ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Termodynamik och statistisk fysik, FTF140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-19 - 2009-11-08
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

39 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 10%
14 35%
16 41%
5 (över förväntan)»5 12%

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Termodelen drog ned det, men stat fys drog upp det.» (3)
- intressant kurs» (4)
- Jag har läst den förut så jag visste vad jag skulle förvänta mig. » (4)
- Som vanligt vet man aldrig riktigt vad man ska förvänta sig.» (4)
- Hade inga speciella» (4)
- Intressant med statistisk fysik» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

39 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
12 30%
18 46%
5 (mycket relevant)»9 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.92

- bra» (3)
- Termodelen är ju väldigt ingenjörsmässig. Statfysen känns något mindre användbar på bred front, men kan ju komma.» (4)
- En viktig del i fysikallmänbildningen.» (4)
- Mycket modern och användbar fysik i denna kurs» (5 (mycket relevant))
- Kursen känns mycket relevant. Termodynamiken och den statistiska fysiken verkar dyka upp i alla möjliga olika sammanhang, både i teori och praktik.» (5 (mycket relevant))
- Framförallt stat fys känns oerhört relevant. Dyker uppnebarligen upp på många ställen » (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade tentamen kursens innehåll?

- Tämligen väl, saknade fermioner och bosoner.»
- Bra»
- Alla lättare (mindre skitsvåra) frågor på första delen av kursen, och alla svåra på statfysen.»
- Man kan väl säga att det fanns ett tema på den, och att en del moment utelämnades. Men det kan ha varit jag som gjort fel :P»
- bra»
- Riktigt bra»
- Tyckte den motsvarade innehållet i kursen mycket bra»
- Väldigt ojämna»
- Inte fullständigt men ändå väl»
- det var för stor vikt på termodynamikdelen, borde varit större tyngd på statistiska fysiken.»
- för lite om kanonisk fördelning, tillståndssummor etc.»
- Well enough antar jag. Man kan ju aldrig täcka hela statfysen där, och termodelen hade ju vettig fördelning.»
- Mycket väl. Inga konstigheter.»
- bra»
- Väl, men med tanke på att duggan framförallt handlar om termodynamik hade jag väntat mig lite mer statistisk fysik på tentan. »
- Det kändes som bra innehåll, och det gäller äldre tentor med, bra variation.»
- Motsvarade väl. Dock är tentorna väldigt typade. »
- Mycket bra tentor. Varierade frågor, ofta kluriga. Det är inte helt standard så man kan behöva sätta ihop delar från olika moment och kurser själv -> mer trovärdigt, bra!»
- Bra»
- Hyfsat bra även om det känndes som en klurigare tenta jämfört med de senaste.»
- Bra tentamensfrågor (trots att tentan kändes svårare än genomsnittstentan)»
- Ganska bra»
- Inte jättebra.»
- Bra, kanske något stor vikt på termodynamikdelen, speciellt med tanke på duggan. Bra variation på tentauppgifterna från år till år.»
- Mycket bra! Utmärkta tentor. Bra fantasi Mats!»
- inte så bra, tyckte en del tentauppgifter var irrelevanta och inte alls speglade tyngdpunkterna i kursen.»

4. Hur väl motsvarade duggan kursens innehåll?

- bra.»
- Bra»
- ganska väl»
- Bra»
- Mycket bra»
- bra»
- Bra»
- Riktigt braa»
- Motsvarade bra det vi hade gått igenom fram tills dess»
- ganska bra men för mycket matematik»
- väl»
- gjorde ej dugga»
- redigt bra.»
- Mycket visa att-karaktär. Var väl för all del inget som var jätteoff.»
- Mycket väl.»
- bra»
- Den motsvarade den första halvan av kursen väl.»
- Det var också bra.»
- Det som gåtts igenom dittils fanns med tyckte jag. Duggan var dock också ganska typad. »
- Bra»
- okey»
- Mycket bra.»
- Inte mycket termo i duggan, mer matematik»
- Ganska bra»
- Hade inte möjligthet att skriva den eftersom jag var tvungen att resa iväg.»
- Bra»
- bra»

5. Hur välanpassad upplevde du att svårighetsgraden på inlämningsuppgiften var?

27 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
10 37%
10 37%
5 (för svårt)»7 25%

Genomsnitt: 3.88

- Gjorde ej.» (?)
- gjorde ej» (?)
- Gjorde ej den.» (?)
- Gjorde ej. Kändes inte motiverat för mig.» (?)
- Gjorde den ej eftersom den skulle ta otroligt mycket tid.» (?)
- Bra nivå, dock lite inkonsistens mellan text och de filer som erhålls» (3)
- Beror på om jag gjorde rätt eller ej, men det var rätt bra» (3)
- Uppgiften var rolig, lärorik och stimulerande. Jag tyckte att det var intressant och fick därmed ut mycket ifrån den. Däremot så är de fyra bonuspoäng man får i det lägsta laget, med tanke på den tid man ändå får lägga ned. Jag och de jag pratat med som gjort inlämningsuppgiften lade ner cirka 10 arbetstimmar på uppgiften. Jag tycker att den är värd 6 poäng. Det är åtminstone vad man får för den ungefär lika krävande uppgiften i Fourieranalysen (även om den tentan var på 64 poäng). » (3)
- Den var ganska lagom. Motsvarande hur många bonuspoäng den ger ligger den på ungefär samma nivå som duggan tycker jag. » (3)
- Den var svår, hoppas på 2 poäng. Men det ska väl inte vara för lätt.» (3)
- i förhållande till antal bonuspoäng ångrar jag nästan att jag lade tid på den.» (4)
- Man ser en tydlig svårighetsändring i och med att man byter från uppgift 2 till 3...» (4)
- Jag gjorde den inte, jag ansåg att det skulle ta för mycket tid för att vara värt ca 3p till tentan. Bättre då att lägga den tiden på plugg inför tentan. Programmerande plus rapportskrivande hade nog tagit ca 10h, är min uppskattning.» (4)
- svår att verifiera.» (4)
- Gjorde ej den» (4)
- Gjorde inte klart inlämningen.» (4)
- Den var ordentligt klurig. Men det var väl vettigt» (4)
- Dyra poäng, tog oförtjänt lång tid och jag gjorde ändå inte deluppgift 3. Bra uppgift i sig men det var tungt att "komma igång" och förstå vad det handlade om.» (5 (för svårt))
- tog alldeles för mycket tid» (5 (för svårt))

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

39 svarande

<25%»5 12%
25-50%»1 2%
50-75%»5 12%
>75%»28 71%

Genomsnitt: 3.43

- De sämsta föreläsningarna under min studietid, jag tyckte inte att det var någon mening att gå på dom.» (<25%)
- Betydligt sämre mot slutet pga kvanten» (50-75%)
- Ibland lite oordnade, visserligen förklaras saker bra, med det blir desto svårare att anteckna saker då tavel dispositionen inte är den tydligaste» (>75%)
- Föreläsaren gjorde överlag ett bra jobb! Han var välförberedd och trevlig. Dock kunde han kanske ha tänkt lite mer innan föreläsningarna på vilka frågor som eventuellt skulle komma. Som det var nu blev han ganska ställd och hakade lätt upp sig på frågor. Det ger en, säkert felaktig, bild av att föreläsaren själv känner sig lite osäker på ämnet. » (>75%)

7. Närvaro på räkneövningarna

Ange även vem du främst hade som
räkneövningsledare

38 svarande

Bertil Dynefors»28 73%
Erik Werner»10 26%

Genomsnitt: 1.26

- Han förklarar uppgifterna väldigt bra, även om den andra har mer strukturerade lösningsförslag. » (Bertil Dynefors)
- Mycket bra! Han går igenom teorin på ett mycker bra sätt.» (Bertil Dynefors)
- Dynefors var mycket bra, han skulle gjort sig mycket bättre än mats som föreläsare.» (Bertil Dynefors)
- Bra och ambitiös med intressanta sidospår.» (Bertil Dynefors)
- utmärkt, dynan får stjärna i kanten!!» (Bertil Dynefors)
- Bertil var lysande.» (Bertil Dynefors)
- Bertils räkneövningar är jättebra! Behåll honom om det går!» (Bertil Dynefors)
- Gick enbart till Bertil så har ingen uppfattning om Eriks räkneövningar.» (Bertil Dynefors)
- Vissa uppgifter kändes inte så relevanta, skiljde sig mycket från de som kom på tenta sen Bertil var mycket bra» (Bertil Dynefors)
- Bertil är hur bra som helst som räkneövningsledare! Fokuserar mer på kvalitet och förståelse än att kötta igenom så många uppgifter som möjligt» (Bertil Dynefors)
- Bertil Dynefors är bra.» (Bertil Dynefors)
- Mycket bra Bertil» (Bertil Dynefors)
- Han är bra!» (Erik Werner)
- Gick på kanske hälften av räkneövningarna. Tyckte att Erik var bra.» (Erik Werner)
- Erik blev bättre och bättre under kursens gång. När han blivit varm i kläderna så var ha mycket bra. Ett personligt och jordnära tilltal i sin föreläsningsteknik som jag uppskattade mycket. Kunnig och bra på att inse vad som är svårt för oss studenter.» (Erik Werner)
- Erik började lite trevande, men utvecklades till duktigt räkneövningsledare. Han var duktig på att fråga deltagarna om de hade några frågor och på att inse vad som var det svåra i en uppgift och förklara detta. Dessutom lyckades han få en bra kontakt med de närvarande. Det faktum att det dessutom inte var lika trångt som hos Dynerfors passade mig perfekt.» (Erik Werner)
- Gott om tid att ställa frågor för djupförståelsen» (Erik Werner)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

39 svarande

1 (inte alls bra)»7 18%
2 5%
11 28%
16 42%
5 (mycket bra)»2 5%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hakar upp sig på små saker. Tog en timme att rita upp en turbin på tavlan. Svarar inte bra på frågor och förklarar inte bra.» (1 (inte alls bra))
- Under all kritik. Mats kan inte svara på frågor och läser bara rätt ur sina anteckningar. Vem som helst i klassen skulle kunna ta hans plats utan märkbar försämring.» (1 (inte alls bra))
- Granath är en katastrofal föreläsare. Det verkar som att han inte själv är medveten om vad det är han föreläser om. Han verkar ständigt förvånad. Det är svårt att veta vad som är viktigt och vad som inte är viktigt» (1 (inte alls bra))
- Inte bra.» (1 (inte alls bra))
- Saknade glöden i föreläsaren samt den röda tråden. Saknade även förklarande ord ibland, och hänvisningar till tidigare framräknade resultat.» (2)
- Tryckte inte tillräckligt på viktiga resultat, och missade lite definitioner. Föreläsaren tog för givet att man visste massa saker när han ritade diagram och så vidare. När han gick genom bose-einstein-kondensat tryckte han jättemycket på till exempel hur man räknade ut summor och inte så mycket på resultatet av det hela. » (2)
- Det duger. Oftast ganska pedagogiskt, men ibland lev läraren virrig» (3)
- Tyckte ibland att det var svårt att se målet med föreläsningarna. Alltså att det härleddes och visades samband utan att egentligen komma fram till en slutpoäng» (3)
- innehållet var bra! dock kändes det som föreläsaren kunde förberett sig innan så att han kunde svara på frågor. » (3)
- Ibland hade de ett lite rörigt intryck, men var väl på det stora taget rätt bra.» (3)
- Var överlag bra och välförberedda. Dock kändes de ofta lite stressiga. Jag applåderar viljan att få med så många detaljer som möjligt vid härledningar och dylikt, men om det sker till bekostnad av en muntlig förklaring av vad vi gör under lite mer avslappnade former är det inte värt det. Kanske kan man effektivera bland långa häledningar, hänvisa lite mer till tidigare härledningar etc. Taveltekniken är kanske inte heller den bästa. Föreläsaren skriver förvisso stort och bra, men den stora handstilen gör att han får sudda ofta och det kostar förstås också tid. Suddningen får gärna göras med mer vatten!» (3)
- De var över lag bra, men vissa dagar/perioder kändes det som om man tappade fokus och inte riktigt hade någon aning om vart man var på väg i föreläsningen» (3)
- Föreläsningar enligt standardmodellen, lärorikt men utan extravaganser...» (3)
- Det blev mycket bättre framåt slutet, lite rörigt i början under termo-delen.» (4)
- Det kändes ibland som mycket hoppande mellan ekvationer och att det inte riktigt framgick alltid vad som var målet med räkningarna.» (4)
- Bra föreläsare» (4)
- Det var dock svårt att få en helhetsbild på kursen, så det var synd att han inte gjorde sammanfattningen på slutet» (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om räknestugorna?

39 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
8 22%
12 33%
5 (mycket bra)»16 44%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Werner är bra» (4)
- Dynan är bra» (4)
- Vissa entimmarstal kändes dock lite konstiga att ha med.» (4)
- Se tidigare punkt 7.» (4)
- En del av uppgifterna känndes för alldeles för omfattande och komplicerade för att vara givande på en räknestuga.» (4)
- Dynan äger!» (5 (mycket bra))
- Gillar Eriks stil, svarade bra på de frågor som ställdes.» (5 (mycket bra))
- Bra kontakt och bra mot slutet bättre och bättre struktur.» (5 (mycket bra))
- Som sagt, Bertil var skitbra!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra räkneövnings ledare» (5 (mycket bra))
- Bertil väldigt bra som övningsledare, även om han ibland kan tappa tråden när det kommer annorlunda frågor. Väldigt uppskattat med Bertils utsvävningar (även de som inte är helt relevanta för ämnet)!» (5 (mycket bra))
- Bertil är kung!» (5 (mycket bra))

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»2 5%
4 10%
6 15%
11 28%
5 (Mycket stor)»15 39%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använde boken och räknade själv.» (1 (Mycket liten))
- 50/50 undervisning och boken» (3)
- Inte så mycket föreläsningarna, dock gav räknestugorna sjukt mycket. På föreläsningarna togs väldigt få räkneexempel upp, nästan bara teori. » (4)
- Jag lär mig bäst genom att få saker berättade för mig. Jag är alltså helt beroende av föreläsningar och räkneövningar.» (5 (Mycket stor))
- Boken har också hjälpt till mycket.» (5 (Mycket stor))
- Räkneövningarna 5:a, föreläsningarna 2:a» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

39 svarande

Ja»0 0%
Nej»39 100%

Genomsnitt: 2

- inte va jag märkte» (Nej)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

1 (För låg)»1 2%
4 10%
25 64%
9 23%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Det är kvanten som tar tid, så man dissar termon tills det blir kritisk och då blir det svårt att komma i kapp» (1 (För låg))
- Men kvanten vägde upp, jag hann inte räkna termo.» (2)
- Den var la ok egentligen» (3)
- Arbetsbelastningen blev kanske artificiellt förminskad pga kvanten. Annars hade jag kanske hunnit lägga en del tid på kemiska reaktoner med.» (3)
- Kändes lagom, gick ok att hålla sig i fas. I alla fall i början innan» (3)
- Jag lade mer tid på denna kurs än kvanten.» (3)
- Normal F-kurs» (3)
- Tyvärr förlorar denna fokus när kvanten tar så lång tid.» (4)
- Lite mycket uppgifter i den dumma boken. Ta bort dom.» (4)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»26 66%
Har ej sökt samarbete»5 12%

Genomsnitt: 3.89

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»20 51%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.74

- Framförallt på räknestugor eller om man mailat Bertil Dynefors. Svar inom fem minuter och förklarat så man förstår. » (Ganska bra)
- Werner är bra» (Mycket bra)
- Alla i kursen har varit väldigt öppna för frågor! Sjukt bra!» (Mycket bra)
- Återigen en eloge till Bertil som även svarar snabbt via mail på frågor.» (Mycket bra)
- Bra med räkneövningsledare.» (Mycket bra)
- Många föreläsningar och övningar i veckan ger många tillfällen att fråga.» (Mycket bra)
- Bertil var bara ett mejl bort» (Mycket bra)
- Bertil är fin att svara. Han går hem och funderar och kommer tillbaka med ett relevant svar. Utmärkt!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

39 svarande

1 (ej prisvärd)»11 29%
1 2%
12 32%
8 21%
5 (mycket prisvärd)»5 13%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 2.86

- Mandl har dålig text och dåligt upplägg, inkonsekvent och otydlig» (1 (ej prisvärd))
- boken hamnar på topp-3-listan över sämsta kursböcker.» (1 (ej prisvärd))
- Läste knappt i boken. Viktiga formler och resultat stod i texten utan att markera att det var viktigt. Ville man hitta en enkel liten formel vars sida man slog upp i index fick man läsa typ sex sju sidor ordbajs innan man hittade den. Jobbigt. Man behöver den inte för övningsuppgifter heller då det delas ut en massa kompletterande exempelsamlingar osv. » (1 (ej prisvärd))
- Inget sammanhang, uppgifterna var svårförståliga, en massa formler de härlet utan tydlig mening som man skulle gissat sig till att använda. Varför kan man inte stolpa upp en 8 formler som är vicktiga och skriva alla mellanstegen i en klammer märkt härledning och sedan förklara hur man löser alla uppgifter med dessa 8 formler så man får lite sammanhang.» (1 (ej prisvärd))
- Boken suger. Enda orsaken att ha den är att få frågotna man ska göra, men det är bättre att bara räkna duggor/tentor än att göra bokens uppgifter. Jag tror inte jag läste nåt i boken» (1 (ej prisvärd))
- Svårläst - hade ju gjort mycket om de bara ramat in de viktiga resultaten istället för att gömma dem inne i en massa brödtext. Innehållet har jag i och för sig inget emot, men det var klart enklare att ta del av det på föreläsningar samt i sammanfattningen.» (3)
- Boken upplever jag som lite pratig, det är svårt att få ut konkreta fakta ibland.» (3)
- Tråkigt med så många extra kompendier och letande efter uppgifterna» (4)
- Läste faktiskt nästan allt i boken som ingick, och jag tycte den var bra» (4)
- Kursboken var faktiskt ganska bra, och bättre om man hade tid att läsa i den.» (4)
- Ganske bra bok, dock något mycket intetsägande text.» (4)
- Köpte den på rea i våras för 200» (5 (mycket prisvärd))
- Den var faktiskt riktigt bra när man kom in i materialet.» (5 (mycket prisvärd))
- Bra bok! Känns som att den kan komma till nytta i bokhyllan» (5 (mycket prisvärd))

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

1 (Mycket liten)»7 17%
9 23%
7 17%
9 23%
5 (Mycket stor)»7 17%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken gav nästan ingenting.» (1 (Mycket liten))
- Boken var inte alls hjälpsam» (1 (Mycket liten))
- Jag tycker kursboken var lite seg att läsa, långa texter som ofta sa väldigt lite.» (2)
- Jag gillade boken. Pocketformatet och svartvitt uppskattas! Dessutom är boken hyfsat lättläst och pedagogisk.» (4)
- Mycket tacksamt att få allt utskrivet i början av kursen, då vet man vad man behöver och vilket material som finns. Räkneuppgifterna med lösningar är bäst.» (4)
- Veckobladeriet: 5:a Boken: 1:a» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

38 svarande

Ja»31 86%
Nej»5 13%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.13

- Bra kursbok» (Nej)
- Att man fick ha med egna anteckningar på tentan kunde ha varit bra att få veta från början.» (Nej)
- Varför har kursen ingen vettig kurshemsida?» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bertil»
- Bertil»
- Werner»
- Duggan! Det är bra att tvinga studenterna att fokusera på termon istället för kvanten en av de sju veckorna :)»
- Kursupplägg och Bertil Dynefors»
- Dynan»
- Mats, duggan, inluppg. »
- dynan som räkneövningsledare, han är grym! mer tonvikt på statistisk fysik. termodynamiken är sedan tidigare delvis bekant från miljöfysiken och bör inte få ta så stor plats på tentan»
- dugga och inlämningsuppgift satm kursens upplägg.»
- bra med dugga! kul labbar!»
- Inlämninsuppgift, dugga, boken, räkneövningsledare.»
- Bertil Dynefors.»
- De bra tentorna.»
- Föreläsare, räkneövningsledare.»
- Bertils räkneövningar.»
- Bertils (delvis ämnesirrelevanta) utsvävningar på räkneövningarna!»
- Bertil som räkneövningsledare»
- Mats och Bertil»
- Mats är bra»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mats borde fila lite på sin förelsäningsteknik.»
- Tentan»
- Se till att Dynefors får en större sal och att han eventuellt kan behöva mikrofon om han kör på miljöfysik-ljudnivå. I denna kurs har han tal varit bra dock. »
- Ny föreläsare!!»
- Bättre föreläsningar, ge raka svar på hur saker är definierade.»
- Möjligtvis boken»
- de räkneuppgifter som inte ger någonting för ens inlärning. endast en massa formelexercis med formler man hittar i boken och aldrig använder igen. tentauppgifterna är oändligt mycket bättre.»
- Det var mycket räknestugedebatt om det här med hur man ska se entropi och reversibilitet. Bästa sättet jag fått höra är att se det som en potential, att vägen inte spelar in alls - men det vore fint om folk insåg detta lite tidigare istället för att man ska fundera över integralen över 0.»
- Mindre stressiga föreläsningar!»
- Kursboken.»
- Jag tycker att det borde vara en förskjutning mellan föreläsningens och räkneövningens innehåll. Istället för som det är nu, att man går direkt från en föreläsning till en räknestuga med precis samma innehåll. Om man försköt det lite skulle räkneövningen bli som en snabb repetition. Kvantprojekten tog så pass mycket tid att det blev lite lite egenrepetition.»
- Kursboken, ta bort den. Den har varit ogillad i många år nu som jag förstått på äldre kursare. Jag köpte den dock ändå för att hauppgifterna men dom gav ju inte mycket heller. Okey om det inte fins någon bra bok som en svensk skrivit. Det är inte sproket man är ute efter utan hjärnan som för en gångs skull organiserat vad den skrivit. Ta gärna en engelsk kursbok men se till att den kan framföra sitt budskap, att den har sammanhang.»
- Mer rättfram simuleringsuppgift.»
- Boken»
- Bort med Granath! Han är en katastrof! Låt Bertil ta över termon och sätt någon annan på miljöfysiken (helst maria grahn)»
- Byt plats så att Bertil Dynefors är föreläsare och Mats Granath räkneövningsledare. Bäst om Dynefors var båda. Verkligen. »

20. Övriga kommentarer

- Jag är missnöjd tyvärr.»
- Överlag en relevant och bra kurs.»
- Det är sjukt att termon är fler poäng än kvanten när tidsfördelningen var (utan att överdriva) 70-30 där kvanten dominerar»


T4

21. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

38 svarande

1 (för lätt)»1 2%
8 21%
27 72%
1 2%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.75

- Men väldigt bra för inlärning!» (2)
- Väldigt lätt, men tycker inte nödvändigtvis att den ska vara så mycket svårare. Tillräckligt mycket utmaning i exp fysen. » (2)
- Kul» (3)
- Erik Eriksson nitisk på Stirlinglabben... » (3)
- jag gjorde labbarna tidigare år.» (Gjorde ej labben)

22. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

38 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»3 8%
7 18%
10 27%
10 27%
5 (högt inlärningsvärde)»7 18%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- T4 - värdelös labb!» (1 (inget inlärningsvärde))
- Allting är färdigt och man får knappt tänka själv på vad man gör» (2)
- Det var lite för mycket uppgifter för att man skulle hinna tänka efter och förstå vad man gjorde.» (2)
- Tycker det är väldigt viktigt att få jobba praktiskt med en motor under kursen eftersom vi läser så mycket om dem» (3)
- Tog lite för mycket tid att pilla i grafer och göra grundläggande beräkningar.» (3)
- Kul och nyttigt att se termodynamiken i praktiken (det rimmade).» (4)
- Svårt för mig att visualisera innan, så det var bra.» (4)
- Bra att se att det verkligen funkar. Även som värmepump!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Alltid bra att fundera lite på konkreta fall.» (5 (högt inlärningsvärde))

23. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

38 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
17 45%
8 21%
5 (mycket nöjd)»11 29%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledaren var för tillmötesgående vid godkännande.» (3)
- Trevlig och mycket hjälpsam assistent.» (4)
- T4 gick bra» (5 (mycket nöjd))
- Bra handledare!» (5 (mycket nöjd))

24. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.54


T7

25. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

38 svarande

1 (för lätt)»1 2%
10 27%
25 67%
1 2%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.7

- Återigen lätt, men det är inte så dumt. » (2)
- Lätt men tog lång tid. » (2)
- jag gjorde labbarna tidigare år.» (Gjorde ej labben)

26. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

37 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
5 13%
10 27%
12 33%
5 (högt inlärningsvärde)»9 25%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fasövergångarna syntes inte så tydligt, laborationen lät bättre i teorin än när man utförde den.» (3)
- Det var typ roligt att se fasövergångarna och väldigt bra att få se diagrammet växa fram, men det gav ingen direkt aha-upplevelse. » (3)
- Man fick bra känsla för PV-diagrammen man jobbar med i boken.» (4)
- Samma som tidigare.» (4)
- jättebra labb, ökad förståelse» (5 (högt inlärningsvärde))
- Alltid bra att fundera lite på konkreta fall.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Mycket trevlig labb!» (5 (högt inlärningsvärde))

27. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

38 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 2%
4 10%
16 43%
4 10%
5 (mycket nöjd)»12 32%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledaren i T7 var ointresserad av att "kolla läget" hos sina laboranter. Jämfört med handledaren i T4 som var mer uppmärksam. I T7: Efter att ha kommit 5 minuter för sent, fortsatte handledaren med att försvinna iväg utan ett ord i ca 15 minuter. Han satte sig därefter och tittade i sina egna papper under resten av labben.» (1 (inte alls nöjd))
- det var lite svårkommunicerat. » (3)
- Bra handledare!» (3)
- Helt ok, men handledaren verkade ha mycket annat för sig samtidigt.» (3)
- Bra att få prata igenom laborationen efteråt.» (4)
- Om jag minns rätt hette handledaren Johan. Han var i vilket fall en av de bättre labhandledarna vi har mött. Mycket engagerad och hjälpte oss att förstå på ett bra sätt.» (5 (mycket nöjd))
- Väldigt bra labbhandledare som jag tyvärr glömt namnet på (kort/ljushårig ung kille med bred göteborgsdialekt).» (5 (mycket nöjd))
- Milan mycket trevlig och bra på att förklara.» (5 (mycket nöjd))

28. Övrigt

- Även om nivån på labbarna inte var jättehögt tyckte jag att de var perfekt svåra. För komplicerade labbar tar bort mycket från inlärningen. Det mest givande med labbarna är att man får en bild av ämnet de handlar om och det få man bäst genom att själv få testa grunderna.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.64

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från