ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM/Kf: Komplex matematisk analys, MVE025/MVE295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-23 - 2009-11-08
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

68 svarande

1 (inte alls)»1 1%
2 2%
12 17%
32 47%
5 (över förväntan)»21 30%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Pga. att den ej har motiverats, se övrigt nedan.» (2)
- Den var hypad som rolig, men jag upplevde den som en ganska tragglig mattekurs.» (2)
- Mkt intressant!» (4)
- mycket bra kurs med bra material och välplanerade moment trots oförutsedda händelser» (4)
- Väl genomtänkt och byggde på tydligt sätt på tidigare kurser i analys.» (4)
- Väldigt rolig kurs.» (5 (över förväntan))
- Mycket bra» (5 (över förväntan))
- Roligaste kursen hittils!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

68 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
3 4%
9 13%
28 43%
5 (mycket relevant)»24 36%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.09

- Skulle vara roligt att ha ännu mer tillämpningar» (3)
- Har redan fått användning för en del, även om mycket kändes extremt abstrakt.» (4)
- Jag förutsätter att man behöver komplex analys i fortsättningen och den gick igenom komplex analys på ett tillfredställande sätt.» (4)
- Matematik är grundläggande för att vi gör.» (4)
- bra nytta nu i elfält» (4)
- det ska vara förebyggande för fourieranalys som typ finns i allt» (5 (mycket relevant))
- Många bra lösningsmetoder. Man känner sig säkrare som problemlösare efter kursen.» (5 (mycket relevant))
- Alla mattekurser känns nödvändiga» (5 (mycket relevant))
- Komplexa tal är en del av matematiken som man måste fördjupa sig i så att ha den här kursen är nästan ovärdeligt. Men jag tyckte att transform-delen av kursen var för liten » (5 (mycket relevant))
- Pga. att den ej har motiverats, se övrigt nedan.» (Vet ej)
- Det är alltid svårt att se när och hur man ska använda de matematiska verktygen innan man läst andra kurser med tillämpningar.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

68 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
5 7%
31 45%
5 (Mycket bra avvägt)»31 45%

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vissa avsnitt är aldrig med, tex harmoniska funktioner.» (3)
- Så väl som en tenta kan.» (4)
- Man visste vad för slags uppgifter som skulle komma, typ..» (4)
- jag tycker tentan var skitbra avvägt, lagom svårt med en svår nr 5» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tydligt klargjort vad som kommer på tentan och den innehöll de väsentliga delarna såvitt jag kan bedöma.» (5 (Mycket bra avvägt))
- En som vanligt typad tenta, vilket har både för och nackdelar. Det är bra för att man verkligen lär sig de centrala delarna i kursen.» (5 (Mycket bra avvägt))
- mycket bra tenta» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

68 svarande

<25%»2 2%
25-50%»2 2%
50-75%»4 5%
>75%»60 88%

Genomsnitt: 3.79

- lättaste sättet att ta till sig kunskap snabbt» (>75%)
- Allt annat vore idioti. när man har en av de absolut bästa föreläsarna på Chalmers.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

68 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 2%
8 11%
26 38%
5 (mycket bra)»31 46%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- David lade vikten på fel grejer. Gick igenom enkla uträkningar väldigt noga men skippade viktiga tankesteg, till exempel hur man skulle tänka vid val av gren mm. Förutsatte att man kunde lite för mycket, och skrev inte upp det viktiga. Bra tempo på bevisgenomgång men missade lite i avvägning av vad som var viktigt och inte. Men man skall kanske inte ha allt för höga förväntningar av en newbie.» (2)
- Jana mycket bra, David väldigt oerfahren, för lite exempel» (3)
- Janas föreläsningar mycket väl strukturerade och kändes trygga. De som David höll blev ofta onödigt invecklade och drog över på tiden och frågorna fick ofta inte uttömmande förklaring. Detta dock förståeligt med tanke på omständigheterna, det var ändå väl fungerande undervisning.» (3)
- Janas föreläsningar bra. Det kändes tyvärr mer som slöseri med tid att gå på Davids föreläsningar.» (3)
- David var ganska rörig ibland.» (4)
- mkt bra» (4)
- Janas föreläsningar var väldigt välplanerade och bra. David hade för lite exempel och för stor vikt endast på satser. » (4)
- Föreläsninagrna har överlag varit bra. Jana är en underbar pedagog som ibland kan få saker att verka förrädiskt lätta när de egentligen inte var det. David saknade rutin men hade engagemang. Det blev lite väl mycket radning av satser ett tag, men det är nog ett nödvändigt ont.» (4)
- De med Jana var mycket bra. David var helt okej (fast Jana var nog svår att vikariera för när hon är så bra)» (4)
- David var inte så bra i början men blev bättre eftersom. Förklarligt.» (4)
- Jana är en riktigt bra föreläsare.» (4)
- mycket plus för Jana David hade lite lätt att röra ihop saker men var kompetent» (4)
- Lite sämre när David tog över vilket är fullt förståligt då han inte har samma erfarenhet.» (4)
- Synd som tusan att Jana var tvungen att åka iväg. Om hon hade stannat hade denna punkt fått 5.» (4)
- Jana är en fantastiskt duktig föreläsare! David klarade sig också bra.» (5 (mycket bra))
- Jana är verkligen en toppenföreläsare. David gjorde bra ifrån sig också, men saknade Janas erfarenhet.» (5 (mycket bra))
- Framförallt Jana! Fantastisk på att förklara och förstå vad man vill få förklarat för sig!» (5 (mycket bra))
- Jana är den bästa föreläsaren på F, men även David gjorde ett mycket bra jobb.» (5 (mycket bra))
- Jag tycker om att det är struktur och så tydligt. Om man inte förstår kan man i alla fall veta vad det är man borde fråga om.» (5 (mycket bra))
- En eloge till Jana! Fantastiska föreläsningar!» (5 (mycket bra))
- Jana är mycket pedagogisk och strukturerad under sina föreläsningar. Det är väldigt enkelt att hänga med i resonemangen. ett + i kanten är att Jana under föreläsningarna brukar påpeka olika fallgropar där man som student ofta räknar fel eller missar.» (5 (mycket bra))
- Janas föreläsningar var extremt pedagogiska och bra. Davids inte lika.» (5 (mycket bra))
- Davids föreläsningar var förvirrade, men han tog oss hjälpligt igenom tiden utan jana.» (5 (mycket bra))
- Janas. Inte Davids, de var okej inte super som Janas. » (5 (mycket bra))

6. Har du utnyttjat konsultationstiden?

Varför/varför inte?

68 svarande

1 (inte alls)»21 70%
4 13%
3 10%
2 6%
5 (mycket)»0 0%
Deltog ej»38

Genomsnitt: 1.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte kännt att jag har haft tillräckligt specifika frågor för att kunna gå dit. » (1 (inte alls))
- Vet inte riktigt.» (1 (inte alls))
- Föreläsningsanteckningar och bokens exempel räckte för att lösa uppgifterna.» (1 (inte alls))
- Blev inte av, fungerade bra ändå.» (1 (inte alls))
- Inget behov» (1 (inte alls))
- Det kändes som att jag skulle vara ivägen om jag frågade om självklara saker eftersom jag ofta inte alls kunde räkna uppgifterna.» (1 (inte alls))
- pluggar hellre själv» (1 (inte alls))
- Förstod inte att dom var bra» (2)
- Inte haft några problem som jag inte löst innan jag kommit dit.» (3)
- Hade inte så mycket frågor som jag behövde ställa, men möjligheten fanns.» (3)
- Mycket bra.» (4)
- Tycker bättre om att räkna själv, och stötte inte på några problem (och lite förvirring över vad konsultationstiden faktiskt var för något).» (Deltog ej)
- behövdes inte, kändes läskigt att gå dit, man fick krav på sig» (Deltog ej)
- Inget behov av den.» (Deltog ej)
- Fick den information jag behövde på föreläsningarna.» (Deltog ej)
- Missförstod Jana i början, om hurvida de var till för F:are.» (Deltog ej)
- Tyvärr hade jag så mycket annat att göra under läsperioden att jag knappt hann med att räkna själv någonting, vilket ledde till att jag aldrig hade några vettiga frågor till David.» (Deltog ej)
- Vi sitter 4-5st och räknar ihop, vi brukar kunna lösa talen tillsammans m.h.a boken och/eller anteckningar» (Deltog ej)
- Jag hade inga direkta frågor så utan bara massa småfrågor som dök upp när jag räknade och som jag inte kunde förbereda inför konsultationen. Det var mer frågor i stil med "hur löser jag en sån här uppg?"» (Deltog ej)
- Kändes inte som att man hade någon fråga "förberedd" någon gång. Hade nog gått på om det hade varit mer som en räknestuga.» (Deltog ej)
- Kände inget behov av det men bra at den finns!» (Deltog ej)
- räknade själv, klarade uppgifterna på det» (Deltog ej)
- Önskar vanliga hederliga räknestugor!» (Deltog ej)
- Blev skrämd, stötte ej heller på några problem som inte mina vänner kunde hjälpa mig med. » (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 2%
9 13%
28 41%
5 (Mycket stor)»29 42%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- David drar ner lite, men tempot väger upp.» (3)
- Det jag kan kan jag pga av att någon föreläsning nått fram lite extra.» (3)
- Stor, även om man nu börjar bli lite mer van att ta till sig resonemangen är det för mig helt avgörande för förståelsen att få undervisning och direkt kunna ställa frågor.» (4)
- Man måste ju alltid räkna mycket själv men jag tror nog att föreläsningarna gav mig mer än de brukar i allmänhet. Inget att klaga på!» (4)
- skulle inte klarat det utan den. jag läste in 2 veckor av kursen innnan men man märker hur mkt snabbare det går nåär man är på föreläsning» (5 (Mycket stor))
- Jana var mkt pedagogisk, och jag tyckte att hon förklarade på ett mer lättbegripligt och rättframt sätt än vad boken gjorde. » (5 (Mycket stor))
- Jana är fantastisk!» (5 (Mycket stor))

8. Janas frånvaro

Hur mycket har Janas frånvaro påverkat kursen? Kommentera gärna och beskriv hur.

68 svarande

1 (lite)»6 8%
11 16%
28 41%
15 22%
5 (mycket)»8 11%

Genomsnitt: 3.11

- David hade ett lägre tempo som gjorde att det ständigt var tidsbrist då han alltid försökte hinna med. Å andra sidan gav det bättre möjlighet att hänga med och tänka till på vad som förelästes om.» (1 (lite))
- David var lite osäker i början, men mot slutet var han riktigt bra!» (1 (lite))
- hon kom tillbaka bra i tid och vikarien var knappast mycket att klaga på» (1 (lite))
- David är en av de bättre föreläsare vi haft, mycket bra gjort att gå in och ta över på det sättet.» (1 (lite))
- David var mycket bra, bra att få höra kursens begrepp av 2 olika personer» (1 (lite))
- David gjorde ett bra jobb, men det är såklart svårt att oförberedd ersätta Jana.» (2)
- Det har påverkat relativt lite. David Witt Nyström var över förväntan. » (2)
- Jag tyckte David gjorde ett bra jobb. Dock så blev det lite stressigt några gånger och man missade lite raster. Han fastnade också på några tal på storgruppsövningarna, kanske skulle hoppat över de talen.. (eller förberett sig lite bättre). Men annars så var det bra.» (2)
- Inte mycket, David gjorde ett kanonjobb! Förmodligen påverkade det kursen lite då han kanske inte gjorde saker som Jana skulle gjort dem men i det stora hela spelar det förmodlingen ingen roll.» (2)
- Självklart blir det sämre kvalitet på föreläsningstiden, men det fick man helt enkelt jobba ihop själv.» (2)
- David var bra!» (2)
- David var rörigare.» (3)
- David var relativt bra på att sätta sig in i sammanhanget och framförde kursens innehåll på ett bra sätt.» (3)
- Föreläsningarna höll något lägre kvalitet när vi hade David.» (3)
- Svårt att bedömma, hade hon inte kommenterat endel av det david gått igenom hade det blivit svårt att förstå.» (3)
- Jana är så oerhört mycket bättre på att föreläsa och vet vilka metoder som får användas. Det blev väldigt stor skillnad på föreläsningskvaliteten och mer motigt att gå på föreläsningar.» (3)
- Föreläsningskvaliteten gick ned men inte värre än att det gick att komplettera på egen hand.» (3)
- Jag tyckte att det fungerade bra med David, även om han drog över tiden ibland :)» (3)
- Jag var själv frånvarande under den tiden, men jag tycker att David gjorde ett bra jobb, och Jana och David verkar ha kommunicerat bra, så det funkade fint. » (3)
- Jag tyckte David gjorde ett jättebra jobb som bara gick in med kort varsel och kunde alla bevis på rak arm etc men det är ju klart att han inte kan vara lika pedagogisk som någon som haft kursen i många år så det är klart att det påverkade lite grann kanske..» (3)
- Janas frånvaro var inte så lång, men det känns som om vissa delar av kursen försvann lite. Bland annat konforma avbildningar verkade det som om många hade svårt för. » (3)
- Det gjorde att det var svårt att se en kontinuitet i mitten, att bedömma vilka satser som var viktiga och som skulle användas senare. Dock gick vi ändå igenom nästan allt material, och om något bevis skiljer sig lite från hur Jana hade gjort det gör det inte så mycket.» (3)
- Jana förklarade saker i kursen väldigt bra under den tiden man hade henne och man såg helheten mycket väl, så det var synd att hon var borta ett par veckor, men det fungerade bra ändå» (3)
- Jana är ju en bättre och framför alltmer rutinerad föreläsare, men David skötte det mkt bra.» (3)
- Det blev lite svårare att förstå när David hade genomgång jämfört med Jana.» (3)
- En del. » (3)
- Klart att examinatorns frånvaro så länge påverkar, det blir svårare att veta exakt vad som egentligen efterfrågas i kunskap från dom veckorna. Men all cred till David han gjorde ett fantastiskt inhopp» (4)
- När man är van vid det bästa blir bra inte tillräckligt. » (4)
- David var bra, på alla de sätt. Men det kändes som vi inte fick lära oss det på Janas sätt. Sen fick man reda på vad David räknade på först när han var klar. Janas styrka är att hon berättar vart det bär av och sedan demonstrerar.» (4)
- David skötte sig visserligen väl, men det är klart att det är svårt att ersätta Jana.» (4)
- Den har nog framför allt påverkat min motivation eftersom Janas självklara sätt och entusiasm smittar. David verkade, föra förvånande, lite mer osäker.» (4)
- Som nämnt ovan blev det ibland förvirring om precis vad som var nödvändigt i vissa bevis och vad som byggde på vad. Speciellt svårighet att ställa frågor och få uttömmande svar. Dessutom var det en del genomgångar på räkneövning som kändes som om det visades precis hur vi inte skulle göra, långa krångliga lösningar på förenklingsbara problem osv. Men undervisningen fungarade fortfarande överlag.» (4)
- David hade en förmåga att snöa in sig på räkneproblem och liknande, och att inte hinna med lika mycket matnyttiga tips och saker som är viktiga att tänka på.» (4)
- David hade inte samma struktur som Jana, samtidigt som han gick igenom, för kursen, betydande moment. Men jag har ett stort mått av förståelse. » (4)
- Blev rörigt i början när david kom, helt olika utlärningsmetoder och lite nya uttryck som inte jana använt, blev att man fick amnpassa sig efter en ny lärare som var något jobbigt» (4)
- Mitt sätt att lära in är mycket beroende på föreläsaren och hans/hennes förmåga att skriva bra anteckningar på tavlan. Han som vikariera hade såklart inte lika mycket erfarenhet som Jana så för det led jag lite men det var ändå mycket bättre än att föreläsningarna ställdes in och man skulle läsa in det i boken. » (4)
- jana är en ovanlig bra föreläsare och David kunde inte leva upp till hennes standart» (5 (mycket))
- Det är klart att frånvaron av en mycket pedagogisk föreläsare ger problem, men ibland är det bara och gilla läget.» (5 (mycket))
- Följer av det jag skrev tidigare. Men är inte så mycket man kunde påverka gällande det här.» (5 (mycket))
- började uppskatta janas undervisning mer efter uppehållet» (5 (mycket))
- Eftersom Jana är så bra och undervisar otroligt pedagogiskt så påverkade det min inlärning (jag lär mig mycket på att lyssna). Jag förstod tyvärr väldigt lite av vad David gick igenom. » (5 (mycket))
- Oerhört synd att hon var tvungen att åka. Mycket osäkert till exempel hur korrekta Davids bevis på satser går att använda på tentan osv...» (5 (mycket))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

67 svarande

Ja»1 1%
Nej»66 98%

Genomsnitt: 1.98

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
57 85%
8 11%
5 (För hög)»1 1%

Genomsnitt: 3.13

- Ganska lagom.» (2)
- Ganska typiskt kursupplägg.» (3)
- Inte låg, men med mer studievana och mer analysvana kändes den ändå tryggare än de tidigare kurserna att man skulle hinna lära sig det mesta innan kursslut.» (3)
- Det var ju en hel del, men absolut inte värre än någon annan mattekurs. Skulle det finnas 2.5 hade jag satt det istället för 3. » (3)
- Stor mattekurs - man får jobba lite» (3)
- Svårt nog, inte för svårt» (3)
- Lagom, många bevisuppgifter i boken tog dock tid vilket gjorde att man till slut hoppade över alla "visa att"-uppgifter. Lite tråkigt eftersom det fanns få vanliga räkna uppgifter.» (3)
- Kanske skulle man rekommendera fler övningsuppgifter, då det fanns ganska få sådana.» (3)
- lagom» (3)
- Bra.» (3)
- det ska bara så» (4)
- Suger hårt att behöva göra ett arbete (tm). Tar mycket tid från den övriga undervisningen. Måste finnas en bättre lösning.» (4)
- Egentligen inte särskilt hög, det som gör den till för hög är mängden satser och bevis man förväntas kunna för teoridelen. Jag kan se poängen att man skall lära sig bevis för att förstå innehållet, men när det blir sådanna mängder så handlar det bara om utantilllärning - vilket blir helt meningslöst. Någonstans runt 10 vilket motsvarar övriga matte-kurser vi haft är betydligt rimligare.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 22%
Mycket bra»47 71%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.83

- bra material att räkna på i grupp» (Mycket bra)
- Vi har alla blivit mer vana både att prata om matte och hitta en form av studieteknik som passar, så inga problem.» (Mycket bra)
- Som alltid.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»18 26%
Mycket bra»32 47%
Har ej sökt hjälp»14 20%

Genomsnitt: 3.85

- Räknestugor hade inte varit helt fel.» (Ganska dåliga)
- Rätt bra, hade väl kunnat vara någon räknestuga kände man ibland, också delvis mitt eget fel att jag inte utnyttjade möjligheterna på handledningstillfället.» (Ganska bra)
- Bra att Jana stannar kvar och svarar på frågor efter föreläsningar.» (Ganska bra)
- man kan maila + konsultationtider men skulle gärna haft en räkneövning i veckan i komplexen» (Mycket bra)
- Gick aldrig på konsultationstiden så kan inte riktigt uttala mig.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

65 svarande

1 (ej prisvärd)»3 4%
3 4%
11 17%
15 23%
5 (mycket prisvärd)»31 49%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 4.07

- Dålig bok, onödigt krånglig, saker som var omöjliga att förstå i boken var ibland lätt på föreläsningarna, rörigt upplägg» (1 (ej prisvärd))
- inte så bra bok, ej facit på alla övningar och texten refererar hela tiden bakåt med siffror så blir inte så lätt att förstå, en uppgift refererade bakåt till en text som också gjorde det o.s.v. i 6 steg. Kan inte jana göra ett eget häfte med uppgifter så skulle vi spara massor pengar och säkert mer pedagogiska uppgifter.» (2)
- Billig men ganska onödig.» (2)
- Transformdelen var för liten och den var inte så pedagogisk» (3)
- Köpte begagnat.» (4)
- Läste inte mycket, men boken var helt klart värd sitt pris» (4)
- Bra bok, men hade varit trevligt med fullständiga lösningar till vissa uppgifter.» (4)
- Väl fungerande kursbok.» (4)
- bästeboken» (5 (mycket prisvärd))
- Om vi någonsin slår denna prisvärdhet så har vi antagligen inte någon kurslitteratur i den kursen...» (5 (mycket prisvärd))
- Bara 150 spänn för en mkt bra bok» (5 (mycket prisvärd))
- Mest prisvärda boken på F hittills. Man behövde inte massa extra häften heller och boken reflekterade kursen bra.» (5 (mycket prisvärd))
- Fruktansvärt prisvärt! Boken var väldigt bra och den behövdes verkligen, dessutom var den billig.» (5 (mycket prisvärd))
- Janas anteckningar är dock värda mer än boken. De var för det mesta fantastiska.» (5 (mycket prisvärd))
- Jag har ärvt boken efter min sambo.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
7 10%
17 25%
29 43%
5 (Mycket stor)»12 17%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag använde mig främst av mina egna föreläsningsanteckningar. Tyckte inte att boken var speciellt tydlig.» (2)
- Tycker det var väldigt mycket tryckfel och fel i facit, föreläsningsanteckningarna var bättre att söka hjälp hos.» (3)
- Stor del, men kanske inte helt avgörande betydelse.» (3)
- Jag saknar fler enkla räkna-uppgifter så att man lär sig grunderna ordentligt. Även om de finns i boken är det lätt att man bara går vidare på sin "kryssa-av-lista" på uppgifter som ska räknas, trots att man inte behärskar det som lärts ut i ett specifikt kapitel.» (3)
- Anteckningarna var väldigt bra också» (3)
- mycket kontiga exempel i boken som egentligen inte gav någon som helst förankring i hur man skulle lösa uppgifter» (3)
- Min studieteknik är att läsa anteckningar och sedan jämföra det med boken.» (3)
- kjell holmåkers kompendium läste jag knappt, förutom det om singulariteterna» (4)
- Complex Variables var bra, men använde främst föreläsningarna som teorikälla. Bra övningsuppgifter.» (4)
- gamla föreläsningsanteckningar och framförallt gamla tentor + bevishäftet har vart jättebra!» (5 (Mycket stor))
- Jag tycker att kursen borde kunna följa bokens upplägg, så att man inte hoppar så mycket fram och tillbaka. Jag läste boken i ordningen den är skriven, och det känndes logiskt.» (5 (Mycket stor))
- Boken är ett bra komplement till janas anteckningar. Jag tycker att jana borde skriva en egen kursbok eller kompendium.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.62


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

67 svarande

Ja»61 95%
Nej»3 4%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.04

- På tentan (tesen) saknades betygsgränserna.» (Ja)
- Egentligen Ja, KursPM var väldigt bra. Dock skulle man kunna ha lite mer utförligt om vad som gås igenom och vad man ska lära sig varje vecka. Se Bernhards veckoplaneringar till flervariabeln.» (Ja)
- Jag svarade ja för kursPM var mycket bra. Dock kan man nämna lite mer om vad som ska studeras under varje vecka och man ska kunna i efter varje vecka. Se Bernhards planering i flervariabeln.» (Ja)
- Dåligt att TM:s hemsida inte länkades från kurshemsida. Ingen uppdatering av sidan.» (Nej)
- När jag kollade när tentan skulle gå stod det 24e så jag köpte därför inga biljetter till muse-konserten samma dag, sen blev datumet ändrat till 23e, jag blev inte glad...» (Nej)
- Jag saknar detaljerad genomgång av vad man bör läsa innan varje föreläsning.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Davids konsultation»
- Räkneövningar i storgrupp.»
- Allt tror jag, utom Janas frånvaro.»
- Jana, hon är oerhört pedagogisk.»
- Den mycket strukturerade undervisningen - mycket bra, så länge som det motiveras vad det är den är strukturerad mot? (se övrigt)»
- jana som föreläsare»
- Repetitionen på slutet»
- föreläsaren, tentaupplägget»
- Jana»
- Jana, residykalkyl, transformationer.»
- Jana»
- Allt.»
- Jana!»
- Jana»
- Jana!»
- Jana! Det märks tydligt att hon tycker kursen är riktigt rolig.»
- Jana.»
- Upplägget med sammanfattande och bevisgenomgång sista veckan var mycket trevligt.»
- Jana!»
- Jana»
- Boken»
- Jana all the way.»
- Repitionen av kursen i slutet var ovärderlig! Den knöt ihop säcken på ett sätt som gjorde att det kändes som att man fick en större förståelse.»
- Ja det mesta var bra.»
- Jana, Konsulttid»
- Jana, underbart duktig föreläsare.»
- Jana»
- Jana. Sjukt bra föreläsare»
- Jana.»
- då jag antar att jana är närtvarande hela kursen nästa år behövs inget ändras på.»
- kurspm»
- Allt utom konsultationstid.»
- litteraturen»
- Jana.»
- Räknestugorna»
- Jana»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget.»
- konsultationstiden»
- inte mycket»
- Kan inte tänka på något negativt med kursen.»
- Jag hade inte tyckt att det var fel med någonsorts inlämningar som ger bonuspoäng...»
- Kommer inte på något (tänkte till ordentligt).»
- ingen bok»
- Personligen gillar jag räknestugor, hade gärna sett fler av dessa.»
- Det hade varit gott med någon räknestuga»
-
- Bort med arbetet!»
- Kursboken»
- Jag vill ha räkndestugor med enstaka demonstrationsexempel där man sedan kan räkna själv och fråga handledare. En stor demonstrationslvning i veckan är också bra, men inte mer.»
- Kanske någon mer räkneövning men jag gick på SNF:s räknestuga och fick väldigt bra hjälp där.»
- ha konsulttiden lite kortare tid men fler gånger.»
- Lägg till lite bonusuppgifter, kanske med matlab.»
- Mer övningstid. Saknade lite övningstillfälle»
- mer tillämpningar»
- Bättre lösning för TM. Skippa projektet.»
- Räknestugor.»
- jana ALLA 8 veckor :D»
- inget.»
- Jag tycker konsultationstid är meningslös. Har man problem med en uppgift frågar man en klasskamrat eller föreläsaren i rasten»
- Allt är nice.»

18. Övriga kommentarer

- Jana är en av de absolut bästa föreläsarna på F.»
- Jag anser att motiveringen till varför vi skall läsa komplex analys har varit bristande, vilket gör det betydligt svårare att motivera sig till att studera. Andra kurser vi har haft har motiverats med var och när de är användbara inom fysiken, icke så här förutom att residykalkyl kan vara bra för att lösa vissa typer av integraler.. Vilka? När har vi användning av leovilles sats i fysiken etc? Tror att det vore bra för framtida teknologer att få en lite större motivering till kursens innehåll etc.»
- Fantastiskt intressent och givande kurs.»
- grymt bra kurs!»
- En väldigt rolig och lärorik kurs!»
- Jana är grymt bra! Hon förklarar allt väldigt tydligt och gör det lätt att förstå och anteckna, hon skojar också lite ibland vilket är väldigt uppskattat.»
- Jag kommer aldrig att uttala Cauchy fel igen :)»
- Jag vill rikta ett stort tack till David som gjorde ett kanonjobb trots tråkiga studenter!»
- Nope.»
- Davis gjorde ett väldigt bra jobb. Med tanke på att han fick rycka in hastigt utan att ha föreläst tidigare så gjorde han en fantastisk insats. Man märkte att han blev mycket säkrare efter han vart med oss ett tag och han var bättre än många andra föreläsare vi haft.»
- Jana är en av de bästa föreläsarna än så länge. Hoppas att hon är kvar länge och undervisar. Alla gillar Jana!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.89
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från