ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Kvantfysik, FUF040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-19 - 2009-11-08
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

46 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
8 17%
19 41%
5 (över förväntan)»18 39%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen var mycket bra, dock hade jag otroliga förväntningar på den. » (2)
- Förväntan var att det skulle vara mycket jobb, så det uppfyllde den.» (3)
- Jag trodde att man verkligen skulle lära sig kvantmekanik från grunden. Men inser tyvärr att kursen egentligen är av karaktären "intresseväckande/allmänbildande om kvantmekanik" och att mycket av resultaten i innehållet (iaf 80% av det) bara är att acceptera och försöka lära sig utantill, eftersom matematiska verktygen saknas och därmed grundläggande förståelse. Det tycker jag är dåligt.» (3)
- Som förväntat - intressant och mycket jobb.» (4)
- Förväntar sig mer om spin, bosoner och fermioner och lite mer övergripande av termer och teori.» (4)
- Jag tyckte det var skitkul! Fast svårt. Och mycket lösande av schrödingerekvationen i alla möjliga fall.» (4)
- Roligare, intressantare och mindre jobbig än jag förväntat mig (efter varningar från äldre studenter)» (4)
- Kvant är bästa kursen hittils!» (5 (över förväntan))
- Mycket roligare än vad jag tänkt mig. Häftiga tillämpningar.» (5 (över förväntan))
- Roligare än jag trodde» (5 (över förväntan))
- Intressant» (5 (över förväntan))
- Bra kurs!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

47 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 6%
16 35%
5 (mycket relevant)»26 57%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.51

- Vore inte mycket utan att ha sett denna fysiken.» (5 (mycket relevant))
- Intressant och halvavancerad fysik var ju en av anledningarna att man sökte hit, samtidigt kan man se det som mindre relevant om man vill gå en annan väg.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

47 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
9 19%
19 40%
5 (Mycket bra avvägt)»19 40%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dugga och inlämningar samma dag är inte bra...» (3)
- Duggorna är mest kom ihåg, inte förståelse» (3)
- Inlämningsuppgifter mycket bra examinationsform, duggafrågorna däremot testar mest detaljkunskaper vilket är synd.» (3)
- lite "luddiga" datadugga-frågor» (4)
- Bra examinationsform» (4)
- Tyckte allt förutom uppgiften om däck i första inlämningen och vissa duggafrågor som mest var ren "kom ihåg" och ingen motivering var lite onödiga.» (4)
- Dugga nr 2 fokuserade nästan uteslutande på väntevärden. Frågorna behöver fördelas bättre över vad vi har läst. Dugga nr 3 gjorde det bra.» (4)
- Inlämningsuppgifts-omgång 2: önskar mer matematiska eller mer "tekniska" uppgifter. En del av uppgifterna kändes "svamliga" med tydliga inslag av kemi (!!!!!)» (4)
- Vissa moment ansåg jag saknades på duggor och inlämningar. Dock har jag ingen aning om hur man ska kunna examinera bättre.» (4)
- Duggorna var bra, ibland kändes det dock som om inlämningarna inte riktigt la mest vikt vid det som föreläsaren la mest vikt vid. Kanske oenigheter där?» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tycker att inlämningsuppgifter och duggor lämpar sig väldigt bra som eximination den här kursen» (5 (Mycket bra avvägt))
- Noggrannt och bra examinerat» (5 (Mycket bra avvägt))
- Upplägget med inlämningar, duggor och projekt istället för tenta är skitbra. Svårt att misslyckas med att fråga på kursens innehåll då. Ibland lite skevt fokus på vissa saker, men det jämnar ju ut sig när det är så många moment.» (5 (Mycket bra avvägt))
- I och med att inlämningsuppgifterna täcker allt, så är det ju lugnt.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Frågorna på både inlämningarna och pappersduggorna var bra. Dock känndes det som datorduggorna var av en karaktär som krävde mer än att man "bara" kunde kompendierna utantill och det gavs inte någon direkt bra möjlighet att öva på datorduggornas frågekaraktär tyckte jag med viss reservation för instuderingsfrågorna. Därmed tycker jag att datorduggorna var för svåra och att svårighetsgraden att få en viss poäng på datorduggan var mycket högre än att få motsvarande poäng på pappersduggan.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Ganska köttiga uppgifter men sitter man i en grupp och kan samarbeta kan man lära sig väldigt mycket» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

47 svarande

<25%»0 0%
25-50%»1 2%
50-75%»2 4%
>75%»44 93%

Genomsnitt: 3.91

- Bra, ibland enklare än nödvändigt, men håller sig nästan nitiskt till kompendiet, inte alltid en fördel» (>75%)
- Tror jag var på allihopa» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
8 17%
19 40%
5 (mycket bra)»20 42%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite mycket räkning och avskrivning från kompendiet. Kompendiet kan vi läsa själva, lägg gärna lite tid på att komplettera i föreläsningarna istället!» (3)
- intressant, men kunde varit mer om sådant som förväntades vara bekant för lösandet av inlämningsuppgifterna» (3)
- Även om föreläsningarna var bra i sig så kändes det som om inlämningsuppgifterna och föreläsningarna inte matchade varandra så bra. Inlämningsuppgifterna krävde mycket extra studier.» (3)
- kunde blir lite rörigt ibland» (3)
- Mycket bra till en början, då Måns kom med andra bilder och resonemang än vad som gick att läsa direkt i kompendiet. Lite rörigare mot slutet med beräkningar som gick i stöpet.» (4)
- Ibland lite inriktade på det som sedan inte kände så viktigt i inlämningarna» (4)
- Oftast bra. I mitten av kursen, kring de harmoniska oscillatorerna och centralfälten och lite efter, var det svårt att få sammanhang på vad som sades. Det var först två veckor senare som jag fattade att alltihop var en genomgång av alla olika fall där SE kunde lösas.» (4)
- Vissa moment som togs upp på föreläsningarna kändes lite "onödiga" och tidskrävande.» (4)
- Lite väl hastiga på vissa punkter som var väsentliga..ex kommutatorer» (4)
- Intressant upplägg på föreläsningarna och Måns är bra på att besvara frågor.» (4)
- Allt var bra, kanske lite väl matematiskt ibland.» (4)
- Lite väl mycket fokus på matematiken.» (4)
- Måns är otroligt duktig föreläsare, stor skillnad mot mekanik 1» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsare» (5 (mycket bra))
- Måns är grym» (5 (mycket bra))
- Måns föreläser utmärkt.» (5 (mycket bra))
- Måns var verkligen bra. Han förklarar på ett sådant sätt att man lyssnar. Inte som många andra som bara maler och skriver av sin fusklapp innantill.» (5 (mycket bra))
- Måns är grym!» (5 (mycket bra))
- Måns föreläsningar var jättebra.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 9%
7 16%
11 26%
5 (mycket bra)»20 47%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kan inte för mitt liv förstå upplägget med att man ska vara bunden till en viss räkneövningsledare. Så vitt jag vet struntade alla i detta. Jag vill iallafall inte gå till en räkneövningsledare som jag inte förstår vad han/hon gör bara för att jag har "fel" efternamn.» (2)
- Det var lite snurrigt med vikarie hela tiden och ibland uteblivet...» (3)
- Mkt bra att det delades ut föreläsningsanteckningar. Ingen risk att bli för trött för att orka skriva ner allt, och jag kan hänga med mer i resonemangen om jag inte behöver stresskriva en massa.» (3)
- Att man ska gå till en speciell räkneövningsledare är det ingen som bryr sig om. Det slutar alltid med att man går till den man tycker är bäst. Och man ska ju knappast tvingas gå till en dålig räkneövningsledare för att man har "fel" efternamn.» (3)
- Den räknestugan jag gick på, pga av mitt efternamn, var med Anders Ström. Jag tycker att räknstugorna var väldigt "Genomstressade". Det var focus på att snabbt flamsa igenom uppgifterna för att hinna med alla femtioelva stycken. Jag upplevde att föreläsaren bara skrev av de färdiga lösningarna på tavlan samtidigt som han sa högt vad han skrev, som en maskin, och det blir väldigt opersonligt och jobbigt att lyssna på.» (3)
- Bra med utdelandet av lösningarna i pappersform! (av Anders)» (4)
- Gillar att Anders delade ut papper med lösningar så att man kan försöka hänga med och förstå istället för att bara försöka skriva av.» (4)
- lite snurriga ibland.» (4)
- jag gick till hugo» (4)
- Borde gått till Jochen men tyckte inte att jag fick ut något av det. Då jag bytte till Hugo blev jag mycket nöjd» (4)
- Cirkus Anders Ström» (5 (mycket bra))
- Bra upplägg och bra med tryckta lösningar eftersom alla problemen inte hinns med.» (5 (mycket bra))
- Bra att Anders delar ut anteckningar, det borde de andra ta efter.» (5 (mycket bra))
- Anders är jättebra» (5 (mycket bra))
- Bra hugo» (5 (mycket bra))
- Go Anders! Helt suveränt med färdiga, utskrivna lösningar så man kan fokusera på vad han faktiskt går igenom.» (5 (mycket bra))
- Anders är riktigt bra!!» (5 (mycket bra))
- Jag har Hugo som övningsledare och han är bra.» (5 (mycket bra))
- Hugo gör jättebra räkneövningar.» (5 (mycket bra))
- Hugo Strand väldigt bra övningsledare» (5 (mycket bra))
- Anders är grymt bra!» (5 (mycket bra))
- Superbra, Hugo var grym!» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 2%
11 23%
14 29%
5 (Mycket stor)»21 44%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom det som sades på föreläsningarna i stort var samma som stod i häftet kunde kursen utan större problem lästs utan någon undervisning alls.» (3)
- Även om jag var på alla föreläsningar och nästan alla räkneövningar kändes det som att det mesta av informationen man använde på inlämnignar/duggor kom från kompendiet, Robinett eller internet.» (3)
- Hade ju _inte_ kunnat läsa in det på egen hand» (5 (Mycket stor))
- Men kompendierna var också bra.» (5 (Mycket stor))
- Framförallt räknestugorna har bidragit» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.18


Inlämning 1

8. Uppskattad tidsåtgång

47 svarande

< 5»0 0%
5 - 10»4 8%
10 - 15»12 25%
15 - 20»19 40%
> 20»12 25%

Genomsnitt: 3.82

- Här hann jag ju faktiskt både göra inlämning, plugga till duggan _och_ hänga med i termon» (5 - 10)
- Bildäcksuppgiften hade inte mycket kvantfysik i sig (läs helt överflödig). Mångdubbla beräkningar på bohrs atommodell och n-energinivåer är inte heller särskilt intressant. Uppgiften på Heisenberg bra. » (15 - 20)
- En bra upplagd inlämningsuppgift som tog lagom lång tid. Bra att motivera formler och resultat mm.» (15 - 20)
- Även om det kanske togs upp allt på föreläsningarna så måste man läsa och diskutera igenom det för att förstå det vilket tar mycket tid.» (> 20)
- Bara strax över, har antecknat detta.» (> 20)
- Antar enheten timmar. Den minst tidskrävande av de tre.» (> 20)

9. Svårighetsgrad

47 svarande

1 2%
7 14%
32 68%
7 14%
0 0%

Genomsnitt: 2.95

- Däckuppgiften var mycket konstigt fråga...» (3)
- Så här i efterhand var det kanske inte de svåraste uppgifterna men när man väl satt med dem så tar det mycket tankekraft, Speciellt när alla begrepp är nya.» (3)
- Bra start» (3)
- Jag tyckte den var rätt lagom svår, jag. Kunde lösa några uppgifter själv.» (3)
- Det var skönt med en något lättare inlämning som "mjukstart".» (3)
- Lagom nivå!» (3)

10. Inlärningsvärde

47 svarande

0 0%
3 6%
16 34%
19 40%
9 19%

Genomsnitt: 3.72

- Det var bara uppgiften med Heisenberg som var bra på denna inlämning.» (2)
- Enda bidraget från Heisenberguppgiften.» (3)
- Inlämningsuppgift 1 gjorde sig väldigt bra som första inlämningsuppgift» (3)
- Var ju ganska lite som var kvantfysik, men man fick tänka en smula kring "allmän" fysik.» (3)
- Kanske dock inte riktigt maximalt inlärningsvärde/tid. Detta gäller alla inlämningarna. Denna gav nog mest i förhållande till tidåtgång.» (4)
- I och med att det gick att lösa saker blev man peppad att lyckas lösa allihop» (5)
- Mycket bra uppgifter, några teoretiska och några mer praktiska.» (5)


Inlämning 2

11. Uppskattad tidsåtgång

47 svarande

< 5»1 2%
5 - 10»0 0%
10 - 15»4 8%
15 - 20»8 17%
> 20»34 72%

Genomsnitt: 4.57

- MYCKET tid gick åt här.» (15 - 20)
- Tog otroligt mycket tid» (> 20)
- Svårförstådd lösning av metallhamiltonoperatorn.» (> 20)
- Mycket mer. Om tid som går åt att fundera och inte förstå räknas med. Renskrivning tar dessutom mycket tid» (> 20)
- För många svåra/tidskrävande deluppgifter på en del frågor. Känns inte så kul med väldigt mycket slit för en halv poäng per deluppgift.» (> 20)
- Helt sinnessjuk» (> 20)
- Antar enheten timmar. Den mest tidskrävande av de tre. Inte alltför kul att lösa S-E för alla dessa potentialer.» (> 20)
- Tog väldigt mycket tid» (> 20)

12. Svårighetsgrad

46 svarande

0 0%
0 0%
1 2%
17 36%
28 60%

Genomsnitt: 4.58

- De flesta uppgifterna var "lagom", men sen kom någon som kändes totalt hopplös» (4)
- Sista deluppgiften på Hellman-Feynman orimligt lurig... » (4)
- Den första uppgiften var nästan överflödig, det framgick väldigt tydligt på föreläsningarna hur detta fungerade. Det hade vart bra om bra-ket notationen förklarats lite bättre på föreläsningarna. » (4)
- I2 upg1 var alldeles för tidskrävande men förståss mycket lärorik. Den tog en 20 timmar bara den.» (5)
- Tyckte att uppgift 3c var för svår. Vi hade inte pratat något om laddningstätheter alls.» (5)
- Rent omöjlig. Alldeles för många härledningsuppgifter (skittråkigt!). Mongosvår. Blääääh.» (5)
- Det var flera saker som var svåra att hitta i tillgänglig litteratur.» (5)
- Inte helt enkelt att lösa alla uppgifter med fullständig motivering. Men det är ju så det ska vara.» (5)
- Sjuuuuukt jobbig» (5)

13. Inlärningsvärde

45 svarande

0 0%
1 2%
13 28%
20 44%
11 24%

Genomsnitt: 3.91

- Mycket saker som bara skulle göras. Att räkna på massa olika barriärer ger inte så mycket när man redan räknat en eller två st. Dessutom fanns de redan lösta i kompendiet mer eller mindre. Mycket köttande av kommutatorer utan att faktiskt ge någon direkt förståelse för vad man har dom till. » (2)
- En del uppgifter var så svåra att jag inte ens orkade försöka lösa dem, och därför missade jag kanske en del inlärning där.» (3)
- Kunde vara bra med lite mer feedback från inlämning 1 och 2 inför inlämning 3. Ett kort dokument på hemsidan tex, med korta lösningsförslag där de kritiska momenten gås igenom.» (4)
- Ja, det är ju bra, när man är klar, men är osäker på om det är att maximera inlärning/tid.» (4)
- Kanske var den första uppgiften något överflödig.» (4)


Inlämning 3

14. Uppskattad tidsåtgång

47 svarande

< 5»0 0%
5 - 10»0 0%
10 - 15»5 10%
15 - 20»11 23%
> 20»31 65%

Genomsnitt: 4.55

- Bästa av inlämningarna tycker jag» (15 - 20)
- otydligt formulerad uppgift fem. 5a tog enormt anspråk i tid tills vi förstod hur Taylorutvecklingen skulle gå till.» (> 20)
- Vi satt i många timmar och funderade över hur vi skulle använda variabelbytet vi utförde i uppgift 4b. Det hade kunna spara mycket tid att förklara lite varför det variabelbytet är smart att genomföra.» (> 20)
- Igen mycket mer tid än så.» (> 20)
- Jag gick inte på en enda termolektion på en hel vecka. Det är inte riktigt OK.» (> 20)
- Sjukt taskig taylorutveckling» (> 20)
- Antar återigen enheten timmar.» (> 20)
- Hur mycket tid som helst gick åt här.» (> 20)

15. Svårighetsgrad

47 svarande

0 0%
2 4%
6 12%
26 55%
13 27%

Genomsnitt: 4.06

- Svårt att ha en riktig åsikt då jag efter att ha löst de tre första fullständigt inte gjorde något riktigt försök på de två sista» (3)
- Uppgift 5 var inte helt lätt...» (4)
- Denna höll den jämnaste svårighetsgraden och var totalt svårare än de andra, även om 2:an hade vissa enstaka uppgifter som var svårare.» (4)
- De tre första uppgifterna var ganska snälla, de två sista var det inte. Är väl ett helt ok system antar jag.» (4)
- The Inlämning of Death and Doom. From Hell. På de >20 h jag satt löste jag tre uppgifter. Men det som tog tid var att komma på hur man skulle göra. Sedan tog det max 1 h att lösa varje tal.» (5)
- Ojämn nivå på uppgifterna, 5an tog säkert nästan lika lång tid som de andra tillsammans. Även 4an var svår. Tycker att upg 4 var lite luddigt formulerad på sina ställen så att mycket tid gick åt att fundera över saker som igentligen inte har med kvantfysik att göra. » (5)

16. Inlärningsvärde

47 svarande

1 2%
0 0%
8 17%
22 46%
16 34%

Genomsnitt: 4.1

- Bestod mest i att räkna integraler.» (1)
- Som ovan» (4)
- Jag lärde mig faktiskt en del om de uppgifter jag löste. Och jag lärde mig älska matteprogram som löser integraler åt en också.» (4)
- Man lärde sig mer än i inlupp 2. Fick bättre förståelse för hur man kan använda hamiltonoperatorn, ökade min förståelse för potentialer...» (4)
- Bra uppgifter, dock var 5an väldigt matematisk men sen är ju kvantfysik mycket matematik också. Totalt sett mycket bra inlämningsuppgifter men den sista var lite väl tidskrävande.» (4)


Duggor

17. Svårighetsgrad

47 svarande

0 0%
3 6%
16 34%
23 48%
5 10%

Genomsnitt: 3.63

- Datorduggorna var svårare.» (2)
- Handlar lite mycket om petig utantillkunskap som man ändå glömmer efter en vecka.. det har väl sin poäng men är lite irriterande. Förståelsefrågorna är bra dock.» (3)
- De ligger på lagom nivå tycker jag.» (3)
- 3 Betyder lagom? Hade ignen emot dugga 2 heller.» (3)
- Lagom» (3)
- Läser man ordentligt i häftet ska inte duggauppgifterna vara något större problem.» (3)
- Lagom svårighetsgrad.» (3)
- pappersdugga 2 var väldigt mycket på samma sak, väntevärden. Datadugga 2 hade i stort sett bara frågor som inte liknande undervisningen» (3)
- Varierande, bra. Ibland för mycket tabellkunskaper som kräver att man löst en viss uppgift och kommer ihåg svaret.» (4)
- Jag tycker att datorduggorna var mycket svårare än pappersduggorna.» (4)
- Tycker att 1X2-frågorna är svåra. Dels är alternativen luriga och lika även om man kan svaret, dels så tycker jag man svarar bättre och tänker mer på fråga 11-15.» (4)
- Pappersduggorna ligger på en lagom nivå. Det är inte så mycket komma ihåg formler utan mer förstå. Datordugga 2 gav nästan bara frågor på formler vilket är sjukt svårt att komma ihåg exakt, dessutom tycker jag det är totalt onödigt att kunna utantill. » (4)
- Det känndes som datorduggorna var av en karaktär som krävde mer än att man "bara" kunde kompendierna utantill och det gavs inte någon direkt bra möjlighet att öva på datorduggornas frågekaraktär tyckte jag med viss reservation för instuderingsfrågorna. Därmed tycker jag att datorduggorna var för svåra och att svårighetsgraden att få en viss poäng på datorduggan var mycket högre än att få motsvarande poäng på pappersduggan.» (4)
- Duggorna käns utformade för att testa på (ibland orelevanta) detaljer. Jag känner inte att duggorna testar ens verkliga kunskaper på ett rättvist sätt, till skillnad från inlämningsuppgifterna.» (4)
- Bra nivå på duggorna» (4)
- Första var okej sen skenade de med för mycket "minnesfrågor"» (5)
- Väldigt svåra.» (5)
- För mycket detaljkunskaper och för lite övergripande» (5)
- Datorduggan svårare än pappersduggan.» (5)


Projekt

18. Har du börjat på något projekt?

47 svarande

Ja»35 74%
Nej»12 25%

Genomsnitt: 1.25

- Svårt att veta avgränsning och redovisningsform, dålig information om vad ett projekt går ut på.» (Ja)
- En aning otydligt vilken teoretisk nivå som förväntas under de åtta mantimmarna.» (Ja)
- Med börjat menar jag att jag bestämt mig för område...» (Ja)
- Men inte gjort så mycket än» (Ja)
- Precis börjat, så följande frågor är omöjliga att besvara än.» (Ja)
- Börjat men ej avslutat.» (Ja)
- Men snart, efter tentan.» (Nej)
- Har tänkt göra det, men har varit för ont om tid.» (Nej)
- Och när ska man hinna med det? kanske när mr. EXPFYS2 är färdig» (Nej)
- Men jag borde nog göra det snart.» (Nej)

19. Inlärningsvärde

37 svarande

2 5%
1 2%
14 37%
14 37%
6 16%

Genomsnitt: 3.56

- Om man verkligen ska hålla sig till åtta timmar kommer man inte så långt. Det tar en del tid att bara sätta sig in grundligt i ett ämne. Det känns väldigt oklart hur djupgående man förväntas vara för olika betyg. Hur betygsätts projekten?» (3)
- Tror jag» (3)
- Viktigt att se vidare än vad vi gör i kompendiet och i undervisningen» (4)
- Helt beroende på projektet, men i mitt fall (litteraturprojekt) var det väldigt givande.» (4)
- Inlärningsvärdet är stort, dock kan det vara svårt att veta vilken nivå man ska lägga det hela på.» (4)
- Roligt att få välja område själv och ägna sig åt studier av andra fenomen och annan litteratur.» (5)

20. Uppskattad tidsåtgång per projekt

32 svarande

< 2»0 0%
2 - 5»0 0%
5 - 8»2 6%
8 - 11»15 46%
> 11»15 46%

Genomsnitt: 4.4

- Just nu ligger jag på c:a 7 timmar jobbade, men projektet är inte färdigt. Antingen så bestämmer man sig för att inte ta med mer fakta och göra en rapport och inte vara säker på att få bra betyg, eller så får man lägga ner 5-6 timmar till på att göra det ordentligt vilket ger att projektet tar 12-13 istället för 8 som det ska göra enligt planeringen. Känns svårt att veta vilken nivå man ska lägga det på för att få sina 12 poäng.» (8 - 11)
- Känner inte för att lägga mer ner när det sagt att det ska vara åttatimmarsprojekt. Då ska ett seriöst utfört arbete på den tiden vara bra, något annat har alla fall inte angetts. Igen, detta känns väldigt oklart. Eller är det så att ett åttatimmarsprojekt på mer än 11 timmar är gränsen för femma?» (8 - 11)
- Antagligen hamnar det hela över 8 timmar.» (8 - 11)
- Vi la ungefär 16 timmar / person för ett enkelprojekt (litteraturstudie). 8 timmar är helt orealistiskt för att kunna prestera något man slipper skämmas över. » (> 11)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

21. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

47 svarande

Ja»0 0%
Nej»47 100%

Genomsnitt: 2

- inte vad jag vet iaf» (Nej)
- Föreläsare kunde hålla en del element i klassen, vilka ständigt kommer med dumma frågor, lite kortare.» (Nej)

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 2%
7 14%
27 57%
5 (För hög)»12 25%

Genomsnitt: 4.06

- Om man inte satsar på 5:a är arbetsbelastningen lagom med tanke på kursen(dvs mycket högre än andra kurser, men inte allt för hög)» (3)
- Övning ger färdighet.» (3)
- Belastningen blir bara för hög om man väljer det själv..» (4)
- Hög men inte för hög.» (4)
- Allt egenarbete tar mycket tid, som lätt tas i från kursen i termodynamik. Detta gör tiden i slutet på perioden ovärderlig då termokunskaperna måste inhämtas. Detta var dock med nöje emedan föreläsare (framförallt) och kursinnehåll vida överglänser termodynamiken.» (4)
- Eftersom den tog slut så tidigt visade den sig inte hålla en galen nivå (har jämfört med andra kurser). Det var ju inte roligt under tiden dock, det blir ändå ganska orimliga timmar per vecka även när man bara satsar på att få klart inlämningarna, alltså bara göra alla uppgifterna. Jag känner mig väldigt kluven inför detta, man har lärt sig mycket, men jag känner ingen lust att läsa mer kvant någonsin.» (4)
- Det ska vara ordentlig arbetsbelastning» (4)
- Det gränsar till en femma, men de två första veckorna var rätt ok så det väger upp.» (4)
- Visserligen en kul kurs, men åt minstone jag hade väldigt svårt att hinna med annat. Antalet timmar per högskolepoäng blir väldigt stort. Fast det är väl lite grejen med kvanten...» (4)
- relativt hög arbetsbelastning men mycket mervärde av allt arbet som lagts ner på inlämningsuppgifterna» (4)
- Jag har lagt ner enormt mycket mer tid på denna kurs än på någon annan, och då ligger jag på limes femma. Känns som man lägger ner mer tid än vad kursen ger poäng. » (4)
- Inlämningsuppgifter tar mycket tid. Tar tid från räkning.» (4)
- Inte orimligt stor belastning, särskilt om man tänker på att man faktiskt slipper tentaplugget.» (4)
- Hög, samtidigt var det en väldigt lärorik kurs.» (4)
- ständig stress att hinna med inlämningar och plugga till duggor...» (5 (För hög))
- Jag tar 5 fast jag tycker inte den var för hög utan bara att den var ordentligt hög.» (5 (För hög))
- Det har gått c:a 30-40h per inlämning plus alla föreläsningar, räkneövningar, labbar så lämnas det inte särskilt mycket tid över att räkna termo.» (5 (För hög))
- minst högskolepoäng per arbetsinsats hittills på F.» (5 (För hög))
- Arbetsbelastningen blir vad man gör den till. Det var väldigt tydligt poängterat i kursens inledning. Bra!» (5 (För hög))
- Den har varit riktig hög. Kan nog till viss del bero på att jag satsat på en femma, men termon är på 7,5hp och man lägger inte i närheten av samma tid på den kursen. Jag menar alltså att poängen inte är satt i relation till arbetsbördan för de två kurserna.» (5 (För hög))
- Sjukt att kvanten är färre poäng än termon när tidsåtgången lätt var (utan att överdriva) 70-30 dominerat av kvanten» (5 (För hög))

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»38 80%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.85

- Det har fungerat bra, dock har jag gjort de flesta av inlämningsuppgifterna i princip helt på egen hand.» (Ganska bra)
- Man måste arbeta i grupp för att få ut något av kvanten, disskusionerna har varit mest givande och lärorikt.» (Mycket bra)
- Vi satt ett gäng med inlämningarna så de kunde diskuteras igenom.» (Mycket bra)
- Hade inte varit godkänd utan andra studenters stöd. Många olika andra studenter dessutom.» (Mycket bra)
- Väldigt givande att samarbeta med andra på inlämningsupgifterna, för att sedan renskriva och formulera svaren själv.» (Mycket bra)
- Utan samarbete måste den här kursen vara nästintill omöjlig» (Mycket bra)

24. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»14 29%
Mycket bra»27 57%
Har ej sökt hjälp»6 12%

Genomsnitt: 3.82

- Det är gött att doktoranderna är på skolan nästan lika mycket som oss» (Ganska bra)
- bra med handledningstillfällen!» (Mycket bra)
- Bra med granskning.» (Mycket bra)
- Mycket bra doktorander som gärna tar emot hjälp på godtycklig tid.» (Mycket bra)
- Finns gott om föreläsningar och räkneövningar där man kan ställa frågor. » (Mycket bra)
- Handledarna svarade bra på frågor» (Mycket bra)


Kurslitteratur

25. Vilken litteratur i kursen var till mest hjälp under kursen?

47 svarande

Robinett»2 4%
Haken & Wolf»0 0%
Kompendie del 1 & 2»44 93%
Annat»1 2%

Genomsnitt: 2.93

- Använde i huvudsak Kompendierna men Robinett var också bra.» (Kompendie del 1 & 2)
- Robinett var också bra» (Kompendie del 1 & 2)
- Hade Robinett samt Diracs Principles of Quantum Mech... som kompletterande litteratur. Kan tycka att Diracs approach till kvantmekaniken kunde få en större plats i kursen.» (Kompendie del 1 & 2)
- Eftersom både duggorna och föreläsningarna följer kompendierna så är det inte så konstigt.» (Kompendie del 1 & 2)
- Robinett har dock varit hjälpsam, dessutom har quantiki varit rolig att läsa.» (Kompendie del 1 & 2)
- Även Robinette för mer detaljer.» (Kompendie del 1 & 2)
- Läste mest i kompendierna men använde Robinett mycket också. En bra bok» (Kompendie del 1 & 2)
- Robinett var bra för inlämningsuppgifterna.» (Kompendie del 1 & 2)
- Klarade mig nästan uteslutande på kompendiet, och lånade Robinett av kompisar då det behövdes (inlämningar). Men det är skönt med en sammanfattad variant.» (Kompendie del 1 & 2)
- Kompendierna slår all kurslitteratur hittills med hästlängder.» (Kompendie del 1 & 2)
- Och internet för att lösa inlämningsuppgifter» (Kompendie del 1 & 2)
- Inte så konstigt när kompendierna och kursen är så sammanvävda. Robinett har också varit till hjälp.» (Kompendie del 1 & 2)
- inl. basseras ju på komp.» (Kompendie del 1 & 2)
- Kompendierna är väldigt kortfattade, men bra. Robinett ger djupare info i specialfall, vilket ibland är väldigt bra på inlupparna. » (Kompendie del 1 & 2)
- Men Robinett är också bra.» (Kompendie del 1 & 2)
- Kompendiet och räkneövrningarna hjälpte mest» (Kompendie del 1 & 2)
- Kompendiet var bra!» (Kompendie del 1 & 2)
- Låt måns skriva sitt eget kompendium!» (Kompendie del 1 & 2)

26. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

47 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
6 16%
8 22%
10 27%
5 (mycket prisvärd)»12 33%
Köpte inte boken»11

Genomsnitt: 3.77

- Den behövdes inte så mycket egentligen (Robinett alltså)» (2)
- Räknar med Robinett också i detta.» (3)
- Robinett var ganska dyr men det gör inte så mycket för den var bra.» (3)
- Kompendier är väl nästan alltid prisvärda. Robinett drar ju för sig själv förbi riktlinjen, men den har hjälpt ibland.» (3)
- Kompendiet prisvärt, robinett inte lika prisvärd. » (3)
- Ja det var den.» (4)
- Kompendiet» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte begagnad 300kr, väldigt värt» (5 (mycket prisvärd))
- Kompendiet är högst prisvärt, köpte robinett begagnat och billigt. Annars kunde robinett vara lite dyr i förhållande till hur mycket den användes.» (5 (mycket prisvärd))
- Kompendierna menar jag då.» (5 (mycket prisvärd))
- Kompendiet är ju lätt vart, Robinett köpte jag inte» (5 (mycket prisvärd))
- Kompendierna var det.» (5 (mycket prisvärd))
- Häftena alltså, Robinette är rätt dyr» (5 (mycket prisvärd))
- köpte endast kompendiet» (Köpte inte boken)
- Lånade boken på biblioteket, hade nog köpt annars.» (Köpte inte boken)

27. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
3 6%
17 36%
5 (Mycket stor)»27 57%

Genomsnitt: 4.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom jag inte bevistat övningarna.» (5 (Mycket stor))
- Kompendiet alltså, boken använde jag bara någon gång sådär.» (5 (Mycket stor))
- Kompendiet var mycket bra.» (5 (Mycket stor))
- Fixar ni videoföreläsningar och färdiga föreläsningsanteckningar hade det varit guld värt. Skönt om man blir sjuk eller så.» (5 (Mycket stor))
- kompendierna har använts flitigt» (5 (Mycket stor))
- Kompendiet ovärderligt men ibland otillräckligt för inlämningsupgifterna.» (5 (Mycket stor))
- Stor!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.51


Kommentarsfrågor

28. År kvantfysik kul?

46 svarande

=)»43 93%
=(»3 6%

Genomsnitt: 1.06

- Mycket bra kurs som helhet.» (=))
- Förutom felstavning, jag vet inte riktigt varför ni vill veta detta? Om det är kul skall ni då anta att folk svarar snällare än vanligt för ämnet är intressant? Omvändningen gäller? Är det okej att det är tidskrävande/svårt (dvs mer än de poäng det ger) om det är kul? Om folk tycker det är tråkigt istället skall man försöka göra det roligare? Hur i så fall? På bekostnad av inlärning? Det är naturligtvis kul att få reda på vad folk tycker men jag hoppas verkligen att detta kommer till nytta för annars har denna fråga bara gjort utvärderingen längre och därmed gjort den mindre attraktiv att svara på och ni vill väl att folk svarar?» (=))
- Mycket roligare än jag trodde, och roligare än vad jag egentligen ville det skulle vara. Plötsligt blev jag lite osäker på vilken master jag egentligen vill läsa...» (=))
- Allt är relativt. Tråkigt bara att den tar så mycket tid från termon som är den större kursen (i hp).» (=))
- Varför var inte denna fråga graderad 1-5 som alla andra? Tôlig kvantisering.» (=))
- Men svårt» (=))
- =D» (=))
- Det är intressant ämne, men när man skall skriva rent inlämningsuppgiften blir man så ledsen att det blir tråkigt.» (=))
- Mycket roligare och intressantare än vad jag först trodde.» (=))
- Förvånande nog med tanke på min ingående inställning...» (=))
- Svinkul!! Bästa kursen hittils» (=))
- Japp!» (=))
- Spännande område, allt känns nytt och fräscht.» (=))
- jaa» (=))
- Jättekul» (=))
- Egentligen är det kul, men inlämningarna tar så mycket tid, och när man tvingas sitta så länge bara för att få klart uppgifterna blir det inte roligt.» (=()
- Eller båda, som sagt innan, det är egentligen kul, men man kopplar de mycket negativa presskänslorna till det. Kursen i sig var ju bra.» (=()
- Som jag sa innan. Absolut inte tillräckligt med matematiska verktyg. Ingen riktig/djup förståelse, mycket teori som man bara måste acceptera och memorera utan att förstå, vilket är jobbigt.» (=()

29. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

47 svarande

Ja»41 87%
Nej»6 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.12

- Utom med projektet.» (Ja)
- Komutatorer var inget jag var bekant med sen innan men vi räknade massa på det ändå utan någon vidare förklaring. Särskilt inlämningen på L komutatorn var knepig eftersom både föreläsningen och kompendiet var utformat efter att vi inte skulle få hjälp där. Hur ska vi kunna gissa os till svaren på något sådant? Det är i sådana lägen man är glad att ha Robinet.» (Nej)
- Tex så tycker jag att det är lite luddigt att veta vilken nivå projektet skall skrivas på. Samt att det inte står någonstans hur det skall redovisas, förutom "Kort obligatorisk skriftlig och muntlig redovisning." vilket inte säger så mycket av vad förväntningarna är, 2,5,10 sidor? 2,10,15 minuter muntligt?» (Nej)
- Poängsystemen finns på hemsidan men ej gränserna för de olika betygen» (Nej)
- Skulle vilja ha mer info om projekten. Blir lätt överarbete eftersom det är svårt att veta vad som krävs.» (Nej)
- Lite svårt att få reda vad som gäller när det gäller kvantprojekten.» (Nej)
- veckoplaneringen får gärna komma upp en bit innan. annars bra.» (Nej)

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationsformen med inlämningar»
- Måns och kursupplägget»
- Måns och examinering genom inlämningar»
- Projekt, Måns, Inlämningar, att kursen inte tenteras klassiskt.»
- Måns»
- Upplägget med inlämningar, duggor och projekt.»
- Jag tycker att jag lär mig mer på en kurs som har upplägget med små men obligatoriska duggor. Det gör att man måste hänga med på alla delar av kursen och det går inte sacka efter vilket man lätt gör när man har 7 veckor på sig att själv lära sig.»
- Måns, Anders»
- Jag tycker ändå idén är bra, så behåll den.»
- MÅNS!»
- Hela konceptet och examinationen»
- Examinationsformen»
- Det mesta egentligen. Datorduggasystemet är trevligt.»
- räkneövningarna»
- upplägget: inlämningsuppgifterna medför att studenterna lägger mer tid och följdaktligen lär sig en hel del»
- Måns är bra.»
- Anders! och inlämningarna»
- Upplägget med duggor och inlämningar bra men jobbigt att hinna med projektet.»
- Måns, kompendiet, upplägget»
- Examinationsformen med inlämningar och duggor är bra.»
- 1. Fokusen på inlämningsuppgifterna - de gav oerhört mycket insikt. 2. De snabba rättningstiderna.»
- Måns»
- Inlämningar är ett bra sätt att lära sig kursen på även om de tar mycket tid.»
- Upplägget på inlämningsuppgifterna»
- Allt! Perfekt kurs»
- Examinationstypen med duggor o inlämningar.»
- Måns är bra»
- Mycket bra upplägg på kursen, man tvingas verkligen lära sig sakerna.»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Information till studenterna, det känns som att examinatorerna glömt att vi läser kursen för första gången ibland. Tips och riktlinjer för projekt.»
- Duggorna bör ses över, datorduggorna som är svårare än de vanliga bör också vara 20 minuter...»
- Jag anser häftet kan behöva ändras lite, kanske lite mer om hur man bra-ket defineras, inte bara de används. »
- Föreläsningarna och inlämningsuppgifterna bör kopplas ihop mer.»
- Om jag jämför med andra kursen ska nog inlämningarna kortas lite. Kanske 4 frågor istället. Det borde ge mer lik arbetsbelastning även om problemet med snedfördelad tid kvarstår. Dessutom kan inlämningarna komma ut lite tidigare.»
- Videoföreläsningar och färdiga, aktuella, föreläsningsanteckningar. Till alla kurser på F.»
- Studentservern (i synnerhet startsidan) är väldigt svårnavigerad. Varför finns det två länkar som heter samma sak men tar dig till olika ställen? Ha bara en "Logga in"-länk/knapp istället.»
- Alla tråkiga härledningar som föreläsningarna tillägnades. Tycker inte de gav någon vidare insikt eller förståelse för kvantfysik.»
- räkneövningsledarsystemet samt bättre korrekturläsning av duggor och inlämningsuppgifter.»
- Kanske mindre utantilllärning och mer förstå på duggan, det gör ju inget om man behöver mer än 20 min. För det är väldigt stressigt med så kort tid»
- Mer kvant i inlämningsuppgifterna och mindre skriv ner långa jobbiga uttryck och integraler.»
- inget»
- 1. Skulle gärna se att matematiken bakom kvanten lyfts fram lite mer. Att, som jag sent en natt med sista inlämningen, inse att ketar kan ses som element i ett Hilbertrum isomorft med lägesrummet är inte bara fint - det var oerhört användbart också. 2. Kanske berätta i anslutning till att man går igenom ny matte, t.ex. kommutatorer, vad det faktiskt är vettigt för istället för att man ska traggla kommutatorbevis i två veckor innan man börjar inse något.»
- Kursinnehållet - synca med termon. (Fermioner, Bosoner) Inte bra med termodugga och sedan kvantdugga samt inlämning några dagar efter. Var ännu noggrannare när inlämningsuppgifterna skrivs - felsyftningar/tolkningar etc. kostar oss många timmar.»
- Datordugga 2. Kanske bara var jag som hade otur med frågorna, men för guds skull, det finns väl inte någon som lär sig alla formler för vilka energinivåer och grejer?»
- Ge någon form av indikation på vilka frågor på datorduggan som var rätt/fel och helst ange rätt svar. I dagsläget är inlärningen från dem noll vilket inte borde vara fallet eftersom meningen borde vara att man ska lära sig något.»
- Duggafrågorna bör utformas för att testa mer än detaljkunskaper. »
- Inget jag kommer på nu. Kanske inte ha föreläsningar klockan 8 =)»
- Kanske kan man ha samma föreläsare i båda kurserna?? »
- datorduggorna bör uppdateras»
- Vissa uppgifter på inl var väldigt mycket arbete för 3 poäng, andra väldigt lite. Jämna gärna ut det lite»

32. Övriga kommentarer

- Bra kurs»
- Tycker kursen fungerar bra som den är.»
- Mycket nöjd med kursen.»
- Kursen var lättare än vad jag förväntat mig och den tog mindre tid.»
- <3 Kvant»
- Mycket intressant kurs.»
- Varför frågade ni inte om duggornas inlärningsvärde? Tycker faktiskt att det var ganska lågt, och ser inte riktigt poängen med dem, förutom som en något missvisande kontrollfunktion. De innebär egentligen bara ytterligare ett stressmoment som inte hjälper mig något i mitt lärande.»
- Mycket rolig kurs.»
- Måns och Hugo var mycket bra»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.24
Beräknat jämförelseindex: 0.81


Kursutvärderingssystem från