ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Komplex matematisk analys, MVE295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-09 - 2009-11-23
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp

1. Har informationen om projektet varit tillräckligt?

13 svarande

Ja»4 30%
Nej»9 69%

Genomsnitt: 1.69

- Tror jag.» (Ja)
- Det var alldeles för lite(tunn) information om målet med projektet, målgrupp, längd, innehåll, osv...» (Nej)
- Det kändes väldigt oklart vad man egentligen skulle få ut av projektet. Davids förklaring av projekten kändes lite väl kort och kanske borde en skriftlig beskrvning finnas. Jag tycker inte heller att det framgår vilken målgrupp projektet skrivs till. Är det till någon som kan ämnet eller ska det vara en introduktion? » (Nej)
- Det var väldigt svårt att veta hur mycket som krävdes och vad som var relevanta områden till projektet.» (Nej)
- Kände att det inte framgick tydligt nog hur nivån på projekten skulle läggas.» (Nej)
- Det är alltid svårt när det ligger vid sidan av och inte har så mycket konkret koppling till övriga kursen (förutom ämnet). Ett ämne och att det ska vara svårt att få godkänt, kör!» (Nej)
- Lite mer specifikt om vad man skulle skriva om och hur.» (Nej)
- Beror främst på att Jana inte var närvarande under hela kursen men det har ju sina skäl...» (Nej)
- Det har ej framgått vad man bör föra fram för typ av information, och hur pass omfattande det bör vara, hur pass avancerad teori/analys vi ska presentera.» (Nej)

2. Har kraven varit tydligt framställda?

13 svarande

Ja»2 15%
Nej»11 84%

Genomsnitt: 1.84

- Det beror väl på, vi kan ha gjort helt fel saker.» (Ja)
- Nej.» (Nej)
- Som ovan, visste inte riktigt var man skulle lägga ribban.» (Nej)
- Fritt är kanske trevligt, men då har man verkligen ingen aning om vilken nivå, eller tyndpunkt (numeriskt, analytiskt, fakta, förståelse, diskussion) det ska ha.» (Nej)
- Se ovan» (Nej)
- Som sagt, det brister i informationen ang. hur vi kommer att bedömas, hur pass mycket man ska skriva och om vad innan man broderar ut för mycket ur ämne.Det vore önskvärt med mer handledning på den punkten. » (Nej)

3. Har det funnits tillräckligt med tid?

13 svarande

Ja»12 92%
Nej»1 7%

Genomsnitt: 1.07

- Tid har det funnits, men inte i rätt läsperiod. Det är i början på lp (ett) man har tid, men då kunde man inte börja. Sen har det tagit tid från kurserna vi läser nu.» (Ja)
- Mycket bra att vi fick extra tid!» (Ja)
- Smart att lägga lite senare så att alla projekt inte hamnar samtidigt.» (Ja)
- Mycket bra med senare inlämning då projektet i vektorfält låg i tentaveckan. Dessutom bra att man hinner gå igenom större delen avkursen innan man behöver börja ed projektet.» (Ja)
- Som alltid är det stressigt med två parallella kurser, men det hade det ej behövt vara lika stressig om vi för all del haft tillgänglig handledning av tex. doktorander under projektets gång som kunde besvara frågor. » (Nej)

4. Har det påverkat att inlämningen av projektet ligger i lp2?

13 svarande

Ja»9 69%
Nej»4 30%

Genomsnitt: 1.3

- Är det sämsta jag vart med om. De få dagarna mellan läsperioderna ska vara lediga. Det är enda gången på 16 veckor man ska kunna slappna av, men inte denna gången. Sen stjäl det tid från de kurser vi läser nu.» (Ja)
- Det var bra! Annars hade det blivit väldigt stressigt.» (Ja)
- Kändes väldigt tungt att "fortsätta" med en kurs som man precis haft tenta i och på så sätt "lämnat bakom sig". Känns svårt att hinna med de nya kurserna och ganska omotiverat att ha ett projekt som ligger och släpar.» (Ja)
- påverkat i positiv bemärkelse» (Ja)
- Mer tid.» (Ja)
- Väldigt bra med tanke på att vi hade ett projekt i vektorfält samtidigt. Annars hade det varit omöjligt att hinna med. » (Ja)
- Var väldigt bra att man fick möjlighet att göra färdigt projektet efter tentorna.» (Ja)
- Se ovan» (Ja)
- Lp saknar för närvarande höstlov. Med ett höstlov innan läsperioden hade projektet inte alls varit lika tungt.» (Ja)
- Bästa möjliga lösningen» (Nej)
- En klar fördel att den gör det.» (Nej)
- Det har varit bra, eftersom det var mycket andra projekt också, och det blir mycket med tentan de sista veckorna.» (Nej)

5. Har projektet varit relevant för kursen?

12 svarande

Ja»9 75%
Nej»3 25%

Genomsnitt: 1.25

- Vet inte vad jag ska svara riktigt. det låg ju liksom utanför kursen, men å andra sidan är det ju en fördjupning. beror väl på vad man vill rikta in sig på. » (?)
- Kul att få fördjupa sig lite» (Ja)
- Intressant djupdykning, däremot har det också stått i vägen för andra pågående tidskrävande kurser som elfält, så jag är rädd att jag inte blivit mycket klokare utan mest fokuserat på att klara av projektet» (Ja)
- Kursen var relevant för projektet, men projektet känns väldigt fristående.» (Nej)
- Inte det vi gjorde. Inte ett dugg faktiskt. Men det var ganska kul ändå.» (Nej)
- Egentligen så tycker jag inte att man lärde sig så mycket av det. Mest lite "sidan om kunskaper" som kan vara kul men inte på något sätt nödvändiga.» (Nej)

6. Behövs det (mer) handledning till projektet?

13 svarande

Ja»5 38%
Nej»8 61%

Genomsnitt: 1.61

- Hade varit bra med någon form av konsultationstid, då man kan komma med funderingar om det man tänkte skriva om är okej eller ej, om det räcker eller inte...» (Ja)
- Tydligare riktlinjer iaf.» (Ja)
- Kanske någon typ av halvtidsdiskussion?» (Ja)
- Det skulle inte skada iallafall!» (Ja)
- Ja, dels för att vända sig till ngn med sina frågor, dels för att examinatorn ofta ej är tillgänglig » (Ja)
- Det behövs inte» (Nej)
- Kanske lite mer.» (Nej)
- Vi har inte behövt någon så jag vet inte hur det har fungerat.» (Nej)

7. Övriga kommentarer

- Att ha ett projekt mellan läsperioderna så som vi hade borde inte vara tillåtet. Man kunde inte slappna av alls. Om det inte framgått så tycker jag att det är DÅLIGT att ha inlämning i lp efter. Blir helt fel helt enkelt.»
- Det var riktigt kul!»
- Hade ju hellre sett att vi fick en annan tenta och lite extra innehåll i kursen istället för projektet eftersom det tar så mycket tid och är en ganska tung börda. Bara det att man ska skriva ett arbete och få det att se okej ut tar fruktansvärt mycket tid. Jag vill inte lägga tid på att korrekturläsa saker istället för att faktiskt plugga och lära mig något.»
- Skippa projektet till nästa år! Lägg in en projektkurs istället för små projekt i både vektorfält, komplex och fourier. Känns som en nödlösning. Bättre med en projektkurs som ligger utspridd över flera läsperioder med föreläsningar angående hur man skriver en rapport mm och ett större projekt som inlämning. Gärna där man kan kombinera och tillämpa kunskaper från flera kurser.»
- Kom personligen inte överens med min projektpartner, och upplever att jag fått dra det längsta strået till stacken. Min projektkompis tyckte det var för lite instruktioner kring vad som skulle innehållas och därför önskade retur i hopp om att få "mer instruktioner", vilket slutade med att jag skrev över 70 % procent av innehållet som skickades in för granskning, och jag anser att det är oschysst av den andre. Om man upplever att man själv riskerar att drabbas av att bli underkänd i ett sådant här sammanhag pg. att ens kollega ej tar arbetet lika seriöst, önskar jag att man borde få dra sig ur och arbeta självständigt med projektet.»


Kursutvärderingssystem från