårt men undervisnings sättet var väldigt bra sätt, lärare försäkte hela tiden förklara på ett sätt så gör kursen lätt o förstå » (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»1 1%
Liten»2 3%
Stor»20 33%
Mycket stor»37 61%

Genomsnitt: 3.55

- Jag tyckte att vissa läromål förbiseddes på föreläsningen, eller nämndes i alldelles för snabbt, och sedan valdes just dessa läromål på tentan. varför? borde inte de som är mest relevant finnas på tentan och också vara det som tungvikten ligger på på föreläsningen?» (Liten)
- Thomas är en jättebra föreläsare men han är vädlgit dålig på att göra tentor. Känns osm tat han har sysslat emd ämnet så länge att han inte vet vad osm är lätt och svårt längre... » (Mycket stor)
- Thomas föreläsningar har varit jättebra! Däremot lite ont om tid i slutet så känns som att genomgångarna inte täckte lika mycket då.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar, klargjorde det mesta i kursen!» (Mycket stor)
- Bra pedagogik på föreläsningarna, samt visualiseringen mha Matlab var nyttig ibland.» (Mycket stor)
- på slutet däremot känns det som det blev stressigt och det blev för få exempel. Där känner jag att det hadde behöfts fler eftersom det är den svåraste delen» (Mycket stor)
- Det är en fröjd för hjärnan att bearbeta föreläsningsanteckningarna tillsammans med en vacker MatLAB illustration å sakta låta det smälta in! » (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»2 3%
Liten»11 18%
Stor»38 63%
Mycket stor»9 15%

Genomsnitt: 2.9

- Kurslitteratur-lite. tentor-mkt» (Liten)
- uppgifterna i calculus är väldigt annorlunda mot de som ges av Tomas, det känns som att uppgifterna i boken ofta är svåra pga krongliga beräkningar vilket det inte hade behövt vara. Tomas kanske kan göra några basuppgifter som komplemet till boken så att man verkligen kan det mest basala innan man börjar räkna i boken.» (Stor)
- men boken är väldigt svår att förstå, är svårt att växla mellan svenska och engelska uttryck, då de ofta inte är direktöversatta. Skulle underlätta om föreläsaren nämner det engelska uttrycket under föreläsningen eller rentav byter till svensk litteratur, eftersom undervisning och tentamen är på svenska. Skulle underlätta många missförstånd.» (Stor)
- Kursboken Calculus har varit ovärderlig, den behövs till bl.a. repetition.» (Mycket stor)
- Calculus är grym! (Thomas utdelade material går inte av för hackor det heller!))» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»25 41%
Mycket bra»35 58%

Genomsnitt: 3.58

- Tråkigt att det var svårt att få laborationsuppgifter i förväg, det hade varit bra när jag skulle resa bort.» (Bra)
- Ping-Pong rockar!» (Mycket bra)

9. Med utgångspunkt i dina erfarenheter från denna och tidigare kurser, vilket forum/system för kurshemsidor föredrar du?

60 svarande

Ping Pong»17 28%
Studieportalen»20 33%
Har ingen betydelse»23 38%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Dock jobbigt att behöva logga in på 2 olika system.» (Ping Pong)
- Att ha allt på ping pong skulle förmodligen funka mycket bra.» (Ping Pong)
- Men jag hippas allt samlas på ett och samma ställe snart, dvs att Ping Pong ersätter Studieportalen fullt ut.» (Ping Pong)
- För det är det jag är van vid, men pingpong är kanske egentligen bättre..» (Studieportalen)
- Pga av att man är van vid det. väldigt bra att man får mail dock när ngt ändras i pingpong.» (Studieportalen)
- Egentligen är pingpong ett bättre system, men eftersom att alla andra kurser ligger på studieportalen vore det bättre om även denna gjorde det.» (Studieportalen)
- Jobbigt att man måste logga in på en annan sida och för att jag är van med studieportalen» (Studieportalen)
- Är mest van vid den» (Studieportalen)
- Det spelar ingen roll, båda fungerar bra. Något som skulle vara bra är att ha samtliga kurser i antingen det ena eller det andra för att få en bättre översikt. Ping pong är bra för kommunikation och information från föreläsaren. » (Har ingen betydelse)
- En gemensam» (Har ingen betydelse)
- Bara det är samma för alla kurser. Pingpong fungerar bra men är enormt frustrerande när man ska in på det i ena kursen och studieportalen i den andra. Samma i alla kurser!! Sen spelar det inte så stor roll vilken..» (Har ingen betydelse)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 11%
Hög»45 75%
För hög»8 13%

Genomsnitt: 4.01

- tyvär kan man inte lägga ner den tid man hade velat på denna kursen då ekonomin tog allt för mycket tid. » (Lagom)
- Blev väldigt mcyket att göra mot slutet, kunde vara mer tryck i början.» (Hög)
- Kursen kräver mycket arbete, en stor del av arbetet består i att fräscha upp kunskaper från envariabel som vi läser ett år tidigare. På många andra linjer, där procenten som lyckas på första tentan är högre, har man lagt kurserna mer i anslutning till varandra. Kanske byta plats på flervariabeln och mekaniken?» (Hög)
- Känns som att kursen skulle kunna göras längre så att man kan ta till sig bättre.» (Hög)
- Känndes som de sista och svåraste avsnitten inte fick lika mycket tid. jag hade uppskattat om det fanns mer tid och uppgifter som liknade de på tentorna på dessa kapitlen» (Hög)
- I slutet tenderade det att bli lite väl mycket! » (Hög)


Föreläsningarna är uppbyggda av olika typer av aktiviteter. Till hur stor hjälp har följande aktiviteter varit för din inlärning?

(avser fråga 11-14)

11. Till hur stor hjälp har det varit med visualisering med stöd av Matlab?

60 svarande

Mycket liten»2 3%
Liten»19 31%
Stor»25 41%
Mycket stor»14 23%

Genomsnitt: 2.85

- Skulle snarare säga medium. Men det var bra med matlab, ökar förståelsen lite grann i alla fall» (Liten)
- Kanske inte direkt stor hjälp för inlärningen men ett intressant och underhållande avbryt mellan alla formler.» (Liten)
- För få datorer och för få handledare, alldelles för många som läser kusen och det känns som att det är för lite resurser till den.» (Liten)
- Uppgifterna var för svåra» (Liten)
- Bra att få en bild av det vi gör» (Stor)
- man förstår svåra begrepp bättre» (Stor)
- Lättare att se i 3D då. » (Mycket stor)
- Väldigt bra att det inte var några inlämningsuppgifter. Pressen försvann, vilket gjorde att man kunde sitta med saker i lugn och ro och verkligen försöka förstå, i stället för att skynda sig igenom för att hinna bli färdig med en inlämningsuppgift i tid. Jag har lärt mig mycket mer på matlabtillfällena i denna kurs än vad jag har gjort i tidigare kurser där det har vart inlämningar! » (Mycket stor)
- Det underlättar otroligt mycket.» (Mycket stor)
- BRA THOMAS» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har det varit med genomgång av teori med PowerPoint eller liknande?

60 svarande

Mycket liten»14 23%
Liten»29 48%
Stor»16 26%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 2.06

- svårt stt hinns anteckna» (Mycket liten)
- Svårt att anteckna till PowerPoint. Många lär sig genom att skriva/strukturera anteckningar.» (Mycket liten)
- När föreläsaren skriver på tavlan går inlärningen i lagom takt. På en powerpoint kommer mycket information på en gång, även om det går att göra väldigt pedagogiska bilder blir det svårt att hinna med.» (Mycket liten)
- Jag gillar bättre genomgångar på tavlan...då hinner man smälta vad som sägs...Power-Point är för snabbt.» (Mycket liten)
- Här finner jag mig själv fullständigt tappa fokus på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- får en tendens att gå igenom svåra saker lite för fort tyvärr.» (Mycket liten)
- Hela kapitel 15.5 och 15.6 undervisades genom PowerPoint, detta var mycket dåligt. Jag förstod inte vad areaelementet dS var för något förrän sista veckan innan tentan. Tycker det skulle vara bra att förklara att dS är det areaelement som finns på kurvan och man kan låta projicera ned detta element till valfritt plan, exempelvis xy-planet. Den förståelsen är viktig och jag kunde bara förstå detta efter att ha läst i boken och tagit del av en videoledd undervisning via MIT.» (Liten)
- bra till viss del » (Liten)
- Teorin är bra men det går lite för fort ibland med powerpoint och då blir det svårare att hänga med.» (Liten)
- det känns lite stressigt i sluten av kursen och går genom i ppt. eftersom man hinner inte anteckna allt » (Liten)
- Bra om man kan ta ut materialet i förhand och komplettera med egna anteckningar så att man slipper skriva av allt.» (Liten)
- Med PowerPoint går det ofta lite för fort fram för att man ska hinna med att få förståelse för allt som står, det blir oftast mer text än teori direkt på tavlan och svårt att hinna med att skriva av och kommentera i sina anteckningar. Positivt är att presentationerna läggs ut på kurshemsidan, men det ger inte lika bra inlärning som när man själv antecknar.» (Liten)
- Matlab och skriva på tavlan fungerade bättre.» (Liten)
- Powerpoint är mindre bra då man inte hinner anteckna utan enbart lyssna och därmed kommer man inte ihåg så mycket. » (Liten)
- Enda fördelen med powerpoint är att det sparar tid så man hinner gå genom mer, men det fungerade bra i denna kursen.» (Liten)
- Svårare att ta till sig på Power Point eftersom man inte hinner skriva allt själv då» (Liten)
- Det är svårare att komma ihåg information på ppt, men det är bra att man kan leta upp dom på hemsidan» (Liten)
- På power point kan det ofta gå för fort när föreläsaren förklarar något. Det var kanske inget jättestort problem i den här kursen dock. » (Stor)
- det kan vara lite svårt att hinna anteckna när läraren använder powerpoint så det kan vara bra att föreläsaren säger till innan så att man vet när man behöver gå att skriva ut, har man bilderna utskrivena är det lättare då man bara ka anteckna lite vid sidan om.» (Stor)
- Bra att ha i efterhand! Tydliga förklaringar.» (Stor)

13. Till hur stor hjälp har det varit med genomgång av teori på tavlan?

60 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»2 3%
Stor»15 25%
Mycket stor»43 71%

Genomsnitt: 3.68

- Väldigt tydliga genomgångar av Thomas, bra!» (Mycket stor)
- Detta har uppfattat som det viktigaste innehållet i kursen, så därför har det hjälpt mycket.» (Mycket stor)
- Thomas på tavlan, kan det bli bättre!? Nä! Han är kung där!» (Mycket stor)
- Tomas är väldigt pedagogisk och noga då han går igenom teori, jätte bra!! och det är väldigt bra att alla viktiga saker skrivs ner så att man själv hinner skriva.» (Mycket stor)
- föredrar teori på tavlan framför powerpoints, känns bättre när de gäller matte» (Mycket stor)
- Lagom tempo.» (Mycket stor)
- Bra genomgångar» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp har det varit med genomgång av exempel på tavlan?

60 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»1 1%
Stor»14 23%
Mycket stor»45 75%

Genomsnitt: 3.73

- men frågan till exemplen borde förtydligas för ibland hängde man inte med!» (Mycket stor)
- Gärna ännu mer exempel som kanske är lite svårare. Enkla exempel behövs i början men det är bra om man får se mer av det som man ofta får problem med.» (Mycket stor)
- Bäst.» (Mycket stor)
- bra med exempel» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»4 6%
Liten»12 20%
Stor»29 48%
Mycket stor»15 25%

Genomsnitt: 2.91

- Dålig övningsledare» (Liten)
- Däremot tycker jag att det kan bli en väldigt ojämn nivå på övningarna beroende på om det är examinatorn eller någon annan som håller i den. i slutändan så är det ju examinatorn som gör tentorna, och då tror jag att det är en fördel att ha kunnat gå på hans övningar. » (Stor)
- medium» (Stor)
- Bra med mycket exempelräkning. Vi var väldigt många i grupperna så det var svårt att få tid till hjälp av övningsledaren.» (Stor)
- alla studenter ville vara i föreläsarens övningssal, det blev trångt ibland. » (Stor)
- Men det har varit för mycket genomgångar på övningarna. Ibland har det blivit att Fredrik gått igenom uppgifter under hela övningen och då blir det ingen tid alls till att räkna själv och ställa frågor.» (Mycket stor)
- Bra med både demonstrationsräkning och tid för eget räknande.» (Mycket stor)
- hade varit bättre att Thomas hade genomgång för alla och at vi sedan fått gå upp och ställa frågor till de andra eftersom det var väldigt stor skilnad på genomgångarna och de som hade Thomas fick en stor fördel» (Mycket stor)

16. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»17 28%
Liten»32 53%
Stor»10 16%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.91

- Jag tycker inte det anknyter så bra till det vi egentligen räknar på i boken.» (Mycket liten)
- har perosnligen rätt svårt för matlab.» (Liten)
- Det känns lite som att man mesta har copy pastat det som står i uppgiften utan att riktigt förstå vad man gör.» (Liten)
- Men betydligt mer än i andra matte-kurser. Bra att det var kravlöst, vi fick ändå mer gjort och förstod mer än vad som gjort i andra kurser. Synd bara att de labarna kommit före själva undervisning och innan man själv hunnit börja räkna på ett kapitel. Kunde ha gett mycket mer om de var mer synkade.» (Liten)
- de var väldig svåra och abstrakta, svårt att visualisera i verkligheten vad vi egentligen gjorde» (Liten)
- Man koncentrerade mer på matlab än matte» (Liten)
- väldigt bra att det inte var några inlämningar så att man kunde focusera på att lära sig istället för att bara stressaigenom uppgifterna.» (Stor)
- Väldigt bra med labbar där man inte måste lämna in något efter varje tillfälle, detta minskar stressen och gör att man kan koncentrera sig på att förstå matematiken.» (Stor)

17. Anser du att duggorna varit positivt för din inlärning?

60 svarande

Ja mycket»29 48%
Ja lite»30 50%
Nej inte alls»1 1%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 1.53

- Bra att man blir sporrad till att plugga kontinuerligt.» (Ja mycket)
- Sätter tempot» (Ja mycket)
- det är bra att få se några uppgifter som inte kommer från boken och bra för att man försöker ligga i fas på ett annat sätt.» (Ja mycket)
- Då ligger man i fas och det är jätte jätte bra. För lite tid på duggorna men annars var dom jätte bra.» (Ja mycket)
- det var jätt bra idea så att man plugga och på så sätt behöver man bara repetera när man ska göra tenta och man också vet på vilken nivå man e» (Ja mycket)
- Ja eftersom man ser till att komma ikapp inför duggorna och man inser också vad man inte kan. » (Ja lite)


SI

18. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

60 svarande

24 40%
1-2»11 18%
3-4»12 20%
5 eller fler»13 21%

Genomsnitt: 2.23

- Tråkigt att ni bytte upplägg på tentaspecialen» (1-2)
- ekonomin to så mycket tid att jag inte kände att jag hade tid att gå på SI, men det är väldigt bra med SI!» (1-2)
- Jag borde ha gått på fler» (1-2)
- Si är jättebra! Det är där man får förståelsen på ett lite enklare plan.» (5 eller fler)
- Toppen, lite krångel med schemat bara, många ändringar.» (5 eller fler)

19. Om du deltagit i SI under kursen, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

36 svarande

Inte viktig alls»2 5%
Lite viktig»11 30%
Viktig»11 30%
Mycket viktig»12 33%

Genomsnitt: 2.91

- jag et ej» (?)
- Jag var inte på SI förrän mot slutet av kursen, men de tillfällen jag var på gav en djupare förståelse för vissa avsnitt som var kluriga.» (Lite viktig)
- Var bara med en gång, den innan tentan, och den gav inte så mycket mer än en lätt repetition av sådant jag redan hade koll på.» (Lite viktig)
- SI ger ganska mycket om man hamnar i en bra grupp. Att diskutera och förklara med och för andra är bland de bästa sätt att verkligen förstå vad det handlar om.» (Viktig)
- Ett bra klimat för att förstå mer än att göra uppgifter» (Mycket viktig)
- Förstår inte att fler inte går dit. Jättebra och jätteviktigt inslag!!» (Mycket viktig)
- En kurs som man behöver diskutera mycket i så det var jätte lärorikt» (Mycket viktig)
- SI är till stor hjälp, SI ledarna är kunniga och jag lär mig ofta något nytt eller får en ökad förståelse» (Mycket viktig)
- Det är bra att diskutera i grupp och förklara för varandra» (Mycket viktig)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Dåliga»8 13%
Bra»34 56%
Mycket bra»12 20%
Har ej sökt hjälp»5 8%

Genomsnitt: 3.2

- Fler lärare behövs på övningarna då många behöver hjälp under lång tid.» (Dåliga)
- Stora grupper, många som vill ha hjälp!» (Dåliga)
- För många som behövde hjälp och ställa frågor, man kunde få sitta en hel övning (2 timmar) och vänta på hjälp. Behövs mer möjlighet till att få ställa frågor och få fördjupad förklaring.» (Dåliga)
- För lång kö för att få hjälp på räkneövningarna.» (Dåliga)
- Som sagt, för lite resurser på kursen. Med tanke på hur många som läste kursen var det löjligt få handledare.» (Dåliga)
- svårt när alla ville vara i samma övningssal, det blev långa hjälplistor» (Dåliga)
- Lång kö på hjälplista» (Bra)
- svårt att få hjälp under räkneövningarna, bra under genomgångar.» (Bra)
- svårt på räkneövningarna» (Bra)
- Thomas har verkligen hjälpt till, stannat kvar efter övningar och svarat på frågor och så. Tack!» (Mycket bra)
- Thomas tar sig tid.» (Mycket bra)
- beror på vilken sal du satt i» (Mycket bra)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»20 33%
Mycket bra»36 60%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.73

- Ovärderlig.» (Mycket bra)

22. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 15%
Hög»35 58%
För hög»16 26%

Genomsnitt: 4.11

- Det var tur att tentan låg på lördagen, annars hade det blivit jobbigt.» (Lagom)
- Ganska mycket högre tempo än i ettan i alla fall.» (Hög)
- På tok för hög i början men de beror inte främst på Flervariabeln» (Hög)
- Jag har försökt hänga med så gott det går med att räkna och läsa. I tidigare kurser tycker jag det har fungerat bättre, men materialet i denna kurs har krävt så mycket mer förståelse så det har tagit MYCKET längre tid att greppa saker, och då halkar man lätt efter.» (För hög)
- Det var alldeles för mycket saker i ekonomin men fler variablen var bra.» (För hög)


Önskade åtgärder

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Thomas måste bevaras! Chalmers bästa pedagog. De andra matteföreläsarna vi har haft är skämt om man jämför med Thomas. Jag är helt alvarlig. Fantastiskt bra. Du är värld en applåd.»
- Visualisering med Matlab.»
- Matlabövningar i eget tempo, föreläsaren»
- Hela kursen, inga behov för större ändringar»
- Tomas»
- matlab-laborationerna»
- Föreläsaren Thomas! Han var jättebra, den bästa matteläraren vi har haft här på chalmers :)»
- Att matlab-uppgifterna inte behöver redovisas utan att man lär sig för sin egen skull och tar det i sin egen takt.»
- Thomas Wernstål»
- Thomas föreläsningar. »
- genomgång av teori på tavlan»
- Föreläsaren! Pedagogisk, lättförståelig och rolig.»
- Thomas»
- Föreläsaren förklar väldigt bra, men har kanske inte tillräcklig förståelse för de som inte är superintresserade av matte och vill forska vidare.»
- Thomas föreläsningar»
- Matlab visualiseringarna!»
- Föreläsaren»
- Föreläsningar med anteckningar på tavla plus visualisering i matlab.»
- Föreläsaren för kursen.»
- förläsaren och att målen står på vecko-pm»
- ja det var ont om yid i tentan jag skulle kunna svara överbetyg frågor om jag bara hade haft en timme till. jäna om ni kan förlänga tiden för tenta typ 5 timmar eller 6 timmar»
- Thomas är en grym föreläsare, och hans tavelundervisning i kobination med MatLAB illustrationerana är grymt!»
- Thomas Wernstål är bra på många sätt. Han sprider positivitet och motivation samt är mycket pedagogisk. Dessutom har han bra röstprojektion vilket inte ska underskattas.»
- Föreläsaren»
- Föreläsaren Thomas var pedagogisk och gick igenom i lagom tempo. »
- Upplägget»
- Tomas»
- Duggorna»
- Examinatorn(Thomas)»
- samma föreläsare, han var mycket pedagogisk och duktig samt trevlig och rolig. samma kurslitteratur. »
- SI och räkneövningar»
- Matlab och duggor»
- Föreläsaren, tenta sent i veckan»
- INGET»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer exempel och mindre bevis»
- Förklara utförligt vad dS är för något och vad det innebär att göra om NdS till ( r"(u) x r"(v) ) dxdy.»
- Alla övningsledare bör gå igenom på samma sätt. I år var det så att de olika använde olika beteckningar och så.»
- Powerpoint fungerar dåligt även om det läggs ut på kurshemsidan.»
- Tentan. Prova exempelvis att kolla med SI-ledarna vad de anser är en bra nivå på tentan!»
- Jag hade gärna sett mer återkoppling mellan de olika föreläsningarna så man kanske hade fått mer förståelse hur saker och ting hänger ihop. Det var först i slutet av tentaveckan som jag började se samband mellan alla olika saker vi gjort, och det var lite väl i senaste laget. »
- Vet ej»
- Genomgång på tavlan och inte power-point. »
- Fler lärare för att öka möjligheterna att få hjälp.»
- Matlaben. Jag tror att istället för att övningsledarna går igenom uppgifter i klassrummen skulle det vara bättre att Thomas hade en stor övning i en föreläsnignssal.»
- Tentan.»
- -jämfördelar grupper "hjälplistan" under övningen är alltid lång.. man får nästan inte hjälp mer än 2 gånger.»
- Få mer tid på sig på tentan.»
- Målen i kursen. Kanske smala av den lite.»
- Tentans svårighetsgrad»
- Att istället för tenta ha något slags seminarium där alla får godkänt»
- Powerpointföreläsningar.»
- Godkäntdelen på tentan är för svårt, det ska inte vara såpass mycket kugg som det är... 25 av 32 är för liten marginal på n såpass omfattande som flervarivabelanalys.. Har man missat eller inte förstått ett område ur kursen medför det oftast att man inte har någon marginal att göra nått fel på tentan. Mycket dåligt enligt min mening.»
- Matlab övningarna. Det bör vara mer relation till bokens räkneuppgifter. Även begripligare Matlabexempel eftertraktas.»
- inget allt var bra, bara tentastimmar borde vara lite längre annars det var jätt spännande kurs»
- Kör allt på tavlan och skippa power-pointarna. MatLAB exemplena är dock grymt bra!»
- Han verkar däremot inte kunna göra bra tentor. Väldigt många kommer underkännas även i år om inte betygsgränserna sänks. Tentorna hade tydligen strukturerats om lite i år, så om 5 år kanske tentorna börjar likna något.»
- Göra tentans svårighetsgrad mer i linje med föreläsningarna och uppgifterna i boken»
- bättre genomgång och förståelse gällande matlabövningar»
- Som jag skrev tidigare så hade det varit bra med basuppgifter så att man lär sig det mest basala innan man börjar räkna i boken.»
- Antalet studenter som läser kursen alternativt mycket mer resurser, har förstått att det var exakt samma problem med datorsalar och handledare förra året och det är jätte synd då detta är en kurs där man bör och behöver mycket hjälp!!!!!!!!!!!»
- ingenting, helt seriöst.»
- Godkäntdelen på tentan var för svår, gör den enklare eller ta bort hela godkäntdelen. »
- mindre studenter som tar kursen. var väldigt många som inte gick V som gick kursen och detta medförde att det var svårt att få hjälp på övningarna eller ibland finna plats i föreläsningssalen. »
- matlabövningarna och räkneövningarna»
- Powerpoint.»
- det var allt bra bara tentas tid var väldigt kort , jag skulle verkligen börja med överbetyg uppgifter om jag bara hade en timme till det var en uppgift som jag kunde men tifen väldigt kort »
- GÖR EN LÄTTARE TENTA!»
- Tentan kan inte vara så svår att över 80% kuggar. Alla studenter lägger ner väldigt mycket tid på kursen och ändå så blir resultatet som det blir. Då är något fel»


Övriga kommentarer

25. Övriga kommentarer

- Mycket rolig kurs. Tycker att upplägget var bra för hela kursen utom just kap. 15.5 och 15.6.»
- Bra kurs»
- uppgifterna i boken motsvara inte alls tentan. Eftersom det är så många formler som man måste kunna särskilt i de två sista kapitlerna, så hade det vart bra om man hade fått längre tid på sig att smälta in dem. Att lära sig nya formler tar tid.»
- synd att ekonomin tog så mycket tid, annars hade jag nog tyckt att flervariabeln var kul, nu var det bara jobbigt.»
- Fruktansvärt bra kurs! Den första matematikkursen där föreläsaren verkade bry sig om att vi skulle lära oss. Thomas är en otroligt duktig och engagerad föreläsare. Roligt att se att de tekniker man lärt sig i föregående mattekurser används.»
- har bara registrerat mig till kursen för att kunna skriva tentan senare. har inte närvarat vid ett enda övnings eller föreläsningstillfälle så därför har jag inga kommentarer kring undervisningen»
- intressant och rolig, men mycket svår och abstrakt kurs!»


Kursutvärderingssystem från