ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Inledande matematisk analys, TMA970

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-19 - 2009-11-08
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

70 svarande

1 (inte alls)»1 1%
0 0%
17 24%
38 54%
5 (över förväntan)»14 20%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- extremt opedagogisk lärare som ägnar för mycket tid åt fumlig teori i stället för konkreta exempel.» (1 (inte alls))
- Antogs ha för höga förkunskapskrav» (3)
- Jag tyckte det var för få räknestugor.» (3)
- Hade inga speciella förväntningar.» (3)
- Denna kursen innehöll så mycket, och jag (med flera) var för dåligt förberedda för att få med sig allt. Tid och energi räckte inte. Jag slet med att ha kontroll även över kursens "enkla" grundläggande moment (som standardgränsvärden, teori, logik och uträkning av integraler). Som jag uppfattade det var detta en chock-kurs för att skrämma bort de omotiverade.» (3)
- Tempot högre än högst, svårt att hinna med allt även om man gjorde ett seriöst försök att hinna med. Innehållsmässigt har det uppfyllt mina förväntningar, även om jag egentligen inte hade så många. Det var djupare än jag trodde, annorlunda från gymnasiet såklart, men en bra tankeställare.» (4)
- Mycket bra och seriösa föreläsningar. Även fast det känns jobbigt är det bra att det sätter igång ganska hårt på en gång så att man tar tag i studierna. Man känner när kursen är slut att man faktiskt har lärt sig väldigt mycket. » (5 (över förväntan))
- mycket hög tempos och hög krav» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

70 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
0 0%
4 5%
16 23%
5 (mycket relevant)»46 68%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.58

- Var för svårt för mig. Blev förvisso godkänd, men jag känner inte att jag kan kursinnehållet särskilt bra. Iaf inte på den nivån som krävdes på tentan.» (1 (ej relevant))
- Hade varit trevligt att veta vad allt tillämpas på» (4)
- Känns som denna grund är mycket viktig för kommande studier. Bra med kallduschen, även om det varit väldigt tufft. Alltså tycker jag att kursen är relevant för utbildningen.» (5 (mycket relevant))
- Den känns som grunden till all matematik och introducerar ett helt nytt sätt att se på matematiken.» (5 (mycket relevant))
- Fysik är tillämpad matematik, mycket bra att gå in på teori, och inte bara lära sig räkna ut saker. » (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

67 svarande

1 (inte alls)»1 1%
1 1%
15 22%
34 50%
5 (Mycket bra avvägt)»16 23%

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gör utvärdering innan tentan.» (?)
- För svårt» (1 (inte alls))
- Uppgifterna är gjorda på ett sätt som gör dem mycket svårare än dem som man går igenom på föreläsningarna och som finns i litteraturen» (2)
- Lite för stort fokus på fråga 5» (3)
- Tentan återspeglade kursens innehåll bra, men det borde verkligen vara mer vanliga räkneuppgifter på tentan, nu känns det inte riktigt som att räkneuppgifterna i övningsboken är så relevanta. Det borde även finnas lite mindre (inte färre! snarare fler) frågor på tentan så att man inte missar för många poäng om man inte klarar första steget i uppgiften men skulle klara resten av stegen. Och färre poäng borde bygga på tidigare (fråga 5 ! Väldigt många poäng byggde på att man klarat dem innan). » (3)
- tyckte det var mkt om kontinuitet men det kanske avr väldigt viktigt med iofs» (3)
- Tycker att det mesta kom med, även om det var ganska mycket lika uppgifter. » (4)
- Något svåra frågor, men de speglade kursen väl» (4)
- kan tycka att tentauppgifterna (även på gamla tentor) hade för svåra räkningar som gjorde det svårt att visa att man förstod principen då man ändå aldrig kunde lösa talen.. » (4)
- Ganska få typer av tal, men väldigt relevanta eftersom de kräver bred kunskap i kursen.» (4)
- Tentan testade väl både praktiska och teoretiska kunskaper från hela boken/föreläsningsserien. Det är dock en stor skillnad mellan nivån på uppgifterna vi förväntas räkna ur boken jämfört med frågorna som dyker upp på tentor (å andra sidan var det mycket lärorikt att räkna de gamla tentorna). Jag tycker att jag kan materialet bra, men tidspressen på tentan gav mig inte utrymme att visa det (fick 4:a, anser att jag kunde fått 5:a - å andra sidan fick andra folk 5:a, så det kanske bara är jag som är långsam.. men frågan är vad tentan avser mäta - kunskap, eller förmåga att räkna på tid?)» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

70 svarande

<25%»3 4%
25-50%»2 2%
50-75%»6 8%
>75%»59 84%

Genomsnitt: 3.72

- Har varit sjuk i en och en halv månad.. » (<25%)
- Väldigt dåliga föreläsningar som släcker allt intresse för matematik. För mycket teori(beteckningar) utan bilder(grafer). Det blir väldigt svårt att skaffa sig en uppfattning om vad läraren egentligen försöker säga.» (25-50%)
- Hade gärna gått på fler, men hade andra åtaganden.» (25-50%)
- 100%» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

70 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
3 4%
13 18%
32 46%
5 (mycket bra)»20 28%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- sjukt dåliga. Som sagt extrem opedagogisk lärare!!!!! » (1 (inte alls bra))
- För min egen del - som tillhör den gruppen studenter som hade ganska svårt för kursen - så upplevde jag det ofta som att föreläsningarna gick mig rakt över huvudet. För mig kändes det som att det mesta av föreläsningarna riktade sig till de som siktade på 4a eller 5a i kursen. Helt OK med sånt upplägg iofs, men jobbigt för mig.» (2)
- Lite virriga om man inte har riktig koll på det som gås igenom. Speciellt räkningarna på tavlan går väl snabbt ibland.» (3)
- Krävs att man förbereder sig för att tillgodogöra sig föreläsningarna. Svårt att hinna med. Bra med repetitionen i början av varje, även om den är snabb. Kanske kan man dra ned på tempot en aning. Inte hoppa över så många steg, utan mer ingående förklara vad som faktiskt händer. » (3)
- Gick lite väl fort ibland. Samt fick man känslan att det inte var riktigt önskvärt att ställa frågor under föreläsningarna.» (3)
- Bra innehåll och upplägg, men i många fall lite väl högt tempo kan jag tycka.» (3)
- Är lite tveksam till formen högläsning av anteckningar och tror egentligen mer på ett större interagerande. Som föreläsningar av den typ det var var de bra. Fin tavelteknik.» (3)
- Bernhard värkar ha extremt höga förväntningar till hur många teorem en student kan svälja på fyra timmar. Tillämpningar blir för fort avancerade. Vissa moment (som konvex/konkav funktion) blir däremot förklarat lite för pedagogiskt och ingående. Lägg tiden på att förklara de tillämpade exemplen i stället.» (3)
- det har gått för snabbt» (4)
- De var bra men tempot var väldigt högt. Jag tror att man kan lära sig mer om man inte pressar in så mycket varje gång, för då får man i alla fall med sig det som sägs.» (4)
- Gick lite för fort ibland.» (4)
- Bernhard kunde ha väntat in oss lite bättre, ibland var det svårt att hänga med och anteckna samtidigt. Däremot är han mycket bra på att förklara.» (4)
- Det gick för fort!!!!» (4)
- Fruktansvärt högt tempo, mycket stor omställning mot vad man är van vid från gymnasiet.» (4)
- Lite snabbt tempo ibland, man hinner inte alltid tänka eller ta till sig uträkningarna, men överlag är föreläsningarna väldigt bra. » (4)
- Väldigt snabbt tempo - skriv gärna upp saker vi kan tänka på under rasten för de som är intresserade» (4)
- Bra struktur, men tempot var väldigt högt» (4)
- ibland onödigt högt tempo, särskilt i räkningarna. Varför ha med exempel om ingen hinner förstå hur man räknar dem?» (4)
- det gick väldigt snabbt, men oftast var de lärorika. jag hade uppskattat fler ex. dock» (4)
- Bra föreläsare, mkt intresseväckande» (5 (mycket bra))
- Men det gick snabbt!» (5 (mycket bra))
- Verkligen sjukt bra!!» (5 (mycket bra))
- Personligen skulle jag nog dock klarat tentan bättre om jag räknat själv istället.» (5 (mycket bra))
- Föreläsaren verkar mycket kompetent, förklarar klart och bra. » (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

70 svarande

1 (inte alls bra)»3 4%
6 9%
16 25%
22 35%
5 (mycket bra)»15 24%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Demonstrationer upptog för stor del av tiden. Dessa demonstrationer var enbart på uppgifter av mycket enkel karaktär. Inte räkneövningsledarens fel dock.» (1 (inte alls bra))
- Han vi(TM) hade var INTE bra! Han höll sig inte alls till vad han skulle prata om. Dessutom låg allt för stort fokus på de enklare uppgifterna men vi gick knappt igenom de svåra.» (1 (inte alls bra))
- Fortfarande dålig lärare. » (1 (inte alls bra))
- Inget fel på dem, föredrar bara att räkna med färre människor runt omkring mig.» (2)
- Uppgifterna motsvarade aldrig tentamensuppgifter» (3)
- Kunde gåtts igenom fler frågor av tentatyp, inte bara de allra enklaste upgifterna» (3)
- För få räknestugor och lite för mycket genomgång på de vi hade. Lite onödigt att bara ha genomgång på någon räknestuga.» (3)
- Mycket bra genomgångar, men då det inte är så lätt att vara helt ny på kursen vore det hjälpsamt om ledaren visade lite mer förståelse för detta. Jag uppfattade det då och då som om ledaren blev frustrerad över att vi ej lärt oss allt som dittills gåtts igen, och då vi lägger ner enormt mycket tid på att försöka, kändes det något orättvist.» (3)
- Tog upp lite för enkla räkneexempel. Hade gillat om det löstes mer från gamla tento. Iaf under 2a hälften av läsperioden.» (3)
- Han gick igenom de svåra sakerna för fort och det som var trivialt gick han igenom jättenoggrant» (4)
- Gärna mer räknestugor.» (4)
- Som ytterligare en föreläsning i princip. Bra att de finns så att man kan be om hjälp. Kanske kan Bernhard vara mer förstående och förstå att alla uppgifter inte är så triviala som han säger. Gå igenom långsammare och var mer lyhörd.» (4)
- Fler läknestugor och gärna SI.» (4)
- Lärarna kan bli lite mindra arga när man ställer enkla frågor.» (4)
- Mycket bra!!» (5 (mycket bra))
- Jag vill ha fler!» (5 (mycket bra))
- bra att få hjälp och att de gick igenom fler exempel» (5 (mycket bra))
- En räknastuga för kort för att koncentrera ordentligt. Det är när jag satt hemma och räknade att jag kände framgång. Kände att jag var tvungen att droppa föreläsningar för att få tid till hämmaräkning.» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
6 8%
12 17%
33 47%
5 (Mycket stor)»17 24%

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hemarbete» (2)
- Jag lär mig bättre genom att läsa själv.» (2)
- Föreslår mindre lärarledd undervisning i fortsättningen och mer eget räknande.» (3)
- Jag har nog dock blivit lite lurad av att jag trodde jag kunde saker som gåtts igenom, men sedan har jag inte kunnat räkna det själv.» (3)
- Varit tvungen att mestadels bedriva självstudier..» (3)
- Föreläsningarna jättebra» (4)
- Man lär sig mkt även om man inte förstår det direkt. Hjälper att man hört det förut. » (4)
- För att jag valt att gå på undervisningen. Det är oklart hur mycket jag skulle ha lärt mig på egen hand, men en del av min tid kanske hade utnyttjats bättre genom självstudier. Men det kan man aldrig veta innan. Eller efter.» (4)
- Hade antagligen inte lärt mig någonting utan föreläsningar och räknestugor» (5 (Mycket stor))
- Ofta låser man sig på att man inte fattar alls och då behöver man någon annans respons för att komma vidare.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.86


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

69 svarande

Ja»0 0%
Nej»69 100%

Genomsnitt: 2

- Inte vad jag lagt märke till.» (Nej)
- inte kränkande direkt, men ibland när någon räckte upp handen för att de inte förstod så fick de tillbaka att man borde kunna det vid det laget, eller svar på något annat som inte hjälpte den frågande att förstå. (notera ibland, Bernhard gav också en hel del bra svar på frågor) detta gör det läskigt att fråga om man känner sig osäker, eller om man känner att man inte förstått en knyst av hela föreläsningen.» (Nej)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
12 17%
37 52%
5 (För hög)»21 30%

Genomsnitt: 4.12

- Den ska ju ändå hålla en viss standard, jag har bara mig själv att skylla som slarvade med studierna. Jag skyller istället mer på den för låga arbetsbelastningen under grundskola/gymnasium...» (3)
- Förstår att det krävs mycket arbete, men det föll ut ganska dåligt. Kan inte tänka mig att man ska behöva lägga ned så mkt tid för att kanske inte ens få godkänt...» (4)
- Det var ganska jobbigt men det var inget dåligt.» (4)
- Belastningen hade möjligen varit rimlig om det inte hade varit för fysikkursen som ligger samtidigt. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt många timmar per dygn i slutet av läsperioden» (4)
- Med så mycket schemalagd tid som vi hade var det väldigt svårt att hinna med! Men det beror mer på att andra kurser tog för mycket plats på schemat.» (4)
- "Hög"» (4)
- "För hög" är svårdeffinierat, den går uppenbarligen att klara på den utsatta tiden, men det kräver väldigt mycket jobb.» (4)
- Hög belastning, men man lärde sig mycket så det är ju bra.» (4)
- Svaret på frågan beror på att kursen "Fysiken omkring oss" tog upp på tok för mycket tid med sina onödiga grupparbeten.» (5 (För hög))
- Kan ju bero på att man inte direkt är van vid tempot, men denna kursen slukade upp den mesta tiden.» (5 (För hög))
- För mycket schemalagt!!! Inte alls nödvändigt. Resultaten blir betydligt bättre om eleverna får mer tidd att studera ämnet hemma!!!!» (5 (För hög))
- Men det kan jag acceptera. Dock var det riktigt tungt emellanåt. Mycket press.» (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»22 31%
Mycket bra»39 55%
Har ej sökt samarbete»7 10%

Genomsnitt: 3.72

- Har ej sökt särdeles mycket samarbete dock.» (Ganska bra)
- "Bra" fanns ju inte som alternativ.» (Ganska bra)
- Det underlättar att plugga i grupp då alltid någon kan det man inte fattat själv. Mycket bra!» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»10 14%
Ganska bra»32 45%
Mycket bra»16 22%
Har ej sökt hjälp»10 14%

Genomsnitt: 3.31

- Nonchalant lärare som gärna fördummar en!» (Mycket dåliga)
- Det ska sägas att jag heller inte försökte till max men under läsperioden upplevde jag det som svårt att fråga Bernhard saker eftersom det inte kändes som han tog sig tiden av att försöka förstå ens fråga och än mindre varför man behövde ställa den. Däremot fick jag väldigt bra hjälp under besökstiden under tentaveckan. Vilket påminner mig om att det väl fanns möjlighet att gå dit innan också, vilket jag inte gjorde för att det dittills hade kännts tämligen meningslöst att fråga något.» (Ganska dåliga)
- Fler räknestugor tack.» (Ganska dåliga)
- Svårt i en så stor klass kan jag förstå.» (Ganska dåliga)
- Möjligheterna att få hjälp av andra studiekamrater har varit mycket bra. Men föreläsaren känns lite svår att nå fram till, inte direkt som på gymnasiet.» (Ganska bra)
- Det vore bättre med mindre klasser. Det är ju ungefär 160 personer i våran (teknisk matematik och fysik). Men det har funkat ändå.» (Ganska bra)
- Det finns inte så mkt tid till frågestund. Ibland inte snälla svar från bernard vilket gör att man kanske drar sig från att fråga. sluta dumförklara!» (Ganska bra)
- Har ju funnits en massa hjälpsamma 2:or 3:or etc som alltid hjälpt till. Men att ställa frågor till föreläsaren var rätt meningslöst då förklaringarna var både opedagogiska o lite små tykna då allt skulle vara så självklart och enkelt hela tiden. » (Ganska bra)
- inte så bra respons när man ställde frågor till föreläsaren, men det var lätt att finna hjälp på annat håll (från övningsledare, äldre studenter..)» (Ganska bra)
- Mycket bra om man räknar med alla äldre kursare som är villiga att hjälpa till.» (Ganska bra)
- se fråga 6 delvis.» (Ganska bra)
- Fast, Bernhard, i all sin storhet, är en aning skrämmande, så man vågar inte riktigt störa honom med sina triviala frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

70 svarande

1 (ej prisvärd)»1 1%
4 5%
19 28%
31 46%
5 (mycket prisvärd)»12 17%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.73

- För enkel i jämförelse med kursens nivå och för dyr. Bernhard borde skriva en egen bok» (1 (ej prisvärd))
- För mycket teori och för lite exempel. Övningsboken innehöll inte alls uppgigfter av lika hög svårighetsgrad som tentan.» (2)
- Vad vet jag, den var väl OK. Men jag skulle aldrig köpa en vanlig bok för det priset.» (3)
- Bra som uppslagsbok, och helt okej uppgifter även om de enda uppgifter som egentligen gav något var bernhards egna övningsprov» (3)
- Bernhard går igenom allt som står i boken, mer eller mindre, så den är väl inte direkt nödvändig, men bra att ha som referens. Överväg kanske att gå igenom mindre och mer egen läsning?» (4)
- Bäckerna är bra men väldigt dyra.» (4)
- Kursen var på 6,0 hp och bok och övningsbok kostade 650 kr så det var inte direkt inom riktlinjerna. Däremot var inte boken direkt dålig på något sätt.» (4)
- Boken tyckte jag var väldig bra. Jag köpte den billigt begagnat så prisvärd var den med i mitt fall.» (4)
- Den boken var otroligt bra! » (5 (mycket prisvärd))
- PB mkt bra bok!» (5 (mycket prisvärd))
- Jag tog över min mors gamla böcker från slutet av 90-talet, de dög utmärkt.» (Köpte inte boken)
- lånade boken, köpte övningsboken begagnat» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
4 5%
14 20%
28 40%
5 (Mycket stor)»23 32%

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet inte riktigt vad jag lärt mig mest av. Men räkna har jag lärt mig mest av övningsboken.» (3)
- Kurslitteraturen har varit bra men föreläsningarna har gett mig i princip allt jag behöver, satser bevis m,m » (4)
- Klart den hjälper, men jag önskar en bok med mer färg!» (4)
- Vore bra om det fanns uppgifter som var ett mellanting mellan övningar i övningshäftet och gamla tentauppgifter, alltså ett mellansteg. Annars blir det lätt att man fastnar i att boken är för lätt och tentorna för svåra» (4)
- Alternativa förklaringar bl. a. på Wikipedia har också varit til hjälp.» (4)
- Det kompletterande materialet med induktion och Fibonacci-tal, samt gamla tentor gav mycket!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.97


Kommentarsfrågor

14. Har du gjort övningstentorna, om ja vad tyckte du om dessa?

70 svarande

Svår»58 82%
Lätt»1 1%
Har ej gjort»11 15%

Genomsnitt: 1.32

- Väldigt svåra» (Svår)
- Men det är bra att de är svåra! Kanske några var för svåra... fler nivåer!» (Svår)
- Det var väldigt ont om tid.» (Svår)
- Gjorde bara några få frågor, se kommentarerna till fråga 3 för åsikter på dessa övningstentor också. » (Svår)
- Svår, men det kan ha berott på bristande plugg» (Svår)
- men bra övning!» (Svår)
- ...men lärorika.» (Svår)
- Bra träning!» (Svår)
- men lagom, bra för inlärningen» (Svår)
- Uppgifterna var helt annorlunda än de som man tränat på. » (Svår)
- Svåra men väl värda att göra.» (Svår)
- De flesta uppgifter är ganska lätta.» (Lätt)

15. Har du gjort inlämmningsuppgifterna, om ja vad tyckte du om dessa?

69 svarande

Svår»24 34%
Lätt»12 17%
Har ej gjort»33 47%

Genomsnitt: 2.13

- Lagom, men har bara gjort en» (?)
- Det tog mig ganska lång tid att göra dem men de var inte för svåra.» (Svår)
- Lite kluriga, men ändå relativt lagom nivå.» (Svår)
- Hade varit lättare om man kunde matlab ordentligt och hade tid att lägga på att lösa uppgifterna» (Svår)
- matlabövningarna var svåra för oss som aldrig gjort det förrut, där hade man behövd mer handledning!» (Svår)
- ...men lärorika.» (Svår)
- men det är ju meningen, det är ju kursens innehåll. konstigt formulerad fråga då man enbart kan välja på extremer.» (Svår)
- Svårt, men ganska lagom svårt. Önskar att jag hade mera tid till dem.» (Svår)
- även dessa var helt annorlunda jämfört med de i övningsboken!!!!!!!! Läraren bör ha i åtanke att förbereda eleverna för kommande tentor.» (Svår)
- Gjorde bara första uppgiften. Tyckte dom var för svåra utifrån mina kunskaper i MatLab. Inte värt att lägga så mycket tid för så få bonuspoäng. Problemet, som jag ser det, ligger inte i anayskursen utan i hur upplägget av MatLab-utbildningen ser ut.» (Svår)
- Absolut inte för lätta, men de var inte för svåra heller, som tur var. Bra uppgifter!» (Lätt)
- gjorde inlämningsuppgift 1 och 3abc.» (Lätt)
- lätta jämfört med linalgen.» (Lätt)
- Behövdes ej, ty max 6 BP kunde tillgodoräknas.» (Har ej gjort)
- de var så svåra att jag inte ens gav mig in på dem» (Har ej gjort)
- Men svårt som fan» (Har ej gjort)
- Har ej hunnit med dem.» (Har ej gjort)

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

70 svarande

Ja»61 95%
Nej»3 4%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.04

- med reservation för inlämningsuppgifterna. Det är bättre att lägga uppgifterna på den vanliga hemsidan istället för på en egen. Det gäller även TMA660» (Ja)
- Mycket bra kurshemsida» (Ja)
- Det har funnits bra information och så, men kurshemsidan känns ostrukturerad och det gör att man inte känner samma tillgänglighet till informationen. » (Nej)
- det kan ju vara bra att tydligare berätta för nya studenter om systemet med att man skall ta med sin anonyma tentamenskod. väldigt luddig information om detta (ifall vi fick någon muntlig) och många missade det.» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bernhard.»
- Det mesta antar jag.»
- Föreläsningarna var väldigt bra strukturerade, även räknestugorna var mycket bra»
- Bernhard.»
- mycket bra information på kurshemsidan. Polära koordinater, mkt intressant»
- Se till att hålla samma nivå på kursen med ordentliga föreläsningar som ger mycket och är interessanta. Det är viktigt att känna sig väl förberedd för nästa kurs.»
- Övningstentan och bonuspoängsystemet tyckte jag var bra.»
- Bernhard för att nolla nollorna»
- Kursens höga standard!»
- Strukturen på föreläsningarna!»
- Bernhard»
- Bernhards föreläsningar. Mycket bra och alltid med återkopplingar till tidigare moment i kursen.»
- Lärobäckerna, övningstentan och Matlabuppgifterna (de sista två för att de ger en möjlighet att få extrapoäng, vilket man behöver). »
- Hela kursen»
- Entusiasmen från bernhard :) Övningstentor, räknestugor, extrauppgifter»
- Bernhard»
- Noggrannheten i det som gås igenom»
- Bernhard»
- Bra balans mellan exempel, teori och bevis. Utmärkt introduktion till matematisk terminologi och bevisföring.»
- Tycker det mesta fungerade helt utmärkt, så allt.»
- Kursens innehåll och det sätt som vi lärde oss matemtiken på var en ganska stor skillnad från gymnasiet, och det borde bevaras. Det är bra att man lär sig grunderna med definitioner och satser.»
- Kraven på eleverna, man har verkligen pressat sig till att studera samtidigt som det har varit kul och man har lärt sig massor.»
- Strukturen, upplägget informationen.»
- Bernhard Behrens»
- Räknestugorna»
- Att bevisen gås igenom ordentligt.»
- Boken! Och Bernhard - bra lärare! :) »
- Behåll Bernhard som föreläsare. »
- Bernhard...»
- Hemsidan med planeringar och annan info.»
- Mycket var bra. På förra årets kurshemsida fanns länkar till föreläsningsanteckningar till några av föreläsningarna, dessa tycker jag ska bevaras och spridas mer aktivt på nästa års kurshemsida, även om de inte exakt stämmer överens med varje föreläsning är det bra att har något att titta på i förväg eller ha som repeteringshjälp.»
- kvalitéen på genomgångarna, strukturen och temot. för det krävs ju, och var mycket bra.»
- Demotentan. Jag önskar att jag hade vaknat tidigare. Även mycket exempel.»
- Bernard.»
- Kursupplägget»
- lärare, kursinnehåll, dugga, bonusuppgifter.»
- Jag känner att kursen behöver en radikal omarbetning. »
- Det mesta»
- Räknestugor med handledare. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Slopa "Fysiken omkring oss", eller minska arbetsbelastningen därifrån (t.ex. genom att ersätta grupparbeten med individuella uppgifter). Avskaffa eller minska genomgångarna på räknestugorna. Lägga föreläsningar på eftermiddagarna någon gång istället för förmiddagarna?»
- Önskvärt skulle vara bland annat att börja trappa ner och repetera lite smått, tidigare än nu, då vi gick igenom mer eller mindre nya saker sista veckan. Linalgen var lagom där. Sedan det uppenbara, att ingen föreläsning borde få börja tidigare än 09:00. Det är sinnessjukt och sadistiskt, i milda ord.»
- Kanske någon extra föreläsning då gamla tentor räknas.»
- Försök låta dom veta att dom måste plugga jättejättemycket redan från dag 1. Jag vet att det inte går, men försök.»
- Hålla kursen mer till litteraturen»
- tempot»
- Mer räkneövningar, typ genomgång av tentatal.»
- Föreläsningarna var väldigt pedagogiska förutom att jag tyckte att tempot gick för fort ibland.»
- Ge information om att det ligger gamla föreläsningsanteckningar på internet som är identiska med de som kommer att gås igenom»
- Om möjligt, lite lägre tempo på föreläsningarna så att man lättare förstår från början.»
- Inställningen (saker som inses väldigt enkelt måste inses just väldigt snabbt annars passar man inte här)»
- mer räknestugor. Alternativt mer typtal på föreläsningarna»
- Det vore bra med fler räknestugor.»
- Ni borde spela in föreläsningarna så att man kan se dem hemifrån på nätet. Då kan man spara oerhört mycket tid genom att man slipper restiden, rasterna osv. Man kan dessutom stanna inspelningen och spola tillbaka den om man inte hängde med, vilket är bra för en så svår kurs som denna och man får mer tid över att räkna själv. Om man har frågor så kan man ställa dem på räknestugorna.»
- mer info om vad man bör plugga på, fast det bästa sättet är nog att inse det själv... Lägre tempo, så man faktiskt har en chans att förstå det som gås igenom.»
- Inget alls»
- vilka typer av tal som gås igenom på räkneövningarna, gärna tentatal som passar till hur långt vi kommit i kurseb.»
- Fler föreläsningar så att sista veckan enbart är repetition! Inför SI-möten.»
- Inget speciellt. Säg bara till att studenterna bör plugga riktigt hårt direkt.»
- Då kursen är mycket omfattande och given lite tid, skulle fler förklaringar av det matematiska resonemanget i olika exempel uppskattas, i och med att inlärningen underlättas. Vidare kunde kurstillfällena under läsvecka 7 i större grad vara vikta åt genomgång och räkning av tidigare tentauppgifter, då dessa oftast är väsentligt svårare än uppgifter från övningsboken.»
- inte mycket.»
- Det skulle ha varit bättre om vi hade räknat lite svårare uppgifter på föreläsningar och räkneövningarna. Nu gjorde vi för det mesta uppgifter som var enklare än de som kom på tentan.»
- Inställningarna till att besvara diverse frågor. Framförallt förståelse att elever ibland inte alltid förstår allt, Och då måste man försöka hitta andra pedagogiska sätt att försöka förklara på. »
- Jag skulle ha uppskattat lite lägre tempo på föreläsningarna.»
- Pressa priset på kursboken.»
- Fler tillfällen att kunna fråga lärare och fler tillfällen att räkna»
- Tempot får gärna vara lite lugnare.»
- Ett lite lägre tempo, dock inte för stor förändring. Även ändringar på tentorna, se fråga 3 .»
- Kanske ska man införa lite pedagogiska pauser dådå?»
- Fler räknestugor»
- schemat! fysiken omkring oss tar för mycket tid när man måste plugga matte varje kväll för att hinna med! Dessutom behövs mer handledning i matlab - lägg in det i datakursen!»
- Räknestugorna är bra, fler vore inte fel.»
- mer förståelse för vår situation - som nya, kämpande studenter som känner att vi är urkassa - så att man faktiskt inte tvekar att ställa en fråga med risk för att känna ännu mer att man inte kan.»
- Gå igenom de sista områdena tidigare så man hinner smälta det hela. Någon repetitionsdag och sammanfattning av det viktiga i kursen.»
- Fler räknestugor.»
- Vet ej»
- Större fokus på att studenterna värkligen ska jobba sig genom ett visst antal uppgifter.»
- läraren bör bli mer pedagogisk!!! Övningarna mer tentaförberedande och mycket mycket mer tid för självstudier samt mer gruppövningar!!! Mindre föreläsningar!!!!!!!»
- Vill säga arbetsbördan men jag misstänker att det blir svårt att underlätta det på något sätt.»
- Upplägget för MatLab-utbildningen. Det fungerar inte att lära sig lite i fysiken, ha lite övningar i analys, lite övningar i algebran. Usch. Har inte lärt mig något om MatLab känns det som.»
- en bättre överblick över vad som i helhet kommer att gås igenom på hela kursen i början av kursen, och vid varje föreläsning kan föreläsaren snabbt berätta om hur varje moment man lär sig passar in i helheten, inte bara "detta bevis är mycket användbar och smart"»

19. Övriga kommentarer

- Trots att man har läst Matte A - E är det mycket som man inte känner igen i analysen ( som förutsätts att man kan ). Främst mycket diskret matematik»
- Bra och kunnig föreläsare.»
- Nej»
- Trevlig kurs sista veckan, lärde sig mycket insåg man på tentan, även om det inte kanske inte var tillräckligt för att få g, vilket är lite skumt med tanke på hur mkt tid man lägger ned. annars ganska rolig och ganska intressant, särskilt på slutet som sagt!!»
- En mycket bra och rolig kurs! Den bästa denna läsperioden.»
- Bra först kurs, som antagligen kommer vara till stor nytta i framtida studier...»
- Bra kurs, lite jobbigt att ha kanske innan man kommit in i studietänket.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.87
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från